Erik Werenskiold

Erik Theodor Werenskiold (1855–1938)
Norsk tegner, maler, grafiker, kunstpolitiker. I dag er Werenskiold særlig kjent for sine illustrasjoner til Asbjørnsen og Moes norske folkeeventyr og Snorres kongesagaer. Sammen med Frits Thaulow og Christian Krogh ledet han kunstnernes kamp for faglig selvstyre i 1880-årene, noe som blant annet førte til at den årlige Høstutstillingen ble opprettet (1884). I programartikkelen “Stop lidt igjen!” angrep han Aftenspostens anonyme kunstkritiker som hadde slaktet blant annet Christian Kroghs og Munchs bilder. Werenskiold forsvarer naturalismen og impresjonismen.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Erik Werenskiold

I det digitale arkivet finnes det 5 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2165.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg er optat med så meget før min afreise til Norge at jeg k ikke kan sætte mig ind i Arangementet – der forekommer mig i flere Henseender fornuftigt – – Jeg kan altså foreløbig { … }blot si at Sagen får gå  …   …  (jeg ser mit Navn er på Listen) og at jeg siden ved nærmere Syn på Tingene bestemmer mig – Jeg kommer»
Munchmuseet, MM N 2166.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har mottat Dit brev  …  Jeg er på reisefødder og opholder mig ved kysten mellem Aasgaardstrand og Kragerø – Den sidste tid har jeg omtrent opgivet at ha Skøien …  som opholdssted og er omsider kommet til den mening at jeg næppe bør længere ha det til fast bopæl – {N}Jeg udslites fuldstændi af alt det mas der følger med nærheten af byen – Alle krav alt besøg fra in og utland – Dertil kommer alt det arbeide jeg står i herute – Store friluftsatelierer med store påbegynte arbeider – Jeg har funnet det rigti  …  ikke efter Aulabillederne Kommentar helt at afbryde  …  med at arbeide i stort format –»
Munchmuseet, MM N 2167.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har modtat Dit brev her i Aasgaardstrand. Men sandt at si har jeg den sidste måneds tid blot flygtig ki{gg}kket på mine breve og lagt { … }dem i en mappe for engang senere når jeg får ro og tid nærmere se på dem –»
Munchmuseet, MM T 1992.    Brevutkast. Ikke datert.
« Tak for»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 98 (PN 194).    Brev. Datert 18.3.1916.
«Tak for Brevet! Ja jeg synes nok Betingelserne var haarde – men jeg får se om jeg kan få læmpet på dem – og kanske i den Retning De antyder – – Nu et svare Mas blir det vel – Vigeland har vistnok set mest på gamle Fotografier af gammel Kunst – Hans Udkast var nu»

Brev fra Erik Werenskiold til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 39 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1222.   Brev. Datert 08.02.1890. 
«undskyld at jeg ikke for lang tid siden har skrevet og svaret på dit kort. Men jeg har været svært optaget og ikke rigtig frisk en tid.» 
Munchmuseet, MM K 1223.   Brev. Datert 23.02.1891. 
«det glæder mig at høre at det står bedre til med dig, og jeg håber du snart kommer dig rigtig grundig og får en god vår i Paris.» 
Munchmuseet, MM K 1224.   Brev. Datert 14.12.1891. 
«Kanske du alt ved at dit billede – Nat i Nizza, – kjøbtes til galeriet for kr. 200. Jeg overtog ansvaret for prisen, da jeg anså det for givet at du heller vilde gå ned end ikke få billedet ind i galeriet.» 
Munchmuseet, MM K 1225.   Brev. Datert 21.06.1892. 
«Fra Astrup har jeg intet hørt og sender dig derfor efter aftale 40 Kr.» 
Munchmuseet, MM K 1226.   Brev. Datert 05.06.1893. 
«\Min kone hilser./» 
Munchmuseet, MM K 1227.   Brev. Datert 04.06.1895. 
«Her ser nærmest ud til krig. At Douglas er blit udenrigsminister er et slemt tegn. Det kommer an på om Sverige har de hensigter, man tillegger det. Du læste Krohgs artikler. Lagde du mærke til den udtalelse, at krigen mod Norge skulde være general- prøve, som krigenTysklands i sin tid mod Danmark. Jeg har ikke talt med Krohg; men et rygte siger, at Sverige som bundet til Tremagtsforbundet først skal undertrykke Norge, og således styrket være beredt til, når krigen mellem Tyskland og Rusland udbryder, at gjenerobre Finland og dele Danmark med Tyskland. Da Svenskene er en eventyrernation og Keiseren af Tysk- land er den han er, og hans optræden smitter  …  andre, f.ex. på vor Kronprinds, så finder jeg denne plan nok så sandsynlig. Den stemmer fo\desuden/ med Tysklands interesse.» 
Munchmuseet, MM K 1228.   Brev. Datert 04.02.1902. 
«Du er ikke for gammel til at søge Houens legat. Men iår tviler jeg på at der blir mer end det ene malersti- pendium, som allerede er optat af Erich- sen; han havde det første år ifjor, og det er toårigt. Men du kan prøve og holde ved næste år; jeg anser dig \naturligvis for/ selvskreven og skal gjøre hvad jeg kan.» 
Munchmuseet, MM K 1229.   Brev. Datert 10.01.1904. 
« Herrn Kunstmaler Edv. Munch Lützowstrasse 82 Deutschland      Berlin» 
Munchmuseet, MM K 1230.   Brev. Datert 28.04.1904. 
«Vi danner nu en fast gruppe, fordi samlede udstillinger fører til fiasko. Krohg\Chr/Krohg er svært ivrig for det, og det er den eneste udvei nu.» 
Munchmuseet, MM K 1231.   Brev. Datert 14.06.1904. 
«Læs igjennem dette fra Krohg og send mig det så snarest mulig tilbage. Lad mig så vide hvordan Du stiller Dig. Gerh. Munthe er imod. Harriet Backer, Kitty Kielland, Gustav Vigeland er i tvil, den sidste dog væsentlig på grund af fragt- omkostningerne. ‹Thv›Thv. Erichsen, Nord- hagen og Holmboe er ivrige for. Jeg har skrevet til Collett og vil skriver nu til Eilif. Gad vide om Fritz Thaulow er med; ne …  navnet vilde ialfald gavne.  … . Sig om Du tror det er fornuftig – jeg er ukjendt med forholdene; spørgsmålet for mig er om vi kan underholde en årlig udst. uden at gjøre fjasco. Teppeindustri har vi jo og lidt andet kan vel bli.» 
Munchmuseet, MM K 1232.   Brev. Datert 04.12.1904. 
«Det blir sandsynligvis ud- stilling i Kjøbenhavn fra 15de August – 15de September 1905. Indbydelsen kommer i tilfælde til Gruppen.» 
Munchmuseet, MM K 1233.   Brev. Datert 08.04.1906. 
«Vi vil til udstillingen i Kjøbenhavn, som åbner 1ste oktober, og som gruppe I arrangerer, således som Du sikkert har fåt circulære om, gjerne ha en stor og fyldig udstilling af Dig, gjerne en 20- 30 billeder. Jeg håber du siger ja til dette, thi spørgsmålet er om vi nu ved udvalg af kunstnere og billeder kan få en god udstilling, som gir et billede af norsk kunst, uden at det hele druk- ner i en masse skidt.» 
Munchmuseet, MM K 1234.   Brev. Datert 02.05.1906. 
« … Bad Kösen ‹Malth … › … » 
Munchmuseet, MM K 1235.   Brev. Datert 26.07.1906. 
«Alle papirer skal være sendt Dig, men Wasteson har fåt ordre til at sende påny. Ja anmeld alle billeder; nåre Vi har her tat ud:» 
Munchmuseet, MM K 1236.   Brev. Datert 13.09.1906. 
« … Bad KösenHotel mutssiger Ritter ‹Malth … str›» 
Munchmuseet, MM K 1237.   Brev. Datert 19.11.1909. 
«Jeg går ut fra at Du gjennem Thiis omtrent vet hvad der er foregåt i komiteen for universitetssalens utsmykning. Jeg er utenfor både komiteen, og gudskelov – konkurransen. Jeg foreslog komiteen at den skulde spørge Dig om Du var villig til at sende ind skisse til fondveggen på sam- me betingelse som jeg – at de kan se den gratis; men vil de bestille billedet, skal de betale os det samme som andre.» 
Munchmuseet, MM K 1238.   Brev. Datert 14.03.1910. 
«Jeg vil opfordre Dig til ikke at opgi dekorationen av festsalen og overlate den til Emmanuel Vigeland. Det vilde være en skandale om denne upersonlige imitateur skulde dekorere universitetet. Synes Du betingelsene er dumme – og det synes jeg de er – så foreslå andre, f.ex. at den som vinder får 15000, den som taper får 2500; hvis ingen blir antat får begge 2500. Men si ikke nei! Undersøk Ostwalds pastelteknik, som er brugt i Jena av Sascha Mayer, den vilde kanske passe for Dig. Gruppen Din er god, men er Dit format rigtig?» 
Munchmuseet, MM K 1239.   Brev. Datert 15.08.1910. 
«Prisene på det upreparerte lærred – (Toile écrue Kommentar) er» 
Munchmuseet, MM K 1240.   Brev. Datert 31.10.1910. 
«1914 er hundreårsfest. Næringslivet skal nu indta den første plas, heter det i planen; og kunsten skal være den største\utstillingens store/ attraction. Derfor skal der bevilges 87000 kr til at gjøre\lave/ denne attraction.» 
Munchmuseet, MM K 1241.   Brev. Datert 08.11.1910. 
«Gustav Vigeland er med. Han siger at han straks svor ved sig selv at han ikke skulde utstille i en provisorisk bygning på Frogner som attraktion for de andre.» 
Munchmuseet, MM K 1242.   Brev. Datert 27.08.1911. 
«Jeg ønsker Dig tillykke med Dine Festsal-billeder. Særlig med «Historien», som jo er det færdige: det er ren- stilet, stor og fornem kunst, og jeg begriper ikke at ikke universitetet griper det med begge hænder. Der er nu ingen tvil om at det allikevel snart kommer der; for arkitekterne har jo ingen magt, og Schibstedklikken, som nu regjerer universitetet, har jo i virkeligheten bare den halvblinde gamle professor at støtte sig på. Tar kunstnerne ordentlig fat, som jeg allerede vet at en hel del» 
Munchmuseet, MM K 1243.   Brev. Datert 23.02.1913. 
«Endel yngre kunstnere og jeg vil ikke i 1914 være med i Chr. Krohgs og Haugs suppe og laver utstilling for os selv. {Vil}\Går/ Du være med? De mest fræmtredende navne er Wold-Torne, Thv Erichsen, Henrik Sørensen, Jean Heiberg o.s.v. Jeg har længe syntes at det er en skam for norsk kunst at vi styres som vi gjør; et brud må før eller senere komme. Helst straks. Du kan tale med Sørensen om arrangementet.» 
Munchmuseet, MM K 1244.   Brev. Datert 30.03.1913. 
«Tak for brevet. Du har vel set at vi får pavillionen eller rettere tomten. Nu er Sørensen og Jean Heiberg, som nærmest steller med disse ting bortreist, men de kommer igjen om 8 dar. Da må vi ha et møte, for så reiser jeg med min søn til Paris og blir borte \til uti mai/. Vil Du da være så snill at gi os endelig besked i løpet av uken? Vi må jo vite hvor stort vi skal bygge og Dine ting tar jo plass. Jeg tror også, at hvis Du blir med, bør vi ha et rum til «Sort og hvitt».» 
Munchmuseet, MM K 1245.   Brev. Datert 26.04.1916. 
«Som Du kanske vet, skal der være en norsk utstilling i Stock- holm Marts næste år. Svenskene har spurgt mig tilråds om ord- ningen, og jeg har foreslåt dem at gå den officielle vei, ellers får vi ikke statsbidrag og hellerikke ut- lån fra Nationalgalleriet. Lokalet er nyt og de skryter svært av det, vældige saler og små saler, over- flødig plass. Jeg skulde skrevet til Dig før, men jeg håber det er tids nok, for at be Dig være» 
Munchmuseet, MM K 1246.   Brev. Datert 25.09.1916. 
«Nu er jeg blit hindret hver dag i at skrive til Dig, men nu skal det bli alvor endda det er sent på kvelden. Jeg var nemlig oppe og så på Dine dekorationer i aula’en, og jeg vil ønske Dig hjertelig tillykke. Det er åndfuldt og festlig, og universitetet kan være fornøiet: denne middelmåtige sal har Du omskapt til en festsal.» 
Munchmuseet, MM K 1247.   Brev. Datert 20.12.1916. 
«Du har vel set at indbydelserne til Stockholmer udstillingen nu blir ordnet gjennem en del av de malere som før dannet «de 14» – altså Torne, Erichsen, Sørensen, Jean Heiberg o.s.v og at det blir høist 30, eller rettere noen og 20.» 
Munchmuseet, MM K 1248.   Brev. Datert 18.01.1917. 
«Vi søker altså Storthinget om 3000 kr til Stockholmsutstillingen.» 
Munchmuseet, MM K 1249.   Brev. Datert 10.06.1917. 
«Nansens billede er kommen tilbake uten ramme. Du vet det var en trælist, som Du selv hadde malt, noe malachitgrønt med variationer; jeg har skrevet til Stockholm for at høre om den står der, men har endnu intet svar. I galleriet står den ikke, sier vaktmesteren. Den er ikke kommen til Dig?» 
Munchmuseet, MM K 1250.   Brev. Datert 18.06.1917. 
«Som jeg skrev til Dig, skylder jeg Dig 1000 kr fordi jeg solgte billedet Dit til Rasmus Meyer. Jeg fik 4500. Selvfølgelig solgte jeg det bare nødtvungent, fordi jeg fik vont i den høire armen og trodde det var slutt. Krohg har fåt sin del av \kjøpesummen for/ det billede, jeg hadde av ham.» 
Munchmuseet, MM K 1251.   Brev. Datert 21.07.1917. 
«Da Du skrev at Du vilde sende pengene tilbake, skulde jeg netop til at svare Dig at det behøvet Du ikke. Men så en dag, jeg reiste mig i sengen, gik gulvet rundt for mig: jeg hadde overanstrengt hjertet ved at ta for hart i, jeg blev liggende et par uker og siden går jeg oppe og rusler uten at kunne begynne at arbeide. Jeg skal bli «like bra igjen» sier doktoren, men det er et memento.» 
Munchmuseet, MM K 1252.   Brev. Datert 04.09.1919. 
«Siden vi snakket om utstilling, så vil jeg si, at når kunstnerne selv danner en sammenslutning for at ivareta sine interesser og faktisk ved sin konkurranse redder kunstnerne ut av kunsthandlernes klør, så bør man støtte en sån sammenslut- ning. Tænk Dig at «Forbundet» ikke» 
Munchmuseet, MM K 1253.   Brev. Datert 16.04.1920. 
«Vil Du være med på at bestille papir ): klutepapir til trykning av lithografier – på Alvøen? Jeg har talt med forretnings- føreren, og jeg antar hvis vi fik Kunst- og Håndverksskolen med at vi kunde ta hele oplaget, som kommer på en 3000 kr eller kanske 3500. Jeg har konferert med lith. Nielsen, Halvorsen & Larsen, som sier at den sorten, jeg taler om, er udmerket og der er ikke andet papir at få nu. Jeg har rigtignok Japan endda, men man kan jo ikke bruke bare det. Går Du med f.ex. for 1000 kr eller» 
Munchmuseet, MM K 1254.   Brev. Datert 01.05.1920. 
«Tak for kortet med beskeden om papiret.» 
Munchmuseet, MM K 1255.   Brev. Datert 05.06.1928. 
«Jeg skriver istedefor å telefonere, for da kan Du se nærmere på hvert enkelt punkt. Det gjelder Kunstnerhuset.» 
Munchmuseet, MM K 1256.   Brev. Datert 07.09.1928. 
«Redaktør Skotvedt skriver til mig og foreslår en liten insamling til fru Kittelsen, som sitter vont i det, og som nu snart fyller 60 år. At hun sitter vont i det, vet jeg nok, for jeg har isommer reddet hende fra tvangsauktion ved å gi 300 kr selv og ved å få Sam Eide til å gi 500 og likeledes noen Kragerøfolk til å spe litt til.» 
Munchmuseet, MM K 1257.   Brev. Datert 16.01.1933. 
«Som Du nok vet skulde David Monrad Johansen fått en testamentarisk gave på 60.000 kr efter Edv Ruud i Amerika; men ved et tillegstestament fra i sommer var denne gave annulleret. Dette var jo et forferdelig slag for Monrad Johansen, som har det svært smått og som endelig trodde han skulde få et utenlands- ophold for å studere videre og bl.a. lære å dirigere. Nu synes folk dette er for ille, og vi ble enig om – altså Liv Høyer (Nansens datter) Arnstein Arneberg og min datter og jeg, att at vi skulde se å få sammen litt penger for å støtte ham. Han må, når det kniper, være musikanmelder i Aftenposten – og det er jo aldeles ødeleggende for hans produktion.» 
Munchmuseet, MM K 1417.   Brev. Datert 08.10.1887. Filologisk kommentar: Brevet er en stipendanbefaling til Johan Finnes legat fra Erik Werenskiold.
«Maleren Munk har efter min mening allerede for flere år siden gjort ting som tyder på stor begavelse, og om han i den senere tid har glemt formen over det koloristiske, så er det vist ikke på grund af hans be- gavelses ensidighed, – dertil har han gjort altfor fint følte teg- ninger. Kunde Finnes legat hjælpe ham til at komme uden- lands, ‹vilde› det tror jeg at det netop nu vilde være heldig for hans udvikling, ligesom pengene vanskelig kunde anvendes bedre end på ham.» 
Munchmuseet, MM K 1418.   Brev. Datert 11.06.1888. Filologisk kommentar: Brevet er en stipendanbefaling til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement fra Erik Werenskiold.
«Det er mig en fornøielse at an- befale Munch til Statens stipen- dium. Hans betydelige begavelse kan der efter mit skjøn ikke være tvivl om. Han har en malerisk opfatning og er langt fremme i retning av Tone; hans tegning er forsømt, men ofte meget talent- fuld; han trænger til at komme udenlands i en stram skole, om han skal kunne få udfolde hele sin begavelse.» 
Munchmuseet, MM K 5194.   Brev. Datert 12.12.1923. 
« Edvard Munch Skøyen» 

Erik Werenskiold er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 17.   Brev fra Johan Anker. Datert 20.11.1911. Se s. 1
«ning. Det er hans mening at der skal skrives et an- dragende til stat og komune med anmodning om at faa baade tomt og hus. Dette dokument skal under- tegnes av Dem Werenskiold arkitekt Nordhagen og ham selv som representant for billedhuggerne –»
Munchmuseet, MM K 707.   Brev fra Ludvig Meyer. Datert 10.01.1893. Se s. 2
«talt med Krohg. Han sagde, der var korresponderet om sagen mellem herr Bergh og Erik Werenskjold, og at det havde været tanken, at Gerh. Munthe ogsaa skul- de slaa følge. Han mente imidlertid, at for hans vedk. skulde en  …  tidli- gere arrangeret udstilling i Kjø- benhavn til væsentlig samme tid stille sig hinderlig. – Imid- lertid har jeg ikke villet und- lade at tilskrive Dem nærvæ- rende, forat De selv kan, om De saa maatte synes, træffe Deres arrange- ments.»
Munchmuseet, MM K 825.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 13.09.1912. Se s. 1
«Oda Krohg gir sig ikke, men vil nu atter saksøke mig til utlevering av «Det syke barn», idet hun har faat Bildende Kunstneres styre til at opnævne en «sakkyndig komité», bestaaende av Werenskiold, Munthe og Eilif Pettersen, og disse har uttalt om hendes bilde «Kinesisk lygt», som hun nu tilbyr mig istedenfor «Sommernat», at det er likesaa verdifuldt i kunstnerisk og økonomisk henseende som «Sommernat».»
Munchmuseet, MM K 851.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1902. Se s. 1
« Jappe snakket engang om at De skulde søge Houens legat, har De gjort det? Forsikkerheds skyld sender jeg dette avertissement med saa De ser hvordan De skal forholde Dem. Harald kan faa Munthe og Werenskjold og gerne flere til at skrive attester og erklæringer for Deres geni, hvis ikke de idioterne som har med det at gjøre ikke ved det. – Jeg synes næsten jeg maa ha misforstaaet Jappe for jeg trodde da De havde havt det for længe siden. – – Idag har Schie hentet mit portræt. – Naa haaber jeg det kommer godt frem. Schie snakket om at assurere for 5000. Det er »
Munchmuseet, MM K 1136.   Brev fra Jens Thiis. Datert 02.11.1907. Se s. 3
«Lysaker – den hadefulde Werenskiold, den feige E.P. og den karakterløse Gerh. Munthe.»
Munchmuseet, MM K 1139.   Brev fra Jens Thiis. Datert 09.11.1909. Se s. 1
«I den «begrænsede konkurrance» som blev besluttet foreslog Werenskiold og jeg dig som en af de fem. Det blev nægtet.»
Munchmuseet, MM K 1182.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg holder på at indrette en stor deilig overlyssal til en slags elittesal for norsk maleri. Den har 4 vægge, av dem skal du ha den bedste og fineste helt alene. På de andre 2 får Werenskiold, Krogh, Peterssen, Munthe, Heyerdahl etc. finde sig til rette så godt de kan med sine mest utsøkte ting; på den 4de kommer Gauguin, Manet, Raffaelli, Josephson etc. (fremmed kunst).»
Munchmuseet, MM K 1412.   Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier). Datert 25.04.1884. Se s. 2
«samtidigt med Indstil- lingen til Statens Stipen- dier, hvilket først kan ske naar den dertilhørende Bevilgning er skeet i Thinget, vil det rime- ligvis endnu vare flere Uger inden Sagen kom- mer til Afgjørelse og skulde De imidlertid kunne indhente en Anbefaling fra en af vore Figurmalere, f Ex. Eilif Petersen, Werenskjold eller Krogh, saa vil Sagen kun der- ved gaa desto glattere.»
Munchmuseet, MM K 1435.   Brev fra Lars Jorde, Kunstnerforbundet. Datert 10.12.1910. Se s. 2
«Alle retninger tænkes representeret. Fra Werenskiold og ‹indom› mange stæder til de yngste»
Munchmuseet, MM K 1438.   Brev fra Kunstnerforbundet, Per Rom. Datert 08.02.1939. Se s. 1
«Nu kan det være mulig at man kan få oprettet en ny kunstnergage, til fordel for Thygesen, og i den anledning vil jeg henvende mig til Universitets og Fagskolekomiteen. Fra før av er det samlet en rekke navn som støtter forslag om kunstnergage til Thygesen, og disse er Jean Heiberg. David Monrad Johansen. Axel Revold Christian Sinding. Halvdan Strøm. Jens Thiis Erik Werenskiold»
Munchmuseet, MM K 1470.   Brev fra Jens Thiis, Universitetet (Aula-dekorasjonene). Datert 09.11.1909. Se s. 1
«Endelig har komiteen for utsmykningen av Universitetssalen git efter og gåt ind på at ta dine skisser i betragtning, ifald du vil indsende dem sammen med: Werenskiold, Munthe, Eilif Peterssen og Emanuel Vigelandinden lørdag! næste uke. (adresse: Universitetssekretæren).»
Munchmuseet, MM K 2823.   Brev fra Max Linde. Datert 19.06.1906. Se s. 2
«sein. Haben Sie etwas verkauft? Ich erhielt Nachricht von Werenskjold aus Kopenhagen, ich solle meine Bilder nach dort senden, aber es geht nicht und macht zu viel Arbeit. Auch bekomme ich von Hamburg und sonst so viel Besuch, dass es nicht ein- mal zu Ihrem Vorteil ist, da die Bilder in meiner Wohnung doch auch gesehen werden und viel intimer wirken.»
Munchmuseet, MM K 4370.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.11.1889. Se s. 1
«Doctor Nessen vil have Orginalen, fortalte Frøken Vang, –Inger var iforgaars paa Gunnar Bergs Udstilling af Nordlandsbilleder – , – der hørte hun at Wærenskjold havde udtalt sig saa svært fordelagtig om dit Maleri hvide Dame ved Stranden, – for Tiden er Bille- det kommet til Eilef Petersen, – det mindre Billede har vi her hentet. –»
Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1892. Se s. 3
«Hatten din er hentet. – Billederne dine ere komne fra München. – Wærenskjolds er sendt.til ham. – Dr. Arentz er kommen hertil, vi skal sende det til ham. –»
Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910. Se s. 3
«og bringe hende din Hilsen og din store Julepræsent det blir da 50 Kr, og saa naar hun faae Wærenskjolds Bog, blier det en Opmuntring. – Inger skal ogsaa Lillejulaften glæde Oline med 30 Kr fra Dig og Hilsen. – Hun blier bestandig saa rørt da. – Og saa faaer Andrea 25 Kr. – Og saa faaer Inger og jeg vore Summe, som vi sender Dig saamange mange Tak for, – vi er svert ovenpaa med Penge nu til Jul. –»
Munchmuseet, MM K 4497.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.02.1903. Se s. 1
«Tak for Kortet, det var hyggeligt at see nogle Ord fra Dig igjen – Og hvor godt at høre, at Du har faaet solgt et Par Bille- der. – Du seer vel, at H. Dedekam er kommen i Morgen bladet med Kunstanmeldelser– idag om «Hennig» og for et Par Dage siden Erik Wærenskjold. – Skulde Du ikke have seet disse Nummere, vilde»
Munchmuseet, MM K 4830.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 2
«det glatte haaret og øinene mine sagde hun. Hun vilde gjerne have et billede af sig og spurgte hvad Werenschold havde givet for mig. Jeg maatte endelig til sommeren bede dig male hende i legemstørlse ude i haven. Jeg har faat 12 lomme- tørklæder at brodere og tante en friser- kaabe at sy for Hjorths. For det faar vi 2 kr 20. Tante har været i byen idag og tegnet nydelige, nye monogram mer paa industriudstillingen. Jeg var hos Hjorth igaar og blev meget hyggeligt behandlet. Jeg maatte spille og blev trak- tert med kaffe og hjembagt kage. Ret som det er faar vi de samme epistler fra tante Jette. Spørgsmaal efter bogen og: «det lader til at du ikke interesserer dig for din gamle tante» og skyld paa hoften, medens hun farer omkring andre steder. Vi var paa Hauketo en dag, en saadan luft som den er vanskelig»
Munchmuseet, MM K 5147.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 2
«derimod er Wærenskjolds Billedes Vare- kasse i Sandvigen.– Fru Arentz, der ogsaa var hos Tante Jette, talte længre med Inger om Dig, hun og hendes Mand har megen Interesse for Dig. – Fru Thaulow var ogsaa blant Gjæstene, hun blev complimenteret ianledning Male- rens Skrivelse om Dig.– Der blev ogsaa fortalt at Bjørnson skulde være felt sint,– han havde sagt at han ikke vilde skrive mere, da der ble sagt at han vrøvlet.– Folk synes det var morsomt, at Du havde svaret ham paa denne Maade Du gjorde.–»
Munchmuseet, MM N 39.   Notat av Edvard Munch. Datert 1889. Se bl. 2v
«Glørsen har male{ … }t et godt billede. Senere har han forsøgt i Werenskjolds maner og tørret mer og mer hen»
Munchmuseet, MM N 52.   Notat av Edvard Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
««Sørensen maler lidet Fresco» (Han har blot malt et litet fresco billede og liker det ikke) «men han overlader dette til de tre andre –» Alligevel er han Fresco-Spitzen-Reiter – Han må da blive Ober-Fresco-Spitzen Reiter Werenskiold må vel da osså regnes som Frescomaler og han blir Ober-Ober Fresco-Spitzen Reiter»
Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 1
«Det er 10 år siden det f{ … }ørste gjennembrud i {det} den n{ … }orske Kunst. De første gjennembruddets { … }Mænd var først Krohg og Thaulow og så Werenskjold. De øvrige tog dels n ikke nogen aktiv del dels drog de flere og flere hidop eftersom gj jorden blev pløiet op eftersom de værste hindringer var ryddet afveien. Dog var de fleste bes{k}jælet af den samme tanke fremskridtet i kunsten den tanke som da var oppe: {V}Bort med det brune atelier-»
Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 2
«maleri { … }og frem med  …  det direkte naturstudi{ … }erne Og kampen var hård enhver hårsbred blev gjort dem stridig. Krohg og Thaulow tog den stadig mod den værste stød de blev først leet af og derpå utskjældt. Den nye retnings tilhængere refuceredes og om de antoges hængt bort i Krogerne Men de stred og holdt ud og vandt. Thaulow blev modemaler og Krohg anerkjendt For de øvrige indflyttede Male malere såsom Eilif Petersen EriErig WerenskjoldSkredsvig der allerede havde et navn ‹ud›{s}var det nu let at bo og bygge heroppe»
Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 4
«i friskhed og liv nåede de endnu meget længere end. Og de seirende malere som i for de representeredes af … {i}af Frits Thaulow    Krohg og Werenskjold optog deres billeder i de { … }årlige { … }Høstudstillinger.»
Munchmuseet, MM N 205.   Notat av Edvard Munch. Datert 1905–1910. Se s. 1
«En af de mærkelige Fort Foreteelser er at at jeg i 20 Aar ustanselig går tilbage – jeg går altså fremover bagover  … det er væsentlig Werenskjold som nu finder det sig jeg malte så godt dengang han syntes det syge Barn var Humbug og – Følgen er at man kjøber de gamle Billeder»
Munchmuseet, MM N 318.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var ikke alene publikum dengang men de unge m{ … }alere også Werenskjold der var oprørt – Jeg blev dengang sogar udskjældt af Wentzel og han{s}s kolegaer som humbug maler –»
Munchmuseet, MM N 318.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«Werenskiold sa til mig at det aldrig {v}burde vært udstillet –»
Munchmuseet, MM N 765.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1891. Se s. 2
«Så vil{ … }de jeg se at få lånt det mån{ … }eskinsbilledet som doctor Arentz kjøbte – samt det som Werendskjold har – Kan dere ikke konferere med rammemageren derom – jeg skriver osså til ham – Han må gjøre kasser til billederne –  …  Han kan vel»
Munchmuseet, MM N 765.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1891. Se s. 3
«osså få hentet billederne hos Werenskjold og Arentz – Billederne må indsendes til Storthingsplads {N}no. 7 inden den 210de M{ … }arts»
Munchmuseet, MM N 774.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1891. Se s. 1
«Jeg er i Kjøbenhavn og reiser i aften videre sydover – jeg var i går på visit hos Amalie Munch – der var meget ælskværdig – Den yngste datter – der maler og tegner – skal bli malerinde – (hun er ikke pen) – men h er mærkværdig talentfuld – p hun er bare 15 år men tegner lisså godt portrætter som Werenskjold – Det får du fortælle gamle frøkenerne Munch –»
Munchmuseet, MM N 840.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 28.11.1901. Se s. 2
«no{ … }rdiske Udstilling i Wien udstiller jeg et Par Billeder – såvidt jeg ved er det bare 4, Werenskiold Eilif Petersen og Krogh foruden der repræsenterer Norge – Det er jo forsåvidt nokså morsomt – De to jeg har der er { … }af mine slemmeste Billeder – Jeg håber jeg snart får høre fra Eder ellers tror jeg I er syge –»
Munchmuseet, MM N 894.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.11.1905. Se s. 3
«slaas om Portrætbestillinger af mig og i Norge ikke en – Erik Werenskjold og et Par andre får alle –»
Munchmuseet, MM N 963.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1910. Se s. 2
«Jeg sender Werenskiolds Bog { … }adresseret til Dig, {og}forat { … }Inger kan give den til Laura»
Munchmuseet, MM N 1307.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg skal senere fortælle Dig om maleren Paulsen som jeg trods sygdommen fik gjort en stor tjeneste – Man vilde ta alt fra ham og sætte ham på gamlehjemasyl – Jeg fik  … sammen noen udtalelser sammen og fik videre påskrift af Thue og Werenskiold Nu har han vist beholdt huset { … }og pengene»
Munchmuseet, MM N 1715.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1907–1908. Se bl. 1v
«Artikelen er foranlediget ved en Del Gravurers Udstilling i Hamburg – og Løgn er Artiklen fordi ingen Reklame har vært der – På Secessionen i Berlin erkjendtes mit Portræt der for at være Secessions beste Portræt – om end Werenskiold, Lierberman Franskmænd har mange – Slig ‹turer› Nordmænd viden ‹fra› – ArtiklenDen er imidlertid så idiotisk skrevet – at det blot er det bestillendt»
Munchmuseet, MM N 1790.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934. Se bl. 1r
«Når  …  den udmærkede kunstner Werenskiold som er min gode ven kom ind i samtalen var det fordi den var kommet ind i et helt forkjært spor og blev i telefonen helt uforstålig.»
Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934. Se bl. 1v
«Når min gode ven gjennem mange år Werenskiold blev nævnt var det fordi samtalen i telefonen kom in i et sidesport og { … }det {igjen}blev til i telefonen helt uforstålig i sammenhængen – Vi kom ind på helt kunstneriske spørsmål –»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 4r
«kunne misforståelser – At min gjennem mange år gode ven Werenskiold blev nævnt kom af at samtalen gled ind i e{ … }t galt spor – De{t}n var kom in på kunstneriske spørsmål –»
Munchmuseet, MM N 1907.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].3.1909. Se bl. 1r
«{ … }Denne Herre syns jeg er syg – En Kunst er da ikke syg fordi man skildrer Sygdom – { … }eller Had – eler Kjærlighed – – Svag Kunst er syg – Jeg synes f ex at Gudes var delvis syg Kunst – og – o{ … }fte Werenskiold»
Munchmuseet, MM N 1918.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1902. Se s. 3
«det er dobbelt Grund til at ta fat – og jeg får altså nu hen- vende mig til Werenskiold Endskjønt jeg synes det er min Pligt – har jeg \alene/ få selv ikke Magt til at påtage mig det Ansvar en mangelfuld Lov lægger på mig»
Munchmuseet, MM N 1942.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1906. Se bl. 1r
« Jeg er for fjernt fra Forholdene til at kunne befatte mig med de forskjellige Forhold – Jeg må be Dig sende de Billeder Werenskiold har udtaget og det er for mig tjenligt –»
Munchmuseet, MM N 1942.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1906. Se bl. 1r
«Det blir jo blot en kort Tid – og for det syge Barn ved Du jeg ikke har fået en Øre – det bør bli med da jeg alligevel er nødt til at udstille i Kjøbenhavn – og det er da heldigst for mig at Udstillingen bliver g …  – Jeg er en af Werenskiolds»
Munchmuseet, MM N 1945.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1906. Se s. 1
«Jeg har været et {p}Par {d}Dage Influenza syg så jeg ikke nærmere har kunnet skrive om Werenskiold affæren – Jeg er jo naturligvis en { … }Werenskiold opponent – men hvorfor jeg har måttet trække mig tilbage fra alt i Norge ved Du selv Grunden til – Det er ikke forresten ikke mindst de {u}Unge eller yngste der strax»
Munchmuseet, MM N 1945.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1906. Se s. 3
«Jeg har altså f{ … }or langt Tid siden { … }trukket mig tilbage og da jeg nu engang har { … }lovet Werenskiold min Deltagelse er det bedst for mig {om}at Du sender Billederne – Mange tak for de to Sendinger Fotografier – og jeg har kunnet bruge forskjellige Ting – gamle Kubberudstoler kommer der fremforalt – Jeg beskjæftiger mig altså for Øieblikket med lettere Kunst og Theater – det vil muligvis skaffe mig mere Respekt blandt de journalistisk-theatralisk- cannibaliske toneangivene Pjoltersnobber i Kristiania»
Munchmuseet, MM N 2045.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou. Datert 1893–1894. Se s. 2
«Jeg kan trygt si at jeg skal kunne betale det igjen – Blan Jeg har to billeder – et til 600, Storm» som Munthe og Werenskjold i høst foreslog til Galleriet»
Munchmuseet, MM N 2051.   Brevutkast fra Edvard Munch til Fritz Michael Treschow. Datert 30.4.1937. Se bl. 1r
««Vår» i Nationalgalleriet som Erik Werenskiold nylig udtalte var det bedste billede i galleriet b{ … }ød jeg for 40 år siden forgjæves tilsalg for 100 kr Portrættet af min søster som Mustad nylig forærte galleriet kjøbte han af redaktionssekretær Hammer for 20,000 k Denne havde kjøbt det af mig for 60 kr «Sygt barn» forærte jeg bort da det ikke blev noget værdsat – Jeg blev budt 40,000 kr for det nylig i London.»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og etHeyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 4
«Nu er da udstillingen slut og med den forhåbentlig alt sludderet i aviserne Aftenposten, Morgenbladet og Dagen har som du vel har set været frygtelig grove mod os «yngste» men de har jo også fået svar på tiltale. Jeg for min part er svært fornøiet over den gode kritik  …  jeg fik af Werenskjold i Dagbladet, samt den af Gunnar Heiberg. Aubert er kommen kj hjem og har lovet at skrive i Aftenposten. Mi{ … }t billede var meget nær bleven indkjøbt men Juryen var ræd for at folk ikke skulde like det. Foruden billedet havde jeg udstillet et par tegninger et hoved samt to smågutter fra tegneskolen, som jeg for gav Eilif Petersen da han var så rent forlibt i dem. L{ … }øchens malerier gjorde liden lykke dernede; de var sogar nær ikke kommet med og selv Krohg syntes de var kleine – men han er ligeså meget begavet for det. Krohg og Werenskjold ha{r}vde ypperlige ting og etHeyerdahl et gudommeligt studiehoved – næsten det b beste af altsammen dernede. – Når du skriver fortæl mig lidt Heyerdahl fra hans tidligere ophold dernede og om hvordan»
Munchmuseet, MM N 3701.   Bildeliste av Edvard Munch. Datert 7.1892. Se s. 2
«Werenskjolds –»
Munchmuseet, MM T 199.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Werenskiold Pleiehjemmet Trykker Nielsen»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 32 (PN 188).   Brev fra Edvard Munch til Andreas Aubert. Datert 1901. Se s. 4
«Munthe og Andre har jo ønsket at Galleriet skal { … }have med Tiden en af disse Billeder i Art med «Skrig» – Jeg skal gjerne bestemme mig til i Løbet af et År ikke at sælge {h … }d «Skrig» eller det lignende «Angest» som har været i München og nu repræ- senterer Norge i Wiener- Sessesionen sammen med Werenskiold og Krohg»