Kunstnerforbundet

Galleri. Oslo, Norge (Kjeld Stubs gate 3).

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev fra Kunstnerforbundet til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 6 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1431.   Brev. Datert 08.02.1911 . «Har mottat Deres ærede av 5. d.s.» 
Munchmuseet, MM K 1432.   Brev. Datert 04.01.1912 . «Da vi i den sidste halvdel av Marts får en ledig utstillingstid tillater jeg mig at spørre Dem om De vilde vise Kunstnerforbundet den interesse og velvillie at utstille her i det tidsrum.» 
Munchmuseet, MM K 1433.   Brev. Datert 11.11.1915 . « KUNSTNERFORBUNDET  TORDENSKJOLDSGADEN 7  TELEFON 14999» 
Munchmuseet, MM K 1434.   Brev. Datert 12.12.1943 . « EDVARD MUNCH  OSLO» 
Munchmuseet, MM K 1435.   Brev. Datert 10.12.1910 . «Her sættes fortiden igang dannelsen af et aktieselskab, bestaaende af Kunstnere og Kunst interesserede pengemænd, hvis formaal er at holde et godt lokale hvor der til standighed kan findes et lager af indtil 20 billeder af hver aktietegnende maler. Et stort vakkert lokale (butik) er allerede leiet i Rosenkranzgd nær Boulevard. Hver actie lyder paa Kr 100.00. Der trengs ikke mer end ca Kr 6000.- i drifteskapital første aar. Der blir arangeret ugentlige udstillinger mod entre af 25 øre. Og før jul arangeres en juleudstilling. Alt som hedder auktionsmalere ude lukkes og der er underhaanden skeet henvendelse til kun ca 40 malere Denne kunsthandel skal kun beskjæftige» 
Munchmuseet, MM K 2964.   Brev. Datert 07.01.1938 . « Edvard Munch  Ekely  Skøyen» 

Kunstnerforbundet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1252.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Siden vi snakket om utstilling, så vil jeg si, at når kunstnerne selv danner en sammenslutning for at ivareta sine interesser og faktisk ved sin konkurranse redder kunstnerne ut av kunsthandlernes klør, så bør man støtte en sån sammenslut- ning. Tænk Dig at «Forbundet» ikke»
Munchmuseet, MM K 1434.   Brev fra Kunstnerforbundet.
«KUNSTNERFORBUNDETS MALERE HILSER I ÆRBØDIGHET OG TAKK VEIVISEREN NYSKAPERERN DEN STORE KORKYNNER»
Munchmuseet, MM N 203.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se s. 4
«Lignende tilfælde som dette er f{rem}orekommet i Kunstnerforbundet hvor man er meget misfornøiet med den ungdommelige Blakstad der Ting som forbundet har megen liten lyst til at finde sig i»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930 . Se s. 1
«Jeg {ha}blev for circa 8 år siden opnævnt til komite {sa}for udstilling sammen med Thiis – Jeg anbefalte dengang { … }den franske Raadgiver og direktør for  …  Eu de Europæiske lande Krohg blandt an Chr. Krohg at vi udstilleidet jeg vidste at mange andre bl.a. Solberg tidligere havde udstillet KarstenPer Krohg og flere andre af Kunstnerforbunnet – og osså Henrik Lund De fleste av disse har udstillet– Jeg havde ikke noget større intresse af udstilling og gik først med for 3 år siden efter manges påtryk – Jeg udstillet 2 år itræk – For tre år siden blev der bestemt at {5}Malere skulde udstille 5 billeder à 2 gange – Jeg blev den første – så blev det vis Revold og Per Krohg og så Lund»
Munchmuseet, MM N 325.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«{ … }Denne store opgave som jeg efter omstændighederne har løst udmærket er blit fortiet af kunstens regjerende ånder med hovedkvarter i kunstnerforbundet»
Munchmuseet, MM N 3241.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1915 . Se bl. 1r
«Vi puster vel begge i Lettelse over at Gravurerne er fundne – Men hva sier Du om mig som i disse Dage osså skulde finde frem 60 Gravurer til Folk der kjøbte i Kunstnerforbundet – – så en Række {s}Sager til Berlin og til Kjøbenhavn?»
Munchmuseet, MM N 3544.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 7
«Kunstnerforbundet»
Munchmuseet, MM N 3551.   Varia av Edvard Munch. Datert 1939 . Se s. 7
«Kunstnerforb{y}undet»
Munchmuseet, MM N 3552.   Varia av Edvard Munch. Datert 1941 . Se s. 7
«Kunstnerforbundet»
Munchmuseet, MM N 3562.   Varia av Edvard Munch. Datert 1937 . Se s. 7
«Kunstnerforbundet»
Munchmuseet, MM N 3565.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 7
«Kunstner- forbundet»
Munchmuseet, MM N 3569.   Varia av Edvard Munch. Datert 1938 . Se s. 7
«Kunstnerforbundet»
Munchmuseet, MM N 3571.   Varia av Edvard Munch. Datert 1935 . Se s. 7
«Kunstnerforbundet»
Munchmuseet, MM N 3572.   Varia av Edvard Munch. Datert 1936 . Se s. 7
«Kunstnerforbundet»
Munchmuseet, MM N 3573.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 7
«Kunstnerforbundet»
Munchmuseet, MM N 3574.   Varia av Edvard Munch. Datert 17.1.1934 . Se s. 7
«Kunstnerforbundet»
Munchmuseet, MM N 3638.   Varia av Edvard Munch. Datert 14.1.1941 . Se s. 1
«Gyldendal Kunstnerforbund.»
Munchmuseet, MM N 3639.   Varia av Edvard Munch. Datert 1941 . Se s. 1
«Kunstnerforbundet»
Munchmuseet, MM N 3639.   Varia av Edvard Munch. Datert 1941 . Se s. 2
«Kunstnerforb.»
Munchmuseet, MM N 3641.   Varia av Edvard Munch. Datert 1943 . Se s. 7
«Kunstnerforb.»
Munchmuseet, MM N 3642.   Varia av Edvard Munch. Datert 24.1.1940 . Se s. 7
«Kunstnerforbundet»
, .    av Edvard Munch.
«Billedet mørkhaaret Dame med grøn Bluse  …  stod for 1 Aar tilbage på min Udstilling i Kunstnerforbundet tilsalgs for 5000 Kroner – Jeg afslog dengang  … \en/hver afslag i Prisen – – Jeg havde af Privatgrunde besluttet at ikke at sælge Billedet – og havde nu hvis dette ikke havde været Tilfælde holdt det i en Pris af 7000 Kroner – Til Private vilde ihvertfald Billedet ikke være tilsalgs – – Jeg nævnte til Hrr Dr Romdahl at jeg var villig at sælge til Göteborgs Mussæum – jeg tror»