Sigurd Høst

(1866–1939)
Norsk skolemann, lærebokforfatter. Gift med Isabella "Lolly" Alver, født Vibe, søster til Ingse Vibe. Stefar til Inger Alver Gløersen. Livsvarig vennskap med Munch. Solgte grafikk og malerier for Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst

I det digitale arkivet finnes det 71 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1734.    Brevutkast. Ikke datert.
«Livs»
Munchmuseet, MM N 1736.    Brevutkast. Ikke datert.
« Tak for hilsenen til fødselsdagen –»
Munchmuseet, MM N 1737.    Brevutkast. Datert 1933–1934.
«Jeg håber nu våren og sommeren vil restaurere Dig fuldkommen – Det har været en slem vinter for alle mine gamle venner – Schiefler er osså dårlig i Hamburg – Min søster har været dårlig –»
Munchmuseet, MM N 1738.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg skal fortælle Dig senere lidt om den uforlignelige komedie med samlagsbestyreren – Nu kom { … }det vist over- raskende på ham dette at han trodde han kom til 70 mand syg af bronchit og så ser en mand der så ud til nok at kunne vente sig lidt af –»
Munchmuseet, MM N 1739.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg håber Du snart er i fuld vigør og jeg hører Din gamle stemme igjen snart – Jeg holdt på  …  med et længere brev til Dig i anledning Samlagsbestyrerens forbausende  …  fortælling til mig om hva han og da da endmere andre havde løiet om i hine Dage 1905 – Det kan synes rart at jeg vil ta op igjen gamle mellemværender mellem mig og mine landsmænd nu specielt – Men jeg holder jo på at prøve at skrive ned noen erindringer og så syntes jeg ikke jeg burde gå ‹i›»
Munchmuseet, MM N 1740.    Brevutkast. Ikke datert.
«Takk for brevet – Jeg har opholdt mig mest i «Hytta» på Ekely ved høifjeldssanatoriet og badestedet Oslo – Intet kan være skjønnere end Frognersæteren og omgivelser nu de alle er væk – Jeg tilbragte igår med min hvide hest en eftermiddag deromkring – Intet menneske at se Haverne på Slemdal lå i sine bl pragtfuld{ … }e blomsterflor. Husene som fortryllede slotte uten liv Troldet var væk princessen sov – { … }Langs { … }Ljanstranden gik brunstegte piger og Mænd –»
Munchmuseet, MM N 1742.    Brevutkast. Datert 1933.
«Det var vellykket med samlags- bestyreren – Det var en glimrende historie der skal komme i den dagbok jeg nu kommer til at skrive –»
Munchmuseet, MM N 1743.    Brevutkast. Datert 1933.
«Det var et vellykket kup med samlagsbestyreren – Komedien et mesterstykke fra først til sidst skal komme i den dagbok jeg nu skriver –»
Munchmuseet, MM N 1744.    Brevutkast. Datert 1934.
«Jeg er nu kommet fra dette anfald af bronchitten men jeg er meget sliten og træt efter vinterens strabadser –»
Munchmuseet, MM N 1745.    Brevutkast. Ikke datert.
«Tak for brevet. Jeg har tilbragt den meste af sommerferien på «Hytta» på Ekely –»
Munchmuseet, MM N 1746.    Brevutkast. Datert 1934.
«Jeg har fåt en forkjølelse. Den er ikke stor men bronchittendensen vil vare til varmen kommer. Wefring vilde hypnotisere den væk. Jeg var fortvilet over at jeg ikke kunde ha de{ … }n»
Munchmuseet, MM N 1747.    Brevutkast. Ikke datert.
«Takk for fødselsdagshilsenen! Hvad er et år? en uge omtrent – Jeg begynner at { … }få op næsen efter sex måneders ophol på en annen klode  …  Der har  …  været mærkelige gåder at løse stillet af ligningsvæsenets vise mænd – Så er det Peter D{ … }ass Kommentar og Nordland med sit mystiske liv og sildefiskets høist eventyrlige liv der fuldstændig har tat luften fra mig – Især sildefiske{ … }t og dets indflydelse på et menneskets leben und treiben – Jeg hører af Wefring at Du er i fuld vigør – Skriver et par ord strax»
Munchmuseet, MM N 1749.    Brevutkast. Datert 1934.
«Jeg sender Dig til adspredelse et bedre farvelagt trykk af Dig, et portræt af den ædle og Wefring
Munchmuseet, MM N 1750.    Brevutkast. Datert 1934.
«Jeg har lidt feber idag så vi kommer nok ikke til at tegne noget – \Vi får se imorgen
Munchmuseet, MM N 1751.    Brevutkast. Datert 1934.
«Jeg var bra 4 dage så blev jeg rammet af en ny bronchit med feber – Den viser sig { … }at være lumsk og ond{ … }artet som såmange af mine tidligere    Kanske jeg muli kan op{ … }nåes at den tillades mig i al beskjedenhed at ha d{ … }en – Da jeg fik anfaldet på Olavsordensdagen tillod Thiis det ikke»
Munchmuseet, MM N 1752.    Brevutkast. Datert 1934.
«Jeg var 3 dage bra så fik jeg bronchitten med feber igjen – Den er ondartet og jeg blir ialfald ikke bra før udover sommeren –»
Munchmuseet, MM N 1753.    Brevutkast. Datert 1934.
«Jeg har fåt en ny forkjølelse Det er altså en ondartet bronchit som vel først går væk udover sommeren»
Munchmuseet, MM N 1754.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hvorfor jeg fik tag på ham \og overumplet ham/ Det var fordi han blev så helt i vildrede over min tale – Jeg trodde nemli det var den eneste Aasgaardstrand jeg kunde stole på og jeg tror jeg osså sa til Dig – I en roman om kjæltringer ræddes man dog ofte af en bra mand – og jeg sa en slig mand var denne»
Munchmuseet, MM N 1755.    Brevutkast. Ikke datert.
«Vi har begge de senere år gjennemgået svære kriser og jeg tror at Du som jeg forstår at det er det bedste for os begge at vi foreløbig holder os fra hverandre – Du vil altid dog stå for mig som den hyggelige og gode ven fra hybelen og skatoldet og en af de venner der gav mig støtte under Aulabilledernes Kommentar væxt. Jeg har havt svære påkjenninger og ikke mindst pludseli at få lagt ansvaret på mine skuldre for en familie på 6 medlemmer. – Jeg er ikke hennes forsørger – der er andre lisså nære og velstillede»
Munchmuseet, MM N 1756.    Brevutkast. Datert 1936.
«Det kunde tænkes at jeg faldt på at udstille i Bergen til Vaaren eller Høsten – Hvis Du ikke uten at hæfte Dig eller Bergens Kunstforening vilde høre om Udstillingen kunde ordnes i April, Mai eller i værste Fald Juni – så gjør det – Kan Du gi mig et noenlunde Mål af den største Sal –»
Munchmuseet, MM N 1757.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har noe feber og jeg kan vel ikke tegne på et par dage – Tegningen Din kan bli god Den ser ut som tegnet af Din yngste elev på tavlen –»
Munchmuseet, MM N 1758.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg håber Du er helt restitueret om end Du vel ikke kan vente fuld styrke før til sommervarmen kommer –»
Munchmuseet, MM N 1759.    Brevutkast. Datert 1934.
«Jeg prøver at skrive ned nogle erindringer – Fra de bevægede år i begynnelsen århundredet blir det nu jeg først skriver lidt ned – Efter den storartede hæder på min 70års dag blir det end mere og resigneret –»
Munchmuseet, MM N 3233.    Brev. Datert 9.10.1911.
« Hr Overlærer Sigurd Høst Bergen»
Munchmuseet, MM N 3234.    Brev. Ikke datert.
«Hvis Du blir anmodet om at låne ut billeder til en tourne rundt i skolene i Danmark så si nei uten at nævne mig – Thiis sendte hovedkuls på mig noen udsendinger og jeg gav atter tilladelse til at la udlånte billeder udstille. Jeg syns det er noe sludder og jeg er så ilde behandlet»
Munchmuseet, MM N 3235.    Brev. Datert 12.12.1913.
« Tak for Brevet! Jeg er fortiden omflakkende da jeg ikke syns Festklæder passer mig –»
Munchmuseet, MM N 3236.    Brev. Datert 1909.
« Hrr Overlærer Sigurd Høst Bergen Hop»
Munchmuseet, MM N 3237.    Brev. Datert 15.1.1910.
« Hrr Overlærer Sigurd Høst Bergen»
Munchmuseet, MM N 3238.    Brev. Datert 1914.
«Jeg har tænkt en Smule paa hvordan man skal gjøre i et lignende Tilfælde som dette med Thorkildsen – Det er jo ganske rimeligt at en Mand når han kjøber såvidt dyre Sager vil have Ting han er fornøiet med – Men paa den annen Side er det så l meget Arbeide baade for Dig og mig at det jo helt tar Måneders Tid væk –»
Munchmuseet, MM N 3239.    Brev. Datert 29.6.1914.
« Hr Overlærer Sigurd Høst Hop Bergen»
Munchmuseet, MM N 3240.    Brev. Datert 1914–1915.
« Hr Adjunkt Sigurd Høst Bergen»
Munchmuseet, MM N 3241.    Brev. Datert 1915.
«Vi puster vel begge i Lettelse over at Gravurerne er fundne – Men hva sier Du om mig som i disse Dage osså skulde finde frem 60 Gravurer til Folk der kjøbte i Kunstnerforbundet – – så en Række {s}Sager til Berlin og til Kjøbenhavn?»
Munchmuseet, MM N 3242.    Brev. Datert 1935–1940.
« Hr. Overlærer Sigurd H …  Meltzersgade 7 Oslo»
Munchmuseet, MM N 3243.    Brev. Datert 1915.
«Fru Linde {kan}er det en mulighed for at jeg kan faa Tilladelse af Dr. L. til at sælge – Må altså skrive til ham først –»
Munchmuseet, MM N 3244.    Brev. Datert 16.4.1915.
« Hr Overlærer Sigurd Høst HopBergen»
Munchmuseet, MM N 3245.    Brev. Datert 27.6.1919.
« Hr. overlærer Sigurd Høst Meltzers gt. 7 \III/ Kristiania»
Munchmuseet, MM N 3246.    Brev. Datert 26.9.1933.
« Jeg har optat mit omstreiferliv. Det har været et mas uten grænser»
Munchmuseet, MM N 3247.    Datert 1933.
«På Ekely har jeg 6 atelierer delvis friluftsatelierer til mine store vægmalerier og værksted for mine to grafiske presser – Forat ikke alt skulde brænde måtte de tørre træatelierer bygges med stor plads om sig –»
Munchmuseet, MM N 3248.    Datert 1933.
«Det ville være af den største betydning for mig og bidrage i høi grad til at jeg fik lidt arbeidsro at det blev oplyst at om den sande sammenhæng med mine milioner og mine 8 luxuseiendomme –»
Munchmuseet, MM N 3249.    Datert 1933.
«Jeg har altid sat min kunst foran alt. Ofte følte jeg kvinnen s …  vilde stå min kunst iveien»
Munchmuseet, MM N 3250.    Brev. Ikke datert.
«Jeg håber Du nu er godt restitueret – Sommeren vil vel forhaabentlig bli bra Det er vel den Du vente{t}r på»
Munchmuseet, MM N 3251.    Brev. Datert 12.1.1934.
« Hr Overlærer Sigurd Høst Borre»
Munchmuseet, MM N 3252.    Brev. Datert 13.6.1934.
«»
Munchmuseet, MM N 3254.    Brev. Datert 1933.
«Jeg har været i Gøteborg en 14 dage – Deili by men et ruskigt klimat –»
Munchmuseet, MM N 3256.    Brevutkast. Ikke datert.
«{D}Bemærkninger farli for andre og osså for mig er vistnok intresant og på en måte muli rigti men må stryges»
Munchmuseet, MM N 3257.    Brev. Datert 31.3.1909.
«Tak for Brevet – Jeg vilde nok gjerne komme til Bergen – jeg har jo ikke seet { … }Vest-Norge men nu har jeg været så dårlig og må lang Tid være forsigtig – Det { … }har»
Munchmuseet, MM N 3258.    Brev. Datert 1.3.1909.
« Hr Adjunkt Sigurd Høst Kunstforeningen ‹I.› Bergen»
Munchmuseet, MM N 3259.    Brev. Datert 14.4.1909.
« Hr Adjunkt Sigurd Høst Bergens Kunstforening Bergen»
Munchmuseet, MM N 3260.    Brev. Datert 1909.
«Billederne er vel nu under Ophængning; som i Kristiania er jeg villig til at lade { … }enkelte af de for mest vovede Billeder ikke udstille – som Cupido, de to Cocotter – Julaften i Bordel – Disse har vistnok uden Modstand været udstillet al … 
Munchmuseet, MM N 3261.    Brev. Datert 29.5.1909.
« Hr Adjunkt Sigurd Høst Bergen»
Munchmuseet, MM N 3262.    Brev. Datert 1909.
«Tak for Brevet der blev mig eftersendt –»
Munchmuseet, MM N 3263.    Brev. Datert 8.6.1909.
« Hr Adjunkt Sigurd Høst Bergens Kunstforening Bergen Welhavensgd. 30»
Munchmuseet, MM N 3264.    Brev. Datert 13.7.1909.
«Skrubben»
Munchmuseet, MM N 3265.    Brev. Datert 14.7.1909.
« Hr adjunkt Sigurd Høst Latinskolen Bergen»
Munchmuseet, MM N 3266.    Brev. Datert 1909.
« Tak for Brevet»
Munchmuseet, MM N 3267.    Brev. Datert 2.11.1909.
« Det drar ud med den Udtalelse Du bad om – Et Brev koster mig umådeli Anstrængelse – i disse Tider – Jeg skal imidlertid snarest se at få udtrykt hva jeg mener { … }om Maler{A’s}ens ‹{Arbeider}Kunst› Kunst – ‹Så›{ … }meget har jeg ikke seet af ham – men {det}han intressere‹{t}de› mig meget og jeg syns han har indvundet Land for Kunsten‹{i}:› de dype, saftige våde»
Munchmuseet, MM N 3268.    Brev. Datert 1909.
«Jeg har atter været på en liden Trip i Aasgaardstrand – Jeg traf der Din Svigerfader ivrig beskjæftiget med at omhugge og omtømre Huset sit – Det har han holdt på med længe – Jeg havde forresten liden Tid –»
Munchmuseet, MM N 3269.    Brev. Datert 3.4.1910.
« Hr Overlærer Sigurd Høst Bergen»
Munchmuseet, MM N 3270.    Brev. Datert 1910.
«Jeg er elendig til at skrive – Overhovedet er det mig n{ … }æsten umuligt at bestille noget annet når jeg har malt fra mig om Dagen – det Mangen pen 100 Kroners Seddel går tapt for mig fordi jeg simpelthen ikke får sendt bestilte Sager – Men nu skal jeg sende til Adskillelsen»
Munchmuseet, MM N 3271.    Brev. Ikke datert.
«Herved sender jeg Blanquetter til Udfyldelse –»
Munchmuseet, MM N 3272.    Brev. Datert 1909–1911.
«Jeg kan ikke si annet end at det er utroligt at ingen Gravurer ere solgte – Sildegrosserene i Bergen har ikke Raad til en Gravur for 40 Kr – Jeg synes forresten det er underli at den store»
Munchmuseet, MM N 3273.    Brev. Datert 1910–1912.
«{ … }Jeg har gaaet med på at sælge til Thesen de sidste Gravurer så billig – men det er osså de{t}n laveste Pris som { … }tænkes kan –»
Munchmuseet, MM N 3274.    Brev. Datert 1909.
«På Secessionen i Berlin hvor  … Europas beste Kunstnere udstiller udstiller jeg Alfa og Omega – { … }De tyve Blade er nok til at sætte Sind i Bevægelse dernede – IBergen lar sig ikke rokke af 200 Gravurer og 100 store Malerier –»
Munchmuseet, MM N 3275.    Brev. Datert 29.8.1911.
« Hr Overlærer Sigurd Høst Bergen»
Ukjent, PN 837.    Brev. Datert 19.7.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 1204.    Brev. Datert 4.4.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 1205.    Brev. Datert 12.4.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 1207.    Brev. Datert 23.4.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 1208.    Brev. Datert 1.7.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 1209.    Brev. Datert 1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 1210.    Brev. Datert 2.10.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Sigurd Høst til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 42 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 323.   Brev. Datert 20.04.1909. 
«Jeg gaar ut fra at du er sint for den sidste skrivelse du har faat fra Kunstforeningen her. Med rette. Nu skal du høre hvorledes det kan forklares at du finder mit navn under den. Det var møte da ser du, og vi fik da beslutning om at du skulde ha al entré-indtægten uten- for Kunstforen.’s medlemmer som gaar gratis. Jeg tror det kunde bli et noksaa pent beløp. Men med hensyn til indkjøp var de ikke til at rokke fra det standpunkt: vi pleier «Vi kan intet love eller garantere paa forhaand». Nu er jo – som du siger – saken den at du hittil intet har set til dette pleier (uten altsaa undtagelsen!).» 
Munchmuseet, MM K 324.   Brev. Datert 01.05.1909. 
«Nu hænger altsaa den grafiske ut- stilling der, blev aapnet igaar: Imorgen – søndag – ventes det første store besøk. Her er det slik, at Kunstforen. bare er aapen søndag og 3 ukedager om formiddagen. Derfor er det især søndagen som er kunstens dag.» 
Munchmuseet, MM K 325.   Brev. Datert 24.05.1909. 
«Jeg må først og fremst skrive fordi jeg lørdag fik se noen av dine malerier, som gjorde et slikt indtryk paa mig at jeg drømte om dem natten efter, og de har knapt været av mine tanker siden.      Det er bankdirektøren og selv- portrætet (1909). Du skjønner jeg har bare set disse og en 4, 5 andre. Men de to er hver paa sin maate vel toppen av din produktion. Ikke?» 
Munchmuseet, MM K 326.   Brev. Datert 12.06.1909. 
«Jeg forhandler med Meyer om dagen, og fremholdt sidst for ham med megen styrke at du i din sidste utstillings- fase er naad høiest. Hvad jeg ogsaa virkelig mener. D.v.s. jeg vet ikke rigtig naar de forskjellige ting er malt; damen i blaat og det store Aasgaardstrand er vel noget ældre.      Forresten saa var det Meyers mening at ha av dig fra ældre tid for at vise din utvikling, og det er jo i og for sig ikke noe at si paa. Imidlertid – det skal allikevel gaa, haaber jeg, da du er villig til at» 
Munchmuseet, MM K 327.   Brev. Datert 21.07.1909. 
«Tak for brev. Godt at høre at du likte turen og ikke hadde ondt av den. Nu har det du det vel koselig i dit Kragerø-hjem. Ja med Meyer hænger det vist slik sammen at hans hu stod til «Melankoli», som han først bød 1000 for, men som han vistnok vil ha à tout prix. Kanske han nu har skrevet til dig om det.      Naar nu Skagen har sendt ham 14, tror jeg det maa hænge slik sammen at han har villet ha ett til og saa har latt Skagen foreløbig sende sig det. Men det vet du vel nu besked om. Det var sandelig paa tide at billederne kom fra Bergen, ellers hadde den umættelige slukt det hele –» 
Munchmuseet, MM K 328.   Brev. Datert 15.10.1909. 
«Tak for hilsenen fra Aasgaardstrand; det var en stor overraskelse at høre at du var der, da har vel Tigerstaden lokket dig til sig allikevel. Forhaabentlig er du dog sluppet løs og er igjen paa dit gods ved Kragerø. Idag skriver jeg væsentlig av hensyn til en syk og for tiden ialfald ulykkelig mand som heter Astrup. Siden jeg traf ham i sommer som snarest i hans hjembygd, har jeg hat et par breve fra ham, og særlig det sidste er i den grad et skrik fra en forpint sjæl at jeg synes jeg maa gjøre noget som kan hjælpe ham. Han er ikke nogen ublufærdig mand, langtfra, men jeg tror det eneste menneske næsten han nu i sin sjælenød betror sig til er mig, fordi han altsaa har faat tillid til mig.      Nu er det eneste lyspunkt i den sidste tid for ham» 
Munchmuseet, MM K 329.   Brev. Datert 31.10.1909. 
«Den glæde, som vi ikke turde hengi os til før vi fik dit sidste brev – strømmer nu som bækken: «Adskillelsen» har baade Lolly og jeg været svært glade i fra første stund vi saa den. Jeg for min del tror jeg kan huske tilbake til tidlig i 90-aarene hvorledes du da holdt paa med et lærred hvor hovedmotivet ialfald var det samme. Det var paa Filtvedt, sommer og magsveir.      Det skal hænge over vor sofa flankeret av vampyren og den syke pike.» 
Munchmuseet, MM K 330.   Brev. Datert 23.11.1909. 
«Den røde pige har tat vore hjerter med storm. Den er jo i særlig grad dekorativ og vil passe udmerket ind i stuen; taknemlighet er derfor den kardinaldyd som i disse dage fører sceptret her i huset. Adskillelsen er nu rammet ind. Den hænger over sofaen med vampyren og madonna ved sin side; ret over \er/ det blaa Nordstrand-maleri. Det hele ser ualmindelig godt ut, adskillelsen sætter likesom prikken over i’et paa den væggen, gir det hele en underklang av skjæbne og ulykke. Det at hun gaar saa aldeles ubekymret og uten at ane ham – det er det.» 
Munchmuseet, MM K 331.   Brev. Datert 11.12.1909. 
«Indlagte stod altsaa i «Morgenavisen» idag 11/12. «Morgenavisen» har forøvrig idag ogsaa den nyhet at du imorgen fylder 56 aar; jeg vet ikke om det var for at give din kunst større autoritet at man har lagt 10 aar paa. – Jeg kan tænke mig at Rasmus Meyer spidser ører naar han faar høre om den opsigt «Alfa og Omega» har gjort i Tyskland. Skriver han direkte til dig, saa vær endelig ikke noe særlig billig; jeg tror at han stimuleres bedst ved høie priser, omend han godt liker ved underhandling at faa dem reducert. Da feirer hans forretnings-dygtighet ogsaa en liten triumf. Han var heroppe forleden sammen med Rolf Tommesen, som skulde se Munch-billeder fra den periode. Han var meget charmert over billederne, og begge – ikke mindst Meyer – var henrykt over idéen med frise av litografier. Jeg undres paa om du har faat en bestilling paa «Adskillelsen» fra en dame som saa den her og var saa begeistret; der er flere som er blit adskillig imponert av vore tryk som de nu hænger.» 
Munchmuseet, MM K 332.   Brev. Datert 05.02.1910. 
«Du er vel forundret over intet at høre fra mig, men saken er at jeg har ligget syk av gigt i 14 samfulde dager og først nu er saavidt at jeg kan sitte ved mit skrivebord.» 
Munchmuseet, MM K 333.   Brev. Datert 06.04.1910. 
«Hermed følger den franske oversættelse av det skjønne digt om menneskene og menneskenes børn Kommentar. Jeg har gjort mig umake for at holde det i en vis ædel og enkel tone; det er særlig vigtig at bruke tidsformerne med et vist raffine- ment for at det skal virke poetisk paa fransk- mændene. En form som: il le vit brukes jo ikke i alm. tale, men i al ædel episk stil (bibelen, eventyr etc.). Jeg nævner dette for det tilfælde at nogen halvlært sprogmand skulde ville øve kritik. Du maa intet ændre i den franske oversættelse uten at spørge mig. –» 
Munchmuseet, MM K 334.   Brev. Datert 04.06.1910. 
«Da jeg kom lørdags-sliten hjem fra skolen idag, var der noget paafærde: ikke fik jeg komme ind i stuen med en gang og indtil barna hadde de en hemmelighedsfuld mine. Saa var det overraskelse og utrop og henrykkelse da ser du. Jappe melancolique har jo længe været mit sværmeri, og Lolly har altid interessert \sig/ for stadierne – og de andre er jo alle av stor interesse.» 
Munchmuseet, MM K 335.   Brev. Datert 24.11.1910. 
«Jeg ser av aviserne at du har kjøpt gaard og grund – og ikke i Kragerø. Trodde jo næsten du holdt paa at gro fast der. Er din eiendom i Hvitsten eller like ved?» 
Munchmuseet, MM K 336.   Brev. Datert 19.12.1910. 
«Tredje juledag agter jeg at banke paa døren til en av dine kongsgaarde, hvad enten det nu er paa Skrubben eller Ramme du skal drikke jul iaar.» 
Munchmuseet, MM K 337.   Brev. Datert 11.01.1911. 
«Jeg ligger igjen vel fortøiet i havnen og fra regnskodden her sender jeg en venlig tanke til Ramme og sneen og granskogen og Rousseau Kommentar og godseieren med alt hans hyrede følge.» 
Munchmuseet, MM K 338.   Brev. Datert 08.01.1912. 
«Det hænger saaledes sammen at jeg ikke længer er medlem av Kunstforen.’s bestyrelse. Paa sidste generalforsamling satte de systematisk bare gamle kunstforstandige bergensere ind i bestyrelsen.» 
Munchmuseet, MM K 339.   Brev. Datert 18.12.1912. 
«Det traf sig slik at jeg hadde sat ind i avisen medfølgende oversættelse fra «Die Kunst» netop som jeg fik din nye seiersbulletin som blev offentliggjort dagen efter. Bergen er altsaa foreløbig sat i bevægelse – og jeg maa indrømme at jeg tror den sidste meddelelse – den om de store salg – vil utøve den sterkeste indflydelse paa sindene i denne gamle hansestad. 10.000 kroner er et sterkere argument end de braveste tyske attester for Tiefsin og sjæl og originalitet, ja selv en forelæsning av Thiis rokker dem mindre end det vægtige og ædle metal, som ingen bytter bort i utide. lalfald ikke i store mængder.» 
Munchmuseet, MM K 340.   Brev. Datert 23.12.1912. 
« Hr. Edvard Munch Hvitsten.» 
Munchmuseet, MM K 342.   Brev. Datert 12.03.1914. 
« Hr. Edvard Munch \KragerøMoss Norvége» 
Munchmuseet, MM K 343.   Brev. Datert 21.03.1914. 
« Hr. Edv. Munch Moss Norvegia» 
Munchmuseet, MM K 344.   Brev. Datert 26.04.1914. 
«Idag sprat der en diger ørret efter 10.000 kroners-fluen, nu spørs det da om den behændighet og resoluthet hvormed sportsfiskeren kan bringe byttet iland. Men den andre undslap foreløbig, han vilde ikke sluke den svære fiskekrok, skjønt den danste saa let og forførende hen over elvens skum.» 
Munchmuseet, MM K 345.   Brev. Datert 30.06.1914. 
«Hvis du nu ikke har hørt fra Torkildsen, maa der være ugler i mosen. Han sa igaar at han hadde sendt penge.      Litt mas blir der jo altid med slikt – men naar manden ikke er paa aastedet, kan det vanskelig helt undgaaes. Hvis det blir fiskeveir til høsten, faar vi anvende snurpenot eller andre moderne og tidsbesparende redskaper.» 
Munchmuseet, MM K 346.   Brev. Datert 09.04.1915. 
«Thesen «accepterer», som han siger, de 11 blade for kr. 1200 – foruten altsaa de 5 første blade som han alt har kjøpt. Dog vil han istedenfor den ensomme mand ved vinduet (radering) ha Mädchen im Hemd, og jeg har trod at de kunde jevnføres.» 
Munchmuseet, MM K 347.   Brev. Datert 18.04.1915. 
«Ja, jeg gaar ogsaa surr i Thesen og hans tre forskjellige forslag av gravyre-kjøp; han har telegrafert og telefonert og holdt en uavladelig uro vedlike uden at late til at bekymre sig om min tids beslaglæggelse. – Det vilde bli et vidløftig og indviklet arbeide at sætte op en liste først over de gravyrer du solgte i Bergen, dernæst over alle de jeg har faat i aarenes løp med aarsmerke. Hvis bare ikke denne skolen hadde heftet mig saa fælt, kunde jeg kanske ha set mig tid til det; men som det nu er, maa jeg la mit eget arbeide faa den tid det skal ha, og da vet du…» 
Munchmuseet, MM K 348.   Brev. Datert 18.12.1921. 
« Hr. Edvard Munch Skøien pr. Kristiania Norvége» 
Munchmuseet, MM K 349.   Brev. Datert [??].06.1934. 
« Hr. Edvard Munch Ekely Skøien V. Aker» 
Munchmuseet, MM K 350.   Brev. Datert 21.06.1934. 
«Jeg fikk et brev fra dig igår som synes å ha svevet mellem Oslo og Borre i en uke – minst. Posten kan ha de forunderligste innfall. – Så Ramme har svevet i fare? – For mig står det som stedet med sol og sommer og fremfor alt yrende av fjerkræ – ender og gjess og dessuten bikjer. Ja, og så de to brune svømmende sommerpiger!» 
Munchmuseet, MM K 351.   Brev. Datert 17.03.1935. 
«Noe av det underligste ved Peer Gynt Kommentar er de aller siste ord som står i diktet. «Sov og drøm du, gutten min» Kommentar, siger Solveig.» 
Munchmuseet, MM K 352.   Brev. Datert 14.06.1911. 
«Ja, nu har denne fugtige by ligget blank og soltørket i flere uker og gjort sig færdig til at ta imot dig – blir ikke turen din av?» 
Munchmuseet, MM K 353.   Brev. Datert 16.01.1910. 
«Jeg forsvandt fra horisonten den dag da dampbaaten seg indover mot bryggen og vi kapløp med den – siden har jeg været omtumlet av livets bølger og er endelig naad ind i den rolige dam igjen. Men det maa jeg sige: det kan nok hænde jeg plaget dig litt, men jeg hadde deilige dage paa Skrubben; for mig var det simpelthen noget av en fornyelse at være i den grad fri og at være sammen med dig. Og saa det rare plutselig at ha levet i Kragerø et sted som før kun eksisterte paa kartet, men med eet er blit en virkelighet med knauser og hus og skjæreunger.» 
Munchmuseet, MM K 355.   Brev. Datert 20.05.[????]. 
«Iforgaars da dagen – den lyse dag – heldet saa smaat, holdt ridder Helmer Blaa Kommentar sit indtog i min borg. Gaarsdagen gik med til at anvise den ædle gjest et sømmelig rum og glædes ved hans kinders fine rødme og hans hvælvede pandes skjønhet.» 
Munchmuseet, MM K 356.   Brev. Datert 01.05.1934. 
«Takk for brev og gravyrer idag! Med mig går det godt fremover, men én føler sig ikke lenger så bomsikker efter et tilbakefall som det jeg hadde.» 
Munchmuseet, MM K 357.   Brev. Ikke datert. 
«Panik skræmte alle bort fra fiskekroken; men forleden dag nærmet én sig ganske forsigtig og spurgte om paa hvilke betingelser han kunde faa «Trøst» i disse onde dage. Han vilde nok svært gjerne ha det paa Japan. Svar mig paa det snarest, er du snil.» 
Munchmuseet, MM K 358.   Brev. Datert 24.04.[????]. 
«Dette tilbud om 2 serier efter den illustrerte katalog for kr. 15.000 fremkom en aftenstund da de to herrer kom sammen op til mig. Jeg trodde nok det var svært billig, men hadde da enda ikke regnet over hvor billig det var. Jeg tænkte i farten som saa, at 10.000 for én serie kunde være en antagelig pris og at det for dig hadde saa meget at sige at du kunde ta ut to serier med én gang, da jeg jo vet hvilket usigelig besvær det volder dig. Men ved at bruke regnekunsten finder jeg ogsaa at det er uforholdsmæssig billig. Jeg kan saaledes vel forstaa at du avslaar og ærgrer mig litt over at jeg fremkom med budet. Nu synes jeg du ganske rolig bør avvente begivenheternes utvikling. Der er al grund til at tro at der vil kumme et nyt bud. Jeg maa si at det ikke tiltaler mig synderlig at skulle være den som skal forelægge dig prutnings-bud, men det traf sig altsaa slik denne gang, og jeg faar nu se om denne affære paa en eller anden maate kan føres til et rimelig resultat. Jeg vilde gjerne – i tilfælde at der skal drives nogen underhandlinger – at du vilde gi mig nøiagtige oplysninger om hvilke nummere du ikke vil la gaa ind, i et slikt en-gros salg; jeg opfattet det» 
Munchmuseet, MM K 359.   Brev. Ikke datert. 
«Du har vel nu faat sidste, uigjenkaldelig sidste forestilling fra Torkildsen. Hans begjærlighet har været sterkt stigende, men nu tror jeg han foreløbig stagger sig. Jeg tror forresten han kommer «fürchterlig wieder» ad aare. – Han venter nu med længsel, og du bør nu ikke la ham vansmægte for længe.» 
Munchmuseet, MM K 360.   Brev. Datert 22.05.1934. 
«Solen skinner inn her på en kraftig rekonvalescent, undres på hvordan det står til hos dig. Om en 8 dages tid drar jeg ned til Borre for å fullende kuren, kanskje vi treffes på veiene der nede en vakker dag.» 
Munchmuseet, MM K 361.   Brev. Ikke datert. 
«Jeg maa fortælle dig at jeg igaar var hos Rasmus Meyer og saa dine billeder der. Han har i bakgrunden av det lille galleri indrettet det slik at væggen den bakerste kortvæg kan slaaes op, halvdelen til høire, halvdelen til venstre. Dermed aabenbares et litet Munch-galleri: I bakgrunden, som altsaa sees fra indgangen lyser da frem længst til venstre det store Aasgaardstrandbillede med den blaa damen (tar sig glimrende ut), ved siden av det Kvinden i 3 stadier og derunder Stormen og gatebilledet fra Aasgaardstrand med piken.» 
Munchmuseet, MM K 796.   Brev. Datert 26.06.1909. 
«Kjøbt af Maleren Herr Edvard Munch følgende Malerier:» 
Munchmuseet, MM K 1300.   Brev. Datert 18.04.1909. 
«Kunstforeningens Direktion vil meget beklage, at De trækker Deres Udstilling tilbage, saaledes som antydet i Deres Skrivelse af 13.4. Som allerede tid- ligere bemerket, kan Kunstforeningen ifølge sine Love ikke tage Entre af Medlemmerne. Derimod er man enstemmig villig til at overdrage Dem den hele Entre af alle Ikke-Medlemmer, som besøger Udstillingen. Det kan ogsaa tilføies, at Kunstforeningen pleier at kjøbe af alle Kollektivudstillinger.» 
Munchmuseet, MM K 5311.   Brev. Datert 11.05.1915. 
«Jeg har mottatt gravyrer til Thesen, har gjennemgaat dem med ham, har over- antvordet ham dem og har bedt ham sende dig 3000 kroner, hvilket han forhaabentlig enten har gjort eller snart vil gjøre.» 
Munchmuseet, MM K 5312.   Brev. Datert 25.05.1909. 
«Jeg er saa aldeles overvældet av dine billeder, det er som jeg har været i en vidunderlig sommer og i et vidunderlig sollys. Jeg har jo ikke set noget nyt av dig paa længe nu, saa du forstaar at det maatte virke sterkt paa mig. Gudbevare mig vel!» 
Munchmuseet, MM K 5777.   Brev. Ikke datert. 
« … det  … er ætsning eller kold-  … r visse eiendommeligheter i  … rdifuldt i en samling.  … nde f.eks …  f.eks. blått  …  man vil se paa denne  … nde , grønlig rødt,  …  en særskilte nuance \ …  malt paa fondvæggen i  … ,/  … ste utstilling høyer \litografi paa væggen tilhøire i  …  værelse/  … » – i første værelse  …  en sjelden koldnaals  …  derpaa, som er likeledes  … gen «Bohemen» paa  …  der findes ogsaa  … derer). Enkelte av trykkene  … s trykt av kunstneren  …  4 ‹tilst›, hvorav 2 er trykt» 

Sigurd Høst er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 341.   Brev fra Lolly Høst. Datert 07.02.1914. Se s. 2
«Sigurd arbeider – han ender med at gjøre os ære. Hvis De skriver naar De kommer, skal vi møte. Her er fuldt av i hugafer Kommentar; men nu har vi begyndt at smile av dem. Da rotter 4 sig sammen og tappe\n/streken Kommentar gaar. Bernheim lyster nok svært paa Dem.»
Munchmuseet, MM K 736.   Brev fra Rasmus Meyer. Datert 12.07.1909. Se s. 1
«Herr Overlærer Høst meddelte mig, at De ikke kunde gaa med paa at la «Melankoli» gaa til lignende Pris som de sidste 4 Billeder, jeg kjøbte af Dem.»
Munchmuseet, MM K 737.   Brev fra Rasmus Meyer. Datert 20.08.1909. Se s. 2
«I forrige Uge var Overlærer Høst og frue hos mig.»
Munchmuseet, MM K 818.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 09.06.1909. Se s. 1
«Vedlagt oversender jeg dig en liten hilsen fra Sigurd Høst, som en veninde i Bergen har sendt mig.»
Munchmuseet, MM K 842.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].07.1889. Se s. 2
«       De Munch, ossen gaar det med dem da, skal der \ikke/ komme ivei med dem aa frøken Dørnberger. Det synes jeg, ved gud, de skulde gjøre Munch, det er svært sundt aa være gift, skjønner de. Man fører en mere regelmessig tilværelse, aa det tror jeg de vilde ha godt af. – Eller kanske det ikke er frøken Dørnberger længer. Sigurd Høst skrev noe om at De nok var en del optat af frøken Drefsen. Men det synes jeg»
Munchmuseet, MM K 915.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 12.09.1909. Se s. 1
«Hvordan staar det til. Haaber Du har det bra. Skal hilse saameget fra Høst, som var herinde til jubileum, han sagde smilende «Meyer er endnu ikke tilfredsstillet». Jeg lever ‹ellers› saa nogenlunde, arbeider umaadelig flittig paa mine billeder og ser ellers ingen mennesker. Haaber ved leiligh. at høre et par ord fra Dig snart.»
Munchmuseet, MM K 922.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 29.12.1910. Se s. 1
«Haaber Du fører et herligt juleliv i en af Dine to borge, hvilken ved jeg ikke, og jeg mindes det herlige juleliv jeg førte paa «Skrubben» ifjor sammen med ædlingen Høst, en saare tapper kriger.»
Munchmuseet, MM K 1298.   Brev fra Haakon Shetelig, Bergens Billedgalleri. Datert 31.05.1923. Se s. 1
«Jeg takker meget for Deres brev fra Zurich Det er for os nu lidt vanskelig at paavise hvilke billeder av Dem som blev fraskildt Rasmus Meyers Samling da denne blev skjænket til Bergens Kommune, og jeg har derfor tænkt mig at spørsmaalet bedst løses ved at De selv efterser i katalogen vedlagt, hvor De vil se den hvite dame paa stranden er till\s/tede, derimot ikke gruppe av damer paa broen. Ligesaa mangler vi tømmerkjørere. – Paa den anden side har vi enkelte billeder av Dem som Rasmus Meyer kjøpte leilighedsvis paa andet hold, bl. a. fra Sigurd Høst.»
Munchmuseet, MM K 1301.   Brev fra O. J. Larsen, Bergens Kunstforening. Datert 20.11.1912. Se s. 2
«Jeg kan hilse fra Overlærer Sigurd Høst, hvem jeg netop talte med i Telefonen.»
Munchmuseet, MM K 2282.   Brev fra Curt Glaser. Datert 14.01.1914. Se s. 1
«Jetzt ist Herr Höst hier in Berlin. Er war gestern bei mir im Museum, und er wird wahrscheinlich heut nachmittag»
Munchmuseet, MM K 3286.   Brev fra Luise Schiefler. Datert 31.12.[????]. Se s. 2
« Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben ein schönes Jahr vor Sich. Grüssen Sie bitte Herrn u. Frau Høst. In alter freundschaftlicher Gesinnung»
Munchmuseet, MM K 3306.   Brev fra Luise Schiefler. Datert 26.07.[????]. Se s. 2
«Nun hoffen wir, dass es Ihnen leidlich gehen möge und Ihr Befinden immer besser wird. Wie traurig ist es mit Thijs und Dr. Hoest. Wenn sich die Herren unserer noch erinnern, bitten wir um einen Gruss.»
Munchmuseet, MM K 3310.   Brev fra Luise Schiefler. Datert 11.02.1935. Se s. 1
«Wie mag es wohl Ihren Freunden Höst und Thiis gehen, Th. Buch wird viel gelesen, wir haben es auch.–»
Munchmuseet, MM K 4419.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1892. Se s. 2
«Høst har bedt om din Adresse, som han har faaet, – nu skal jeg»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 1
«Det har været saa uroligt for os med Flytningen, saa jeg har drøjet med at skrive. Nu ere vi da indstalllerde i vort nye Logi, men ikke ganske i Orden. – Tak skal Du have for Brevet \og/ for din Omsorg for os i Pengeaffærer, vi har altsaa gjort hvad Du sagde, vi skulde gjøre, – Thiis sendte idag 26 Kr 70 – Høst og Hjelm har vi endnu intet hørt fra, det er jo og i Slut- ningen af Maaneden, – da»
Munchmuseet, MM K 4506.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.06.1904. Se s. 1
«Høst var her igaar Søndag, og fremførte i megen Elskværdig- hed dit Erinde – til os. – Vi baade Inger og jeg takker Dig inderlig for dit stor- artede Tilbud, som»
Munchmuseet, MM K 4593.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.01.1915. Se s. 1
«Mange Tak for Kortbrevet som Du sendte mig. – Høst var her igaaraftes, det var en hyggelig Visit, det var en svert tiltalende Personlighed. – Han fortalte, at han kommer til Kathedralskolen, det blier jo svert hyggeligt for Dig. –»
Munchmuseet, MM K 4615.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.06.1916. Se s. 2
«det er jo saadanne styr kende Ting allesammen. Det var svært hyggeligt i Søndags at see Over Sigurd Høst. Han saa nu saa godt ud, sidst han var hos os var han saa trykket af Datterens Sygdom – nu er det jo saa bra med hende. – – Han fortalte, at Du skulde bygge Attelier nu, hvor det må være præg- tig for Dig, at slippe alle disse tungvindte Reiser fra Moss – og saa er jo Gasværk trudslen borte nu. –»
Munchmuseet, MM K 5060.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.04.1894. Se s. 4
«Jeg skal hilse fra Høst – Skriv lidt nøiere om, hvorledes du har havt det i Vinter – blandt hvilke Mennesker, du har færdes; – det vilde være meget interessant, men derom har du ikke sagt et Ord i dine Breve.»
Munchmuseet, MM N 225.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1935–1940. Se bl. 1r
«Den eneste ære der blev gjort min fris var da Du og Høst hjalp til at delesplitte den idet en del blev kjøbt af galleriet og Schou    ⅓ del gjennem Høst til Bergen og så ⅓ beholdt jeg –»
Munchmuseet, MM N 225.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1935–1940. Se bl. 1r
«Den eneste ære der blev gjort min fris var da Du og Høst hjalp til at delesplitte den idet en del blev kjøbt af galleriet og Schou    ⅓ del gjennem Høst til Bergen og så ⅓ beholdt jeg –»
Munchmuseet, MM N 415.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«– Jeg {gå}læser et par tyske aviser – og går så ut i menneske vrimmelen – jeg går mot Cafeen – Jeg vender mig om idet jeg vil gå in – Hva Der var jo Ibsen osså på gaden – han var gåt osså gåt ut – Jeg går in i Caffeen – ved et bord sidder noen venner blandt annet {s}Sigurd Høst Jeg sætter mig ned»
Munchmuseet, MM N 779.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 1
«Brevet til Sigurd Høst kan han altså ikke besørge –  … stud. med medicineren Wefrings adresse må dere kunne få vide på hospitalet – Eller på Grand Cafe – Wåge er der ofte – Forresten { … }naturligvis det bedste er at adressere brevet til Høsts modeforretning (i Kongensgade eller { … }Kirkegaden)»
Munchmuseet, MM N 780.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.2.1892. Se s. 1
«Høst har sendt penger så jeg ser mit brev er nåd frem – Jeg kommer nu snart til at flytte til Skredsvig – jeg skal ha pensjon der og betale 30 Kroner om måneden hvilket er mindre end jeg betaler i husleie {–}her    Jeg kommer da til at bli noget længer ute vel Marts måned – De er svært hyggelige Skredsvigs – Her er jeg nu mit oppe i Karnevalet – du m og morer mig godt – Dere har det vel bra og koldt hos dere nu –  …  Her kommer begynner sommeren – Skredsvig bor»
Munchmuseet, MM N 983.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.2.1914. Se bl. 1v
«Høst og Frue er her og blir her 1 Maaned. Det skal blive bra at komme tilbage til landlige Forhold – om det end blir meget at gjøre hjemme osså – Nu er det Ingers fødselsdag – og sender hende herved mine Lykønskninger – Jeg tror dette År skal blive et godt Aar for Alle –»
Munchmuseet, MM N 1026.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se bl. 1v
«Høst er mer letvindt men han kommer nok ikke til Byen»
Munchmuseet, MM N 1162.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 3.1.1934. Se bl. 1r
«Høst har osså været dårlig    han er hos sin datter i Borre og han fortalte mig at han havde faldt overende en dag»
Munchmuseet, MM N 1290.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Jeg må fortælle Dig om et lidet kup af Andrea – I våres var hun oppe hos Høst med to billeder som hun vilde sælge og bar sig ilde for sin nød – Høst gik op til Stenersen hvor hun gråt og bar sig Stenersen lod hende få 2000 kr –»
Munchmuseet, MM N 1290.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Jeg må fortælle Dig om et lidet kup af Andrea – I våres var hun oppe hos Høst med to billeder som hun vilde sælge og bar sig ilde for sin nød – Høst gik op til Stenersen hvor hun gråt og bar sig Stenersen lod hende få 2000 kr –»
Munchmuseet, MM N 1330.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1v
«Jeg vilde nok gjerne set til Dig men jeg { … }bør holde mig i ro og som jeg sa til Høst: Jeg besøger Dig ikke fordi jeg bringer uro med min nervøsitet»
Munchmuseet, MM N 1345.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«  Jeg reiser i aften med Høst til Hvitsten forat se hvordan vi kan ordne et ophold – Det blir kanske snart –»
Munchmuseet, MM N 1350.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 8.1939. Se bl. 1r
«Sigurd Høst er død. Vi er jo kommet lidt fra hverandre. Det vilde være bra at Du sendte en vakker krans til hans kiste og sender den fra er os to sammen –»
Munchmuseet, MM N 1395.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Både Høst og Harry Fett er blit vegetarianere»
Munchmuseet, MM N 1419.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 18.1.1934. Se bl. 1r
«Høst og hans kone reiser jul og sommer altid ned til huset i Borre – Det er egentlig deres sommerhus men de lar datteren bo der – Han blev syg av overanstrængelse da han var der.»
Munchmuseet, MM N 1494.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu har hun atter skrevet et brev til Høst og klaget sin nød.»
Munchmuseet, MM N 1494.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Høst fåt vite hva hun har fåt så det blir vel ikke noe af at få mer – \Han har sagt fra/»
Munchmuseet, MM N 1513.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Så har hun selvfølgeli osså fåt af andre foruten af manden og dr. Kinck – Enda var hun for andre gang på Sigurd Høst før jul –»
Munchmuseet, MM N 1514.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hun var da oppe hos DrSigurd Høst og hadde med sig to billeder – Hun klaget bitterlig sin nød med grædende taarer – Høst gik til Stenersen og der gråt hun osså – Stenersen gav hende 200 kr om måneden i et år. Det var 2000 kr – {D}Hun har altså havt iår 600 kr pr måned og så temmelig sikkert fra Kinck og andre –»
Munchmuseet, MM N 1514.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hun var da oppe hos DrSigurd Høst og hadde med sig to billeder – Hun klaget bitterlig sin nød med grædende taarer – Høst gik til Stenersen og der gråt hun osså – Stenersen gav hende 200 kr om måneden i et år. Det var 2000 kr – {D}Hun har altså havt iår 600 kr pr måned og så temmelig sikkert fra Kinck og andre –»
Munchmuseet, MM N 1515.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Hun gjorde sit sidste kup ifjor da hun prøvet sig frem hos Høst    Det mis- lykkedes i hovedsagen da jeg allerede havde informeret mine venner om hende – Men hun opnået de 2000 kr {–}af Stenersen – Planen var nok  …  større – Nu prøver hun sig på Dig og da ved hjælp af b guttene – Har Andrea fåt Dig til at reise til Lillehammer? Vent med det til senere engang Når hun vil ha Einar til at besøge Dig så sig at»
Munchmuseet, MM N 1516.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Høstble måtte atter på hospitalen men går nu atter ut –»
Munchmuseet, MM N 1540.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Enda skrev hun annen gang tiggerbrev til Høst i November – Vi vet ikke hva hun kan finde på»
Munchmuseet, MM N 1580.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg talte med Høst der fraraadet mig at sende mer penger til Andrea – Det vil blot gjøre hende mer og mer forlangende Han syntes hun havde fået svært meget –»
Munchmuseet, MM N 1699.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
«Jeg har noteret endel som jeg { … }ønsker rettet – Jeg giver disse til Høst»
Munchmuseet, MM N 1700.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
«Jeg har givet Høst endel noteringer til korigeringer Jeg sender her 3 noticer som jeg finder er vigtige slig De har anlagt { … }boken og er nødvendige som koregeringer av udtalelser der for mig kunde ha mer ubehageli virkning end De selv tror –»
Munchmuseet, MM N 1733.   Brevutkast fra Edvard Munch til Hans Holm. Ikke datert. Se bl. 1r
«Sig til Høst og andre at jeg blir man man vil risikere at måtte gå forgjæves uten forespørgsel»
Munchmuseet, MM N 1735.   Brevutkast fra Edvard Munch til Lolly Høst. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg håber for Dem og for alle hHøsts venner at han snart kommer sig og hils ham meget»
Munchmuseet, MM N 1748.   Brevutkast fra Edvard Munch til Lolly Høst. Ikke datert. Se s. 3
«Som jeg sa til Wefring at han skulde si til Høst:»
Munchmuseet, MM N 1848.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1899. Se s. 4
«{ … }Høst står på – og som vist nu er ‹indpå› trues med ink tvangsforetning hos Høst – Her sidder jeg uden at gjøre noget uden at kunne arbeide og uden {håb}større håb om snart at kunne – Dette må sies – for Du må engang forstå at sætte Dig i ind i andres forhold – og det kan ikke være det eneste bestemmende at Du elsker –»
Munchmuseet, MM N 1848.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1899. Se s. 4
«{ … }Høst står på – og som vist nu er ‹indpå› trues med ink tvangsforetning hos Høst – Her sidder jeg uden at gjøre noget uden at kunne arbeide og uden {håb}større håb om snart at kunne – Dette må sies – for Du må engang forstå at sætte Dig i ind i andres forhold – og det kan ikke være det eneste bestemmende at Du elsker –»
Munchmuseet, MM N 1862.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1900. Se s. 1
« Jeg vilde nok gjerne i disse festlighedernes dage kunnet tale om annet – men virkeligheden må nu frem. – D{et}u må nu osså lære hva jeg har at kjæmpe med. Inden nogle måneder forfalder de vexler jeg fik penge på i høst – En obligation, Høst står på, – er forf{ … }alden forlænge siden og Høst trues med execution –»
Munchmuseet, MM N 1912.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen, Aase Nørregaard. Datert 22.4.1922. Se
«Jeg bor nede i Aasgaardstrand i sommer men befinder mig for øieblikket i Kristiania. Jeg kan hilse fra Sigurd Høst der er vendt hjem fra Gardermoen brun som en hummer og meget tørst Adjø jeg har ikke tid til at skrive længer – jeg fortsætter i Aasgaard- strand»
Munchmuseet, MM N 2155.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Selv i det  …  deilige år 1905 kunde kamarillaen Kommentar ikke spare mi{ … }g (– Jeg husker dagene omkring 7de Juni – Det var herli vårveir og i haven min blomstrer stod kirsebærtræerne i blomst. Jeg har malt denne 7de Juni –  …  da jeg malte { … }dette denne bvar i havenHøst har et litet billede af motivet. Jeg har et større selv)»
Munchmuseet, MM N 2168.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karl Wefring. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg fik intryk at min opregning har er blevet misforstået af { … }Høst og frue { … }og jeg begriber ikke hva disse har med den sag at gjøre Nu var de vel begge i den tid sensibl‹{er}›e»
Munchmuseet, MM N 2169.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karl Wefring. Ikke datert. Se s. 1
«Høst»
Munchmuseet, MM N 2474.   Brevutkast fra Edvard Munch til Luise Schiefler. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
«Ubrigens sind die meisen mein Freund krak kranklich    Thiis hat nacheinander seine zwei Beine gebrochen. Sigurd Höst ist krank viele sind tot»
Munchmuseet, MM N 2502.   Brevutkast fra Edvard Munch til Gustav Schiefler. Ikke datert. Se bl. 1v
«Denken Sie liebe gnadige Frau  …  fast alle meine Freunde sind schwer erkrankt – Der Komponist Delius ist gestorben Jappe Nilssen ist tod. Thiis ist krank { … }Er hat beide Beine gebrochen und kann schwer gehen. So ist es mit fast alle – Auch Sigurd Høst ist ziehmlich krank –»
Munchmuseet, MM N 2931.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1920. Se bl. 1v
«Fader Høst er den eneste jeg af og til ser – det er en lidelig kjedeli tilværelse – Jeg skulde ønske at kunne reise ud til Høsten – Hvor tar Du hen?»
Munchmuseet, MM N 2943.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 23.5.1934. Se bl. 2r
«Ja stakkels mand hvor Du er forfulgt af skjæbnen – Du er virkeli storartet til at ta tilskikkelserne – Stakkars Høst er på en måte rammet så han må ta afsked – Ja den Storkors aftenen vi havde fest – Det h blev ilde for Jer begge»
Munchmuseet, MM N 2944.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 1r
«Det er trist at det går så sent med benet – Alle mine venner er det nu dårli med – Høst er dårli men»
Munchmuseet, MM N 3126.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1r
«Jeg glemmer ikke den dag vi 3 venner og Langa{ … }ard fæstet min 70 års dag – 14 dage efter kommer Din katastrofe og på samme tid min gamle ven Høsts alvorlige svækkelse»
Munchmuseet, MM N 3128.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 5.2.1934. Se bl. 1r
«Jeg hører at Du er kjæk igjen. D{et}u er sandelig en kjæmpe – Den annen af mine venner der deltog i ordensfesten efter min fødselsdag Høst har osså ligget syg – sy{ … }g. Han blev svimmel i Borre ved juletider og måtte lægge sig. Han har været på riks- hospitalet indtil igår men er nu kommet hjem – Han er vist blot ganske kort oven senge om dagen –»
Munchmuseet, MM N 3128.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 5.2.1934. Se bl. 1v
«Jeg h{ … }ar ikke vist mig blandt folk og har ikke været ude siden jeg var hos Dig – Mine haar rækker mig til skuldrene og mit skjæg til brystet – Jeg har en glimrende gratismodel hver morgen da jeg maler mig selv nøgen og skind- mager foran speilet – Det kan bli alle bibelske billeder om igjen Lazarus, Job Methusalem o.s.v. Jeg håber jeg kan ta mod til mig og komme op til Dig og Høst en dag – Du er vel forresten alt hjemme og ude»
Munchmuseet, MM N 3251.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 12.1.1934. Se s. 3
«er det at Høst snart er på fode Tænk Høst syg?»
Munchmuseet, MM N 3251.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 12.1.1934. Se s. 3
«er det at Høst snart er på fode Tænk Høst syg?»
Munchmuseet, MM N 3251.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 12.1.1934. Se s. 3
«Kjære Høst der sad vi før jul med taler og julefest. Du og Thiis – Nu er …  I begge tilsengs. Jeg håber Du er all right  …  jeg kommer ned den 15de»
Munchmuseet, MM N 3253.   Brev fra Edvard Munch til Lolly Høst. Datert 1921–1922. Se s. 1
«Det gjorde mig uendelig ondt at høre at { … }Høst atter er blit dårlig»
Munchmuseet, MM N 3253.   Brev fra Edvard Munch til Lolly Høst. Datert 1921–1922. Se s. 2
«Det er kjedeli at tegningen af Høst»
Munchmuseet, MM N 3253.   Brev fra Edvard Munch til Lolly Høst. Datert 1921–1922. Se s. 3
«Høst må ta frem sin digter- mappe og forøvrig hvile –»
Munchmuseet, MM N 3317.   Brev fra Edvard Munch til Karl Wefring. Datert 1895. Se bl. 1r
« Jeg må for øieblikket tage mod dit elskværdige tilbud om at betale første afbetaling på lånet – jeg er i en ualmindelig knibe – jeg har netop åbnet en udstilling her og mange penger er medgået til rammer – Jeg skal såsnart jeg får sende dig penger – Du gifter Dig nu snart – min hjærtelige lykønskning – min bror gifter sig osså – om en måned – Kristianialivet dengang blir snart som en underlig drøm – de forsvinder mer og mer – Høst går igjen som en gjenganger»
Munchmuseet, MM N 3679.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 16.3.1893. Se s. 1
«Det blir nok {i}lidet med skrivingen nu – Jeg har havt så meget at fare med, s{m}åmange breve at skrive og ellers arbeid malt meget – Penger tjener får jeg ikke så meget af som ønsket, der kommer altid uheld iveien – Nu skulde jeg havt udstilling i Breslau og den blir for- sinket – Jeg havde tænkt at kanske sende noget mynt – men ser ud til at drage ud – Foruden Høst skylder, Thiis assistent ved kunstindustrimuseet mig henved 30 kroner – han fik låne dem he{ … }rnede»
Munchmuseet, MM T 157.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 66v
«Sigurd Høst Hvis»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932. Se bl. 59r
«Mørk, Høst og mange jeg har talt med sier det er vanvid at gå studieveien \– Den praktiske er det rigtige – Han får gå i farens virke/»
Munchmuseet, MM T 2917.   Notat av Edvard Munch. Datert 1915. Se bl. 1v
«til ‹Høst› Torkildsen ‹Thesen›»
I privat eie, PN 1.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Mine optegnelser skal gjennemsees af adv. Nørregaard eller Sigurd Høst – Ikke af Inger der vilde blot blive nervøs af det. Kompromiterende ting Eller unyttige optegnelser { … }brændes – Alle erotiske skildringer med kvinner skal brændes – Det er enkelte stemninger og filosofiske tanker der kan bevares»
, .    av Edvard Munch. . Se s. 1
«Høst – der er af Dine venner – talte om en dansk maler i Italien der i høie ordelag roste Dine arbeider»