Lang s

Lang s, ſ, en formvariant av bokstaven s inne i ord, skrevet med Unicode-tegnet ſ ("latin small letter long s"). Skal ikke forveksles med den tyske dobbelt-s-en, ß (ß, "latin small letter sharp s" i Unicode).

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 723, s. 1
MM N 723, s. 2
MM N 784, s. 1
MM N 792, s. 2
MM N 793, s. 2
MM N 820, s. 2
MM N 828, s. 4
MM N 831, s. 1
MM N 832, bl. 1v
MM N 835, bl. 1r
MM N 839, bl. 1r
MM N 840, s. 1
MM N 841, s. 3
MM N 849, bl. 1r
MM N 865, bl. 1r
MM N 882, bl. 1r
MM N 884, s. 2
MM N 978, bl. 1v
MM N 1240, bl. 1v
MM N 1241, bl. 1r
MM N 1242, bl. 1r
MM N 1244, bl. 1v
MM N 1300, s. 2
MM N 1713, bl. 1r
MM N 1713, bl. 1r
MM N 1743, bl. 2r
MM N 1747, bl. 1r
MM N 2024, bl. 1r
MM N 2024, bl. 1r
MM N 2043, s. 3
MM N 2062, bl. 1r
MM N 2062, bl. 1r
MM N 2077, bl. 9r
MM N 2097, bl. 1r
MM T 2800, s. 15
MM T 2849, bl. 7r
MM T 2849, bl. 8r
MM N 3622, bl. 1r
MM N 3623, bl. 1r
MM N 3627, bl. 1r
MM N 3628, bl. 1r
MM N 3635, bl. 1r
MM N 3641, s. 7
MM N 3642, s. 7
MM N 3673, bl. 1r
MM N 354, s. 1
MM N 354, s. 9
MM N 354, s. 9
MM N 383, bl. 1r
MM N 405, bl. 1r
MM N 546, bl. 1r
MM N 666, bl. 26r
MM N 1306, bl. 1r
MM N 1356, bl. 1r
MM N 1568, bl. 1r
MM N 1665, s. 1
MM N 1679, bl. 2r
MM N 1883, s. 1
MM N 1914, s. 1
MM N 1924, bl. 1r
MM N 1951, s. 2
MM N 1977, s. 3
MM N 1986, bl. 1r
MM N 1991, bl. 1r
MM N 1993, bl. 1r
MM N 1994, bl. 1r
MM N 2105, bl. 1r
MM N 2105, bl. 1v
MM N 2119, bl. 1r
MM N 2130, bl. 1r
MM N 2132, bl. 1v
MM N 2148, bl. 1r
MM N 2153, bl. 6r
MM N 2153, bl. 6r
MM N 2159, bl. 1v
MM N 2173, bl. 1r
MM N 2819, bl. 2v
MM N 2863, s. 2
MM N 2995, bl. 2r
MM N 2996, bl. 2r
MM N 2996, bl. 2r
MM N 2997, bl. 1v
MM N 3031, bl. 1v
MM N 3050, bl. 1r
MM N 3050, bl. 1v
MM N 3061, bl. 1v
MM N 3240, s. 4
MM N 3344, s. 1
MM N 3562, s. 7
MM N 3563, s. 7
MM N 3564, s. 7
MM N 3565, s. 7
MM T 2797, s. 15
MM T 2797, s. 173
MM T 2924, bl. 13v
MM T 2924, bl. 6v
MM T 2924, bl. 14v
MM T 2924, bl. 4r
MM T 2924, bl. 12v
MM T 2924, bl. 10v
MM T 2924, bl. 20r
MM T 2924, bl. 20r
MM T 2924, bl. 20v
MM T 2924, bl. 10r
MM T 2924, bl. 12r
MM K 2289, s. 2
 

Les mer