Munchmuseet, MM N 666

MM N 666, Munchmuseet. Datert 1936–1940. Notat.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 5r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 6r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 7r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 8r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 14r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 15r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 16r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 18r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 20r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 22r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 22v
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 24r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 25r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 26r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 27r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 27v
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 28r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 30r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 31r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 32r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 33r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 34r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 35r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 36r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 36v
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 37r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 38r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 39r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 39v
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 40r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 40v
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 41r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 42r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 43r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 44r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 45r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 46r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 47r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 48r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 49r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666 bl. 50r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 666, s. 0
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring