Sigurd Bødtker

(1866–1928)
Norsk teaterkritiker, forfatter. Svoger til Gunnar Heiberg.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Bødtker

I det digitale arkivet finnes det 6 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1332).    Brev. Datert 1906–1908.
«»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1333).    Brev. Datert 22.3.1906.
« Hr Journalist S. Bødtker – (Kan sees ved alle Førsteopførelser) ved The{t}\a/teret) Kristiania Verdens Gang En Avis i Kristiania»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1334).    Brev. Datert 2.5.1908.
«Har De skaffet Dem og Deres en ny «Dame» til at betale Deres Pjolter og Drøbaksregninger? – og som kan hjælpe Dem til en Pariser- reise? – og lidt af P. A. (M) L’s Munkelikør? (Professor P. A M?)»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1335).    Brev. Datert 2.5.1908.
«Efter at De blev sparket ud som Digter (efter at have villet for{ … }\føre/en der aldrig har vært forført –  …  reiste De til Tydskland og lavet Dem tydske Barter a la Commis – Tag nu B{or}\ar/terne ned – Det er ikke længer Mode»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1336).    Brev. Datert 8.5.1908.
« Hr S Bødtker Theaterkritiker og Digterformand Kristiania Verdens Gang»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 889 (PN 1337).    Brev. Datert 8.5.1908.
« Hrr Sigurd Bødtker Verdens Gang Kristiania»

Brev fra Sigurd Bødtker til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 57.   Brev. Datert 16.11.1893. 
«Undertegnede er her for øieblikket og skulde intet have imod at træffe dig. Jeg bor i   Toepfer Hotel, Luisenstraße. Træffes forresten også hyppig i Café Bauer.» 
Munchmuseet, MM K 58.   Brev. Datert 01.12.1893. 
«interessere mig at høre, hvordan det gik til, at det mod pludselig kom over ham.» 
Munchmuseet, MM K 59.   Brev. Datert 15.05.1894. 
«jeg i Selskaber tillod mig at være af en noget anden Mening. – Jeg vilde gerne bede dig om, såsnart den længselsfuldt ventede Brochure om «das Werk des Malers E.M.» erschienen ist, da uopholdelig at sende mig endel Eksemplarer mod Efterkrav; jeg har nemlig i Samtaler pukket på denne Brochure og vil nu forære den væk til forskellige damer etc. – Kommer du over Hamburg på Hjemreisen, så lad mig endelig vide det en dag i forvejen.» 
Munchmuseet, MM K 60.   Brev. Ikke datert. 
«kone og hentede hende over hid; det tror jeg, var ret gjort.» 

Sigurd Bødtker er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 144.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 15.12.1939. Se s. 2
«Skidt op og Lort in mente det hele, og jeg stunner mod den evige ro – kun ro og uden håb – slutt. Ja Du vet vel at Thomas Bodum også er død. Vi to snakket så ofte om den gamle tid, om Hans Jeger Calle LøkenDedikenguttaSivert og alle de andere. Det var i åttiårne – levelige vilkår omend smådt stell! men det gik da, nu er det såmend andre boller! – Jeg hører ifra Finland af og til. WikströmWellerhoff- Asp og andere Gallén og er begge borte – – jo det blir ensomt – sikkert det.»
Munchmuseet, MM K 754.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 08.03.1909. Se s. 2
«Det har jo nu også vist sig, at vor formodning om, at dine ting ingensomhelst forargelse vilde vække, har holdt stik; der er ingen, jeg har ikke hørt én ytre noget i den retning. Den eneste, som så en smule bekymred ud, var Bødtker, da han gik dernede; hans pande var trukket i folder, og han så ikke glad ud i øinene. Men det er vel ikke du noget videre lei over?»
Munchmuseet, MM K 837.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert 05.12.1901. Se s. 2
«Det er sandt jeg skulde be fra Bødtker om De vilde sende den franske artiklen om Dem, som De har lovet ham.»
Munchmuseet, MM K 839.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1899. Se s. 1
« I morgen skal vi ha dem til middag sammen med Krohg og Bødtker. – Dumt De ikke er i byen. Apropos, Krohg. Vil De være saa snil at give mig adressen til kunsthandlere eller kunstutstillere i Dresden, Krohg havde noen bilder han vilde sende did, men havde glemt adressen, og saa tilbød jeg mig at spørge Dem, da jeg aligevel skulde skrive. –»
Munchmuseet, MM K 840.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1903. Se s. 2
«Men nu maa vel Sivert snart komme tilbage og da blir det vel lidt. En som ofte spør efter Dem er statsraad Stang. Det er en forferdelig hyg- gelig og elskværdig mand. Paa onsdag er han buden her i et mindre selskab og jeg vil da spørge ham om, hvordan det gaar med Houens legat. Har De hørt noget om det? – Fortæl om De har noget haab.      Jeg saa De søgte i aviserne. – –»
Munchmuseet, MM K 851.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1902. Se s. 2
«kanske lidt lidet. – Holmbos har vist opløst sit hjem. Jeg tror fruen bor hos faderen. Hendes portræt er ialfald hos agent Krag og meget uvillig viste de sig atter igjen. Jeg sagde Schi kunde ringe op til Krag endnu engang inden han \sendte/ mit, men jeg tvivler paa De faar det. Det er da væmmeligt hvor folk kan være vrange. – – Her lever vi stille og rolig. Sidst lørdag var Heiberg vor eneste gæst. Bødtkers er nu reist til Stokholm. – Tulla  …  er nu reist til Røken igjen hvor hun har frøken Lissi Dahl til selskab. Hun tænker vist på at begynde at male lidt, hvilket jeg raadede hende til. –»
Munchmuseet, MM K 1167.   Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935. Se s. 1
«Når jeg ser tilbake på disse to år synes jeg nesten ikke jeg har fått gjort stort annet end å gå i begravelser og holde taler over avdøde venner. Det er uhyggelig, hvorledes de alle rives bort, de som var din og derefter de som var min generasjon og mine nær- meste venner. Efter Christian Krohgs død i 1928 har der vært et svært mandefall i norsk kunst. Min kjære venn … Nils Kjær, det vidunderlige menneske og den store kunstner, var den første av min generasjon som blev revet bort, allerede i 1924, to år efter var det Karsten og så følger det slag i slag, Eilif Peterssen i 1928 og Gerhard Munthe i 1929, Sigurd Bødtker i 1928 og Gun- nar Heiberg i 1929, \Frj. Nansen i 1930/, Nærup og Jappe i 1931, Harriet Backer i 1932, Olaf Bull og Folkestad i 1933, Sven Elvestad, \Holmboe/ og Oda Krohg i 1935. Og nu Henrik Lund, som vi betraktet som kjem- pen blandt dem alle, med sin glupske kjærlighet til livet og sitt»
Munchmuseet, MM N 179.   Notat av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 2
«Det var Bødtker (Gunnar Heibergs jagthund) – og så Krohg hele Resten af Kvinfolk og Mandfolk omkring Krohg»
Munchmuseet, MM N 266.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg sender Dig dette Brev på Betingelse af at Du kopierer det og sender mig det – Jeg havde villet selv gjøre det men da havde det vel blivet i min Lomme – jeg skal ‹eneste› dennegang si at Bødtker fik mig i Baghold ved»
Munchmuseet, MM N 266.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 3
«og hvordan hun havde skamskjændet mig og udgivet de nedrigste Løgne om mig til mine Venner – At hun sku nu skulde komme til mig vidnede om hvad jeg havde lid – og hvad hun havde forbrudt i de {2}3 År jeg uden Søvn pintes ‹til døde› af hende – Frækt gjør Bødtker ikke dette men stikker Pengene i Lommen»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Bødtker viste sig med mellemrum ligeledes Hjalmar Christensen De så sig om drak et par glas og var så væk»
Munchmuseet, MM N 413.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hauge så dårlig ud – han sov omtrent ikke hans få Penge var vel snart færdig – Her ved D …  Der var Christensen ude forat spille Penge af Folk sier jeg – og der var den tykke Advokat Dybwad med sin Frue – Han var en Art Garantist for hendes vilde Liv – – Champagneproppene smaldt – Efterhånden var alle der Gunnar Heiberg og Fru Krohg Kristian Krohg og et Par Herrer ved et annet Bord – Bødtkers gnældrende Stemme hørtes snart»
Munchmuseet, MM N 484.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«‹eller› …  kommer reiser ikke – det er bare  …  – Bødtker – har aftalt en reise til Paris – med hende – hun betaler Reisen – En ung Mand  … ‹et hr Ægteman reiser› med – – Der skal hun træffe sin tidligere { … }ælsker GH Det er forat Hævnes»
Munchmuseet, MM N 653.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«I {a}Almindelighed – så man ham sjelden at røre sig Hunden S B lade  …  Rigeli»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 8r
«Alt dette sat mig lidt i spænding – Så kom frk. Dahl med sit ærend – Bødtker kom og trængte på med frk. L.Frk Dahl gik og tråkket i skjørterne sine var spiritist og rødnæset – Uf sa hun – jeg tror noe frygteli vil ske»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«Jeg og Bødtker gik in på pladsen – Der sad v. Ditten og delte ut cigarer – – Der forhørtes –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 9r
«En backfisch spørger – Skal { … }jeg få slem straf da Ditten – en annen – Vær snil n{ … }u da Ditten Efter en stund går jeg og Bødtker  …  væk – langs e{n}t smug –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s.
«Nu har jeg Dem    Nu har jeg Dem sa han – Jeg har papirer hos politiet – Det kan bevise De har stjålet – – En liten backfisch sier til mig Klem til ham Tør De si det en gang til sa jeg – De har stjålet – Jeg slo til ham noen gange om øret – Arrester ham    arrester ham – skreg han. – Det blev intet af { … }Jeg og Bødtker gik hjem til mit hus og drak –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se s. 11
«– Så var det løftet jeg havde git Bødtker hudad …  for nogle dage siden da det antageli simulerte (eller halvt simulerte) selvmords- forsøg blev gjort – Løftet af at jeg skulde tale med hende –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 14r
«Jeg var jo blit overfaldt – Mine fiender B og andre fra af mine landsmænd va havde vist trængt ind i salonen og vilde angribe {mig}Vi jeg kjæmpet»
Munchmuseet, MM N 1900.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1907. Se bl. 1v
«– Koblerparret GH og SB ikke alene sølet Suppen til (mens jeg naivt forsøger at gjøre de{n}t umulige muligt med Pigen) og ved de gemeneste Midler hjælper { … } vil tvinge mig til at spise den tilsølede {S}Ret op –»
Munchmuseet, MM N 1903.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1909. Se s. 4
«Bødtker er {d}så daarli sier man så jeg skal ikke straffe ham – Det synes forresten som Samvittigh{ … }eden ikke plager ham –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 4
«Jeg har ofte begynt på Brev til dig – men slutte for jeg har meget at sige de få jeg regner for Venner i Norges Land – Jeg sender da altså nu et Par Ord i anledning af at du f slår Udstilling hjemme – Ja når jeg kan både kommer jeg og Udst ler hjemme – for det er ikke Fornærmelse – det er mer end det! Jeg blir syg når jeg tænker på Kristiania ja sogar på Nordmænd Jeg kommer nu lidt efter lidt til Sjælskræfter – takket være ve ner i Weimar og Stockholm – der vel har seet og forstået bedre den Bekomst der blev mig til del hjemme – og forstået at Mennes lever ikke alene af at bli hudflettet æreskjændet og udsultet m også trænger lidt Varme og lidt Hjælp. – Jeg ser jo ingen har s og forstået hjemme hvilken Nederdrægtig Behandling det lykkedes en rig Bourjoispige der vilde ikke længer være hos Mama, men fa at 30 År var Pigetiden ude – og hendes Købere og Zuhalten Gunnar Heiberg og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg faldt i – de der lavet det Theater stykke der skulde give mig knækket. – Jeg skal her blot nævne at Grisen G.H. ikke undså sig forat kaste sit besmittede og skidne Legeme ind i Forholdet strax i Begyndelsen. – Efter 2 Måneder at have kjendt Pigen ser jeg hun er i Armene på G.H. – medens jeg ligger syg af Bronkit o Udmattelse efter et udslidt Atelierliv i Kristiania – (jeg lå jo hele Vinteren på Gulvet) – disse sammeMennesker sørger altså so     Zuhaltere at osså for at jeg snigmyrdes – Jeg stod i 20 År og tog mod al den Storm den nye Kunst vakte indtil de som jeg troede var mine Venner og som udgav sig derfor fik dolket mi i Ryggen. – Jeg såredes midt i Sjælen – da jeg som den dødsskud Hjort reiste mig på Benene og stanget til alle Sider hvilket du husker – Siden den Dag brandt Jorden i Norge under mine Fødder – Da jeg så som en vingeskudt Fugl alligevel vente Kursen hjem og udstillede 3 År i træk efter – blev jeg mødt med nye Nederdrægt- igheder – Konstabel affæren – Haukland affæren – med Hylekor i Aviserne – Kan man tænke sig en æreløs fyr som S.B. som Theater- direktør – Han der for en Pariserreise – og betalt Gjæld – bryte et høitidelig Æresord for en Bourjoispiges Penges Skyld – og sen- der en Ven til Helvede. Kan noget nederdrægtigere tænkes end at en slig Ven på hvis Æresord jeg stoler – og som jeg lægger min Skjæbne i Hånden sviger mig – og er med på det råeste Spil der tænkes kan – at råbe om Hjælp og lade den hjælpende drukne. – –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 4
«Jeg har ofte begynt på Brev til dig – men slutte for jeg har meget at sige de få jeg regner for Venner i Norges Land – Jeg sender da altså nu et Par Ord i anledning af at du f slår Udstilling hjemme – Ja når jeg kan både kommer jeg og Udst ler hjemme – for det er ikke Fornærmelse – det er mer end det! Jeg blir syg når jeg tænker på Kristiania ja sogar på Nordmænd Jeg kommer nu lidt efter lidt til Sjælskræfter – takket være ve ner i Weimar og Stockholm – der vel har seet og forstået bedre den Bekomst der blev mig til del hjemme – og forstået at Mennes lever ikke alene af at bli hudflettet æreskjændet og udsultet m også trænger lidt Varme og lidt Hjælp. – Jeg ser jo ingen har s og forstået hjemme hvilken Nederdrægtig Behandling det lykkedes en rig Bourjoispige der vilde ikke længer være hos Mama, men fa at 30 År var Pigetiden ude – og hendes Købere og Zuhalten Gunnar Heiberg og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg faldt i – de der lavet det Theater stykke der skulde give mig knækket. – Jeg skal her blot nævne at Grisen G.H. ikke undså sig forat kaste sit besmittede og skidne Legeme ind i Forholdet strax i Begyndelsen. – Efter 2 Måneder at have kjendt Pigen ser jeg hun er i Armene på G.H. – medens jeg ligger syg af Bronkit o Udmattelse efter et udslidt Atelierliv i Kristiania – (jeg lå jo hele Vinteren på Gulvet) – disse sammeMennesker sørger altså so     Zuhaltere at osså for at jeg snigmyrdes – Jeg stod i 20 År og tog mod al den Storm den nye Kunst vakte indtil de som jeg troede var mine Venner og som udgav sig derfor fik dolket mi i Ryggen. – Jeg såredes midt i Sjælen – da jeg som den dødsskud Hjort reiste mig på Benene og stanget til alle Sider hvilket du husker – Siden den Dag brandt Jorden i Norge under mine Fødder – Da jeg så som en vingeskudt Fugl alligevel vente Kursen hjem og udstillede 3 År i træk efter – blev jeg mødt med nye Nederdrægt- igheder – Konstabel affæren – Haukland affæren – med Hylekor i Aviserne – Kan man tænke sig en æreløs fyr som S.B. som Theater- direktør – Han der for en Pariserreise – og betalt Gjæld – bryte et høitidelig Æresord for en Bourjoispiges Penges Skyld – og sen- der en Ven til Helvede. Kan noget nederdrægtigere tænkes end at en slig Ven på hvis Æresord jeg stoler – og som jeg lægger min Skjæbne i Hånden sviger mig – og er med på det råeste Spil der tænkes kan – at råbe om Hjælp og lade den hjælpende drukne. – –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 6
«Jeg vil efterhånden se at forklare lidt min Stilling – ingen tror jeg helt forstår hvad jeg har været udsat for i Norge i de lange Årsrekker – Til en hvis Grad kan det sam menlignes mit Forhold med dit for År tilbage. – Det var slemt – men dog af en Anden Art. – Du elsket ialfald – og den lidelse er på en Måde nu engang en knæsat og naturlig Ting – men jeg hav de de forfærdeligste Lidelser uden at elske. Det var planlagte Forfølgelser – og det var ikke n det handlet om – jeg stod alen med de Tusine – og de Tusine kastet alle Sten – Jeg har følt hvo forsvarsløs et Menneske er – og hvor umuligt det er å få sin Ret Og jeg har fåt føle at der gives2ikke1 annen Ret end de stærkeres eller Mængden – Jeg vil gjerne at det nogenlunde klart skal stå for de få der virkelig er mine Venner – Jeg er overbevist at de mange nok gjerne vilde få mig ødelagt – Og hvor let vilde det være mod mig – Jeg har følt og forståt at mig som har været så uforsigtig – vilde det let lykkes at få gjøre Slut på. – – I de 3 År jeg på en Måde skulde være bundet til hende – lod jeg mig af Medlidenhedsfølelse sønderhugge og plages til jeg var halvdød – forat bringe hende på Fode og gjøre hende uund- gåelige Brud tåleligt. – Da så jeg til det yderste hadde opofret mig, og hun var kommet over det hele og var i Armene på en som hun faktisk var forelsket i – og som trøstet hende – skulde det ikke være mulig for dette Menneske den Tanke at jeg overhovedet levet – og så lavedes da det som til evige Tider vil stå som en Skjændsel for Deltagerne Skuespillet 1902. Bødker er da dårlig sier man, så jeg skal ikke straffe ham. – Pengearistokratiets Salome danset og gav Guld, og jeg måtte lade mere end mit Liv jeg plage- des og bragtes til Sindsygdoms Afgrund – Som sagt Ophidselsen og Vreden og Sygdommen har blot bragt mig til at begå Dumheder der blot har skadet mig og gjør Menneskenes Triumf større. – jeg har intet andet at gjøre end at bide det hele i mig – slæpe videre på mit ødelagte liv. –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 4
«men fandt at 30 år var Pigetiden ude – og hendes Koblere og Zuhaltere Gunnar Heiberg og Bødtker – der villig hjalp til at grave den Grav jeg faldt i – da de lavet det Theater- stykke der skulde give mig Knækket – –»
Munchmuseet, MM N 1905.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1906–1910. Se s. 8
«heder – Konstabel- affæren – Haukland- affæren Kommentar – med {h}Hylekor i Aviserne. – Kan man tænke sig en ære{s}løs fyr som S B. som Theater- direktør – Han der for en Parisreise – og betalt Gjæld – bryder et høiti{ … }deligt Æresord for en Bourgois piges Penges Skyld – og sender mig en Ven til Helvete –»
Munchmuseet, MM N 1906.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1907–1908. Se s. 2
«talt mange Norske Ord på 2 Aar – Det er jo nu klart Pigen var jo Gunnar Heibergs Elsker fra første Stund jeg kjendte hende (Hun kastet sig i Armene på ham mens jeg lå syg den første Måned af Bekjendtskabet) Alligevel skulde Koblerparret G H S B og det andet rakte Rak drive mig i Årevis til Fortvi{ … }lelse – med det sidste Nidingsværk som Krone –»
Munchmuseet, MM N 1906.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1907–1908. Se s. 4
«Jeg håber at kunne fæste de{tt}nne frække Kamarilla Kommentar for Efterverdenen ved en Række Gravurer «Dyr og Mennesker» G Blandt annet Gunnar Heibergs Skabelse{–}: Vorherre lavet ham af et smattende Svin og e{t}n kvækkende Padde samt en Hund – Svinet og Padden voxet til et, men Svin Hunden hang igjen mellem Bagbenene: Sigurd Bødtker – Ligeledes forkommer G H og S Bnøgne et steds nøgne og rødplettede til Undersøgelse { … }på Hud Hudafdelingen –»
Munchmuseet, MM N 1906.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1907–1908. Se s. 4
«Jeg håber at kunne fæste de{tt}nne frække Kamarilla Kommentar for Efterverdenen ved en Række Gravurer «Dyr og Mennesker» G Blandt annet Gunnar Heibergs Skabelse{–}: Vorherre lavet ham af et smattende Svin og e{t}n kvækkende Padde samt en Hund – Svinet og Padden voxet til et, men Svin Hunden hang igjen mellem Bagbenene: Sigurd Bødtker – Ligeledes forkommer G H og S Bnøgne et steds nøgne og rødplettede til Undersøgelse { … }på Hud Hudafdelingen –»
Munchmuseet, MM N 1910.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 2
«fik havde fået Indtryk af den oprørende Cynisme hvordan Trikket blev lavet – der skaffet Frøken DaCæcilie Dahl en Stilling Levebrød, Bohemene Pjolter og Champagne, Bødtker og Frue en Pariserreise og hende den Triump ube uden «Bitterhed i Bægeret» at kunde nyde sin Bryllupsreise med sin Elsker idet hun kunde servere ham en som Morgengave en «afvist» Elsker «Medbeiler» med knust Hånd og ødelagt Indre – For derfor lavedes Skuespillet forat det skulde se ud som om jeg var afvist –»
Munchmuseet, MM N 1910.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 3
«– Jeg kan nok fortælle Dig med hvilken Sluhed Advokats Dybwads Retterg{ … }ang mod mig var lavet – men jeg fik da gjennemskuet den – Jeg hører Bødtkerg …  har stået bag Krohgs Sagsanlæg mod mig – og at han fortæller jeg har bedt om Undskyldning – Det viser disse Menneskers {K}Frækhed – Dette har de ikke opnået mere ved at sætte kronen på Værket og få lamslået mig – fordi de fik mig ødelagt mit Sommerophold i Warne- münde hvor jeg endeli kom til Kræfter og vist var bleven helbredet»
Munchmuseet, MM N 1910.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1909. Se s. 4
«At Bødtker har havt den Frækhed troede jeg ikke – Det er som Slagteren der roper til Grisen han har stukket dolken i Dit Svin –  …  Du har sprøitet Blod på mig –»
Munchmuseet, MM N 1911.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].1.1908. Se s. 3
«og S Bgik med hele Drøbakbohemen bag fik truffet mig midt i Hjærtet – og fik lavet de{n}t Nidingsværk med det Theaterstykke Der jeg har fortalt Dig om – – Det var jo Ko{ … }bleren G H der ikke undså Jeg for at kaste jeg sig ind i det Forhold som han { … }troet var i Gjænge og { … }som ialfald»
Munchmuseet, MM N 1912.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen, Aase Nørregaard. Datert 22.4.1922. Se
«Nu skal jeg si dere hvem der bor her af berømte mænd og kvinder. Det er Heyerdahl, Krohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fået navn fruen be- finder sig efter omstændigheterne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så havde jeg nær glemt en stor digter Bødtker den store ditto Michelsen samt Dedichen, disse tre sidste holder et hus der nærmest må siges at være ugudeligt og er til forargel- se for mange kristelige og brave borgere.»
Munchmuseet, MM N 1929.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«modtagne Penger og Hygge    Kobleren og Svinets stadige Hjælper S B viste nok det hele da han får drevet mig i Fælden ved Hjælp af sine «Piger» og andre –»
Munchmuseet, MM N 1932.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1907–1908. Se bl. 1v
«Så skal alligevel jeg perses til det yderste {og}til Tak for Penge og Hygge og ved Hjælp af Sammentrommen af den hele fine Kreds – S Bødtker som Slagter { … }bringer mig til det yderste ved { … }den bekjendte Fælde som ødelagde mig for Livet –»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908. Se bl. 1v
«til Pigen – ikke skammet sig ved { … }øieblikkelig at kaste sit samme besmittede legeme ind i dette Forhold som han troede var i sin gode Begyndelse – Jeg var da til Pigens store Utilfredshet syg og sengeliggende efter at have udholdt Strabadserne med i 1½ Aar at have ligget på Gulvet i p mit Atelier i Universitetsgaden1898–99 { … }Jeg var desforuden angrebet af en stærk Lungesygdom i {m}(Dette gav Ideen til Kjærlighedens Tragedie – O Fader Holberg!!!) Desforuden Jeg skal nu ikke fortæle om de to År derefter h{ … }vor Pigen forstod at plage mig halvdød samtidig med at hun levet de gladeste { … }muntreste Dage – skamskjændet mig over hele Europa – (stadig i Forhold og Korrespondance med G H.) indtil 1902, hvor al{ … }t Rak Fiender og den lille Flok eller Menighed som Du sier – med G H.s Fortrolige og Slave S B i Spidsen fik fældet mig – ve{g}d den»
Munchmuseet, MM N 2086.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1907–1908. Se bl. 2v
«– Jeg skal en anden Gang fortælle hvordan denne Hund af en Trondhjemergymnasiast {H G}S B.{ … }brød sit Æresord og Venneord og fik mig med Hud og Haar overgivet til dette Hjerterå Kvinnemenneskes nederdræktige og { … }raffinerte Hævn –»
Munchmuseet, MM N 2803.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.12.1903. Se bl. 2v
«Jeg går som en af i Verdensaltets udskudte komet gjennem skyerne – og viMen B …  voxer og Mi{ne}n herligste Drø{mmer}m er { … }at min usårede { … }høire {h}Hånd sænker si{n}g dypt i Bødtkers og de andre Maddingers Hjerner –»
Munchmuseet, MM N 2805.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.1.1904. Se s. 3
«Jeg {kommer}bliver {til}i Paris blot he …  kort og undgaar de gamle Jomfruer mer eller mindre gifte med samt {D}deres fordrukne Riddere – Om Historien med { … }Tydskerne og den der pryglede indbildte Bødtker skal jeg senere fortælle. Heldigt jeg traf rimelige Mennesker.»
Munchmuseet, MM N 2807.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904. Se bl. 3r
«Det er den skidne Trondhjemmerjøde Bødtkers Onkel ikke Diriks der har solgt mig for anden Gang –»
Munchmuseet, MM N 2807.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904. Se bl. 3v
«Forøvrigt er vi ikke Uvenner    Jeg skriver Historier på  …  den talent- løse Statist L Müllers Regning – de vil kom med Ordre fra Hoved- kvarteret – BødtkerTulla Kvale eller Ka{vl}lv i – eks –»
Munchmuseet, MM N 2807.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904. Se s. 4
«Han melder at den hårbeklædte Hund Bødtker vil benytte sig af Leiligheden til at lave Samrøring eller med mig – og vil benytte Anledningen til på en»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904. Se s. 3
«Dr{ … }øbak-Hvepseboret er flyttet ind i mit Atelier hvor jeg dræber daglig { … }300 Hveps Stakkerne Bødtkers Kjæledægge og Hauklands bane ‹svinges› daglig – Jeg er sty stikkes selv ustanselig så det er et Helvete – Jeg hører med Glæde at Dine Muskler er i Orden –»
Munchmuseet, MM N 2818.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 5.12.1904. Se bl. 2v
«i mi{t}n Udstilling og holder Udstilling med Apekattens Billeder lige efter mig er jo bare et af de mange Tegn på hendes Smagløshed og Freidighed – Men at hun og hennes Medskyldige ‹endnu›fo …  forfølger mig med sine frække Løgne er utroligt – Jeg glemmer ikke det, Du fortalte mig at B. …  havde fortalt at jeg havde været «geil» dengang jeg tog hende til mig – Jeg ved ikke hvad jeg skal mest forbause mig over    Frækheden eller Dumheden – { … }Ved { … }at { … }bearbeide mig en Måned med alle optænkelige Midler og til slut med Knald Triumpfen (Selvmordstruslen) at de fik de mig op til en slags Medfølelse og fik mig til at glemme alle de tidligere Sager – { … }At jeg så omfavner hende  …  har { … }han og hun den Frækhed at kalde Geilhed – – At jeg istedet skulde have smurt hende op til hun var halvdød og, var vistnok riktigere – Hunden B. bør heller la være at «gjø» om den største Maler – Dette bør siges ham – jeg vil ikke have noget med han at gjøre –»
Munchmuseet, MM N 2818.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 5.12.1904. Se bl. 2v
«i mi{t}n Udstilling og holder Udstilling med Apekattens Billeder lige efter mig er jo bare et af de mange Tegn på hendes Smagløshed og Freidighed – Men at hun og hennes Medskyldige ‹endnu›fo …  forfølger mig med sine frække Løgne er utroligt – Jeg glemmer ikke det, Du fortalte mig at B. …  havde fortalt at jeg havde været «geil» dengang jeg tog hende til mig – Jeg ved ikke hvad jeg skal mest forbause mig over    Frækheden eller Dumheden – { … }Ved { … }at { … }bearbeide mig en Måned med alle optænkelige Midler og til slut med Knald Triumpfen (Selvmordstruslen) at de fik de mig op til en slags Medfølelse og fik mig til at glemme alle de tidligere Sager – { … }At jeg så omfavner hende  …  har { … }han og hun den Frækhed at kalde Geilhed – – At jeg istedet skulde have smurt hende op til hun var halvdød og, var vistnok riktigere – Hunden B. bør heller la være at «gjø» om den største Maler – Dette bør siges ham – jeg vil ikke have noget med han at gjøre –»
Munchmuseet, MM N 2850.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.2.1907. Se s. 1
« Jeg synes jeg må fortælle – hva jeg har erfaret af en Hamburger. Bødtker gjør fremdeles «Geschäft» med mig – Gad vide om der ikke stikker en { … }gammel Jød Hamburger Jøde i ham – – Bødtker har gjennem sin Onkel solgt til»
Munchmuseet, MM N 2850.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.2.1907. Se s. 1
« Jeg synes jeg må fortælle – hva jeg har erfaret af en Hamburger. Bødtker gjør fremdeles «Geschäft» med mig – Gad vide om der ikke stikker en { … }gammel Jød Hamburger Jøde i ham – – Bødtker har gjennem sin Onkel solgt til»
Munchmuseet, MM N 2850.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.2.1907. Se s. 2
«en af mine Beundrere i Hamburg{et}Billedet med MichelsenHambro og Knudsen – for 1000 Mrks – Jeg fik derfor 60 Mrks – { … }Gad vide om Bødtker har oppfattet mig som sit Levebrød eller Leveblod –»
Munchmuseet, MM N 2851.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.8.1907. Se s. 2
«– Til behagelig Underretning f for Koblerparret GHSB kan Du lade dem vide at de optræder på min Fries H‹e›lvete – Afklædte hos Syph{ … }ilislægen med røde Syphilisplætter»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908. Se bl. 4r
«Virkningen i Verdens Gang maa have været forfærdelige – Hvis ikke SB har gådt ud i Hovedporten og lagt ‹Våt› ‹Mod› – ‹Våt› –»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908. Se s. 3
«Jeg tror Kjæltringerne CK, GH og SB er i fald nu –»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908. Se s. 3
«Du kan tro SB fik høre Sandheden i 10 åbne Brevkort men det er vel»
Munchmuseet, MM N 2878.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.11.1909. Se s. 3
«Her går Tiden jævnt og roli – Jeg var en Trip i Aasgaardstrand hvor jeg såes på med Skræk \tror jeg/ – for det er naturligvis mig der skjældte mig ud for en Tyv og ikke Ditten, det var mig der lav{d}et det hint Complot og ikke Bødtker, det var»
Munchmuseet, MM N 2988.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg havde jo selv tænkt engang at sagsøge Fru K for Æresfornærmelser – og S B for vedløgnagtig i bedragerske Breve at have forvoldt mig Legemsbe- skadelse og ved Brud på Æresord ødelagt mig for mange År – og kanske ‹ti› st …  –»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908. Se s. 1
«– Gad vidste om Bødtkers afsked skyldes mine Brevkort – eller delvis?»
Munchmuseet, MM N 3023.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908. Se s. 2
«– Da jeg havde afsendt Johannes den Døbers Hoved greb ‹Kolleren› mig og Brevkortene for ud af mig – Jeg skjældte jo CK, GH og SB så ud at Thommesen kunde tro han var Chef for { … }den største Røverbande –»
Munchmuseet, MM N 3030.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908–1909. Se s. 4
«Sjøen har jeg Håb om at jeg kunde blive som før 1900–1902 – Rigtignok først som en aldrende Gentleman – med Sølv i Håret – Til Skræk for Venner og Fiender dumpet vel mine Brevkort-granater ned i den skjønne Kristianiavår – Nu det er gjort glæder jeg mig over at jeg fik sagt de Herrer Sandhed S.B.CKGH – Måden – brevkort – smager mig ikke – men hvis man ikke vil slå Dem alle fordærvet og sidde på Tugt- huset – ved man ingen Raad»
Munchmuseet, MM N 3678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1889. Se bl. 1v
«Nu skal jeg si dem hvem der bor her af berømte mænd og kvinder Det er Heyer{ … }dahlKrohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fornavn. Fruen befinder sig efter omstændighederne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så hadde jeg nær glemt den store digter Bødtker den store dito Michelsen samt Dedichen.»
Munchmuseet, MM N 3774.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 28.9.1904. Se s. 2
«Dr{ … }øbak-Hvepseboret er flyttet ind i mit Atelier hvor jeg dræber daglig { … }300 Hveps Stakkerne Bødtkers Kjæledægge og Hauklands bane ‹svinges› daglig – Jeg er sty stikkes selv ustanselig så det er et Helvete – Jeg hører med Glæde at Dine Muskler er i Orden –»
Munchmuseet, MM N 3778.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert [??].2.1907. Se s. 1
«Det er den skidne Trondhjemmerjøde Bødtkers Onkel ikke Diriks der har solgt mig for anden Gang –»
Munchmuseet, MM N 3778.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert [??].2.1907. Se s. 2
«Forøvrigt er vi ikke Uvenner    Jeg skriver Historier på  …  den talent- løse Statist L Müllers Regning – de vil kom med Ordre fra Hoved- kvarteret – BødtkerTulla Kvale eller Ka{vl}lv i – eks –»
Munchmuseet, MM T 2568.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1906–1910. Se bl. 26v
«Bødtker kom en Dag og spurte:»
Munchmuseet, MM T 2704.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1903–1908. Se s.
«Hvordan S B‹lade› Regelen»
Munchmuseet, MM T 2736.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 25
«– ‹M› Jeg har elsket {l … }\f … /‹og› Bødtker – slig je{k}\g/ kunde for heller ikke da kunde jeg si kunde jeg elske – Jeg fik blot»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«Huset P A Larsen får vil selvfølgelig give sine Afgaaende Rakkere { … }livs- varig Pension – Således blir en af Rakkerne S B forhåbentlig pensi{ … }oneret»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 42r
«En Dag står Bødtker i Haven – Mørkt uhyggeligt Ansikt – en af de Bohemernes Kres – han mest havde sluttet sig til – – – Jeg ved»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 57r
«– Så kom en erfaren Verdens Kvinde og der fik jeg Ilddåben – dens  …   …  Jeg fik her føle den hele Kjærlighedens Ulykke at føle Bødtker – og jeg var i flere År omtrent gal – da stak Galska Sindssygdommens Rædselsansikt – sit forvridne Hoved op»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 60r
«Således har{ … }er det Indtryk af jeg har fået af hende – i disse tre År – – Og hun giver bort let – Bødtker Rigfolks Gaver er {T}dobbelt Tyveri – først er Pengene stjålne så stjæler en Menneskernes Hjerter – – Hun gav overalt Penger til i store Summer i Berlin‹i›München – { … }og her væk – Hun havde en Stab af Venner – m … { … }der var færdig til at hjælpe hende – – Det ‹{var}›blev mine Bødler – Hennes Ansikt fortæller jo alt – der er»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 62r
«Bødtker – jeg sprængtes til det yderste – Buen tåler ikke mer Spænding hører Du det – Du har Ansvaret»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 31v
«Bødtker kom bort til dem – Du Brandt Kommentar min kousine frøken Drefsen vil { … }gjerne snakke med dig han så frøden pistoldronningen se bort til ham og smile – han smilte osså – Hvor deilig det var ansigtet – Brandt Kommentar følte sig smigret»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Han kom pludselig til at tænke på – om – hun nu dræpte sig? – Ved Drøbak skrev han så til Bødtker – Søg efter Fr. L. at hun intet gjør sig –»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 21r
«Der sidder Fr. L. og Kavli – på Bagsædet {Bødker og Fru}Bødtker og {og}Fru og G. Heiberg»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 23r
«Så hørte han B. gneldrende Stemme – noget Hundens  …  Gjøen – en skraldende La{ … }tter – og tar sin lille blod‹rige› – lyshårede Hustru uden om Livet – – Fr. L. og Kavli var gift Så gik alle ombord Dampskibet ringte til Afgang»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 706).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.1.1904. Se s. 2
«Jeg kommer netop fra e{ … }n Vinkjelder hvor Oficerer og adelige færdes – der får jeg den hyggelige Beskjed af Værten at jeg for nogle Dage siden udfordrede fem adelige Direktører (der havde revet i for 100 Kr. Champagne) på 4 Skridt og da det ikke nyttet havde jeg sat Næven i Næsen på en af Herrerne – I min Drukkenskab indbildte jeg mig at det var Bødtker e{ … }ller en af de andre»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 708).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1908. Se s. 1
«Tak for Brevet Jeg havde nok skrevet – hvis jeg ikke når jeg er i Forbindelse med Nordmænd f …  tænker på Ting som får indre Saar til at bløde – Jeg tror overhodet at ingen hjemme forstår hvor grusom den Leg var de to Slyngler af makrotyper S B og G H fik spilt med mig – forat erhverve Guld og annet sådan jeg – Jeg har ingen begreber»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 721).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 9.3.1909. Se s. 1
« Det er jo udmærket som det går – det kan jo ikke nægtes det er med en hvis Vemod alligevel når jeg tænker på disse Blomster der lægges på min Grav – At Bødtker ikke kan føle sig stort er vel muligt – Det undrer mig blot han har den Frækhed at gå ind på Udstillingen – Jeg har oprigtig talt – siden den Historie som han og de andre lavet været så ophidset at ingen har fået fuld Beskrivelse af den hele Nederdrægtighed»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 726).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 5.4.1909. Se s. 1
«ved det Skuespil 1902 – der vel blir enestående {på}i { … }Romanernes { … }Annaler – som styrtet mig i Vandviddets Afgrund – gav – Pigen  …  «Ro» i Sjælen og Bødtker og diverse andre Pariserreiser og andet godt –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 728).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 12.4.1909. Se s. 5
«Blandt annet: jeg hører af Nyhuus at Bødtker skal have havt den Frækhed at være stå bag Dybwads Trudsler om»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 730).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 20.4.1909. Se s. 2
«Når Bødtker har havt den Frækhed at stå bag Dybwads Rettergang er det som Slagteren der stikker Vildtet, får Blod på Skjorten og sier: «Det Bæst har sølet mig til»»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 730).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 20.4.1909. Se s. 2
«Pigen som skulde reise med sin Elsker og vordende Mand forat træffe sin gamle Elsker (Svinet) og ikke likte at efterlade en nogenlunde velfornøiet tidligere Elsker (Mig der ikke havde seet hende på 1 ½ År) – Maden smagte hende ikke for jeg var døenes – og så skete det da – Frøken Dahl fik Levebrød – Bødtker og Frue Pariserreise og de andre Champagne …  og ‹vil›‹mer›.»