Arne Kavli

Arne Texnes Kavli (1878–1970)
Norsk maler og grafiker. Gift med Mathilde “Tulla” Larsen 1903-10.

Relaterte personer

Les mer

Arne Kavli er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gangpludseli bleven aktuel og denne står{ … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en{ … }for circa 8 år siden sammen med Thiisen slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af{s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
Munchmuseet, MM N 1903.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1909. Se bl. 1r
« Tak for Dit lange Brev – Jeg vil i Hast svare på noget – Jeg { … }må benytte de Øieblikke jeg er i Vigeur til at skrive – de er ofte korte – så får jeg skrive oftere – Først altså hjertelig Tak for Dit svære Stræv – og ihærdige Arbeide for Udstillingens Succes – – jeg ved { … }jeg har Dig megen Tak skyldi – så vil jeg i Hast svare på Dit Spørsmål om min Tilstand – men kan ikke undlade at si et Par Ord om Kavli og Frue som»
Munchmuseet, MM N 1943.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1906. Se s. 3
«Hvad mener { … }Du og Nørregaard om at lade et Norskt Aaklæde h{ … }ænge op – Kavli og Lund har Udstilling i Berlin – Det er en forsukret kunst – Kavli synes at have sat det som opgave at høste Frugterne af mine Minehul –»
Munchmuseet, MM N 1943.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1906. Se s. 3
«Hvad mener { … }Du og Nørregaard om at lade et Norskt Aaklæde h{ … }ænge op – Kavli og Lund har Udstilling i Berlin – Det er en forsukret kunst – Kavli synes at have sat det som opgave at høste Frugterne af mine Minehul –»
Munchmuseet, MM N 1974.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 3r
«Ved Arne Kavlis 60 års dag fortæller Kavli at han var hans lærer og han har sat ham igang den retning han har forfulgt –»
Munchmuseet, MM N 1974.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 3r
«Ved Arne Kavlis 60 års dag fortæller Kavli at han var hans lærer og han har sat ham igang den retning han har forfulgt –»
Munchmuseet, MM N 2969.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg hører av Jappe at Holmboe er kommet til Byen – { … }Skulde kanske ikke Holmboe have med ialfal et Billede siden Kavli har 5 –»
Munchmuseet, MM N 3333.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1906. Se bl. 1v
«Jeg traf Henrik Lund i Berlinherude{ … }han fremviste sine og Kanelstangen Kavlis Arbeider hos»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 14r
«Fr. L.{K}og Kavli!»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 16r
«– Slik er de jo Kvinnfolkene – Hun havde Gunnar Heibe og Kavli til Elskere –»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 21r
«Der sidder Fr. L. og Kavli – på Bagsædet {Bødker og Fru}Bødtker og {og}Fru og G. Heiberg»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 22r
«Der står Fr. L. høi strålende i en stor ny blomstrene Hat – omgivet af en gylden Glorie af rødgult Haar – smilende med { … }røde Læber – smiler til Kavli – som hun»
Munchmuseet, MM T 2789.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 23r
«– Fr. L. og Kavli var gift»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 256).   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 11.4.1938. Se s. 1
«Efter Deres anmodning tillater jeg mig herved å op- lyse, at jeg har kjent Kapt. O.H. Paulsen fra ungdommen av. Han er helt igjennem en kunstnersjel og har bestandig været optatt av meditationer over spörsmål, som hadde med kunst og videnskap å gjöre. I endel år opholdt han sig mest i Bergen og Trondheim og jeg kunde da selvfölgelig ikke fölge ham til stadighet, men da vi var gamle venner, vedblev jeg også senere i livet å interes- sere mig for ham. Han har på malerkunstens område gjort frem- ragende, talentfulle arbeider. På min vegg har jeg hengende et ypperlig selvportræt av ham, som jeg setter pris på. Allerede som ung gikk han sterkt inn for den nyere kunst. Han betegnet Arne Kavli som sin lærer.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 8
«Min Menig er at efter min S{ … }ucess vil de virkelig Fiender – blive enn hadefuldere – Apropos hvorfor foreslog ikke Kavli Mordersken til Galleriet»