Henrik Lund

Henrik Louis Lund (1879–1935)
Norsk maler, grafiker. Inspirert av Munchs formspråk. Portrettert av Munch.

Les mer

Brev fra Henrik Lund til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 669.   Brev. Datert 01.07.1904. 
«Bedre sent end aldrig. Det er endelig lykkedes mig at faa greie paa om De kan faa Den frie Udstilling i September. – Den ser slig ud:» 
Munchmuseet, MM K 670.   Brev. Datert 10.11.1917. 
«Jeg kommer til at tænke paa at mit Gaarsbrev muligvis kan mistydes. Det falder mig naturlig- vis ikke ind at an- stille en Sammen- ligning mellem Deres og Willumsens Billeder. Meningen var kun» 

Henrik Lund er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1167.   Brev fra Jens Thiis. Datert 31.12.1935. Se s. 1
«Når jeg ser tilbake på disse to år synes jeg nesten ikke jeg har fått gjort stort annet end å gå i begravelser og holde taler over avdøde venner. Det er uhyggelig, hvorledes de alle rives bort, de som var din og derefter de som var min generasjon og mine nær- meste venner. Efter Christian Krohgs død i 1928 har der vært et svært mandefall i norsk kunst. Min kjære venn … Nils Kjær, det vidunderlige menneske og den store kunstner, var den første av min generasjon som blev revet bort, allerede i 1924, to år efter var det Karsten og så følger det slag i slag, Eilif Peterssen i 1928 og Gerhard Munthe i 1929, Sigurd Bødtker i 1928 og Gun- nar Heiberg i 1929, \Frj. Nansen i 1930/, Nærup og Jappe i 1931, Harriet Backer i 1932, Olaf Bull og Folkestad i 1933, Sven Elvestad, \Holmboe/ og Oda Krohg i 1935. Og nu Henrik Lund, som vi betraktet som kjem- pen blandt dem alle, med sin glupske kjærlighet til livet og sitt»
Munchmuseet, MM K 1170.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
« Men en gang har jeg vært i Nasjonalgalleriet og op i 2.etage under hendes hjelp og ledsagelse, jeg hadde lovet hende det. En svær tørn forresten i de fæle trappene, jeg måtte ligge et par dager efterpå. Jeg viste hende da de forskjellige salene og orienterte hende litt. Den norske impressionisme interesserte hende ikke synderlig, nok Karsten og Thv. Erichsen, men absolutt ikke Henrik Lund, og hun syntes at hans store sommerlandskap  …  med figurer fra Skåtøy var «det styggeste i hele galleriet». [Dette blir selvfølgelig mellem oss, at jeg har fortalt dig det.] Det er selvfølgelig et uutviklet kunn standpunkt, men jeg hørte på hende som «folkets røst» og hun er meget selvstændig og åpenhjertet.»
Munchmuseet, MM K 1230.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 28.04.1904. Se s. 1
«Der er forslag til nye medlemmer. Når vi får høre hvad ‹Du› svarer, holder vi nyt møde. Jeg holder, for- uden på dem som er foreslået, på at vi skal spørge Henrik Lund, Laureng, Emmanuel Vigeland, Grande*, Karl Johan Holter. Om de ikke har gjort såmange udstillingsbilleder, så har de talent og kan komme til, og sunde øine.»
Munchmuseet, MM K 1240.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 31.10.1910. Se s. 2
«Er Du med på at sætte saken på spidsen om det behøves? Er Du, Gustav Vigeland og jeg enige, så går det; alle unge er med os – det vil si ikke Henrik Lund og de skøierne. Det første statsministeren brugte mot os var denne banden som har gras- sert Kommentar i avisene og særlig beæret mig nu i et halvt snes år med sine løgne\pøbelagtigheter/, og efter evne svækket os i arbeidet for skole og utstillingslokale. Men jeg er ellers sikker på de unge.\, som er noe ved./ Send mig et ord, er Du snild.»
Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gangpludseli bleven aktuel og denne står{ … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en{ … }for circa 8 år siden sammen med Thiisen slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af{s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gangpludseli bleven aktuel og denne står{ … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en{ … }for circa 8 år siden sammen med Thiisen slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af{s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
«Da vi gik nedover Karl Johans gade efter at have seet på Osebergskibet – udtalte han sin glæde over at føle det folks sjæl der havde født Ibsen Og vistnok ikke ba som det står i Morgenbladet for Lørdag væsentli ‹for› ta ut billeder af Lund»
Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1v
«Jeg kunde godt tænke mig at Henrik Lund står vil { … }få den Dollarprisen som for 20 år siden gik til Frits T{a}haulow»
Munchmuseet, MM N 217.   Notat av Edvard Munch. Datert 1932–1935. Se bl. 1r
«Det var nok ikke blot forat ta ut billeder af Henrik Lund»
Munchmuseet, MM N 217.   Notat av Edvard Munch. Datert 1932–1935. Se bl. 1r
«Frits Thaulow fik for årtier tilbake Dollarprisen og jeg kunde godt tænke mig at Henrik Lund blev den næste candidat af norske»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se bl. 1v
«Hr Lerolle direktør for den Europæiske Kunstafdeling reiser hvert år til Europa omkring i de forskjellige lande forat ta ut billeder – Dennegang fulgte Gau … dens med – Det var vistnok f af interesse for de forskjelige landes kunst og forat { … }besøge de og forat lære d{ … }isse Lande lidt mer at kjende han fulgte med  …  – ikke bare forat ta ut Hr Lunds billeder –»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se bl. 1v
«Forøvrigt tviler jeg ikke på at Henrik Lund vil stå til Dollarprisen som Frits Thaulow fik for 20 år siden»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se s. 1
«Jeg {ha}blev for circa 8 år siden opnævnt til komite {sa}for udstilling sammen med Thiis – Jeg anbefalte dengang { … }den franske Raadgiver og direktør for  …  Eu de Europæiske lande Krohg blandt an Chr. Krohgat vi udstilleidet jeg vidste at mange andre bl.a. Solberg tidligere havde udstillet KarstenPer Krohg og flere andre af Kunstnerforbunnet – og osså Henrik LundDe fleste av disse har udstillet– Jeg havde ikke noget større intresse af udstilling og gik først med for 3 år siden efter manges påtryk – Jeg udstillet 2 år itræk – For tre år siden blev der bestemt at {5}Malere skulde udstille 5 billeder à 2 gange – Jeg blev den første – så blev det vis Revold og Per Krohg og så Lund»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se s. 1
«Jeg {ha}blev for circa 8 år siden opnævnt til komite {sa}for udstilling sammen med Thiis – Jeg anbefalte dengang { … }den franske Raadgiver og direktør for  …  Eu de Europæiske lande Krohg blandt an Chr. Krohgat vi udstilleidet jeg vidste at mange andre bl.a. Solberg tidligere havde udstillet KarstenPer Krohg og flere andre af Kunstnerforbunnet – og osså Henrik LundDe fleste av disse har udstillet– Jeg havde ikke noget større intresse af udstilling og gik først med for 3 år siden efter manges påtryk – Jeg udstillet 2 år itræk – For tre år siden blev der bestemt at {5}Malere skulde udstille 5 billeder à 2 gange – Jeg blev den første – så blev det vis Revold og Per Krohg og så Lund»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se s. 2
«Jeg tviler ikke på at Henrik Lund vil stå til Dollarp{ … }risen som for 20 år siden omtrent blev vunnet af Frits Thaulow»
Munchmuseet, MM N 290.   Notat av Edvard Munch. Datert 1922. Se bl. 1r
«Idet Gauguin melder mig ud af nulevende grafikeres lykkelige samfund oplyser han om at mine 4 blade på udstillingen mer er tegning og ikke grafik. – Samtidig nævner han at Lund forstår grafikkens kunst og dens udnyttelse»
Munchmuseet, MM N 1719.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1942. Se bl. 1r
«Ja jeg har skaffet god fortjenste siden jeg var i Kragerø – Det var jeg der bragte invasionen { … }af det store fremmedbesøk der nok bragte penger til Kragerø – Det har altid glædet mig at Kragerø hvor jeg havde en deilig tid fik noget igjen derfor – Det kan ikke nytte at Henrik Lund og andre ildesindede vil benægte dette»
Munchmuseet, MM N 1719.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1942. Se bl. 1v
«Først kom Krohg og Lund og så alle de andre –»
Munchmuseet, MM N 1764.   Brevutkast fra Edvard Munch til Erik Krafft. Datert 20.12.1942. Se bl. 1v
« …  Jeg skal komme tilbage til dette – med fisken og osså komme lidt in på fors forskjelligt som fremmedinvasionen i Kragerø som jo oplagt jeg var gav anstødet til til had for ildesindede som Henrik Lund der kom efter med de andre –»
Munchmuseet, MM N 1943.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1906. Se s. 3
«Hvad mener { … }Du og Nørregaard om at lade et Norskt Aaklæde h{ … }ænge op – Kavli og Lund har Udstilling i Berlin – Det er en forsukret kunst – Kavli synes at have sat det som opgave at høste Frugterne af mine Minehul –»
Munchmuseet, MM N 2804.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.1.1904. Se bl. 2v
«Hvordan voxer Kunstens Træ i Pjolterbyen og hvordan går det de bolde Krigere Lund, Thorstenson og Laureng»
Munchmuseet, MM N 2844.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.10.1906. Se bl. 1v
«Jeg har sendt et Brev til ‹Dig› til Ca{ … }fé Bristol ad{ … }ressert til Henrik Lund»
Munchmuseet, MM N 2845.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.10.1906. Se bl. 1v
« Hilsen til Lund og Jæger»
Munchmuseet, MM N 2858.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 14.5.1908. Se s. 6
«Henrik Lund har tat {V}vare på det og jeg vil ikke at denne evigt smilende Bager af en Maler skal få Arveret på det – Vil Du lade Billedet sende til  …  Blomquist – til ‹senere› Ordning»
Munchmuseet, MM N 2864.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 28.2.1909. Se bl. 1r
« Jeg har osså naturligvis fået ‹Mas› denne Henrik Lund – Jeg får ikke mit Billede ud {f}af ham – og jeg agter ikke at forære ham Billedet –»
Munchmuseet, MM N 3333.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1906. Se bl. 1v
«Jeg traf Henrik Lund i Berlinherude{ … }han fremviste sine og Kanelstangen Kavlis Arbeider hos»
Munchmuseet, MM T 195.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1916–1930. Se bl. 94r
«Henrik Lund boet med familien i  …  etagen under mig på Paladshotellet»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 733).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1.2.1910. Se s. 2
«Det er vel den utrolige ‹v›ederheftige Lund der farer og sladrer til Hans Jæger – Jeg har naturligvis kritiseret Hans Jæger hvis Livsanskuelse jeg aldrig har delt – og jeg har trukket tat fuld Afstand fra Bohemklikken i Kristiania – men store Egenskaber – hans Villighed til at ta Følgen af sine Gjerninger  … og‹sin›‹«›Martyr- villighed har jeg altid sat høit og jeg har altid sagt at han var»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 769).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 25.4.1925. Se bl. 1v
«udstillingen – Den er hører jeg forresten i god gjænge da drabanterne Deberitz og Lund er på pletten – Den brave Thiis der var så enig på Grand – husket ikke et ord av det hele da jeg talte med { … }ham – Men han lever jo osså nu i en temmeli vanskeli periode»