Homer Saint-Gaudens

Homer Shiff Saint-Gaudens (1880–1958)
Amerikansk. Direktør ved Carnegie Institute.

Tilknyttet

  Les mer

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Homer Saint-Gaudens

  I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 2433.    Brevutkast. Datert 1926–1927.
  «Je vous merci pour votre lettre – J’{ … }ai fixé le termin Kommentar premier D‹ce›mber pour f …  dire que le tableaux en tous cas dans maintenant n’est pas a vendre (Expe Exepte de mr. Philips Duncan) –»
  Munchmuseet, MM N 2435.    Brevutkast. Datert 1927.
  «Je vous remerci pour le catalog d{ … }’expotion Kommentarde international de Carne{ … }gie { … }Institute –»
  Munchmuseet, MM N 2436.    Brevutkast. Datert 2.1.1927.
  «Je vous remerci pour votre lettre aimable – \et/Auss je\vous merci/ pour le catalog illustre { … }‹d’›exposition international et et les journaux que v{ … }ous m’envoyé – Je suis heureux que vous étes etes content de mes 3 tableaux – Ca donne naturlement seulement un coté de mon arts –»

  Homer Saint-Gaudens er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 3153.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 07.01.[????]. Se s. 1
  «Ich bin in Unruhe ob Sie meinen Brief erhalten haben, in wel- chem ich sch vorschlug doch die Breslauer Sachen nach Bremen gehen zu lassen, und schrieb, dass ich deshalb noch nicht an Hancke»
  Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
  «C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gangpludseli bleven aktuel og denne står{ … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en{ … }for circa 8 år siden sammen med Thiisen slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af{s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
  Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
  «Den franskeLerolle den franske direktør for den europæiske afdeling reiser hvert år rundt i de forskjellige lande og er med på at ta ud billederne – Dennegang fulgte Gau … dens med vistnok forat studere de forskjellige landes kunst og være med på udvalget – og vistnok ikke bare forat ta ut Lunds billeder – og vistnok osså af interesse forat – som han sa    få føle de forskjellige folks sjæl –»
  Munchmuseet, MM N 217.   Notat av Edvard Munch. Datert 1932–1935. Se bl. 1r
  «Denne gang fulgte Gau … dens med – Vistnok forat være med på udvalget af billeder    men vel væsentlig forat få intryk af landenes kunst – og studere dens sjæl – D Han glædet sig sig over»
  Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se bl. 1r
  «Den franske Lerolle reiser hvert år { … }omkring forat ta ut billede til utstillingen – Gau … dens blir vistnok dengang med af interesse forat s …  se på Kunst i alle land og ikke bare forat vælge Lund billeder»
  Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se bl. 1v
  «Hr Lerolle direktør for den Europæiske Kunstafdeling reiser hvert år til Europa omkring i de forskjellige lande forat ta ut billeder – Dennegang fulgte Gau … dens med – Det var vistnok f af interesse for de forskjelige landes kunst og forat { … }besøge de og forat lære d{ … }isse Lande lidt mer at kjende han fulgte med  …  – ikke bare forat ta ut Hr Lunds billeder –»
  Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se s. 2
  «Jeg havde vist Gau … dens Wikingeskibene hvis der intresserte ham meget og { … }da vi gik sammen nedover Karl Johan udtrykte han sin { … }Begeistring over Glæde over atse gå på den by gade Henrik Ibsen havde gaaet indtil at  …  over at vær have seet det land hvor Ibsen var født og gå på den gade han har gåt»
  Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Gaudens Gravur ‹von› Hofmann»