Jens Thiis

Jens Peter Thiis (1870–1942)
Norsk kunsthistoriker. Bestyrer for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim (jobbet der fra 1893, bestyrer fra 1895-1908). Første direktør for Statens Kunstmuseum (fra 1920 Nasjonalgalleriet) fra 1908 til 1941. Munch og Thiis kjente hverandre fra vinteren 1893 i Berlin, der de frekventerte vertshuset ”Zum schwarzen Ferkel”. Ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum innredet Thiis et rom med interiør av Henry van de Velde hvor han monterte Munch-grafikk. Thiis fremmet Munchs kunst både ved å formidle og promotere den, og ved betydelige innkjøp av Munchs verk til Nasjonalgalleriets samlinger, blant annet ved et større innkjøp i 1909. Var vertskap for den store retrospektive Munch-utstillingen i Oslo i 1927. I 1933 publiserte han den første omfattende biografien om Munchs liv og kunst. Portrettert av Munch.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Les mer

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis

  I det digitale arkivet finnes det 205 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 37.    Brevutkast. Datert 1933–1934.
  «Det vilde være galt om Krohgs indflydelse blev gjort til intet – Jeg mener blot det er galt at gjøre mig til Krohgs elev – For i virkeligheden»
  Munchmuseet, MM N 43.    Brevutkast. Datert 1933–1940.
  «Når Du nævner livsfrisen og de forskjellige billeder der benævnes symbolske eller literære så må D Du huske på at der var en sideordnet artistisk linie samtidig – Det Disse billeder la var trappetrin til senere vægmalerier og til Aula billederne Kommentar –»
  Munchmuseet, MM N 61.    Brevutkast. Datert 1933.
  «Jeg har set igjennem boken Din om mig igjen og det var morsomt at gjenopfriske fælles erindringer –»
  Munchmuseet, MM N 189.    Brevutkast. Datert 1908.
  «Spøg tilside – Kom altså ned på et Par Dages Besøk og vær Telefonstang mellem mig og Fædrelandet – hvortil Ledningen er afbrudt –»
  Munchmuseet, MM N 225.    Brevutkast. Datert 1935–1940.
  «med Vigelands første fontæne – – I 1905 eller 6 skrev jeg under på en opfordring til hjælp til at Vigelands fontæne blev bestilt – Det var som at underskrive min egen dødsdom –»
  Munchmuseet, MM N 417.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg har med vældig omkostninger i 20 år fortsat mit arbeide \med/ vægmalerier og monumental kunst (Livsfrisen de svære studier til Aulaen Kommentar, arb arbeiderbillederne) og det var vel ikke formeget at jeg når et mussæum bliver bygge{s}t at jeg skulde få vægplads for disse »
  Munchmuseet, MM N 693.    Brevutkast. Ikke datert.
  «bygning for mine billeder på Tulin løkken{–}og hvorfor jeg overhovedet ikke var klar over at musæumsbygning var det rigtige for mit værk –»
  Munchmuseet, MM N 1796.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg har næppe set et menneske eller talt med et menneske på 2 måneder og kommer vel næppe til at sætte min fod utenfor Ekelys grænser på lange tider da jeg så høilig trænger ro – Det er ikke derfor rimeligt jeg får anledning til at udrede mit forhold til danskerne under en personlig sammenkomst –»
  Munchmuseet, MM N 2053.    Brevutkast. Datert 1907–1908.
  « Gad vide om Du har funnet Sammenhæng i mine Marconibrevkort skrevne i Hast på Restauranter i Berlin –»
  Munchmuseet, MM N 2054.    Brevutkast. Datert 1906.
  «{ … }Hvordan går det med {Artik}Cassirer og Artikelen jeg er nyskjerrig –»
  Munchmuseet, MM N 2055.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Det var kjedeligt at Invitationen til Trondhjem kom så sent – Gad vide hvad Trondhjemmerne sier til mine Billeder – – Kanske de gjør Spektakkel og vil ikke udstille dem – Jeg kan jo vente mig alt fra Norge –»
  Munchmuseet, MM N 2056.    Brevutkast. Datert 6.4.1908.
  «{ … }Vil Du ikke komme ned på et Par Dage – og hilse på Malervikinge‹n› i Jomsvikingernes Havn»
  Munchmuseet, MM N 2057.    Brevutkast. Datert 1908.
  «Man har her seet mine Billeder og jeg behandles med al den Venlighed og Forekommenhed som en uskadelig sindssyg bør blive til del – Og man tar sogar Hensyn til forskjellige Extravagan{ … }ser – som man jeg i det elskede Fædreland dyrt må betale –»
  Munchmuseet, MM N 2058.    Brevutkast. Datert 1908.
  « Gad vide om Du har funnet Rede i de forskjellige M{ … }arconi kort – { … }skrevne i Hast under mit Berlinerophold –»
  Munchmuseet, MM N 2059.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Her ser du nok en variant af Alma Mater. Denne er mer livlig og den er lidt ny så den vil intresere mig mer –»
  Munchmuseet, MM N 2060.    Brevutkast. Ikke datert.
  « Der forberedes vist forskjellige bo biografiske bøker – blandt annet et der snart kommer ut – Du har tidligere skrevet at A Munch er min onkel istedetfor P.A Munch – Ligeledes at jeg havde en snæversynt far og en føielig mor – – Det Du har vistnok rettet senere dette med A Munch – men dette med min mor og far er slåt»
  Munchmuseet, MM N 2061.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
  «Den første «elskende kvinne» forærte jeg Hans Jæger. Han havde den på væggen i sin celle i {N}no.19. Han beskriver den udførlig i ImpresionistenDen er altså fra 1888 – Det var et større billede og vist udmærket – Hvor fins det?»
  Munchmuseet, MM N 2062.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Munch havde længe især det sidste år 1904–1905 i Tydskland ligget under for en nervesygdom ofte med alvorlige anfald –»
  Munchmuseet, MM N 2063.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
  «Jeg har noteret de forskjellige punkter i tidsrummet 1{ … }899–1908 – Det var urolige dage Jeg nævner disse punkter for ordens skyld – Det er naturligvis ikke mening det skal bokføres»
  Munchmuseet, MM N 2064.    Brevutkast. Datert 30.9.1933.
  «Det vilde være af den største betydning for mig og bidrage i høi grad til at jeg fik lidt arbeidsro at det blev oplyst at om den sande sammenhæng med mine milioner og mine 8 luxuseiendomme –»
  Munchmuseet, MM N 2065.    Brevutkast. Datert 30.9.1933.
  «Så er de mange millioner – – Til disse mange atelierer lithografiske værksteder og nødvendi tomter må jeg bruge mange penge og det meste jeg tjener og har tjent går hertil –»
  Munchmuseet, MM N 2066.    Brevutkast. Datert 1933.
  «samt i badestedet Warnemünde hvor har jeg malte badebillederne mænd ved stiger op af havet –»
  Munchmuseet, MM N 2067.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
  «Videre var i { … }Berlin: Sygt barn begge portrætter af mi{t}n søster Inger Det i galeriet og det hos Mustad – Puberte og { … }Dagen derpå var muligvis brændt – Der var {d}Drikkelaget brændt tilsøs – Ludvig MeyerB»
  Munchmuseet, MM N 2068.    Brevutkast. Datert 1930–1935.
  «Sidst nævnte Du at en passant at jeg vel ikke husker min mor»
  Munchmuseet, MM N 2069.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
  «Jeg s»
  Munchmuseet, MM N 2070.    Brevutkast. Datert 1934 .
  «Billederne blev sendt tilbage som ilgods (Dette var naturligvis ikke nødvendig) og fragt og assurance 400 kr blev lagt som efterkrav –»
  Munchmuseet, MM N 2071.    Brevutkast. Datert 1934.
  «Jeg som bare skal ha ro inlader mig på sligt tøv som at sende Strindberg som gave til Stockholmmusæet – Man har næsten altid ærgrelser af gaver –»
  Munchmuseet, MM N 2072.    Brevutkast. Datert 1934.
  «Efter hvad jeg kan læse mellem linierne er der ingen begeistring for Strindberggaven – Svenskerne syns vel han ser litet staselig ut –»
  Munchmuseet, MM N 2073.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Dette kom pladask på mig i min hardt tilkjæmpede ro – Mussæumstanken opgav jeg for noen år siden efter utrolige viderværdig- heter i Vestre Aker og Oslo –»
  Munchmuseet, MM N 2074.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg syns at jeg har ved så mange leiligheter har forklaret folk hvordan jeg de senere år har havt det og hvordan jeg er bleven «presset mellem skjolde» her i Oslo – Det har været nødvendigt helt at trække mig tilbage forat prøve at få komme lidt til samling og i ligevægt så jeg mulig kunde ofre mine sidste kræfter til det jeg nu har følt er «mit» livskald – – Jeg har ikke rukket at få besvart Dit brev da som jeg forøvrigt syns jeg tilstrækkeli har git svar på føren før –»
  Munchmuseet, MM N 2075.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg har skrevet til Dig og forklaret Dig at et Munch mussæum på Tullinløkken ikke vil tilfredstille de krav jeg har havt til et sli sådant – Jeg måtte have et stort mussæum i tilfælde, hvor mine friser og monumentale arbeider kan få plads – Der er nok af steder i Oslo hvor et sligt mussæum kan få plads – Nationalgalleriet behøver til sin udvidelse gjennem årene ‹fuldelig› Tullinløkken ubeskåret»
  Munchmuseet, MM N 2076.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Jeg har pådrat mig en svær forkjølelse og ligget i feber og søvnløshed – Jeg har måttet lægge alle brevskaber tilside – Jeg har sendt {d}Dagblades indsamling til Tzechoslovakiske flygninge to gange hundrede kroner og vilde nok gjerne hjælpe disse mine gode venner –»
  Munchmuseet, MM N 2077.    Brevutkast. Datert 1933.
  «Du spurte noget overraskende hvor jeg var i 1905 – Jeg trodde Du vidste det Det står i boken Din – og jeg trodde jeg havde i hine dage da vi ofte festet sammen forklaret Dig lidt af hvert –»
  Munchmuseet, MM N 2078.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg har i mange år herute havt at kjæmpe med tr{ … }olde»
  Munchmuseet, MM N 2079.    Brevutkast. Datert 1909.
  «Det {vilde}er vel dumt af mig at blande mig i Kjøbet til Galleriet – – Jeg vilde have sagt at den Side af { … }min Produktion der jo er stor – hvor jeg{ … }mine Farve- experimenterer og min Farvekraft kommer mest frem – ikke er repræsenteret ved de Billeder som i Tilfælde kommer i Galleriet –»
  Munchmuseet, MM N 2080.    Brevutkast. Datert 1927.
  «Du ved jeg er en ivrig motstander af ordener og dødsstraf – Det kan til nød gå an som et jernkors til i k krigen men ellers fordrar jeg ikke disse hæslige uthængs- skilter –»
  Munchmuseet, MM N 2081.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Først og fremst må jeg gjen- tage hva jeg ofte nok har sagt: Jeg må nu ha ro Det er mig umuligt at gå nu nærmere in på denne sag og på de forskjellige grunne Du har for Dine planer – Du må altså ikke undre Dig over at Du ikke får tilstrækkelig indgående svar af mig nu for tiden. Jeg har ment at mine ud i udtalelser i Pressen og til Stenersen var nok. og det korte brev Du fik på Dit lange»
  Munchmuseet, MM N 2082.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Du fortalte mig sidst at Du holdt på at skrive om mig i biografisk lexikon – Du spurte om hvor jeg var i 1905 – Du vet jeg bodde i Tyskland i disse år men kom til Aasgaardstrand om sommeren. Således osså i 1905 –»
  Munchmuseet, MM N 2083.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg syns det er vigtigt at Du, der har befattet Dig såmeget med mig og min kunst får lidt mer greie på  …  de forskjellige begivenheter i begynnelsen af århundredet og især i 1905. Jeg synes ikke det er heldigt at skrive om dette og det blir osså for vanskeligt – Jeg vil nødigt at den hævnkampagne og løgnkampagne der blev ført mot mig da jeg kom til Aasgaardstrand fra Tyskland, syg efter af den stadig sig forværrende nervelidelse, der tilslut efter flere sanatorieophold i Tysklandsenere år i 1909 nødte mig til det lange ophold på nerveklinikken i Kjøbenhavn – skal gå over til «Norsk historie af idag»»
  Munchmuseet, MM N 2084.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Det er nok på sin plads at jeg får forklare forskjelligt om 1905 – Dette år fik da kamarillaen Kommentar ødelagt for mig –»
  Munchmuseet, MM N 2085.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Som Du vel vet bodde jeg i Tyskland fra våren 1902 til 1907 eller 8 da jeg reiste til Kjøbenhavn og la mig in på Jacobsens nerveklinik – Som ellers reiste jeg hver sommer til Aasgaarstrand osså i 1905 –»
  Munchmuseet, MM N 2086.    Brevutkast. Datert 1907–1908.
  « Tak for det interesante Hæfte af Samtiden og Hilsener – Jeg så nylig G H skrev i Dagbladet – Selvfølgelig suser Bloet i mine Årer når jeg ser hans Navn –»
  Munchmuseet, MM N 2087.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg skal skrive noen ord til Dig – Det går sent da jeg er dårlig og træt i hodet.»
  Munchmuseet, MM N 2088.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg trodde at Christian Mustad hadde forklaret Dig hvordan det har sig med mig og at jeg har været nødt til at leve isoleret –»
  Munchmuseet, MM N 2089.    Brevutkast. Datert 1908.
  «Foreløbig får vist næppe Tro{ … }nd …  kjøbt Billeder af mig – (Hvis ikke pr. ‹Inkulation›) (Munch blir næmlig snart tysk!) –»
  Munchmuseet, MM N 2090.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg har forklaret Dig at jeg ikke har mistet troen på ikke længer finner at det er heldigt at få et «Munch musseum istand og at overhovedet slige privat mussæer af en enkelt kunstner er heldigt litet heldige»
  Munchmuseet, MM N 2091.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Tak for sidst. Det var morsomt at se Dig. Det glæder mig at Du syns min søster har ævner so til at male – Det vil nok glæde hende om Du kom – Hun har malt større dekorative blomster på væggene – Jeg har set Dem fo i fotografi og de ser gode ut.»
  Munchmuseet, MM N 2092.    Brevutkast. Ikke datert.
  «En maler Hermod Knutsen har kopieret mit syge barn {–}uten min tilladelse. Det er sked ved hjælp av fotografi og ved at se på billedet –»
  Munchmuseet, MM N 2093.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Det kunde nok være forskjelligt at fortælle fra disse år – Du husker da episoden med Karsten i 1905»
  Munchmuseet, MM N 2094.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Pas endeligt på at man ikke får intryk af at Du vil nedsætte Tyskernes elskværdighed mot mig – Jeg har bare villet opretholde at jeg har havt så og så meget godt fra fransk hold og villet få folk fra at jeg skulde ha været været komme op i den slemmeste af den tydske kunst{ … }: Den tyske «Gedankenmalerei». Tyskerne har havt ellers så megen god kunst og vi har alle fra først af fået mange gode inspirationer derfra – Det var Liebermann der gjerne vilde ha mig til væk en tid – Jeg reiste jo osså oftere til Paris – Jeg har osså villet at man skulle vite at jeg har været lisså længe i Paris og Frankrike som i Tyskland»
  Munchmuseet, MM N 2095.    Brevutkast. Datert 1934.
  «Takk for Dit lange og indgående brev – Du fortæller gribende om Din den katastrofe Du var udsat for i vinter for annen gang –»
  Munchmuseet, MM N 2096.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Tak for sidst! Det var vel i anledning fo af biografisk lexikon at Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Det er sandelig ikke så godt at si – Jeg boede i BTyskland fra våren 1902 hvor jeg havde leiet mig et stort atelier i Berlin. Jeg havde alle mine malerier og sager der til og boede der til jeg i 1907 eller 1908? reiste til Kjøbenhavn og kom på klinikken der – Jeg kom jo hver sommer til Aasgaardstrand men kom hvergang noget medtat tilbage til Tyskland»
  Munchmuseet, MM N 2097.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Tak for sidst – I anledning det biografiske lexikon spurte Du mig vel om hv{ … }or jeg var i 1905 –»
  Munchmuseet, MM N 2098.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg var 19 først forøvrigt Dr Lindes gjæst i Lübeck så på en måte Grev Keszlers gjæst i Weimar1903 og 1904 og osså 1905 – Så boet jeg på forskjellige sanatorier forat få bugt med mine nerve slidte nerver der efter Hauklands overfallet Kommentar var blit ondartet – Så var jeg jo i Hanb Hamburg1904–1905 i Hamburg – Jeg reiste til Christiandsand våren 1905 i {m}Marts måned forat prøve at reparere mine nerver ved et sanatorium – Det var efter hændelser i Hamburg og det var igjære hva { … }bragte mig til klinikken 2 år senere –»
  Munchmuseet, MM N 2100.    Brevutkast. Ikke datert.
  «var mange –»
  Munchmuseet, MM N 2101.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Efter denneen kurbehandling der kom jeg til hexegryten i Aasgårdstrand med Karsten og diverse damer med deres beundrere – som nervelæger Jo jeg var da i N mit 1905 hjemland osså og jeg fik føle det – 3die gang»
  Munchmuseet, MM N 2102.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Det er nødvendigt at passe på sine datoer og at alt blir korekt hva Du skriver om disse år.»
  Munchmuseet, MM N 2103.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Det var jo et svært arbeide Du skaffet mig ved Dit spørsmål hvor jeg var i 1905 – til jeg fandt på at læse i boken Din – Som helhet er det rigtigt –»
  Munchmuseet, MM N 2104.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Det ben lang affære ogmeget at fortælle om alle disse kamarillaens Kommentaronde og sledske gjerninger og – Jeg har jo tænkt at skrive det i en selvbiografi og stoffet bør jeg jo beholde – Det var onde år disse fra de første 8 år af dette århundrede.»
  Munchmuseet, MM N 2105.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Hvor bodde jeg i 1905. Ja det var et indviklet spørsmål –»
  Munchmuseet, MM N 2106.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Tak for sidst. Det vilde nok glæde min søster at Du kom op til hende og så på hendes billeder – Hun har nok drevet hardt på. Efter hva jeg kan se af det lidet jeg har af hende har hun farvesans og dekorativ sans – Hun har malt store dekorative blomster billeder på væggerne der i fotografi ser godt ut –»
  Munchmuseet, MM N 2107.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Da var det Kamarillaen Kommentar som var ute –»
  Munchmuseet, MM N 2108.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Efter at mine nerve lidelser vel efter KaHaukland overfaldet Kommentar begyndte at ta overhånd og efter noen hændelser i Hamburg forstod jeg at jeg måtte ta et sanatorieophold og reiste derfor tidlig til Norge1905 – Du forstår der blev intet sanatorieophold af mine nye forfølgelser –»
  Munchmuseet, MM N 2109.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Det kunde være adskilligt  …  som det kunde være morsomt at snakke med Dig om.»
  Munchmuseet, MM N 2110.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Tak for sidst – Det var hyggeli at se Dig Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Ja det var ikke greit så fort at svare på –»
  Munchmuseet, MM N 2111.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Jeg er Det synes om som at sommervarme vil hjælpe min hel{ … }se lidt – og jeg atter kan få male lidt – Jeg har jo fåt slåt hodene af flere trold der har plaget mig de sidste 15 år»
  Munchmuseet, MM N 2112.    Brevutkast. Ikke datert.
  «I 190{8}9 på Klinikken i Kjøbenhavn skriver Nørregaard til mig at han ikke mener at alle disse «pøbler» der havde overfaldt mig i de senere år – Han nævner blandt andre Karsten og Ludvig Müller – ikke tilhørte en Kamarilla som jeg skrev. Jeg sa at jeg ikke trodde det var heldi at jeg kom hjem.»
  Munchmuseet, MM N 2113.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Ja Kunst og Kultur havde den frækhed at ta in in skumlerier i anledning af episoden i 1905 – Den gemeneste form for løgne»
  Munchmuseet, MM N 2114.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg»
  Munchmuseet, MM N 2115.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Hvorvidt vi får anledning til at snakke om disse sager og osså annet af behageli indhold ved jeg ikke – En hel del karikaturer som jeg ennu ikke har udgit gir et overblik af disse års begivenheder for dem der kan forståog vil forstå – Disse passer osså til begivenheterne her på Ekely»
  Munchmuseet, MM N 2116.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg har med det utroligste slit efter mange års kamp fåt uveirskyerne herute trængt tilbage – På andre kanter har jeg osså blevet lettet for byrder – Fra Skattevæsenet, fra reguleringsvæsenet gangster uvæsenet»
  Munchmuseet, MM N 2117.    Brevutkast. Datert 1939.
  «En bande b pøbler benyttet disse bevægede dage til at  …  sætte op folk mot mig med løgnagtige beskyldninger. Som det vanlig er stod intrigante kvinner bak – En af dem var blit vistnok uoverlagt ‹fortrædiget› af mig. Men jeg var jo meget syg reist fra Hamburg i Marts forat søge sanatorium –»
  Munchmuseet, MM N 2118.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Jeg blev lidt confus over Dit spørsmål da Du var hos mig om hvor jeg var i 1905 Jeg trodde jeg havde snakket med Dig om de hændelser jeg da var udsat for i Aasgaardstrand – Nu har jeg lagt mærke til at Du ofte har været distrait når jeg lod min mund gå»
  Munchmuseet, MM N 2119.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Hvor bodde jeg i 1905. Det var vel i anledning biografisk lexikon – Ja det var et indviklet spørsmaal –»
  Munchmuseet, MM N 2120.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Tak for sidst – Det vilde vist glæde min søster at Du kom op til hende og så på hendes arbeider – Hun har nok drevet hardt på – Hun har tydeligt farvesans og sans for det dekorative – Hun har malt noen store blomsterdekorationer på væggene og de ser bra ut i fotografi. Det er muligt at hun kunde få afsat noe af sit arbeide»
  Munchmuseet, MM N 2121.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Jeg trodde jeg havde forklaret Dig episoden 1905 i Aasgaardstrand. Den var for mig alvorlig nok – Jeg kan rigtignok huske at Du ofte var distrait i hine dage da vi var sammen på caféer men Du var jo optat med meget –»
  Munchmuseet, MM N 2122.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Jeg fik Dit brev i en kort periode af hvile og idyl mellem himmel over skov og sjø til siderne og r …  grønne bakker og trær til i midten – Der var hvile    lidt arbeide med den sidste Alma mater fyldt med mange virksomme børn – En Alma mater der nok aldrig blir til virkelighed Der var hugorme i mængdevis og som den bekjendte utskjemdte helt dræbte jeg slangen over 1 meter lang med en stok – Det er desværre for min heltefølelse en dagli\g/ gjerning dernede»
  Munchmuseet, MM N 2123.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Jeg har ikke kunnet skrive til Dig – Idyllen blev kort – I 5 måneder har jeg været sammen krøget af menneskers «læggen sig over mig»    Først var det Ligningsvæsenet – Jeg fik vite at jeg fuldstændig havde opgivet galt mine poster til afdrag – Jeg vilde ikke lade det sidde på mig så { … }fik jeg i 1½ måned intet annet at gjøre end at huske og huske tænke og tænke    Har jeg regnet min gartners løn som afdrag –? og har han ikke været vagtmand og min hjælp til mit arbeide?»
  Munchmuseet, MM N 2124.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Ja der har været mange kræfter i virksomhed forat ‹vurdere› mig – forat ‹dampe› … ‹forat› undertrykke mig. Ligefra jeg b gjorde suces fr før jeg kom hid»
  Munchmuseet, MM N 2125.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Du kom til at nævne noget som tydet på at Du skulde tro jeg havde noget imot min tante eller søster Inger – Der kom noen rivninger (– Det er vel i alle familier) der væsentlig havde sin grund i at alle disse ulykkelige begivenheder der fulgte mig og ødelagde mig og min familie gjorde det vanskeligt for os at forklare os for hverandre Vi var i virkeligheden alle knuste lerpotter og oprigtig talt tviler jeg på at den hjælp der tilslut kom var til nogen større nytte»
  Munchmuseet, MM N 2126.    Brevutkast. Datert 1908.
  «Jeg sender efterhånden svar»
  Munchmuseet, MM N 2127.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Du fortalte mig at Du skulde skrive om mig i biografisk lexikon og spurte mig hvor jeg var i 1905»
  Munchmuseet, MM N 2128.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Jeg kom syg til Norgeefter fra Hamburg – Jeg frygtet for efter at de førstJeg havde fåt alvorlige anfald af den nervelidelse der senere efter flere ophold senere på sanatorier i Tydskland bragte mig dødssyk på klinikken i Kjøbenhavn1908 – Jeg tænkte på et kurophold i Norge da jeg frygtet for tydske nerveanstalter – \hvor jeg kunde forsvinde
  Munchmuseet, MM N 2129.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Tak for sidst. Det var hyggeligt at se Dig – Jeg var i 1905 som de tidligere år om { … }Sommeren i Aasgaardstrand Du spurte mig om hvor jeg havde været i 1905 – Ja Du finner det i Din bok om mig – Men hvis Du vil ha mer greie på hva hændte i disse år fra 1902 om våren da jeg slo mig ned i Tyskland til jeg dødssyk af en ov efterhånden overhåndtagende nervesygdom skal jeg prøve at gi lidt beskjed – Det var jo et bevæget afsnit af mit liv – Det var mit store gjennembrud i Tyskland samtidig med megen og ond modbør i hjemlannet –»
  Munchmuseet, MM N 2130.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Som Du vel vet bodde jeg i Tyskland fra våren 1902 til 1907–1908 (?) da jeg reiste til Kjøbenhavn og la mig in på Jacobsens Klinik – syg af en i flere år lurende nervesygdom»
  Munchmuseet, MM N 2131.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Når man ser dette storartede syn af badende lang på badestedene langs kysten så forstår man hva dette friluftsliv har af betydning –»
  Munchmuseet, MM N 2132.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Du spurte mig sidst om hvor jeg var i 1905 – Vel i anledning biografisk lexikon»
  Munchmuseet, MM N 2133.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Det kunde være adskilligt som det kunde være morsomt at snakke om –»
  Munchmuseet, MM N 2134.    Brevutkast. Datert 1939.
  «Jeg reiste fra Aasgaardstrand –»
  Munchmuseet, MM N 2135.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg har bedt en hædersmand skov- forvalter BuggeKongsberg op til Dig i en sag der angår min ulykkelig ven O. PaulsenPaulsen er  …  fratat sin menneskefrihet og blit dømt under ‹værgeråd› – Alt hva ‹han› tiltrods for al elendighet  …  selv ved et klogt villakjøb og ‹senere›‹kaptains›‹pension› har man tat fra ham – Du bør læse indstillingen til hans domfældelse – Nu over påske kommer sagen frem»
  Munchmuseet, MM N 2136.    Brevutkast. Ikke datert.
  «som det ikke er mig men en { … }annen der spyttes på får æren»
  Munchmuseet, MM N 2137.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Ja jeg skal nok se på  … nationalgalleriet når jeg blir bedre – Det har været en strabadsiøs vinter med farlige forkjølelser for mi{ … }ne bronchier –»
  Munchmuseet, MM N 2138.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Da jeg for et par { … }år siden reiste til Bergen forat få ro for al pres fra skattevæsenet og andre der sk trodde jeg var en guldværpende høne og derfor vilde plukke mine fjær traf jeg der Roede en liten herre midt inde i { … }et ‹frimureriet› af to tårnhøie døtre og en tårnhøi sviger- søn spurte han mig om { … }jeg vilde gå i theateret hvortil jeg v svar{ … }te at jeg følte mig uvel – Så brøt det løs – De er ikke no dårlig – Det er bare inbildning se på statsraad Melby h{ … }vor kjæk han er – Ja jeg husker vel han var blit syg i ungdommen da fik { … }han forærender  … ‹å› stort som halve Norge – Forresten»
  Munchmuseet, MM N 2139.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Desværre har alle disse chikaner fra så mange kanter og osså pes pres fra mange kanter (Man skal jo her helst være altmulig mand)  …  ødelagt min arbeidskraft de sidste 10 år – Jeg havde fullt op af lyst og kraft og havde tænkt at kunne sat toppen på pyramiden –»
  Munchmuseet, MM N 2140.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg synes at at alle disse kjækasserne med brede udstoppede bryst og skuldre skulde prøve at komme lidt op i luften og lære af fly – Det var bedre end at i 20 år at beskjæftige sig med med mit brochittilfælde som jeg har havt siden de svære brystsygdomme med blodstyrtninger i ungdommen – Jeg er nu bleven chikaneret fra alle kanter herfor –»
  Munchmuseet, MM N 2141.    Brevutkast. Ikke datert.
  «kan jeg godt overlade min vindskjæve slægtning at male Raadhusdekorationerne siden han er så kjæk. Ja der er osså mange box‹ere› der kan udføre mine malerier sa jeg –»
  Munchmuseet, MM N 2142.    Brevutkast. Ikke datert.
  «En dame i Dagbladet fik endelig aftvunget mig noen udtalelser – Ja jeg skal si kvinnerne forstår sine kneb – Det er selvfølgelig for kommet med noget der får stå for hendes egen regning men der er dog væsentlige ting der er rigtige.»
  Munchmuseet, MM N 2143.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Du kan ikke ‹undlade› at fremhæve den betydning som den mærkværdige mystiker Albert Kollmann havde for min kunsts fremgang i Tyskland – At de man begyndte at kjøbe af mig der var hans skyld og det var ham som skaffet mig Dr. Linde»
  Munchmuseet, MM N 2144.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Ja når en stadig experimenterer som jeg og ikke vil male «furuen» stadig op igjen men alltid forlater en det jeg har holdt på med vil selvfølgeli lit bli sagt om at man kopierer andre – Man h er jo barn af tiden og har påvirkninger af ideer»
  Munchmuseet, MM N 2145.    Brevutkast. Ikke datert.
  «En ondsindet petit –»
  Munchmuseet, MM N 2146.    Brevutkast. Ikke datert.
  «At kunne fixere en normalpris for malerier som for …  er umuligt Et billede af van Gogh solgtes til Berlinergalleri for 250,000 kr – Det blev vistnok 40 år siden bu{ … }d frem i Paris forgjæves for 200 Fcr –»
  Munchmuseet, MM N 2147.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Du spurte mig hva Du syns om artikkelen om mig med de to portrætter før og efter 1905. Jeg fik vist ikke forklaret mig i telefonen men det var et pudsigt træf for netop var jeg { … }ivrig optat med optegnelser fra de bevægede og mythefulde år før og efter 1905 – Det blev jo osså i artikelen udtrygt savnet af mine optegnelser.»
  Munchmuseet, MM N 2148.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Vinteren i Tyskland19{ … }\04/–{ … }\1905/ lå han jeg mer og mer under for en nervesygdom som de stadige forfølgelser mot hans mig kunst og hansmig personli havde fremkaldt indtil det på vårparten gik over til alvorlige anfald – Jeg reiste så til Norge hvor jeg i Aasgaardstrand opholdte mig et halvt år – Høsten fik han en større bestilling af Herbert Esche i Chemnitz JegHan reiste dit og malte det bekjendte billede Herbert Esches børn    Jeg mødtes her med Van de Velde der netop fuldførte Esches nye hus hans bedste bygværk»
  Munchmuseet, MM N 2149.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Tak for sidst. Det vilde nok glæde min søster at Du kom ut til og så på hennes bilder. Hun har drevet hardt på. Hun har efter hva jeg kan se af de få billeder hos mig tydeli farvesans og dek{ … }orativ sans og fotografierne viser at kan  …  finde motiver –»
  Munchmuseet, MM N 2150.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Det glæder mig at Du synes min søster har ævner for maling og det vilde nok glæde hende om Du kom op til hende – Hun har malt store blomsterstykker på væggene som efter fotografi at dømme er dekorative og kraftige. Vi er gode venner men vi er begge enige om at det best vi ikke er sammen»
  Munchmuseet, MM N 2151.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg reiste så til Christiandsand og traf min ven Th. Stang. Unionsopløsningen var i fuld gang – På Klubben gik bølgerne høit Jeg glemte { … }sanatoriet. Jeg havde jo osså en betryggende følelse af bare at være sammen med venner.»
  Munchmuseet, MM N 2152.    Brevutkast. Ikke datert.
  «‹I› I korte træk var det slig i 1905 {I}Efter at min nervelidelse brøt ut for alvor med hallucinationer på Giebfrieds hotel i Hamburg i slutten af Februar 1905 – reiste jeg til Norge forat søge et sanatorium –»
  Munchmuseet, MM N 2153.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Det var et komplot mot mig i 1905 dengang. To er døde Jeg skal nok komme tilbunds i sagen –»
  Munchmuseet, MM N 2154.    Brevutkast. Ikke datert.
  «{ … }Tak for sidst. Du fortalte mig at Du skulde skrive om mig i et biografisk lexikon og Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Det var bedst at Du vis{er}te mig hva Du skriver før det trykkes. Det bør bli rigtig i datoerne –  … »
  Munchmuseet, MM N 2155.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Selv i det  …  deilige år 1905 kunde kamarillaen Kommentar ikke spare mi{ … }g (– Jeg husker dagene omkring 7de Juni – Det var herli vårveir og i haven min blomstrer stod kirsebærtræerne i blomst. Jeg har malt denne 7de Juni –  …  da jeg malte { … }dette denne bvar i havenHøst har et litet billede af motivet. Jeg har et større selv)»
  Munchmuseet, MM N 2156.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Tak for sidst. Du fortalte mig at Du skulde skrive om mig i et biografisk lexikon – Det er vigtigt at Du viser mig hva Du skriver før det { … }trykkes – Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 –»
  Munchmuseet, MM N 2157.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Jeg ser osså at jeg i tidlig våren 1905 var i Prag ved den første ut store udstilling af mine billeder – Jeg selv var syg»
  Munchmuseet, MM N 2158.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Tak for sidst. Det var hyggeligt at se Dig – Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Jeg tok mig da for at forklare Dig herom – Det var sandelig ikke greit da jeg var omflakkende var bodde i Tyskland og var sommermånederne i Aasgaardstrand og måtte af og til reise til Tydskland og med ordne med mine vigtige affærer i denne mi{ … }n kunsts gjennembruds tid i Tyskland – Ja jeg havde farli stræv til jeg endeli fandt på at kikke i Din bok om mig og til denne vil jeg osså henvise Dig»
  Munchmuseet, MM N 2159.    Brevutkast. Ikke datert.
  «Ja det er ikke let at gi en oversigt over begivenheterne fra 1900 til 1909 i Kjøbenhavn»
  Munchmuseet, MM N 2160.    Brevutkast. Datert 1934.
  «Jeg studset lidt da Du pludseli spurte hvor jeg var i 1905 enda det står i Din bok»
  Munchmuseet, MM N 2161.    Brevutkast. Ikke datert.
  «har kunnet vove mig udenfor min have og { … }ta spadserture på landeveien – Disse spadserture er jo det der har holdt mig oppe.»
  Munchmuseet, MM N 2942.    Brev. Datert 23.3.1934.
  «Her sitter vi to og tenker på festdagen og Olavs bekransningen – og håber at vi alle tre snart kan samles igjen.»
  Munchmuseet, MM N 2943.    Brev. Datert 23.5.1934.
  « Tostrupsgd {23}20 Oslo»
  Munchmuseet, MM N 2944.    Brev. Datert 1934 .
  «Jeg skal fortælle Dig ved leilighed om denne elskværdige dame som lot sig  … { … }male i Berlin1894»
  Munchmuseet, MM N 2945.    Brev. Datert 1934.
  « Direktør Jens Thiis»
  Munchmuseet, MM N 2946.    Brev. Datert 1934.
  «Takk for brevet – Jeg er gla over at Du overstod festen – Det er fester der tar livet af den stærkeste men Du er uovervindelig»
  Munchmuseet, MM N 2947.    Brev. Datert 1936.
  «Her er nok en variant af Alma Mater Denne kunde kanske blive morsomst –»
  Munchmuseet, MM N 2948.    Brev. Datert 1936.
  «Jeg fik Dit alarmerende brev i Hvitsten netop som jeg skulde reise i bil til Oslo – Det var ved 12 tiden samme dag Du blev opereret at jeg bilet til Oslo og jeg havde  …  mange- hånde tanker dengang da jeg vidste at Du lå på operationsbordet»
  Munchmuseet, MM N 2949.    Brev. Datert 10.11.1936.
  «Jeg lykønsker Dig og os alle med den heldigt overståede operation –»
  Munchmuseet, MM N 2950.    Brev. Datert 20.12.1936.
  «Hjertelige ønsker om god jul og lykkeligt nytår til Dig og Dine –»
  Munchmuseet, MM N 2951.    Brev. Datert 1937.
  «Jeg skulde skrevet et længere brev men jeg har ikke fået ro. Sidst et helvetes mas med skatten – Jeg er { … } reist ned til den hyggelige  …  Göteborg der har været så storartet mod norske malere»
  Munchmuseet, MM N 2952.    Brev. Datert 1936–1937.
  «Stenersen bringer ofte lidt forvirring i mine planer ved at ville hjælpe mig.»
  Munchmuseet, MM N 2953.    Brev. Datert 1937.
  « Hr Direktør Jens Thiis Kunstmusæet Kristiania»
  Munchmuseet, MM N 2954.    Brev. Datert 1937.
  «Jeg hørte Din tale i Aulaen Kommentar og det gik op for mig hvilken stor magt der er i Dit foredrag – Jeg har aldrig hørt Dig før tale da jeg jo aldrig har kunnet greie at være sammen med mennesker i en sal – Jeg har regnet Ludvig Meyer, Sverdrup og Bjørnson til de største talere vi har – Det er jo talens kunst – Di{t}n tale er på en helt annen måte    men jeg må regne Dig med – ‹men›«Det er godt Du bruger Din tale i det godes tjeneste»
  Munchmuseet, MM N 2955.    Brev. Datert 27.6.1937.
  «Når Du om et par dage får mit brev vil Du forstå at Din plan for mussæum for mig ikke passer for mine store og mangeartede arbeider –»
  Munchmuseet, MM N 2956.    Brev. Datert 25.8.1937.
  « her.»
  Munchmuseet, MM N 2957.    Brev. Datert 1937.
  «Jeg har netop fåt e{ … }t udklip af Deutsche Algemeine ZeitungBerlin. Artikelen har overskriften «Entartete Kunst»»
  Munchmuseet, MM N 2958.    Brev. Datert 1938.
  «Du har havt en stor sorg og det gjør mig meget ondt. Jeg kunde desværre ikke komme i begravelsen da jeg jo ikke viser mig blandt folk og ikke f{ … }ærdes udenfor min have –»
  Munchmuseet, MM N 2959.    Brev. Datert 1.1939.
  «Jeg sidder op over ørene i besvarelse af elskværdige hilsener til mig i anledning min fødselsdag fra in og utlann –»
  Munchmuseet, MM N 2960.    Brev. Datert 21.1.1939.
  « Tostrupsgt Oslo»
  Munchmuseet, MM N 2961.    Brev. Datert 1.5.1939.
  « Hr Musæumsdirektør Jens Thiis Tostrupsgt. 23 Oslo»
  Munchmuseet, MM N 2962.    Brev. Datert 3.5.1939.
  «I mit brev var det jo egentlig Dit spørsmål om hvor jeg var i 1905 jeg skulde besvare – Pudsig nok kan Du få det af at vite i Jens Thiis: «Boken om Edvard Munch –»»
  Munchmuseet, MM N 2963.    Brev. Datert 1938.
  «Jeg sendte igår en bil ned til Dig forat hente Dig op til mig Jeg hadde forskjeligt at snakke om – Først finder jeg det nødvendigt at Du som har beskjæftiget Dig såmeget med min kunst får vite lidt om den løgnkampagne og hævnkampagne som har været drevet mot mig – Først i de første år af århundrdet århundredet og da især i 1905 – Det finder jeg absolut nødvendigt og jeg vil ikke at denne løgnkampagne sat igang af noen fordrukne pøbler skal gå over til i «Norsk historie af idag»»
  Munchmuseet, MM N 2964.    Brev. Datert 1939.
  «Det er forskjelligt { … }jeg burde tale med Dig om – Du  …  der har beskjæftiget Dig så meget om med min kunst må nødvendig vite  …  …  om diverse hændelser i begynnelsen af århundredet»
  Munchmuseet, MM N 2965.    Brev. Datert 1939.
  «Det er forskjelligt som jeg gjerne vilde tale med Dig om –»
  Munchmuseet, MM N 2966.    Brev. Datert 20.5.1940.
  « Til Mussæumsdirektør Jens Thiis Tostrupsgt. 23 Oslo»
  Munchmuseet, MM N 2967.    Brev. Datert 9.5.1941.
  «Jeg lovede Dig nogle gravurer sidst Du var hos mig – Hermed sender jeg nogle. Skriver når jeg kommer mer til kræfter»
  Munchmuseet, MM N 2968.    Brev. Datert 19.6.1941.
  «Jeg forsøker at skrive noen få forklarende ord til Dig – Det går vanskeligt da jeg er træt i hode og legemlig syg – Det er nok ondt for mig at det er slig at jeg må isolere mig helt og ikke kan være sammen med mine nærmeste og kjære som min søster – Når Du tænker Dig om så kan Du ikke syns det er underli at livet har bragt mig hemninger»
  Munchmuseet, MM N 2969.    Brev. Ikke datert.
  «Jeg hører av Jappe at Holmboe er kommet til Byen – { … }Skulde kanske ikke Holmboe have med ialfal et Billede siden Kavli har 5 –»
  Munchmuseet, MM N 2970.    Brev. Ikke datert.
  «Jeg har holdt mig og vil holde mig væk fra Oslo der ikke gir mig og min kunst den fred { … }som trænges eller yder mig de{n}t hensyn jeg burde fortjene»
  Munchmuseet, MM N 2971.    Brev. Ikke datert.
  «Jeg skal nok stå Wig til tjeneste med endel oplysninger – Jeg håber mine ophold ved kysten vil sætte mig lidt på fode igjen. For maset og uroen på Ekely har de senere år skaffet mig en slem depresion –»
  Munchmuseet, MM N 2972.    Brev. Ikke datert.
  « Hjerteli takk for Dit brev – Jeg har begyndt på et brev til Dig men jeg bruger jo mange uger på et alminneligt brev.»
  Munchmuseet, MM N 2973.    Brev. Ikke datert.
  «Til øienslyst og kjødslyst»
  Munchmuseet, MM N 2974.    Brev. Ikke datert.
  « Tusind takk for hilsenerne – Jeg ønsker Dig af hjertet god jul og et godt nytår»
  Munchmuseet, MM N 2975.    Brev. Ikke datert.
  «Det er vist Dig en ligeså trættende ting at telefonere som det er mig at skrive – men jeg får alligevel si hva jeg videre vilde have sagt Dig i telefon –»
  Munchmuseet, MM N 3078.    Brev. Datert 14.1.1904.
  « Får jeg et Exemplar { … }af «Norske Kunstnere» sa Du? sed»
  Munchmuseet, MM N 3079.    Brev. Datert 21.10.1904.
  «Udstilling til 15de November Du kan hvis Du vil få Udstillingslokalet {jeg}og {er}Du får nok fuldt Hus – Jeg blir i Aasgaardstrand – men kommer nok ind – Bedst var det at gjøre det snarest – Jeg har vist sendt et Brev igår osså –»
  Munchmuseet, MM N 3080.    Brev. Datert 28.10.1904.
  «Endnu et – Skulde ikke endelig Trondhjems Galleri kjøbe et Billede af mig – det roser sig jo af at være ung? – Gallerier og Privatgallerier har af mig i Udlandet – men i Trondhjem fins intet – Nu er god Anledning og jeg trænger for Øieb{ … }likket Penger – Kan Du ikke få ordnet det før Du reiser –»
  Munchmuseet, MM N 3081.    Brev. Datert 10.11.1904.
  «{Til}Jeg ber Dig i Foredraget ikke at for{ … }glemme Dr. Max Linde og hans Hus – der har bragt mig over det Stu{ … }p som mine Landsmænd tilslut bragte mig i for et Par År siden – Du vil i ham når Du kommer til Tydskland finde en fin Mand og et skjønt Hus – Hans Bog med den dristige Titel «Edvard Munch und die Kunst der Zukunft» { … }bør {hans B}ikke forglemmes –»
  Munchmuseet, MM N 3082.    Brev. Datert 1905.
  «Jeg kommer fra Prag der har lagt Salve { … }på mange Saar min elskede Fødeby har givet mig – Jeg blev der som Kunstnerforeningen «Manes»s Gjæst behandlet som en Fyrste – Der var allerede i Forberedelse to Brochurer – Jeg blev overladt Borgermesterens Equipage til Disposition o.s.v. v{ … }ed Fester. En bekjendt Oversætter af»
  Munchmuseet, MM N 3084.    Brev. Datert 1905–1906.
  « jeg venter forgjæves på den Norske Kunsthistorie som Du gjentagne Gange har lovet mig – Du kan trygt sende den hid – da jeg vel blir her omkring i længere Tid – Jeg har opgivet Norge – ialfald for længere Tid – det er ikke Furtenhed à la Sinding eller Amalie Skram – men de{n}t lumske An{k}greb  …  i Ryggen (fuldt op jeg som jeg var med Fiendskab fra alle andre Kanter) fra de vinædende Bohemer – der frækt kaldte sig mine {v}Venner har gjort at jeg rent mekaniskt talt ikke kan være hjemme – da jeg simpelthen flyr i Flint af Sinne – Her gaar alt storartet – Jeg bor i»
  Munchmuseet, MM N 3085.    Brev. Datert 1906.
  «Herved Udkastet tilbage Det er desværre blivet tilsmudset – Et Udkast til et Menneske med sit ydre Flammehylster er uforvarende kommet med. Jeg venter på Tilsendelsen af de manglende Hæfter af Værket. Ligeledes vilde jeg gjerne få Beskjed om Du ønsker noget mer af mig: om Du har fået de manglende Chlicheer»
  Munchmuseet, MM N 3086.    Brev. Datert 9.11.1907.
  « Mange takk for Brev og Hefte – som venter det næste til min Adresse  Warnemünde am Strom 53»
  Munchmuseet, MM N 3087.    Brev. Datert 7.2.1908.
  « Det er noget jeg undrer mig over – at man ikke forsøger at få mine Billeder i de Gallerier der er i Fædrelandet – Jeg har nu Billeder i Privatgallerier i Lubeck, Hamburg, {S}Chemnitz – Hagen – og Moskau – foruden B Wien og Prag – og New-Jork – Rasmus Nielsen kjøber ‹mine›»
  Munchmuseet, MM N 3088.    Brevutkast. Datert 1908.
  «Tak for Underretningen!»
  Munchmuseet, MM N 3089.    Brev. Datert 1909.
  « Jeg vilde i Telefon bedet Dig konferere med Bergens Kunstforening – Denne har ifjor {b}lovet mig den halve Entre hvilket jeg forudsætter dennegang altså er gjældende – I Lighed med Trondhjem burde osså Salg forudsættes – Det skulde jo blot være rimeli når så»
  Munchmuseet, MM N 3090.    Brev. Datert 1909.
  « Du faar fortælle i Bergen hvor stort Besøget er i Christiania – Bestyrelsen for Kunstforeningen i Bergen er kanske ikke densamme nu som ifjor – men ifjor aftaltes Udstilling på Betingelse af halve Entre til mig – og jeg mener det gjælder nu»
  Munchmuseet, MM N 3091.    Brev. Datert 19.12.1909.
  «Jeg har fået Anmodning om at indsende Skitse til Universitetet den 1ste Mars – Man vil kjøbe Skitsen for 1000 kr. – Dette kan jo lade sig høre hvis notabene jeg ikke dermed sælger Ideen – For den må jeg jo jeg senere have Ret til at benytte»
  Munchmuseet, MM N 3092.    Brev. Datert 1909–1910.
  « Apropos! Hva mener Du om Taarnet som Eidsvoldsmonument? Kloumanns Forslag? Jeg syns selve Tanken er god – men jeg tror jo ikke Kloumann er arkitekten – {E}Jeg syns et stilfuldt enkelt Taarn med store dekorative Felter indeni og Skulptur er en god Ide – F Ex Felter af mig og Skulptur af Vigeland»
  Munchmuseet, MM N 3093.    Brev. Datert 1931–1933.
  «Derfor spurte jeg en af Dem rigti herom med og fik undvikende svar»
  Munchmuseet, MM N 3094.    Brev. Datert 1912.
  « Jeg reiser nu tilbage til Kragerø – så vi nu i Fred og Ro kan fortsætte at sælge Billeder»
  Munchmuseet, MM N 3095.    Brev. Datert 14.2.1912.
  « Kunstlervereinigung Hagen-bund Zedlitzgasse Wien»
  Munchmuseet, MM N 3096.    Brev. Datert 1912.
  «Hvis Mussæet skulde finde på at kjøbe noget af mig maatte Du om muligt få Tilladelse til at det kom med på den Udstillingen i Køln – Dette er meget vigtigt Det vilde på en Maade {S}smerte mig»
  Munchmuseet, MM N 3097.    Brev. Datert 1912.
  «Jeg trænger Penger så jeg vil bede Dig sende mig Opgjøret for Wienerudstillingen –»
  Munchmuseet, MM N 3098.    Brev. Datert 29.12.1927.
  «Glædeli nytaar til Dig og Dine – og tak for det gamle med Dit kjæmpearbeide med udstillingen –»
  Munchmuseet, MM N 3100.    Brev. Datert 1927.
  «Jeg havde tænkt mig en tur til syden forat komme væk fra alt og få ro efter udstillin{ … }gs- strabadserne – men det viser sig at reise osså trætter mig især da den fortvilede Gutbier lige til det sidste har maset med min udstilling h …  hos ham – Dette er da nu ordnet – Jeg hvi{ … }ler mig nu her og reiser snart hjem for a fuldstændi at isolere mig { … }på Ekely hva jeg høili trænger – Dog vilde jeg gjerne»
  Munchmuseet, MM N 3101.    Brev. Datert 29.12.1932.
  «Du må absolut ikke tale med min søster om hjemmet Det vilde rive hende helt op – Hun har været så stærkt oprevet de sidste par år at hun ikke tåler nogen påkjending –»
  Munchmuseet, MM N 3102.    Brev. Datert 1.1.1933.
  «Du må endeli ikke reise ut til min søster nu hun trænger absolut ro – Hun har været  …  meget oprevet siden min tantes død og er jo forresten nokså nervøs af sig – O …  At komme ind på forholdene i vort hjem vilde være ødelæggende for hende – DetVort hjem var  …  så vanskeligt på mange måter at { … }det er umuligt for en utenforstående at få noget ordentlig intryk at det – Det må blot let streifes i en eventuel bok – Jeg skal gi noen et kort rids af hovedliniene – Boken bør bli om min kunst.»
  Munchmuseet, MM N 3103.    Brev. Datert 1933.
  « Du nævnte sidst jeg var hos Dig at jeg vel ikke husket min mor det Jeg glemte at svare – Det er helt urigti – Jeg husker mange scener ligetil dødssengen – Jeg havde helt følelsen af og fuldt ud savnet af moren – Min { … }storartede tante der efter hennes død kom til os stod de første år mig noget fjærnt – Det vil si erindringen om min mor var levende hos mig og min tante var længe den fremmede An …  Mer og mer blev hun jo fast medlem af familien og det kvindelige overhoved –»
  Munchmuseet, MM N 3104.    Brev. Datert 1933.
  «Jeg tror jeg fik sidst forklaret Dig at det i en bok som Din er det bedst at udelade antydninger til begivenheder»
  Munchmuseet, MM N 3105.    Brev. Datert 1933.
  «Vinterbilledet er malt i Marts 1899 på Nordstrand da jeg efter min sygdom på hospitalet opholdt mig 14 dage hos min familie på Nordstrand»
  Munchmuseet, MM N 3106.    Brev. Datert 1933.
  «Takk for Dit hyggelige brev fra høiderne!»
  Munchmuseet, MM N 3107.    Brev. Datert 1933.
  «Det var den vår jeg solgte til Vår til galleriet at jeg reiste til Italien – Jeg tror det var 1899 – Før reisen bodde jeg som rekonvalesent efter en stærk Influenca jæg havde pådrat ved vilde selskaber til Lysaker og Holmenkollen og som jeg i et stadi fulgte mig på reisen uten helbredelse, hos min familie på Nordstrand en 14 dages tid og malte da vinterbilledet i skoven i galeriet – Denne bronchit med svækkelse under disse påkjendinger fulgte mig igrunden hele tiden efterpå –»
  Munchmuseet, MM N 3108.    Brev. Ikke datert.
  « Nationalgaleriet U Oslo»
  Munchmuseet, MM N 3109.    Brev. Datert 16.9.1933.
  «Jeg sender ‹2› tryk af kirkegaarden i Rom medkommet er et jalousi. Det er tegnet efter min hund der Rip der var elskeli og meget jalou –»
  Munchmuseet, MM N 3110.    Brev. Datert 1933.
  «Jeg skal læse hæftet nøiere Jeg syns så vidt jeg har læst at Du er kommet godt fra det Det er jo enkelte ting som jeg havde kunnet forandret hvis Du havde sendt mig prøvetryk som Gaugin gjorde – Jeg gav ham da flere udmærkede oplysninger han sat meget høit – – Det om Krohg havde jeg stilet lidt annerledes – Vi var jo alle gla i Krohg og syntes han var en udmærket maler – Som lærer var han ypperli og den stærke interesse han viste for hva vi gjorde spændte jo vor vilie»
  Munchmuseet, MM N 3111.    Brev. Datert 29.9.1933.
  « Staffeldtsgade Oslo»
  Munchmuseet, MM N 3112.    Brev. Datert 1933.
  «Jeg holder på at studere Dit interesante hæfte som som helhed er lykkedes uten feil af større betydning men dog noget jeg gjerne havde set annerledes – Du lovet mig og ligeledes Grieg at sende mig et prøvetryk til gjennemlæsning og det er den eneste måte hvorpå jeg kan udrette noget Jeg må se og studere det og det nytter ikke at læse op eller telefonere – Jeg reiser desuten stadi omkring og kommer ikke til byen –»
  Munchmuseet, MM N 3113.    Brev. Datert 1933.
  «Det var skjæbnesvangre år – men Du absolut passe på at Du i skyndingen ikke kommer in på ting der pirrer folks nyskjerrighed så der kan opstå myther. Folk er allerede tilstrækkelig  …  proppet –»
  Munchmuseet, MM N 3114.    Brev. Datert 1933–1940.
  «I Berliner Arkitektenhaus var udstillet Sygt barn, Vår, begge portrætter av min søster Inger, det i galeriet og det hos Mustad –,  … Inger i hvid kjole på stranden (Rasmus Meyers samling) Min søster Laura (som Seierstad Bødtker har – Hans Jæger, Ludvig Meyer Puberte og første udgave af {d}Dagen derpå var vist bræn\d/t dengang – Jarlsberg kommer – Nat – Første exemplar Kys – Paralelbillede til Skrig malt i Nizza1891 blorød luft (nu i Thiels samling) Mand og Kvinne på stranden – B Min søster og Bødtker i Aasgaardstrand (Musæet i Kjøbenhavn) Gunnar HeibergJappe på stranden de Nizzabillederne i galeriet»
  Munchmuseet, MM N 3115.    Brev. Datert 29.9.1933.
  «Jeg sender noen oplysninger om opholdet i Tyskland (Efter Hauklandoverfaldet Kommentar) 1904 …  og opholdet i NAasgaardstrand1905 – Tyskland til Klinikopholdet – Her er vel endel værdifuldt så lidt om hjemmet»
  Munchmuseet, MM N 3116.    Brev. Datert 30.9.1933.
  « Hr mussæumsdirektør Jens Thiis Staffeldtsgade Oslo»
  Munchmuseet, MM N 3117.    Brev. Datert 1933.
  ««Salig ihukommelse» randbemærk- ning til Florentinerreisen var galgenhumør – Det var en fortvilet reise mest sengeliggende – Hele «salget» til galeriet gik på 3 måneder –»
  Munchmuseet, MM N 3118.    Brev. Ikke datert.
  «Alfa og Omega var ikke noget «forsvarskrift» Du får finde et bedre udtryk eller stryke det Det gjør sagen lidt aktuel og der rippes såmeget op i disse to bøker aligevel nu til julens fred –»
  Munchmuseet, MM N 3119.    Brev. Datert 1933.
  «Det har nok været en stri tid for begge og kan nok ha tat søvnen væk – Man det har været særlig vanskelige omstændigheder med boken –»
  Munchmuseet, MM N 3120.    Brev. Datert 1933.
  «Jeg har læst det hæftet Dit igjennem men { … }jeg vil ta det for mig en gang til – Det er som helhed meget vellykket og det er nok omhyggeligt studeret –»
  Munchmuseet, MM N 3121.    Brev. Datert 1932–1933.
  «Jeg synes Du burde benytte anledningen til at kjøbe til galeriet af den tyske utstilling – Det blir ikke så let at finde slig anledning – Det er jo naturligt når vi tænker på hva vi skylder tyskerne gjennem 100 år – Fra Dahl og nedover.»
  Munchmuseet, MM N 3122.    Brev. Datert 11.10.1933.
  « Jeg flakker om og kan ikke bestemt si når jeg er hjemme – Helst er jeg at træffe om aftenen ved 8 tiden – Kan Du ikke sende spørsmål{ … }ene { … }skriftlig»
  Munchmuseet, MM N 3123.    Brev. Datert 8.11.1933.
  «»
  Munchmuseet, MM N 3124.    Brev. Datert 17.12.1933.
  «Det blev da aligevel en fest med blomster gamle venner og foræringer og foræringer det af de sjældne!»
  Munchmuseet, MM N 3125.    Brev. Datert 1933.
  «Hjertelig tak hilsener og gode h ønsker – Ha det rikti godt Du og Dine på det nye år og tak for det gamle Det var et inholdsrigt år for mig»
  Munchmuseet, MM N 3126.    Brev. Datert 1934.
  «Takk for Dit lange og indgående brev Du fortæller gribende om den annen katastrofe Du i vinter blev udsat for –»
  Munchmuseet, MM N 3127.    Brev. Datert 1934.
  «Hytten i Aasgaardstrand»
  Munchmuseet, MM N 3128.    Brev. Datert 5.2.1934.
  «Jeg hører at Du er kjæk igjen. D{et}u er sandelig en kjæmpe – Den annen af mine venner der deltog i ordensfesten efter min fødselsdag Høst har osså ligget syg – sy{ … }g. Han blev svimmel i Borre ved juletider og måtte lægge sig. Han har været på riks- hospitalet indtil igår men er nu kommet hjem – Han er vist blot ganske kort oven senge om dagen –»
  Munchmuseet, MM N 3647.    Brev. Datert 5.1.1927.
  « Vil Du være så snil at huske på i tilfælde der skrives biografisk om mig at min Onkel{i}erindre at P. A Munch var bror af min far – A Munch fætter – Ligeledes at min M mor Laura Munch døde fra os af brystsyke da min ældste søster»
  Munchmuseet, MM N 3655.    Brevutkast. Datert 24.5.1937.
  «utallige viderværdigheder fra mange holdDette kom pladask på mig og min hårdt tilkjempede ro, – museumstanken opgav jeg for noen år siden efter utrolige viderverdigheter i Vestre Aker og Oslo. plagerier ‹slibrige› viderværdigheder fra mange hold»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 252).    Brev. Datert 1909.
  « Jeg sender osså indlagte – det vil intressere Dig at læse som Ophængningsmand – Det ‹fin› vilde osså være vistnok være nyttig for Kristiania Publikum at læse»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 253).    Brev. Datert 1930.
  «Tak for de festlige stunder i Dit hjem Det er sjelden man kan bli så beværtet som igår hvor jeg fik hele min families saga fortalt { … }og så morsomt fortalt»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 254).    Brev. Datert 1909.
  « Vil Du være så snil at la et uddrag af medsendte Nor avisudklip komme i et Blad – helst Morgenbladet – – Jeg må gjøre noget forat få Alfa og Omega  …  solgt – den har kostet mig 3000 Kr. – Du ser atter må Tyskland til forat hjælpe på Forstaaelsen af mine Sager – D …  vil «Alfa og Omega» vil vel gå sin Seiersgang i Tydskland men i Kristiania blir det ikke begrebet – Du ser den gjør Opsigt – På Scecssionen har jeg blot udstillet «Alfa og Omega» og Succeen bør konstateres i Kristiania –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 256).    Brev. Datert 11.4.1938.
  «Efter Deres anmodning tillater jeg mig herved å op- lyse, at jeg har kjent Kapt. O.H. Paulsen fra ungdommen av. Han er helt igjennem en kunstnersjel og har bestandig været optatt av meditationer over spörsmål, som hadde med kunst og videnskap å gjöre. I endel år opholdt han sig mest i Bergen og Trondheim og jeg kunde da selvfölgelig ikke fölge ham til stadighet, men da vi var gamle venner, vedblev jeg også senere i livet å interes- sere mig for ham. Han har på malerkunstens område gjort frem- ragende, talentfulle arbeider. På min vegg har jeg hengende et ypperlig selvportræt av ham, som jeg setter pris på. Allerede som ung gikk han sterkt inn for den nyere kunst. Han betegnet Arne Kavli som sin lærer.»

  Brev fra Jens Thiis til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 58 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 298.   Brev. Datert 16.04.1912. 
  «Før opgjøret sendes Dig for Dit salg i Wien haaber vi Du tilgir komitéen at den anmoder Dig – som den der har solgt mest dernede om et velvilligst bidrag af kr. 150. til dækning af dens under- skud paa ca. 300 kr. Th. Holm- boe, der har solgt for 1200 kr. yder 100 kr. til dette øie- med. Komiteen vil nødig be- skatte Sohlberg, som vistnok har solgt for kr. 1800, da han lever i økonomisk vanskelige kaar. Det vilde for de fleste af komiteens medlemmer» 
  Munchmuseet, MM K 1131.   Brev. Datert 15.10.1902. 
  «og har ikke råd til en krone eller to mere. Derfor oplevde forleden dag den udmærkede Brüsseler-kvartet, som havde det fineste program og den ypperligste reklame bare ynkeligt hus. Desuden har vi the- ater her for øieblikket.» 
  Munchmuseet, MM K 1132.   Brev. Datert 19.10.1904. 
  «Hvor længe holdes din udstilling åben? (Når lukkes den?) – Om det på nogen måde er mig muligt (penge, permission etc.) kommer jeg og ser den. Vil da rimeligvis holde et of- fentligt foredrag om din kunst. Glæder mig også til at træffe dig selv igjen! Tak for kortet fra Åsgårdstrand – Er Mudocci-Bella reist?» 
  Munchmuseet, MM K 1133.   Brev. Datert 01.11.1904. 
  «Jeg kommer til Kr.ania for at se din udstilling torsdag eller fredag – blir der henimod en uge. Nærmere senere.» 
  Munchmuseet, MM K 1134.   Brev. Datert 23.08.1905. 
  «det min agt at sende dig, når jeg engang får en fast og tryg adresse opgit, men jeg vil ikke ha de forskj. hefter flydende om på forskj. badehoteller omkring i Europa.» 
  Munchmuseet, MM K 1135.   Brev. Datert 25.12.1906. 
  «Endnu mere tak for dit til- bud om nogle af dine «sortekunster». Din store «Syge pige» (som Kjær har) holder jeg særlig meget af.» 
  Munchmuseet, MM K 1136.   Brev. Datert 02.11.1907. 
  «Lysaker – den hadefulde Werenskiold, den feige E.P. og den karakterløse Gerh. Munthe.» 
  Munchmuseet, MM K 1137.   Brev. Datert 24.09.1908. 
  «selvovervindelse for at bli sykeligheten kvit. Om jeg ikke selv var op- bruddet så nær og så altfor optat med alt som skal ordnes, før vi flytter over til Kr.ania, vilde jeg be dig komme og hvile ut hos os her oppe i Trondhjem. Min hustru vilde også med glæde se dig hos os. Men som nu alting står vover jeg ikke at tilby dig det. Det vilde ikke bli sån for dig som du skulde ha det. Jeg selv vilde bli for optat, og du vilde ikke finde den ro og det jevne selskap, du kan trænge.» 
  Munchmuseet, MM K 1138.   Brev. Datert 20.08.1909. 
  «Jeg har været i Trondhjem i domkirke- komitee og først nylig tilbake. Her venter mig to arbeider, som jeg først må ha fra mig: 1 artikel til «Kunstbladet» som jeg har lovet og 2 ark til min Leonardobok. » 
  Munchmuseet, MM K 1139.   Brev. Datert 09.11.1909. 
  «Hvilken stilling komiteen tar til W.’s skisse, aner jeg ikke, da jeg ikke længere tilkaldes til komiteens møter.» 
  Munchmuseet, MM K 1140.   Brev. Datert 24.12.1909. 
  «» 
  Munchmuseet, MM K 1141.   Brev. Datert 06.03.1910. 
  «» 
  Munchmuseet, MM K 1142.   Brev. Datert 12.04.1910. 
  «Jeg \blev/ enig med Ravensberg om \allikevel/ at alle 3 billeder burde sendes til Brüssel og har tillatt mig at døpe billedet så: «Triptyque de l’Homme» 1. Jeunesse 2. Virilité. 3. Vieillesse.» 
  Munchmuseet, MM K 1143.   Brev. Datert 10.09.1910. 
  « Hr. Edvard Munch Kragerø.» 
  Munchmuseet, MM K 1144.   Brev. Ikke datert. 
  «Vær nu snil og hjælp mig med alt dette, kjære Munch og gjør det straks. Kjære gjør endelig det! Ellers må afsnittet om dig gå i trykken ufuldstændigt og kortfattet som det nu er og bare med nogle få billeder, og det er hver- ken du eller jeg tjent med» 
  Munchmuseet, MM K 1145.   Brev. Datert 27.02.1911. 
  «Vi har nu besluttet at ut- vide dit publikum med 2 1148,000,000 tilhængere x) (Rusland + Sibirien) Jens Thiis. – De 3 aar «blev reduseret til samme antal uger: «Modig mand»! Tak for sidst!» 
  Munchmuseet, MM K 1146.   Brev. Datert 13.03.1911. 
  «» 
  Munchmuseet, MM K 1147.   Brev. Datert 05.01.1912. 
  «Du har vel sendt dine gravurer? 30 av de bedste nummere, de mest salgbare i flere exempl. – med opgave av priser og titler. Har du ikke sendt dem, må du gjøre det straks. Jeg reiser iaften. Adresse:   Künstlerbund Hagen Zedlitz Gasse 6, Wien.» 
  Munchmuseet, MM K 1148.   Brev. Datert 05.01.1912. 
  « Edvard Munch Skrubben pr. Kragerø» 
  Munchmuseet, MM K 1149.   Brev. Datert 22.01.1912. 
  «Indlagt sender jeg nogle utklip.» 
  Munchmuseet, MM K 1150.   Brev. Datert 29.01.1912. 
  «En av de første dager reiser jeg til Budapest for at forsøke at få ut- stil. anbragt der.» 
  Munchmuseet, MM K 1151.   Brev. Datert 18.11.1912. 
  «» 
  Munchmuseet, MM K 1152.   Brev. Datert 03.01.1915. 
  «Du må ikke svigte mig med din deltagelse i Francisco- utstillingen. Det er mig som bærer ansvaret for hvordan Norges repræsentation blir, og vi må ikke stå tilbake for andre lande.      Du må huske på, at denne utstil- ling er ganske anderledes betydningsfuld end den omvan- kende utstilling forrige gang, som \bare/var var et rent pri- vat foretagende efter arkitekt Gudes initiativ. Her gjælder det at Norge mærkes i en mandjevning mellem nationerne, og norske i Amerikahar gjør de største offre for at få Norge med. Alene krigsassurance- præmien har jeg – under forutsætning av en fyldig deltagelse fra din side – beregnet til \350.000 kr. eller/ kr. 5250 i \ …  præmie/. Dertil kommer fragt og andre omkostninger.» 
  Munchmuseet, MM K 1153.   Brev. Datert 08.06.1919. 
  « MEdv. Munch Ekely Skøien,Kristiania NORVÈGE» 
  Munchmuseet, MM K 1154.   Brev. Datert 31.10.1922. 
  «som jeg først trodde. Men nu kan hun da i alfald faa en god tid her i byen sammen med gode venner. Halfdan og Ida Roede har invitert hende som gjest nogle dage til at begynde med. Hun er svært taknemlig for altsammen.» 
  Munchmuseet, MM K 1155.   Brev. Datert 29.03.1928. Filologisk kommentar: På vegne av Jens Thiis.
  «Vi har mottat følgende skrivelse fra Det Kgl. Utenriksdepartement:» 
  Munchmuseet, MM K 1156.   Brev. Ikke datert. 
  «Hjertelig takk for din hilsen til min 70 års dag. – Jeg kommer vel ut til dig en dag og besøker dig.» 
  Munchmuseet, MM K 1157.   Brev. Datert 23.12.1931. 
  « Edvard Munch Ekely Skøien.» 
  Munchmuseet, MM K 1158.   Brev. Datert 23.12.1932. 
  « Hr. Edvard Munch Ekely Skøien.» 
  Munchmuseet, MM K 1159.   Brev. Datert 09.02.1933. 
  «P.S. Men vær nå så snild, efter alt hvad jeg har utviklet for dig, å gi mig et hurtig og avgjørende svar. Jeg plikter å skaf- fe det overfor kunstnerne. Du behøver ikke – foreløbig å skrive et langt brev. Et telegram kan uttrykke din avgjørelse. Og det er denne som haster.» 
  Munchmuseet, MM K 1160.   Brev. Datert 18.05.1933. 
  «utført også med farver. Heftet er med latinsk tekst datert  …  MCD MDCCCXIII MDCCCXXIII. Altså med andre ord, gutten var da 13 år. Det er næsten ufattelig. På det tids- punkt i sitt liv kunde han gjøre rede for hver  …  by, hvert fjell, hver flod ikke bare på Pelepones, men også på øene omkring, Kreta, Samos og de andre. – Det er nesten ab- normt, men det er interessant og oplysende om hvorledes antikundervisningen dreves dengang. For et geni som P.A.M. blev det ikke død viden, han hadde bruk for alt i sin ver- densomfattende oversikt, og han har senere i sitt liv kart- lagt store strekninger av Norge på samme minutiøse måte. Men for de andre – som ikke \hadde/ noen bruk av\for/ Pelepones’ topo- grafi?» 
  Munchmuseet, MM K 1162.   Brev. Datert 11.10.1933. 
  «tusen pakk-kasser og sammenstablede møbler, mest mulig skånet av sin familie og sin heltemodige hustru, som trods sin sykdom klarer alt. Han sitter i alt hurlumheiet og skriver om berlinertiden, om Stachu og Duchna og alt det der. Og da kan du forstå at det endu er langt frem,\før jeg/før jeg skal efter forlangende \ …  kan/ være færdig 30. okt., for at\da/ boken skal foreligge til 1. december. Det er avtalen.» 
  Munchmuseet, MM K 1163.   Brev. Datert 10.11.1933. 
  «som skal til, og med en syk hustru, som straks det er over med flytningen skal legges ind på klinik! Men Ragna er hel- temodig som hun altid har vært, trodser svakhet og smerter, arbeider fantastisk, og mine barn hjelper til alt de kan. Alle alle vil de mest mulig skåne mig, fordi jeg sitter midt oppe i «Boken». Men du kan forstå, hvordan det er skrive under slike forhold. Endnu har jeg en halv måned igjen av den frist som forlaget har satt mig og 1. demberedecember skal boken være ute. Mandag skal flytningen foregå. Min adresse blir da Tostrupsgate 23. Der må da falde større ro over sindene, selv om det blir i et uordnet hus. At min kjære Ragna da kan bli frisk igjen, er mitt høieste ønske og håp, men det vil dra lenge ut, der er grund til å være mismodig. – At jeg kan klare «Boken», er \derefter/ mitt nermeste ønske og håp. Hjelp mig det du kan.» 
  Munchmuseet, MM K 1164.   Brev. Datert 16.02.1934. 
  «høie og vi har bare gjeld og ingenting å kjøpe for. –» 
  Munchmuseet, MM K 1165.   Brev. Datert 12.08.1934. 
  «Takk for ditt brev og din skjønne tegning til «Alma Mater». Jeg begynte straks med å skrive på et længere brev til dig, men jeg er ikke helt fornøid med det og skal skrive det om. Om et par dager får du det. –» 
  Munchmuseet, MM K 1166.   Brev. Datert 11.12.1935. 
  «Jeg sitter og ser på ditt ansikt fra 1893. Dette som var røvet fra mig av tyskerne og som jeg har fått igjen.» 
  Munchmuseet, MM K 1167.   Brev. Datert 31.12.1935. 
  «for ditt kunstnerverk. Men dette må der snakkes mundtlig om. Statsråd Indrebø, som er meget interessert for saken ønsker meget en konferance med dig og foreslår at han og jeg skal få anledning til å gjøre dig et besøk og samtale om saken. Det er ting med planer og mål som må drøftes på papiret og ikke kan avgjøres pr. telefon. Du kan selv avtale tid med stats- råden, eftersom det passer dere begge. Jeg er altid til rådighet.» 
  Munchmuseet, MM K 1168.   Brev. Datert 20.02.1936. 
  «Jeg reiser iaften til Bergen for efter opfordring å holde 3 foredrag i Munchsalen i Rasmus Meyers Samlinger, fredag, lørdag og søndag.» 
  Munchmuseet, MM K 1169.   Brev. Ikke datert. 
  «Ja, nu kjære Edvard Munch, er jeg ikke længer i Oslo, men på Høs- bjør Sanatorium eller rettere sagt hotel nord for Hamar. Forfatter- foreningen har gitt mig som en æres- gave fjorten dages ophold på dette herlige sted.» 
  Munchmuseet, MM K 1170.   Brev. Ikke datert. 
  «med alle de jødiske leger som er fordrevet, hvordan står det til der? Og ved universitetene og museene, hvor jødene var omtrent de eneste som forstod \sig på/av kunst.» 
  Munchmuseet, MM K 1171.   Brev. Datert 03.07.1936. 
  «dårlig og kunde næsten intet nyte uten litt rødvin. – Hos R.’s var dr. med. Hatlevold, indremedicineren på Vor Frues Hospital, som på mig gjorde et tillit- vekkende inntrykk. Jeg betrodde mig til ham og vi blev enige om at jeg skul- de underkaste mig en grundig under- søkelse en av de første dager. Neste dag var jeg endnu mere lidende og dagen derefter igjen begyndte under- søkelsen med Røntgen-fotografering etc. Efter tre dager fikk jeg meddelt resultatet. Min konstitusjon var bra, hjerte, nyrer, blodtryk etc., ikke sukkersyke og ikke eggehvitte i urinen. Men fotografiene viste et ganske fremskredet mavesår, sansynligvis av» 
  Munchmuseet, MM K 1172.   Brev. Datert 08.05.1937. 
  «Når skal du, chère maître, komme og se ditt verk i ny skikkelse og det øvrige Nasjonalgalleri? Du vet det vilde være mig en glede å ledsage dig.» 
  Munchmuseet, MM K 1173.   Brev. Datert 09.05.1937. 
  «Men Munch-museum skal det aldri bli!» 
  Munchmuseet, MM K 1174.   Brev. Datert 13.01.1939. 
  «direktør Indrebø\sandsynligvis Michal Hansson/ og en rekke fremtrædende mænd og kvinner, ikke minst på åndslivets område, en rekke professorer, forfattere og kunstnere. Ditt vektige navn bør her ikke savnes, og det vil ikke koste dig noet be- svær, behøver ikke å skrive, bare telegrafere følgende til Nansen-kontoret, Wergelandsveien 7:» 
  Munchmuseet, MM K 1175.   Brev. Datert 13.09.1939. 
  «Vi er ikke – foreløbig – redd for krig og bomber. Men det er en personlig betraktning.» 
  Munchmuseet, MM K 1176.   Brev. Datert 02.01.1941. 
  «daglig behandling, iallfall hele januar måned og kanskje lenger.» 
  Munchmuseet, MM K 1177.   Brev. Datert 25.04.1941. 
  «Min tid er snarlig ferdig. 1. juli falder jeg for alders- grensen både som museumsdirektør og universitets- lærer og synker dermed ned fra en anstendig gage ned til en tredjedel, en fattigmandspensjon på kr. 50 5400. Men med min syke datter Eva, som nå i 14 måneder har vært hospitalsliggende og fremdeles ligger på Ulevoll, og i fortløpende år ifølge selvangivelsen med bilag i kvitterte regninger har betalt kr. 5540. Og S endda vil de påstå, at jeg ikke lenger har noen forsørgelsesplikt, siden min kone er død og derfor setter mig i den høieste klasse. Men denne syke datteren da, som har kostet mig så meget! Er det ikke en forsørgelsesplikt. Neida, fordi det er imot skatteloven, idet hun selv i sin uskyldig het eller tåpelighet har indgitt en selvangivelse på noen få hundres indtekt.» 
  Munchmuseet, MM K 1178.   Brev. Datert 11.05.1941. 
  «vill gå over. Jeg har i mitt liv lært mig tålmot og utstått ett og annet. Men jeg har gang på gang efter prøvelser, fått livets gave igjen og bar bare å være taknemmelig. For livet og fortsatte arbeidsmuligheter er for mig det største.» 
  Munchmuseet, MM K 1179.   Brev. Datert 07.06.1941. 
  «først og fremst for å besøke dig, men også å få denne signeringen gjort.» 
  Munchmuseet, MM K 1180.   Brev. Ikke datert. 
  «mod min vilje kom til at narre dig.» 
  Munchmuseet, MM K 1181.   Brev. Ikke datert. 
  «at du holder dig godt! Sammenligner man profil- portrettet med det som blev tatt for ti år siden, så må man jo si, at du har holdt dit fysjonomi i god orden. Eller som  … \vor/ meget sympatiske og kloke nordlandske hus- hjelp Agnes sa, da hun kom med korrektur og alle billedene stod opstillet i rekke på mit bord, siden jeg skulde velge: – Å gid, for en pen mann! Er det Munch? Jeg har ikke sett noet penere. – Dette sa  …  Agnes, hun er 30 år, søt og klok og temperamentfull. Så der har du den beundrerinne!» 
  Munchmuseet, MM K 1182.   Brev. Ikke datert. 
  «forestilling til dept. om nødvendigheten av at bemyndige mig til indkjøp, ifald ikke rådet kan dannes i en fart. Ifald jeg får bemyndigelsen, gjør jeg indkjøp øieblikkelig av ting jeg har utset. Ifald jeg ikke får den – hvad så? Jeg må da be dig gi mig visse ting på hånden, som jeg synes, at galleriet må ha.» 
  Munchmuseet, MM K 1186.   Brev. Datert 30.05.1911. Filologisk kommentar: Kvittering signert av Munch for mottatt betaling ved salg av kunst ved utstillingen på Ateneum i Helsingfors 1911.
  «Edv. Munch: Midstykket av triptychonet «Livsaldrene» (Badebilledet fra Warnemünde) solgt til Antellske Delegationen for Fmk. 10.000 à kr. 0,71 (ifølge Centralbanken gjældende kurs) = 7100.000 Til utstill .omkostn. dækn. ÷ 10% 710.000      Kr. 6 390» 
  Munchmuseet, MM K 1187.   Brev. Datert 28.06.1937. Filologisk kommentar: Brev fra Rolf Stenersen til Jens Thiis sannsynligvis videresendt til Munch.
  «Det gleder mig overordentlig at De vil være Edvard Munch behjelpelig med å arrangere en representativ Munch-utstilling i Paris. Hvis De skulde ønske det, står min samling til disposisjon. Jeg erklærer mig herved villig til personlig å bære alle omkostninger i Norge i anledning denne utstilling, d.v.s. innpakningsutgifter, assurance og frakt fra Norge til Frankrike.» 
  Munchmuseet, MM K 1446.   Brev. Datert 02.04.1910. 
  «Olaf Schou har nu git mig svar. Han er villig til at erhverve «Døden i værelset» og «Livets dans» og samtidig beholde «Skrik» for at skjænke disse 3 billeder til Nationalgalleriet – forutsat, at han får dem for kr. 6000. – seks tusen kroner – hvorav den ene halvpart betales straks, mens resten utbetales om et år.» 
  Munchmuseet, MM K 1470.   Brev. Datert 09.11.1909. 
  «Endelig har komiteen for utsmykningen av Universitetssalen git efter og gåt ind på at ta dine skisser i betragtning, ifald du vil indsende dem sammen med: Werenskiold, Munthe, Eilif Peterssen og Emanuel Vigelandinden lørdag! næste uke. (adresse: Universitetssekretæren).» 
  Munchmuseet, MM K 2395.   Brev. Ikke datert. 
  «Sehr verehrter Herr Munch. Wir alle senden Ihnen Grüsse» 
  Munchmuseet, MM K 5766.   Brev. Datert 17.12.1895. 
  « Maleren Munch Grand Café Kristiania» 

  Jens Thiis er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 80.   Brev fra Hans Dedekam, Kunstindustrimuseet i Oslo. Datert 18.01.1907. Se s. 1
  «For kort tid siden sendte jeg et brev til Dem kun med adresse «Weimar». Nu siger Jens Thiis mig, at adressen er Bad Kosen. Jeg må derfor atter sende Dem et par linjer, da De vel ikke har fået mit første brev.»
  Munchmuseet, MM K 138.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 26.01.1933. Se s. 1
  «Tja – Du har rett vi er gamle det er glisent i rekkene nu – meget glisent. Og så, sidder jeg her i min ensomhed tænker, og ordner op mine mange papirer. Du kann tro jeg finder mange mærkelige ting – og mange tanker og erindringer dukker op i min erindring. Jeg har en fin colection – hele Jens – omtr. complett –. Kampene i 80årene og allt omtr hvad der er forefalt på tryk i vort liv – nuja da vi levet, håbet, trodde! – og frem foralt kjæmpet. Blant andet fandt jeg dette udklip – og da det muligens kunde interessere Dig, så sen- der jeg den. Herregud hvormeget tull og tøis er det ikke bragt til torv’s hertillands om kunst – å Gud. At Jens fremdeles er directeur for Nationalgalleriet er det – eller noget af det morsomste jeg har oplevet. Det er et kunststykke\!/ denne affecterede og uvi- dende arogance!. Det er da logiskt at når et menske gang på gang går i vannet! – han sjønner pinedød ingen ting – men slumper at trekke et fornuftigt valg iblandt, og så frekhedens nådegave. Han er som lusa i et svenskeskjeg! og Gud ved om han ikke er svenske. Jeg sendte til generalforsamling et epigram til J.T. – «Intrigant og arrogant Du åndelige snobbefant er og blir en Ignorent.» Men nu er jeg gammel, og usigelig tret det har gåt svært inpå mig daJappedøde! – det har det. Et fint menske! vi har såmend truffet nok af pøbelsjæle og jeg husker forbandet godt. Jeg får af og til breve fra FrankrigTyskl.Engl.Finland. Jo, i Finland lever endnu Emil Wikström skulpteuren og Ero JernfeltGebhardt o andere men disse kjendte vel Du også. Gallén er død – – ja han»
  Munchmuseet, MM K 331.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 11.12.1909. Se s. 2
  «Det er sandt: Jeg har skrevet til Thiis for at formaa ham til at komme hit og holde foredrag om nyere kunst. Gid han vilde komme i slutn. av januar eller saa. I hvilke Kristiania-aviser har de andre tyske avisanmeldelser staat?»
  Munchmuseet, MM K 332.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 05.02.1910. Se s. 2
  «Nu tænker jeg du er i fuldt arbeide, bl.a. ogsaa med forberedelse til den store utstilling i Kr.ia.      Thiis hadde meldt sig hit bort, men jeg har endnu intet hørt.»
  Munchmuseet, MM K 339.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 18.12.1912. Se s. 1
  «Det traf sig slik at jeg hadde sat ind i avisen medfølgende oversættelse fra «Die Kunst» netop som jeg fik din nye seiersbulletin som blev offentliggjort dagen efter. Bergen er altsaa foreløbig sat i bevægelse – og jeg maa indrømme at jeg tror den sidste meddelelse – den om de store salg – vil utøve den sterkeste indflydelse paa sindene i denne gamle hansestad. 10.000 kroner er et sterkere argument end de braveste tyske attester for Tiefsin og sjæl og originalitet, ja selv en forelæsning av Thiis rokker dem mindre end det vægtige og ædle metal, som ingen bytter bort i utide. lalfald ikke i store mængder.»
  Munchmuseet, MM K 353.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 16.01.1910. Se s. 1
  «Thiis traf jeg saavidt i Kr.ia og han nævnte at»
  Munchmuseet, MM K 381.   Brev fra P. W. Johannsen. Datert 14.04.1923. Se s. 1
  «De, Herr Munch, har udtalt Dem anerkjendende om min Reproduktion av Zorns «Skjærgaarden». Jeg fik desuden rosende Udtalelser fra mange Kapacitäter herav jeg jeg bl.a særlig fremhæver Direktør Thiis. –»
  Munchmuseet, MM K 527.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
  «hvordan – Iaften gaar jeg en stund op til Nørregaards. Thiis og Obstfelder kommer der – Aase har flyttet billedet nu – det hænger bra – i spisestuen – der hvor Aases portræt hang før –»
  Munchmuseet, MM K 734.   Brev fra Paul Ingebretsen. Datert 23.03.1909. Se s. 1
  «Jeg maatte derfor paany forespørge Herr Meyer om han vilde gaa høiere i sit Bud men medens jeg holder paa hermed gaar Direktør Thiis hen og kjøber Billedet, uagtet han meget godt viste at Herr Meyer vilde kjøbe det. –»
  Munchmuseet, MM K 746.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 09.03.1909. Se s. 2
  «Jeg kunde desværre ikke telefonere til dig igåreftermiddag,som du bad mig om; jeg eied ikke en øre og kredit får jeg vel neppe på tele- grafstationen. Men jeg kan vel af og til træffe dig i hørerøret hos Wasteson, håber jeg. Udstillingen har, som jeg profeterte, været en eneste strålende succes. Lokalet er sort af mennesker hele dagen; og salget er jo gået strygende. Send nu fluxens op de nye tryk, som bliver bestilte. På søndag slutter udstillingen; mandag formiddag hænger Thiis og jeg op malerierne. Det gjelder altså, at du sender titler og priser straks. Wasteson, som til at begynde med var nokså sur, er nu et eneste smil hele dagen. Resultatet overgår vistnok hans dristigste forventninger. Næste gang kan du skrue fordringerne i veiret. Jeg håber, du har det godt og bedre for hver ny dag. Snart kan du vel tænke på at spile vingerne, gamle ørn.»
  Munchmuseet, MM K 749.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 31.03.1909. Se s. 2
  «Jeg sender dig samtidig Verdens Gang med Thiis’ redegjørelse; den er nokså tilintetgjørende for de herrer Krohg & Heyerdahl, synes jeg. Telefonen var høist utydelig idag og igår, jeg håber, du hørte mig bedre end jeg dig. Wasteson bad mig idag skrive, at der endnu mangler 3–4 raderinger og litografier og at du må sende dem straks. Du må også svare på, hvor ud- stillingen skal expederes hen, om til Bergen eller Trondhjem og i tilfælde hvor- mange af billederne og raderingerne skal did. Jeg håber, at du ikke tar dig nær af disse sjoflerier, det var jo ikke andet at vente af så skidne sjæle. Le bare af dem og vær sikker på, at al sympathien er på din side i denne sag, det garanterer jeg – jeg har talt med hundreder af mennesker og alle er på din side. – Kommer du herhjem, svar mig på det, og når? Jeg tror ikke, du vil have ondt af at ånde lidt ramnorsk luft nu efter så mange års udlændighed.»
  Munchmuseet, MM K 754.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 08.03.1909. Se s. 1
  «Din besked om malerierne og kasserne skal jeg overbririge ham. Thiis har nu lovet mig at hjælpe til ved ophængningen af malerierne; rigtig- nok lod det til på Wasteson, at han helst vilde besørge det selv, men det skider jeg i. Han viste en ukyndighed ved sort og hvidtudstillingen, som var rent fænomenal; han vidste ikke forskjel på lithografier, træsnit og raderinger og blanded alt sorgløst sammen i en suppe.»
  Munchmuseet, MM K 773.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 09.03.1910. Se s. 1
  «Angående Ravensbergs mangehånde optræden vil jeg for øieblikket ikke skrive stort; dertil er jeg endnu for oprørt. Jeg kan kun sige, at forargelsen over hans opførsel er almindelig blandt alle, som har hørt om den. Du må jo også indrømme, at Thiis for exempel måtte blive en smule forbauset, da han kom tilbage fra sin reise og blev mødt fra alle kanter med den besked, at det var Ravensberg, som havde greiet den hele udstilling, og at han selv gik omkring og fortalte det. Til mange af mine venner har han sagt det samme. Medens hemmeligheden var, at han først indfandt sig, da alt var ordnet. Thiis henvendte sig strags til de arbeidsfolk, vi den hele tid har havt der –»
  Munchmuseet, MM K 778.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 24.05.1922. Se s. 1
  «Tak for dit brev fra Zürich, som jeg fik igåreftermiddag. Jeg ser af det, at du ikke har fåd mit sidste brev, som jeg sendte herfra lørdag til hotel Kaiserhof i Wiesbaden. Det handled væ- sentlig om de nye farer, som trued Thiis, og bryr du dig om det, kan du jo skrive til hotellet og få det eftersendt.»
  Munchmuseet, MM K 810.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 14.01.1909. Se s. 1
  «Ingeniør Hartmann vil gjerne bytte sit bilde med et av dine andre, fordi det viser sig at det ikke hænger godt sammen med hans andre bilder. Hvad han ønsker at faa, er en kvindelig akt, – en pike som bøier sig ned og tørrer sig paa læggen – hun staar i profil, og sollyset falder ind gjennem et vindu paa gulvet foran hende. Det er et deilig bilde, og jeg vilde ikke foreta noget med saken, før jeg hadde latt Thiis faa se det, da jeg vet, han gjerne vil ha et bilde av dig til galeriet. Ved nærmere eftersyn viste det sig imidlertid at bildet er sørgelig ødelagt. Foruten en stor rift, er malingen skallet av paa store partier, saa der er kommet en hel del skjæmmende flækker paa bildet. \Thiis kaldte det en sørgelig ruin av et bilde./ Av den grund kunde han ikke kjøpe det til galeriet. – Jeg har gjort Hartmann bekjendt med dette forhold, men sagt ham, at Harald Bruun vel i alle fald vil kunne opnaa at bildet ikke yderligere ødelægges, og Hartmann ønskede da fremdeles at tilbytte sig det. Jeg mente tidligere at han maatte betale et mellemlæg, men eft hvortil han ogsaa var villig. Men efter den tilstand hvori bildet befinder sig synes jeg ikke du kan forlange mere end 600 kr. for det, og jeg sa ham at jeg vilde foreslaa for dig at bytte det uten noget mellemlæg, da han vil faa noksaa store omkostninger med dets restaurering og bildet alikevel aldrig vil bli hvad det har været.»
  Munchmuseet, MM K 812.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 01.10.1908. Se s. 1
  «Tak for samværet i Gøteborg, som ogsaa for mig var meget behagelig. Naar jeg ikke senere har skrevet til dig, er det fordi du ikke har opgit nogen adresse i dine breve, som er skrevet paa forskjellige restaurationer . Det var kjedelig, du ikke likte lægen paa Hornbæk, men jeg er enig med dig i, at naar du ikke har tillit til ham, bør du ikke gi dig ind under hans behandling. Men derfor behøvet du jo ikke fra «skilleveien» at gi dig ind paa den farlige ranglebane i Kjøbenhavn. Dine breve viser ogsaa at denne rangel ikke har bekommet dig vel. Din frygt for at der er kræfter i bevægelse for at putte dig ind i en sindssykeanstalt er jo nemlig bare sykelig hjernespind, forsterket ved følgerne av alkoholmisbruk. Jeg ser, du ogsaa har skræmt Jens Thiis, som sendte mig et meget be- kymret brev i sakens anledning.»
  Munchmuseet, MM K 813.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 26.10.1908. Se s. 1
  «Jeg talte forleden med Thiis og hørte, du har skrevet et brev til ham, som viser at du er frisk og ved godt mod.»
  Munchmuseet, MM K 815.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 25.01.1909. Se s. 1
  «Hartmann er meget fornøiet med at han faar akten og ber mig hilse dig saa meget.      Det bilde Thiis talte om er et oljemaleri – noget i retning av ved- staaende tegning, med varm gullig luft og ellers mørke, kalde toner.»
  Munchmuseet, MM K 816.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 23.03.1909. Se s. 1
  «Thiis har idag leveret mig til besvarelse et telegram fra Trondhjems kunstforening, saalydende: «Direktionen finder kjøp vanskelig uset. Hvis endel bilder kan sendes til utvalg, f.ex. Strindberg, Meyer, dameportræt blaat, mand og kvinde 1500, landskap 1500, stjernehimmel, forpligter vi os kjøpe mindst 1800 kroner.»»
  Munchmuseet, MM K 850.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1902. Se s. 1
  «  – Tak for brevet fra de mange steder. – Thiis traf jeg samme dag paa gaden. Jeg blev jo meget forbauset, da jeg trodde ham vel forvaret i Berlin. – Det er morsomt at bilde mit gjør lykke. Ja, naturligvis maa De udstille det saa mye De vil, og vel- kommen skal det være naar det kommer tilbage. – Nu er her»
  Munchmuseet, MM K 857.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905. Se s. 4
  «Harald er saa rent kjed af at gaa paa cafeer og det er den eneste maade at træffe dem paa. Vi holder os til vore gode venner Sparres og oberst Stangs. Med dem er vi jevnlig sammen. Stang ser ud til at bli situationens herre for øieblikket og det skulde glæde mig meget. Han er netop manden med den faste vilje som trænges. – Jens Thiis traf vi paa festen for Heiberg han var overlyklig paa grund af sit deilige maleri. Jeg maatte ud i gangen for at se paa og mit ansigt udtrykte vist adskillig misundelse, aanei! forresten Thiis undte jeg det godt. Han er en ualmindelig oprigtig og trofast ven. Jeg liker ham udmerket godt. Det er synd»
  Munchmuseet, MM K 913.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 30.03.1909. Se s. 2
  «Thiis, som fører en stor Campagne mod C.K., som er ude i verdens gang idag, bad mig at maatte offentliggjøre i avisen at stjernehimmel ogsaa var solgt, hvilket jeg har indvilget ved at fæste rød lap derpaa, saa mit anmodningen i mit brev bortfalder, vi er omgiven af misundelige fiender heroppe, saa det er bedst at være fuldt corekte i vor optræden. Det er jo kjedelig al den provision som gaar til Wasteson, men hermed er intet at gjøre.»
  Munchmuseet, MM K 1022.   Brev fra Olaf Schou. Ikke datert. Se s. 1
  «Efter avtale med Direktør Thiis sen- der jeg kr. 3000, første halvdel av kjøpet.»
  Munchmuseet, MM K 1041.   Brev fra Frey Segelcke. Ikke datert. Se s. 1
  «De blev som vel rimelig var meget forbauset over herr Direktør Thiis’s anmodning om et laan af kr. 400\til os/ pr telefon idag. Sagen hænger saadan sammen – Segelcke har siden jul været oppe paa fjeldet paa Finse hvor han ligger og maler – for øieblikket er han»
  Munchmuseet, MM K 1042.   Brev fra Frey Segelcke. Datert 02.03.1912. Se s. 1
  «Jeg var igaar formiddag nede og talte med Direktør Jens Thiis – og havde De da i tele- fonen talt med ham og sagt, at De vilde tænke paa sagen.»
  Munchmuseet, MM K 1043.   Brev fra Frey Segelcke. Datert 06.03.1912. Se s. 1
  «Herr Thiis sendte mig søndag mid- dag «Deres telegram til ham» herud – med no- gen ord – at han man- dag reiste til Bergen, og»
  Munchmuseet, MM K 1145.   Brev fra Jens Thiis, Lilly KajanusJohannes Kajanus. Datert 27.02.1911. Se s. 2
  «Vi har nu besluttet at ut- vide dit publikum med 2 1148,000,000 tilhængere x) (Rusland + Sibirien) Jens Thiis. – De 3 aar «blev reduseret til samme antal uger: «Modig mand»! Tak for sidst!»
  Munchmuseet, MM K 1146.   Brev fra Jens Thiis, Johannes KajanusEugènie De Ribert. Datert 13.03.1911. Se s. 1
  «Endnu en Petersburger hilsen J.T.»
  Munchmuseet, MM K 1237.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 19.11.1909. Se s. 1
  «Jeg går ut fra at Du gjennem Thiis omtrent vet hvad der er foregåt i komiteen for universitetssalens utsmykning. Jeg er utenfor både komiteen, og gudskelov – konkurransen. Jeg foreslog komiteen at den skulde spørge Dig om Du var villig til at sende ind skisse til fondveggen på sam- me betingelse som jeg – at de kan se den gratis; men vil de bestille billedet, skal de betale os det samme som andre.»
  Munchmuseet, MM K 1299.   Brev fra Bergens Kunstforening. Datert 10.04.1909. Se s. 1
  «I Anledning af Deres Skrivelse af 1 ds. med- deles, at Kunstforeningen ikke kan tage Entré af Med- lemmerne, og der kan saaledes ikke falde Indtægter paa de Udstillende. At der findes en Overenskomst med Bestyrelsen om Deling af «Entre», kjender den nu- værende Bestyrelse ikke til. Dette er efter en Henvendelse fra Direktør Thiis allerede for en Tid siden meddelt ham.»
  Munchmuseet, MM K 1397.   Brev fra A. G. Butenschön, Dreyers Forlag. Datert 13.10.1942. Se s. 1
  «Vi skulde nok allerede for lenge siden ha henvendt oss til Dem om disse spørsmaal før vi i det hele tatt satte vaart store arbeide i gang. Naar vi ikke gjorde det, var det for ikke aa bry Dem med alle problemene som melder sig naar man skal for- berede et slikt verk – vanskeligheter med utvalg o. s. v. Mulighetene i saa maate var jo for tiden sterkt begrenset, det viste sig at praktisk talt alle Deres billeder her i Oslo var evakuert. Vi var glad ved tanken paa aa kunne bruke de to gode klisjeer «Pikene paa broen» og «Fruktbarhet», som allerede forelaa fra gammel tid og som vi maatte gaa ut fra De hadde tillatt re- produksjon av, idet subskribsjonsinnbydelsen til det verk av Thiis de tilhørte, allerede var sendt ut fra forlaget (Swanstrøm) paa det tidspunkt dette gikk inn. Det tredje billede blev hent- et som et representativt utsnitt fra deres store verk i «Freia- salen», og vi følte oss saa sikre paa at De vilde godkjenne vaart forslag her. Vi tenkte at det greieste maatte være for Dem aa vente til der forelaa ferdige prøver fra vaart trykkeri paa dis- se billeder, om vi saaledes – tross forholdene – saa oss i stand til aa faa reprodusert. Vi forstaar nu at dette var en mindre korrekt fremgangsmaate og vi ber om undskyldning, hvis De synes vi har handlet for meget paa egen haand. De faar skrive de paa uerfarenhetens konto. Vi er unge mennesker her i forlaget, med store maal, men med liten erfaring.»
  Munchmuseet, MM K 1438.   Brev fra Kunstnerforbundet, Per Rom. Datert 08.02.1939. Se s. 1
  «Nu kan det være mulig at man kan få oprettet en ny kunstnergage, til fordel for Thygesen, og i den anledning vil jeg henvende mig til Universitets og Fagskolekomiteen. Fra før av er det samlet en rekke navn som støtter forslag om kunstnergage til Thygesen, og disse er Jean Heiberg. David Monrad Johansen. Axel Revold Christian Sinding. Halvdan Strøm. Jens Thiis Erik Werenskiold»
  Munchmuseet, MM K 1482.   Brev fra Bjarne Lysholm, Trondheim Kunstforening. Datert 19.04.1909. Se s. 1
  «Vi har nu fået fra Kr.ania 7 af Deres billeder hidop: Portræt af Ludvig Meyer, por- træt af Strindberg, portræt af fru P. sygeplei- erske (stående), sygepleierske (siddende), 2 sygeplei- ersker med lagen, landskab. – Efter hvad direktør Thiis oplyser, er De villig til at over- lade T.hjems galleri portrættet af Ludvig Mey- er eller Strindberg for kr. 1800. Galleriets økonomi er for tiden temmelig dårlig, så vi desværre ikke kan strække os længere. – Det vil interessere os meget at få udstillet Deres gravurer.»
  Munchmuseet, MM K 1486.   Brev fra Aalesund Kunstforening, Kristian Fredrik Brøgger. Datert 08.06.1909. Se s. 1
  «Direktør Thiis har netop paa foranledning af Kunstforeningen afholdt 2 foredrag herst, hvoraf 1 om Deres Kunst. Foredraget blev modtat med megen begeistring, og har bidraget i høi grad til at aapne publikums øine for den moderne norske Kunst. Direktøren udtalte muligheten af at endel af Deres billeder kunde bli utstillet heroppe. Da jeg af aviserne ser, at De i disse dager afholder en utstillinf af forskj. billeder i Bergen vil jeg ‹nærv› for nærv. forespørge om endel af disse billeder kunde sendes hid.»
  Munchmuseet, MM K 1513.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 10.02.1908. Se s. 2
  «Jeg venter med Længsel paa den lille Tegning til min digtsamling; ellers maa jeg benytte den forrige, som jeg ikke synes passer rigtig til Indholdet, og da Værket jo er »tilegnet« Dig, saa har du jo ogsaa Andel i Digtsamlingen. – Har du læst Thiis’ begejstrede Karakteristik af dig? Skriv nu lidt om, hvordan det gaar dig. Og send mig snart en Tegning. Vil du have et Eksemplar først, for at komme ind i Stemningen.»
  Munchmuseet, MM K 1519.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 06.03.1913. Se s. 2
  «
  Hils Thiis og Jappe.»
  Munchmuseet, MM K 1521.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 28.06.1913. Se s. 2
  «København før hen i September.      Et Par af Gravurerne vilde jeg gærne have byttet for nogle af dem Jens Thiis skrev op, men det kan jo altid ske senere.»
  Munchmuseet, MM K 1523.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 01.11.1913. Se s. 1
  «Om en Ugestid tænker jeg at passere Kristiania og saa vilde jeg gerne have de Gravurer med som Hr. Thiis fik notert. Be- løbet skal du faa i to Gange. – Af Bladene ser jeg din enorme Sukses. Skriv mig et Par Ord til Tonsaasen om du endnu er i Kristiania.»
  Munchmuseet, MM K 1528.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 27.04.1915. Se s. 1
  « Hils Thiis, Gjerløv.»
  Munchmuseet, MM K 1560.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 18.12.1909. Se s. 3
  «Er Deres stille Ø ensom, saa misunder jeg d\D/em den mangen Gang; for hvor er det svært at staa midt i Hvirvlen, for at bruge det Udtryk Direktør Thiis bruger om et af Deres Berliner-Ophold; Hvirvlen kalder vist sjældent de bedste Sider frem hos En, den giver saa lidt Tid til Eftertanke, den gør, at man bliver delt i lige saa mange smaa Portioner, som der er Mennesker omkring En, man faar aldrig Lov at virke som samlet Helhed; man skal møde med samme Kulør, som andre kommer En i Møde med; men – naa – ja – – ja – –»
  Munchmuseet, MM K 1562.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 10.02.1910. Se s. 3
  «ganske døv, der menes en ren nervøs Døvhed; hun har i mange Aar styret Huset for Konsul Ellingsen i Christiania, men har nu det sidste halve Aar forgæves i Paris og andre Steder søgt Hjælp mod sin Døvhed; jeg vilde meget – meget ønske, at det maatte lykkes Prof. at hjælpe hende, hun er saa rar (paa dansk.) Skal Direktør Thiis i Ilden for Dem igen i Aar, eller skal det gaa mere stille til denne Gang! Da jeg nu ved, De har faaet mere end nok, vil jeg slutte med de bedste Ønsker om et i alle Maader glædeligt Resultat af Udstillingen i den farlige Tiger- stad!»
  Munchmuseet, MM K 1570.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 06.04.1911. Se s. 1
  «Egentlig er jeg ganske nysgjerrig efter at vide, hvorved Danskerne har forskertset deres Gunst, siden De saa sjældent er Gæst hernede hos os; for det skulde da vel ikke være deres Mening, at lade deres nuværende Udstilling fra Christiania gaa ned til København bagefter; for som det er nu, tvinges man jo til at rejse til Norge eller Tyskland for at se deres Kunst; og kom man saa, ja saa var maaske Direktør Thiis i en eller anden fjern Verdensdel med det bedste, som Kunstmu- sæet ejer! Og dog trænger vi saa haardt til at rystes af vor Dvale,»
  Munchmuseet, MM K 1642.   Brev fra Ola Hansson. Datert 29.12.1892. Se s. 1
  «Jag och min hustru voro i dag uppe på er utställning, hvartill ni haft vänlig- heten tilställa oss inträdeskort. Vi voro naturligtvis begge lika intagna af era utmärkta och egendomliga arbeten. Vi hade hoppats träffa er  …  i utställningssalen – herr hade sagt oss, att ni alltid»
  Munchmuseet, MM K 1734.   Brev fra Signe Thiel. Datert 07.09.1910. Se s. 2
  «mig på ett alldeles särskildt sätt och det gladde mig ty det lät som kände Ni er mycket friskare och vid bättre mod. Det intygade också Jens Thiis hvilken gästade oss i våras. Går det Er alltjämt godt och arbetar Ni bra i gamla Norge, som ändå blef Ert hem till sist?»
  Munchmuseet, MM K 1935.   Brev fra Dagny Przybyszewska, Stanisław Przybyszewska. Ikke datert. Se s. 3
  «Skulde det være denne ma- ler i «Overbord», som er gjen- stand for sladderen, så har det sin interesse, forsåvidt at bogen endnu kun er kom- met ud på dansk og du kan altså bare have hørt det af en af dine elskværdige, små landsmænd. Sandsynligvis Obst- felder eller Thiis eller noget sådant.»
  Munchmuseet, MM K 2292.   Brev fra Curt Glaser. Datert 24.11.1914. Se s. 4
  «
  Grüßen Sie bitte Herrn Thiis bestens und seien Sie selbst herzlich gegrüßt»
  Munchmuseet, MM K 2298.   Brev fra Curt Glaser. Datert 26.04.1915. Se s. 4
  « Für heut die besten Grüße an Herrn Thiis und Sie selbst von meiner Frau und»
  Munchmuseet, MM K 2305.   Brev fra Curt Glaser. Datert 16.01.1916. Se s. 2
  «sagt, mit einer Fotografie zufrieden, die ich sehr gern noch für das Buch hätte. Ich füge diese Bitte den anderen, in meinem letzten Briefe ausgesprochenen an und hoffe bestimmt, daß ich Sie nun das letzte Mal belästigt habe, denn das Buch wird wohl bald hergestellt sein. Auch Herrn Thiis hatte ich noch um einige Gefällig- keiten in Kristiania gebeten und auch von der Zeitschrift Kunst og Kultur eine Anzahl Abbildungen entliehen.»
  Munchmuseet, MM K 2315.   Brev fra Curt Glaser. Datert 28.05.1917. Se s. 2
  «Geben Sie doch einmal ein Lebenszeichen. Schrei- ben Sie an meine Berliner Adresse, so wird meine Frau den Brief weitersenden. Wo leben Sie jetzt, und wie? Spürt man auch bei Ihnen die Wirkungen des Krieges? Wie geht es Ihren Freunden, die wir kennen lernten, Thiis, Jappe Nilssen, Gierlöff?»
  Munchmuseet, MM K 2318.   Brev fra Curt Glaser. Datert 06.02.1919. Se s. 4
  «Nun klingt dieser Brief am Ende ein wenig melancholisch, und Sie wer- den glauben, dass wir hier in sehr trauriger Stimmung sind. So schlimm steht es nicht. Aber wenn ich an Sie schreibe, denke ich an frühere, bessere Zeiten, wie sie für uns doch nicht wie- derkehren werden. Grüssen Sie Herrn Thiis und die anderen Herren, die sich unser noch entsinnen, auch von meiner Frau. Grüssen Sie auch Herrn Langaard.»
  Munchmuseet, MM K 2322.   Brev fra Curt Glaser. Datert 01.12.1919. Se s. 1
  «Nun hörte ich heut von Ihrem Telegramm an Cassirer. Die Sache steht doch so, daß ich nur darum die Ausstellung schon im Januar wollte, weil Herr Thiis erklärte, die wichtigsten Bilder müssten am 1. März für seine Londoner Ausstellung zur Verfügung stehen. Ursprünglich»
  Munchmuseet, MM K 2350.   Brev fra Curt Glaser. Datert 22.07.1924. Se s. 3
  «daß Sie wieder Ruhe zur Arbeit finden. Das ist ja doch wichtiger als die wechselnden Meinungen des Herrn Thiis.»
  Munchmuseet, MM K 2368.   Brev fra Curt Glaser. Datert 03.07.1927. Se s. 4
  « Grüßen Sie Thiis bestens, und seien Sie selbst vielmals gegrüßt»
  Munchmuseet, MM K 2375.   Brev fra Curt Glaser. Ikke datert. Se s. 1
  «Langes Stillschweigen, trotzdem ich Ihnen längst hätte schreiben wollen. Frau Harden bedrängt mich, sie will unbedingt das Bild signiert haben, will damit zu Ihnen nach Oslo reisen. Ich habe sie vorläufig zurück- gehalten und damit vertröstet, daß Sie die Absicht haben, nächstens nach Deutschland zu kommen. Ist das noch Ihre Absicht? Ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Aber vielleicht komme ich auch wieder einmal nach Oslo. Man spricht davon, eine Ausstellung deutscher Kunst dort zu veranstalten. Ich habe vor ein paar Wochen deswegen an Thiis»
  Munchmuseet, MM K 2376.   Brev fra Curt Glaser. Datert 20.12.1929. Se s. 1
  «Die Hamburger bitten mich, das einliegende Schreiben an Sie weiterzuleiten. Ich be- nutze die Gelegenheit, Ihnen gute Weihnachtstage und jetzt schon ein recht glückliches neues Jahr zu wünschen. Sieht man Sie einmal in Berlin? Thiis hat mir einen Brief geschrieben und wegen der deutschen Ausstellung auch auf das neue Ausstellung-»
  Munchmuseet, MM K 2377.   Brev fra Curt Glaser. Datert 05.07.1930. Se s. 2
  «Leider höre ich, daß auch Thiis krank ist. Haben Sie nicht jemand, der mir ab und zu wenigstens mit ein paar Zeilen über Ihr Befinden Nachricht geben könnte? Es würde mich sehr be- ruhigen, von den Fortschritten der Besserung zu erfahren, die ich für Sie sehnlichst erhoffe.»
  Munchmuseet, MM K 2391.   Brev fra Curt Glaser. Datert 30.12.1935. Se s. 3
  «wurde. Ich weiß nicht, wie Sie selbst zu allem stehen, was sich ereignet hat. Den Namen von Thiis sah ich kürzlich mit anderen unter einem offenen Brief an Hamsun, dessen Stellungnahme mir, als altem Verehrer und Bewunderer, schmerzlich gewesen ist. Aber vielleicht bin ich selbst zu sehr betroffen, um mich in die Lage außenstehender Be- obachter hineinversetzen zu können. Aber es handelt sich nicht nur um die Zu- stände, unter denen wir leben, sondern mehr noch um die Ereignisse, die uns erwarten, und daß Sie von denen, die vielleicht schon das kommende Jahr uns bringen mag, gänzlich verschont»
  Munchmuseet, MM K 2936.   Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 08.10.1921. Se s. 2
  «wir die Sachen brauchen. Es wird wohl erst nach diesem Winter möglich sein, mit dem Werk zu beginnen. Ich schreibe auch Thiis ein paar Worte. Gern käme ich persönlich nach Kristiania, um mit Dir und Thiis über das Werk zu plaudern, aber bei der ver- fluchten Valuta ist das nicht möglich. Die Zeichnungen würden natürlich durch den Kurier der Gesandtschaft überbracht und hier mit allen Sicherheitsmaßregeln behandelt und versichert werden. Die Größe dürfte etwa 45 – 55 nicht übersteigen, kann aber natürlich auch kleiner sein.»
  Munchmuseet, MM K 2937.   Brev fra Julius Meier-Graefe. Datert 17.02.1922. Se s. 2
  «
  Viele Grüsse an den furchtbaren Thiis (so etwas von stinkender Schreibfaulheit ist selten!)»
  Munchmuseet, MM K 3201.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 09.02.1912. Se s. 2
  «Inzwischen habe ich die beiden Photographieen der Schneeland- schaft und meines Portraits gefunden und sende sie Ihnen gleichzeitig als Drucksache. Leider ist es mit dem Vortrage von Prof. Thiis hier jetzt nichts geworden. Das Budget der Kunst- gesellschaft, die allein für die Ver- anstaltung des Vortrags in Frage kam, war erschöpft und konnte als\für eine/ Extraveranstaltung das erforderliche»
  Munchmuseet, MM K 3203.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 16.03.1912. Se s. 1
  «Eben habe ich im Auftrage der Kunst- gesellschaft an Herrn Director Thiis geschrieben und ihm die Bitte über mittelt, uns im nächsten Winter über Sie einen Vortrag zu halten. Nun wäre es unser grosser Wunsch damit eine Ausstellung von Ihren Gemälden zu verbinden. Wäre es mög lich, dass Sie das einrichteten? Als Ausstellungslocal haben wir das neue Kunstgewerbehaus von Hulbe in Aussicht genommen, der schon»
  Munchmuseet, MM K 3204.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 09.05.1912. Se s. 1
  «Dank für Brief. Habe bei Collision meines Rades mit Automobil Schlüssel bein gebrochen; sitze im Verband. Es geht den Umständen nach gut. Warum mag Herr Thiis auf meine»
  Munchmuseet, MM K 3205.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 10.08.1912. Se s. 1
  «Von Herrn Thijs habe ich auf meine wiederholten Anfragen wegen eines zuhaltenden Vortrages gar keine Ant- wort bekommen. Ob er mir etwas übel genommen hat? Das würde mir sehr leid thun; ich wüsste aber nicht, was es sein könnte.»
  Munchmuseet, MM K 3306.   Brev fra Luise Schiefler. Datert 26.07.[????]. Se s. 2
  «Nun hoffen wir, dass es Ihnen leidlich gehen möge und Ihr Befinden immer besser wird. Wie traurig ist es mit Thijs und Dr. Hoest. Wenn sich die Herren unserer noch erinnern, bitten wir um einen Gruss.»
  Munchmuseet, MM K 3310.   Brev fra Luise Schiefler. Datert 11.02.1935. Se s. 1
  «Wie mag es wohl Ihren Freunden Höst und Thiis gehen, Th. Buch wird viel gelesen, wir haben es auch.–»
  Munchmuseet, MM K 3491.   Brev fra Paul Cassirer, Paul Cassirer Kunst-ausstellung und Verlagsanstalt. Datert 21.09.1911. Se s. 2
  «von Direktor Thys etc. zugesendet würden.»
  Munchmuseet, MM K 3567.   Brev fra Karl Scheffler, Kunst und Künstler. Datert 15.03.1927. Se s. 4
  «Direktor Jens Thiis»
  Munchmuseet, MM K 3584.   Brev fra National-Galerie. Datert 20.02.1932. Se s. 1
  «Ich muss Ihnen ungewöhnlich dankbar sein, dass Sie die Feder ergriffen haben. Gleichfalls war der Aufsatz von Thiis für die Sache von grosser Bedeutung. Es wäre nicht auszudenken, wie verwirrt die Lage hier wäre, wenn nicht Ihr Name in Deutsch- land so bekannt wäre und dadurch viele Zeitungen gern Ihre Aeusse- rungen aufgenommen hätten.»
  Munchmuseet, MM K 3694.   Brev fra Heinrich Becker, Städtisches Kunsthaus. Datert 09.12.1934. Se s. 1
  «wieder ist ein Jahr vergangen seit Ihrem 70. Geburts- tag, und hoffentlich ein gutes, das Ihnen zu Willen gewesen ist und Ihnen Raum gelassen hat zu neuem Schaffen. Ich denke sehr viel an Ihre Arbeit, auch wenn mir in dieser Zeit versagt ist, aktiv daran teilzu- nehmen. Über das neue Buch von Jens Thiis freue ich mich wie über einen Gruss von Ihnen. Es ist ein gutes Buch, weil es knapp ist und Dinge sagt, die der wortreiche Glaser nicht sagt oder nicht weiss. Freilich wünschten wir, die wir Ihr Werk lieben, das Buch 3 mal so dick, nicht so sehr mit mehr Text, aber mit noch mehr Bildern, namentlich aus neu- erer Zeit. Aber vielleicht geschieht diese Beschränkung auf ihren Wunsch, dem auch wir andern uns zu fü- gen haben.»
  Munchmuseet, MM K 3695.   Brev fra Heinrich Becker, Städtisches Kunsthaus. Datert 10.12.1935. Se s. 1
  «Ich habe noch ein Anliegen. Das Buch von Jens Thiis enthält Bild- nisse nur von dem jungen Munch. Sehr gern hätte ich eine Photo des alten Munch, wie er jetzt aussieht. Ist nicht in Oslo ein Pho- tograph, der Ihr Bild gemacht hat ? Dann geben Sie mir bitte seine Adresse, damit ich an ihn schreiben kann.»
  Munchmuseet, MM K 3726.   Brev fra Ludwig Wilhelm Gutbier, Galerie Ernst Arnold. Datert 22.04.1927. Se s. 1
  «Hiermit bestätige ich verbindlichst dankend das und werde demzufolge nicht nach Berlin fahren. Ich bitte Sie aber bei Herrn Munch sowohl bei Herrn Dir. dahin zu wirken, dass in die für Dresden vorgesehene kleinere Auswahl vor allen Dingen Bilder kommen, dir für die Erwerbung unserer Galerie ernstlich in Frage kommen.»
  Munchmuseet, MM K 4052.   Brev fra Berlingske Tidende. Datert 10.12.1938. Se s. 1
  «Jeg har altid haft lyst at skrive til Dem – men hver Gang gik Brevet i Papirkurven – for jeg syntes det var paatrængende at besvære Dem. Men nu da de bliver 75 maa jeg. Jeg ønsker Dem oprigtig hjertelig til Lykke – og hvor vilde jeg gerne fortælle dem hvad deres Kunst betyder for mig. Jens Thiis Bog om Edvard Munch er som en Bibel for mig – den maa nu til Bogbinderen for at»
  Munchmuseet, MM K 4141.   Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm. Datert 16.10.1916. Se s. 4
  «Jag hoppas att du kommer hit i dagarna – såsom du skrifver och att vi då få talas vid. Kom med Thiis som skall vara här den 24. Okt. Det vore roligt!»
  Munchmuseet, MM K 4212.   Brev fra Andrei Lewinson. Datert 24.03.1914. Se s. 2
  «Gleichzeitig wende ich mich an Herrn Museumsdirektor Jenns Thiis um Ihn um seine Vermittelung der übringen norwegischen Künstlerschaft gegenüber ersuchen.»
  Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 1
  «Det har været saa uroligt for os med Flytningen, saa jeg har drøjet med at skrive. Nu ere vi da indstalllerde i vort nye Logi, men ikke ganske i Orden. – Tak skal Du have for Brevet \og/ for din Omsorg for os i Pengeaffærer, vi har altsaa gjort hvad Du sagde, vi skulde gjøre, – Thiis sendte idag 26 Kr 70 – Høst og Hjelm har vi endnu intet hørt fra, det er jo og i Slut- ningen af Maaneden, – da»
  Munchmuseet, MM K 4457.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.02.1907. Se s. 2
  «Napoleon III Billede, det var trangt for Dig dengang. – –      Ved at see Maleren Borgens Dødsfald igaar kom jeg til at huske paa den Aften Du kom hjem med det lille Maleri af ham. Han har været daarlig i længer Tid, stakkels, det er vanskeligt for Kunstnerne {her}\nu/, de driver med Auktioner, {nu}\den/ { … }\‹ene›/ efter den anden. – Der kommer da forfærdelig mange Penge ind til Vigelands Fontæne, – Du seer Thiis holder Foredrag i den Anledning. –»
  Munchmuseet, MM K 4465.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1908. Se s. 3
  «Thiiss Værk, som Fru Nørregaard har tilbudt os laant i 14 Dage – – det var meget snilt af hende ‹da› det jo er elegant, men hun vilde vel vi skulde faa ‹den› store Fornøielse, – det er jo for den største Del om din og Vigelands Kunst. –»
  Munchmuseet, MM K 4466.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.04.1908. Se s. 3
  «Du seer Thiis taler i Kjøben havn om Vigeland og Dig.»
  Munchmuseet, MM K 4467.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.05.1908. Se s. 3
  «– Da Inger var hos hende i Marts, fortalte hun at hun af og til havde havt Influenca i Vinter, – men havde godt Mod paa Flytning en alligevel. Hun var saa fornøiet med Ingers Besøg, hav de just stundet efter det, og saa talte hun om Dig var saa fornøiet over at Du var kommet Dig, «det blier en stærk Mand» sagde hun, – og saa sagde hun at vi endelig maatte komme til hende, naar hun var kommen i Orden. – Hun var saa fornøiet over at jeg havde faaet læst Thiis»
  Munchmuseet, MM K 4469.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.12.1908. Se s. 4
  «– Vi har det svert godt med Mynt til Jul, – dine 100 Kroner, hvoraf vi udeler det sædvanlige – vi forsyner os godt med Julemad; har det rent usørg ende. – Hyggeligt Logi, ja det skal nok være hyggeligt, naar Du engang igjen besøger os – – – Vi faaer nu glæde os ved, at Du kommer Dig og bliver stærkere. –      Jeg synes det er saa godt, at Thiis er blit Direktør. –      Har Du fornemmet at Aftenposten har dreiet om og blit kunst forstandig, – Inger fortæller derom, og vil vi skal holde det. –      Nei nu har jeg rablet saameget, og kanske trættet Dig,.»
  Munchmuseet, MM K 4471.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.01.1909. Se s. 3
  «– Nu taer den Directør Thiis sterkt i, han skal jo snart begynde med sine Foredrag, reise omkring i Byerne, og sas gjøre Omflytning i Museet. – – Det var da godt, at han blev Directør hernede – – det skal blive morsomt at see Omforandringen med Billederne. –»
  Munchmuseet, MM K 4475.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.1909. Se s. 1
  «Du kan være i Ro paa Klinikken, og har en saadan som Directør Thiis til at føre din Sag. – Det er jo saa godt, at det kommer til en fuld Afslørelse af alt. – Nu faaer da Folk see, hvad Du har havt at gjennemgaa. –»
  Munchmuseet, MM K 4477.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.06.1909. Se s. 2
  «saa til at faa see denne Forandring.., Det er da en Lykke at en saadan dyg- tig Mand som Thiis er blit Directør hernede; – saa ufor- færdet. – Naar Publikum Sværmen har gjort ifra sig, saa haaber jeg at faa Anledning til rigtig godt at besee ‹noget›»
  Munchmuseet, MM K 4481.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1909. Se s. 2
  «seet dine Billeder samlet. Det maatte være af Interesse. – Jo vi tænkte nok meget paa Dig den Søndag, vi troede Directør Thiis havde kommet ud og seet paa Visdals Büste, den skulde sammenlignes med en Copi, han for nogle Aar siden havde tiltænkt Galleriet, men som ikke blev indkjøbt, – Haaber han nu ikke skuffes. – Thiis kom imidlertid ikke, – vi havde det saa pent med Blomster og i skjøn Orden.. Nu er Busten hentet. –»
  Munchmuseet, MM K 4510.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1904. Se s. 1
  «Nu er Du da færdig med Udstillingen, den blev jo motaget godt i Pressen og afsluttet godt ved Thiis Foredrag, havde dette kommet før havde det været heldigt for Besøgende og Salg. – – Aftenposten blier jo sig selv ligt –      Jeg blev æng- stelig igaar, da Inger hørte af Ludvig, at Du frygtet for Influenca. Det er jo saadant mørkt vaadt Veir,»
  Munchmuseet, MM K 4763.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].02.1904. Se s. 1
  «Kommer Du til at holde Thiis Kunsthistorie eller er det saa, at Du faar Værket gratis. – I første Tilfælde, saa kunde Du addressere det til os, saa kunde vi sende flere Numere til Lübeck, for der er vel den sikkreste Addresse der er udkommet 2 Hefter vi kunne subskribere og have Udlægging for Dig»
  Munchmuseet, MM K 4882.   Brev fra Inger Munch. Datert 29.10.1933. Se s. 1
  «Det hyggeligste av alt er at du har for- talt om papa. Han var så optatt av dig under vore siste spaserture. Det er roligt for mig ikke å tenke på flytning. Dyrt er det nok, men oprykning kan koste mere. Det var så snilt av dig å ville ha mig engang til middag, det skal bli morsomt å smake på fruens lavning. Det har vært en stor glede å utdele epler, men nu er det nok best for begge å hvile en stund. Datter av bokhandler Villas Hansen har slekts- register over familien Holm. Hun har kanske sendt Thiis oplysninger. V. H. var tremenning av mama.»
  Munchmuseet, MM K 4884.   Brev fra Inger Munch. Datert 19.12.1933. Se s. 1
  «Jeg håber du kommer dig. Det skulde noe til å komme igjennem alt dette. Det er rent komiskt synes jeg at Klouman vil skrive fra Fossveien. Det blir vel meget om brødrene Kloumans å søstrene Røers kjærlig- hetshistorie. Så kan det vel bli noe om «Arne Foss», for han kan vist skaffe oplysninger om den gamle gård, å det vilde være morsomt. Det er kjedeligt at Thiis har tatt en del feil med årstal. Men det er ikke noe rart i det, han må vare svært medtatt av hoften. Jeg bare synes jeg er medtatt av armen, å den som det går så bra med, å da Thiis som ikke har fått hoften ordentlig istand. Jeg har oplyst at mit billede av papa er malt i Fossveien 7 omkring 81. Det husker nok du. Dit selvportrett i Olaf»
  Munchmuseet, MM K 4923.   Brev fra Inger Munch. Datert 01.09.1941. Se s. 1
  «Du må endelig ikke sende mig så meget, så kostbar transporten er, og du kan selv sterkt trenge hvad du har. Jeg får en halv liter melk hver dag, og det er ikke så lite. Regnværet har vel gjort skade på avlingen. Ved leilighet sender jeg flaskene, min kone, fru Haugen synes det er en landtur å gå med dem. Jeg hadde forleden visitt av skolebestyrerinne, frk. Thorsen, hun og jeg var de første lærerinner på Nordstrand. Jeg traff henne på gaten, også bad jeg henne å komme opp å se på mine bilder. Hun har aldrig kjent noe til maling med mig, så hun blev forbauset. Jeg fikk brev fra henne nettop, hun sier det er fenomenalt hvad jeg har fått utrettet. Hun er særlig begeistret for eplene. Det er dine epler som lå på det sorte flygel som går igjen, og alle de eplesendinger vi i mange år har fått. Hun sa at en frise av epler rundt en spisestue vilde være utmærket. Jeg har en masse eplebilder, så jeg tilslutt kan selge dem til det. Hun sa de overgår noen epler hun så i nationalgalleriet. Det er leit ikke Thiis kan komme til mig. Jeg har malt et birketre som er nydeligt. Alle sier det. Jeg har det utmærket.»
  Munchmuseet, MM K 5082.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.10.1908. Se s. 3
  «Men, det var godt dette med Olafsordenen, en Anerkjen delse fra høiere Hold gjør sit. – Naar nu Direk Thiis kommer, blir der for det første en Omflytning af Malerierne i Museet, og»
  Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904. Se s. 2
  «Det er da svert hvilken Lykke Thiis har gjort i Stokholm med sine Foredrag, Du har vel fulgt dem i Bladene, « rene Ovationer da han kom til Thaulow, Krogh og Munch.» staar der.– And Aubert kommer vel til at trække sig undda, i Storthinget»
  Munchmuseet, MM K 5822.   Brev fra Ragna Thiis. Datert 09.10.[????]. Se s. 2
  «på sin eksamensoppgave dag ut og dag inn: det er deilig å vite at hun får i sig nok av «vitaminer» ved all den deilige frukten. Også Jens tar sig en pære av og til og tenker taknemlig på Dem.»
  Munchmuseet, MM N 56.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
  «Vigeland min konkurent påstod jeg hav spredte ut det rygte at jeg havde revet istykker hans rædselsfulde drage «drage» Osså dragekunst This skulde været om natten ha krøbet ud gjennem et glugge om natten»
  Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
  «C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gangpludseli bleven aktuel og denne står{ … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en{ … }for circa 8 år siden sammen med Thiisen slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af{s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
  Munchmuseet, MM N 159.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1940. Se s. 1
  «‹Vi er› alle skyld til fransk Kunst – Den franske {k}Kunst har de sidste hundrede år vært den mest levende og inspirerende – – Men det er ikke bare fransk Kunst det er osså tysk, spansk og jeg vil fr fremh{ … }æve gammel italiensk og nederlandsk kunst – { … }Thiis har til fortjeneste for ham og glæde for os skaffet os en { … }god samling fransk moderne kunst som fortsættelse»
  Munchmuseet, MM N 159.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1940. Se s. 2
  «af den meget gode begynnelse der blev gjort af otti årenes malere og m Det er  …  jo ikke Thiis der har grundlagt mussæet – De bedste  …  …  Det gode og …  Et meget stort og u{ … }dmærket grundlag blev gjort af { … }otti årenes malere og Andreas Aubert – – Vi er enig om den gode at den moderne franske kunst skal have en  …  fremskudt plads i vor Nationalmusæeum – – Men den skal ikke knægte os –»
  Munchmuseet, MM N 159.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1940. Se s. 3
  «Jeg håber min gode ven Thiis og { … }den stiling han er – forstår at han bør finde sig i fremmedes ytringer»
  Munchmuseet, MM N 195.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se s. 1
  «Må jeg få rette 2 Unøiagti{ … }gheder i Thiis Norske Kunstnere –»
  Munchmuseet, MM N 268.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1r
  «Med hensyn til mig personlig så vil jeg si at de sene år har tat såmeget på j mig at jeg har komplet trukket mig tilbage fra alt selv mine nærmeste venner i Oslo Selv minenær brev fra mine nærmeste venner i Oslo (som Thiis) og mine venner i utlannet ligger ubesvarede. Jeg har afsagt dekorationerne til raadhuset og har brudt af alle forbindelser med  … Oslo –»
  Munchmuseet, MM N 327.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
  «MedThiis raadet mig absolut til at vente med udstillingen og vilde ha en større retrospektiv utstilling»
  Munchmuseet, MM N 414.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 3
  «{ … }Dr. Wartmann var her hele 10 { … }dage og det lykkedes ham blot at  …  få se ganske litet – han måtte tilbringe sin tid på gader og stræder og på kedelie cafeer Forat{ … }Nationalgalleriet interesserte ham meget – både den norske kunst og den franske indkjøbt  …  – og fandt at Thiis havde udrettet meget storartet meget»
  Munchmuseet, MM N 1099.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Karen Bjølstad. Datert 17.12.1894. Se s. 1
  « Nu gjør I gjengjæld og skriver ikke – {Du}I må skrive og fortælle hvor- dan {i}I har det. Det er vel fuld vinter – h{ … }jemme – her har det heletiden været mild høst – Jeg er meget flittig maler og raderer {–}hele dagen – Jeg ser næsten aldrig landsmænd så jeg lærer vel godt tydsk – Thiis er forresten nu kommet hid – Ligeledes vil Obstfelder komme – Prszybyschewskis er jeg af til samme{d}n med – Prz. har ‹nulig›for pryglet en redaktør der skrev en sjofel artikkel om ham og også»
  Munchmuseet, MM N 1162.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 3.1.1934. Se bl. 1v
  «Det var vel fordi jeg svedet den ut – Thiis var uheldig på det nye år han faldt ned af trappen i sit nye hus og brak læggen i det annet ben – Begge knoglerne i læggen – Han må ligge 5 uger og det er ikke greit for ham i hans alder Men doktoren er fornøiet og han er selv i nokså godt humør – Det gjælder nok at være forsikti og ikke for brå i bevægelserne når man er kommet op i årene Han er omtrent i Din alder –»
  Munchmuseet, MM N 1173.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1934 . Se bl. 1r
  «Det er ikke godt at få pulsslaget til at banke i flere hundrede kort som jeg har at skrive. Desuden forærte jeg ham Thiis’s bok da han var oppe og ønsket ham både god jul og godt nytår»
  Munchmuseet, MM N 1216.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
  «Jeg sender noen æbler – Der har været folk med kunstskjøn der har set på Dine billeder hos mig. Blandt annet Thiis – De har især funnet det største som Du sidst sendte godt – Det har v …  farver og linjeføring»
  Munchmuseet, MM N 1216.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
  «Thiis er dårlig i benene og { … }har vel ikke så let forat bevæge sig. Men han sa at han vilde komme op med Debritz: Det er jo gam{ … }mel kjendtmand –»
  Munchmuseet, MM N 1223.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
  «Thiis var hos mig og sa at han vilde se op til Dig – Jeg viste ham Dine billeder og han fandt som jeg at Du havde har farvesans og dekorativ sans –»
  Munchmuseet, MM N 1351.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Thiis er på Radiohospitalet. Han frygter kreft i hal{ … }sen»
  Munchmuseet, MM N 1362.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Thiis er en harhaus. Han var hos mig og fortalte om sin maveoperation for to år siden – Det var kræft han havde»
  Munchmuseet, MM N 1426.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
  «Thiis ligger på Ullevold med brukne ribben.»
  Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
  «Ja det skal bli  …  intresant at se Andrea’s planer for s{ … }ommer og høstsesongen Hun skal vel ind. Kanske alt til våren. Jeg skal være på min post Jeg tar ikke mot noen selv ikke Thiis og mine nærmeste venner»
  Munchmuseet, MM N 1586.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 2r
  «Folk som læser Jens Thiis’ bok og hva han skriver om bedstefar og som vet, hvor vanskeli jeg havde det dengang jeg begynte som maler har nok undret sig om over at jeg ingen hjælp fik af den rike bedstefar»
  Munchmuseet, MM N 1651.   Brevutkast fra Edvard Munch til Haakon Mahrt. Ikke datert. Se bl. 1r
  «– Jeg reiser nu oftere til Aasgaardstrand hvor jeg har noen arbeider – Det skulde glæde mig at se Thiis igjen – Det var held om han sendte mig et kort når han kom eller han ringte op i telefonen – Når jeg er er hjemme så er jeg sikrest at træffe om»
  Munchmuseet, MM N 1651.   Brevutkast fra Edvard Munch til Haakon Mahrt. Ikke datert. Se bl. 1v
  « Jeg reiser ned til Aasgaardstrand i morgen og tænker at hvile ut i stilheten dernede samt pensle lidt på noen billeder af morddramaer og fylleslagsmål. Men Thiis vil træffe mig i telefon Onsdag 11 ½ -12 ‹½›»
  Munchmuseet, MM N 1652.   Brevutkast fra Edvard Munch til Haakon Mahrt. Datert 1930–1933. Se bl. 1r
  «Min øienlæge har forbudt mig al overanstrængelse af øiet og hovedet forat ikke nyt kommer iveien med øiet – { … }Jeg fandt det nytteløst at tale om dette nuudstillingen nu – { … }Jeg og Thiis blev jo enige om at der måtte ingen bestemmelse tages nu – og vi mente osså at det vel lod sig ordne til våren»
  Munchmuseet, MM N 1694.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1933. Se bl. 1r
  «Det har glædet mig at boken Deres er godt modtat – Jeg har ennu ikke læst den om hverken Deres eller Thiis’s – Et vist intryk har jeg af de begge – Jeg tror { … }Deres suplerer godt Thiis’s bok – Jeg har intryk af noget friskt impulsivt over Deres bok og kunstneren er i ilden –»
  Munchmuseet, MM N 1694.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1933. Se bl. 1r
  «Det har glædet mig at boken Deres er godt modtat – Jeg har ennu ikke læst den om hverken Deres eller Thiis’s – Et vist intryk har jeg af de begge – Jeg tror { … }Deres suplerer godt Thiis’s bok – Jeg har intryk af noget friskt impulsivt over Deres bok og kunstneren er i ilden –»
  Munchmuseet, MM N 1700.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
  «Jeg har osså været oppe hos Thiis og korigeret en del i hans bok – Jeg har havt over al måte meget { … }at bry mit hode med og jeg er helt nedfor – Håber ind Der har været en række af forstyrrelser som histo kunsthistorikere fra Stockholm privatsager og meget annet»
  Munchmuseet, MM N 1735.   Brevutkast fra Edvard Munch til Lolly Høst. Ikke datert. Se s. 1
  «Tak for brevet – Det gjorde mig uendelig ondt at høre at min gamle ven a{ … }tter er dårli – Jeg havde off oftere besøgt ham og Thiis hvis jeg ikke følte at jeg nærmest uroer syge  …  ved min nervøsitet – Jeg må være for mig selv med mine plager.»
  Munchmuseet, MM N 1748.   Brevutkast fra Edvard Munch til Lolly Høst. Ikke datert. Se s. 1
  «Jeg havde nok besøgt ham i denne tid – men jeg vet at jeg blot bringer uro uro hos syge folk – Derfor er jeg heller ikke hos Thiis»
  Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934. Se bl. 1v
  «Romdahl og Thiis havde arangeret det slig at jeg og Willumsen fik hver to store sale –»
  Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 2r
  «På den store udstilling i Kjøbenhavn af skandinavisk kunst i Göteborg for en del år siden dannede der sig et stormcentrum på grunn af at Thiis og Romdahl havde overladt mig og Willumsen to store sale – Det blev megen mumlen og haloi og jeg fik høre adskillige ukvæmsord osså fra norsk side»
  Munchmuseet, MM N 1995.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.3.1909. Se s. 1
  «Jeg vilde { … }gjerne Du skulde udrette et ærend for for mig til Thiis – Forat { … }forklare Sagen må jeg komme tilbage til de vældige og frygtelige Begivenheder på mit Felttog i Paris forrige År – Du ved jeg for ikke at skræmme min kjække Trop i Norge har skjult enkelte frygtelige Begivenheder»
  Munchmuseet, MM N 1995.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.3.1909. Se s. 5
  «Dog stilnedes{min}gik min Sorg om til Vrede da jeg opdaget at Bandittene havde frast{ … }jålet mig Thiis’s herlige Værk –»
  Munchmuseet, MM N 1995.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.3.1909. Se s. 6
  «Jeg håber at Thiis når De læser for ham denne spændende Historie vil skaffe mig igjen det sidste Hefte der omhandler mig og Vigeland»
  Munchmuseet, MM N 1995.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 27.3.1909. Se bl. 3r
  «Jernbanestation omringet af fiendtlige Stationsmænd – – og berøvet min frygtelige Billede Marats Død – og med min Vadsæk indeholdende Thiis’ Værk der skulde tjene mig som Legi‹mi›tations- papir under uforudseede Hændelser i Haanden vidste jeg ingen Raad – Fienden { … }staar truende rundt mig – da kom en genial Tanke mig til Hjælp – jeg erklærede høit og tydeligt – at hvis man ikke skaffet mig Marats»
  Munchmuseet, MM N 1999.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 1922. Se s. 3
  «assurancen her eller på hjemturen for mine billeders vedkommende da jeg ved det blir gjort alligevel men jeg  …  Jeg ser han er en meget stor ordensmand og  … ‹vist› en meget alvorlig og grundig herre – det viser sig i den utrolige samvittigsfuldhed hvormed han plager mig med datoer og oplysninger angående mine ting – – Han virker i nøiagtighed som det modsatte af vor udmærkede Ven Thiis men han er heller ikke så begavet –»
  Munchmuseet, MM N 2002.   Brevutkast fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 1925. Se s. 1
  «– Jeg talte med Thiis han var aldeles distrait og tænkte bare på sit anliggende – hvilket jo ikke er så { … }underli»
  Munchmuseet, MM N 2002.   Brevutkast fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 1925. Se s. 2
  «Thiis var jo den aften meget ivri men han havde rigtignok en del i hode – Imidlertid er det jo bedst at minde ham om det og det gjør nok VastesonDeberitz lovet at hjælpe og { … }Du må skrive til ham eller gjennem Vasteson få ordnet    han skrev op noen folk som vi håbet vilde kjøbe – Vasteson kan jo få tak i ham – men bedst er det Du skriver»
  Munchmuseet, MM N 2049.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rolf Stenersen. Datert 1936–1938. Se bl. 1r
  «Thiis’s fremgangsmåte med Munch mussæum på Tullinløkken er { … }høist mærkelig efter at han har fåt beskjed i Avisen og skriftlig af mig at jeg ikke er med på det»
  Munchmuseet, MM N 2049.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rolf Stenersen. Datert 1936–1938. Se bl. 1r
  «Hvis Thiis driver sagen forlangt vil den kunde i allefald skaffe mig svære vanskeligheter»
  Munchmuseet, MM N 2049.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rolf Stenersen. Datert 1936–1938. Se bl. 1v
  «I det hele taget må jeg nu få forhindret at Thiis tømmer alle privatsamlinger for mine malerier til gunst for { … }galleriet – En gang kan billederne sælges eller hva værre er komme i kjælderen –»
  Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 2r
  «Mens jeg nyder idyllen en dag i mit hus melder hushjælpen: En herre\maler/ Anton Hansen, anbefaling Thiiser her»
  Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 5r
  «Desværre kan jeg ikke låne billeder  …  til gutterne i Sjælland og Fyn sa jeg. k I kan få ta hele Thiels samling og Mustads samling værsågod»
  Munchmuseet, MM N 2164.   Brevutkast fra Edvard Munch til Walfrid Wasteson. Ikke datert. Se bl. 1v
  «De bedes nøiagtig notere hvilke Billeder der findes i de forskjellige Kasser. Det De må { … }bede Thiis finde ut hva kun{n}de passe for Bergen»
  Munchmuseet, MM N 2248.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Datert 1913. Se s. 2
  «{ … }Musæumsdirektor Thiis wird es auch sehr freuen Ihnen zu sehen»
  Munchmuseet, MM N 2272.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe. Datert 1928–1929. Se s. 4
  « Jeg vilde gjerne ha fulgt Dem til stationen men jeg sad mellem de vældige meneskebetvingere og politikere Sørensen og Thiis – Disse havde sine vigtige ting at udrette og jeg måtte blive»
  Munchmuseet, MM N 2279.   Brevutkast fra Edvard Munch til Naum Kaufmann. Ikke datert. Se s. 2
  «Wie viele Gel …  Gemalden ich dafur zu Herbst frei habe wheisz ich nicht bestimmt – aber wie gesagt – Ich werde bald mich daruber klar machen – Hr Direktor Thiis wird wohl Ihnen sagen konnen»
  Munchmuseet, MM N 2421.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Romdahl. Ikke datert. Se bl. 1v
  «‹paar›‹teg› …  …  I Göteborg fik han mig til min egen store forundring atter på krogen – og \jeg/ indvilget i at ta med noen franske gravurer som jeg lovet, hvis jeg det viste sig, (ved en konference med Thiis) at de var v …  værdt sine penger at ta i bytte for gravurer til en værdi af 3000 kroner – Jeg ønsker i alfald ikke at fortsætte med at bytte – og har han kjøbt videre for 2000 k { … }får han på almindelig maade kjøbe og betale hos Valand – Prisfortegnelse af gravurer og 7 malerier har»
  Munchmuseet, MM N 2421.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Romdahl. Ikke datert. Se bl. 1v
  «Jeg har ennu ikke faaet konfereret med Thiis om { … }Ciacelligrafikken – han reiser rundt i karusel som jeg og er nu i Stockholm»
  Munchmuseet, MM N 2474.   Brevutkast fra Edvard Munch til Luise Schiefler. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
  «Ubrigens sind die meisen mein Freund krak kranklich    Thiis hat nacheinander seine zwei Beine gebrochen. Sigurd Höst ist krank viele sind tot»
  Munchmuseet, MM N 2502.   Brevutkast fra Edvard Munch til Gustav Schiefler. Ikke datert. Se bl. 1v
  «Denken Sie liebe gnadige Frau  …  fast alle meine Freunde sind schwer erkrankt – Der Komponist Delius ist gestorben Jappe Nilssen ist tod. Thiis ist krank { … }Er hat beide Beine gebrochen und kann schwer gehen. So ist es mit fast alle – Auch Sigurd Høst ist ziehmlich krank –»
  Munchmuseet, MM N 2527.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ernest Thiel. Datert 28.8.1905. Se s. 1
  «Ich har netop modtaget Brev fra Hr. Thiis i Trondhjem – Han fortæller mig med Beundring om Deres Galleri – hvor, jeg hører jeg, det bedste af Svensk Kunst er representeret – Hr Thiis beder»
  Munchmuseet, MM N 2527.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ernest Thiel. Datert 28.8.1905. Se s. 1
  «Ich har netop modtaget Brev fra Hr. Thiis i Trondhjem – Han fortæller mig med Beundring om Deres Galleri – hvor, jeg hører jeg, det bedste af Svensk Kunst er representeret – Hr Thiis beder»
  Munchmuseet, MM N 2533.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Willumsen. Ikke datert. Se s. 2
  «Thiis har nu funnet e{ … }n rigtig bra Plads til {d}Deres Billede i Mussæet»
  Munchmuseet, MM N 2540.   Brevutkast fra Edvard Munch til Wilhelm Wartmann, Kunsthaus Zürich. Datert 3.1.1927. Se s. 2
  «In Mussæum ist ja jetzt mehr ruhige Verhaltnisz\en/und Ordnung und wenn Direktor Thiis in Stadt  …  ist wird er wohl jetzt mehr – gefallig zeigen –»
  Munchmuseet, MM N 2540.   Brevutkast fra Edvard Munch til Wilhelm Wartmann, Kunsthaus Zürich. Datert 3.1.1927. Se s. 3
  «Sie wissen das ich Ihnen und die nahesten Bekannten in Ausland herzlich gern sehen wurde – Auch wollte ich Ihnen { … }meine dekorative Entwurfe zeigen{–}gern zeigen – Nur müsz{ … }en Sie, wenn Sie besonders Oslo besuchen werden\, wissen, dasz/  … dasz in Juli und August fast alle Menschen wek sind – Die Stadt ist denn tod – Direktör Thiis fragt mir nach der Katalog – Ich glaube Sie ha{ … }ben { … }Ihm ein Paar Mal geschieckt – Jedens Schiecken Sie ihm jedenfalls kein neue – Ich gebe Ihm ein»
  Munchmuseet, MM N 2657.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Ich { … }und Thiis machen jetzt Versuche mit den russische Consulat um Besserung in»
  Munchmuseet, MM N 2672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
  «Jetzt bin ich ja alt und müde und die meisten meine Freunde sind wek oder krank – Thiis hat seine beide Beine gebrochen, Norregaard ist schwer krank gewesen Jappe Nilssen ist tod –»
  Munchmuseet, MM N 2677.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Es ist verschiedene meine Freunde in Gesundheit schlecht gegangen. Thiis hat vor z{ … }drei Jahren die rechte Bein bei Huften l gebrochen und ist nachher mit K …  Stock zum Stutze gegangen Nun hat er das annere gebrochen und liegt seit 2 Monaten –»
  Munchmuseet, MM N 2706.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
  «eigene Vis Familienverhaltnisse in Biografien gewohnlich unkorekte unkorek{te}t geschrieben werden – – Ich glaube nicht in Glaser wo er wenig darauf kommt – – Es sind stammt von mein gute Freund Direktor Thiis – – Er hat nur kurz in seinen erste Norwegische Kunst angegeben das ein Dichter A Munch Bruder meines Vater war – Es ist nicht Zufall – Dagegen war unsere grozste Geschichtsschreiber P. A Munch Bruder meines Vaters – Er hat die erste und bedeutendste Norwegische Geschichte geschrieben – E{ … }r schreibt denn um mein Vater das er eng war – Mein vater war kranklich religiös und sehr ne»
  Munchmuseet, MM N 2717.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Thiis hat weiter in sein Buch gesagt das ich ein Dichter A Munch war mein Bruder meine{r}s Vaters – Es war nicht Zufall – Der grozste Norwegische Historiker – der die erste und ‹grozste› Norwegische Geschichte geschrieben hat war B{ … }ruder meines Vaters –»
  Munchmuseet, MM N 2779.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 3
  «Man ka hat mich nicht na gefragt – Mein Freund Thiis hat mich von Anfang alles falsch geschrieben und es kommet jetzt in alle Biografien weiter –»
  Munchmuseet, MM N 2779.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 3
  «Thiis schreibt: Mein Mutter war geduldsam u.s.w. –»
  Munchmuseet, MM N 2779.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 3
  «Thiis schreibt das ein nicht sehr bedeutende Dichter war Bruder meines Vaters warDer Mein Onkel war P.A Munch der der berühmteste grözste norg norwegische»
  Munchmuseet, MM N 2783.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
  «In allen Biografien steht falsche Angaben – (Glaser jedensfalls unvollstandich) Thiis der ist mein Freund und konnte mich gefragt haben h hat unkorekte Familienverhalt{ … }nissen angegeben – \Direktor Thiis schreibt: Das/ {M}\m/ein Vater war eng herzig kurzsichtich (oder so was sagt er) Mein Vater war stark nervös (Meine Erbschaft) und kranklich religiös aber ein lieber Mensch der uns Kinder sehr liebte –»
  Munchmuseet, MM N 2783.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1v
  «Thiis spricht uber ein gutmutige Mutter»
  Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904. Se s. 2
  «Thiis skal have Maleriet Birkestammen og det kan sendes ham»
  Munchmuseet, MM N 2854.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 12.3.1908. Se bl. 2r
  «Jeg endte mit Brev med Fortællingen om det spændte Øieblik da jeg forlod Berlin og Noureddin Kollmann med min Hær – de indrullede Billeder – samt ikke at forglemme en Vadsæk med Thiis’s Norske Malere –»
  Munchmuseet, MM N 2865.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 8.3.1909. Se s. 1
  « Tak for Dit brev der glædet mig – Ja Du har Ret – havde jeg blot kunnet beholde Ro skulde jeg nok have kunnet straffe mine Fiender bedre – Men {D}de { … }fik jo ved sine Masse- anfald d{ … }øivet mig og gjort mig forvirret – Du og Thiis har Ret»
  Munchmuseet, MM N 2865.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 8.3.1909. Se s. 4
  «Dette er kunde jo være meget farligt for mig og det blir Du og Thiis {R}Nørregaard og de ‹få› Andre ‹der› må understøtte mig –»
  Munchmuseet, MM N 2870.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.4.1909. Se s. 2
  «– Det har været mig en stor Glæde at se Kommandant Thiis’s Feltherreegenskaber – Foruden hans fyrrige Mod har han jo vist en Evne til at omgå s{ … }ine Fiender således at deres Anslag mislykkedes – en Diplomatisk Kløgt  … , en ævne til at forbløffe – vildlede»
  Munchmuseet, MM N 2871.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 12.4.1909. Se bl. 3v
  «Hvordan gåer det Thiis’s ophængning Har Du seet den»
  Munchmuseet, MM N 2911.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.5.1922. Se s. 2
  «– Dr Wartmann er en utrolig ihærdig mand der vil have alt nøiagtig – altså ikke netop som vor udmærkede ven Thiis – der dog har  …  mer begavelse – Men fremforalt ordensmand er den brave hædersmand Wartmann»
  Munchmuseet, MM N 2913.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.6.1922. Se s. 2
  «D …  …  Dette har skaffet mig glæde omend den utrolig ihærdig Dr Wartmann der er en forskernatur af ægte sort – har skaffet mig så meget huvedbrud at jeg næsten kunne bli gal – Alt er jo så utrolig omsorgsfuldt ordnet at min forøvrig udmærkede ven Thiis kunde lære her – Bare ophængningen har været i 8 dage – Du og de der udlånte billeder får tilsendt en svær katalog med text og circa 40 udmærkede reproduktioner – Et helt litet værk –»
  Munchmuseet, MM N 2962.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 3.5.1939. Se bl. 1r
  «I mit brev var det jo egentlig Dit spørsmål om hvor jeg var i 1905 jeg skulde besvare – Pudsig nok kan Du få det af at vite i Jens Thiis: «Boken om Edvard Munch –»»
  Munchmuseet, MM N 3007.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 18.11.1914. Se bl. 1r
  «Var sammen med Jappe og ThiisVictoria og ‹dags› drak Krigs vin og {W}whisky – Jappe»
  Munchmuseet, MM N 3007.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 18.11.1914. Se bl. 1r
  «T{ … }hiis erkærer at min Skrift er ulæselig Kileskrift»
  Munchmuseet, MM N 3014.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 19.3.1908. Se s. 4
  «
  Mange hilsner til Dig og Ludvig – Har Du seet noget {T}til Thiis»
  Munchmuseet, MM N 3070.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 15.11.1913. Se bl. 1r
  « Du faar skrive naar Du passerer Kristiania – Hvis muligt { … }faar vi være sammen en Aften – Thiis vilde gjerne træffe Dig og Jappe hin evige Ungdom – selvfølgeli – Det blir i Tilfælde Blomsten af Danmarks og Norges Ungdom –»
  Munchmuseet, MM N 3215.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 23.1.1913. Se s. 2
  «Notiz und Studie sehr wic{ … }htig ist – Dabei habe ich Direktor Thiis versprochen es erst an Mussæum es zu abgeben –»
  Munchmuseet, MM N 3234.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se s. 1
  «Hvis Du blir anmodet om at låne ut billeder til en tourne rundt i skolene i Danmark så si nei uten at nævne mig – Thiis sendte hovedkuls på mig noen udsendinger og jeg gav atter tilladelse til at la udlånte billeder udstille. Jeg syns det er noe sludder og jeg er så ilde behandlet»
  Munchmuseet, MM N 3236.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 3
  «Tak for Brevet jeg netop fik – Sku Jeg gav Thiis en 6 a {8}7 avisudklip – der alle sier noe lignende {–}som R. W. Zeitung – Der var Deutsche Reichsanzeiger (Regieringsbladet) Borsen Courier Berlin – { … }Dresdener Journal Hamburger Zeitung – o.s.v Thiis sætter det vist i Morgenbladet»
  Munchmuseet, MM N 3236.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 3
  «Tak for Brevet jeg netop fik – Sku Jeg gav Thiis en 6 a {8}7 avisudklip – der alle sier noe lignende {–}som R. W. Zeitung – Der var Deutsche Reichsanzeiger (Regieringsbladet) Borsen Courier Berlin – { … }Dresdener Journal Hamburger Zeitung – o.s.v Thiis sætter det vist i Morgenbladet»
  Munchmuseet, MM N 3246.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 26.9.1933. Se bl. 1r
  « … Thiis påstod at al begavelse kommer fra kvinnen (Med et venligt blik af fru Thiis)»
  Munchmuseet, MM N 3251.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 12.1.1934. Se s. 3
  «Kjære Høst der sad vi før jul med taler og julefest. Du og Thiis – Nu er …  I begge tilsengs. Jeg håber Du er all right  …  jeg kommer ned den 15de»
  Munchmuseet, MM N 3254.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1933. Se bl. 1v
  «Det har været et slemt år for mine venner – Jeg glemmer ikke festdagen med {o}Olafsordenen {og}da Du og Thiis blev dårli lige efter»
  Munchmuseet, MM N 3273.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1910–1912. Se s. 3
  «Jeg kommer mer og mer til at give Thiis Ret i at det vanskeligste ved et Maleri er Rammen og Ophængningen»
  Munchmuseet, MM N 3274.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 4
  «Samtlige Kritiker har været i Lighed med {I}indlagte – men jeg har sendt Thiis‹dem›»
  Munchmuseet, MM N 3277.   Brev fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 2.2.1934. Se bl. 1r
  «Jeg se{ … }nder dette der nok bør sendes efter udstillingen – Det forklarer i allefald min mistro til danskerne. Dette kan De jo vise både Thiis og Rolfsen»
  Munchmuseet, MM N 3358.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert. Se bl. 1v
  «Det var ikke så alvorligt ment mine ord om fru Thiis Alle vet jo hun er et helt udmærket menneske og har været god mod Thiis»
  Munchmuseet, MM N 3423.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Datert 1912. Se s. 2
  «Es hat Frau Forster-Nietzsche auch damals in Weimar sehr intressiert und ich habe auch der Direktör in Kristiania MussæumJens Thiis versprochen ihm es zu zeigen –»
  Munchmuseet, MM N 3433.   Brevutkast fra Edvard Munch til Curt Glaser. Datert [??].11.1926. Se s. 3
  «W{ … }artmann und { … }mehrere musæums leitern und anner haben sich zu mir in Oslo zu Sommerbesuch gemeldet – Ich Es wird mich freuen so viel wie es mir mochlich werde entgegenkommen und helfen – Naturlich werden { … }es denn in erster Reihe Ihnen und Frau Gemahlin sein – – Ich habe Ihnen so verstanden das Sie in Fruhjahr kommen werden Sie werden denn viel mehr Mensch{ … }en treffen und viel mehr in Oslo sehen konnen – Thiis liegt wohl auch nicht denn auf dem Lande»
  Munchmuseet, MM N 3672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Revold. Datert 1928. Se s. 1
  «Jeg havde ønsket dennegang at hvile for udstilling og det er jeg mere nu nødt til for en tid skal jeg atter efter 3 års uvirksomhet atter kunne male – J Når galt skal være har jeg tænkt a{n}t sende til KielN nat- billedet hos til Thiis og de tre grøftegravere som Dr Linde har – Da jeg har pakket alle mine gravurer ned da jeg skal bygge»
  Munchmuseet, MM N 3679.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 16.3.1893. Se s. 1
  «Det blir nok {i}lidet med skrivingen nu – Jeg har havt så meget at fare med, s{m}åmange breve at skrive og ellers arbeid malt meget – Penger tjener får jeg ikke så meget af som ønsket, der kommer altid uheld iveien – Nu skulde jeg havt udstilling i Breslau og den blir for- sinket – Jeg havde tænkt at kanske sende noget mynt – men ser ud til at drage ud – Foruden Høst skylder, Thiis assistent ved kunstindustrimuseet mig henved 30 kroner – han fik låne dem he{ … }rnede»
  Munchmuseet, MM T 241.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 5r
  «Thiis»
  Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 189v
  «(Bemærkning nu i 1943: Jeg har aldr senere ikke truffet noen der fandt at jeg skulde delta med våben slig jeg var dengang stilt. Jeg traf man{ … }\ge/ som Jens Thiis, Ravensberg og mange der ikke tog trøien enda de var yngre og delvis var uddannet soldater)»
  Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 112v
  «Thiis»
  Munchmuseet, MM T 2851.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1916–1917. Se bl. 1r
  «Radering Kys solgt til LauritzenKjøbenhavn 1 Ex Fru Kjennerud 1 Expl. Thiis faaet 1»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 171 (PN 205).   Brev fra Edvard Munch til Johan Anker. Datert 1911. Se s. 2
  «Thiis var hernede og jeg viste ham Brøggers blaa Stene (som altså ikke skulde findes) Eketræer i Masser som har voxet op mellem Sten»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 250).   Brev fra Edvard Munch til Juryen for Aula-konkurransen. Datert 1.8.1911. Se s. 1
  «Thiis»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909. Se s. 6
  «– Jeg har malt meget her og har gjort færdig en 20 Gravurer – Så lægger jeg da Udstillingen i Dine og Thiises Hænder – Ravens{ … }berg og Gierløff vil osså være behjælpeli»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 723).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.3.1909. Se s. 2
  «Du og Thiis må selvfølgeli hænge op billederne – Og selv- følgeli må osså ældre Billeder tas med – Jeg har det skriftlig for Avtalen var at Udstillingen i Kjøbenhavn skulde han få – og der var en hel Del ældre Billede – Jeg telefonerte til Dig at jeg vilde Du»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 723).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 13.3.1909. Se s. 3
  «Du skulde feste lidt – og telegraferte til Vasteson at Du skulde have 50 Kr – { … }Det skulde jo glæde mig om Du vilde feste med Ravensberg Thiis og Gjerløff – Nu ved jeg ikke om I liker hverandre – Det er nu med Nørregaard de jeg regner for mine bedste Venner – Det skulde være morsomt at tale med eder igjen – Telefoner altså hva du gjør –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 750).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 9.3.1909. Se s. 2
  «Jeg har vel ikke glemt at si at Du { … }naturligvis med Hjælp af de Du ønsker – Jeg vilde gjerne have Thiis med – sk{ … }al hænge op Billederne –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 752).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 23.5.1912. Se s. 2
  «Man mener overalt at Thiis er meget dygtig Mand men ikke elsker Skrivekunst –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 754).   Brev fra Edvard Munch til Walfrid Wasteson. Datert 13.3.1909. Se s. 1
  « Jeg { … }overlader H‹errene›Jappe Nilss Kommentaren, Thiis og Ravensberg at hænge mine Billeder op – da jeg selv ikke kan være tilstede – Det er osså mit Ønske at ældre Billeder udstilles hvilket jeg meddelte Dem ‹under› Underhandlingerne –»
  Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 755).   Brev fra Edvard Munch til Walfrid Wasteson. Datert 12.4.1909. Se s. 2
  «HrThiis og \Hr/Jappe Nilss Kommentaren vil vise Dem hvilke Billeder der bør sendes først –»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 768).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 13.3.1925. Se s. 1
  «Jeg talte nylig med Thiis og Deberitz og vi blev enige om at det nu vilde være heldigt at Du holdt»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 768).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 13.3.1925. Se s. 2
  «en liten udstilling hos Blomqvist – {Jeg}Det er desvære umuli for mig at være behjælpeli med ordningen heraf – da jeg de senere år af{ … }har lidt af overanstrængte nerver og må afholde mig fra alt som heter foretninger – Det er mig umuli { … }næsten at skrive et brev – – Derimod tror jeg Deberitz og Thiisog vil hjælpe – Ja der er vist nok der kan asistere – Vi { … } …  skrev { … }op en liste af folk vi kjendte som vi { … }håbet at»
  Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 769).   Brev fra Edvard Munch til Edvard Diriks. Datert 25.4.1925. Se bl. 1v
  «udstillingen – Den er hører jeg forresten i god gjænge da drabanterne Deberitz og Lund er på pletten – Den brave Thiis der var så enig på Grand – husket ikke et ord av det hele da jeg talte med { … }ham – Men han lever jo osså nu i en temmeli vanskeli periode»
  , .    av Edvard Munch. . Se s. 1
  «Jeg syntes ikke om Jappes eller Thiises udtalelser i anledning den udmærkede forfatters artikeler –»