Harald Sohlberg

Harald Oscar Sohlberg (1869–1935)
Norsk maler. Kjente Munch fra kunstnermiljøet i Kristiania. Hadde studert ved kunstakademiet i Weimar.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Harald Sohlberg

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 1310.    Brev. Ikke datert.
«‹Pensionat› aus d. Schröter \str.

Harald Sohlberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 298.   Brev fra Thorolf Holmboe, Jens Thiis. Datert 16.04.1912. Se s. 1
«Før opgjøret sendes Dig for Dit salg i Wien haaber vi Du tilgir komitéen at den anmoder Dig – som den der har solgt mest dernede om et velvilligst bidrag af kr. 150. til dækning af dens under- skud paa ca. 300 kr. Th. Holm- boe, der har solgt for 1200 kr. yder 100 kr. til dette øie- med. Komiteen vil nødig be- skatte Sohlberg, som vistnok har solgt for kr. 1800, da han lever i økonomisk vanskelige kaar. Det vilde for de fleste af komiteens medlemmer»
Munchmuseet, MM K 1149.   Brev fra Jens Thiis. Datert 22.01.1912. Se s. 3
«– Alt i alt har jeg nu solgt for østr. Kr. 5400. (især Sohlberg, som har stor succes, skade at vi ikke har flere billeder som er til salgs.)»
Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gangpludseli bleven aktuel og denne står{ … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en{ … }for circa 8 år siden sammen med Thiisen slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af{s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
Munchmuseet, MM N 1803.   Brevutkast fra Edvard Munch til L. M. Larssen. Datert 1906. Se bl. 1v
«Hils Solberg – og fortæl ham jeg kan hilse fra forskjellige her i Weimar    Maleren Luders snakker meget om Solbergs»
Munchmuseet, MM N 1803.   Brevutkast fra Edvard Munch til L. M. Larssen. Datert 1906. Se bl. 1v
«Hils Solberg – og fortæl ham jeg kan hilse fra forskjellige her i Weimar    Maleren Luders snakker meget om Solbergs»