Per Krohg

Per Lasson Krohg (1889–1965)
Norsk maler. Sønn av Christian og Oda Krohg, født i Åsgårdstrand 18.06.1889. Munch var hans fadder.

Relaterte personer

Les mer

Per Krohg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 494.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«sagt op sit hotel her – og reiser om 4 dage – ogsaa til Grez med lille Per. Uf du kan tro, der har været rivninger i den sidste tid mellem de to, fru K. og G. H, det har været forfærdelig penibelt for mig undertiden, jeg har jo saa ofte været sammen med dem; og nu tror jeg nok spændingen er stor – enten det nu brister eller bærer. De føler vist begge to, at afgjørelsen er nær. Fru Sandberg fra Jeløen kom igaar, og sidder nu sammen med mig her; hun er hyggelig – tror jeg. Fru M. er hos ‹Hasilows›, jeg gad ikke gaa. Mama skriver uafladelig at jeg bør komme hjem, da hun tror jeg er daarligere end jeg sier – men men det vilde jo være meningsløst – ikke sandt. Jeg er vis paa om en stund blir her kvælende varmt, og det er det jeg trænger – Forresten er jeg saa meget bedre. Gaar en gang om ugen til doktor Christmas – Hauges»
Munchmuseet, MM K 501.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 12.[??].18[??]. Se s. 2
«paa hverandre. Det sidste slag stod paa Pantheon onsdag aften mellom 11 og 1– ja det var fælt, men sandelig har det ialfald tat saa paa mig, at jeg over hals og hode reiste herud idag – hvor Per Krogh\og jeg/ nu er allene, og du kan tro det er en hvile at være ganske solo – Det er umuligt at si noget i brev om alt dette; bare det at nu glæder jeg mig tusen gange mere end før til at møde deg her; du kan tro, det har ikke været let for mig, og igrunden synes jeg jo nok, jeg havde tilstrækkelig før. –»
Munchmuseet, MM K 1159.   Brev fra Jens Thiis. Datert 09.02.1933. Se s. 2
«Jeg har ikke hatt noen tro på en slik historisk utstilling i Paris av vor sterkt tyskpregede gamle kunst, som i tilfælde vilde måtte grundlægges helt på Nasjonalgalleriet og i måneder blotte dette for alle sine hovedverker. Jeg har holdt på en ut- preget moderne utstilling og drøftet denne plan med ledende kunstnere her hjemme som Per Krohg, Sørensen, Revold, Jean Heiberg, men vi kom på det tidspunkt til det resultat, at det hastet ikke. Det var bedre å vente et år eller to og la den unge begavede unge generasjon, som vi burde og måtte ha med, vokse sig litt fastere i sadlen. Og en slik utstilling med Munch som deltager og spissfigur har jeg vært imot, først og fremst fordi jeg ikke hadde noen tro på at du var villig til å delta på denne måten, men også fordi jeg er av den mening at en slik utstilling ikke vilde få det riktige enhetspreg.»
Munchmuseet, MM N 51.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1929. Se bl. 3r
«Så kommer følgende pudsige udtalelse: «De fire fresco  …  spidsryttere Fresco (Spits-reitern) er { … }Sørensen, Revold, Per Krohg og Rolfsen»»
Munchmuseet, MM N 52.   Notat av Edvard Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
««Die Fresco Spitzsen Reiteren heder SørensenRevoldPer Krohg og Rolfsen» Derefter en længere omtale –»
Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1r
«C{ … }arnegieudstillingen er iår iår for første gangpludseli bleven aktuel og denne står{ … }omtales for første gang i lange artikler – i bladene – Det kunde kanske intresere at give noen oplysninger – Jeg var en{ … }for circa 8 år siden sammen med Thiisen slags kom og Lerolle en slags komité for den norske afdeling – Jeg rådet bla til at indbyde Kristian Krogh, Karsten, { … }Revold og flere af{s}Sørensen og flere af kunstnerforbunne – og andre m yngere malere blandt andre LundI løb Jeg vidste at Solberg og flere andre malere havde udstillet tidligere – De v I løbet af årene har flere af de opnævnte malere udstillet – Jeg selv havde ikke stor lyst på at udstille men gik efter stærkt påtryk med { … }at udstille for 3 år siden – Jeg rådet G{ … }au … dens som vel de fleste malere har gjort til at hver maler udstiller 5 billeder af gangen – – 192{7}6 begynte den nye ordning og jeg udstillet med 5 billeder – Derefter kom osså Per Krohg og Kavli og så Lund …  – Carnegieudstillingen gir efter den nye ordning Den gir efter hva jeg kan forstå et såvidt g sandt som mulig godt billed intryk af den levende kunst – og der er ypperlige lokaler – Udstillin{ … }gen går efter { … }Pittsburg videre til {3}2 a 3 store amerikanske byer og { … }der er vistno{g}k nu efter at den levende kunst er med stor interesse for den»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se s. 1
«Jeg {ha}blev for circa 8 år siden opnævnt til komite {sa}for udstilling sammen med Thiis – Jeg anbefalte dengang { … }den franske Raadgiver og direktør for  …  Eu de Europæiske lande Krohg blandt an Chr. Krohgat vi udstilleidet jeg vidste at mange andre bl.a. Solberg tidligere havde udstillet KarstenPer Krohg og flere andre af Kunstnerforbunnet – og osså Henrik LundDe fleste av disse har udstillet– Jeg havde ikke noget større intresse af udstilling og gik først med for 3 år siden efter manges påtryk – Jeg udstillet 2 år itræk – For tre år siden blev der bestemt at {5}Malere skulde udstille 5 billeder à 2 gange – Jeg blev den første – så blev det vis Revold og Per Krohg og så Lund»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se s. 1
«Jeg {ha}blev for circa 8 år siden opnævnt til komite {sa}for udstilling sammen med Thiis – Jeg anbefalte dengang { … }den franske Raadgiver og direktør for  …  Eu de Europæiske lande Krohg blandt an Chr. Krohgat vi udstilleidet jeg vidste at mange andre bl.a. Solberg tidligere havde udstillet KarstenPer Krohg og flere andre af Kunstnerforbunnet – og osså Henrik LundDe fleste av disse har udstillet– Jeg havde ikke noget større intresse af udstilling og gik først med for 3 år siden efter manges påtryk – Jeg udstillet 2 år itræk – For tre år siden blev der bestemt at {5}Malere skulde udstille 5 billeder à 2 gange – Jeg blev den første – så blev det vis Revold og Per Krohg og så Lund»
Munchmuseet, MM N 327.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«D{a}et var helt tankeløst at jeg ba Dem og Per Krohg at komme ut Jeg har i den grad været forstyrret overanstrængt den sidste tid at det nok kunde hænde sligt»
Munchmuseet, MM N 327.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg må sende Dem, Per Krohg og de unge herrer der har været så elskværdi at ta sig af dette min { … }hjerteligste tak»
Munchmuseet, MM N 1651.   Brevutkast fra Edvard Munch til Haakon Mahrt. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det havde nok været heldigt at have kunnet konferere med Per Krohg om enkelte billeder der muli særli var passende til udstilling i Paris nu – Men det vilde volde mig et uhyre arbeide at søge igjennem den masse fær ufærdige billeder hvorimellem de færdige står så det er mig desværre umuli – Jeg havde gjerne osså hilst på Per Krogh men det er nok nødvendigt for mig nu at trække mig foreløbig tilbake i stilheden – Det er desværre»
Munchmuseet, MM N 1651.   Brevutkast fra Edvard Munch til Haakon Mahrt. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det havde nok været heldigt at have kunnet konferere med Per Krohg om enkelte billeder der muli særli var passende til udstilling i Paris nu – Men det vilde volde mig et uhyre arbeide at søge igjennem den masse fær ufærdige billeder hvorimellem de færdige står så det er mig desværre umuli – Jeg havde gjerne osså hilst på Per Krogh men det er nok nødvendigt for mig nu at trække mig foreløbig tilbake i stilheden – Det er desværre»
Munchmuseet, MM N 1652.   Brevutkast fra Edvard Munch til Haakon Mahrt. Datert 1930–1933. Se bl. 1r
«Det gjør mig rigtig ondt – det kan jeg forsikre Dem – at det ser ut som om jeg svarer med slaphed og vranghed på Deres, Per Krohgs{ … }og dr»
Munchmuseet, MM N 1652.   Brevutkast fra Edvard Munch til Haakon Mahrt. Datert 1930–1933. Se bl. 1v
«Jeg hører De og Per Krohg var herute alike aligevel – Jeg trodde bestemt at De havde fået mit brev som jeg gav Borgen idet han havde sagt mig at han ventet Dem strax –»
Munchmuseet, MM N 1652.   Brevutkast fra Edvard Munch til Haakon Mahrt. Datert 1930–1933. Se bl. 2r
«i denne tid er plat umuli – Det er et uoverkommligt arbeide – – De vistnok udmærkede raad Per Krohg kunde gi – måtte bli skriftli – \{ … }som sagen ligger an/»
Munchmuseet, MM N 1898.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Ikke datert. Se bl. 1v
« Reiser nu fra Leipzig til Berlin og HamLybeck – Kom { … }ufri- villig til Leipzig da jeg i Dresden tog feil tog. – Norge kan være tilfreds med sin plads i Dresden – Vi har den største sal på hele udstillingen – Jeg, Sørensen og Per Krohg har omtrent hele salen blot  …  en liden del – besat af en svenske – Rigtignok har jeg over halvparten af salen – hvilket vel dere Nord Landsmænd ikke liker – { … }Karsten er der osså – og ‹er› god – Lund er ‹uheldig› – dårlige billeder og dårli plads –»
Munchmuseet, MM N 1912.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen, Aase Nørregaard. Datert 22.4.1922. Se
«Nu skal jeg si dere hvem der bor her af berømte mænd og kvinder. Det er Heyerdahl, Krohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fået navn fruen be- finder sig efter omstændigheterne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så havde jeg nær glemt en stor digter Bødtker den store ditto Michelsen samt Dedichen, disse tre sidste holder et hus der nærmest må siges at være ugudeligt og er til forargel- se for mange kristelige og brave borgere.»
Munchmuseet, MM N 3678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Aase Nørregaard. Datert 1889. Se bl. 1v
«Nu skal jeg si dem hvem der bor her af berømte mænd og kvinder Det er Heyer{ … }dahlKrohg og frue (samt en meget nylig ankommen hr. Krohg der endnu ikke har fornavn. Fruen befinder sig efter omstændighederne vel) Ludvig Meyer med frue samt frøken Drefsen. Så hadde jeg nær glemt den store digter Bødtker den store dito Michelsen samt Dedichen.»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 33r
«Havde sovet dårlig nat til igår og var meget nervøs – gik ud på eftermiddagen op til fru Krog – Hun og Per og pigen var i kjøkkenet –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 33v
«Hvor lang tid tar det hid spurte hun {3}20 minutter – det var længe hun begyndte at leke med {p}Per sang en liten vals hvorefter { … }gutten danset –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 34r
«Jeg holdt lille Per – hun gik og tok mot Sasja og Bas»