Alfred Hauge

Harald Alfred Hauge (1876–1901)
Norsk maler. Delte atelier og leilighet med Munch i 1895-96 i Universitetsgaten 22 og oppholdt seg i de samme kretser som Munch i Paris i 1896. De var sammen i Knocke sur Mêr i juli 1896 og de delte atelier i oktober 1896 i 32, Rue de la Santé. Traff også Munch i Åsgårdstrand, sommeren 1898.

Relaterte personer

Les mer

Brev fra Alfred Hauge til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 274.   Brev. Datert [??].11.1897. 
«En mand med Deres position træffer naturligvis saa mange mennesker, at De tilslut har vondt for at huske alle dem, som De har stødt paa. – Som for. eks. undertegnede, som De var sammen med i Blanckenberghe og Bruges et par dage og senere i Paris. –» 
Munchmuseet, MM K 275.   Brev. Datert 07.07.1899. 
« Jeg hørte forleden af Delius, som hadde faat brev fra Dig, at Du bor i Dit hus i Aasgaardsstrand. – Det er vel vakkert deroppe nu. Hernede begynder naturen alt at bli ligesom falmet. – Nu, – jeg vil gjerne tilbage til Norge, – jeg kommer kanske til at bo i Sandviken – nær Kristiania. – Men, – for at komme hjem, er jeg imidlertid nødt til at sælge mine møbler. Og det er da om dette, jeg skulde skrive til Dig, for jeg kan jo ikke faa tag i møblerne uden Din hjælp. – For Du har jo nøgle. – Det kunde jo heller ikke lade sig gjøre at lade møblerne hente uden at Du er tilstede og kan passe paa at flyttefolkene ikke stikker hul paa nogen af Dine lærreder. –» 

Alfred Hauge er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 31.   Brev fra Frederike Berg. Datert 24.05.1912. Se s. 1
«En Tid efter vor Nevø, Alfred Hauges Død, blev de af hans Sager, som var hos os – Erindringer og Vær- disager – sendt til hans Formynder. Engang senere fandt vi i en Kasse med noget udslidt Undertøi og gam- melt Skrab medfølgende Ur. Vi syn- tes erindre at der engang tidligere havde været Spørlag efter et Ur, som skulde tilhøre en anden, og jeg lagde det derfor op paa Loftet sammen med nogle Leger, som jeg har gjemt som Erindring efter Alfred.»
Munchmuseet, MM K 143.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 20.09.1938. Se s. 2
«Jaha ja. Lovis CorinthFriederich HaaserSattler – nå ja det var i 1891. tror jeg! det er forandringer siden dengang, og Alfred Hauge – vek er allt og vi går her som halvdøde fluer og vel så det.»
Munchmuseet, MM K 415.   Brev fra Christian Krohg. Datert 01.07.1899. Se s. 1
«Fru Soot har bedt mig under- rette Dem om, at Frk. Lar- sens Brev, hvori hun ber hende ikke røre de af Hau- ges Møbler, som staar i De- res Atelier, kom forsent. Var det kommet tidsnok havde hun selvfølgelig ladt dem staa, skjønt hun vidste at Hauge er i stor Nød og har skrevet et Brev hit, om at det hasted. Nu var»
Munchmuseet, MM K 487.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Endnu ikke hørt et ord fra dig, er du da syg i sengen endnu? Du maa skrive, hører du. – Sidder her med Segelckes og Diriks. Tænk dig, Nørregaards er reist for over en uge siden, fru Hammer skrøner ordentlig. Idag har jeg ingen stemme, du skjønner nok, bevæget dag og – nat igaar. Sammen med Segelckes, Obstfelder, Delius, Gunnar Heibergfrk. Arnesen alle mulige steder og kom hjem 5. Hvad synes du. Men jeg lover bod og bedring. Reiser i næste uge ud til Marlotte til Hauge og Delius ialfald nogle dage.»
Munchmuseet, MM K 490.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Netop nu fik jeg brevet dit – skrevet deroppe fra. Fru Mo- winckel, Hauge og jeg sat og spiste frokost, og han blev gla over en hilsen, som du forresten ikke havde sendt – men som jeg synes, han fortjente. Er du vond paa ham? han kom med nogle hentydninger – stakkar. han har været temmelig uheldig – og det paa veien nedover med Segelckes. I Hamburg kunde han ikke dy sig. men gik ud paa moro en aften – brugte alle sine penge og maa nu ta følgerne. Noksaa slemt»
Munchmuseet, MM K 494.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«sagt op sit hotel her – og reiser om 4 dage – ogsaa til Grez med lille Per. Uf du kan tro, der har været rivninger i den sidste tid mellem de to, fru K. og G. H, det har været forfærdelig penibelt for mig undertiden, jeg har jo saa ofte været sammen med dem; og nu tror jeg nok spændingen er stor – enten det nu brister eller bærer. De føler vist begge to, at afgjørelsen er nær. Fru Sandberg fra Jeløen kom igaar, og sidder nu sammen med mig her; hun er hyggelig – tror jeg. Fru M. er hos ‹Hasilows›, jeg gad ikke gaa. Mama skriver uafladelig at jeg bør komme hjem, da hun tror jeg er daarligere end jeg sier – men men det vilde jo være meningsløst – ikke sandt. Jeg er vis paa om en stund blir her kvælende varmt, og det er det jeg trænger – Forresten er jeg saa meget bedre. Gaar en gang om ugen til doktor Christmas – Hauges»
Munchmuseet, MM K 496.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 4
«stændigheder, som jeg ikke kan si dig nu, som har gjort det ondt for mig. – Jeg hviler formelig ud efter den an- strengende tid i Paris i forrige uge – puster saa deilig ud her i roen og stilheden. Hauge er stadig her – Igaar smurte jeg op et billede – som han og fru Krogh korrigerte – deiligt kan du tro. Her er motivet: Du maa ikke sætte Paris paa mine breve – det forsinker dem 1 dag – bare Frankrig. Gid du vilde sende mig en hilsen pr. telegr. naar du er paa veien fra Florenz.»
Munchmuseet, MM K 501.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 12.[??].18[??]. Se s. 1
«Nei nu fryser jeg saa – sidder i bare særk ser du, og alt er saa stille. \kl er 12/ Lille Hauge, som jeg oprigtig talt er lei af samt en ditto Baron har forsøgt at underholde mig paa det bedste efter diner – de kommer hver dag paa bicycle fra Marlotte. Hauge sier han maler – men jeg tror han ikke – han sidder forresten model for en frk. Rosen – som bor»
Munchmuseet, MM K 509.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Idagmorges fik jeg da lidt mere fra dig – tak skal du ha, men gid du følte dig meget bedre. Er veiret ikke meget bedre i Paris end her, er det ikke bra for dig – idag hakker jeg tænder af kulde; har ligget lige til nu, skjønner ikke hva det er; jeg har ikke energi til noget. Hauge var her borte iforgaars og drog mig over til Marlotte om aftenen, men det var frygtelig. –»
Munchmuseet, MM K 516.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«er skyld i hans succes i London. Jeg blev igaar buden bort til dem – du ved han bor hos frk. Rosen – Senere kom ogsaa Hauge – stakkar – nu har han simpelthen ikke en sou – og ved ikke hvad han skal gjøre – tænker at be dr. Rustad – men det tror jeg nok er den sidste som hjælper ham. –»
Munchmuseet, MM K 522.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 4
«Hauge paa hans værelse – bl.a. vil han sælge sine nydelige møbler – eller leie dem ud; og Murillokopien venter han sig meget for paa auktion, men den er vel ikke saa meget værdt?»
Munchmuseet, MM K 523.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Har netop faat brev fra fru Soot, at jeg maa skrive til dig og spørre hvad hun skal gjøre. Hun har nemlig faaet telegram fra Hauge idag at hun snarest maa sælge hans møbler – men mange staar paa dit atelier ved du – saa hun vilde først høre fra dig, og desuden sae jeg hende jo – at de maatte bli hvor»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg leiet sammen med Hauge et atelier øverst på loftet – Der var indrettet et nokså stort atelier med et mindre værelse til – Dertil kom to små værelser af i flugt med de øvrige rum –»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg tog { … }værelset ved siden af atelieret Hauge tog de to mindre –  … »
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hauge indrettet strax sine to rum med {s}noen selvtegnede møbler noen arvede Så bestilte fik han tapetsereren til at tapetsere rummene på nyt. En bogreole lod han osså forfærdige – Vi undret os da vi forstod at det gik til ‹nat› med Hauges penge»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hauge indrettet strax sine to rum med {s}noen selvtegnede møbler noen arvede Så bestilte fik han tapetsereren til at tapetsere rummene på nyt. En bogreole lod han osså forfærdige – Vi undret os da vi forstod at det gik til ‹nat› med Hauges penge»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«En dag i Marts bestemte Hauge { … }sig for at holde fest –»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Der stod Hauge og tog dem op – Han kj kjælede for dem efter som han tog dem op Samme aften ha var haven fuld af drukne mennesker der drak den fineste Burgunder som øl – Jeg dak drak et glas og la mig –»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Hauge gik om snerpet mund og spurte har I noe vil I ha noe»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Hauge gik nu og sa hvor blir Drachmann Aa Drachmann? hvor han er herlig Men drabanterne kom drak et glas og  … løb til Grand»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 4r
«Ja dette laget havde kostet hva tænker DuHauge på – Det var nok ikke meget han havde igjen – Og så skulde han til Paris    Foråret i Paris Aah sa han    Foråret i Paris!»
Munchmuseet, MM N 413.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hauge så dårlig ud – han sov omtrent ikke hans få Penge var vel snart færdig – Her ved D …  Der var Christensen ude forat spille Penge af Folk sier jeg – og der var den tykke Advokat Dybwad med sin Frue – Han var en Art Garantist for hendes vilde Liv – – Champagneproppene smaldt – Efterhånden var alle der Gunnar Heiberg og Fru Krohg Kristian Krohg og et Par Herrer ved et annet Bord – Bødtkers gnældrende Stemme hørtes snart»
Munchmuseet, MM N 428.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« …  … ‹Universi›tetsgaden med Alfred ‹Hauge› …  …  kjøbt det lille hus  …  … )  …  …  våren 1899 vår og søsterportrættet  …  Får en stærk influensa eller  …  efter et ophold på Vor Frues Hospital  …  hos min familie på Nordstrand hvor jeg maler vinterbilledet i skoven på galeriet – Reiser så til Florents men føler mig syg av Influenzaen og  …  tilbringer ‹en tid på›Fiesole. Reiser så over Paris til Aasgaardstrand (Der strøg mine stakkels penger for søsterportrættet og vår som skulde været til Paris ophold. Salig hukommelse)»
Munchmuseet, MM N 531.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Atelier i universitetsgaden sammen med Hauge – (Havde netop kjøbt det lille hus i Aasgaardstrand) –»
Munchmuseet, MM N 3559.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Alfred Hauge»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 15v
«– Og Hauge var en farlig Compagnon – hun var altid færdig»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 18v
«{D}Ind igjennem Døren kommer Hauge lang og bleg i sin lange elegante Redingo{ … }t    noget affecteret i måden at være fin på –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 5
«Det er forgalt at se p{ … }å al den Elskov sa H – nu i Våren og alle de deilige Pigerne som går omkring her –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 7
«Ja sier Hauge hva skal vi gjøre vi Mandfolk – når vi ingen møder – Sk\j/øger det er da ækelt og vi blir syge –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 11
«Vi såes ikke mer – – Vi drak S{ … }hjerri –Det var i Grunden vakkert sa jeg Uf der kommer Ch – og vil få os til at spille sa Hauge – – Han søger os blot når han vil vinde Penger –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 13
«– Ja jeg så det sa Hauge – de Deliriumsøinene fik han da Fr. K. forlod ham –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 13
«Hvor skal vi få Penge til Middag – – { … }Jeg må  … { … }hæve Penger i Banken sa Hauge – jeg har inviteret Drachman og L – til Champagne –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 19
«Ind{så}I Døren står Hauge Smilende – ophedet af Vin – Undskyld»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 21
«Han Vær så go sa jeg – jeg og { … }gjennem mit Værelse skred me Hauge i Spidsen en {r}Række af Mænd –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 21
«Det var omtren 30 Stykker – Jeg gik op og ind til Hauge»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 21
«Og Hauge begyndte med glasset i Hånd en længere Tale»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 57
«Fr L. – { … }Grosser H og Frue og Hauge { … }vi kjørte tilsammen – til Byen – På Karl Johans Gd – Tog {Fru}Grosserer H og Frue Afsked og kjørte til sit –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 57
«Skal vi ta et Værelse på Grand og snakke sammen sa Hauge»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 77
«– Jeg fik Brev fra Hauge han lå på en Klinik – han bad mig komme –»