Sigbjørn Obstfelder

(1866–1900)
Norsk forfatter. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Sigbjørn Obstfelder er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 236.   Brev fra Olaf Hanssen. Datert 28.10.1931. Se s. 1
«Det er meg fortalt, at avlidne Sigbjørn Obstfelder var ein av Dykkar gode véner i 80 og 90 åri.»
Munchmuseet, MM K 345.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 30.06.1914. Se s. 1
«Ja min grafiksamling ja, den er i en lykkelig fremgang og glæder sig til at dække min store stues vægger. Du vet at dødsscenen har jeg alt faat løfte paa, og saa higer jeg efter Mädchen im Hemd, Kys (nakne), Strindberg, piken paa sengkanten, ung pike (165), samt fremfor alle trøst, som Lolly faar blanke øine av at se paa. Som varamænd eller suppleanter opstilles 115 Selvportræt og 114 Obstfelder. –»
Munchmuseet, MM K 487.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Endnu ikke hørt et ord fra dig, er du da syg i sengen endnu? Du maa skrive, hører du. – Sidder her med Segelckes og Diriks. Tænk dig, Nørregaards er reist for over en uge siden, fru Hammer skrøner ordentlig. Idag har jeg ingen stemme, du skjønner nok, bevæget dag og – nat igaar. Sammen med Segelckes, Obstfelder, Delius, Gunnar Heibergfrk. Arnesen alle mulige steder og kom hjem 5. Hvad synes du. Men jeg lover bod og bedring. Reiser i næste uge ud til Marlotte til Hauge og Delius ialfald nogle dage.»
Munchmuseet, MM K 527.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«hvordan – Iaften gaar jeg en stund op til Nørregaards. Thiis og Obstfelder kommer der – Aase har flyttet billedet nu – det hænger bra – i spisestuen – der hvor Aases portræt hang før –»
Munchmuseet, MM K 570.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
« Tak skal du ha fordi du skrev lidt til mig igaar, jeg skjønte jo at du maatte være elendig igjen – og jeg synes det er frygtelig at tænke paa at det fremdeles gaar saa smaat med dig nu som du netop behøver at ordne alt – Jeg har det ikke godt her – vilde saa gjerne nedover til Berlin – hvor jeg jo kjender Obstfelders – saa jeg slipper at sidde altid allene paa mit hotelværelse, som jeg gjør her – men det kunde»
Munchmuseet, MM K 588.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«hører mig stadig om et sted at reise til. Her existerer ikke en pen liden landsby før 3 timer borte. Obstfelder foreslaar Saaledalen – nedover mod Halle, men der \er/ meget koldere end her ogsaa.»
Munchmuseet, MM K 591.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 28.12.1899. Se s. 2
«formodentlig blir \vi/ vel sammen med Obstf. osså.      Fik Du vort kort fra en kneipe her. En ven af Wigeland var med O.s. Uf, den den aften blev skrekkelig, fru Obstf. prylet som sædvanlig sin mand – saa vi var blit kastet ud. – Hun skal nu ha et barn, saa hun er værre end noensinde –»
Munchmuseet, MM K 594.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«ikke hjem – jeg kan det ikke – la alt afgjøres ude –! Det er vist bedst for mig nu at bli her foreløbig, jeg er optat 3 eftermiddage med radering og 2 formiddage med tegning – og det er saa beroligende – jeg føler det er godt for mit urolige sind og rastløse jagen at bli i ro her – Det er et deiligt forslag du kommer med – Comosjøen – der hvor du elsket at være – men la det bli senere, naar du kunde træffe mig – Jeg ønsker dig af hjertet at du maa bli stærk deroppe – det er vel nær Faaberg, hvor jeg led og stred isommer – Jeg ser ingen her uden Obstf. og frk. Vogt som er en vidunderlig rørende sygepleierske – tvinger mig til at spise den modbydelige tyske mad –»
Munchmuseet, MM K 613.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 23.02.[1900]. Se s. 2
«Igaar feiret vi afskedsfest for Obstf. Han reiser til Dan- mark imorgen paa landet for at arbeide – Hun blir igjen en stund – Vi liker hende meget bedre nu, hun har lagt af at drikke næsten og er fornuftigere –»
Munchmuseet, MM K 647.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 04.08.1900. Se s. 2
« Har nylig sendt Dig et brev, men da jeg nu fik efterretning om, at Obstfelder er død, maatte jeg spørge Dig om Du vidste det? er det ikke frygteligt, har Du hørt noe om det, jeg har ikke faaet aviser paa saa lenge, og der har det vel staaet? Tror Du han er død en naturlig død eller om det er \følge af/ den gamle historie, – jeg synes det er saa skrækkeligt, jeg kjendte ham saa godt efter i vinter, og jeg likte ham saa godt –»
Munchmuseet, MM K 857.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905. Se s. 3
«Obstfelder. Det var efter Gunnar Heibergs eget ønske. Han havde endog bedt Eide at gaa op til os og be at faa see paa Deres litografi af ham. Og det er vel ikke tvilsomt at det er deres egen kjærlighedstragedie. Det kan forresten være det samme hvad det er. God er nu bogen aligevel. Og jeg kjender heldigvis ikke noget til hvad der er foregaaet bag kulisserne og tar kun hvad hvad forfatteren gir mig og det synes jeg er ren, stor kunst. Vi er altsaa ikke enige i dette, men vi faar være gode venner for det.»
Munchmuseet, MM K 1592.   Brev fra Helge Rode. Datert 26.10.1895. Se s. 2
«Fra min Mor skal jeg spørge dig om du ikke nok vil spi- se til Middag hos os imorgen Kl. 3. venter ogsaa Obstfelder. Tag med Toget Kl. 2 ½.»
Munchmuseet, MM K 1617.   Brev fra Kaleb Andersson. Datert 24.07.1913. Se s. 3
«nicht übersehen, das muss man aus- nutzen.» Och jag kunde instäm- ma med Obstfelder, då han i sine Efterladte Arbejder skriver om Eder: Han er fremforalt lyrikeren i far- ver. Han føler farver, og han føler i farver. Han ser dem ikke bare. – – Han synger som lyrikeren lige ud, lar farverne rinde ud efter si- ne egne love, som bølger og klatter, begrænser den ikke. Og som lyrike- ren ligger han ofte det musikalske nær.«»
Munchmuseet, MM K 1935.   Brev fra Dagny Przybyszewska, Stanisław Przybyszewska. Ikke datert. Se s. 3
«Skulde det være denne ma- ler i «Overbord», som er gjen- stand for sladderen, så har det sin interesse, forsåvidt at bogen endnu kun er kom- met ud på dansk og du kan altså bare have hørt det af en af dine elskværdige, små landsmænd. Sandsynligvis Obst- felder eller Thiis eller noget sådant.»
Munchmuseet, MM K 2777.   Brev fra Max Linde. Datert 20.08.1903. Se s. 2
«Ich danke Ihnen für den Aufsatz von Obstfelder.x) Es ist sehr gut geschrieben. Ich zeigte ihn Heilbut der gerade hier war. Heilbut findet Ihr Kinderbild vorzüglich. Anfang October erscheint die Nummer von „Kunst & Künstler” über meine Sammlung. Es werden 2 Nummern. Heilbut kommt noch einmal hierher und will speciell Ihre Sachen studieren. Er ist noch etwas pflaumenweich,»
Munchmuseet, MM K 4322.   Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES". Ikke datert. Se s. 2
«Jeg haaber, at Ders Billederne vil vaekke almindelig Interesse og at ogsaa flere vil forstaae dem. Jeg vil prøve at hjelpe til med Publiceren af Herr S. Obstfelder’s Artiklen over Ders Kunst – i oversaettelsen. Jeg seer, at De, højstaerede Herr, og Herr S. Obstfelder er beslaegtede Konstsjaele. Ved hans Besøg i Prag har jeg ogsaa havt Aeren at tale med ham og jeg er henrykkt i hans smukke Vaerk «Korset» og «Røde Draaber».»
Munchmuseet, MM K 4546.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.09.1899. Se s. 2
«ved en stor Indsø Rødgen. Gerh Munthe var der for et Par Aar {S}\s/iden og tog Skitzer. – Vi blev Han ville komme igjen med Obstfelderblev der fortalt. – Vi fik en god Middag, det var gjestfrie Folk. –»
Munchmuseet, MM K 4917.   Brev fra Inger Munch. Datert 12.12.1940. Se s. 1
«Det var godt jeg fikk avslag på poteter hos «Volvat». Endelig har jeg gode poteter. Min logerende som syr hos forskjellige familier sier, hun kun ett par gange har spist gode poteter. Det var jo ett svært vær under opp- tagningen. – Jeg husker en morsom episode med Obst- felder. Du husker det sikkert. Dere var i selskap hos Vullums. Vi bodde i den gamle gård ved landhandleriet. Jeg hadde lagt mig, ved 10 tiden. Så kom du og spurte tante om hun kunne skaffe seng til Obstfelder. Jada, sa tante, gikk inn til mig og sa «skynd dig opp, Inger, Obstfelder skal ha sengen din,» jeg styrtet opp, tok mine sengklær og la mig på gulvet hos tante. Og Obstfelder fikk en deilig seng.»
Munchmuseet, MM K 4969.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.04.1898. Se s. 1
«Obstfelder gaar forbi vore vinduer, han bor her paa Nordstrand.»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Efter mange stridigheter  …  hvor Obstlegg beskyldes at have bragt uenighed imellem – U. og D. – skriver et forklarende brev til { … }U … hvor deD’s og U’s venskab antydes –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Dko stor scene mellem D. og Obst de slaaes –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Midt den sommer tidligere – først forestillet for den ene – på en «café» – begge sammen – de svenske taler hele tiden om kjærlighed – som l lidet er behandlet i vore dage – taler om pervers kjærlighed men er at taler om Obst. mener hans kjærlighedsevne er ødelagt, derved at at han  …  …  fulde mandsalder 28 år – ikke fik tilfredsstillet  …  – men at man da får ikke {e}har ‹evne› til a{ … }t fuldt tages af en kvinde – men ‹snart› får modbydelighed for hende – – taler han snart om s …  – ‹hvor› det er en  …  – nævn nævner  … at han selv – er{ … }ikke kan fuldt elske»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«En forl disse to har boet sammen i 1{0}2 år – Så kommer Obst der er forlovet med frøken J. der er en kraftig sandselig pige – Obst. er kjed af hende og bringer hende sammen med disse –»
Munchmuseet, MM N 649.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«En forl disse to har boet sammen i 1{0}2 år – Så kommer Obst der er forlovet med frøken J. der er en kraftig sandselig pige – Obst. er kjed af hende og bringer hende sammen med disse –»
Munchmuseet, MM N 813.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1895. Se bl. 1r
« Jeg har { … }af Dovenskab ikke endnu faaet sendt kritikker ud til Dig – Jeg skal se imorgen at få sendt ud eller ialfald skaffet Dem tilveie. Jeg og Obstfelder er imorgen Eftermiddag indbudne til Wullums – Muligvis – sees vi da – før eller efter Aftenen»
Munchmuseet, MM N 1099.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch, Karen Bjølstad. Datert 17.12.1894. Se s. 1
« Nu gjør I gjengjæld og skriver ikke – {Du}I må skrive og fortælle hvor- dan {i}I har det. Det er vel fuld vinter – h{ … }jemme – her har det heletiden været mild høst – Jeg er meget flittig maler og raderer {–}hele dagen – Jeg ser næsten aldrig landsmænd så jeg lærer vel godt tydsk – Thiis er forresten nu kommet hid – Ligeledes vil Obstfelder komme – Prszybyschewskis er jeg af til samme{d}n med – Prz. har ‹nulig›for pryglet en redaktør der skrev en sjofel artikkel om ham og også»
Munchmuseet, MM N 1100.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1896. Se s. 1
«Jeg er sammen med Obstfelder om dagen og af og til { … }med Strindberg { … }der nu er nokså gammel –»
Munchmuseet, MM N 1868.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1900. Se s. 3
«Hils Dr Asch, Przy og Obst.»
Munchmuseet, MM N 1972.   Brevutkast fra Edvard Munch til Politiken Verdens Gang. Datert 22.3.1895. Se s. 1
«Undertegnede bevidner herved at Overbringeren er Forfatteren Sigbjørn Obstfelder»
Munchmuseet, MM N 2282.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Kessler. Datert 1896. Se s. 2
«Ich kann Ihnen in 10 Tage dasz Geld zurückbezahlen { … }oder wenn Sie wünschen einige Lithografien schiecken – Ich habe ein grosze Lithografien von Strindberg und Obstfelder gemacht { … }Ich habe auch mehrere andre Lithografien und Radierungen»
Munchmuseet, MM N 2420.   Brevutkast fra Edvard Munch til Helge Rode. Datert 1896. Se s. 1
«Jeg synes den er udmærket – det samme synes Obstfelder»
Munchmuseet, MM N 2660.   Brevutkast fra Edvard Munch til Max Linde. Ikke datert. Se s. 3
«Ich schiecke mit ein Uberzetzung in Gegenwart von ein Artikel Obstfelders – Gruszen Sie Hrr Kollmann w{ … }enn Sie Ihm treffe – Ihre Familie ist wohl noch an See»
Munchmuseet, MM N 3015.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1943. Se bl. 1r
«Det vil vist intresere Dig at møde gamle bekjendte: Emanuel Goldstein Albert Kolmann og Obstfelder – Raderingen af din viv syns jeg er intresant. Du har vel fåt den før men det vil ikke skade en til Det samme kan jeg si om den lille engel – Så er det et lithografi fra en park i Wiesbaden –»
Munchmuseet, MM N 3025.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 2r
«Her stod en del af dem. Flere havde forstukket sig til de øvrige hylder Det var en bok af Dig jeg savner Din bedste – Den om Tryve Andersen Der var ellers bøker af mange: Helge RodeObstfelderGoldsteinRathenau Graf KesslerWildenveyKnut Hamsun»
Munchmuseet, MM N 3031.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1942. Se bl. 1v
«Der var ellers bøker af Obstfelder Helge RodeKinckGoldsteinRathenau Graf Kezs Kommentarler»
Munchmuseet, MM N 3082.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1905. Se s. 2
«Nordisk Literatur, Hr Hugo Kosterka, adresse  «Manes»Societes d’Artiste Prag. Han vilde gjerne have gjøre sig bekjendt med hvad Du har skrevet og foredraget om mig – Du kunde jo kanske sende ham en afskrift som Du får tilsendt tilbage – Obstfelders‹artikel› oversætter han –»
Munchmuseet, MM T 201.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Obstfelder»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932. Se bl. 18r
«Da jeg var en ung fattig ung maler og bfor og forfulgt maler og Obstfelder holdt en tale for min kunst i Stu{ … }dentersamfundet holdt Scharfenberg en tale hvor han som {B}bev bevis for at min kunst var slet var at jeg var af ender var tuberkulose og sindsygdom  …  i min nærmeste familie –»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 67
«Som { … }med Obstfelder – skulde jeg være { … }Spring- brættet – hvorpå hun kunde sprætte op i Kunstnernes Parnass og vise sin S{ … }tjerne – For hende var det blot held – at jeg var sygelig – hun tænkte da {h}at have et villigere ‹tammere› Bræt – der blot sprættet»