Det Norske Studentersamfund

Interesseorganisasjon. Oslo, Norge

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Riksarkivet, PA 1322 (PN 1072).    Brev. Datert 4.4.1889 . «Undertegnede tillader sig herved at ansøge Studentersamfundets b\B/estyrelse om at få låne eller leiet Samfundets store eller lille sal til en Udstilling af malerier under de betingelser som bestyrelsen måtte fastsætte.»

Brev fra Det Norske Studentersamfund til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1321.   Brev. Datert 12.12.1938 . «Det Norske Studentersamfund hilser Dem på Deres 75-års dag i dyp beundring for Deres fremragende kunstneriske arbeider og i takknemlighet for hvad De har tilført norsk kultur.» 

Det Norske Studentersamfund er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 124.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger.
«at den og begavede kunstner skal udstille i studentersamfundet. Jeg har naturligvis forfærdelig stor lyst til at se udstillingen din, gid jeg kunde! Jeg håber, du bare får glæde og udbytte af den, – ingen ærgrelser! Det var jo svært godt, at du fik arrangeret den til påske; for da ved jo ikke menneskene\Menneskene/ hvad de skal finde på af bare kjedsomhed, så da vil vist mange gå did, som slet ikke vilde komme ellers. – Det var heldig, du skrev til mig om bildet, for»
Munchmuseet, MM K 1222.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Her har været et forfærdeligt leven i and anledning «Kong Midas Kommentar»; men det er nu afsluttet med pibekonserten, som naturligvis var en kolossal dumhed derved, at den var adressert til den urette, og fordi forudsætningerne ved diskussionen i Studentersamfundet viste sig at være falske og bero på uefterretteligt sladder. Havde pibningen været rettet mod Schrøeder, havde sagen ståt ganske anderledes.»
Munchmuseet, MM K 1409.   Brev fra Hans Heyerdahl, Amaldus NielsenChristian Krohg.
«Vi støtter denne vor udtalelse foruden til hans øvrige arbejder spesielt til hans nuværende udstilling i Studentersamfundets sal, der end mere har åbnet vore øyne for hans store eiendommelige begavelse.»
Munchmuseet, MM K 4516.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Der er vel en stor Del \Misundelse/ Jalousie som er med i Uvillien mod Statsraad Mikkelsen, den viste sig jo under Underhandlingerne. – – G Heiberg siger at han angrer paa, at han ikke med sine Meningsfæller fik styrtet Regjering en før – Det er uforstaaeig at en saa behærsket Mand som Nørregaard, kan være med i sligt, – han nævner jo i sit Foredrag i Studentersamfundet vor Regjering som en tilfældig, som med Storthinget ingen Ret har til at bestemme for Kongedøm- me, det vilde være en Forbrydelse.»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932 . Se bl. 18r
«Da jeg var en ung fattig ung maler og b for og forfulgt maler og Obstfelder holdt en tale for min kunst i Stu{ … }dentersamfundet holdt Scharfenberg en tale hvor han som {B}bev bevis for at min kunst var slet var at jeg var af ender var tuberkulose og sindsygdom  …  i min nærmeste familie –»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 112v
«Norske {S}studentersamfund»