Munchmuseet, MM T 2703

MM T 2703, Munchmuseet. Datert 1931–1932. Skissebok.
Filologisk kommentar: Notatbok. På noen sider er tekstretningen opp ned.

No-MM_T2703-00-R
No-MM_T2703-00-Ri
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 3r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 3v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 4r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 4v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703, s. 6
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703, s. 6
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 8r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 10r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 12r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 13r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 13v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 14r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 14v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 15r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 15v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 16r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 16v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 17r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 18r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 19v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 22r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 24r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 24v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 27r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 27v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 28r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 28v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 29v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 30r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 30v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 31r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 31v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 32r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 32v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 33r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 33v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 34r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 35r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 36r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 37r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 38r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 39r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 40r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 41r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 58r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 58v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 59r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 2703 bl. 75v
No-MM_T2703-99-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring