Tidens Tegn

Avis. Oslo, Norge

Les mer

Brev fra Tidens Tegn til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5502.   Brev. Datert 16.02.1916 .  
Munchmuseet, MM K 5513.   Brev. Datert [??].[??].193[?] .  

Tidens Tegn er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 224.   Brev fra Henrik Grevenor, Kunstindustrimuseet i Oslo.
«over at man intet vet om det. Det bekrefter jo sakens foreløbig helt private natur. Janssen selv er sikkerligen en helt igjennem ud- merket mann, karakteriseres fra tysk side som «ordentlich und gut». Hans stilling innenfor det tyske kunstliv er kanskje noget bunnet av konservative münchener forhold, og muligens kan han tenkes å stå i en viss opposisjon til mere radikale, moderne retninger. Det er blitt antydet at han har deltatt i en protest mot Emil Nolde. Hvis jeg hører noget mere skal jeg straks underrette Dem. Ellers tror jeg De har fullkommen rett i på det nu værende tidspunkt å undlate å binde Dem til et så løst foretagende som dette. Forleden dag offentliggjorde Rasmussen Hamsuns brev i Tidens Tegn lørdag 7.4.1934 som avslutning på et intervju av Sven Elvestad med Trygve Sagen.»
Munchmuseet, MM K 335.   Brev fra Sigurd Høst.
«Ravensberg talte om en stor ut- bygning du hadde latt bygge til Skrubben – stort nok til at male «Historien» færdig. Ja nu nærmer sig vel den tid da dit store dekorationsarbeide er fuldendt. Læste jo et par ord om det i «Tidens Tegn», men kunde jo ikke faa noe bedre indtryk end det jeg hadde av den lille gjengivelse. Det maa vel nu være utenfor al tvil at dit»
Munchmuseet, MM K 337.   Brev fra Sigurd Høst.
«Jeg hører her at en liten notis fra en tysk avis – meget rosende – er naad frem til en bergensk avis; Det var den som endte med at sige at intet maatte forandres eller røres ved billedet, det var fuldendt. Saavidt jeg har kunnet se har «Tidens Tegn» endnu intet hat, men det kommer vel. Jo mere jeg tænker paa din dekoration, jo større og festligere staar den for mig. Ikke mindst moderen.»
Munchmuseet, MM K 359.   Brev fra Sigurd Høst.
«Jeg har ikke set andre aviser end «Tidens Tegn» skrive om din utstilling. Skal det bety streik eller hvad?»
Munchmuseet, MM K 830.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Som du vel har sett i T.T. har Oda Krohg tilbudt Nasjonalgaleriet å utbytte «Sommernatt» med et annet bilde, mot idet hun mener at jeg da vil være forpliktet til å levere tilbake «Sykt barn» mot å få «Sommer- natt» igjen, og hun vil da overlate «Sykt barn» til galleriet mot å få dettes gjentagelse.»
Munchmuseet, MM K 1171.   Brev fra Jens Thiis.
«Efter hjemkomsten har ondet snarest tiltatt. Men allikevel gikk jeg igang med å skrive en stor Cézanne-artikkel som kommer i T.T. imorgen. Denne blev jeg færdig med efter 14 timers uavbrutt ar- beide den 22 og nat til 23 juni. Men da brøt jeg også sammen. St. Hans- aften 23. var Ragna, Eva og jeg bu- den til den årlige St Hans-fest hos Revolds på Lysaker. Jeg var meget dårlig og holdt sengen hele dagen indtil aften, da vi tok derut. Jeg var fremdeles»
Munchmuseet, MM K 1570.   Brev fra Linke Jørgensen.
«De træder paa deres egen Jord; skal dette nu være blivende Sted, eller vil De blive ved at købe; skønt det kan De jo sagtens, naar deres Priser allerede nu i levende Live er i Færd med at blive »rembrandtske«! Paa den Maade varer det jo ikke længe inden De bliver Millio-temmelig-nær. Naar De næste Gang skal fotograferes til en Avis, saa gør mig den Glæde at lade det blive med Floshat, det er det eneste, der er værdigt til at bedække deres Pande, og med tæt knappet Overfrakke og begge Hænder begravede i Lommerne; saadan kender jeg Dem bedst, dette sidste i »Tidens Tegn« var ikke efter Ønske! Hvor mange Ordner og Titler tror»
Munchmuseet, MM K 4597.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Inger ber at hilse Dig hjertelig og takker saa meget. Hun var optaget med Elever igaar nettop i Udstillingsaabningen.. Vi har læst Tidens Tegns symphatiske Udtalelse. –»
Munchmuseet, MM K 4669.   Brev fra Karen Bjølstad.
«i ‹Zürich›, Tak for Alt! Det er saa glædeligt al den Forstaaelse af dit svere Arbeide gjennem Tidens Tegn, – Kamp!»
Munchmuseet, MM K 4685.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Jeg har læst for nogen Dage siden Dr. Brandes Brev i Tidens Tegn om Gustav Vigeland og E Munch. –»
Munchmuseet, MM K 4845.   Brev fra Inger Munch.
«Johannes bror Elias sidder i en god praxis i Thelemark Hans kone er osså læge. De har et tietal barn. Der staar i Tidens tegn at Johannes bror oppe i Nordland har en lønnende mineral- vandfabrik.»
Munchmuseet, MM K 5131.   Brev fra Inger Munch.
«enn de andre, hvis leiligheter er blitt mere tørre av de soldage der har vært. Når sommeren har fått virke på kolos- sen blir det bra med min leilighet. Jeg har fått et koseligt værelse med sol på hotellet. Det er utmærket at jeg nu er blitt fri piken, som var meget snild men passet i en større familie hvor hun kunne få bruk for sine overstore krefter. Nu laver jeg mig lett mat her, og det er utmærket å ha denne bevegelse fra hotellet og leiligheten. Jeg leste nettopp hvad Sinding sa i Tidens Tegn. At ved dårlig hørsel blir man mere gla i synet av liv og rørelse og bruker mere øinene i stedet. Jeg kan ikke gå på kon-»
Munchmuseet, MM N 290.   Notat av Edvard Munch. Datert 1922 . Se bl. 1r
«Gauguin har i en artikel om grafisk kunst skrevet en misvisende artikel i Tidens Tegn – Da Tidens Te Publikum på forhånd meget litet forstår sig på grafisk kunst – (Man træffer vil i almindelighed finde at folk tror grafik er almindelig mekanisk reproduksjonskuns) { … }finder jeg at kunde forklare følgende:»
Munchmuseet, MM N 312.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var en smart Amerikanerinde der kom med noen ord om mine billeder i galleriet De Det var til Tidens Tegn»
Munchmuseet, MM N 418.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«En vigtigper af en amerikanerinde udtalte sig om dette til Tidens Tegn –.»
Munchmuseet, MM N 1495.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kjøb et par nummer af Tidens Tegn Fredag 17 mars – Side 4.»
Munchmuseet, MM N 1495.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kjøb 3 expl. af Tidens Tegn og send mig et nummer til Arne.»
Munchmuseet, MM N 2145.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Man ‹må› I Tidens Tegn klandres de norske malerne for sin pris –»
Munchmuseet, MM N 2161.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«En amrikanerinde har udtalt til en interviewer i Tidens Tegn»
Munchmuseet, MM N 2344.   Brevutkast fra Edvard Munch til Max Linde. Datert 1921–1922 . Se s. 1
«Vielen Danke fur { … }die Katalogen – Das Buch ist sehr schön und hat mich erfreut – Ich schiecke eine Besprechung in Tidens Tegn mit – Es ist durch Ravensberg in besten Meinung so übergetrieb{ … }ene Noticen uber die grozse Succes der Munch Ausstellung in Zeitungen { … }erschienen.  …  Das Ich habe deswegen die Sache ein Bischen klargelegt –»
Munchmuseet, MM N 2662.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 2
«Ich schiecke hiermit ein Besprechung des Katal{ … }ogs in Tidens T{ … }egn»
Munchmuseet, MM N 2913.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 25.6.1922 . Se bl. 2v
«Som jeg ser i Tidens Tegn er åbningen af udstillingen til tilstrækkeli annonceret så videre behøves ikke i den retning – Dog vil jeg si det er synd at  …  man skal udhæve Schweizerens reklame her – Jeg skal villig indrømme at de er fabelagti routineret heri – og turistvæsenet er jo dens bedste levebrød – og jeg kan fortælle om meget skidt i den retning. Men hold udstillingen og de Herrer Dr Wartmann utenfor – Dr Wartmann er jo rent sykelig i sit samvittighedsfulde arbeide. Tænk at han bare i nu ikke alene har i en Måned eller to reist om i Tyskland og Danmark forat få skaffet de bedste b …  og sjeldneste tryk – og forat finde ældre billeder – Men katalogen med notater og årstal er jo et fuldstændig værk og så omhyggeli at jeg åbent vil sige hvis jeg blev længer vilde jeg blive gal . – Jeg tror Wartmann vilde { … }bli { … }meget glad om han i norske aviser fik et litet anerkjendende ord istedetfor i{ … }deli at blive pådyttet ‹reklamen›»
Munchmuseet, MM N 2964.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1r
«En amerikanerinne sa til en journalist i Tidens Te{ … }gn at { … }jeg som Picasso havde så mange påvirkninger – Hun nævnte Renoir»
Munchmuseet, MM T 157.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 46r
«{‹To›}\Af/ {de}\Fo/rfatteren {‹de›}\til/ { … }\to/ Artikel Morgenbl. og Tidens Tegn – kjende jeg blot {af}\‹til›/ en 5 Minutters Samtale på min Udstillin i Dioramalokale – At mine Udkast i Festsalen blir seet af flere kan jeg siden næppe forhindre – og selv må jeg jo ha {l}\L/ov a{f}\t/ vise frem mit Arbeide »
Munchmuseet, MM T 194.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 193v
«Julelotteri Tidens Tegn og Arbeiderbladet gravurer»
Munchmuseet, MM T 2703.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1931–1932 . Se bl. 59r
«I Tidens Tegn Fredag er jeg interwievet interviu{ … }vert – Der sier jeg at jeg skal forlate Skøien og Oslo forat få den nødvendige ro –»