Pola Gauguin

Pola Paul Rollon Gauguin (1883–1961)
Norsk maler, grafiker og skribent. Sønn av Paul Gauguin. Utga flere artikler og bøker om Munch, bl.a. boken “Edvard Munch” i 1933.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin

I det digitale arkivet finnes det 17 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 137.    Brevutkast. Datert 1935–1940.
«Jeg har havt de største ærgrelser de sidste 20 år over at folk har opholdt sig såmeget over mine mange eiendomme – Man har jo osså fåt det til at jeg eier 8 à 10 –»
Munchmuseet, MM N 1694.    Brevutkast. Datert 1933.
«Det har glædet mig at boken Deres er godt modtat – Jeg har ennu ikke læst den om hverken Deres eller Thiis’s – Et vist intryk har jeg af de begge – Jeg tror { … }Deres suplerer godt Thiis’s bok – Jeg har intryk af noget friskt impulsivt over Deres bok og kunstneren er i ilden –»
Munchmuseet, MM N 1695.    Brevutkast. Datert 1933–1935.
«Nu er det jeg der skriver «Munch- boken» Jeg tar først afg afsnittetene 1889–1902–1905 – klinikken i Kjøbenhavn Det var begivenhedsrige f år og der fulgte myther med –»
Munchmuseet, MM N 1696.    Brevutkast. Datert 1933–1936.
«Jeg har som jeg skrev til Dem begyndt på mine optegnelser»
Munchmuseet, MM N 1697.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
«Tak for brevet! Boken blir nok god –»
Munchmuseet, MM N 1698.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
«Jeg har kigget igjennem boken – Blot delvis – Det jeg har læst synes jeg har været godt – Jeg må bemærke at det det er med en høi grad af genance jeg læser om mig selv og på en måte er med på det – Men jeg er jo nu nø{ … }dt hertil –»
Munchmuseet, MM N 1699.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
«Jeg syns boken er intresant og det undrer mig hvor langt de er kommet in i tingene –»
Munchmuseet, MM N 1700.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
«Jeg er på reise til Aasgaardstrand og senere Ramme – Det er mig umuli længer at greie alt i nærheten af Oslo og må atter søge vile i omstreiferlivet –»
Munchmuseet, MM N 1701.    Brevutkast. Ikke datert.
«Karsten kjenner vi alle og aldrig havde jeg troet en mand kunde slarv{ … }e med saa velberaad ondskabsfuldhed –»
Munchmuseet, MM N 1702.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg bruger en måned forat læse en { … }bok og en måned forat skrive et brev så De skjønner det har havt sin grunn at jeg har ventet så længe med at gi lyd fra mig –»
Munchmuseet, MM N 1703.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
«Må jeg i farten hjertelig takke Dem for boken – Den ser jo udmærket ud – Jeg har ventet på at bli så bra at jeg kunde stikke op i nærheden af Lillehammar – Jeg fik nemli i sommer livet op bronchitbacillene da jeg optraadte ennu kjækkere end på selvportrættet nemlig i Adamsdragt i og vind – Altså gjælder det i Lillehammar eller annetsteds at få døivet fienden.»
Munchmuseet, MM N 1704.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
«Hvis dette kan komme med var ‹det› nok godt:»
Munchmuseet, MM N 1705.    Brevutkast. Datert 1932.
«Jeg er nødt til at holde mig helt væk – De 1{8}0 dager nu har været forfærdeli – Det var herli at sidde i mit eneste hyggelige hus, de{n}t i Aasgaardstrand ved en knitrende kaminild – Der var nok spøgelser var fortiden men de skræmte mig ikke»
Munchmuseet, MM N 1706.    Brev. Datert 1932–1933.
«Gaugin fortæller at Munch efter et kort ophold i Norge1905 reiste med bitterhed til Tyskland – Det er helt mi ukorekt og misvisende.»
Munchmuseet, MM N 1707.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
«De skriver at Amor og Psyche havde jeg benyttet noget af pointilismen – Dette er ikke ri{ … }gtigt og bringer forvirring i en nokså viktig periode – I begynnelsen af århundredet følte jeg trang til at bryde fladen og linien – Jeg følte det kunde blive maner – Jeg tog da 3 veie – Jeg malte nogle realistiske billeder som barna fra Warnemünde – Så gjennemtog jeg tekn en del af teknikken til {s}Sygt Barn    Jeg kopierte dette billedet for Olaf Schou senere kom det til vort gallerie og dertil til Göteborgs.»
Munchmuseet, MM N 1708.    Brevutkast. Datert 1932–1933.
«Når De nævner «Marats død» (som i 1907 var udstillet på L’independant og Amor og Psyche som en teknik der minner om pointilismen skal jeg oplyse om at jeg de senere år fra 1902 begyndte at «bryde» plane fladerne og følte trang til at fordybe {ma}billedet – Det fik sit udslag i flere mer realistiske billeder fra den tid (de{t}n annen opfatning af Marats død) Portrætterne af Jacobsen Badende mænd { … }Warnemünde – Men det blev osså en gjenoptagen af min teknik (Det er egentlig ikke den rette udtryksmåte) fra det syge barn –»
Munchmuseet, MM N 2024.    Brevutkast. Ikke datert.
«Gaugin sier Efter et kort ophold i Norge i 1905 reiste han med bitterhet til TysklandDette er helt ukorekt og misvisende og må forandres. Efterfølgende synes er vigtigt får plads istedetfor disse bemærkninger – Det udfylder osså noget – Min periode i Tyskland er lite op omtalt –»

Brev fra Pola Gauguin til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 184.   Brev. Datert 22.09.1933.  
Munchmuseet, MM K 185.   Brev. Datert 27.09.1933.  
Munchmuseet, MM K 186.   Brev. Datert 01.01.1933.  
Munchmuseet, MM K 187.   Brev. Datert 28.04.1939.  
Munchmuseet, MM K 188.   Brev. Datert 12.12.1943.  

Pola Gauguin er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1440.   Brev fra Kunstnerforbundet, Fredrik Parelius. Datert 18.12.1943. Se s. 1
«Igår hadde Kunstnerforeningen et møte hvor formannen mintes Deres 80års dag i en tale og hvor Pola Gaugin holdt et spirituelt og følt fore- -drag om Deres kunst.»
Munchmuseet, MM K 5006.   Brev fra Laura Munch. Datert 19.10.1915. Se s. 1
«Jeg har været hos Blomquist; men jeg kunde ikke finde det billede, j du vilde jeg skulde væve efter; puden, vævet efter Gauguins maleri, saa jeg. – – – – – –»
Munchmuseet, MM N 134.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933. Se bl. 1r
«Gauguin sier: Efter et kort ophold i Norge1905 reiste han med bitterhet til Tyskland. Dette er helt ukorrekt og misvisende og må absolut forandres»
Munchmuseet, MM N 152.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«Gauguins udtalelser kunde være mer { … }afslebet –»
Munchmuseet, MM N 222.   Blandet (notat, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1943. Se bl. 1r
«D Der var da Strindberg og vor kres var venner af Gauguin som da var ‹på›Tahiti samt van Gogh – Der var i kredsen osså ve venner av Verlaine der var død og Malarmé og Mercure de France kressen – – Der var osså ‹Merill› – En tid kom Oscar Wilde»
Munchmuseet, MM N 290.   Notat av Edvard Munch. Datert 1922. Se bl. 1r
«Gauguin har i en artikel om grafisk kunst skrevet en misvisende artikel i Tidens Tegn – Da Tidens Te Publikum på forhånd meget litet forstår sig på grafisk kunst – (Man træffer vil i almindelighed finde at folk tror grafik er almindelig mekanisk reproduksjonskuns) { … }finder jeg at kunde forklare følgende:»
Munchmuseet, MM N 290.   Notat av Edvard Munch. Datert 1922. Se bl. 1r
«Idet Gauguin melder mig ud af nulevende grafikeres lykkelige samfund oplyser han om at mine 4 blade på udstillingen mer er tegning og ikke grafik. – Samtidig nævner han at Lund forstår grafikkens kunst og dens udnyttelse»
Munchmuseet, MM N 290.   Notat av Edvard Munch. Datert 1922. Se bl. 1v
«{S}Jeg skal her oplyse om at lithografiet k eller det lithografiske stempel som Gauguin rigtig benævner det – Stenen – kan udføres på forskjellig måde – Den Best{a}At gjøre arbeide direkte på stenen er det { … }der gir de rikeste g muligheder – Her kan man bruge pensel – kridt og slipe – og kradse – Men stenen er tung o{ … }g { … }kan ikke medbringes i lommen – Derfor er til mange arbeider – især når man vil arbeide impressionistisk direkte efter naturen – papir at foretrekke – PapiDette papir kan man Man kan få papir der præpareret hertil – kornet – og præpareret med en æggehvideblanding – Jeg brugte den et udmærket papir { … }hos Clotden udmærkede trykker i Paris { … }det som han præparerede selv med æggehvidstof – Jeg finder det kornede rædsomt kjedeli ogJeg på har{ … }Jeg finder det kornede rædsomt kjedeli – { … }og fandt at det præpeller på annen p måde præparerede papir gjerne blev hårdt ved overførelsen – Jeg fandt da på trods alle trykkeres og omtrykkeres insigelser at  …  enkelte arbeid tilfælder bruge almindeli papir – helst { … }avispapir – Jeg fandt til sin brug var det heldi    Det var overalt ved hånden – det gav et livligere  …  og bløtere tryk. – Til brug der der ikke netop forlangte at det mindste korn kom med – var det bra –»
Munchmuseet, MM N 431.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«{ … }Gauguin sier! «Efter et kortere Ophold i Nor{ … }ge1905 reiste Munch med bitterhed til Tyskland»
Munchmuseet, MM N 451.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Når Gaugin nævner dem så er det på sin plads at forklare folk at de 3 jeg har h er og har været mine arbeidssteder og nødvendige for mig arbe Hytten i Aasgaardstrand for Livsfrisen og anNedre Ramme for Forskerne og store badebillederog …  og Ekely for mine store dekorative arbeider vægmalerier og trykkerier for grafik»
Munchmuseet, MM N 1793.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 1934. Se bl. 1r
«Jeg hørte \rigtig/ …  yderligere en udtalelse af Gauguin om hvor sinte danskerne var på mig –»
Munchmuseet, MM N 2069.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
«Jeg sendte Gauguin følgende berigtigelse Du kunde nok osså bru{ … }ke heraf til Din bok Der var sidst hos Dig en feil i årstal – Jeg må absolut gjennemgå hva Du har skrevet før trykkes»
Munchmuseet, MM N 2084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fortalt Gauguin noget herom men Du bør osså vite lidt – Jeg ved jo at disse p{ … }øbler har osså i Oslo sat ut løgne om mig men det går for vidt når et stort kunst blad tar ind omkring min 70 årsdag en temmelig skummel antydning til noget der skulde være vanærende for mig»
Munchmuseet, MM N 2092.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er ulovligt både som plagiat og som kopi – Du forstår det kan må skade mig meget – Han tilskrev mig for en tid siden men jeg havde så meget at tænke på og lod gjennem Gauguin si ham at min mening.»
Munchmuseet, MM N 2092.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Gauguin fortæller at han har skrevet kopi på billedet – Men det er jo ligefuldt ulovligt»
Munchmuseet, MM N 2094.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg forstår hva Du mener når Du siger at Dine reproduksjoner blir bedre end i Gauguins bok»
Munchmuseet, MM N 2191.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frederick Delius. Datert 10.1.1934. Se bl. 1r
«Jappe vor gamle ven er død – Helge Rode har det vist bra Han skrev nyli i Politikken{ … }om en bok om mig af Gaugin»
Munchmuseet, MM N 2683.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 2
«10 Gemalden etwa 30 neue Grafik und einigen Akvarellen und Zeichnungen intresieren wollte – Hier hat bei Galeri Pola Gaugin mein letzte Gravuren auszerordentlich intresiert –»
Munchmuseet, MM N 2957.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1937. Se bl. 1v
«I Din bok fortæller Du at min malerævne er fra Holmerne – I Gauguins bok fortæller han at alt sjæleligt hos mig er fra Holmerne    Min søster har her på en letvindt og praktisk må{ … }te ordnet en strid liden familiestrid der har varet i 40 år – Vi 3 ældste børn var nemlig Munchianere medens «Småpigerne» var Bjølstadianere –»
Munchmuseet, MM N 3109.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 16.9.1933. Se bl. 1r
«Jeg gjorde alt forat få Gauguin fra at skrive boken – Jeg har heller ikke seet ham siden i våres – Nu har han skrevet den og den viser sig at være meget god og meget studeret og gjort med stor interesse – Jeg har jo ikke læst den hele – Men den må jo nu ha sin gang og jeg får gjøre det smertelige arbeide at korigere den – Jeg vil nødig være en annen end den jeg er eller tilhøre en annen familie – { … }Jeg har været her tre dage og er blit så bebyrdet at jeg atter føler umuligheten af at blive boende her – Jeg reiser imorgen etsteds hen –»
Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 1
«Jeg skal læse hæftet nøiere Jeg syns så vidt jeg har læst at Du er kommet godt fra det Det er jo enkelte ting som jeg havde kunnet forandret hvis Du havde sendt mig prøvetryk som Gaugin gjorde – Jeg gav ham da flere udmærkede oplysninger han sat meget høit – – Det om Krohg havde jeg stilet lidt annerledes – Vi var jo alle gla i Krohg og syntes han var en udmærket maler – Som lærer var han ypperli og den stærke interesse han viste for hva vi gjorde spændte jo vor vilie»
Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 3
«Trods mine store anstrængelser har dog min hjertesøster opnået adskilligt af sin hensigt – { … }For det er nu igjennem hende ad omveie Du og Gaugin har fået mange oplysninger –»
Munchmuseet, MM N 3110.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 3
«Hun har da opnået at jeg har fåt min malerkunst fra Holmerne og i Din bok – I Gauguins ha{ … }r jeg fået alt sjæleligt fra Holmerne –»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 1
«Det er altid ting der kan rettes D Kvinnestudien (Dedichen) er malt efter at Krohg havde korigeret mig. Det er dog ganske uligt Krohg    Da heller HeyerdahlU …  Du burde gjengivet portrættet af Torgersen der hang på hans sidste udstilling Det blev af alle erkjendt som et af mine bedste billeder (Langård og Gauguin) Dette var malt før Krohg meldte sig ind på skolen og er et af mine bedste billeder Du kan få fotograferet billedet hos Torgersenhvis det nu lar sig gjøre»
Munchmuseet, MM N 3112.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 1r
«Gauguin, Glaser og Schiefler har alle sendt mig prøvetryk til gjennemlesning og det er naturligvis absolut nødvendigt – Det kan»
Munchmuseet, MM N 3112.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 1v
«ske således at Grieg sender mig stykkevis { … }prøvetryk til korektur efterhvert Der arbeidet skrider frem – Desuten vil jeg derved hva jeg gjorde med Gauguin kunne give Dig værdifulde oplysninger»
Munchmuseet, MM N 3118.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det ser ut til at ilustrationerne blir nydeligt trykt – Gauguinser vel lidt urolige – Jeg antar Du skal kunne fotografi fra Wilse imorgen eller iovermorgen»
Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 1
«Det er dog no hist og her enkelte ting jeg helst vilde ha forandret lidt på – Det havde kunnet været gjort hvis Grieg som han og Du havde lovet mig i lighed med Gaugin, Schiefler og Glaser havde sendt mig prøvetryk som kunde rettes – Det er ikke helt som det skal dette Du skriver om mig og Krohg»
Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 2
«Note* Min hjertesøster lykkedes det at fastslåt at jeg har arvet min malerævne gjennem morsiden – I Gauguins bok får { … }hun sagt at alt sjæleligt er kommet fra { … }morsiden – Det blir ikke stort igjen fra Munchesiden – Det er en gammel liten familietvist hun her { … }har fåt afgjort på en praktisk måte – Vi 3 ældste var Munchianere Note* medens «småpikerne» var Bjølstadianere –»
Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 4
«Note *Jeg har aldrig talt med Gaugin før efter min brors død. Jeg har vært forarget over flere av hans uttalelser i boken, jeg har beklaget at han ikke har talt med mig før han skrev boken. Jeg har aldrig sagt at Edvard har sin sjelelige innstilling fra mo‹r›sslekten. Sannheten er at engang jeg talte»
Munchmuseet, MM N 3246.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 26.9.1933. Se bl. 1r
«På veien hid sandsynligvis på Oslo Jernbane- restaurant har jeg mistet alle papirene jeg skulde sendt Dig – Jeg har sendt exemplarer til Gaugin»
Munchmuseet, MM N 3246.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 26.9.1933. Se bl. 1r
«H{ … }erved sender jeg de 3 berigtigelser til Gaugin – Forholdet til kvinnen ser Du er greit og kort – Jeg mener jo ikke at Gaugin skal m medtage berigtigelserne i sin helhed – men det er nok vigtigt at folk f{ … }år dette at vide – Alle disse {l}Løgne om mine eiendommer har gjort mig uopretteli skade –»
Munchmuseet, MM N 3246.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 26.9.1933. Se bl. 1r
«H{ … }erved sender jeg de 3 berigtigelser til Gaugin – Forholdet til kvinnen ser Du er greit og kort – Jeg mener jo ikke at Gaugin skal m medtage berigtigelserne i sin helhed – men det er nok vigtigt at folk f{ … }år dette at vide – Alle disse {l}Løgne om mine eiendommer har gjort mig uopretteli skade –»
Munchmuseet, MM N 3307.   Brev fra Edvard Munch til Kristian Schreiner. Datert 4.2.1943. Se bl. 3v
«Jeg får se at få en liten passiar med Gaugin – \Vi får træffes snart igjen/»
Munchmuseet, MM T 1802.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Gaugin»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 253).   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1930. Se s. 1
«Hvis Du har noe Du vil vide skriv det op til mig – Jeg sender et noen få redegjørelser som jeg har meddelt Gauguin»