Daniel Jacobson

Daniel Eduard Jacobson (1861–1939)
Dansk lege, spesialist innen nervemedisin. Drev privatklinikk der Munch hadde et lengre opphold 1908-09. Medisinsk embedseksamen 1886. Doktorgrad: “Avhandling om Dementia paralytica hos kvinden”, Fra 1895 praktiserte han som nervelege i Kbh. og åpnet en privatklinikk i Kochs vej 21. Portrettert av Munch.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Daniel Jacobson

  I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 186.    Brevutkast. Datert 1909–1911.
  «Som De kanske forstaar er det fremforaldt vigtigt at jeg faar trykt Tegningerne til Alfa og Omega på rigtigt godt Omtrykningspapir – så Tegningerne ikke gaar tapt – Jeg har sendt en Rulle Omtryk- ningspapir – {S}Derefter vilde jeg jo meget gjerne få Prisen indsat og Stenerne v{ … }ilde jeg faa garanteret ennu 1 Måneds Opbevaring – eller helst 2 Måneder»
  Munchmuseet, MM N 2277.    Brevutkast. Datert [??].12.1909.
  «Ravensberg og vi skal da hilse –»
  Munchmuseet, MM N 3308.    Brevutkast. Datert 1909–1910.
  «Faar jeg for gammelt Venskabs Skyld be Dem gjøre mig en Tjeneste – – Det er i Anledning af de Lithografiske Stene hvormed jeg trykket Serien Alfha og Omega da jeg var på Kliniken – – {Nu vil}Disse { … }Stene tilhører Dansk Reproduktionsanstalt og de vil nu afslipe dem»
  I privat eie, PN 994.    Brev. Datert 29.10.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

  Brev fra Daniel Jacobson til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 1552.   Brev. Datert 13.05.1909. 
  « Maleren Hr. Edv. Munch Kragerø Norge» 
  Munchmuseet, MM K 1553.   Brev. Datert 22.06.1909. 
  « Hr. Kunstmaler  Edv. Munch R. \BergenKragerø Norge» 
  Munchmuseet, MM K 1554.   Brev. Datert 11.10.1909. 
  «Idag fik jeg Deres Bevis for, at De stadig har mig i venlig Erindring! Tusind Tak for det morsomme Billede! Men – mange Tanker vakte det i mig? Hvorledes mon det går Dem? Har De hatt Udstillinger?» 
  Munchmuseet, MM K 1555.   Brev. Datert 10.11.1924. 
  «Vær hilset i Venskab af En af de Forevigede! Grunden til min Skri- velse er den, at jeg af vor afdøde Storbil- ledhugger Kai Nielsens Vennekres er bleven opfordret til at henven- de mig til Dem med Forespørgsel om De, til Stiftelse af et Legat til Kunstnerisk Formål og bærende hans Navn, kan tænke Dem at bidrage enten ved et Pengebeløb eller måske» 
  Munchmuseet, MM K 1556.   Brev. Datert 12.12.1909. 
  «Nej da, et helt langt Brev! Hvor venligt! Og så et så fornøjet Brev, fuld at gode Efter- retninger både om Helbred og Billeder! Jo, jeg synes, at mit Billede gjorde sig stor- artet oppe på Charlot- tenborg. Og alle Kunst- nere vare højt begejstre- de, men Publikum syntes jo nok, at det meget» 

  Daniel Jacobson er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 1552.   Brev fra Daniel Jacobson. Datert 13.05.1909. Se s. 2
  «»
  Munchmuseet, MM K 1574.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 25.04.1917. Se s. 1
  «Takket være min kvindelige Orden- sans, existerer medfølgende Tegninger endnu, dem samlede jeg op af Papirbunken, da De var rejst, dog uden derfor at betragte dem som min Ejendom; hidtil har jeg kun ofte selv glædet mig over dem, vel vidende, hvor værdifulde de er; men nu er det, at jeg er kommen i den Situation, at jeg meget gerne vil glæde Prof. Jacobson med noget, som baade har Værdi for mig og andre, og dertil kræves Deres Navn, da man jo ikke \kan/ give bort af det, der ikke er ens Ejendom»
  Munchmuseet, MM K 3135.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 05.10.1908. Se s. 1
  «Eben erhalte ich Ihren Brief und habe sofort die Vereinsbank hier ange- wiesen, den Betrag von 400 Mark an Sie unter der Adresse des Briefbo- gens (Dr.m. Jacobson) zu senden. Hoffentlich bedeutet diese Adresse, in welcher Frederiksberg Hospital steht, nicht, dass Sie erkrankt sind, sondern nur, dass Sie Ihre Absicht ausgeführt haben, Sich zur Auskurirung Ihrer Nerven in ärztliche Behandlung zu geben.»
  Munchmuseet, MM K 3160.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 31.01.1909. Se s. 2
  «lich wie lebendige Personen und man kann sich ihnen un- terhalten. Der spöttisch- überlegene Zug in dem esicht des Dr. Jacobson reizt ja geradezu, ihn anzureden. Er wird so- fort jede Schwäche, die man hat, herausfinden und sich innerlich über sie lustig machen. Aber mit menschlichem Wohlwollen,»
  Munchmuseet, MM K 3162.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 04.02.1909. Se s. 3
  «Empfehlen Sie mich Herr Professor Jacobson und dem kleinen Fräulein»
  Munchmuseet, MM N 134.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933. Se bl. 1v
  «En trøst var det ham den hele tid at han følte sin arbeidskraft ikke var rammet. Da han havde malt { … }‹D›r. Jacobson på Klinikken sa han Jeg har vært tro mot kunsten { … }den er tro mot mig»
  Munchmuseet, MM N 1931.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1908. Se s. 1
  «»
  Munchmuseet, MM N 2028.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Skredsvig . Datert 1909. Se bl. 1v
  «JacobsenKliniken i Kjøbenhavn har spurt efter Dig»
  Munchmuseet, MM N 2130.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 1v
  «Som Du vet bodde jeg fra våren 1902 i Tysklandog til jeg i 1907 (eller 8) reiste til Kjøbenhavn og la mig in på klinikken til Jacobsen»
  Munchmuseet, MM N 2255.   Brevutkast fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 1910. Se s. 1
  « Vil Du gjøre mig en Tjeneste – Jeg har forøvrigt osså bedet Prof{ … }essor Jacobson om det men hvis han ikke har megen Tid vilde det være bra at Du hjalp mig – Og det skader vel ikke to – Det  …  gjælder Alfa og Omega Stenerne i Dansk Reproduktions- anstaltDe vil Man vil afslipe Stenene – og forlanger for at trykke bare 20 Serier af Alfa og Omega 375 Kroner»
  Munchmuseet, MM N 2857.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 17.12.1908. Se s. 4
  «Jeg har nu begyndt at gå ude alene – og jeg fryder sig mig som en Gut – Heldigvis mærker jeg ikke noget til det skadede Ben – Nødvendigt blir det nu naturligvis at indrette sig anderledes for Fremtiden – Endnu har jeg ikke bestemt fattet Plan med {h}Hensyn til Fremtiden – Muligvis blir jeg endnu en Tid i Danmark – Doctor Jacobsen har været meget flink og givet mig stærk Kur    jeg er som en opelektriseret Rhamses den 2den – Han taler meget om Dig og ber at hilse meget – Hør – Har Du opbevaret mine Krigsbreve? (Jeg vilde gjerne benytte noget af dem til en eventuel Bog eller Dagbog –»
  Munchmuseet, MM N 2863.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 4.2.1909. Se s. 4
  «Jacobsen – på Fæstningen Kochs vei 21 – Ridderlig lod han mig beholde Sværdet på Æresord –  …  og lagde mig tilsengs – med Betjening af de yndefuldeste hvidklædte Skjoldmøer –»
  Munchmuseet, MM T 1976.   Notat av Edvard Munch. Datert 1908–1909. Se bl. 1r
  «Professor Jacobsen elektriser den berømte Maler Munch og bringer mandlig positiv og kvindelig negativ Kraft ind i hans skjøre Hjerne»
  Munchmuseet, MM T 2735.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1936. Se bl. 24v
  «Som jeg sa da jeg lå dødssyg på klinikken i Kjøbenhavn – og {J}\m/alte portrættet af Pr. Jacobson:»
  Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 5r
  « … Jacobson 5000 kr»