Christian Skredsvig

(1854–1924)
Norsk maler.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Christian Skredsvig

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2028.    Brevutkast. Datert 1909.
«»
Munchmuseet, MM N 2029.    Brevutkast. Ikke datert.
«Læses med Eftertryk på Første Ord»

Brev fra Christian Skredsvig til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 6 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1066.   Brev. Datert 30.05.1908. 
« Hrn. Wohlgeb. Kunstmaler Edvard Munck Warnemünde. Deutschland.» 
Munchmuseet, MM K 1067.   Brev. Datert 14.06.1909. 
« Du er en Stor og Go Mand, som vilde sende mig Brev fra Anstalten dernede – Bjørnelabben saaret mig fælt – men da det gik løs over mit daglige Brød, som skal skives op til:» 
Munchmuseet, MM K 1068.   Brev. Datert 18.06.1910. 
« Maleren Edv. Munch Grand Hotel Kragerø.\Fr.hald/ Norge \Moss./» 
Munchmuseet, MM K 1069.   Brev. Datert 10.06.1908. 
« Maitre Edvard Munck Kunstmaler in Warnemünde Deutschland, \Mer umslungen!/» 
Munchmuseet, MM K 1070.   Brev. Datert 13.09.1911. 
«Modtaget Kr. 100,- hundrede Kroner som senest bet. den 11 Desember 1911, til Hr. Festsalsmaler Edv. Munch.» 
Munchmuseet, MM K 1409.   Brev. Datert 27.04.1889. 
«Vi undertegnede malere ville herved udtale vort enstemmige ønske om, at statens stipendium i aar maa blive givet til Edvard Munch som den der utvilsomt hidtil blandt de yngste norske kunstnere har vist det ubetinget største umiddel- bare talent og som i forhold til sin produktion uden sammenligning har nydt mindst opmuntring» 

Christian Skredsvig er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1222.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 08.02.1890. Se s. 2
«Så har det været adskillig røre blandt kunstnerne ianl. indkjøb til Galleriet af Wergelands dårlige billede: fisker i havsnød. Det var allerede besluttet, at det skulde kjøbes, men de skulde naturligvis prutte (thi Skramstad var jo blandt dem som var indkaldt for at supplere galleribestyrelsen – sammen med Barth, Skredsvig og Munthe).»
Munchmuseet, MM K 1223.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 23.02.1891. Se s. 2
«Kunstbegivenheder er her ikke ): nok kjeglerier, men ikke kunstværker. Skredsvig maler «Kristus» i Bærum, han er arbeidsmand hos Brambani; det forekommer mig at ideen er kommen noget sent til verden. Om han klarer det maleriske er det endnu ikke godt at sige noget om, da billedet ikke er færdigt.»
Munchmuseet, MM K 1224.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 14.12.1891. Se s. 2
«Skriv et par ord om hvordan dere har det, og hils Skredsvigs; til dem skal jeg skrive senere.»
Munchmuseet, MM K 4385.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.11.1890. Se s. 3
«ved Siden af «Skredsvigs og Munchs Billeder.» – Ja nu ere Billeder paa Fart igjen, – to komme alt- saa herud, et til Bergens Efter- udstilling, – Commiteen har udtaget et af de smaa Asgaarsstrandsbilleder Der blev telefoneret herud fra Ram memageren, om Amerikastykket var betalt, – han stod da i Begreb med at sende det, – altsaa er det vel paa Havet nu. –»
Munchmuseet, MM K 4520.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1909. Se s. 1
«Helst vil vi vente med Fhalds- turen. Kanske Du da har faaet kjøbt Dig et Sted; Tak skal Du ha for invitationen. Det er vel deilig at vide, at Du er saa ovenpaa. – Det var godt, – at Skredsvig forstod at fortælle om dine Vanskeligheder din Nød. – Nu har jeg rablet, bare Du forstaar,»
Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 2
«maleri { … }og frem med  …  det direkte naturstudi{ … }erne Og kampen var hård enhver hårsbred blev gjort dem stridig. Krohg og Thaulow tog den stadig mod den værste stød de blev først leet af og derpå utskjældt. Den nye retnings tilhængere refuceredes og om de antoges hængt bort i Krogerne Men de stred og holdt ud og vandt. Thaulow blev modemaler og Krohg anerkjendt For de øvrige indflyttede Male malere såsom Eilif Petersen EriErig WerenskjoldSkredsvig der allerede havde et navn ‹ud›{s}var det nu let at bo og bygge heroppe»
Munchmuseet, MM N 648.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Et vand – en indsø – og utallige bjergtopper me sne – hvor husene var små dernede ved bredden – bitte små legehuse – væk var igjen atter en tunnel – et nyt billede – jeg kan du se toppen spurte jeg Skredsvig – vi  …  vi bøiet os ned til vinduskarmen – nei bare trætopper og bjergvægger – så var vi over en bro en dyb dal nu langt langt nedunder o{g}s og en  … fos midt i i – vi svimlet»
Munchmuseet, MM N 648.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nedover alperne gik det – du hører p …  bremser den knærtende lyd a bremsen –  …  Jeg og Skredsvig står foran på peronnen {–}udenfor koupen»
Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892. Se s. 1
«Et eller to breve må vist være kommet væk – {e}Et brev skrev jeg den 18 eller 19de – Jeg har fået alle eders breve{ … }dine { … }breve hvor der var mange morsomme efterretninger – Bjørnsons artikkel var modbydelig – jeg har en anelse om at Strøm er bag det – han var en af ansøgerne – Jeg Julen var jeg hos Skredsvigs der har leiet en villa her i nærheden – Vi havde jule kaktustræ – Skredsvig havde hugget en stort kaktus ned for anledningen»
Munchmuseet, MM N 778.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1892. Se s. 1
«Jeg har igrunden ikke annet at fortælle end at jeg befinder mig vel – har havt virkelig influenca en dag og en nat – men var alt oppe dagen efter – jeg fik den da jeg var ude hos Skredsvig smittet af dem – de var rent elendige men jeg greiet den bra – forresten er den meget farlig her i syden – Jeg var igår i Monte Carlo    vi { … }feiret fru { … }Skredsvigs fødselsdag – man vi hørte på koncerten i Spille sale huset – der er gratis – Det første som blev spillet var Svendsen – en { … }Symphoni»
Munchmuseet, MM N 778.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1892. Se s. 3
«af sig for det er så koldt der – de må ligge med varmeflasker om natten  …  – Jeg fik nok føle det da jeg var derute – Jeg frøs enda jeg hadde – frakken og pelsen på mig – og enda Skredsvig stak til mig en af sine varmeflasker –»
Munchmuseet, MM N 778.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1892. Se s. 3
«Jeg har det da anderledes i mit værelse – når det er solskin – sidder jeg ved åbne vinduer – jeg har en liden altan udenfor Forresten er vi nok enig om både jeg og Skredsvig at klimaet for os er best hjemme – Men han han tør ikke si det når konen er tilstede for hun vil helst bo i syden – Ja»
Munchmuseet, MM N 780.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.2.1892. Se s. 1
«Høst har sendt penger så jeg ser mit brev er nåd frem – Jeg kommer nu snart til at flytte til Skredsvig – jeg skal ha pensjon der og betale 30 Kroner om måneden hvilket er mindre end jeg betaler i husleie {–}her    Jeg kommer da til at bli noget længer ute vel Marts måned – De er svært hyggelige Skredsvigs – Her er jeg nu mit oppe i Karnevalet – du m og morer mig godt – Dere har det vel bra og koldt hos dere nu –  …  Her kommer begynner sommeren – Skredsvig bor»
Munchmuseet, MM N 780.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.2.1892. Se s. 1
«Høst har sendt penger så jeg ser mit brev er nåd frem – Jeg kommer nu snart til at flytte til Skredsvig – jeg skal ha pensjon der og betale 30 Kroner om måneden hvilket er mindre end jeg betaler i husleie {–}her    Jeg kommer da til at bli noget længer ute vel Marts måned – De er svært hyggelige Skredsvigs – Her er jeg nu mit oppe i Karnevalet – du m og morer mig godt – Dere har det vel bra og koldt hos dere nu –  …  Her kommer begynner sommeren – Skredsvig bor»
Munchmuseet, MM N 782.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892. Se bl. 1r
«Tak for de tilsendte penge – Jeg havde tænkt ikke at bruge dem – { … }og sende dem tilbake – {m}da jeg bor så billigt hos Skredsvig – men det er vel bedst jeg beholder dem nu jeg har dem – jeg det var jo kjedeligt at måtte låne av Skredsvigs – Men kan du nu osså ud undvære dem? –  …  {I}Når jeg kommer hjem blir det mig let at betale dem til{ … }bage strax –»
Munchmuseet, MM N 3034.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 20.2.1892. Se s. 3
«Jeg er meget sammen med Skredsvig der er { … }svært hyggeli – Men det er forunderli alt at være stadi sammen med folk – som man aldri k{ … }an s …  snakke om med om de ting der optar en mest    Mennesker er forund{ … }erli forskjellige»
Munchmuseet, MM N 3510.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1882. Se s. 3
«anderledes end os. Har du seet i bladene hvilken ros rosHeyerdahl har fået for sit «døende barn»? og har du at seet at han får solgt stykket til et musee i Paris? Det er  …  virkelig sørgelig at det ikke kunde blive an- skaffet for vort nationalmusée. Sådanne billedere og ikke disse brune sausede billederne malerier som som det der er så fuldt af kunde det være nyttigt og lærerigt at se på for yngre kunstnere. Skredsvig har nylig sendt op i national- galleriet et rigtigt storartet billede; som {E}enkel i kompositionen og fuldeste natur i gjengivelsen. Man glemmer næsten at det er malt når man står foran det, man in kan indbilde sig at man ser  …  hele scenen gjennem et vindue To heste en sort og en hvid den sidste med en mand på ryggen står på en vei til på den venstre på den anden side holder græsser en saueflok med en pige imellem si{d}g; altsammen badet i sols{i}kin. Du»
Munchmuseet, MM T 128.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 23v
«NoteAlbenga anbefales – på det heftigste – mellem Genova og Nizza Se Albenga og døe EM Lev til du ser Albenga C.S.»
Munchmuseet, MM T 128.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 24r
«NoteÅa se kaktussen C. S»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 58r
«Skredsvig og frue kom og indviterte mig at bli med til Monte C{ … }arlo –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 67
«– Jeg vækkes pludselig op Det banker på Døren – ind kommer Fr L – Smilende strålende med flagrende Haar – og efter Maleren min Ven Skredsvig Maleren –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 67
«– La os få Champagne sier – jeg – {Ja}Champagnekorken smalt – – Syng da Skredsvig sier fr L – – og Skredsvig sang – Se her sa Skredsvig denne Naal har Fr L git mig»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 67
«– La os få Champagne sier – jeg – {Ja}Champagnekorken smalt – – Syng da Skredsvig sier fr L – – og Skredsvig sang – Se her sa Skredsvig denne Naal har Fr L git mig»
Nasjonalbiblioteket, PN 1240.   Brev fra Edvard Munch til Bjørnstjerne Bjørnson, Dagbladet. Datert 1.1892. Se s. 2
«De siger: «Munch blir i Nizza medens Skredsvig reiser sydover, Munch er altså syg.»»
Nasjonalbiblioteket, PN 1240.   Brev fra Edvard Munch til Bjørnstjerne Bjørnson, Dagbladet. Datert 1.1892. Se s. 2
«Til deres trøst skal jeg fortælle dem at Skredsvig bor her lige i nærheden, har ikke tænkt at reise og er som jeg optat med at male»