Munchmuseet, MM T 128

MM T 128, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

No-MM_T0128-00-R
No-MM_T0128-00-Ri
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 1v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 2r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 3r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 4r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 4v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 5r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 6r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 6v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 7r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 7v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 8r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 8v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 10r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 11r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 11v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 12r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 13r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 13v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 15r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 16r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 17r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 17v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 18r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 18v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 19v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 20r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 20v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 21v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 22r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 22v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 23v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 24r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 24v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 25r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 25v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 26r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 27r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 27v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 28r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 29v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 30r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 30v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 31r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 32r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 33r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 33v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 34v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 35r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 128 bl. 40v
No-MM_T0128-98-Vi
No-MM_T0128-99-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring