Uidentifisert kvinne

Det finnes en rekke brev hvis mottaker ikke er identifisert. Vi har opprettet tre uidentifiserte mottakere, uidentifisert kvinne, mann og person. Vi har sett på brevets innhold for å knytte det til en av de tre. Uidentifisert person benyttes når det ikke kan avgjøres om brevet er stilet til en kvinne eller en mann. Forhåpentligvis vil vi med tiden identifisere mottaker for mange av disse brevene. Vi tar gjerne imot tips til hvem mottaker kan være, kontakt oss gjennom tilbakemeldingsskjemaet vårt.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til uidentifisert kvinne

I det digitale arkivet finnes det 23 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 25.    Brevutkast. Datert 1912.
«Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Briefe –»
Munchmuseet, MM N 668.    Brevutkast. Datert 19.2.1906.
«Mange Tak for Brev- kortet fra Oberhof – Jeg var reist ifra Elgersburg og fik begge Brevkort først senere i Weimar – Jeg telefonerede strax til Oberhof men det blev mig svaret at alle skulde reise bort { … }Dagen efter – Havde jeg»
Munchmuseet, MM N 669.    Brevutkast. Datert 1905–1906.
«»
Munchmuseet, MM N 672.    Brevutkast. Datert 1910–1920.
«»
Munchmuseet, MM N 673.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg kommer ikke til { … }byen i morgen. Vær hyggelig og kom udover imorgen eftermiddag så tidlig som muligt hvis de{i}t blir pent veir da.»
Munchmuseet, MM N 674.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det passer mig så godt at stelle selv og jeg får arbeidet mer Jeg har jo tidligere stellet selv for mig ‹i› længere tid – Jeg kommer senere på høsten at ta et kurophold på et høifjeldssanatorium og jeg finner derfor det er best at De slutter som husholderske for mig – Det var jo egentlig en k mindre job der blev langvarig –»
Munchmuseet, MM N 675.    Brevutkast. Ikke datert.
«Min hjerteligste tak for gaven og hilsene{ … }n til min fødselsdag»
Munchmuseet, MM N 678.    Brevutkast. Ikke datert.
« Jeg kan godt forstaa at hun er en annen mod Inger end mod mig – Tror Fruen at det bare er Lauras Skyld når der falder bitre Ord?»
Munchmuseet, MM N 679.    Brevutkast. Datert 12.2.1927.
«Tak for Deres venlige brev – Jeg har før, og under og efter krigen givet store samlinger af mine grafiske værker til Kobberstiksamlingen i Berlin – Men jeg har jo osså tænkt på at { … }vise mig erkjendtlig for den enestående ære man gjør»
Munchmuseet, MM N 680.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har søgt Dem pr Telefo{ … }n idag uden Held. Jeg skal telefonere til Dem imorgen Tirsdag i Anledning Udstillingen som jeg haaber gaar i Orden»
Munchmuseet, MM N 681.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg takker Dem for Deres venlige Brev – Det kunde vel være en Del at sige ‹ennu› om jeg end har udtalt klart og greit det vigtigste i mine to Breve til Dem – – Jeg har blandt annet udtalt { … }mig om det evindelige Ludvig-Spørsmaal der vel er blevet en fix Ide – og om annet der berøres i Deres Brev –»
Munchmuseet, MM N 2623.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich danke Ihnen vielmals fur Ihre liebenswurdiche Briefes – es freut mich das es Ihnen freut das klein Geschenk –»
Munchmuseet, MM N 2651.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es wurde mich freuen wenn das Bild bei WustLangbergerstr. 91. das vermizste Portrait wäre»
Munchmuseet, MM N 2762.    Brevutkast. Ikke datert.
« mein herzlicher Dank für die wundervolle Überraschung die Sie mir gestern bereitet hatten – Wie von einer Aladdins Lampe hervor- gezaubert war mein Tisch von d{ … }er köstlichsten Sachen uberladen, wenn ich ein bischen spät zu { … }Hause kam – Ich wünsche Ihnen ein gluckliche Weih- nachtsabend und zeichne mir»
Munchmuseet, MM N 2763.    Brevutkast. Datert 1909.
«Leider macht die deutsche Sprache mich immer Schwierigkeiten – und uber manches hatte ich Lust mit Ihnen zu s{ … }prechen –»
Munchmuseet, MM N 2764.    Brevutkast. Ikke datert.
«Ich habe so ofte an Ihnen und an Weimar gedacht und habe so oft schreiben wollen – dann ist es so vieles ich erzahlen wollte – dasz es zu nichts wurde –»
Munchmuseet, MM N 2766.    Brevutkast. Ikke datert.
«Es geht mir immer schlimmer mit dem Briefschreiben – Ich zerreisze die Briefe – der Fehler wegen – – Ich werde heute doch versuche Ihnen ein Bischen zu erzahlen – und schreibe Ihnen denn spater nochmals zu alz ich { … } …  gern viele mit Ihnen plaudern mochte»
Munchmuseet, MM N 2767.    Brevutkast. Ikke datert.
«Viele herzliche Danke fur Ihre Briefes – Es hat mich sehr erfreut von Ihnen alle zu hören – und wie hat es mich erfreut das Sie alle gesund sind – Es ist doch ein grozse Trost in diesen fur Ihnen ernste Zeiten das Sie alle zusammen sein konnte und Der Krieger auch die Kriegsjahren»
Munchmuseet, MM N 2768.    Brevutkast. Ikke datert.
« Ich habe Ihnen Mitwoch { … }Vormittag gewartet wie – aber vergebens»
Munchmuseet, MM N 2769.    Brevutkast. Ikke datert.
«Vielen Dank für die Jenaer-Zeitung – Die {r}Artikel ist sehr schon und klar geschrieben und hat mich sehr erfreut – Bitte gruszen Sie { … }Professor Graef vielmals –»
Munchmuseet, MM N 2770.    Brevutkast. Datert 1908.
«Ich danke Ihnen vielmals fur Ihre liebenswurdiche Briefes – Fur mich ist es schwierig zu antworten alz ich 10 Brief { … }zerisse für ein fertigen – So schlecht geht es mit den Deutsch –»
Munchmuseet, MM N 3398.    Brevutkast. Ikke datert.
«C’est momentan Kommentar tres dificile dire le pris de l’art – Depuis long temps je ne pas av‹é› Kommentar vendue de gravure –»
I privat eie, PN 1137.    Brev. Datert 6.12.1943. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Uidentifisert kvinne er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 849.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].04.1903. Se s. 3
«nu skulde vort bilde af Oda til Nationalgalleriet. Vi blev aldeles fortvilet kan De skjønne, og et par dager efter kom et brev fra Oda, hvori hun ber os afstaa det og saa skal vi istedet faa Deres syge pige som hænger hos fru Heiberg. Ja, da blev vi jo atter glade da. Hun lægger til at siden det er os, tror hun ikke Munch har noget i mod, hvilket vi jo ogsaa haaber.»
Munchmuseet, MM K 4546.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.09.1899. Se s. 4
«Iaften skriver vi til Aas, til Frøken Møller og beder hende høre efter, om der kunde været noget Logi der for Laura, ialfald for et Par Maaneder. – Inger var idag hos hende og havde hun Lyst paa dette. – Hun vil nu saa gjerne komme ud, saa ‹vi› vil see om hun fra Midten af Sept kunde faa et Sted. –»
Munchmuseet, MM N 438.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Laura Olsen Mussæet»
Munchmuseet, MM N 484.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Fru Vogt i ‹Bodingen›»
Munchmuseet, MM N 754.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1890. Se bl. 1r
«Vi Dere bør ikke ta leie i landhandleriet før dere har talt med fru Holmsen { … }Jeg troede ellers det var en for stor leilighed –»
Munchmuseet, MM N 1094.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 5.1890. Se s. 2
«Kuffer{ … }ten syns jeg er så rummelig nu forresten – så jeg er næsten ræd jeg har mistet noget  …  tøi. Der er mange norske her nu – Frits Thaulow og frue Holmboe og frue – og Jørgen Sørensen – Jeg skal i aften i selskab hos en frøken Hille fra Bergen – Der kommer alle de unge norske – Det er længe siden jeg har været hjemmefra så jeg vil vel næsten ikke kjende mig igjen –»
Munchmuseet, MM N 1289.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Eft{ … }er at ovenstående var skrevet ringte fru Magelsen op til mig.»
Munchmuseet, MM T 159.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Helen EngelsrudTromsøDie grossen Eingeweihten Kommentar»
Munchmuseet, MM T 196.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 23v
«Margarete Douzette»
Munchmuseet, MM T 196.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 23v
«Aagot      Schleppegrels 15»
Munchmuseet, MM T 234.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Sygekasse Fabritius og Sønner Anna 25 Kroner Forth{ … }nigly Review Rervens of Re{ … }rvens Hr. Abras  Hr. Abramsen Just Høegsgd 2  Henrik Rom Stensberggade 17 Brandforsikring – Bryn{ … }ildsen»
Munchmuseet, MM T 244.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935–1936. Se
«Fru Tho …  5 kr»
Munchmuseet, MM T 245.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942–1943. Se bl. 9v
«Frk Hulda Henriksen GotaasHeyerdahl A. Døvle–Dollis Tannlæge»
Munchmuseet, MM T 248.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942. Se bl. 20v
«Fru Tho …  5 kr»
Munchmuseet, MM T 2725.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Ragna ‹Rogne› R{ … }agnild Fru ‹Rogne› 3898»
Munchmuseet, MM T 2748.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1927–1934. Se s. 5
«

Frøken Ågot Evang Tullinsgd  …  2 b

»
Munchmuseet, MM T 2748.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1927–1934. Se s. 5
«

Birgitte Ulsten Østbyes hotelKarl Johan 4

»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 16r
«{ … }Slig var det me Ølkua – han havde faret i 3 År på China – og lagt sig op en pen Klat Penger – – og så tænkte han derute mangen Gang på hu Severine her i Aasgaardstrand – Han kunne nok ta sig mangen Støit i Havnene i B på Chineserhavet – og»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 16v
«se lidt på Chineserinderne osså – men hu Christine sang han derute – Du Christine Du er min Viv – ‹og› han tænkte alti på henne –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 16v
«se lidt på Chineserinderne osså – men hu Christine sang han derute – Du Christine Du er min Viv – ‹og› han tænkte alti på henne –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 16v
«Han kom i Våres hjem – og hans smukke Christine har forandret sig i Skroget – så han – O – Du Christine hva er me Dig { … }slig Du ser»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 16v
«Han kom i Våres hjem – og hans smukke Christine har forandret sig i Skroget – så han – O – Du Christine hva er me Dig { … }slig Du ser»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 17r
«Så gik Ølkua fra Samlag til Hotel V. og til Hotel – og overalt drak han – Han kom ful hjem og – så gråt han jammerli – O Du Christine – ‹hvem› Fan – hvem har gjort det –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 27r
«– Hør De sa han – { … }Kjender De hu Severine – Nei sa jeg»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 27r
«Kjender De ikke Severine»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 27r
«Ja Severine sa han – men sa ikke mer –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 29r
«{Vi}Jeg og Carsten dillet senere op på Hotellene og jeg gik sent hjem – ved Huset til Ølkua og Severine høres Spektakel –»
Munchmuseet, MM T 2759.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 29r
«Nå har jeg tændt Måne- skinslampen – og jeg og Severine sk{ … }ulde lissom ha det hyggeli – og så er re Du – ta Dig i Vare –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 19v
«Steva – tværs over bakken – kona til Lars – hu drak som en mær – fanen { … }en stor svinemær – hu var den eneste som døivan»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 33v
«{ … }Fru Klein gik forbi – Hvordan var nu det – hun og Jappe dengangen – Ja han hun hadde sagt noe om dem – så vilde han dræpe hende – Vi hadde møie me at få tat rev fra ham revolveren jeg og fru Holmboe – han vilde ha den i lommen og følle fru Klein»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 33v
«{ … }Fru Klein gik forbi – Hvordan var nu det – hun og Jappe dengangen – Ja han hun hadde sagt noe om dem – så vilde han dræpe hende – Vi hadde møie me at få tat rev fra ham revolveren jeg og fru Holmboe – han vilde ha den i lommen og følle fru Klein»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 34v
«Vi  …  Jeg fik en flaske vin hos frøken Krohg – s{ … }ka vi gå hos dem eller ska vi drikke her – som de vil – som de vil»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 51r
«I forgårs h var jeg hos frøknerne Sjelderup – hadde dem begge tilbors – Frøken Schjelderu den ældre var meget elskværdi – Jeg ved hun har sagt til fru Holmboe at hun liker mig godt –»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 40r
«Goldstein la sig tilbage i sofaen og { … }så indi sig selv bag lorgnetten Om jeg skrev etter Olga»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 40v
«Alle de nederdr‹æ›gtigheder jeg har gjort – de lide lidelser der var beregnet på hende fik andre    ‹St›akkars Olga»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 47v
«Emma og Edvard – { … }Edvard og Em{a}ma – de elsker hverandre hørte jeg nedenfra – det  …  var frøken Dyste – { … }hun sang og plukkede blomster – Jeg føl»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 45
«Fru Brask Thorvaldsens Mussæum»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 14v
«Mandag den 23de. Idag kom  …  blev der meldt os, at Thora Vold, som var bleven syg i de sidste Dage medens vi var paa»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17r
«

Onsdag den 25de. var vi i det Klee- bergske Menageri; deri var to Hanløver og 6 Løvinder, en Elefant, fire Kongetigre, et Næshorn, en Bjørn og flere Shakaler og Ulve; dertil kom mange Aber, Papegøier og Pin- svin; en Giraf, og en Zebra \og en Grib./ Frøken Kleeberg gik først ind til to tre Løvinder derpaa til to vildt udseende Kongetigre, som hun hun tvang til at lægge sig ned, hoppe gjennem Ringe og deslige. Elefanten måt- te placere sine klumpede Ben paa en ganske liden Tamburet eller hvad jeg skal kalde det, og

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 17v
«paa et Ord af Frøken Kleeberg bevægede den sig i de mest van- skelige Stillinger. En af Løvin- derne havde tre smaa Unger som baade denne og Hanløven næsten uophørlig kjælede og slik- kede.»