Jørgen Sørensen

(1861–1894)
Norsk maler. Jørgensen og Munch malte sammen tidlig i 1880-årene. Portrettert av Munch.

Les mer

Jørgen Sørensen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 778.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 24.05.1922. Se s. 2
«kom allerede i middagsnummeret, før stor- tingsdebatten begynte om eftermiddagen. Og det gjorde sig godt. Samtidig stod et telegram fra norske malere i Paris, un- dertegnet Diriks, Jean Heiberg, Sørensen og en to–tre andre. Foreløbig er han altså reddet. Men jeg er bange for, at fienden ikke blunder af; før vi vet ordet af det, kan der komme et nyt nummer af skandalen. Men jeg tror, at denne sag ialfald har øvet en gavn- lig indflydelse, den at indgyder Thiis en gavnlig skræk; jeg er sikker på, at han for fremtiden vil være mindre uforsigtig og mindre suveræn end han hidtil har været. Han må forstå, at der står for meget på spil for ham, at hans fiender er man- ge og at de ikke skyr noget middel for at komme ham tillivs, samt endelig at hans venner ikke er så mange og at de hoved- sagelig er at finde i de radikale kunst- nerkredse.»
Munchmuseet, MM K 4830.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 1
«Nu gaar jeg og spiller med en liden pige om dagen. En niece af fru Normann. De bor paa Lian; jeg faar da en deilig spadsertur to gange i ugen. Det er morsomt at spille med hende, enda det er noksaa ondt at faa noderne ind i hovedet paa a. Fru Normann, kona til kandidat Normann er virkelig en hyggelig dame. Kjøbmand skal nok have ondt for at faa penge af dem, men jeg faar nok sikkert. Hun har en hel del malerier. Et landskab af Sørensen kjendte jeg paa malermaaden, der stod intet navn. Det syntes hun var meget mærkeligt. Da jeg fortalte om dig, og at du havde malt mig, kjendte hun mig pludselig igjen fra udstillingerne. Hun kjendte igjen»
Munchmuseet, MM K 4860.   Brev fra Inger Munch. Datert 11.06.1928. Se s. 2
«Flock og bodde i Kjøbenhavn. En kjendt skikkelse for mig er dr. Flock her i byen, som døde for en tid siden. Han er i familie med os. Der ligger tæring til familien. En søster av vor bestemor, Kathrine, var forlovet med en løitnant som døde, og Kathrine fik av sorg tæring og døde paa veien til Italien. Efter hende er mama opkaldt. En bror av vor bestemor er far til Jørgen Sørensens mor. Altsaa er mama kusine til mor til Jørgen Sørensen. Øivind Sørensen som tegner for aftenposten er i familie. En fætter av mama døde i Throndhjem. Han var meget begavet, var syk og nedbrudt av fattigdom, da han fik en liten arv ved hjelp av Villas Hansen. Husker du Villas Hansen paa Grynerløkken? Papa var læge der. Aldrig hørte vi noget om slæktskap. Han var fætter av mama. Han døde ifjor paa Hamar. Var forlaksbokhandler. Vi sendte krans til ham og før til hans kone,»
Munchmuseet, MM K 4863.   Brev fra Inger Munch. Datert 21.09.1928. Se s. 1
«Det hadde vært hyggeligt om vi hadde kjendt mere til mamas familie. Tante sat en dag sammen med Jørgen Sørensen nede paa østbanestationen, de hadde ingen anelse om noet slæktskap. Sørensen talte da med begeist- ring om dit stjernebilde, og tante sa da hun kom hjem, at hans øine lyste som stjerner. Det var altfor stas med Munchfamilien. Andreas brukte mange aar av sit ungdomsliv til forgjæves at søke ahner i de adelige rækker, saa var vi kun Rasmussen. Andreas foraktet saa den ringe oprindelse til mamas familie, han gjorde aldrig noe for at opspore dem og skrive slæktsregister over dem. Det var heller ikke noen ringe oprindelse; gaardbruker i vore dage er da ikke ringaktet. Ossa har familien»
Munchmuseet, MM K 5060.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.04.1894. Se s. 2
«blad udsprungne og et enkelt Morel- træ  …  er bedækket med Blomster. Træerne staar ellers nøgne, men med bristefærdige Knopper, Græsplænerne er grønne – Varmen i Skyggen ved Middagstid op til 16° C. – Karl Johan er deilig om Dagen – i Musiktiden myldrer det af lyse Dragter og broget farvede Parasoller – Sørensen kommer af og til svingende opover gaden – og naturligvis Torgersen og Jonsen. Visdal og Krag er stadig at se – Diriks ser jeg aldrig ude med sin Kone, og de har da alltid travelt for at komme hjem til gutten sin.»
Munchmuseet, MM K 5110.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.03.1894. Se s. 3
«Jeg skal hilse Dig fra Jørgen Sørensen– som jeg traf paa Station,– han ønskede at han kunde faa see din «Stjernehimmel, – saa talte han om Willumsens Udstilling og han synes saameget bedre om din – dine Maaneskinsbilleder tiltalte»
Munchmuseet, MM N 409.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 4
«Nu skal du ut i sneen – Da  …  skjønte alle malerne at det gjaldt og de kom styrtende frem fra alle kanter i bare skjorten – Det var SørensenTorgersen Strøm    \Alle i skjorte/»
Munchmuseet, MM N 733.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1884 . Se s. 3
«jeg havde ventet nemlig 3 kr. Sørensen er nu reist så ved vi blot er to.»
Munchmuseet, MM N 1094.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 5.1890. Se s. 2
«Kuffer{ … }ten syns jeg er så rummelig nu forresten – så jeg er næsten ræd jeg har mistet noget  …  tøi. Der er mange norske her nu – Frits Thaulow og frue Holmboe og frue – og Jørgen Sørensen – Jeg skal i aften i selskab hos en frøken Hille fra Bergen – Der kommer alle de unge norske – Det er længe siden jeg har været hjemmefra så jeg vil vel næsten ikke kjende mig igjen –»
Munchmuseet, MM N 1428.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1941. Se bl. 1v
«Tegneren i AftenpostenØivind Sørensen fortalte i telefon at han var nær beslægtet med Jørgen Sørensen og Holm.»
Munchmuseet, MM N 2126.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1908. Se bl. 1r
«– {I … }Samme År som Kunst og Industriudstillingen i Kristiania leide jeg sammen med Strøm B HansenTorgersen og Sørensen atelier i PultostenKrohg kom da ned og tilbød sin Undervisning der varede 2–‹a› 3 Måneder Måneder»
Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 3
« med fru Aase Nørregaard fortalte jeg henne hvad min bror har sagt om min tante: «Tante hadde blitt en stor kunstnerinne hvis hun hadde reist ut og satt sig inn i kunsten.» Fru Nørre- gaard svarte mig: «Derfor er han blitt sånn ene- stående kunstner, han slekter på to familier.» Min tante og Jørgen Sørensen hadde en del felles. Jørgens{ … }mor var født Holm, og min mors mormormor var født Holm. – Der har vært en del ‹skumleri› blant vår slekt. Og meget er kommet frem til min bror på en usannfærdig måte.»
Munchmuseet, MM N 3120.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se s. 3
« med fru Aase Nørregaard fortalte jeg henne hvad min bror har sagt om min tante: «Tante hadde blitt en stor kunstnerinne hvis hun hadde reist ut og satt sig inn i kunsten.» Fru Nørre- gaard svarte mig: «Derfor er han blitt sånn ene- stående kunstner, han slekter på to familier.» Min tante og Jørgen Sørensen hadde en del felles. Jørgens{ … }mor var født Holm, og min mors mormormor var født Holm. – Der har vært en del ‹skumleri› blant vår slekt. Og meget er kommet frem til min bror på en usannfærdig måte.»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 74
«Gjorde for nogle dage siden bekjendtskab med Jørgen Søren- sen, ung landskabsmaler. Vi gjorde igår færdigt hvert vort stykke af nogle gamle gårde bag Gaustad.»