Halfdan Strøm

Halfdan Frithjof Strøm (1863–1949)
Norsk maler. Leide vinteren 1882 atelier på “Pultosten” sammen med blant andre Munch.

Les mer

Halfdan Strøm er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 122.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 22.03.1889. Se s. 4
«kjøbte von Hafsten og solgte Strøm Cafébildet sit for 100 kroner. S. & J. blev her søndagen også og J. måtte døie adskillige piller i anledning af sin brutalitet den dagen også. Jeg kan nok slet ikke skrive, når jeg kommer endda, naturligvis vil jeg forfærdelig gjerne træffe dig, kan du vel tænke, du må komme op og vise dig frem for mig, straks jeg kommer til byen. Du kan skrive til mig som ellers, hvis jeg kommer til at reise, skal jeg underrette dig straks, det blir bestemt. Jeg går slet ikke på Carneval. Jeg spøgte bare. Du har vist ikke godt af at gå du heller, vær nu forsigtig, bussen min, ellers ængster jeg mig rent caput.»
Munchmuseet, MM K 161.   Brev fra Hans Finne-Grønn. Datert 15.10.1934. Se s. 2
«En del malere som har bestemt at unddra sig «den faste jurys» vilkaarligheter, har besluttet at danne gruppe med egen jury (ved alle officielle utstillinger i ind og utland.) Det antal kunstnere som allerede er sikret for gruppedannelse (hvoriblandt Prof. H. Strøm, A. C. Svarstad, Søren Onsager, Rudolf Thygesen), opfordrer Dem herved til at slutte Dem til denne gruppe, som b vil bestaa av vore fremste ældre og yngre malere ikke tilslutet den organisation juryen protegérer.»
Munchmuseet, MM K 1438.   Brev fra Kunstnerforbundet, Per Rom. Datert 08.02.1939. Se s. 1
«Nu kan det være mulig at man kan få oprettet en ny kunstnergage, til fordel for Thygesen, og i den anledning vil jeg henvende mig til Universitets og Fagskolekomiteen. Fra før av er det samlet en rekke navn som støtter forslag om kunstnergage til Thygesen, og disse er Jean Heiberg. David Monrad Johansen. Axel Revold Christian Sinding. Halvdan Strøm. Jens Thiis Erik Werenskiold»
Munchmuseet, MM K 4377.   Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 16.01.1890. Se s. 1
«Kjære Edv. Der findes hverken ikke franske  …  Penge og heller ikke Anvisninger hos nogen Bankier her i Byen – maeske faar de saadanne snart. Bankene vil ikke udstede Anvsninger for en saa liden Sum som Kr 200 Fr – saa jeg maa \ … / sende Penge – hvis du ikke kan vente længer – faar du skrive, saa kan jeg maaske  … Kreditbanken. Af dine Bekjendte har jeg blot seet Torgersen og Strøm – Stang er frendeles usynlig. Din P. A. M.»
Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1892. Se s. 2
«Han Bjørnsen var vel kjedelig, det er naturligvis Misundelse, hans Datter skal have søgt saa længe – men det er ogsaa troligt, at Strøm er misundelig. –      Men det Onde vendte sig til det Gode, kan man sige her, – for det var overordentlig godt for Dig at Thaulow, traadte frem. – Han er jo en mægtig Mand, som man har fuld Tillid til; – hans Artikel er sammendraget kommet ind i Ørebladet. – Vi have jo nu ogsaa læst Bjørnsons Gjensvar – han er saa vemmelig; – Strøm har havt meget Omgang med Bjørnsons i Gudbrandsdalen. – Det var rigtig godt og overlegent skrevet dit Svar til Bjørnson. – Det var noksaa pudsig, at vi skulle faa høre fra Dig gjennem Dagbladet. – Forresten har vi faaet dit Kort, som Du taler om «Tusind og en Nat».»
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 3
«Snee igaar og derefter mildt Veir igjen, og dette synes jeg er det bedste. – – Jeg haaber Du har varmt Logi, Luften er vel i Berlin som i andre store Byer ikke den bedste. – Nu skal det blive hyggeligt igjen at faa høre fra Dig. – Du seer af Aviserne at Strøm endelig har faaet Legat, det skal vere Bjørnsen, der har virket dertil, sagde Ludvig – han skal jo bli \‹krags›/ Svigersøn der, det er noksaa utrolig. –»
Munchmuseet, MM K 4418.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1892. Se s. 3
«Snee igaar og derefter mildt Veir igjen, og dette synes jeg er det bedste. – – Jeg haaber Du har varmt Logi, Luften er vel i Berlin som i andre store Byer ikke den bedste. – Nu skal det blive hyggeligt igjen at faa høre fra Dig. – Du seer af Aviserne at Strøm endelig har faaet Legat, det skal vere Bjørnsen, der har virket dertil, sagde Luvig – sSit\han/ skal jo bli \hans/ Svigersøn der, det er noksaa utrolig. –»
Munchmuseet, MM K 5099.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.07.1896. Se s. 3
«Vi seer Strøm af og til herude i lang Spadserfrakke slekket, med sin tykke Frue. – Jeg har ikke meget at fortælle Dig, alt er ved det gamle. Ludvig er kommet hjem, holder paa at male Løkken. –»
Munchmuseet, MM N 409.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 4
«Nu skal du ut i sneen – Da  …  skjønte alle malerne at det gjaldt og de kom styrtende frem fra alle kanter i bare skjorten – Det var SørensenTorgersen Strøm    \Alle i skjorte/»
Munchmuseet, MM N 467.   Notat av Edvard Munch. Datert 1888–1890. Se s. 1
«{ … }Goddag Bertrand er Du også ude idag fært den må vi ‹gagn ha› moro og finde på noget – og så gik de og drev op og og ned en stund og spøger skulde finde på noget. Snart k traf de ogs{ … }å Strøm gående med ludet og Hoved og hænderne i lommerne og så enFruntimmer S …  må vi ha tagforeslog Nu tar vi  …  noen p{ene}iker med { … }os og så går vi ud på attelieret foreslog Nansen KommentarVi  … › Vi tar to ‹v›ogner og stapper  …  … t gjør vi sku og så  … fuld alt { … }hvad tøiet kan»
Munchmuseet, MM N 591.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Hva ska du ha på udstillingen Nan Strøm»
Munchmuseet, MM N 591.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Strøm sto og smilte – skubbet ham ‹på› arm med albuen – Hun er fanen så deili – ‹Se  …  er du som er der nu –›»
Munchmuseet, MM N 731.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1881–1889. Se s. 2
«Skulde Strøm komme med staffeliet vilde jeg ligeledes gjerne have det opsendt. Adresser sagerne til Sjærdalen og send for sikkerheds skyld brev samtidig med dermed så jeg kan blive unde- rettet derom.»
Munchmuseet, MM N 733.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1884 . Se s. 3
«Strøm hilser»
Munchmuseet, MM N 737.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.1.1889. Se s. 1
«Jeg blev syg på en tur til slagenhvor en mils vei herfra hvor Strøm og nogle andre malere bor; jeg var nokså uforsigtig der.»
Munchmuseet, MM N 777.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1892. Se s. 1
«Et eller to breve må vist være kommet væk – {e}Et brev skrev jeg den 18 eller 19de – Jeg har fået alle eders breve{ … }dine { … }breve hvor der var mange morsomme efterretninger – Bjørnsons artikkel var modbydelig – jeg har en anelse om at Strøm er bag det – han var en af ansøgerne – Jeg Julen var jeg hos Skredsvigs der har leiet en villa her i nærheden – Vi havde jule kaktustræ – Skredsvig havde hugget en stort kaktus ned for anledningen»
Munchmuseet, MM N 2126.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1908. Se bl. 1r
«– {I … }Samme År som Kunst og Industriudstillingen i Kristiania leide jeg sammen med Strøm B HansenTorgersen og Sørensen atelier i PultostenKrohg kom da ned og tilbød sin Undervisning der varede 2–‹a› 3 Måneder Måneder»
Munchmuseet, MM N 3510.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1882. Se s. 4
«skulde bare se { … }hvilken mærkelig klarhed der er over hele billedet. Middelthun som jeg for en stund siden traf på gaden vilde gjerne få det kjøbt til galleriet men pengene rak nok ikke til – Ja nu fåer jeg vel fortælle dig hvad jeg bestiller om dagen; Af{d}Din billett som jeg modtog kom mig først i hænde for nogle dage siden da jeg nemlig har været på en fodtur til Ringerike. Men kjære Bjarne! elsk men forelsk dig ikke hvilket du gjør når du af sam- me årsag bliver doven. Ellers er nok frøken H. { … }K en som kan fordreie hovedet på unge herrer. – Jeg er nu såmen ganske flittig om dagen. Jeg har flere  …  mindre stykker under arbeide Om formiddagen holder jeg på at male et studiehoved og om eftermiddagen maler er jeg beskjæftiget med at tage et partie fra Akerselven sammen med Strøm og Hansen nok de eneste jeg har truffet af bekjendte fra tegneskolen. Vi har det imidlertid meget hyggeligt sammen. Vi sidder nok s{ … }å koseligt alle tre i en båd midt i Akerselven og arbeider en 4 timer i træk. Derefter kan vi når det»