Frits Thaulow

Frits (eg. Johan Frederik) Thaulow (1847–1906)
Norsk maler. Ledende norsk landskapsmaler i 1880-årene, og ble også en kjent skikkelse innenfor det europeiske kunstliv. Hans bilder fra 1880-årene ble av vesentlig betydning for den norske naturalistiske malerskolen. Thaulow tilførte naturalismen fargeskjønnhet. I tillegg hadde han blikk for talenter rundt seg, og ble tidlig oppmerksom på Munchs betydning, og finansierte hans første utenlandstur i 1885.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Frits Thaulow

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2050.    Brevutkast. Datert 1896.
« Det billede pigen på sengkanten står hos Bing – kan Du ikke sende ham et brevkort, så får Du billedet tilsendt –»

Brev fra Frits Thaulow til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1122.   Brev. Ikke datert. 
«Bestemmer Du Dig til at sende saa sig mig til saa skal jeg sende Dig al fornøden Besked; men opsæt ikke forlænge dermed det er jo billigst at sende Billederne par petite vitesse.» 
Munchmuseet, MM K 1125.   Brev. Ikke datert. 
«Vil Du komme til en Kammeratsmiddag hos Inge- bretTorsdag 27 Kl 5 precis?» 
Munchmuseet, MM K 1126.   Brev. Datert 18.08.1894. Filologisk kommentar: Introduksjonsbrev for Munch fra Frits Thaulow til Fernand Khnopff. 

Frits Thaulow er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 287.   Brev fra Thorolf Holmboe. Datert 10.04.1896. Se s. 2
«Thaulow har bedt mig endelig faa dig med paa en skandinavisk middag af malere ianledn. af salon- gens aabning fredag 24de i  Chausse d.’Antin 58 bis Club suedois norvegien»
Munchmuseet, MM K 707.   Brev fra Ludvig Meyer. Datert 10.01.1893. Se s. 2
«Dernæst modtog jeg i midten af f.M. et brev fra frk. Eva Bonnier, hvori hun bl. a. skriver: «Jeg har talt med Richard Bergh der- om (om en udstilling af Deres og muligens Krohgs billeder i Stockholm), som var «för- tjust åt projektet.» Lokalet, skriver hun videre, hvor udstil- lingen burde gjøres (det samme som benyttedes af Thaulow og We- renskjold) blir antagelig ledig medio januar. I tilfælde bør herr Munch direkte korre- spondere med herr Richard Bergh,   Engelbrechtsgatan 43b»
Munchmuseet, MM K 835.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].11.1890. Se s. 2
«Idag har jeg faat en lang anonym billet fra en af folket, som  …  truer med alt ondt, hvis jeg vover at udstille mit smøreri flere gange. Vedkomne slutter med, at om jeg end ikke vil høre paa andres raad, saa lyt dog til Fritz Thaulow, som sagde om mig, at jeg ikke havde spor af talent, men tilhørte den norske syndflod af fabrikanter af 10 øres bilder for bondevægge.»
Munchmuseet, MM K 844.   Brev fra Aase Nørregaard. Datert 27.02.1890. Se s. 1
« – – Der er vel deilig i Paris naa paa denne tid. – Næste aar tænker jeg mand min aa jei tar os en tur derned. Jeg glæder mig skrekkelig til at fraadse i god kunst. Her i Stavanger kan De \tro/ der ikke er mye godt. I Kunst- foreningen er Fritz’s bilder de bedste. Og da kan  …  De skønne, hvor skit det er.»
Munchmuseet, MM K 1231.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 14.06.1904. Se s. 1
«Læs igjennem dette fra Krohg og send mig det så snarest mulig tilbage. Lad mig så vide hvordan Du stiller Dig. Gerh. Munthe er imod. Harriet Backer, Kitty Kielland, Gustav Vigeland er i tvil, den sidste dog væsentlig på grund af fragt- omkostningerne. ‹Thv›Thv. Erichsen, Nord- hagen og Holmboe er ivrige for. Jeg har skrevet til Collett og vil skriver nu til Eilif. Gad vide om Fritz Thaulow er med; ne …  navnet vilde ialfald gavne.  … . Sig om Du tror det er fornuftig – jeg er ukjendt med forholdene; spørgsmålet for mig er om vi kan underholde en årlig udst. uden at gjøre fjasco. Teppeindustri har vi jo og lidt andet kan vel bli.»
Munchmuseet, MM K 1562.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 10.02.1910. Se s. 2
«Vi har jo Besøg af Thaulows Billeder for Tiden, der sælges en Del, og af danske Udstillere har vi haft en Syndflod, men ikke noget, der bider sig fast; til Martsudstillingen hos Kleis kom- mer her Franskmænd, saa maaske man bringes til at sætte sig stille hen og lukke Øjne og Tanker op. Vi har for Tiden som Patient en norsk Dame, Enke efter Maleren Ulfsteen, hun er et umaadelig elskværdigt Menneske, desværre»
Munchmuseet, MM K 1881.   Brev fra Robert Kastor. Datert 29.06.1923. Se s. 1
«J’en ai déja obtenu un grand nombre, parmi lesquels ceux de Bonnat, Whistler, Carrière, Watts, Thaulow, de ‹Mess›. Claude Monet, Besnard, Henri Martin, Raffaëlli,»
Munchmuseet, MM K 3672.   Brev fra W.& Co. Spedition - Commission - Incasso Marzillier. Datert 02.07.1895. Se s. 1
«Die Kiste für H: Fritz Thoulow in Paris ist an unseren Spediteur Michelle & Kimbel\i Paris/ abgegangen & der herr Thoulow ‹darf› darüber verfügen Disposition über die anderen Bilder arbeiten und ebenfalls.»
Munchmuseet, MM K 4374.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1890. Se s. 2
«{‹D›}\T/{e}\a/ulow Billede «den blaa Pige er sendt til Lassens, – der kom en Seddel herud og Inger gik {til}\og/ fik greit det; – det er længe siden nu. –»
Munchmuseet, MM K 4410.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1892. Se s. 2
«Han Bjørnsen var vel kjedelig, det er naturligvis Misundelse, hans Datter skal have søgt saa længe – men det er ogsaa troligt, at Strøm er misundelig. –      Men det Onde vendte sig til det Gode, kan man sige her, – for det var overordentlig godt for Dig at Thaulow, traadte frem. – Han er jo en mægtig Mand, som man har fuld Tillid til; – hans Artikel er sammendraget kommet ind i Ørebladet. – Vi have jo nu ogsaa læst Bjørnsons Gjensvar – han er saa vemmelig; – Strøm har havt meget Omgang med Bjørnsons i Gudbrandsdalen. – Det var rigtig godt og overlegent skrevet dit Svar til Bjørnson. – Det var noksaa pudsig, at vi skulle faa høre fra Dig gjennem Dagbladet. – Forresten har vi faaet dit Kort, som Du taler om «Tusind og en Nat».»
Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904. Se s. 2
«Det er da svert hvilken Lykke Thiis har gjort i Stokholm med sine Foredrag, Du har vel fulgt dem i Bladene, « rene Ovationer da han kom til Thaulow, Krogh og Munch.» staar der.– And Aubert kommer vel til at trække sig undda, i Storthinget»
Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927. Se s. 3
«Jonas Rask blev sparket ud af ThoulowKristian Krohg og andre – Det var jo osså kraftkarler – og Thoulow hadde jo osså ord forat være fin – da han var søn af en rik apot{ … }heker – Aftenposten frygtet ham»
Munchmuseet, MM N 78.   Notat av Edvard Munch. Datert 1917–1927. Se s. 3
«Jonas Rask blev sparket ud af ThoulowKristian Krohg og andre – Det var jo osså kraftkarler – og Thoulow hadde jo osså ord forat være fin – da han var søn af en rik apot{ … }heker – Aftenposten frygtet ham»
Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943. Se bl. 1r
«Maleren Kaptain Munch var Thaulows bedstefar og fætter af min far –»
Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943. Se bl. 1v
«Thaulow bød Jensen Hjell 200 kr. for det Jensen Hjell der selv var formuende afslog at la mig få sælge det enda sligt var en kolegial sædvane»
Munchmuseet, MM N 146.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«4) Jensen Hjells portræt blev betalt med en middag for 2 kr. på Grand Jensen Hjell var formuende – Frits Thaulow vilde kjøbe billedet for 200 Kr – Det var omtrent en aftalt sag at i lignende tilfælde fik maleren lov at sælge det – Jensen Hjell nægtet det – Hvorfor betalte han selv {mig}Munch ikke 200 kr»
Munchmuseet, MM N 149.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«I slæ farslægten var der mange { … }digtere og kunstnere Edvard Storm hans Oldemors bror – Hun var gift med Vaagepræsten Munch – Maleren Jacob Munchvar var hans grandonkel og Thaulows bedstefar – Så var»
Munchmuseet, MM N 158.   Notat av Edvard Munch. Datert 1926–1937. Se bl. 1v
«Jeg kunde godt tænke mig at Henrik Lund står vil { … }få den Dollarprisen som for 20 år siden gik til Frits T{a}haulow»
Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 1
«Det er 10 år siden det f{ … }ørste gjennembrud i {det} den n{ … }orske Kunst. De første gjennembruddets { … }Mænd var først Krohg og Thaulow og så Werenskjold. De øvrige tog dels n ikke nogen aktiv del dels drog de flere og flere hidop eftersom gj jorden blev pløiet op eftersom de værste hindringer var ryddet afveien. Dog var de fleste bes{k}jælet af den samme tanke fremskridtet i kunsten den tanke som da var oppe: {V}Bort med det brune atelier-»
Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 2
«maleri { … }og frem med  …  det direkte naturstudi{ … }erne Og kampen var hård enhver hårsbred blev gjort dem stridig. Krohg og Thaulow tog den stadig mod den værste stød de blev først leet af og derpå utskjældt. Den nye retnings tilhængere refuceredes og om de antoges hængt bort i Krogerne Men de stred og holdt ud og vandt. Thaulow blev modemaler og Krohg anerkjendt For de øvrige indflyttede Male malere såsom Eilif Petersen EriErig WerenskjoldSkredsvig der allerede havde et navn ‹ud›{s}var det nu let at bo og bygge heroppe»
Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 2
«maleri { … }og frem med  …  det direkte naturstudi{ … }erne Og kampen var hård enhver hårsbred blev gjort dem stridig. Krohg og Thaulow tog den stadig mod den værste stød de blev først leet af og derpå utskjældt. Den nye retnings tilhængere refuceredes og om de antoges hængt bort i Krogerne Men de stred og holdt ud og vandt. Thaulow blev modemaler og Krohg anerkjendt For de øvrige indflyttede Male malere såsom Eilif Petersen EriErig WerenskjoldSkredsvig der allerede havde et navn ‹ud›{s}var det nu let at bo og bygge heroppe»
Munchmuseet, MM N 177.   Notat av Edvard Munch. Datert 1890–1892. Se s. 4
«i friskhed og liv nåede de endnu meget længere end. Og de seirende malere som i for de representeredes af … {i}af Frits Thaulow    Krohg og Werenskjold optog deres billeder i de { … }årlige { … }Høstudstillinger.»
Munchmuseet, MM N 217.   Notat av Edvard Munch. Datert 1932–1935. Se bl. 1r
«Frits Thaulow fik for årtier tilbake Dollarprisen og jeg kunde godt tænke mig at Henrik Lund blev den næste candidat af norske»
Munchmuseet, MM N 228.   Notat av Edvard Munch. Datert 1901–1904. Se bl. 1r
«{E … }For { … }omtrent 20 år siden syntes den at blomstre – men det var fordi Frits Thaulow var rig og smuk og Kristian Krohg havde langt Skjæg og kunde reise i Landauer udover Drammensveien –»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se bl. 1v
«Forøvrigt tviler jeg ikke på at Henrik Lund vil stå til Dollarprisen som Frits Thaulow fik for 20 år siden»
Munchmuseet, MM N 233.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se s. 2
«Jeg tviler ikke på at Henrik Lund vil stå til Dollarp{ … }risen som for 20 år siden omtrent blev vunnet af Frits Thaulow»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
«Jonas Rask blev sparket ut av Thaulow, Kri- stian Krohg og andre. – Det var jo ogsaa kraft- karer – og Thaulow hadde jo ogsaa ord for at være fin – da han var søn av en rik apoteker – saa «Aftenposten» frygtet ham.»
Munchmuseet, MM N 570.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 11
«Jonas Rask blev sparket ut av Thaulow, Kri- stian Krohg og andre. – Det var jo ogsaa kraft- karer – og Thaulow hadde jo ogsaa ord for at være fin – da han var søn av en rik apoteker – saa «Aftenposten» frygtet ham.»
Munchmuseet, MM N 743.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1889. Se s. 4
«Bed Andreas gå indom Brandt i Skulpturmuseet og s{ … }pørge hvordan det er med det billede jeg havde i Paris. Det er det billede som Fritz Thaulow eier – han har ‹vist› muligvis hentet det. Men for sikkerheds skyld var det bedst at forhøre sig – da det kunde ligge på toldboden og det vilde da blive dyrt at få koste meget     at få det ud.»
Munchmuseet, MM N 757.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 30.11.1891. Se bl. 1r
«Jeg vilde gjerne at en af dere forhørte sig hos expeditionen for Kong Ragnar angående Thaulows billede – Det gjælder at erholde b kviteringen for at billedet er bortbragt – Så kan dere give Thaulow besked desangående – Jeg håber snart at kunne begynde \at/ arbeide – Jeg håber på venter brev fra Dere – Reisen nedover var lang men i Milano og Genua så jeg meget vakkert»
Munchmuseet, MM N 757.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 30.11.1891. Se bl. 1r
«Jeg vilde gjerne at en af dere forhørte sig hos expeditionen for Kong Ragnar angående Thaulows billede – Det gjælder at erholde b kviteringen for at billedet er bortbragt – Så kan dere give Thaulow besked desangående – Jeg håber snart at kunne begynde \at/ arbeide – Jeg håber på venter brev fra Dere – Reisen nedover var lang men i Milano og Genua så jeg meget vakkert»
Munchmuseet, MM N 1094.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 5.1890. Se s. 2
«Kuffer{ … }ten syns jeg er så rummelig nu forresten – så jeg er næsten ræd jeg har mistet noget  …  tøi. Der er mange norske her nu – Frits Thaulow og frue Holmboe og frue – og Jørgen Sørensen – Jeg skal i aften i selskab hos en frøken Hille fra Bergen – Der kommer alle de unge norske – Det er længe siden jeg har været hjemmefra så jeg vil vel næsten ikke kjende mig igjen –»
Munchmuseet, MM N 1678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1r
«Jeg fik en middag til 1 kr og dram og øl for billedet – Jeg blev budt 200 kr for billedet af Thaulow{ … }– en stor sum for og vigtig sum for mig dengang – fru Den formuende»
Munchmuseet, MM N 1904.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1908. Se s. 6
«Frits Thaulow»
Munchmuseet, MM N 2792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se bl. 1v
«Sagen er ikke så vigtig men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på Thorbjørnsen svarer på min protest lidt iltert: «Jeg har gjort mit og forespurt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt si{t}n beskjed af min annen kon{ … }trapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – – Det er Jeg mente jeg havde mest ret til billedet efter Jensens død – De{t}r er forskjellige unøiagtigheter hos Torbjørnsen – Jeg fik en middag på Grand fM …  for 2 kroner. det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr for det. Meget for mig lutfattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægter – Hvorfor gav han mig ikke p 200 kr. for billedet {?}selv? Efter Dr Dedichens sigende havde han engang sagt { … }han vilde testamentere Dedichen billedet – Det var jo ikke gyldigt – testamente.»
Munchmuseet, MM N 2805.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 31.1.1904. Se s. 3
«med Bestikkelser som a la Fritz Th{ … }aulow – Det hverken gidder jeg eller har jeg Penger til – Imidlertid udstiller jeg nu i Paris mit nye store Aasgaardstrandsbillede –»
Munchmuseet, MM N 3030.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1908–1909. Se s. 2
«og Sverige – Nogen større Agitation i den Retning har der ikke vist sig i det ældskede og slemme Fædreland – – Mine Malerier er ikke som Th{ … }aulows Handelsvarer der kan omsættes og de står nu næsten alle her i Depot – Heller ikke har jeg den velklædte Pøbels (de kalder sig Bohemen) ævne til at snyde mine Medmennesker – – Vil Du tænke lidt på afsætningen i Norge – {V}Sælger Du for Ex 6 så får Du et Exemplar –»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 2
«Da jeg fattige fyr havde malt portrættet fik jeg en middag for 20 2 kroner for pr portrættet Da Thaulow vilde kjøbe det for 200 kroner (for mig en redning) nægtet den forholdsvis rige Jensen at la billedet sælge enda dette var almindeligt brug i sligt tilfælde –»
Munchmuseet, MM N 3111.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933. Se s. 2
«Hvorfor betalte han mig ikke de 200 kr. Når Thaulow bare byr 200 kr sa han foragtelig så lar jeg det ikke sælge»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 3
«Før udstillingens åbning var der stor sexa. Først spiste vi da ‹jeg› husker {ikke hvad det}og gik så var altsammen og så var samledes allesammen ved punschebordet. Der holdtes en række taler hvoraf en af Thaulow for de unge, Thaulow sagde der fandtes store talenter iblandt dem. Udover {A}aftenen blev stemningen mere og mere varm. G. A. Dahl, Wang og Løc{ … }hen gjorde sine præstationer og handels- standens musikkorps musicerte. Slut- telig sa{t}mmledes man {til}i en tæt klynge i restaurationen; en hel del var da gået og vi som var igjen ind- røgede og halvfulde. Det meste jeg husk hus husker derifra er i et en impressionistisk uklarhed. Omfavnelser, skåltaler, dusdrikken med a og b med student Olsen og candi{t}dat Persen, disput altsammen i en deilig mørje. Slu Til- sidst husker at jeg Irgens Hansen, Diriks, Gunnar Heiberg, Løchen og et par til sad et igjen ved et bord som var slig»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 3
«Før udstillingens åbning var der stor sexa. Først spiste vi da ‹jeg› husker {ikke hvad det}og gik så var altsammen og så var samledes allesammen ved punschebordet. Der holdtes en række taler hvoraf en af Thaulow for de unge, Thaulow sagde der fandtes store talenter iblandt dem. Udover {A}aftenen blev stemningen mere og mere varm. G. A. Dahl, Wang og Løc{ … }hen gjorde sine præstationer og handels- standens musikkorps musicerte. Slut- telig sa{t}mmledes man {til}i en tæt klynge i restaurationen; en hel del var da gået og vi som var igjen ind- røgede og halvfulde. Det meste jeg husk hus husker derifra er i et en impressionistisk uklarhed. Omfavnelser, skåltaler, dusdrikken med a og b med student Olsen og candi{t}dat Persen, disput altsammen i en deilig mørje. Slu Til- sidst husker at jeg Irgens Hansen, Diriks, Gunnar Heiberg, Løchen og et par til sad et igjen ved et bord som var slig»
Munchmuseet, MM N 3664.   Brevutkast fra Edvard Munch til Dagbladet. Datert 2.1.1892. Se s. 1
«Efter den oplysning de fik af Thoulow og som de burde have skaffet dem før har de taget alt i dem igjen alt hvad de skrev i deres første artikkel om {og}mig og mit stipendium Kommentar{–}; al den snak om sygekasse og badested kunde de have sparet dem –»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 69
«Var i formiddag hos i Blom- qvists maleriudstilling. Thoulow har et stygt billede af bryggene der. Diriks et godt stykke fra fæstningen. Mun Gerhard Munthe excellerer i to små udmærkede søstadsbilleder.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 303).   Brev fra Edvard Munch til Olav Paulsen. Datert 14.12.1884. Se s. 2
«må jo blive noget af når Thaulow har sagt det Hvor jeg skulde ønske det bare for Din skyld. Og blir det af er vi om 5 måneder i paris tænk om 5 måneder! Hurra! vive la france! – Hvor vi da skal slide gulvet i Louvre så den franske stat må koste ny maling. Hvor vi da skal beruse os i Hollændere og frådse i salonen. Ja nu er da vor store salon forbi og indtrykket er mat jeg har tilbage af den er mat. Den var så over alle måde hæderlig norsk hæderlighed  …  Ikke et billede har levnet tilbage et indtryk som nogle sider af et Ibsensk drama. Har»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 724).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 24.3.1909. Se s. 11
«blir jo ikke  …  Handelsvare {og}så der blir intet Marked som Fritz Thaulow havde – Og jeg kan selv ikke mer i Tydskland virke for Salg – hvilket der er nødvendi»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 707 (PN 759).   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1933. Se s. 1
«Så vilde jeg gjerne tale om Thorbjørnsens «Historie» om Jensens Hjelm portrættet – Jeg og Dr. Dedichen har længe været i strid om dette billede. Nu har han fåt anledning til at fast- slå sin opfatning – Slik blir vel verdens «historie» til. Sagen er ikke så viktig, men det er alligevel meget ærgerlig i levetid at skrønes på. Thorbjørnsen svarer på min pro- test lidt iltert. «Jeg har gjort mit og forespurdt mig.» Han har spurt min kontrapart Dedichen – Denne har fåt sin beskjed af min annen kontrapart Jensen der er død for lang tid siden – Jeg der er den egentlige part lever og spørges ikke – Jeg var den forurettede – Jeg mente jeg havde mest ret til billedet ef- ter Jensens død – Det er forskjellige unøiagtigheter hos Tor- bjørnsen. Jeg fil en middag på Grand for 2 kroner, det var alt for billedet – Thaulow bød 200 kr. for det. Meget for mig lut- fattige mand – Den formuende og godgjørende Jensen nægtet –»