Richard Bergh

Sven Richard Bergh (1858–1919)
Svensk maler.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Richard Bergh

I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1648.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg lar altsaa Billedet efter Dit Ønske staa til Dispotion for Kunst Nationalm{ … }ussæet – Jeg har det foreløb»
, .    [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
, .    [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
, .    [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Richard Bergh er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 707.   Brev fra Ludvig Meyer. Datert 10.01.1893. Se s. 2
«talt med Krohg. Han sagde, der var korresponderet om sagen mellem herr Bergh og Erik Werenskjold, og at det havde været tanken, at Gerh. Munthe ogsaa skul- de slaa følge. Han mente imidlertid, at for hans vedk. skulde en  …  tidli- gere arrangeret udstilling i Kjø- benhavn til væsentlig samme tid stille sig hinderlig. – Imid- lertid har jeg ikke villet und- lade at tilskrive Dem nærvæ- rende, forat De selv kan, om De saa maatte synes, træffe Deres arrange- ments.»
Munchmuseet, MM K 707.   Brev fra Ludvig Meyer. Datert 10.01.1893. Se s. 2
«Dernæst modtog jeg i midten af f.M. et brev fra frk. Eva Bonnier, hvori hun bl. a. skriver: «Jeg har talt med Richard Bergh der- om (om en udstilling af Deres og muligens Krohgs billeder i Stockholm), som var «för- tjust åt projektet.» Lokalet, skriver hun videre, hvor udstil- lingen burde gjøres (det samme som benyttedes af Thaulow og We- renskjold) blir antagelig ledig medio januar. I tilfælde bør herr Munch direkte korre- spondere med herr Richard Bergh,   Engelbrechtsgatan 43b»
Munchmuseet, MM K 1649.   Brev fra Tor Hedberg. Datert 14.03.1913. Se s. 1
«En dr. Jonny Roosvall, som sett din utställning i Kristiania, vill försöke samla pengar för att köpa ett af dina porträtt och skänka Nationalmuseum. Till den ändan hafva Museiintendenten Larström, Richard Bergh och jag undertecknat en inbjudan. Nu har jag lofvat fråga dig, om du dels»
Munchmuseet, MM K 1724.   Brev fra Ernest Thiel. Datert 29.12.1905. Se s. 2
«Rich. Bergh skall jag visst hälsa. Och kommer Ni till Weimar, så glöm ej att framföra min hjertligaste hälsning och hyllning till fru Förster- Nietzsce.»