Jacob Munch

(1776–1839)
Norsk offiser og maler. Morfar til Frits Thaulow. Slektning av Edvard Munch.

Les mer

Jacob Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943. Se bl. 1r
«Maleren Kaptain Munch var Thaulows bedstefar og fætter af min far –»
Munchmuseet, MM N 149.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«I slæ farslægten var der mange { … }digtere og kunstnere Edvard Storm hans Oldemors bror – Hun var gift med Vaagepræsten Munch – Maleren Jacob Munchvar var hans grandonkel og Thaulows bedstefar – Så var»