Peter Munch

(1740–1802)
Norsk prest. Edvard Munchs oldefar.

Peter Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4938.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1942. Se s. 2
«å gå bort, men jeg tåler bedre husar- beide. Konen min har to måneters ferie, og jeg greier det alt alene. – Det var sørgeligt at Ingløvs far døde så tidlig, 49 år. En mann fortalte at det var et syn å se ham på gaten i sin fanejunkeruniform. Han blev osså uttatt til garden i Stokholm. Ellers var han lærer på garden her i tegning og mere. Han blev ødelagt på en marsh, hjertet blev sprengt. Han var søn av Peter Munch Tronhus, som var søn av en av døtrene til Peter og Christine Munch. I august får jeg bildene fra Hammern i Maridalen, og da skal jeg sende dem til dig. Jeg gleder mig til å få «Akerselven» ut på nytt. I Morgenposten stod der bilder og noe skriverier, jeg blev ikke nevnt. Der er store forandringer, svære huse ved «Urskoven.»*»
Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943. Se bl. 1r
«Diriks var min fætter – LudvLudvig Ravensberg – Præsterne i Våge og Lom – min oldefar pr Præsten Munch min tipoldefar { … }Storm osså i Våge»
Munchmuseet, MM N 149.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«I slæ farslægten var der mange { … }digtere og kunstnere Edvard Storm hans Oldemors bror – Hun var gift med Vaagepræsten Munch – Maleren Jacob Munchvar var hans grandonkel og Thaulows bedstefar – Så var»