Edvard Diriks

Karl Edvard Diriks (1855–1930)
Norsk maler. Edvard Munchs fetter.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Edvard Diriks

I det digitale arkivet finnes det 11 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1659.    Brevutkast. Datert 1902–1903.
«Da Du vel ser {frk.}Fru T.K. ber jeg Dig melde hende at De hos mig beroende hende tilhørende Sager ikke tidligere har været sendt hende – jeg har frygtet Brevvexling – Sagerne skal sendes til Våren –»
Munchmuseet, MM N 1660.    Brevutkast. Ikke datert.
«Da Du vel ser Fru T. K ber jeg Dig melde hende at de hos mig beroende hende tilhørende Sager ikke tidligere har været sendt hende – da jeg har frygtet Brevvexling – De{sk}Sagerne skal sendes hende til Våren når jeg kommer til Aasgaardstrand – Denne komiske Kamp mellem P. A Larsens»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 211).    Brev. Datert 21.11.1890.
«Jeg har fåt dit brev sent og så kommer mit svar osså sent –»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 765).    Brev. Datert 1897.
«Kom  …  ko et Øieblik hid? –»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 766).    Brev. Datert 1903.
«Jeg glemte at si Dig at jeg har talt med Cassirer i Din Anledning – Cassirer er umulig – han talte noget om Tschudi i  …  Anledningen – {{Jeg} … }Han var forøvrigt distrait og vistnok optaget med Hestevæddeløb og forøvrigt med de dyre Billeder af franske Malere han h allerede har givet en Formue for – Jeg får ikke Svar»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 767).    Brev. Datert 1903.
«Tak for Brevet jeg har fået det sent på Grund af mine Reiser – Som Du ser er jeg i Aasgaard- strand – og lever fredeligt på mit Gods – Forøvrigt hadde jeg helst blit i Lübeck – Tak for»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 768).    Brev. Datert 13.3.1925.
«Jeg har hørt at Du er syg og jeg har tænkt mig at noget mynt kunde komme til nytte Jeg lar Banken sende Dig 1000 kr –»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 769).    Brev. Datert 25.4.1925.
« Tak for brevet – Jeg har været syk af Bronchit som viser sig nu hvert år – Der følger feber med så jeg er umuli til alt –»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 770).    Brev. Datert 14.10.1926.
« Hilsen fra Dit vakre billede i Chemnitz Museum»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:5:20 (PN 771).    Brev. Datert 12.12.1890.
«Jeg har ingen udsigt til at komme herfra på en 14 dage – Gigten huserer endnu i mine lemmer – åsså hjertehistorier – Doctoren kommanderer fremdeles – Friction og holde sig inde – Så Du får nok sende pengene hid – Tak skal»
Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:5:20 (PN 772).    Brev. Datert 26.1.1891.
« MEdvard Diriks peintre artiste Lyder Sagens gade 10 Kristiania Norwege»

Brev fra Edvard Diriks til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 14 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 96.   Brev. Datert 11.11.1890. 
«jeg har et bud paa Din «Nat» stort 100 Kr. vær saa snil at skrive til mig om Du vil tage mod det eller ikke.» 
Munchmuseet, MM K 97.   Brev. Datert 26.11.1890. 
«igaar fik jeg Dit brevkort. Saasnart jeg har faat tag i billedet skal jeg besørge det, og pengene strax blive sendt. Det er dokter Arentz som er kjøberen, og der er intet i veien for at udstille det paa Gøteborgerudstillingen.» 
Munchmuseet, MM K 98.   Brev. Datert 06.12.1890. 
«det er endelig lykkedes at faa fat paa maleriet, og jeg har idag modtaget pengene for det men sender dem ikke til Havre, da jeg haaber, at Du ikke længer er der, hvis Du faar dette saa lad mig strax vide, hvor Du vil have dem sendt hen.» 
Munchmuseet, MM K 99.   Brev. Datert 12.06.1903. 
«Jeg besørgede for nogen tid siden et exemplar af «la grande France» til dig fra brødrene Leblond. Hvis du vilde sende dem et lidet, ord …  høfligt ord i den anledning vilde det være bra eller i al fald sende mig noget jeg kunde vise dem.» 
Munchmuseet, MM K 100.   Brev. Datert 25.07.1903. 
«tak for brevet; vi er nu midt i den døde saison her hvor der intet er at gjøre, men til høsten faar jeg se til at drive paa igjen, om jeg kunde faa et arrangement i Berlin paa rimelige vilkaar.» 
Munchmuseet, MM K 101.   Brev. Datert 07.05.1904. 
« MDiriks Paris Rue Boissonade No 18» 
Munchmuseet, MM K 102.   Brev. Datert 26.04.1912. 
« Maleren Herr E. Munch Hotel Metropole Bergen» 
Munchmuseet, MM K 103.   Brev. Datert 17.12.1912. 
«Tusen tak for din els- værdighed. Det var en god støtte.» 
Munchmuseet, MM K 104.   Brev. Datert 29.01.1922. 
«Tusind tak for fotografierne!» 
Munchmuseet, MM K 105.   Brev. Datert 16.03.1925. 
«Tak for det brev og den gule lappen, som idag fulgte efter.» 
Munchmuseet, MM K 106.   Brev. Datert 20.04.1925. 
«Jeg skal ikke bry Dig meget, jeg vil kun underrette Dig om, at billeder og rammer nu er færdige fra min side. Endel har jeg her og resten i Oslo. Jeg har skrevet til Wasteson for at spørge hvilken plads og datum han havde tænkt sig, men ikke faat noget svar. Jeg er desværre endnu saa skjør i benene, at jeg ikke tør vove mig paa en saa lang reise, men min kone er parat til at reise ind med billederne og yde den hjalp, som hun kan. Skal hun henvende sig til Deberitz eller hvem? Jeg vil nødig at Wasteson allene skal stelle med sakens» 
Munchmuseet, MM K 107.   Brev. Datert 24.12.1927. 
«Begge egtepar Diriks, det gamle og det unge feirer julen hver paa sin kant, men takket være Dig med mindre tunge hjærter. Du kan jo nok forstaa, at min kone og jeg er glade, naar det gjælder liv eller død for vor søn, over alt, som kan bidrage til at redde ham. Vi alle fire sender Dig derfor vor hjærteligste tak.      Tak ogsaa for al din elskværdighet mot mig under mit lange og triste fangenskap i sykesengen. Jeg har nu kastet krykkerne og stavrer omkring paa gulvet med to kjepper, men husarrest har jeg fremdeles i dette vanskelige føre. Jeg tør ikke tillate mig nogen uforsiktighet» 
Munchmuseet, MM K 108.   Brev. Datert 11.08.1928. 
«Min kone og jeg har i disse dager ængstet os, fordi vi vidste, at det netop nu var en vanskelig stund for Dyre at klare sig, og vi har strævet med daarlig resultater for at komme ham tilhjælp. Da laa pludselig den gule lappen fra Dig i postkassen og lettet vore øieblikkelige sorger.      Jeg behøver ikke at si Dig, hvor taknemmelig vi er for din elsk- værdighet, at Du har tænkt paa dette og hvad det vil være for stakkars Dyre, naar det kommer frem til ham.» 
Munchmuseet, MM K 109.   Brev. Datert 29.01.1929. 
«Tusind tak for anvisningen. Vi havde netop dagen i forveien faat brev fra Dyre. Det var i alle henseender tilfredsstillende med hensyn til fremgang mot bedre helse; men de økonomiske vanskligheter var som en sort skygge i det.» 

Edvard Diriks er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 268.   Brev fra Axel Heiberg. Datert 17.04.1896. Se s. 2
«Skulde vi engang i Frem tiden realisere den Plan vilde jeg tage Diriks istedenfor Wentzel.»
Munchmuseet, MM K 269.   Brev fra Axel Heiberg. Datert 18.04.1896. Se s. 1
«Efter hvad jeg hører kommer Diriks til Paris om 14 Dage; af Raderingerne vil jeg have et Exemplar; hvordan De skal faa mest Udbytte af dette Arbeide maa De selv overveie; Kanske Nationalgalleriet kjøber dem, hvis ikke vil Blomquist maaske kunne sælge, under enhver Omstændighed bør De udstille herhjemme. Jeg hadde tænkt at forære Nationalgalleriet et Exemplar,»
Munchmuseet, MM K 431.   Brev fra Ludvig Karsten. Datert 20.01.1904. Se s. 4
«Af norske er der iaar ikke mange. Heyerdahl er til og med udeblevet. Forresten lever jeg stille og rolig og er ikke mer paa Mont-Parnasse. Krohg’s og Dirik’s er her selvfølgelig og underholder hver sine klikke med smaa anekdoter om hinanden hører jeg.»
Munchmuseet, MM K 432.   Brev fra Ludvig Karsten. Datert 30.03.1904. Se s. 2
«Gunnar Heiberg havde sagt til Blix at han vilde saa gjerne vide hvad han havde gjort Dem siden De var saa rasende paa ham. Han vidste «selvfølgelig» ingenting. Diriks traf jeg, han har forresten separatudstilling oppe i for tiden. Han vilde naturligvis ogsaa udstille paa Sesessionen i Berlin. Men De maatte sende ham indbydelsen.»
Munchmuseet, MM K 476.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«Ved du hvad Diriks gjorde – seilte fra Aasg. over til Soon – og blev der helt til inat uden at si noe hjemme, saa alle her var vis paa at de var druknet. Skramstad hadde jo sendt telegram til dig – mere for at vise Diriks hvor nonchalent han syns han var end forat faa svar – Den lille Dyre gik to dager»
Munchmuseet, MM K 487.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Endnu ikke hørt et ord fra dig, er du da syg i sengen endnu? Du maa skrive, hører du. – Sidder her med Segelckes og Diriks. Tænk dig, Nørregaards er reist for over en uge siden, fru Hammer skrøner ordentlig. Idag har jeg ingen stemme, du skjønner nok, bevæget dag og – nat igaar. Sammen med Segelckes, Obstfelder, Delius, Gunnar Heibergfrk. Arnesen alle mulige steder og kom hjem 5. Hvad synes du. Men jeg lover bod og bedring. Reiser i næste uge ud til Marlotte til Hauge og Delius ialfald nogle dage.»
Munchmuseet, MM K 488.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«endelig, igaar og saa hele dagen, hvad synes du. Efter den dag og nat jeg skrev til dig om var jeg daarlig af det samme som før og dertil uden stemme; saa efter den middag med fru Segelcke, Diriks (fru D. drog afsted med Segelcke paa en middag som han havde vundet) og Heiberg, og ½ time i olympia for at se paa en liten morsom mand, gik jeg hjem fra de andre, Heiberg fulgte mig, og igaar morges kunde jeg ikke faa frem en lyd og blev i»
Munchmuseet, MM K 488.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«men vi har jo ikke snakket meget sammen, i længden kanske blir hun ensformig. Men hvor de alle foragter Diriks og frue, og de forsøger at være saa elskværdige, men nei – hun er ikke tiltalende, og saa er hun jo fuld bestandig, iforgaars fm. efter flere glas whisky blev hun saa klængede ligeoverfor Segelcke og Heiberg at de formelig puffet hende væk. De vil absolut ha mig med på bicycleturer men jeg har ikke lyst og tror ikke jeg orker. Segelckes rider ogsaa. – Idag venter jeg Heiberg herop, han vilde komme hvis han ikke reiste ud til fru Krogh til Grez. Han er forfærdelig morsom, næsten lidt betagende – undertiden – men, nei det blir for langt at fortælle. De gjør alle saa nar af mig paa grund af en «bedste veninde», som de paastaar jeg har faaet hernede, en dame, som den første dag jeg sad allene»
Munchmuseet, MM K 490.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Linden for at lede prøverne til sin første store koncert den 30te mai. Jeg saa igaar gjennem en del af \I.P./ Jacobsens og Drachmanns sange, som han selv har oversat\./og i Igaar vilde Diriks’ ha mig med til Molard’s modtagelse men jeg orket ikke da. Vil du huske paa at skrive besked til Lemercier og samtidig skrive til mig, saa skal jeg gaa derud og aabne kassen. –»
Munchmuseet, MM K 499.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 07.05.18[??]. Se s. 4
«til at være sammen med dem. Det gaar ligesaa ud paa spise og drikke og alt det som fint er. Jeg elsker Quarteret og holder mest til der. Forleden \uge/ var fru Krogh Heiberg og jeg paa din «Café Lilas», som var yndig. Desuden ofte paa Pantheon. Imorgen skal jeg til Paris til doktoren og blir der 2 dage. Fru Krogh skal da følge mig paa salonen mest forat se Rodins Eva, som er vidunderlig. Din kjære fætter Diriks holder udstilling hos Vollard? fra imorgen af. Rædsomt er alt. –»
Munchmuseet, MM K 508.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«dig – jeg synes du maa kunne være sammen med mig en stund – Hva synes du om Diriks fotografier af mig – de er saa begeistret over dem baade han og hun – men jeg synes han har gjort mig for smilende. –»
Munchmuseet, MM K 533.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«har jeg vært aldeles allene undtagen en aftenstund hos Diriks’ – Jeg har vært høit oppe og ‹gaat› i Skoven i mange timer ifor- middag – og deretter tegnet – ‹naar› jeg har lidt mere skal jeg sende dig til eftersyn.»
Munchmuseet, MM K 590.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Her er et skrækkeligt veir nu – mildt, men øsregn og søle daglig, og hjemme er der saa deilig meget sne sae Diriks»
Munchmuseet, MM K 606.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 26.01.[1900]. Se s. 1
«Jeg traf Dirikspaa gaden – – han var paa vei til Paris – og spiste middag sammen med ham.»
Munchmuseet, MM K 608.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Hvad er det for andre omstændigheder, som gjør det alt saa meget værre for Dig; hvorfor sier Du mig ikke det? Jeg har heller ikke snakket med noen, som har sagt at Du er saa bra, men jeg har hørt det af Aase og Diriks. Og tror Du ikke jeg ved at Du ikke for fornøielse opholder Dig deroppe – Du tar saa feil af mig – Jeg vilde hvasomhelst i verden for Dig, hvis Du bare kunde bli stærk og bra –»
Munchmuseet, MM K 778.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 24.05.1922. Se s. 2
«kom allerede i middagsnummeret, før stor- tingsdebatten begynte om eftermiddagen. Og det gjorde sig godt. Samtidig stod et telegram fra norske malere i Paris, un- dertegnet Diriks, Jean Heiberg, Sørensen og en to–tre andre. Foreløbig er han altså reddet. Men jeg er bange for, at fienden ikke blunder af; før vi vet ordet af det, kan der komme et nyt nummer af skandalen. Men jeg tror, at denne sag ialfald har øvet en gavn- lig indflydelse, den at indgyder Thiis en gavnlig skræk; jeg er sikker på, at han for fremtiden vil være mindre uforsigtig og mindre suveræn end han hidtil har været. Han må forstå, at der står for meget på spil for ham, at hans fiender er man- ge og at de ikke skyr noget middel for at komme ham tillivs, samt endelig at hans venner ikke er så mange og at de hoved- sagelig er at finde i de radikale kunst- nerkredse.»
Munchmuseet, MM K 4362.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.06.1882. Se s. 1
«Papa lever vel paa Helgelandsmoen – dog har han havt endel Cardialgi. Idag var Edvard Diriks her, han seer meget daarlig ud, mager og vemodig. – Jeg begri- ber ikke paa Tante Jette, som ei gjør alt muligt for at faa ham til Udlandet, han kan jo aldeles gaa under – det var da ikke saa stor Opoffrelse for hende at»
Munchmuseet, MM K 4363.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.06.1882. Se s. 2
«– Jeg har ogsaa seet Professor Munch med sin lille Frue, – de boer nu i Hadeland jeg var en Dag hos Fru Muller paa to Mands Haand er hun gruelig hyggelig og snil og grei – Overalt paa Væggene hænger Edvards Stykker – saa Tante Jette har nok faaet hende»
Munchmuseet, MM K 4379.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1890. Se s. 4
«Udstilling faaet ind 3000 Kr omtrent – Ed Diriks synes Du gjør svert fornuftigt i at bo i St Cloud, han traf Inger forleden paa Gaden. –»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 4
«Deriks Udstilling gik af i Taushed –»
Munchmuseet, MM K 4486.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.08.1909. Se s. 1
«Haaber Du har det godt og er rigtig frisk, Søen staar jo lige ind. – Jeg synes det er godt, Du er borte fra al den Strid mellom Kunstnerne, nu er det jo om Diriks, – det er ikke godt for Direktøren heller, – besynderligt at Svogeren, som vel ikke forstaaer sig videre paa det, vil staa op mod ham, – Det var hyggeligt at O Schou forærte til Nationalgalleriet sin Samling, det var jo storartet. –»
Munchmuseet, MM K 5060.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 12.04.1894. Se s. 2
«blad udsprungne og et enkelt Morel- træ  …  er bedækket med Blomster. Træerne staar ellers nøgne, men med bristefærdige Knopper, Græsplænerne er grønne – Varmen i Skyggen ved Middagstid op til 16° C. – Karl Johan er deilig om Dagen – i Musiktiden myldrer det af lyse Dragter og broget farvede Parasoller – Sørensen kommer af og til svingende opover gaden – og naturligvis Torgersen og Jonsen. Visdal og Krag er stadig at se – Diriks ser jeg aldrig ude med sin Kone, og de har da alltid travelt for at komme hjem til gutten sin.»
Munchmuseet, MM K 5106.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.03.1904. Se s. 4
«9 April Tænk nu har mit Brev lagt i over 8 Dager igjen og ventet paa din Adresse,– men nu forstaar vi, at Du mener at vi \skal/ sende til den gamle Adresse 82 Berlin, og saa faaer jeg da endelig faa mit Brev afsted – Alt er ved gamle; Inger var hos tante Jette forgaars. – Du har vel seet at Fru Nathalie Møller er død, hendes Datter Ingeborg forlovet med en Løit- nant fra Bergen– Tante Jette og Karoline var svert opskjørtet, da Ludvig havde en dansk Maler i Besøg. Nu er der en saadan overvæltes Henrykkelse over alleEdvard Diriks Kritikker,– og det er jo godt for den gamle, hun har gjennemgaaet saameget ondt, – men vi kan dog ikke fri os fra den Tanke at de kan være komne frem gjennem Paavirkning fra en eller anden Kant. – ialfald for en Del.– Han skal have et elegant Atelie til 1100 Kroner blev der fortalt, der blir stærkt besøgt.– Dette er iallefald Hjælpemidler og Reklamevæ- sen. –»
Munchmuseet, MM K 5768.   Brev fra Kunstinteresserede. Datert 26.03.1912. Se s. 1
«I nogle natlige, festlige timer sammen med Deres hyggelige fetter Diriks mindes vi Dem i taknemmelig beundring for Deres engasjerende banebrydende kunst! Hjertelig velkommen til Bergen»
Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943. Se bl. 1r
«Diriks var min fætter – LudvLudvig Ravensberg – Præsterne i Våge og Lom – min oldefar pr Præsten Munch min tipoldefar { … }Storm osså i Våge»
Munchmuseet, MM N 936.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1908. Se s. 3
«Skal Ludvig ta Examen? Det er påtide – Med Diriks går det ganske bra hørte jeg i Paris –»
Munchmuseet, MM N 2003.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se bl. 1r
« Jeg skal om en tid sende Fætter Diriks 500 kr – I sligt tilfælde er det en virkelig glæde at kunne hjælpe og jeg har jo osså sendt ham endel som Du ved – Jeg fik jo osså Sørensen til at hjælpe{ … }ordne udstillingen – Men jeg kan ikke si annet end hvis Dyre ikke var helt bra burde han blit længer på Lillehammar – der er bekjendt for at ha den bedste luft for sligt tilfælde efter Davos – Midteuropa er helt ilde for tuberkulose –»
Munchmuseet, MM N 2807.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904. Se bl. 3r
«Det er den skidne Trondhjemmerjøde Bødtkers Onkel ikke Diriks der har solgt mig for anden Gang –»
Munchmuseet, MM N 3103.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 1v
«Familien ellers var dybt bekymret – De syns de havde nok med Diriks De  … 4 velsituerede og vakre og søte døtre af P.A Munch var fyldt med medlidenhed mot onkel Kristian som de elskede over alt og stadig bedyret sin kjærlighed – Stakkels onkel Kristian\!/ nu fik han dette med Edvard –»
Munchmuseet, MM N 3240.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1914–1915. Se s. 1
«Diriks har meldt at han har forsvaret Landsbyen Vermeille.»
Munchmuseet, MM N 3511.   Brevutkast fra Edvard Munch til Bjarne Falk. Datert 1883. Se s. 3
«Før udstillingens åbning var der stor sexa. Først spiste vi da ‹jeg› husker {ikke hvad det}og gik så var altsammen og så var samledes allesammen ved punschebordet. Der holdtes en række taler hvoraf en af Thaulow for de unge, Thaulow sagde der fandtes store talenter iblandt dem. Udover {A}aftenen blev stemningen mere og mere varm. G. A. Dahl, Wang og Løc{ … }hen gjorde sine præstationer og handels- standens musikkorps musicerte. Slut- telig sa{t}mmledes man {til}i en tæt klynge i restaurationen; en hel del var da gået og vi som var igjen ind- røgede og halvfulde. Det meste jeg husk hus husker derifra er i et en impressionistisk uklarhed. Omfavnelser, skåltaler, dusdrikken med a og b med student Olsen og candi{t}dat Persen, disput altsammen i en deilig mørje. Slu Til- sidst husker at jeg Irgens Hansen, Diriks, Gunnar Heiberg, Løchen og et par til sad et igjen ved et bord som var slig»
Munchmuseet, MM N 3778.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert [??].2.1907. Se s. 1
«Det er den skidne Trondhjemmerjøde Bødtkers Onkel ikke Diriks der har solgt mig for anden Gang –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 30v
«Jeg gik ned der vel en otte dage siden forat træf reise ned til Aasgaardstrand – Ved bryggen traf jeg Diriks { … }Derborte er fru Holmboe hun vil vist tale med dig – Jeg traf Hun sad i en vogn – Jeg gik bort – og lænet mig til vogndøren –»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 12
«

Søndag den 28de var vi hos Grønvolds Foruden os var indbuden tante Jette, Sofie og Edv. Diriks, Melby med Frue, Natalia Møller og Paus. Til mid- dag fik først suppe, derpå skinke pølse, fuglesteg og forskjellige deserter.

»