Alfred Léon Lemercier

Fødsels- og dødsår ukjent
Fransk trykker og kunstner.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Alfred Léon Lemercier

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3414.    Brevutkast. Datert 1897.
« Je vous’ aves envoyé avant partir de Paris{ … }une plac{ … }que de cink Kommentar preparé pour lithografhi (C’est une tete de femme) Veuilles s. v. p. m’envoyér 20 { … }li{h}thografhies de cette tete – imprimé pour sur papier ordin{ … }aire – Le { … }meme temps vous pouves m’envoyer le cink Kommentar{d}et {deux … }une nouveaux cink Kommentar de le meme grandeur Vous pouves ca envoyer { … }avec { … }remboursement.»

Alfred Léon Lemercier er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 431.   Brev fra Ludvig Karsten. Datert 20.01.1904. Se s. 1
«Jeg har været oppe hos Lemercier, og De kan berolige Dem med at Deres stene er i bedste forvaring, trods fir- maet er gaaet over paa nye hænder. Jeg havde dog indtrykket af at han gjerne saa en liden bestilling igjen. Er det noget mer staar jeg til tjeneste.»
Munchmuseet, MM K 487.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 4
«Leclere traf jeg saavidt; han sendte hilsen idag gjennem Diriks til mig. Du skriver vel til Lemercier.»
Munchmuseet, MM K 490.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Linden for at lede prøverne til sin første store koncert den 30te mai. Jeg saa igaar gjennem en del af \I.P./ Jacobsens og Drachmanns sange, som han selv har oversat\./og i Igaar vilde Diriks’ ha mig med til Molard’s modtagelse men jeg orket ikke da. Vil du huske paa at skrive besked til Lemercier og samtidig skrive til mig, saa skal jeg gaa derud og aabne kassen. –»
Munchmuseet, MM K 497.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«Rom. Hvad slags kur er det du har faaet – diætisk? Haaber jeg faar brev fra dig imorgen tidlig – jeg har saa tydelig snakket med dig isøvne iefter- middag – du var lige ved mig og jeg hørte stemmen tale – fuldstændig hallucination. Skal jeg ikke gjøre spor ved Lemercier?»
Munchmuseet, MM K 510.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«Kan du ikke med det samme du faar dette af fru K. skrive nogle linjer før baaden gaar og sende mig og gi mig den lap til Lemercier, som du glemte – i dit brev, eller gi mig ny besked? Her er forresten yndigt idag – ikke saa varmt, men jeg længes efter at kom- me herfra – reiser tirsdag eller onsdag til Grez – og tar saa enten jernbane helt hjem i næste uge eller fra Antwerpen eller Amsterdam.»
Munchmuseet, MM K 512.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 06.[??].18[??]. Se s. 1
«Var idag hos Lemercier men omforladelse – alt var i uorden – ingen tilstede, saa jeg fik ikke git noen besked – men imorgen tidlig kl 9. skal jeg derud igjen.»
Munchmuseet, MM K 513.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Nu skal du høre – idag var jeg ude hos Lemercier og snakket med den sorte manden du ved, og han sae, at han havde ikke tid til at ta dine ting au bois før om et»
Munchmuseet, MM K 514.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg er virkelig lei over at jeg ikke bedre kunde udrette dit ærinde hos Lemercier – men vil du da ikke, at han skal gjøre tingene i Sten da – for da må du skrive strax! – –»
Munchmuseet, MM K 515.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 3
«Imorgen tidlig skal jeg ud til Lemercier igjen. Du. – vil du gi mig besked til ham, saa skriv med engang»
Munchmuseet, MM K 3442.   Brev fra Karl Wieck, Otto Hettner. Ikke datert. Se s. 1
«Ich war bei Lemarcier und sah Ihre Steine in guter Ordnung. Haben Sie dort Drucke bestellt und soll ich bei ihm vorgehen und einige bestellen oder eventuell bestellte nachdrucken und verschiedene Papiere versuchen? Teilen Sie mir hierüber mit, da ich Ihnen gerne behilflich bin, wenn Sie wollen. Molards waren gestern nicht zu Hause und ich gehe jetzt nochmal hin. Hettner gehts gut. Er kommt im Sommer vielleicht auf kurze Zeit nach Berlin und»