Holger Drachmann

(1846–1908)
Dansk forfatter. En av de ledende skikkelsene i det såkalte moderne gjennombrudd. Portrettert av Munch.

Les mer

Holger Drachmann er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 490.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Linden for at lede prøverne til sin første store koncert den 30te mai. Jeg saa igaar gjennem en del af \I.P./ Jacobsens og Drachmanns sange, som han selv har oversat\./og i Igaar vilde Diriks’ ha mig med til Molard’s modtagelse men jeg orket ikke da. Vil du huske paa at skrive besked til Lemercier og samtidig skrive til mig, saa skal jeg gaa derud og aabne kassen. –»
Munchmuseet, MM K 1919.   Brev fra Stanisław Przybyszewski. Datert 09.02.1894. Se s. 2
«Komm Morgen, Freytag, zu uns um 1/2 2 Uhr Nachm. Drachmann ist hier; er liebt dich sehr und will dich absolut treffen. Wir erwarten dich ganz bestimmt. Wir essen zusammen Mittag.»
Munchmuseet, MM K 4422.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.01.1893. Se s. 2
«Inger var hos Dr. Arentz forleden, han var uhyre interesseret for Dig, drog frem en Skuffe, hvor han havde samlet Notitser om Dig, og hvilke han skulde vise Aubert sagde han. – Andreas var her i Søndags, vi havde sendt invitation saa han kom med Carl og var her hele Dagen, – han fortalte at der paa Rigshospitalet er 20 unge Doctorer, der ere saa begeistret for din Sag. –      Dersom Du havde Anledning, saa burde Du see at faa malt i Pastel samlet flere af de berømte mere fremragende personligheder, sammen, altsaa – saasom Drackmann, Strindberg Sinding, Heiberg om mange flere, Du kjender, – det ville vist gjøre Lykke, – Andreas talte om det i Søndags, han ønskede Du havde gjort det‹!› –»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Drachmann sad på GrandDer …  De to drabanter skulde underrette ham og de finner gentlemanbohemen om det gik an at han kom»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Hauge gik nu og sa hvor blir Drachmann Aa Drachmann? hvor han er herlig Men drabanterne kom drak et glas og  … løb til Grand»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Hauge gik nu og sa hvor blir Drachmann Aa Drachmann? hvor han er herlig Men drabanterne kom drak et glas og  … løb til Grand»
Munchmuseet, MM N 304.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Drachmann lod vente på sig»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 38r
«Den er { … }her – Den er her – Det gjaldt livet for mig – Alle de vigtige små skitser – Oxen der dræpes – Drachmann – No af det beste jeg havde skrevet –»
Munchmuseet, MM N 1685.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1932. Se bl. 1v
«teltplads HvitstenAasgårdstrand og Kragerø – Holger Drachmann sa at jeg { … }vilde dø på gaden – Det kan jo hænde jeg drar ennu længer syd – { … }Hvorlangt? Rom? ved min onkel?»
Munchmuseet, MM N 1834.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg må vist sende Dig osså Drachmanns Dig – Den brede Pensel han giftede sig med en rig pige – der elskede ham – – Drachmanns elskede er fattig – der hedte Edith Kommentar – og han elskede {f}hende fordi h{ … }un pleiet ham i Hamburg, da han var syg –»
Munchmuseet, MM N 1834.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg må vist sende Dig osså Drachmanns Dig – Den brede Pensel han giftede sig med en rig pige – der elskede ham – – Drachmanns elskede er fattig – der hedte Edith Kommentar – og han elskede {f}hende fordi h{ … }un pleiet ham i Hamburg, da han var syg –»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 13v
«Bokken Lasson og Drachmann»
Munchmuseet, MM T 2730.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se bl. 19v
«op med Drachman og LassonGrand»
Munchmuseet, MM T 2734.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1909–1911. Se s. 8
«Da Clavenæs angreb B L           og D           fordi de reiste om og levet sammen – opløftede hele Koret et Ramaskrig»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 53
«Drachmann ligger i sin Urne – Den store Skikkelse sank sammen til en liden Håndfuld Støv –»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 58
«(Drachmann havde holdt Foredrag under Krigsspændingen i 1905) –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 3
«Et Hyl reistes da Clavenæs efter sin overbevisning advaret Mod Bokken og { … }Drachmans ‹mange› Samliv –»
Munchmuseet, MM T 2800.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 13
«Hvor skal vi få Penge til Middag – – { … }Jeg må  … { … }hæve Penger i Banken sa Hauge – jeg har inviteret Drachman og L – til Champagne –»