Karen Bjølstad

(1839–1931)
Norsk. Munchs tante. Portrettert av Munch.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad

I det digitale arkivet finnes det 374 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2.    Brevutkast. Datert 12.1889.
«Alt går sin jævne gang her.»
Munchmuseet, MM N 183.    Brevutkast. Datert 1911–1913.
«Hvis I tog»
Munchmuseet, MM N 184.    Brevutkast. Datert 1911–1913.
«N{ … }aar Inger Du og Inger har tat den lile Tur til Trondhjem eller Bergen – og så kanske Inger tar en kort liden Tur til Kjøbenhavn og hører på Musik – vil det friske hende så { … }op at hun forstaar ser ganske anderledes klart – og {er}dette er det rimeligste af Verden hvad jeg venter af Inger at hun selv {a}virkelig alvorli anstrænger sig forat forat komme til Overensstemmelse med mig –»
Munchmuseet, MM N 191.    Brevutkast. Datert 15.3.1920.
«Jeg måtte skulde syg og nervøs udføre det svære arbeide for stak bare for 1500 kr – Dertil havde jeg forpligtet mig til at skaffe en mand fra Norge til hjælp – Jeg kunde ikke forøvrig ikke gjort det uten den hjælp – Til denne hjælp havde jeg 300 kr – Den eneste jeg kjendte i Norge der kunde det og kunde gjøre det for denne lille sum var Ludvig – Og han kom ned og hjalp mig godt – Dette skjønte jeg jo Da begynte det ene brev efter det annet fra Dig og Inger i løbet af de 3 år i Tyskland»
Munchmuseet, MM N 728.    Brev. Datert 27.6.1876.
«Jeg skulde bede dig fra Papa om du vilde sænde op hans hvide Sommerbuxer og saa kan Sofie paa samme Tid faa sendt op Cigarerne, jeg betaler 6 Skill. naar jeg kommer ned igjen dertil. Det er svært pent herop- pe, vi faar Mad fra Madame Tronsen der bor ligeved. ogEr En Lund eller Skov er ligeudenfor. Pladsen er O omringet af Skov og det er flere Saml‹i›nger af Trær der ser ud som Sa Oaser midt paa Pladsen. {d}Den første Dag laae jeg i Papas Telt. Faae Andreas til at kjøbe en Øx fordier det er umuligt at gjøre Blomsterbord uden\Øx/ Pengene ligger i den lille Daasen Chi\f/fonieren. sig til til Andreas at han maa tage Buen sin me{g}d sig og Snoren til min Bue.»
Munchmuseet, MM N 729.    Brev. Datert 21.6.1879.
«Jeg sidder nu helskindet og velbe- holden i vort værelse på sygehuset. Reisen var meget hyggelig, skjønt veiret ig ikke det bedste. I godt reiseselskab var jeg også kom- men: damerne du så var døtre af professor Bjerknes der selv ar var med. Den jeg sad ved siden var af en lensmandssøn { … }fra håland. Du kan tro, det var yndigt opover reisen. Det vakreste på turen, synes jeg, det var, da dram- mensdalen med elven og fjorden åbnede sig for mig efter at være kommen ud af tunnelen, hvor jeg, skjønt togets hurtighed, vist var i fuldstændig mørke to minutter, for ikke at sige mere. Ved Ask station modtog to { … }sy- gekorporaler mig og bar mit tøi til leiren. Over storelven, der falder ud i tyrifjorden, måtte vi»
Munchmuseet, MM N 730.    Brev. Datert 26.5.1882.
«Ja nu er det nok på tide at skrive nogle ord    I har vel ventet på brev men du ved hvordan jeg er den retning – Hyggeligt har jeg det heroppe det er vist. Allesammen er rigtig elskværdige. Falck selv er noget indesluttet. Tvende døtre Ella og Sigrid er den personificerede elskværdighed, en tante som styrer huset (Falcks {H}hustru er død) er også meget hyggelig {E}Den ene af ovennævnte døtre Ella er en skjøn brunette, jeg og Bjarne har den fornøielse at male hende»
Munchmuseet, MM N 731.    Brev. Datert 1881–1889.
«Vel ankommen …  og føler mig ganske bra heroppe. Det er deilig luft dog endel vind. – Send op snarest malersagerne: de to rammer som jeg talte om samt mindst 2 tuber hvidt a 1 kr. og»
Munchmuseet, MM N 732.    Brev. Datert 1884.
«Buxerne er ikke ankomne Har du givet skrædderen ordentlig adresse?  …  …  Pakken med malersagerne var  …  ikke adresseret til Helgelandsmoen men blot til Skjær{l}dalen hvilket ikke er tilstrækkelig. Fiskesagerne kan vente til {a}Andreaska kommer op bl bed ham dersom han ønsker at fiske heroppe at anskaffe sig»
Munchmuseet, MM N 733.    Brev. Datert 1884 .
«Det er vel kanske på tide at jeg svarer på dit brev nu. Frakken kom ga ganske godt tilpas da den er så varm god og varm forresten har vi havt deiligt veir i det sidste. – Jeg kom- mer vel til at blive her endnu denne uge ud dels har fordi jeg har godt a …  deraf af det for min helse da det er deilig luft her dels fordi jeg må se at blive færdig med et billede –»
Munchmuseet, MM N 734.    Brev. Datert 5.5.1885.
«Befinder mig nu velbeholden i Paris; har et udmærket logis i samme gård som mine kam- merater. Var i går i teatret og så Judic spille. Sad derefter i cafeen «{d}De la regence» den som er så berømt på grund af at revolutlonsmændene havde sine sammenkomster der. Jeg har forresten ikke seet noget videre af byen da jeg kom mulig igår – – Jeg har hidentil levet meget godt om end ikke billigt.»
Munchmuseet, MM N 735.    Brev. Datert 6.7.1888.
«Hansteen er nu nokså brav og er oppe – Du kan tro det ikke var morsomt for mig på turen nedover. Hansteen fik blodspytning først om formiddagen hvor vi Derpå et fik han et ud på eftermiddagen et ‹s›tørre anfald, fora sansynligvis foranlediget af at der  …  plutselig opstod»
Munchmuseet, MM N 736.    Brev. Datert 13.7.1888.
« Frøken Karen Bjølstad Schous Plads 1 Kristiania»
Munchmuseet, MM N 737.    Brev. Datert 8.1.1889.
«Tak for pengene der kommer godt til nytte. Der vil vel blive endel udgifter for mig nu efter sygdommen.»
Munchmuseet, MM N 738.    Brev. Datert 1889.
«Jeg har ikke kunnet find{et}e sådant sted som vi talede om – men jeg har derimod leiet et hus – et n svært hyggeligt hus lige ved søen et stykke fra selve Aasgaardstrand med have.  …  og for sig selv prisen er 70 kr for sommeren og 3 udmærkede pene værelser. Der er en Pige fra et nabo- huset som kan gå os til hånde når»
Munchmuseet, MM N 739.    Brev. Datert 1889.
«Vi er nu kommet nogenlunde i ro her går hos Bonnat om formiddagen; – det vil sige fra 8 til 12. Kl. 8 spiser vi br franskbrød og drikker chokolade – går så hos Bonnat spiser så {F}frokost – { … }med et par varme retter – så driver»
Munchmuseet, MM N 740.    Brev. Datert 14.11.1889.
«Jeg venter meget på brev og sending af penger. Jeg»
Munchmuseet, MM N 741.    Brev. Datert 30.11.1889.
«Tak for brevet og pengene Det kom godt til. Det har gået nokså fort med penge{ne}r – men så har jeg rigtignok kjøbt endel nødvendige ting ind som malersager og sko og sådant. – Veiret er nu nokså ekkelt og råt om det end ikke har været kuldegrader. Det er så kalt inde næsten umuligt at få det varmt det går for en halv franc brænde om dagen. Men jeg { … }befinder mig forresten vel»
Munchmuseet, MM N 742.    Brev. Datert 4.12.1889.
«Jeg har først idag fået efterretningen om dødsfaldet Jeg telegraferte med detsamme om for at få vide om jeg kunde komme tidsnok til begravelsen. Først{e}Efterpå så jeg i Morgenbladet at det er for sent at den allerede skal foregaa idag.»
Munchmuseet, MM N 743.    Brev. Datert 19.12.1889.
«Jeg har fået alle eders breve; det er forunderlig at ikke mit brevkort kom så sent – var det fordi jeg ikke satte Hauketo i adressen? – Pengene har har jeg også fået. Jeg har nu rundeligt for lang tid    jeg har jo også fået fra Schou han sier at jeg skal male et billede for pengene.»
Munchmuseet, MM N 744.    Brev. Datert 2.1.1890.
«Jeg maa bede dig sende mig 200 frc. af mit Stipendium Kommentar. { … }Schous penger har jeg nemlig i norske sedler og vil ikke veksle formeget af dem her i Paris da jeg vil tabe derpå. {Dette}Det er fordelagtigere at få dem på den måde som da du sidst sendte mig gjennem banken.»
Munchmuseet, MM N 745.    Brev. Datert 15.1.1890.
«Jeg har fået dine { … }og Andreases breve. – Du er ræd for influenzaen her – den har jo været slem her men jeg har sluppet godt fra den – haer har heller ikke fåt noget efterpå.»
Munchmuseet, MM N 746.    Brev. Datert 1890.
«Tak for brevet og pengene – jeg håber i er bra for influensaen når du får dette brev – den er væmmeli at h{ … }a men den skal jo ikke være videre farlig i Kristiania – så dere {har}får ikke nogen men af den efterpå håber jeg – Her er går alt som ellers – jeg holder mig i ro – og maler fra vinduerne eller i restaurationen.»
Munchmuseet, MM N 747.    Brev. Datert 1890.
«Jeg har fåt dit brev og pengene fra Andreas – Jeg blir her sålænge de strækker til de penge jeg har – det blir vel en måneds tid eller halvanden – Så får jeg se at komme hjem – jeg { … }vilde helst reise med det samme – men det er noen billeder jeg gjerne vilde ha færdige og jeg burde vel se salonen. jeg er kjed af opholdet her – Det blir nokså underligt at komme hjem – Her er»
Munchmuseet, MM N 748.    Brev. Datert 1890.
«Er ankommen til Havre og alt vel når undtages en meget ubetydelig forkjølelse jeg fik ombord og som nødsager mig at bli her et par dage – Breve får du adressere til Cafe de la RegencePlase de Theatre {F}francais ellers f Theatre F»
Munchmuseet, MM N 749.    Brev. Datert 9.11.1890.
«Jeg får vel skrive igjen forat dere ikke skal være ængstelige – Jeg fik en ubetydelig reumatisk feber ombord – de{t}n kan jo være nokså ubehagelig under sånne forholde – Nu er jeg da aldeles bra – når undtages en del mathed efterpå –»
Munchmuseet, MM N 751.    Brev. Datert 25.11.1890.
«Jeg skriver bare noen ord for at si at alt er forholdsvis vel. Jeg spiser udmærket og det går fremad. Jeg vil dog bli her indtil jeg er rigtig stærk. Har endnu ikke begyndt at gå ud. – Jeg har det i alle dele godt her.»
Munchmuseet, MM N 752.    Brev. Datert 3.12.1890.
«Jeg har nu begyndt { … }at gå lidt ud – Blir her forresten sålænge til jeg blir aldeles bra – Dette med Laura var jo en skuffelse – Kanske hun { … }aligevel har havt godt af at { … }opholdet hos fremmede folk – Jeg Det lader ikke til forretningen går noe videre endnu men kanske det kommer lidt efter lidt. – En forretning skal jo arbeides ind – Nu hører jeg «Jean» i trappene Han kommer med {D}dejeuneren Kl er snart 12. Jeg har det som en prins her – Lie har skrevet to gange til g generalkonsulen hersteds forat høre efter mig – Denne kommer stadig op med blomster og aviser og passer så på at jeg får mad og sånt så godt som muligt – { … }Med hilsen til Inger og Andreas *Lucy samt husets folk»
Munchmuseet, MM N 753.    Brev. Datert 29.12.1890.
«Jeg kommer nu til at reise en af de første dagene – når det bliver pent veir – Add{ … }reser dog breve hid endnu – De blir mig tilsendt hvis jeg er reist – Jeg venter på brev fra Dere Jeg håber ingen er syge af dere – Det er snart 3 uger siden de jeg har fåt brev –»
Munchmuseet, MM N 754.    Brev. Datert 1890.
«Er det det mindste vanskeli med pengene greier jeg mig udmerket uden. Jeg skriver til Werenskjold»
Munchmuseet, MM N 755.    Brev. Datert 1890.
«Det var da hyggeligt at få det brev så jeg fik se du var bra – det var jo ikke godt at vide hvordan det kunde gå – Man må være forsigig mindst tre uger efter –»
Munchmuseet, MM N 756.    Brev. Datert 1.1891.
«Jeg fik endelig brev igår – til min forundring havde dere ventet på brev fra mig. – {H}Vi kan regne over»
Munchmuseet, MM N 757.    Brev. Datert 30.11.1891.
«Er vel instaleret i Nizza{ … }efter den lange reise – Her er sommerligt – Min adresse er foreløbig poste restante –»
Munchmuseet, MM N 758.    Brev. Datert 9.1.1891.
«Vel ankommen efter en en Dags reise – Her er deiligt – træerne er i løv og roser i haverne – og appelsiner på træerne – Skriver snart –»
Munchmuseet, MM N 759.    Brev. Datert 18.1.1891.
« Adr. 42 avenue de la GareNice (Nizza) Hotel Central»
Munchmuseet, MM N 760.    Brev. Datert 21.1.1891.
« ja jeg glemte si at dere får sende pengene mine når strax når dere får dem, det er altså 690 kr    {v}hvis det er 750 jeg skulde få (efter et sigende fra efter et brev fra rammemageren) Hvis det ikke var for stor umage lønnet det sig vel bedst at få sendt pengene giennem kreditbank kreditkassen eller en anden bank man skal få mere for pengene da – spør i banken. Sidst svarte de vidst at en 200 kr var for lidet men at det lod sig gjøre med en større sum. – Adresse,  poste restante»
Munchmuseet, MM N 761.    Brev. Datert 20.1.1891.
«Endelig da! – nu er da mine gjenvordigheder forbi – Veiret er deiligt og helbreden bedre og bedre – så var det pengerne og de fik jeg idag – Idag er det første gang jeg har spist mig mæt på fjorten dage og det har jeg da gjort tilgavns – østers og vin og kaffe. – Alle mine gjenvordigheder fra lige fra jeg reiste fra Havreblir skal jeg ved leilighed fortælle om – Dumt var det jo kanske jeg jeg ikke skrev om penger før – På Paris jernbanen var det frygteligt kolt – jeg har aldrig frosset slig»
Munchmuseet, MM N 762.    Brev. Datert 9.2.1891.
«Jeg må atter presse på efter penger – Andreas må da ha fået stipendiepengene Kommentar nu – Dere må naturligvis sende dem hvis ikke assurancepengene kommer –»
Munchmuseet, MM N 763.    Brev. Datert 13.2.1891.
«Jeg fik Dit brev igår. – Jeg har heldigvis fået kredit nede i restaurationen så mad mangler jeg ikke nu – Dog venter jeg som – jeg har skrevet før – på pengene»
Munchmuseet, MM N 764.    Brev. Datert 17.2.1891.
«Tak for sendingen som jeg modtog idag – Flytter nu fra mit hotel hvilket jeg er fornøiet for – Dere kan fremdeles sende brever til poste restante da det er det sikreste –»
Munchmuseet, MM N 765.    Brev. Datert 1891.
«Jeg er nu flyttet ind i mit nye værelse som jeg er vel for{ … }nøiet med. – og har det vel i alle henseender – lidt maler jeg – skjønt jeg det ikke bliver ikke meget på grunn af at ingen penger kommer – det er ufatteligt at ikke stipendiet Kommentar heller kan { … }blive mig sendt. – Hvis det ikke kan sendes mig må dere si det da jeg i såfald får reise hjem – på denne»
Munchmuseet, MM N 766.    Brev. Datert 3.1891.
«Forstår ikke hvad Dere tænker på – Har endnu intet erholdt –»
Munchmuseet, MM N 767.    Brev. Datert 10.3.1891.
«Endelig idag fikk jeg pengene den 10de – Jeg ser brevet er dateret den 23de altså har dere sendt det så snart de dere har kunnet – Jeg har {v}hver dag været på kredit Lyonnais    hver gang svarte mig at intet var kommet – Jeg forstår det ikke – det må have været sludskeri fra betjenternes side – Mit navn var opført i banken – Dere kan forstå hvor jeg fandt det forunderli. Ja det nødvendigste har jeg jo havt men der følger utallige ydmygelser med ikke at have penger – MMoen som»
Munchmuseet, MM N 768.    Brev. Datert 18.3.1891.
«Jeg skrev et brev til dig igår men glemte det igjen på en  …  restauration – Jeg får begynne på igjen. Jeg måtte bor i en af de flotteste villaer her – Når man går in fra Promenade des {a}Anglais og ser in i gården eller haven – ser det ud som et pragtfuldt slot – inni haven med palmer og svære bladplanter – Jeg går op af en m lys og bred marmor- trappe ognår til mit værelse der er i 4de { … }etage, det koster 25 fr. måneden og er nokså tarveligt men nydeli udsigt»
Munchmuseet, MM N 769.    Brev. Datert 6.4.1891.
«Dette kom så uventet, jeg fik det indtryk af dit sidste brev at alting var så vel – Det har været et farligt veir i vinter – Du har vel heller ikke været forsigtig – muligvis overanstrængt dig – Nu håber jeg det er som Inger skriver, at du er i virkelig bedring – at dette træffer dig rigtig bra – Det er væmmeligt at være så langt væk – så brevene tar sån lang tid – Jeg har skrevet til Glørsen så han sender dig af sin bedste vin – Du må»
Munchmuseet, MM N 770.    Brev. Datert 13.4.1891.
«Takk for brevet dit – det var da en særdeles hæderlig måde at greie sygdommen på – jeg syntes nok det så slemt ud og. Nu gjælder det at være forsigtig at du ikke har følger – Årstiden er { … }jo heldig det blir vel snart varmt så du kan varme «skinnet dit» som du sier.»
Munchmuseet, MM N 771.    Brev. Datert 25.4.1891.
«Befinder mig nu i Paris hvor jeg liker mig udmærket – Reiste på tredieplads – har reist to uafbrudt i halvanden dag s – Det er vakkert her nu kan du tro – Jeg bor i et nydeligt værelse med balkon – Adresse: Rue Lafayette 49. – Jeg venter på brev fra dere så jeg får høre hvordan du befinder dig efter at have været oppe. – Det er vel på tide at avertere båden – Dere kan vist få noen som anviser hvis ikke With – f.ex. Karl Bjølstad»
Munchmuseet, MM N 772.    Brev. Datert 6.5.1891.
« Frøken Kar … jølstad Nordstrand Kristiania Norwege»
Munchmuseet, MM N 773.    Brev. Datert 17.5.1891.
« F{ … }røken Karen Bjølstad Nordstrand KristianiaNorwege»
Munchmuseet, MM N 774.    Brev. Datert 1891.
«Jeg er i Kjøbenhavn og reiser i aften videre sydover – jeg var i går på visit hos Amalie Munch – der var meget ælskværdig – Den yngste datter – der maler og tegner – skal bli malerinde – (hun er ikke pen) – men h er mærkværdig talentfuld – p hun er bare 15 år men tegner lisså godt portrætter som Werenskjold – Det får du fortælle gamle frøkenerne Munch –»
Munchmuseet, MM N 775.    Brev. Datert 1891.
«Er velbeholden i Paris – Reiser sydover snarest – Kan Du lægge ud for mig 50 kr eller en 60 fr. indtil Du får Pengene {ha}av  …  assurancen? – I så fald send { … }dem til Jonas Lie.Avenu7 Avenue de la GrandeArmée 7Paris»
Munchmuseet, MM N 776.    Brev. Datert 6.12.1891.
« Jeg har fået dit brev samt avisartiklerne hvilke jeg h ikke havde læst – det var jo vel det kom – Det er aldeles sommer hernede jeg går mest uden { … }ydertøi – det ydertøi – det er juli varme – jeg var  …  iforgårs på en liden tur til en liden fjeldby – Rockabrun»
Munchmuseet, MM N 777.    Brev. Datert 2.1.1892.
«Et eller to breve må vist være kommet væk – {e}Et brev skrev jeg den 18 eller 19de – Jeg har fået alle eders breve{ … }dine { … }breve hvor der var mange morsomme efterretninger – Bjørnsons artikkel var modbydelig – jeg har en anelse om at Strøm er bag det – han var en af ansøgerne – Jeg Julen var jeg hos Skredsvigs der har leiet en villa her i nærheden – Vi havde jule kaktustræ – Skredsvig havde hugget en stort kaktus ned for anledningen»
Munchmuseet, MM N 778.    Brev. Datert 2.1892.
«Jeg har igrunden ikke annet at fortælle end at jeg befinder mig vel – har havt virkelig influenca en dag og en nat – men var alt oppe dagen efter – jeg fik den da jeg var ude hos Skredsvig smittet af dem – de var rent elendige men jeg greiet den bra – forresten er den meget farlig her i syden – Jeg var igår i Monte Carlo    vi { … }feiret fru { … }Skredsvigs fødselsdag – man vi hørte på koncerten i Spille sale huset – der er gratis – Det første som blev spillet var Svendsen – en { … }Symphoni»
Munchmuseet, MM N 779.    Brev. Datert 1892.
«Tak for dine og Ingers breve – Det er morsomt at det går så vidt godt – at det slog så godt til dette med Ingers informationer – hun kom did i rette tid – Hils Andreas når du skriver – Jeg sender ham snart et brev –»
Munchmuseet, MM N 780.    Brev. Datert 23.2.1892.
«Høst har sendt penger så jeg ser mit brev er nåd frem – Jeg kommer nu snart til at flytte til Skredsvig – jeg skal ha pensjon der og betale 30 Kroner om måneden hvilket er mindre end jeg betaler i husleie {–}her    Jeg kommer da til at bli noget længer ute vel Marts måned – De er svært hyggelige Skredsvigs – Her er jeg nu mit oppe i Karnevalet – du m og morer mig godt – Dere har det vel bra og koldt hos dere nu –  …  Her kommer begynner sommeren – Skredsvig bor»
Munchmuseet, MM N 781.    Brev. Datert 20.10.1892.
«Vær så snil at sende hid ned min tegnemappe ({m}samt alle mine tegninger – de der findes i skufferne) samt { … }alle kritikker af mine { … }billeder (findes i sku min komode i værelset mit) De sendes lettest og billigst pr. Stetinerdampskip. – { … }Udstillingen bliver ikke før om en fjorten dage – da mine billeder er forsinket på veien – I Berlin er Jeg har det meget { … }godt hernede – Min adresse er foreløpig –»
Munchmuseet, MM N 782.    Brev. Datert 1892.
«Tak for de tilsendte penge – Jeg havde tænkt ikke at bruge dem – { … }og sende dem tilbake – {m}da jeg bor så billigt hos Skredsvig – men det er vel bedst jeg beholder dem nu jeg har dem – jeg det var jo kjedeligt at måtte låne av Skredsvigs – Men kan du nu osså ud undvære dem? –  …  {I}Når jeg kommer hjem blir det mig let at betale dem til{ … }bage strax –»
Munchmuseet, MM N 783.    Brev. Datert 25.10.1892.
« Du har vel modtaget mit brevkort – For sikkerheds sk{ … }yld gjentar jeg hva jeg ba om – { … }det at du må være så snil at sende ned de tegninger som findes i mappen samt hvad du ellers har af tegninger. – Og så var det alle Kunst- kritikkerne i s min komode- skuffe – Det er vel bedst at sende dem på dampskib – som Ja så var det {B}bonjouren det er et meget vigtigt plag hernede så jeg tror du faar sende den osså – på billgste måde – Det er vel rimeligt at jeg kommer ud om i selskab når min udstilling kommer»
Munchmuseet, MM N 784.    Brev. Datert 1892–1893.
«Jeg har fået dit brev og pakken, der er iorden – Sælg så fort du kan bonjouren for jeg har mere brug for penger end klær –»
Munchmuseet, MM N 785.    Brev. Datert 12.11.1892.
«Jeg får vel skrive lidt igjen – da Dere vel er spændte på at høre hvordan det bærer af    Ja sligt røre havde jeg jo aldrig trod der skulde bli – der skrives for og mod mig i alle bladene hver dag – Ja det skar jo ikke – Iaften skal det store slag stå – Dere»
Munchmuseet, MM N 786.    Brev. Datert 17.11.1892.
«Tak for pengesendingerne der jo er meget velkomne – dog antar jeg snart at kunne sende det laante tilbage – Mine billeder er nu i Düsseldorf og jeg haaber at tjene noget der – rigtignok får jeg ikke mer end en trediedel af indtægterne – Hele dette levenet her har jo bare været fornøieligt»
Munchmuseet, MM N 787.    Brev. Datert 26.11.1892.
«Ja jeg ser Dere er meget urolige i anledning min «Fiasko». – Det er jo meget lumpent af de norske blade at optage bare de slette kritikker – og selv som {a}Aftenposten at afskjære alt h{ … }vad der står rosende om mine ting – Her {er}har været en m{ … }ængde rosende artikler – jeg har oss engang sendt ind ef et par men de»
Munchmuseet, MM N 788.    Brev. Datert 12.1892.
«Tak for brevet – Nu er jeg da endelig kommet lidt i ro efter maset med udstillingen – Den blir { … }temmelig slemt nedrakket i bladene – men det bider jo ikke stort på mig – Besøget er nokså godt og jeg vil vel altid kunne tjene lidt »
Munchmuseet, MM N 789.    Brev. Datert 1892.
«Har i fået de andre 150 Kr.»
Munchmuseet, MM N 791.    Brev. Datert 25.2.1893.
«Jeg ser af Ingers brev at dere tænker på at tage leiligheden ovenpå. De må dere da ikke gjøre, både for kuldens skyld og for i tilfælde af ildebrand – Ta heller hvilketsomhelst andet – jeg vil sikkert kunne hjælpe med husleien selv om jeg blir her i Berlin til vinteren – Nu håber jeg at få noget fra Kjøbenhavn hvor mine»
Munchmuseet, MM N 792.    Brev. Datert 1893–1893.
«Jeg er ikke som du {ser}tror reist fra Berlin – jeg vil fremdeles blive her { … }to måneder»
Munchmuseet, MM N 793.    Brev. Datert 1893.
«Jeg er i Berlin – men må blive her på grund af pengemangel – Du må da sende mig et par hundrede kroner tele{ … }gra- fisk – Jeg blir jo nødt til at anmode Schou om lån og Du får da pengene tilbage»
Munchmuseet, MM N 794.    Brev. Datert 26.5.1893.
«Udstillingen er nu i Dresden»
Munchmuseet, MM N 795.    Brev. Datert 18.6.1893.
«Som Du ser af Lauras brev er jeg i München ved Starnberg{ … }sä som jeg har udenfor mit vindu – Jeg {ser}har ret frem for mig det sted hvor {L}Kong Ludvig druknet sig for noen år siden – Her er dei nydeli – Jeg kommer altså hjem om en kort tid –»
Munchmuseet, MM N 796.    Brev. Datert 1893.
«Jeg er nu i München og kommer sandsynligvis til at reise hjem om noen dage –»
Munchmuseet, MM N 797.    Brev. Datert 17.11.1893.
«Tak for brevet – Bor i en meget god pension – – Vil sandsynligvis kom få istand en udstilling af mine billeder om kort tid – Kufferten er endnu ikke nået til mig men kommer vel snart –»
Munchmuseet, MM N 798.    Brev. Datert 18.12.1893.
«Den værste strid er over – Udstillingen er nokså godt besøgt og jeg sælger lidt – Man bruger naturligvis mund – men det er jeg jo vandt til – Jeg tænker nu at begynde at arb male – Jeg skal skrive til Finne snarest –»
Munchmuseet, MM N 799.    Brev. Datert 1893–1894.
«Jeg havde netop for et par dage siden sendt 20 Mk til Dig da jeg til min overraskelse finder 10 kroner i et brev fra Dig – Du skal have mange tak – det kom meget godt til da jeg netop var pengeløs –»
Munchmuseet, MM N 800.    Brev. Datert 3.12.1893.
«Tak for { … }brevet.»
Munchmuseet, MM N 801.    Brev. Datert 1892–1893.
«Jeg har havt så meget at gjøre at jeg ikke har fået ro til at skrive – Tak for brevene { … }og {jeg}gratulationerne i anledning min fødselsdag. – Nu har jeg da atter åbnet udstillingen som Du kanske { … }allerede har seet af aviserne – Det tegner nokså godt – { … }150 mennesker om dagen men så er der store udgifter, ihvertfald tjener jeg noget –»
Munchmuseet, MM N 802.    Brev. Datert 25.2.1894.
« Jeg har i disse {d}Dage såmange Breve at skrive at jeg nu blot sender noen {o}Ord og takker meget for det tilsendte der kom meget hensigtsmæssigt – Fra F. har jeg endnu intet hørt – forhåpentlig vil det kun{ … }ne blive over– flødig – Jeg har i den Marts {u}Udstilling i Frankfurt – i April i Hamburg og i Mai i Leipzig –»
Munchmuseet, MM N 803.    Brev. Datert 13.3.1894.
«Det er længe siden jeg hørte fra Eder jeg håber alt står godt til Hvordan Dere greier Eder er mig ubegribeligt – { … }Dere må da være rent fant nu – Hvis det skulde knibe for stærkt svært med mynten så skriv mig til derom – jeg kan ved at sælge Promenade des Anglais til { … }dr Arentz skaffe en {80}75 kroner – I v{ … }ærste knibe an ber jeg Dig indstændig at gå op til dr. Arentz og sige ham fra mig at jeg»
Munchmuseet, MM N 804.    Brev. Datert 29.4.1894.
« Tak for brevet – det er ganske forbausende hvordan Du får ordnet det så pengene strækker til. – Rigtig kjedeligt er det med Andreas – han har da stilt sig forkjært – – hvordan det { … }går med ham og pigen begriber jeg ikke – ja der blir vel ordnet til høsten – Er han ikke mer gla i hende skjønner jeg ikke hvorfor han skal gifte sig med hende»
Munchmuseet, MM N 805.    Brev. Datert 7.10.1894.
« Jeg er vel fornøiet med udstillingen. Lokalet er det bedste i Stockholm – rigtig stort – så Billederne virker godt – Jeg ved endnu ikke om jeg tjener noget på Entréen – Imidlertid har jeg solgt et Billede til 400 Kr. Jeg har truffet mange hyggelige Mennesker. Malere og andre –»
Munchmuseet, MM N 806.    Brev. Datert 24.10.1894.
« Jeg er nu vel instaleret i Berlin – Jeg har  …  indrettet mig mere praktisk end ifjor idet jeg bor i Pension d{a}et blir der mere Orden Der er to Japanesere – to { … }fra Kalifornien – altså en fuldstændig kosmopolitisk Pension – Jeg har leiet et lyst stort {v}Værelse til {a}Atelier – det bliver billigere – Udstillingen i Stockholm var jeg tilfreds med – mange Mennesker var der – men»
Munchmuseet, MM N 807.    Brev. Datert 14.11.1894.
« Du synes vel jeg er dårlig til at skrive – Grunden er at jeg har været så optaget – Først udstillingen i Stockholm og så her hvor jeg har havt mange besøg at gjøre – jeg har var for nogle dage siden i Hamburg – hvor jeg gjorde e{ … }n portrætbestilling færdig og tjente på det 200 Mk. Du ser det begynder at se lysere ud med fortjenesten – I Stockholm var der i de sidste dage trængsel på udstillingen så jeg tiltrods for Rl kunsthandleren vil tjener et par hundrede kroner til der. – Jeg er i meget godt arbeids- humør – har begyndt at radere for mulig senere at udgive en liden samling – raderinger – Det er»
Munchmuseet, MM N 808.    Brev. Datert 3.2.1895.
« Tak for brevet. Jeg har havt det bra hele tiden Værelserne { … }varme – Jeg bor nu forresten foreløbig på et Hotel – da jeg på g på grund af visse små dyr måtte forlade min bolig i Englishesstr. Jeg søger nu nyt værelse – Alt går sin rolige gang – jeg arbeider nokså regelmæssigt – jeg har begyndt at male efter lang tid væsentlig at have raderet – Her har været koldt en tid men nu er det mildt –»
Munchmuseet, MM N 809.    Brev. Datert 1894.
«Jeg sender n som postanvisning 25 M mark – lidet er det – men det kan vel komme til nytte – Udstillingen i Hamburg skaffet mig i alt ind 300 { … }Mk – som desværre mestendels allerede var brugt fået på forskud – Jeg tænker dog at kunne få mer om nogen tid –»
Munchmuseet, MM N 810.    Brev. Datert 3.1895.
« Tak for brevet og for det indlagte – jeg har længe ærgret mig over intet at kunde sende e{ … }der – men jeg skal nu snart gjøre anstalter sa I får noget mer med engang –»
Munchmuseet, MM N 811.    Brev. Datert 1895.
« Tak for brevet – jeg sender foreløbig 40 Kroner – forhåbent- lig kan jeg snart sende mer – Mine Kreditorer har plyndret mig så i det sidste at jeg {der}ikke kan afs{ … }e mer nu – Jeg ved endnu ikke når jeg kommer hjem – Jeg er optaget med { … }forskjellige arbeider som { … }ikke lar sig udføre hjemme f.ex radering og lithografie – Om nogle dage kommer der ud en mappe af mine raderinger –»
Munchmuseet, MM N 812.    Brev. Datert 10.1895.
« Jeg har telefoneret ud to Gange idag men ikke truffet eder hjemme – Jeg har nemlig tænkt mig at en Omtale af mine Billeder for igår skulde have forskrækket Eder. Den var jo temmelig sjofel.»
Munchmuseet, MM N 813.    Brev. Datert 1895.
« Jeg har { … }af Dovenskab ikke endnu faaet sendt kritikker ud til Dig – Jeg skal se imorgen at få sendt ud eller ialfald skaffet Dem tilveie. Jeg og Obstfelder er imorgen Eftermiddag indbudne til Wullums – Muligvis – sees vi da – før eller efter Aftenen»
Munchmuseet, MM N 814.    Brev. Datert 26.2.1896.
«Jeg befinder mig på Hurtigtoget mellem Berlin og Paris – Harmonica tog – hvorman jeg har sovet udmærket hele Natten og { … }drukket The ved et lidet Bord i Kupeen – Jeg kan spadsere fra den ene Ende af Toget til den anden – I Berlin ha{ … }r jeg hilst på en Masse bekjendte – De{r}t var fuldstændig Vinter i Berlin – 10° Kulde.»
Munchmuseet, MM N 815.    Brev. Datert [??].[??].1897.
« Jeg sender Dig idag 30 kroner da jeg igår har fået en del penger – Jeg tror jeg meget snart får flere så I kan gjøre regning {s … }på m snart at få{ … }mer –»
Munchmuseet, MM N 816.    Brev. Datert 1896.
« Jeg har idag leiet mig et Atelier og håber at snart at kunne begynne at male – Her er et kjedeligt {R}regnveir om dagen – det er intet andet at gjøre end at holde sig inde – Her er mange {n}Norske – og flere kommer – Det var en lang {R}reise at gjøre hid fra Kristiania over Berlin, og mange bekjendte at hilse på i Berlin –»
Munchmuseet, MM N 817.    Brev. Datert 27.3.1896.
« Tak for Brevet – Jeg er kommen fuldstændig i orden og er optaget med mit Arbeide – Har det vel og bra i alle Maader. –»
Munchmuseet, MM N 818.    Brev. Datert 12.5.1896.
« Bare nogle Ord forat si at jeg har det bra – jeg har fået dit brev – Du skriver intet om dagbogen I har vel fået den? –»
Munchmuseet, MM N 819.    Brev. Datert 1.7.1896.
« Her er nu deiligt i Paris – varmen generer ikke her som i Kristiania – og jeg s{ … }ynes ikke jeg trænger {noge}at komme på landet – Her er utmærket at arbeide – jeg holder på med Li‹t›hografering og radering – jeg har også et under arbeide en større decoration for Axel Heiberg – det skal være til hans hus i Lysaker – Jeg har gjort færdig e{n}t {L}lithografie af»
Munchmuseet, MM N 820.    Brev. Datert 1896.
«Det glæder mig at I har det bra allesammen – – Tak for fotografiet – pigen ligner Andreas over øinene»
Munchmuseet, MM N 821.    Brev. Datert 4.8.1896.
« Bare et par ord forat si at alt er vel og bra – og at jeg reiser om et par dage til kysten, jeg glæder mig meget til at få lid lidt sjøluft – Jeg skal sige sende Dig min adresse –»
Munchmuseet, MM N 822.    Brev. Datert 1889–1891.
«Tak for breve{n}t og pengene – {hvilke}Du ved forresten at jeg ikke vil Du skal sende penger – jeg greier mig altid – Jeg havde sendt dem strax tilbage – hvis jeg ikke vidste at jeg kommer hjem om en tre ugers tid – – Jeg var rigtignok for en tid siden i en smule knibe men det skyldtes Sønstehagen – der idetheletaget er en sørgelig fremtoning – Jeg skal fortælle Dig om ham { … }når jeg kommer hjem – Jeg tror han skal reise hjem nu – og kjender jeg ham»
Munchmuseet, MM N 823.    Brev. Datert 16.10.1896.
« Tiden går { … }jævnt og roligt med arbeide så jeg har ikke meget at skrive om – Her er et væmmeligt veir om dagen – { … }En hel del norske er { … }kommet til byen. Sønstehagen er her, han har kjøbt nogle raderinger af mig – Jeg kan forresten ikke sige jeg liker ham meget –»
Munchmuseet, MM N 824.    Brev. Datert 1896.
«Tak for { … }brevet – Jeg sendte lidt penger til Eder fornylig forhåbentlig kan jeg snart sende mer – Jeg er nu halvveis på reisefødder – mulig reiser jeg snart til Tydskland forat blive der et { … }par måneders tid – Ellers er alt i sin gamle gjænge og jeg har ikke meget at fortælle – I grunden finder jeg mig nu ganske bra her i Paris – er ha{ … }lvt aclimatiseret – men det er nu så  …  rotet »
Munchmuseet, MM N 825.    Brev. Datert 1897.
« Jeg har flyttet og bor nu i et hotel i rue de Seine – Jeg har blot taget et værel{ … }se da jeg jo reiser snart hjem – Jeg har fået mine penger i så små portioner at jeg end{ … }nu intet har kunnet sende – { … }Det blir vel en bedre orden,  …  når jeg kommer hjem – Jeg kommer muligvis til at udgive nogle lithografier – som mulig bringer mig noget ind – Jeg kommer ihvertfald hjem i April – jeg reiser»
Munchmuseet, MM N 826.    Brev. Datert 1897.
« Jeg er midt imellem Inger og Lauras fødselsdage så jeg nu slår to fluer med et smæk og gratulerer dem begge –»
Munchmuseet, MM N 827.    Brev. Datert 1897.
« {Jeg}Det er { … }nu midt imellem Ingers og Lauras fødselsdage så jeg slår to fluer med et smæk og gratulerer { … }dem begge –»
Munchmuseet, MM N 828.    Brev. Datert 19.3.1898.
« Det var godt at komme fra Kristiania, som jeg ikke rigtigt kunde vænne mig til efter at have været så lang tid i større byer. Jeg liker mig meget godt her og er allerede begyndt at male. Jeg bliver her forresten ikke længe – Jeg kommer til at holde en { … }udstilling af Lithografler og raderinger her om en kort tid og reiser da»
Munchmuseet, MM N 829.    Brev. Datert 25.4.1899.
« Jeg venter meget på brev. – { … }Adresser brev hid:  Ristorante Bellegio Regresso Majano Presso Fiesole Provi{ … }ns Florenz, Italien»
Munchmuseet, MM N 830.    Brev. Datert 8.5.1899.
«Er som Du ser i Rom – Jeg er glad fordi jeg fik se Byen. Jeg reiser imorgen nordover. \til Paris
Munchmuseet, MM N 831.    Brev. Datert 1899.
« Jeg opholder mig fremdeles i Florenz – Her er en uendelighed af kunstsager at se på – Muligens reiser jeg indom Rom – iallefald kommer jeg vel hjem om en 3 ugers tid»
Munchmuseet, MM N 833.    Brev. Datert 1899.
« Jeg er nu på Kornhaug Sanatorium – hvor jeg finder mig vel – Luft og mad er efter ønske.»
Munchmuseet, MM N 834.    Brev. Datert 1899.
« Tak for strømperne! Jeg er nu i Lillehammer forat reparere et par tænder og forat få lidt afvexling adspredelse»
Munchmuseet, MM N 835.    Brev. Datert 29.3.1900.
« Min {a}Adresse er for det første  Hotel M Hotel Jansen Mittelstrass Kommentare Berlin»
Munchmuseet, MM N 836.    Brev. Datert 29.6.1900.
« Min adresse er nu  Albergo Angelo Viggiu, Co{ … }mo{ … }Itali{ … }en»
Munchmuseet, MM N 837.    Brev. Datert 1900–1901.
«Jeg bor paa Holmen- kollen – men vilde helst have to værelser i Nordstrand. Jeg tror den Luften er bedre for mig – Kan I ikke forhøre eder derom – – det må være på { … }Høiden og i Skov. Prisen er det ikke så nøie om da det jo blir billigere end ellers alligevel –»
Munchmuseet, MM N 838.    Brev. Datert 8.3.1901.
«Er vel an- kommen og bor i dette Huset –»
Munchmuseet, MM N 839.    Brev. Datert 23.11.1901.
« Jeg bor nu  Hotel Jansen Mittelstrass Kommentare»
Munchmuseet, MM N 840.    Brev. Datert 28.11.1901.
« Hotel Jansen»
Munchmuseet, MM N 841.    Brev. Datert 1901–1902.
« Tak for Brevet – Jeg sender bare noen ord – Jeg har nu et deiligt atelier og arbeider flittigt – Jeg er nu fuld- stændig{ … }t bra for min langvarige Katarrh – og plages ikke længer af Forkjølelser – Ja den Katarrhen var en besynderlig Historie – Den Slags Ting i Lungen tåler jeg nok ikke – så elendig mat jeg blev – { … }Jeg har»
Munchmuseet, MM N 842.    Brev. Datert 20.1.1902.
« Jeg har af Schou fået Assurancen for det ødelagte Billede – Det var sandelig et Held med det Billedet for her er dårlige Tider – og { … }det er foreløpig liden udsigt til Salg – Jeg fik 1600 Kr.»
Munchmuseet, MM N 843.    Brev. Datert 14.2.1902.
«Her{ … }med to Fotografier tat med et lidet Apparat jeg har anskaffet mig – Du ser jeg har omtrent tat af mig Barten – Jeg har havt Ubehageligheder med Schies Transportkompagni der har været skandaløs {Ach}skjødesløs med mine Arbeiders Forsendelse – Det er noget jeg ikke kan få {e}Erstatning for – Jeg udstiller først til { … }Våren i April da jeg har modta{ … }get meget»
Munchmuseet, MM N 844.    Brev. Datert 1902.
« Det er nok Dere som ikke skriver det er nu næsten en Måned siden jeg har fået Ord fra Dere – Jeg må tro I er syge –»
Munchmuseet, MM N 845.    Brev. Datert 8.3.1902.
« Jeg har idag solgt et Billede så jeg kan sende en 100 Kroner –»
Munchmuseet, MM N 846.    Datert 19.5.1902.
« Nordstrand Kristiania Norwegen»
Munchmuseet, MM N 847.    Brev. Datert 29.4.1902.
« Som Du vel har forstået har jeg havt meget at gjøre så jeg ikke har fået skrevet –»
Munchmuseet, MM N 848.    Brev. Datert 15.5.1902.
«Jeg tænker at reise om en 10 dage – Jeg vil endnu have en 400 Kr. til Reise men jeg havde jo ønsket at få{t}‹et›mer flere Penger med da jeg ved hvor vanske- ligt det er { … }at skaffe den slags Ting i Norge – Imidlertid har jeg fået trykt en hel Del Gravurer som jeg tænker at få afsat»
Munchmuseet, MM N 849.    Brev. Datert 6.1893.
«Jeg har skrevet et brev til Dig til Nordstrand. Er Du i Aasgaardstrand så telegrafer fra Horten (hvis det ikke går an i Aasgaardstrand) 200 Kroner.»
Munchmuseet, MM N 850.    Brev. Datert 17.8.1902.
«Tak for Kogeapparatet der fungerer udmærket –»
Munchmuseet, MM N 851.    Brev. Datert 8.1902.
«Jeg reiser Onsdag for til Berlin forat hente Billeder til en Udstilling i Kjøbenhavn – Jeg må reise så hurtig at jeg ikke kan  …  vente på nogle Penger fra Bergen så jeg ‹må› be Dig sende telegrafisk  …  60 kroner.»
Munchmuseet, MM N 852.    Brev. Datert 14.11.1902.
«Jeg er nu i Lübeck og raderer min { … }tydske Mæecenat – han har kjøbt for en { … }tusind Mark Raderinger – Penge{r}‹ne› er gået til mest til hvad jeg skylder Trykkeren men det hjælper aligevel – Jeg raderer ham og hans Kone – det { … }bringer osså ind – Det er nogle brilliante Folk – som blir mig til stor Nytte – Jeg bliver her nogle Dage foreløblig – Dette blot forat melde mi{ … }t opholdssted –»
Munchmuseet, MM N 853.    Brev. Datert 24.11.1902.
«Med se{ … }n Gratulation»
Munchmuseet, MM N 854.    Brev. Datert 27.11.1902.
«fra        Husk på at kassen med Billederne»
Munchmuseet, MM N 855.    Brev. Datert 22.12.1902.
« Glædelig Jul og godt Nytår –»
Munchmuseet, MM N 856.    Brev. Datert 29.12.1902.
« Min Adresse har jeg glemt at si –  Hotel Hippodrome, am Knie Charlottenburg. Berlin»
Munchmuseet, MM N 857.    Brev. Datert 6.12.1902.
« {Herved}Dette { … }blot for i Hast at melde at Fischer i Universitetsbibliotheket sender { … }Eder { … }omkring 200 Kr – som han skylder mig for et Billede –»
Munchmuseet, MM N 858.    Brev. Datert 9.2.1908.
«Bare en Hilsen – Jeg har havt meget at gjøre – Udstillingen var her i Pressen godt modtaget og jeg har solgt et Par Billeder»
Munchmuseet, MM N 859.    Brev. Datert 27.2.1903.
« Jeg er nu i L{ … }eipzig hvor jeg har ordnet med en Udstilling – jeg er ordentlig kje af alt det Schau med Billeder og Udstillinger – men jeg får ta denne Vinteren dertil – Jeg har havt stadig {s}Slæng af Influenza denne Vinter – det er vel Resultat af Høstbegivenheden – den svækket mig for Vinteren – Influenzaen har denne Gang huseret i Hal{ … }sen og i Ø{ … }rene –»
Munchmuseet, MM N 860.    Brev. Datert 23.3.1903.
«Min Adresse er  Rue de{ … }s Beaux Arts Hotel d’Alsasz Paris –»
Munchmuseet, MM N 861.    Brev. Datert 17.4.1903.
« Jeg bliver her ikke længe – reiser til Lübeck til Doctor Linde for nogle Dage –»
Munchmuseet, MM N 862.    Brev. Datert 5.5.1903.
« Jeg er nu i Lübeck og maler et Portrait for Dr. Linde    Du ser altså mine Pengesager greier sig nu – { … }Her er f{ … }uld Sommer – e{t}n sådan får har jeg aldrig seet mage til – Jeg har gået uden Vårfrak længe – { … }Linde har en deilig Park – han bor som en Fyrste – Jeg bliver her»
Munchmuseet, MM N 863.    Brev. Datert 1905.
«Der blev stadig Indryk af Kristiania bohemer der kom ind om Aften og drak sig fuld og forstyrret mig aldeles»
Munchmuseet, MM N 864.    Brev. Datert 6.5.1903.
«Jeg arbeider flittig hos Linde – Du ser det pecuniære ikke længer trykker – Jeg er nu frisk og trives godt i Lindes deilige Park – han bor som en Fyrste – Her er stor- artet Foraarsveir –»
Munchmuseet, MM N 865.    Brev. Datert 19.10.1903.
« Har Du fået mit Brev? Har Inger været hos Andersson, Fotograf Bridskeby – eller Homansbyen? Jeg vilde gjerne have Prøvebilledene sendt ned»
Munchmuseet, MM N 866.    Brev. Datert 22.12.1903.
« Mange Hilsener til Dig, Inger og Laura – og gjædelig Jul – Jeg reiser i Romhelgen til Lübeck – Jeg havde helst reist til mit Hus og tændt på Arnen der – Jeg vil næste Aar forsøge at blive rolig Vinteren over i Aasgaardstrand –»
Munchmuseet, MM N 867.    Brev. Datert 2.1.1904.
« Det er en behagelig afvexling fra Berlin at komme til den lille hyggelige By Lübeck med de gamle Bygninger.»
Munchmuseet, MM N 868.    Brev. Datert 6.3.1904.
« Jeg er i Berlin igjen og reiser vel om nogle Dage til Weimar – Jeg har saa mange Breve at skrive så jeg sender nu blot dette. Alt vel»
Munchmuseet, MM N 869.    Brev. Datert [??].[??].1894.
«Det er nok længe siden jeg har skrevet nu – Jeg { … }arbeider nok så meget  …  så brevskrivningen er blevet forsømt – jeg håber alt st{ … }år godt til hjemme – Jeg har leiet atelier for 3 måneder og vil muligvis efter denne tid se at komme hjem – { … }Det ser mangen gang { … }mørkt ud i pengeveien men til syvende og sidst greier jeg det jeg skjønner ikke hvordan –»
Munchmuseet, MM N 870.    Brev. Datert 18.3.1904.
«Jeg har så mange Breve at skrive at jeg nu blot sender nogle Ord – mit Ophold i Paris var jo ikke helt roligt – da jeg ikke kan tåle at se de Mennesker der var mine Venner – eller kaldte sig så og som dog var mine værste Fiender – Jeg har for Fremtiden blot at undgå dem – Diriks har jeg ikke helt brudt med – endskjønt han dog var med og har en vis Tilbøielighed til at snudske for rige Damer – N{ … }u, det gik ihverfald bra det hele – Det er jo heldigt at {s}Slag i Slag Held følger mig forøvrigt – I Wien har jeg solgt for 2500 Mark – så jeg kan greie mig { … }til Sommeren –»
Munchmuseet, MM N 871.    Brev. Datert 13.7.1904.
« Tak for Bøgerne og Pengene – Jeg tror det er mest hensigtsmæssigt at blot at betale Renter og Afdrag denne Gangen så får jeg se at senere at grei ordne det med Banken – { … }helt ud så jeg slipper Ubehageligheder og Omkostninger – Jeg sender altså om kort Tid Pengene tilbage»
Munchmuseet, MM N 872.    Brev. Datert 1904.
«Det lader til at Banken i Horten er meget nødlidende for Penger og jeg er indkaldt for Forligelseskomissionen – Det er da ligesågodt at { … }jeg får de 750 Kr. og b{ … }etaler det hele – Jeg kan jo om det { … }skulde være nødvendigt låne på H{ … }uset i en anden Bank – Det er da bedst at jeg får Pengene så snart som muligt –»
Munchmuseet, MM N 873.    Brev. Datert 15.8.1904.
«Det kunde være muligt at jeg blir nødt til at låne mere Penger af Eder – Derfor skriver jeg og I får i Tilfældet et Telegram – Sagen er at den Mand jeg skulde have Penger af er bortreist og»
Munchmuseet, MM N 874.    Brev. Datert 17.8.1904.
«I  …  må sende når I får dette Bre{ … }v strax 600 Kr. telegrafisk til Dr. Max Linde (Jeg har ikke Pas så I må ikke addresere Pengene til mig – altså ikke nævn mit Navn – Jeg vilde da ikke få udleveret Pengerne) Hvis jeg inden 2 Dage får Penge telegraferer jeg at I ikke behøver sende Penge –»
Munchmuseet, MM N 875.    Brev. Datert 27.8.1904.
«Hilsen! En lille ny Affære gjør Eder vel rædde – Det er ikke så meget som det høres ud til – Det var bare en drukken Mand som var ubehagelig og som får en Bøde»
Munchmuseet, MM N 876.    Brev. Datert 3.9.1904.
« Jeg er her velbeholden efter Historierne – der lidt efter lidt vel opklares i Aviserne – Jeg blev overfaldt af en mig hidentil ukjendt Mand og Aviserne har selvfølgelig bragt Sagen ud til min Mis{ … }fordel tildels da –»
Munchmuseet, MM N 877.    Brev. Datert 1904.
« Jeg havde allerede seet Noticen i Politiken – Den hele Sjofelhed er jo nu bevist – om det jo er en Lettelse for mig – { … }Jeg har jo kjendt hende den hele Tid – og det er blot ved Hjælp af sine Penger og mine dårlige Venner»
Munchmuseet, MM N 878.    Brev. Datert 19.9.1904.
« Det er let at at forstå at I blev forskrækket over disse gjentagende «Slagsmaals- historier» der jo simpelthen ikke er annet end at jeg blev overfaldt – Det er nu da heldigvis gaa{ … }et bra af – Haukland har ihvertfald fået sin tilstrækkelige Straf –  … Krohgs artikkel i Verdens Gang var for mig ækel men det er fordi jeg med Grund har udskjældt Krohgs Bohemkreds der»
Munchmuseet, MM N 879.    Brev. Datert 1904.
«Det er vel bedst Du sender 500 Kr. – ellers må jeg reise til Tydskland og male en Portraitbestilling – Det er en meget elskværdig Familie i Chemnitz der har inviteret mig til at bo hos sig – men imidlertid kommer jeg mig godt her og er i så»
Munchmuseet, MM N 880.    Brev. Datert 30.10.1904.
« Tak for det udmærkede Fotografi – Jeg var i Horten da Jordskjælvet kom – jeg lå i anden Etage på et Hotel endnu tilsengs, da jeg kom fra Byen – Jeg syntes Sengen med engang begyndte at seile – { … }det { … }er vanskeligt at forklare alle de mærkelige Fornemmelser eftersom  …  Bevægelsen tiltog – men jeg kom da ud af Sengen i en Fart og da der så kommer et Stød der med Susen og Brag i alle Bjælker – troede jeg Huset skulde ramle og»
Munchmuseet, MM N 881.    Brev. Datert 21.11.1904.
« Huset er ikke helt heldig til Vinterbolig og jeg fik en Snev af Influenza da Nordøsten sat ind – Det har nu hjulpet at jeg har sat en Dør ind – Jeg er imidlertid nødt til at reise til Tydskland imorgen da jeg ellers frygter Forviklinger med min Forlægger af Gravurer – Det blev jo af de to udstillinger i»
Munchmuseet, MM N 882.    Brev. Datert 27.11.1904.
« Min Adresse er foreløbig  HotelStadt RigaMittelstrass Kommentare –»
Munchmuseet, MM N 883.    Brev. Datert 14.12.1904.
«Jeg reiser nu for et Par Dage til Berlin forat ordne en Udstilling der»
Munchmuseet, MM N 884.    Brev. Datert 1904.
« Jeg har leiet Atelier og begyndt at arbeide – Jeg er her væk fra Norske hvilk{ … }et er meget beroligende –»
Munchmuseet, MM N 885.    Brev. Datert 1904–1905.
« Det ser uroligt ud i Norge fortiden – men det giver sig vel – Jeg h{ … }ar havt en lidt bevæget Tid med Reiser og Udstillinger – Resultatet er ihvertfald gunstigt – Jeg har gjort en meget fordelagtig Kontrakt med et Firm en Kunsthandler i Hamburg på 3 aar – således at ha{ … }n forpligter sig til i denne Tid at sælge for mindst 9000 Mk –»
Munchmuseet, MM N 886.    Brev. Datert 1904–1905.
« Adresse Giebfrieds Hotel Kobbel 9 Hamburg»
Munchmuseet, MM N 887.    Brev. Datert 1905.
«Jeg reiser nu strax til Tydskland – jeg blir nødt til at ta mod Bestillinger der da jeg ikke flere Penge har –»
Munchmuseet, MM N 888.    Brev. Datert 1905.
«Jeg vilde gjerne have pr. Uge sendt en Pakke Aviser – »
Munchmuseet, MM N 889.    Brev. Datert 27.7.1905.
«Tak for Brevet! At det har været enerverende for Eder denne Tid kan jeg jo tænke –»
Munchmuseet, MM N 890.    Brev. Datert 23.9.1905.
« Min Adresse er foreløbig  Chemnitz poste restante Sachsen»
Munchmuseet, MM N 891.    Brev. Datert 19.10.1905.
«»
Munchmuseet, MM N 892.    Brev. Datert 23.10.1905.
«Jeg undres på hvad det blir til i Norge – Republik eller Konge –»
Munchmuseet, MM N 893.    Brev. Datert 8.2.1905.
«Hilsen fra min Udstilling.»
Munchmuseet, MM N 894.    Brev. Datert 6.11.1905.
« Nu er da forholdsvis Ro kommet i Landet – jeg synes nu at når man kunde få Republik atpå, så skulde man gjort det – Jeg tror nok kanske at enda mer Borgerpøbel som T.L Familie foreløbig vilde herske for meget men tilslut er det for os dog den bedste Form –»
Munchmuseet, MM N 895.    Brev. Datert 17.11.1905.
« Jeg haaber dennegang at jeg gratulerer med Fødselsdagen til rette Tid – Jeg sendte fra Chemnitz {5}400 {Kroner}Marks – senere kommer mer – Tak for Lånet – Jeg tænker at blive her i Thüringerwald en Tid for at prøve Fjeldluftens Virkning på Nerverne – { … }Det havde jo været heldigt om jeg kunde have udført de mange Portræt-»
Munchmuseet, MM N 896.    Brev. Datert 26.12.1905.
«Jeg tar har det her godt og heldigt var det at jeg tog den Beslutning – For mig er absolut Ro nødvendig – Så er det heldigt at det gaar bra med Pengene Vistnok må jeg opsætte med de mange Portrætbestillinger – men jeg har da tilstrækkeligt – Jeg har ikke sendt alle Pengene I skal ha – da de jo ligesågodt kan stå hos mig der er ligeså sikker som en Bank nu – og Pengene kan jo forrente sig ligeså godt her – Dr Linde skylder mig endnu 2000 kr»
Munchmuseet, MM N 897.    Brev. Datert 1905.
« Vil I ikke reise ned til Huset mit – der er fuldt af Bær i Haven – I kan på en eller anden Maade komme ind – da jeg har Nøklerne må I la Døren på en pen Maade brække op – jeg må alligevel have en ny Laas – Denne må altså sættes ind –»
Munchmuseet, MM N 898.    Brev. Datert 1905.
« Tak for Brevet – Ja jeg må si det var store Begivenheder ... ‹hjemme› og godt og yderst mærkeligt er det – at det vist går af i Fred – Det havde jeg aldrig troet – men vi var go{ … }dt { … }rustet og vi havde { … }politiske Geni{ … }er»
Munchmuseet, MM N 899.    Brev. Datert 1905.
«Pengene behøves ikke sendes da jeg alt har fået { … }mynt Jeg bor i {en}hos et ungt meget elskværdigt ægtepar hvis to Børn jeg maler – Det er en Besidder af et stort Spinderi her – Jeg har et deiligt Værelse med Bad så jeg her kan leve fredeligt og sundt –»
Munchmuseet, MM N 900.    Brev. Datert 1906.
«Jeg er et Par Dage i Berlin hvor jeg gjør Udkast før et Berlinertheater – til et Par Ibsenforestillinger.»
Munchmuseet, MM N 901.    Brev. Datert 18.1.1905.
«Jeg har i Juletiden været på Farten Jeg fik Bestilling på at male e{n}t Dameportræt og måtte reise til Hamburg – det var en Datter af Geheimerath Warburg i Altona – Det var et vanskeligt Arbeide da jeg ikke havde kjendte Damen – men det blev da færdigt og jeg fik mine 1000 Mark. – Jeg havde kunnet udført flere Portrætter men uheldigvis har jeg som som alle andre her fået Influenza og som Du ved er den hos mig langvarig – Det er forresten snurrigt at vanke i disse Millionhuse – Warburghar er for Exempel en af de rigeste Bankier i Tydskland (det betyr vel sine 40 Millioner). Jeg var der 2 Gange i Selskab – Fruen»
Munchmuseet, MM N 902.    Brev. Datert 1905.
« Jeg har vist ikke skrevet siden mit Hambur- gerophold – I Prag var der megen Ære men lidet Guld – her {er}i Hamburg spiller Guldet større Rolle –»
Munchmuseet, MM N 903.    Brev. Datert 15.2.1906.
« Tak for Brevet – har havt meget at gjøre så jeg {ikke}har opsat at skrive – – Skriver snart – Jeg bliver her nog{le}en Tid – men reiser igjen på Landet hvor jeg trives godt –»
Munchmuseet, MM N 904.    Brev. Datert 8.3.1906.
« det har nok været småt med Skrivingen i det sidste – Jeg har det bra og jeg denne langvarige Nervesvækkelse skal give seg – Her er mange dannede og hyggelige Familier – Her er en Familie Grev Wedel der er i Slægt med Wedels i Norge – hvor jeg vanker af og til – {Jeg}Så {reis}er det Nietzsches Søster, Fru Förster Nietzsche der er yderst elskværdig – { … }Så er det Grev Keszler der er min gamle Bekjendt og Professor Van de Velde – Jeg kommer iår til at udstille flere Steder – Idag holder min Ven Direktør Schiefler i Hamburg Foredrag om mig»
Munchmuseet, MM N 905.    Brev. Datert 1906.
«Jeg tror det er ligesågodt at I sender mig 200 Kroner – forat jeg ikke skal blive nødsaget til at standse med mit Arbeide – – I har jo tilstrækkelig Garanti i mit Hus og mine Hundreder Malerier hos Commeter i Hamburg – Om en Måned kommer den bekjendte svenske Mæ{s}cenat Thiel hidned forat hente de to Portrætter han har bestilt –»
Munchmuseet, MM N 906.    Brev. Datert 1906.
« Du må sende Inger til Advokat Nørregaardog forat forsikre sig om at der er ordnet med en Samling Malerier der står i Laaneind- retningen i Folkebankens Afdeling i Torvgaden – Der står en circa 20 Malerier der trues med Auktion – og det vil sige at borgive Billederne – { … }Hvis ikke Nørregaard kan lægge ud til Renter og Afdrag så m{ … }å I altså gjøre det – Jeg får først Penger om en Måned –»
Munchmuseet, MM N 907.    Brev. Datert 26.4.1906.
«Jeg har nu fået færdig Bestillingen til den svenske Mæcenat Ernest Thiel – to Portrætter og få{et}r derfor 5000 Mark, hvilke Penger dog først efterhånden blir mig udbetalt –»
Munchmuseet, MM N 908.    Brev. Datert 1906.
«Jeg sender i morgen 500 Kroner – Jeg vilde gjerne vide hvormeget jeg ialt har fået til Låns – 200 Kroner må I betragte som Renter – Jeg håber I ikke sparer på noget så I kan»
Munchmuseet, MM N 909.    Brev. Datert 1906.
« Resten af Pengene jeg sk{ … }ylder Eder kan stå hos mig en Stund – det er bedre jeg betaler af på Huset og på nogle Billeder i Folkebankens Laaneindret- ning i Torvgaden – hvor jeg betaler en svær Rente –»
Munchmuseet, MM N 910.    Brev. Datert 4.10.1906.
« Vil Du være så snil at gjøre nogle Tegninger af Rammen på Oldeforældrenes Portræt samt en Tegning af det gamle Speil –»
Munchmuseet, MM N 911.    Brev. Datert 31.10.1906.
«Tak for Tegningen som var udmærket»
Munchmuseet, MM N 912.    Brev. Datert 19.12.1906.
« Jeg sendte igår 100 Mrks som jeg tænkte I skulde bruge til Julen { … }Deraf kunde de{t}r {va … }bruges { … }til en liden Present til Oline og til Andrea»
Munchmuseet, MM N 913.    Brev. Datert 1906.
« jeg har sendt 150 Kr. som er at betragte som Renter af den hos mig Dig tilhørende Pengesum – Jeg får først om en Måned af Thiel Beløbet udbetalt – Har først nu fået blot en Del Forskud –»
Munchmuseet, MM N 914.    Brev. Datert 11.6.1906.
« Heldigvis har jeg denne gang passet på Kviterings- seddelen { … }for afsendelsen af 150 Kr Dette pleier jeg aldrig at gjøre – ellers –»
Munchmuseet, MM N 915.    Brev. Datert 13.6.1906.
« Pengeanvisning på 150 Kr. er sendt fra Berlin 28 Mai samtidig sendtes til Nørregaard der har fået Pengene – Det er dog heldigt at jeg har opbevaret Kviteringen de{ … }t var rent Tilfælde – den lå i en liden Tul i {R}Lommen – Det tar vel kanske en Tid før de kommer tilrette – Imidlertid får jeg ‹om› en 3 Ugers Tid Penger fra Thiel»
Munchmuseet, MM N 916.    Brev. Datert 1906.
« Det m{ … }ærk{ … }værdig{ … }e Penge{ … }brev er nu kommet hid og forhaabentlig vil det endelig ankomme { … }til Eder –»
Munchmuseet, MM N 917.    Brev. Datert 1906.
« Det drar kanske ud med at erholde de bortkomne Penge – Det er da ærgerligt man skal have Bryderi med sligt – Jeg sender da foreløbig  …  nye 100 Kr – Så sendes Penger om ‹circa› 10 Dage – Thiel vil først have sit Billede så jeg foreløbig blot har fået Småbeløb – Jeg håber at det vil hjælpe at være en Tid borte fra de { … }Mennesker der har skaffet mig så megen ærgrelse – { … }Hils Larsen og de mange gode Venner jeg har i Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 918.    Brev. Datert 15.11.1906.
« Nordstrand Aker Norwegen»
Munchmuseet, MM N 919.    Brev. Datert 1906.
« Vil Du huske på at { … }lade alle Aviser og Papirer{ … }i mit Hus op{ … }bevare – Der ligger vist meget løst omkring. {l}Lad det indlaase!»
Munchmuseet, MM N 920.    Brev. Datert 16.3.1907.
«Jeg havde netop skrevet et langt Brev – og mistet det – Jeg får begynde på igjen – Reiser snart til Stockholm»
Munchmuseet, MM N 921.    Brev. Datert 1907.
« Tak for Brevene og for den lille Tegningen fra Løiten – det var let at kjende igjen – Jeg har havt meget at gjøre her nu og fået lidet Tid til at skrive – Jeg har gjort Udkast til Hedda Gabler Opføringen {ved}i Kammer- spielhaus – og så har jeg malt et Portrait – jeg reiser vel snart til»
Munchmuseet, MM N 922.    Brev. Datert 7.7.1907.
« Nu er jo du i «Fiendens» By – Jeg maler et Portrait af Direktør Thiel der vil skaffe sig en Samling af mine Billeder –»
Munchmuseet, MM N 923.    Brev. Datert 19.4.1907.
«Jeg er nu vel ankommet til Lübeck – Jeg måtte reise så fort fordi det gjaldt at træffe Thiel –»
Munchmuseet, MM N 924.    Brev. Datert 29.5.1907.
«»
Munchmuseet, MM N 925.    Brev. Datert 12.6.1907.
«M …  Ed … »
Munchmuseet, MM N 926.    Brev. Datert 1907.
« I er vel nu komne til Aasgaardstrand og jeg længter efter at høre hvordan I har det og hvordan det ser ud i Aasgaardstrand og i Haven – Uheldig Veir er det – forhaabentlig blir det bra nu – { … }så»
Munchmuseet, MM N 927.    Brev. Datert 10.9.1907.
«»
Munchmuseet, MM N 928.    Brev. Datert 17.11.1907.
«»
Munchmuseet, MM N 929.    Brev. Datert 24.9.1907.
« Tak for Brevet! Det var leit med Stangs Død – han var ved Siden af alt andet sjelden vindende som Person –»
Munchmuseet, MM N 930.    Brev. Datert 9.12.1907.
« Det blir nok blot Hilsener – Jeg holder { … }på med et større Arbeide for et Theater – så jeg ikke får Ro til Brevskrivning – Det blir snart færdig – Alt vel – Håber osså hos Eder –»
Munchmuseet, MM N 931.    Brev. Datert 24.12.1907.
«»
Munchmuseet, MM N 932.    Brev. Datert 26.12.1907.
« Det var sånt Mas med en Dekoration for et Theater i Berlin«Kammerspielhaus» så jeg fik ikke Ro til at skrive – Endelig er da dette svære Arbeide  …  så nogenlunde færdigt – Men kjedeligt er det at det ikke blir lønnet efter Møien. – Det var jo forresten interessant jeg det er en Fries som jeg har malt i en af Hovedsalene – den går rundt alle fire Vægge – og Motivet er taget fra Stranden udenfor mit Hus i Aasgaardstrand – {d}Damer og Herrer en Sommernat – Det synes»
Munchmuseet, MM N 933.    Brev. Datert 26.1.1908.
«Mange Hilsener – er for Øieblikket i Berlin Hotel Hippodrom am Knie Charlottenburg Berlin»
Munchmuseet, MM N 934.    Brev. Datert 23.2.1908.
«»
Munchmuseet, MM N 935.    Brev. Datert 7.2.1908.
« Tak for begge Brevene fra Dig og Inger og for Dit sidste – Jeg har som Du forstår en meget slet Skriveævne – Jeg har nu en Stund malt her i Berlin og reiser muligvis en liden Trip til Paris – Jeg længter dog til at komme tilbage til Warnemünde der er omtrent som Aasgaardstrand –»
Munchmuseet, MM N 936.    Brev. Datert 1908.
« Jeg er nu atter i Wamemünde efter et lidet Ophold i Paris hvor jeg udstiller et Par Billeder – Jeg holdt mig undaf den Norske Koloni – af den har jeg havt tilstrækkelig – {Jeg}Her er det bra en Kone som steller vel for mig – Jeg blir»
Munchmuseet, MM N 937.    Brev. Datert 18.5.1908.
« Jeg skylder Dig egentlig et Brev – Andreas beklaget sig over at jeg et så lid{ … }t for- talte om hvad jeg så og hvem jeg traf på mine mange Reiser – Det havde han nok Ret i – men jeg er en elendig Brevskriver –»
Munchmuseet, MM N 938.    Brev. Datert 23.6.1908.
« I Hast melder jeg at jeg har sendt 90 Kr. til Nordstrand – for at det ikke skal tabes –»
Munchmuseet, MM N 939.    Brev. Datert 1908.
« Som I vel allerede ved, da jeg har ladet bringe jer Hilsener har jeg lagt mig ind på e{n}t Nervesanatorium –»
Munchmuseet, MM N 941.    Brev. Datert 27.10.1908.
« Her går nu Kuren i fuld Gang – jeg elektriseres, masseres og bades hver Dag – Doctoren sier jeg har manglet Elektrisitet og overhodet er meget svækket { … }hvilket vel ikke er så urimeligt Det mærkelige er at jeg i legemlig Henseende er blevet det sundeste Menneske på Jorden og tåler Kulde og Væden – Det skulde jo være deiligt { … }engang at få væk den pinagtige Nervelidelse – Jeg håber I har det alle bra Olavsordenen gjorde megen Opsigt her på Cliniken – Sygepleierskene syntes det var en så pen Broche»
Munchmuseet, MM N 942.    Brev. Datert 13.11.1908.
« Jeg kommer mig stadi – Jeg får en meget grundi Behandling – og finder mig godt i den absolute Ro – Jeg skal have stor Udstilling her er i Kunstforeningen som arangerer den –»
Munchmuseet, MM N 943.    Brev. Datert 22.11.1908.
«Jeg sender om et Par Dage 100 Kr. –»
Munchmuseet, MM N 944.    Brev. Datert 28.11.1908.
« Jeg skriver idag blot forat sige at 100 Kroner er afsendt – og»
Munchmuseet, MM N 945.    Brev. Datert 5.12.1908.
«Nærheden af Kristiansand»
Munchmuseet, MM N 946.    Brev. Datert 1909.
« Du ser jeg holder ud på Kliniken og det trænges nok forat komme til Ro efter de mange Aars opsamlede Nervøsitet – Jeg befinder mig vel ved ikke mer at nyde Spirituosa der jo var rent skadelig i min ophidsede Sindstilstand –»
Munchmuseet, MM N 947.    Brev. Datert 18.1.1908.
« Jeg sender Eder gjennem Nørregaard 100 Kroner – {jeg}50 {vilde}Kroner er til Laura til en liden Opmuntring – {Det}Jeg {er}har tænkt det kunde være til Sparepengene hennes –»
Munchmuseet, MM N 948.    Brev. Datert 26.2.1909.
« Frøken Karen Bjølstad Nordstrand Aker Norge»
Munchmuseet, MM N 949.    Brev. Datert 11.4.1909.
« Jeg sender Eder 500 Kroner – hvoraf 100 Kr til Lauras Sparebog {J}Det blir vel længe til jeg tjener s{ … }om iår – det er vel Fløden der er skummet – Det er muligt jeg snart { … }gjør e{n}t Besøg til Syd Norge»
Munchmuseet, MM N 950.    Brev. Datert 15.4.1909.
« Jeg sendte idag 400 Kroner – hvoraf Laura får 100 Kroner – Er det ikke muligt at Laura strax kan få et bedre Værelse – altså alene – Det kunde vel ikke blive så meget dyrere – Jeg reiser vel snart til det sydlige Norge – Jeg håber { … }i frisk Luft at komme mig godt – Vil Du si Inger at hun kan give Munchene Tegningen og hils fra mig Skriver snart igjen»
Munchmuseet, MM N 951.    Brev. Datert 11.5.1909.
«»
Munchmuseet, MM N 952.    Datert 18.5.1909.
« Frøken Karen Bjølstad Nordstrand Aker»
Munchmuseet, MM N 953.    Brev. Datert 1909.
«Jeg har funnet mig et bra Hus her og håber at trives efter det bevægede Udenlands- liv – Jeg sender strax nogle hundrede Kroner»
Munchmuseet, MM N 954.    Brev. Datert 1909.
« Jeg sendte 600 Kroner – 300 Kroner til dig og { … 5}300 Kr til Fordeling mellem Inger og Laura – Jeg har leiet et vakkert Hus her med Have – og trives godt»
Munchmuseet, MM N 955.    Brev. Datert 20.6.1909.
«Jeg mangler Sengklæder til to Senge – Dyner Lagener og Hovedpuder – Kan Du skaffe det tilveie og sende ned – ({N}Et Par uldtæpper) Ikke Madrasser»
Munchmuseet, MM N 956.    Brev. Datert 14.7.1909.
«Jeg har solgt en Del i Bergen til Rasmus Meyers Privatgalleri og kan derfor sende Eder 600 Kroner»
Munchmuseet, MM N 957.    Brev. Datert 17.8.1904.
«I må sende når I får dette Brev {5}600 Kr telegrafisk til Dr. Max Linde (Jeg har ikke Pas så {I}Du må ikke addreser det til mig – altså ikke nævne mit Navn) Jeg får ellers ikke Summen udleveret – Hvis jeg inden 2 Dage har fået Penge telegraferer jeg at I ikke behøver sende –»
Munchmuseet, MM N 958.    Brev. Datert 17.8.1907.
«Her er mit Hus (hvor Pilen viser) og jeg og min { … }Husholderske ved Spisebordet – { … }på Glasverandaen –»
Munchmuseet, MM N 959.    Brev. Datert 1909.
« Tak for Brevet – Jeg skal se om det greier sig med at træffes i Aasgaard- strand – Det er muligt at jeg får så meget at gjøre at det blir vanskeli – Men vi må jo snart træffes – s Ihvertfald må vi se at arangere noget i Midten af October når jeg kommer tilbage fra Christiansand –»
Munchmuseet, MM N 960.    Brev. Datert 1909.
« Det var kjedeligt at jeg ikke kunde besøge Eder da jeg var i Kristiania – Vi får se at arangere en Tur snarest – Jeg skal male et Portræt i Christiansand så jeg først må reise did – det tar vel 14 Dage – Så får vi enten træffes i Moss eller i»
Munchmuseet, MM N 961.    Brev. Datert 19.10.1920.
«»
Munchmuseet, MM N 962.    Brev. Datert 1909.
« Om T’s sidste ædle beslutning kan man jo si bedre sent end aldrig – Jeg fik forresten Nørregaard til at sende hende Ellingsen igjen på Halsen – for at få hende til at holde op med Skriverierne –»
Munchmuseet, MM N 963.    Brev. Datert 18.12.1910.
«Jeg har sendt 200 Kroner til Eder {hvoraf}til Indkjøb til Julen til Eder og de vanlige. Kanske Elise og Eva osså skulde { … }få som sidst – rigtignok blir det da et fast Budget – men de er jo snille og trænger lidt – Jeg har så meget at gjøre at jeg kanske først mellem Jul og Nytaar»
Munchmuseet, MM N 964.    Brev. Datert 1911.
«Jeg har nu været en Tid i Hvidsten og prøver lidt efter lidt at indrette mig der – Der bliver vel prægtigt når det begynner at grønnes – såsnart det nu blir varmt i Veiret faar I da se at komme ned – vi har meget at snakke om sålænge vi har været fra hinanden – Der i Hvidsten kan jeg leve i Fred for Kristi{ … }ania folk – som jeg ikke længer»
Munchmuseet, MM N 965.    Brev. Datert 8.4.1911.
«Det begynner at vaares så Du vel snart kan komme ned og se på alt det rare her på Gaarden – Jeg mangler nogle Sengklæder – men skal se at skaffe – Min udmærkede Husholderske kommer om nogle Dage –»
Munchmuseet, MM N 966.    Brev. Datert 1911.
«Jeg haaber da snart at kunne ta mod Eder i Hvidsten – hvor det nu er meget vakkert»
Munchmuseet, MM N 967.    Brev. Datert 14.12.1911.
«»
Munchmuseet, MM N 968.    Brev. Datert [??].10.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 969.    Brev. Datert 1912.
«»
Munchmuseet, MM N 970.    Brev. Datert 1896.
« Jeg befinder mig nu i Knocke-sur-mer, Belgique – Her er vakkert, og {s}malerisk, { … }et lidet badested som Aasgaardstrand – Jeg bliver her en par ugers tid og reiser så tilbage til Paris»
Munchmuseet, MM N 971.    Brev. Datert 1894.
«»
Munchmuseet, MM N 972.    Brev. Datert 28.5.1912.
«»
Munchmuseet, MM N 973.    Brev. Datert 1912.
« Det var morsomt at I kom til Strömstad – altså en liden Udenlandsreise –»
Munchmuseet, MM N 974.    Brev. Datert 24.9.1912.
«Reiser på en 8 Dages Tur til Köln – og Breve naar mig i  Köln poste restante –»
Munchmuseet, MM N 975.    Brev. Datert 24.4.1913.
«Jeg er nu i Berlin hvor det er hyggeligt at se grønne Træer – – Reiser inat til Frankfurt og kommer antageli til Köln hvor jeg bliver nogle Dager – for {Man}så at reise over Paris til London – Min Adresse er  Köl{ … }n poste restante»
Munchmuseet, MM N 976.    Brev. Datert 27.8.1913.
« Nordstrand»
Munchmuseet, MM N 977.    Brev. Datert 7.11.1913.
« Nordstrand»
Munchmuseet, MM N 978.    Brev. Datert 1913.
«Jeg havde håbet at kunne faa talt med Inger om Sparebanksbøgerne før jeg reiser – men det blir ikke Tid – Vil Du bede hende beholde Sparebankbogen til jeg kommer { … }hjem om circa 8 Dage – Det har været umådeli trav{ … }elt denne Sommer – En hel Del Tydskere har været hos mig og forstyrret mig»
Munchmuseet, MM N 979.    Brev. Datert 23.7.1913.
«»
Munchmuseet, MM N 980.    Brev. Datert 25.1.1914.
«»
Munchmuseet, MM N 981.    Brev. Datert 16.2.1914.
«»
Munchmuseet, MM N 982.    Brev. Datert 25.9.1914.
« Nordstrand»
Munchmuseet, MM N 983.    Brev. Datert 7.2.1914.
« Mlle Karen Bjølstad Nordstrand pr. Kristiania Norwege»
Munchmuseet, MM N 984.    Brev. Datert 22.8.1915.
«»
Munchmuseet, MM N 985.    Brev. Datert 21.8.1915.
«»
Munchmuseet, MM N 986.    Brev. Datert 17.10.1915.
«En større Kasse Pærer, der må spises og ikke opbevares længe samt Vinterfrugt er sendt – Vinterfrugten er vist Madæbler, Gravenstener                   og Flaskeæbler»
Munchmuseet, MM N 987.    Brev. Datert 6.11.1915.
«»
Munchmuseet, MM N 988.    Brev. Datert 19.11.1915.
«Jeg drar altså på en liden Trip til Kjøbenhavn igjen – Vi har alle havt glæde af Udstillingen – {I}Min adresse er de første Dage –  Den norske Kunstudstilling CharlottenborgKjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 989.    Brev. Datert 31.1.1920.
«Jeg har som jeg har før skrevet bedet banken sende jer 1000 kroner pr kvartal – Dette strækker jo ikke til i denne tid hvor pengene står så lid{ … }et i værdi – Heller ikke ser det ud til at blive bedre – Jeg sender jer derfor 2000 kr til i løbet af { … }året – Laura»
Munchmuseet, MM N 990.    Brev. Datert 23.12.1920.
«»
Munchmuseet, MM N 991.    Brev. Datert 1920.
«Jeg har været i Byen et Par Dage – men er så træt af Reisen så jeg denne Gang ikke kommer ud – Jeg kommer om 10 Dage og har da bestemt at kunne komme ud – Udstillingen er meget vellykket –»
Munchmuseet, MM N 992.    Brev. Datert [??].11.1909.
« Jeg var i Aasgaardstrand men kunde ikke dengang heller aftale noget – med Hensyn til {m}Møde – Det er da snurrigt nok som det har stillet sig – Jeg føler mig ikke vel når jeg kommer i Nærheden af GaKristiania og trenger en{ … }dnu Ro – og den gjør mig udmærket – Jeg tænker vi får aftale snart at vi træffes i Moss – for nu har»
Munchmuseet, MM N 993.    Brev. Datert 29.1.1921.
«Tiderne er jo ikke blevet stort bedre med hensyn til dyrtid og det glæder mig at kunne sende som ifjor en bog på 2000 kr – Jeg sender den snarest»
Munchmuseet, MM N 994.    Brev. Datert 24.12.1921.
«»
Munchmuseet, MM N 995.    Brev. Datert 27.12.1922.
«»
Munchmuseet, MM N 996.    Brev. Datert 30.12.1911.
« Jeg haaber I har faaet Bøgerne jeg sendte til Dig og Inger til Jul – I faar selv { … }vælge hva I vil have – Jeg har for{ … }tin fortiden Besøg af en Bekjendt fra Hamburg    Direktør Schiefler – {Han}Vi reiser imorgen til Kragerø – hvor han vil blive et Par Dage – Jeg havde gjerne været ute hos Eder { … }til Julen – men jeg finder det best at vente – {d}ennu lidt – Jeg har best af»
Munchmuseet, MM N 997.    Brev. Datert 1922.
«Som Du ser jeg på reisefot –»
Munchmuseet, MM N 998.    Brev. Datert 1922.
«Tak for møblerne    Det var underli at se de gamle ting igjen – Jeg håber I har det bra der i er – men det kan jo blot være foreløbig»
Munchmuseet, MM N 999.    Brev. Datert 1922.
«Jeg sender med engang 600 k så I har lidt for længere tid – – Jeg kommer isommer til at tænke lidt på min sundhed der { … }er svækket den senere tid –»
Munchmuseet, MM N 1000.    Brev. Datert 15.5.1923.
« Jeg er nu i Zürich og blir her en tid for muli at ta en liden tur til Venedig»
Munchmuseet, MM N 1001.    Brev. Datert 8.8.1925.
«»
Munchmuseet, MM N 1002.    Brev. Datert 12.1924.
«Tak for brevene fra Dig og Inger – Det var morsomt at se disse Julepynten – Jeg syns jeg husker at vi holdt på den – Jeg pleier at sætte et litet juletræ i stuen – om jeg end ikke pynter det – Min gartner tar den fra grantoppen på hækken om huset – Jeg {h … }var nylig på {g}Grünerløkken – men jeg går lidt sur i de mange steder hvor vi boede – Det vil si jeg er ikke rigtig klar over hvor vi boet på den vestre side af Olaf Ryes Plads – Jeg huser jo den store røde stuen det var da Inger første gang havde elever – { … }Der var osså et lidet blåt»
Munchmuseet, MM N 1003.    Brev. Datert 23.12.1925.
«»
Munchmuseet, MM N 1004.    Brev. Datert 1925.
« Mange tusind tak { … }til Dig og Inger for gratula- tionerne, det nydelige haandklæ- forhæng og bøgerne»
Munchmuseet, MM N 1005.    Brev. Datert 1925.
«Jeg har gjort færdi en bog på 2000 kr som det er bedst Inger { … }henter i Kristiania Bank og Kreditkasse –»
Munchmuseet, MM N 1006.    Brev. Datert 29.1.1926.
«Tak for brevet – Dette var jo aligevel bedre end at hun skulde gået syg en tid – Hun havde det forholdsvis let – og døde roli –»
Munchmuseet, MM N 1007.    Brev. Datert 1926.
«Laura sender Dig disse penge – De skulde kommet på morsdagen men imorgen er der jo ingen post»
Munchmuseet, MM N 1008.    Brev. Datert 27.5.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1009.    Brev. Datert 8.6.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1010.    Brev. Datert 7.10.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1011.    Brev. Datert 14.10.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1012.    Brev. Datert 20.10.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1013.    Brev. Datert 21.10.1926.
«Hjertelige gratulationer til Din fødselsdag. Jeg håber Du oplever mange – og det skal bli hyggeli til sommeren atter at ta en kjøretur sammen –»
Munchmuseet, MM N 1014.    Brev. Datert 31.12.1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1015.    Brev. Datert 1926.
« Det var godt at høre at Du er i fortsat Bedring og at Du er ude – Nu kommer jo osså Varmen – saa Du kan kjøre lidt ud –»
Munchmuseet, MM N 1016.    Brev. Datert 1927.
« Her har været { … }halvt sommerli – og det er en deili by – Men veiret er dog let at forkjøle sig i. Jeg foretrækker på en måte vort Klimat –»
Munchmuseet, MM N 1017.    Brev. Datert [??].11.1929.
«Jeg faar nu snart Ro til at skrive mer udførlig – Jeg bygger en Atelier –.»
Munchmuseet, MM N 1018.    Brev. Datert 4.4.1927.
«Her har været intresant a{ … }t være og Rom er noget for sig selv –»
Munchmuseet, MM N 1019.    Brev. Datert 24.8.1930.
«Mange hjertelige lykønskninger til Din fødselsdag»
Munchmuseet, MM N 1020.    Brev. Datert 2.1.1931.
«tak for det gamle»
Munchmuseet, MM N 1021.    Brev. Ikke datert.
« Jeg reiser muligvis allerede Søndag Formiddag til Berlin. Huset er altså tomt – Jeg kommer ind til Byen Lørdag og { … }vi får forsøge at treffe hverandre – Det er skrækkeligt med Varmen – jeg tror næsten den er værre her end på Nordstrand. Men det blir»
Munchmuseet, MM N 1022.    Brev. Ikke datert.
«Hvad gaar der af Eder – Jeg får ikke høre noget på en Måned»
Munchmuseet, MM N 1023.    Brev. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 1024.    Brev. Datert 4.5.1909.
«»
Munchmuseet, MM N 1025.    Brev. Ikke datert.
«Mange gode ønsker og gratulationer i anledning Din fødselsdag»
Munchmuseet, MM N 1026.    Brev. Datert 1915.
«Jeg har nu været i Kjøbenhavn og Kragerø –»
Munchmuseet, MM N 1027.    Brev. Ikke datert.
«Jeg reiste fra Kristiania hid Lørdag da det var så deiligt Veir og jeg havde noget at male – Jeg kommer ind igjen om nogle Dage og kommer da ud – Her er fuld sommer –»
Munchmuseet, MM N 1028.    Brev. Datert 1889.
«NoteE’ råd til tante som hadde diaré»
Munchmuseet, MM N 1029.    Brev. Ikke datert.
«Et riktig godt nytaar ønskes Eder og tak { … }for { … }det gamle»
Munchmuseet, MM N 1030.    Brev. Ikke datert.
« Jeg sender herved 200 Kr. hvoraf 50 er til Dig; Resten afbetaling.»
Munchmuseet, MM N 1031.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevene {jeg}fra Dig og Inger –»
Munchmuseet, MM N 1032.    Brev. Ikke datert.
«Et rikti godt nytår ønskes begge»
Munchmuseet, MM N 1033.    Brev. Datert 1910-1912.
« Jeg bad idag Nørregaard sende Eder de 1000 kroner – { … }Jeg vil gjerne at Andrea faar 100 kroner og som Du da kan lægge ud – Jeg skulde skrevet til Andrea men har mistet Adressen – Jeg faar adressere Brevet til Eder – Jeg blir nogle Dage i Hvitsten og reiser»
Munchmuseet, MM N 1034.    Brev. Ikke datert.
«Hvordan har I det? Nu blir vel Bærene snart modne og det er vel bedst I kommer da – Meget Bær tror jeg ikke det blir – Nørregaard { … }har  …  været her et Par Dage – og likte sig godt – Jeg ha{ … }vde tænkt at besøge Eder men får ikke Tid., jeg skal ha Udstilling til Høsten og må male meget – Det er vel let at komme hid over Moss.»
Munchmuseet, MM N 1035.    Brev. Ikke datert.
«Da jeg vel kommer til at flakke om lidt i vinter lar jeg Kristiania Bank og Kreditkasse sende jer penger fra første 1ste { … }januar 1000 kr hvert kvartal – { … }Banken»
Munchmuseet, MM N 1036.    Brev. Datert 1916.
« Tak for brevkortene – Det glæder mig at Inger er bedre – Jeg har begyndt at pakke ind til Flytningen»
Munchmuseet, MM N 1037.    Brev. Datert 1913–1916.
« Som Du ved har je{ … }g ikke stor Lyst til at komme i Nærheden af Byen – Kunde I ikke have Fornøielse af en liden Tur nu i det deilige Veir – om ikke til Aasgaardstrand – så til Moss – Her kunde i bo på det hyggelige»
Munchmuseet, MM N 1038.    Brev. Datert [??].2.1912.
«Tak for Brevet – godt at Du kom over Forkjølelsen»
Munchmuseet, MM N 1039.    Brev. Datert 1910–1915.
«Jeg har overladt til Nørregaard 1200 Kr. til Laura og 800 Kr til Dig og Inger – Jeg vilde gjerne vide hvormeget I nu har stående – da det nu kanske på lang Tid»
Munchmuseet, MM N 1040.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet som jeg fik akkurat da dette skulde sendes Skriver snart»
Munchmuseet, MM N 1041.    Brev. Datert 1913–1916.
«Jeg har faaet Sagerne fra Dig, Inger og Oline og takker mange Ganger alle –»
Munchmuseet, MM N 1042.    Brev. Ikke datert.
«Jeg { … }har ennu kunnet afs{ … }e 600 Kr – som jeg sendte til Sparebanken»
Munchmuseet, MM N 1043.    Brev. Ikke datert.
« Da jeg har solgt endel kan jeg  …  sende jer 500 Kr. hver 1500 Kr ialt.»
Munchmuseet, MM N 1044.    Brev. Ikke datert.
«Glemte i mit Brev at sige at da jeg har tjent noksaa godt i aar osså – kan lægge noget tilside til { … }Eders Bankbog – {Det}Jeg {er}kan selvfølgelig nu godt sende noget direkte heraf til Eder hvis det var noget I trængte det til»
Munchmuseet, MM N 1045.    Brev. Datert 1920–1931.
«Glædelig Jul til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 1046.    Brev. Ikke datert.
« Naar et Par af mine { … }Venner af og til kommer ud til { … }Eder så er det jo forat derved faa hilse paa Eder og i den gode { … }Mening at så snart som mulig faa ryddet væk hvad som lægger { … }Hindring iveien forat vi kan være sammen som før – – Det er forat det ikke skal kunne blive nogen Diskusion når vi forhaabentlig snart træffes – Jeg er jo selv gaaet nokså træt af at holde på med dette – det {har}er jo ikke så let heller at få mine Venners Hjælp og»
Munchmuseet, MM N 1047.    Brevutkast. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 1048.    Brev. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 1050.    Brev. Datert 1910–1931.
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
Munchmuseet, MM N 1051.    Brev. Datert 1910–1916.
« Jeg var i Kristiania forat prøve Dekorationerne til Universitetet – og forsøgte atter at finde en passende Leilighed eller Gaard – Det er meget vanskeligt – og alt er dyrt nu – Nu skal jeg se efter i Nærheden af Larvik»
Munchmuseet, MM N 1052.    Brev. Ikke datert.
«Jeg kan overlade Eder { … }circa tusind Kroner som er oppe { … }hos Nørregaard – Der kan de afhentes – Jeg har intet skrevet ennu men det er nok na{ … }ar Inger sier det til Nørregaard – Jeg vilde jo  …  gjer{ … }ne lade Eder faa»
Munchmuseet, MM N 1053.    Brev. Datert 1928–1931.
« Jeg glemte at skrive at Du må ta alle pengene og ikke lægge noget tilside Jeg har nu penger nok.»
Munchmuseet, MM N 1054.    Brev. Datert 1916.
«Jeg sendte gjennem { … }Moss Sparebank 300 Kr. til Dig – Det er jo n{ … }u Dyrtid så jeg valgte at sende det til Eder istedetfor at sen sætte d{ … }et på Bankbogen hvor jeg jo av og til til sætter lidt ind –»
Munchmuseet, MM N 1055.    Brev. Ikke datert.
«Det ser ud til at det kan endnu dra ud med 8 eller 14 Dage med Lånets Ud- betaling – da et Par af Endossenterne er reist på Landet – således at Underskrifterne f …  kommer senere – Det er da bedst Du sender mig Penger hvis I kan afse – så jeg kan redde Sommerens arbeider – Kan I afse l00 Kr–? hvis ikke så»
Munchmuseet, MM N 1056.    Brev. Ikke datert.
«Tak for brevet! Jeg ser dere har det bra – Nu må det vel forresten snart være slut med pengene dine – de har sandelig holdt utroligt ud – Jeg { … }får vel noget nu snart håber jeg – Jeg tænker at kunne sælge et par billeder for 200 kroner – og så får jeg tænker jeg snart fra Kjøbenhavn – Hvis dere skulde mangle må dere skrive mig til så ka skal jeg få et par af mine venner der skylder mig penger til at sende dere –»
Munchmuseet, MM N 1057.    Brev. Ikke datert.
«Herved en anvisning på 200 kr.»
Munchmuseet, MM N 1058.    Brev. Datert 25.10.1928.
«Mange hjertelige lykønskninger til fødselsdagen –»
Munchmuseet, MM N 1059.    Brev. Ikke datert.
«Tak for Gratulationerne fra Dig og Inger – og for det pene Blomsterkort»
Munchmuseet, MM N 1060.    Brev. Ikke datert.
«Mange hjertelige Lykønskninger til Din Fødsesdag!»
Munchmuseet, MM N 1061.    Brev. Ikke datert.
«Jeg var nylig ute på Grünerløkken og så på de gamle tomter – Det var svært hvor mange steder vi bodde på – Jeg går sur i stederne ved Olaf Ryes plads{ … }vestsiden – Jeg ved ikke om det var på en eller to steder vi bodde på der – Jeg huser jo godt den store røde stuen – Det var da Inger begynnte at få elever –»
Munchmuseet, MM N 1062.    Brev. Datert 1922–1926.
«Jeg havde ladet noen roser stå til Din fødselsdag i { … }drivhuset – Desværre blev jeg forkjølet og veiret blev så rædsomt at jeg ikke kunde få sendt dem – { … }Håber Du har fået vinen – Synes Du ikke denne vin er udmærket? – jeg bruger bare den og den er ikke så dyr – Jeg synes forøvrig jeg har kommet mig meget – så»
Munchmuseet, MM N 1063.    Brev. Datert 1890–1895.
«Tak for brevet – det er bra at Dere greier Dere såvidt – ikke forstår jeg hvordan Du {greier}ordner med penger – Med Andreas er det da slemt – så uheldigt som muligt – han blir jo nu snart ældre mand – Nu det greier sig vel osså –»
Munchmuseet, MM N 1064.    Brev. Ikke datert.
«Dere blir aligevel bryd med sending – Jeg {glemte}tog naturligvis i skyndingen feil kuffert hos {p}Portneren og lod min stå – Dere får den der på mit navn –  … {e}En af dere husker { … }den vel – det ene håndtaget af – Jeg tror osså mit navn står på den – Dere må da sende den på forteste måde hid – Her i Adr. Skandinavisk Hotel GothersgadeKjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 1065.    Brev. Datert 1915.
« {B}Min Bank har vel sendt Dig 200 Kroner som jeg har bedet den om –»
Munchmuseet, MM N 1066.    Brev. Ikke datert.
«Jeg har ennu bronchit og det er ikke sikkert jeg kan komme ut i morgen på Din fødselsdag – Jeg er forresten i god bedring –»
Munchmuseet, MM N 1067.    Brev. Ikke datert.
«– Der er nu i Kristiania Bank- og Kreditkasse to Bøger –»
Munchmuseet, MM N 1068.    Brev. Ikke datert.
«Tak for kortet! Jeg håber Inger ikke opgir at forsøge at finde annen leilighed – Der må ihvert- fald kunne skaffes kjøbt en halv gård – Jeg synes ikke I bør bo i 3de etage – Det Selv om det falder dyrere sk Der måtte der osså kunne finnes et»
Munchmuseet, MM N 1069.    Brev. Ikke datert.
«– Jeg er på disse Kanter forat se efter Hus. Ved- kommende i Aasgaardstrand kan få Baaden»
Munchmuseet, MM N 1070.    Brev. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 1071.    Brev. Datert 22.12..
«Glædelig Jul –»
Munchmuseet, MM N 1072.    Brev. Datert 24.10.1912.
«»
Munchmuseet, MM N 1073.    Brev. Datert 1922.
« { … }Tak for møblerne det var underli at se de gamle kjendte ting igjen –»
Munchmuseet, MM N 1074.    Brev. Ikke datert.
«{T}Mange Tak for det nydelige Tæppe – fra Dig og Inger og L.»
Munchmuseet, MM N 1075.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det glæder mig I har det godt på Nordstrand – og det ser jo ud til det er best I blir der i sommer – Men Det er jo  … { … }osså vel vigtigere at vi heller tænker på at gjøre noget alvorligt med Ingers nerver – – Det er jo klart Inger de { … }senere år er blit stærkt nervøs så noget nødvendigvis må gjøres – Det er jo ikke bare visse egenskaber hos Inger vi alle kjender  …  der har { … }skyld i { … }hendes underlige opførsel mot mig de sidste 10 år – Det er osså nervene der slår klik»
Munchmuseet, MM N 1076.    Brevutkast. Ikke datert.
«{Det er}Som jeg skrev vil jeg skrive forsøge i et Brev jeg snarest sender i Korthed si hvad jeg mener er Grunden til den Uoverensstemmelse vi desværre til stor Vanskelighed for alle er kommet i – {Jeg}Det bliver da ikkemer næppe { … }forklaret yderligere – Jeg jo nu overtræt af de{t}n svære Arbeide jeg har havt med at forklare disse Ting der skulde være nokså selvsagte – Men det er forat prøve alt og { … }fordi kanske et Par Sider af Sagen ikke er riktig klart sagt»
Munchmuseet, MM N 1077.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg skrev ikke forat plage men for ikke at have undladt noget»
Munchmuseet, MM N 1078.    Brevutkast. Ikke datert.
«Alle kan jo feile og det har jo været vanskelige Forhold I har levet under – – Men jeg forstår ikke at Inger ikke medgir noget – og viser at hun {v}‹her› i Virkeligheden er føieligere end det jeg har faaet Indtryk af»
Munchmuseet, MM N 1079.    Brevutkast. Ikke datert.
«Fortællinger –  … »
Munchmuseet, MM N 1080.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg takker for Ingers Brev det var jo heldi godt hun har sluppet fra den store Plage»
Munchmuseet, MM N 1081.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg ser Inger fremdeles maa være under Behandling {–}for sin slemme og langvarige Sygdom –»
Munchmuseet, MM N 1082.    Brevutkast. Ikke datert.
«Skulde vi ikke snart faa Slut paa dette unaturlig Forhold der generer alle og som jeg ved gnaver på Ingers Sundhed – Dette bedste Middel vilde være at hun hjalp til at faa dette bort og hørte lidt på min fornuftige Tale – Derfor vilde jeg gjern så træt { … }og kje jeg er af at tale om dette be Jer høre { … }et Par ord til og Du ‹er› gla i Inger
Munchmuseet, MM N 1083.    Brevutkast. Ikke datert.
« Jeg må bede Dig tale med Inger – Hun sender stadi i ophidset Stemning Breve til mig i anledning LudvigJeg har intet at bebreide mig i denne Sag – Jeg har ikke ha{ … }vt nogen annen til at hjælpe mig med de Ting (og jeg har måttet have Hjælp –) Ludvig har udrettet for mig – og ingen annen havde jeg til at»
Munchmuseet, MM N 1084.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har faaet endel af mit værste Arbeide fra mig – jeg kan jo ikke nægte for jeg i de senere År har havt et umådelig Arbeide at staa i – Det er mærkeligt at jeg har kunnet greie det da jeg jo osså har havt Sygdom at stræve med – Jeg tænker saa ofte paa hvor hyggeligt det kunde været om vi alle af og til kunde kommet sammen herude – her er det så vakkert og det kunde jo osså være til Opmuntring for Jer –»
Munchmuseet, MM N 1085.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg { … }gjorde en Reise til Trondhjem paa nogl { … }et Par Dage –»
Munchmuseet, MM N 1086.    Brevutkast. Ikke datert.
« Jeg hører at Inger fremdeles maa Søge Botemiddel for sin slemme og langvarige Sygdom – Jeg ved et Raad som sikkert vilde være det bedste for dette Onde –»
Munchmuseet, MM N 1087.    Brevutkast. Ikke datert.
«og vi talte om hvor dette Forhold var skadeligt – specielt for Ingers Sygdom – der vistnok skylder dette Forhold meget sin Forværrelse – Dette Forhold vil altid gnave paa hende og skaffe hende Sindslidelser mens jeg hvis det var anderledes kunde opmuntre hende som jeg har gjort med Laura – Det trænger hendes Sygdom –»
Munchmuseet, MM N 1088.    Brevutkast. Ikke datert.
«En af de sørgelige Vrangsyn Inger h{ … }ar og som kanske er det der mest forhindrer en { … }Ordning – er at tar det som en Forgaaelse af mig mod hende – når jeg efter årelange Frugtesløse Advarsler må tale strengt til hende – Det var jo blot min Pligt og en Nødvendighed – Inger blir bare»
Munchmuseet, MM N 1089.    Brevutkast. Datert 1915–1923.
«{At jeg}Jeg {har}fandt nylig paa Gulvet i Kragerø 2 Breve et fra mig til Dig og et fra Inger til mig – Det var fra 6 { … }eller {og}7 år tilbage – D{ … }e viser hvor uendelig taalmodig jeg har været – at jeg har g{ … }jort alt forat overbevise jer om den ubegrundede Frygt i Anledning en vis Person – Naar {jeg}det aligevel intet hjalp var jeg jo tvunget til at sige stærkt fra – Inger har derfor ingen»
Munchmuseet, MM N 1090.    Brevutkast. Datert 1909–1931.
«Det er ikke stort jeg har at sige nu – Jeg har jo så udtømmende forklaret alt – {Men}Jeg har jo havt mer Stræv med at forklare disse enkle Ting – end med Arbeid det svære Arbeide på Universitets- dekorationerne – Inger kan ikke klage over at ikke min Taalmodighed har været uendelig»
Munchmuseet, MM N 1091.    Brev. Datert 1915.
«Jeg har ikke været oppe hos Laura men da jeg intet hører er vel alt vel –»
Munchmuseet, MM N 1099.    Brev. Datert 17.12.1894.
« Nu gjør I gjengjæld og skriver ikke – {Du}I må skrive og fortælle hvor- dan {i}I har det. Det er vel fuld vinter – h{ … }jemme – her har det heletiden været mild høst – Jeg er meget flittig maler og raderer {–}hele dagen – Jeg ser næsten aldrig landsmænd så jeg lærer vel godt tydsk – Thiis er forresten nu kommet hid – Ligeledes vil Obstfelder komme – Prszybyschewskis er jeg af til samme{d}n med – Prz. har ‹nulig›for pryglet en redaktør der skrev en sjofel artikkel om ham og også»
Munchmuseet, MM N 1155.    Brev. Ikke datert.
«{2}400 Kr.»
Munchmuseet, MM N 1612.    Brev. Ikke datert.
«Opholdet på pleiehjemmet med blot 1 værelse – er vel blot midlertidig – Der vil j{ … }o let kunne skaffes – en leilighed på en eller annen måte selv om jeg måtte kjøbe et litet hus – Nu måtte I { … }nok da ha tjenestepike»
Munchmuseet, MM N 2980.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har været i Stockholm»
Munchmuseet, MM N 2981.    Brevutkast. Datert 1909–1931.
« Nu har vi { … }da igjen Jul    Åarene gaar fort – Det er som 1{ … }0 Års { … }siden jeg var sidst nede hos eder –»
Munchmuseet, MM N 3493.    Brev. Datert 22.12.1890.
«Glædelig Jul allesammen!»
Munchmuseet, MM N 3496.    Brev. Datert 1925.
«»
Munchmuseet, MM N 3679.    Brev. Datert 16.3.1893.
«Det blir nok {i}lidet med skrivingen nu – Jeg har havt så meget at fare med, s{m}åmange breve at skrive og ellers arbeid malt meget – Penger tjener får jeg ikke så meget af som ønsket, der kommer altid uheld iveien – Nu skulde jeg havt udstilling i Breslau og den blir for- sinket – Jeg havde tænkt at kanske sende noget mynt – men ser ud til at drage ud – Foruden Høst skylder, Thiis assistent ved kunstindustrimuseet mig henved 30 kroner – han fik låne dem he{ … }rnede»
Munchmuseet, MM N 3685.    Brev. Datert 1891.
«Tak for brevet»
Munchmuseet, MM T 2810.    Brevutkast. Datert 24.1.1890.
«Alt er vel – Jeg liker mig udmærket Pengeneher Dere kan jo sende mig { … }\4/00 fr hvis i bankanvisning hvis man er villig til det – hvis ikke kan dere sende mig 200 fr når franske penger ankommer. Men skriv mig til snarest desangående. Hvis dere hverken kan sende i bankanvisning eller i franske penger – behøver dere i det hele taget ikke at sende noget da jeg jo har norske.»
Munchmuseet, MM T 2899.    Brev. Datert 1892.
«Jeg har det svært bra hvor jeg er nu og blir vel ut til April – Dere har det vel svært kalt hjemme – her er osså kalt – næsten det kalleste vi har havt»

Brev fra Karen Bjølstad til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 515 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4362.   Brev. Datert 20.06.1882. 
«Hvor Du dog er lei som ikke lader høre fra Dig, jeg venter og venter, det er over 3 Uger siden Du skrev. – Du har vel da faaet mit Brev og Bancoseddel? Jeg haaber dog Du er frisk – men hvor Du er, det er ikke godt at vide. Imid- lertid addresserer jeg dette Brev til Wang, saa kommer det vel frem. –» 
Munchmuseet, MM K 4363.   Brev. Datert 30.06.1882. 
«Tak skal Du have for Brevet dit, det er jo godt at Du er kommen saa vel omkring – nu skal jeg sige Dig, Thingstad har været her, det var saa morsomt, han kom op samme Aften han kom til Byen, saa fik jeg fat i Beuf til ham, og saa bad jeg ham til Middagen efter, han kom ogsaa, det var saa morsomt;– nu havde jeg sendt Penge med ham, men reent ud sagt havde jeg ingen, men nu idag har jeg faa, saa Du faaer da 10 Kroner enten med ham Søndag eller med en Pakke, som Du faaer Tirsdag paa Aadals Brugs Station, Du kan indfinde Dig der om Aftenen og haaber jeg den da kom- mer frem. – Pakken indeholder din Straahat, der er fornyet, ny Dress og kanske noget» 
Munchmuseet, MM K 4365.   Brev. Datert 08.01.1889. 
«saavidt igjen, at Du kan tænke paa Hjemveien – –» 
Munchmuseet, MM K 4366.   Brev. Datert [??].[??].1886. 
«Hvor vi nu venter svert paa at faa høre lidt fra Dig, – idag, tænkte jeg, da Postbudet havde to Brev til mig, at det ene var fra Dig, – men saa var det Andreas og Inger, – vi have været i meget Frygt for Inger, men nu kommer hun for- haabentlig med Melchior næste Fredag; – hun har havt mange Gjenvordigheder med Fru M – der har de mest ravgale Ideer – Maalet for Reisen har været Fundet af en syg Mand – en Sammensætning af de tre (P. A. Munch EM. og en Mand med sort Maske (Möller) – Dette» 
Munchmuseet, MM K 4367.   Brev. Datert 15.10.1889. 
«Tak skal Du have fordi Du skriver saa ofte til os, hvor er det godt, at Du er kommen vel frem og er frisk og har det godt, idag fik vi det sidste Brevkort, Aftenpostens Kritik og Dagbladets sendes Dig – forresten har der endnu ingen Kritik kom- men i Verdens Gang – Aftenposten er opsagt i denne Anledning. Thoresen lader intet høre fra sig –Vi er midt oppe i Flytningen. – Vår første Bestemmelse at vente en Stund er hævet ved at Hansen har leiet Carls, dette fik vi bestemt vide for nogle Dage siden – saa var Reise altsaa bliver i al Hast – under megen Gjenvordighed – idet \er/ Flytning» 
Munchmuseet, MM K 4368.   Brev. Datert 20.10.1889. 
«Nu er vi da kommen til vort Bestemmelsessted, – men ikke til vore egne Værelser, da Haand- værkerne endnu ikke ere færdige, vi boer altså hos Eriksens under og har det noksaa bra. – Imidlertid gjøres der alt for at vi skal faa det godt og pent. – Den store stue bliver smagfuldt malet, terracottafarvet. – Jeg skulde ønske Du kunde see hvor hygeligt vi faaer det. – Gud – ske Lov, for at Du har det godt, – idagmorges fik jeg» 
Munchmuseet, MM K 4369.   Brev. Datert 18.11.1889. 
« For Øieblikket sidder vi i vort nye Logi ved Lampen omkring bordet, – Andreas plager Katten ved at binde Bid- sel paa den – Papa skriver og Smaapigerne læser. – Vi har nettop flyttet op – Spisestuen, hvori vi nu sidder, er et svert hyggeligt solrigt Værelse, den store Stue bliver vist pen naar Billederne ere komne op – Trækket synes jeg er noget mørkt – Værelserne ere lune. – Andreas spadserer ofte til Byen over Egeberg om Morgenen, han synes det er en deilig Tur,» 
Munchmuseet, MM K 4370.   Brev. Datert 24.11.1889. 
«Vi vente nu hver Dag på at høre noget fra Dig, – men vil ikke vente med at skrive, da Du muligens kunde være i nogen Pengeforlegenhed. –*» 
Munchmuseet, MM K 4371.   Brev. Datert [??].12.1889. 
«Gud styrke Dig og give Dig Trøst i denne tid; – ingen anden kan gjøre det. – Papa ved Du har faaet en pludselig Sygdom og Du ved han er gammel, saa der ikke var nogen Rimelighed for at skulle komme sig. Nu er han vandret hjem. Vi ere saa bedrøvede for at Du skal taa denne Efterret- ning saa langt borte; – men Du man jo vide det, – Du ved han var en from Christen, saa han er gaaet ind i en salig Evighed – saa vi maa ikke være fortvilede, vi man bare søge Kraft der hvor Papa søgte den – om vi end synes Hjertet er koldt og stivt ligeover for Herren. –» 
Munchmuseet, MM K 4372.   Brev. Datert 05.12.1889. 
«Iaften fik vi dit Telegram – saa – nu ved Du det alt. – – Andreas telegraferede igjen til Dig, at Begravelsen allerede er over – men og vi haaber dette Telegram naaer Dig, skjønt det stod intet Nummer i din Adresse.» 
Munchmuseet, MM K 4373.   Brev. Datert 12.12.1889. 
«Isøndags var alle Bjølstads her – vi havde Middag – de var fra Morgenen her, ‹Moes› var og med. – Glædelig Jul! – hils Fru Gutzeit –» 
Munchmuseet, MM K 4374.   Brev. Datert [??].[??].1890. 
«Jeg har havt Brev fra Fru Gutzeit, – hun siger: { … }\«/Jeg har altid før interes- seret mig for den unge Mand og har ofte spurgt efter ham, men jeg vidste ikke om {han}\det/ egentlig kunde være til noget Udbytte for ham at komme herud til os. Jeg har desværre altid saa lidet godt at sige, kunde ikke engang faa sagt ham hvor inderlig jeg ønskede Herren vilde ham.» – Du seer deraf, hun ogsaa før gjerne vilde have havt Dig hos sig, – hun er sød og beskeden. – Du er velkommen naarsomhelst, siger hun. – Hun er lidt tunghørt. – Hendes Datter Fru Dybvad træffer jeg ved Kirken, hun har bedt mig besøge sig. –» 
Munchmuseet, MM K 4375.   Brev. Datert 05.01.1890. 
«Vi sidder nu samlet med Elisa beth Møller, der er paa nogle Dages Be- søg– i den store Stue, Inger spiller – vi vare paa Veien til Kirken i for middag, men maatte vende tilbage fordi der ingen Gudstjeneste var. –» 
Munchmuseet, MM K 4376.   Brev. Datert [??].[??].1890. 
«Andreas siger nok, at jeg nu ingenting har at skrive, og det er jo sandt – men tænker jeg, at Du alligevel gjerne seer nogle Linier. –      Nu kan jeg sige Dig, at jeg har været forfærdelig ræd for Influencaen i Paris – Gud, ske Lov fordi Du har havt den mildt, – – nu læser vi af Bladene at Attelierene regnes blant de Ste- de den griber om sig. – Papa har blevet sparet for den Angst – – Du veed – hvorledes han tog saadanne Ting. – Han» 
Munchmuseet, MM K 4377.   Brev. Datert 16.01.1890. 
«Kjære Edv. Der findes hverken ikke franske  …  Penge og heller ikke Anvisninger hos nogen Bankier her i Byen – maeske faar de saadanne snart. Bankene vil ikke udstede Anvsninger for en saa liden Sum som Kr 200 Fr – saa jeg maa \ … / sende Penge – hvis du ikke kan vente længer – faar du skrive, saa kan jeg maaske  … Kreditbanken. Af dine Bekjendte har jeg blot seet Torgersen og Strøm – Stang er frendeles usynlig. Din P. A. M.» 
Munchmuseet, MM K 4378.   Brev. Datert 27.01.1890. 
«26/1 Jeg kunne ikke opdrive mer end 300 Fr. her i Byen – Det er den yderste Mangel paa franske Penge –Din P. A. M.» 
Munchmuseet, MM K 4379.   Brev. Datert 18.02.1890. 
«Hvor jeg synes, det er længesiden jeg skrev til Dig – derfor maatte jeg idag sætte mig ned i den Hensigt, om end Brevet ikke nettop bliver sendt imorgen; jeg vilde jo helst først see nogle Linjer fra Dig . – Du har vel nu faaet Ingers Brev, Du ser, at vi have havt Sygdom – nu er jeg jo bra igjen – det er bare Kræfter, som mangler mig, og de vil vel komme, naar jeg faaer Appetit. – Imidlertid staar alt stille, vore Planer iværk- sættes ikke for det første, – da jeg maa vente paa Knoget mere Styr- ke – jeg tør ikke rigtig tænke derpå engang endnu. – Vi have ikke» 
Munchmuseet, MM K 4380.   Brev. Datert 08.03.1890. 
«Du skrev, at Du havde opgivet din Adresse til Banken og saa har Du ikke været der, – og vi vare saa trygge – da Stipendiet var kommet afsted. – Søndag. Imorges fik vi dit Telegram, som var skrevet igaar – og bleve vi forfærdede, at Du ikke havde Penge. – Inger reiste sporens til Byen, men det var Søndag, saa Kredit- kassen var lukket, – men saa opsøgte hun den Mand, som havde sendt Pengene, – og det var Lyder Brun. – Han » 
Munchmuseet, MM K 4381.   Brev. Datert 16.03.1890. 
«Endelig kom da Brev fra Dig, vi havde ventet saa svert – vi have igjen varet bange for Dig. – Du fik altsaa ikke Telegrammet Søndag d 8de som vi sendte det. –» 
Munchmuseet, MM K 4382.   Brev. Datert 21.02.1891. 
« Nogle ord iaften for at sige Dig, at Stipendiet er hævet, – og at vi sender det i de første Dage i Ugen, – jeg tænker gjennem Kreditkassen, – hvis den vil sende saamange Penge poste restante. – Du ved, vi har nu ingen Adresse. – Altsaa faaer du høre efter paa Post- huset. – Idagmorges fik vi dit Brevkort, – ja det er vist kjedeligt dette, at du har faaet Penger i Smaapluk. – Stipendiet havde hu faaet før – dersom Ansøgningen din havde været fuldstendigere – sagde Andreas. –» 
Munchmuseet, MM K 4383.   Brev. Datert 04.04.1890. 
«Jeg maa skrive lidt idag, ikke fordi jeg egentlig har noget at skrive om, men fordi jeg har saadan Trang dertil. Andreas reiste igaar til Byen, for at være over de to Helligdage hos Bjølstads. – Han skulde ogsaa sende Dig Brev – han fortæller om de sidste Dages Begivenheder på Hauketo, – Andreas er noksaa hyggelig nu om Dagen; Du kan tro, det ikke har veret greit for ham den- ne Barselhistorie – noksaa ondt for os Alle, dertil kostbart. – Og saa kommer dertil, at Pigen ikke vil afsted – da Forældrene nægter hende at komme hjem, men desværre maa jeg, – skjønt det er» 
Munchmuseet, MM K 4384.   Brev. Datert 30.08.1890. 
« At Du ikke lader høre fra Dig noget, saa vi kunne vide, om Du er frisk og for- resten om Du har det bra. – – Skulde der være noget Du vil have, saa skriv! – Jeg skal da gjøre Udvei. –      Laura er reist – Torsdag, hun fik følge med Hedvig, som har været i Byen, – Du faaer vel ikke see hende paa Lenge – Andreas reiser til Byen imorgen, har leiet hos Myhrebø – jeg ved ikke om Du husker Navnet. – Vi have nu leiet – hos Norby – 250 for Vinteren, senere bliver det vist 600 Kr Aaret, der er Flere som har seet paa Leiligheden. – Det var ondt at tage Bestemmelsen, Strøget er godt, – baade for Forretning og til at leie bort,» 
Munchmuseet, MM K 4385.   Brev. Datert 14.11.1890. 
«Dette Brev, haaber jeg, træffer Dig frisk og vel i Paris, – vi havde ventet svert paa Brev, – da dit Lille Brevkort kom, – og synes vi det var noksaa ondt, at Du altsaa ikke havde havt godt af Turen, – Jeg haaber i de nærmeste Dage igjen at faa høre fra Dig. – Veiret her er umaade lig regnfuldt, saa det er næsten umulig her i Nordstrand at tage en Spadsertur for Søle, – det er vel antagelig samme Veir i Paris, mildt er det ialfald.» 
Munchmuseet, MM K 4386.   Brev. Datert [??].11.1890. 
«– Da jeg kom fra Byen idag, kom Inger med dit Brev, – og kan jeg ikke sige andet, end, jeg blev forfærdet ved at see, det var skrevet fra et Hospital. – Din første Billet blev jeg nok lidt red for – men saa tænkte jeg, (som Du trøstet os selv med) at det var en af dine lette Forkjølelser. – Om Du bare var reist med 1ste Klas Tog-Jernbane kanske Du havde undgaaet denne Sygdom. – Jeg behøver vel ikke at minde Dig om Du maa reise paa bedste Plads, naar Du drager til Paris. – Hvor jeg vilde Ønske Dig herhjemme i Vinter hos os – det kunde vel ikke lade sig gjøre? Du maa overveie denne Sag vel. –      Men, hvor jeg synes det er trygt at Du kom til et Hospital, – for der er vist Pleien udmærket – men drag ikke fortidlig ud. –» 
Munchmuseet, MM K 4387.   Brev. Datert 28.11.1890. 
«Jeg har jo nu ikke noget egentlig at skrive om, – men naar Du alligevel gjerne seer nogle Ord fra mig, falder det saa ligefremt, da mine Tanker idelig og altid omgaaes Dig. –» 
Munchmuseet, MM K 4388.   Brev. Datert 02.12.1890. 
«Tak fordi Du oftere skriver, idag fik vi dit Brevkort d. 25., – det har altsaa været en lang Tid underveis. – Det er godt, at Du er forsigtig; – og at Du har bestemt Dig til at blive der, til Du bliver stærk; – – det er saa trygt det. –» 
Munchmuseet, MM K 4389.   Brev. Datert [??].12.1890. 
«det er godt, at Du er kommen ud. – Jeg har været hos Guldberg, for at faa Rede paa Kinamissionien. Han var snil og hyggelig. – Nu skal jeg sy en Kjole til Laura og sende op; – en Vinterdragt. Inger og Andreas hilser Dig. – jeg faaer vel slutte. – Det var felt at see Resterne af dine Malerier. – Altsaa Carl Johans Billedet, Pastellet og det fra Lian ere ubeskadigede og staaer fremdeles i Butikken.» 
Munchmuseet, MM K 4390.   Brev. Datert 27.12.1890. 
«Igaar fik vi Brevet dit, som vi havde ventet svert paa, ogsaa af lidt Nysjerrighed, – for at see, hvad Du sagde om Nyhederne. – Det vare næsten utroligt, – men Du kan nok være temmelig sikker paa Assurancen – derimod Lauras Kinareise er vel mere i det Blaa. – Jeg havde Brev fra Hedvig fornylig, og hun siger der, at Laura kan blive hos hende, til hun faaer en anden Post – hun gaaer altsaa i Huset nu. –» 
Munchmuseet, MM K 4391.   Brev. Datert [??].[??].1890. 
«Nu sidder vi alle tre og skri ver til Dig ved Lampelys, – Søn- dagsaften. – Inger og jeg har været i Kirken, deiligere Veir kunne det ikke være, der var noget saa mildt blødt i Luften, og Træerne tog sig nydelig ud i Rimfrost. – Nordstrand er vist vakkrest om Vinteren. Det er en stor Fornøielse at komme ud, overalt er der vakkre Spadsergange. –» 
Munchmuseet, MM K 4392.   Brev. Datert 01.02.1891. 
«Det er nok ikke mange Dage siden jeg sendte Dig Brev, – men jeg kan dog begynde på B et, uagtet jeg har saare lidet at skrive om. – Vi sidde nu som sædvanlig Søndag Aften om Lampen, Inger skriver, Andreas læser; – vi have havt fremme endel af dine ældste Tegninger fra 48 og Fosveien. I Formiddag var Skom. With her og forespurgte om Dig,– Rammemageren havde været inde \ham/ ham og fortalt, at Du havde skrevet til ham,– derfor vidste han om Dig. –» 
Munchmuseet, MM K 4393.   Brev. Datert 16.01.1891. 
«Idag fik vi dit Brevkort, dateret Nissa, – – jeg haaber Du har faaet vore Breve, – et Brevkort og et Brev fra AndreasInger og mig som blev sendt til Haver. – Derpaa et Pengebrev 60 Kr som blev addresseret til Jonas Lie efter din Øndske. – Kanske Du har faaet dem allesammen nu, det var at ønske – for at være i Forlegenhed i et fremmed Land og vel uden Bekjendtskab er» 
Munchmuseet, MM K 4394.   Brev. Datert 05.01.1891. 
«– Jeg ved ikke, hvorledes det gaar med Brevvexlingen vor, – vi vente ofte gruelig – saa og ved Juletider – saa jeg var ganske ængstelig. – Vi fik Telegrammet dit – Inger læste det først – hun blev idetsamme noksaa ræd – – Du fik sent Svar om Aftenen, og det var af den Grund, at Inger reiste ind til Byen, for vi troede det skulde svares fra Telegrafsta- tionen der, men saa var det fra Lian, – men saa fik» 
Munchmuseet, MM K 4395.   Brev. Datert 13.01.1891. 
«Saa, Du er nu i Paris, for et Par Timer siden kom dit Brev, og nu skal Inger iformiddag til Byen og expederer dette, – der er intet iveien, – gid Du nu vil blive ret styrket i Sydfrankrige. Gud ske Lov, at Du seer Dig Udvei til at komme derned – det er vist det eneste rette.» 
Munchmuseet, MM K 4396.   Brev. Datert 29.01.1891. 
«Med Forfærdelse læste vi dit Brev, d.d. 20de – saa skulle det altsaa gaa, saa at Du skulle komme i saa- dan Nød for Penge – og un- der saadanne Omstændigheder, – det er da forskrækkeligt, – det har vel været galt ogsaa fra vor Side, vi skulle tænkt os ind i at de 60 Kroner muligens kunde forsinkes. – og saa skulle jeg sendt Brev\Penge/ strax dit Brevkort (første) kom, – Sneestormene har ogsaa forsinket Postgangen. – Har ikke alt dette taget paa Dig, – syg i Paris og paa Reisen, det er nok» 
Munchmuseet, MM K 4397.   Brev. Datert 24.03.1891. 
«Lyder Brun sagde det var Sluskeri fra Bankens Side, – han synes det var skammeligt, men Erstatning bliver det aldrig at faa i Udlandet, det vil skaffe Dig bare Ubehagelighet.» 
Munchmuseet, MM K 4398.   Brev. Datert 10.04.1891. 
«Inger lovede hun skulde skrive til Dig idag, – men, da hun nu er gaaet til Bækkelaget, hvor hun har faet en ny Elev, er jeg bange for at hun ikke faaer Tid. Saa faaer jeg da skrive saa godt jeg kan. –» 
Munchmuseet, MM K 4399.   Brev. Datert 03.07.1876. 
«Tak skal Du have for Brevet Dit, Du var snil Gut som skrev mig til. – Jeg venter Heggelund iaften, men jeg har desværre intet arbeidet, da jeg vanskeligt har havt Tid, jeg ved ei, hvad han vil sige dertil. – Andreas steller saa pent med Smaapigerne om Dagen. Idag fik jeg Papas Brev og seer jeg deraf, at Pakken er kommen vel op. – Det var saa godt for mig, at Papa synes bedst om at Sophies Reise blev udsat. – Desuden er Sophie selv saa glad derover. – Nu troer jeg det er bedst jeg taler med Valstad (Mælke- manden) – Vel er han dyr – men saa faaer vi Ved og saa ere vi jo 5 Personer, er det et svert stort Værelse kan vi nok for 3 Ugers Tid klare os – og saa bliver Prisen vel om- kring 8 a 9 Spd. – Skulde vi reise til Garde- moen kom Touren frem og tilbage for os paa 5 Spd –      Jeg spurgte Valstad i Løverdags» 
Munchmuseet, MM K 4400.   Brev. Datert 18.05.1891. 
«Idagmorges kom Brevkortet dit, – naar Du så modtager dette Brev, har Du Pengene – Du seer Assurancen er udbetalt, – og hvor det var godt, at der blev et endelig Resultat. – Jeg begun te at tvivle tilslut – Tænk 750, det er noksaa pen Sum – og de kom jo saa beleilig for Dig. –» 
Munchmuseet, MM K 4401.   Brev. Datert 28.11.1891. 
« – Tak for Brevet, det glædede os at høre, at Du har det vel; det var morsomt, at Du endelig kom til Munchs, – hvor det er rart med den lille Frk Munch; det var vel noksaa overraskende, det er jo bare Barnet.» 
Munchmuseet, MM K 4402.   Brev. Datert 03.12.1891. 
«Jeg skriver saa snart igjen, fordi jeg iaften læste, at dit «Nat i Nizza er indkjøpt af Nationalgalleriet, – saa ville jeg skynde mig med at bringe Dig denne Efterretning. – –» 
Munchmuseet, MM K 4403.   Brev. Datert 14.12.1891. 
«Tak for Brevet; hvor deiligt – Du har det med Varme, her har vi fuld Vinter, dog ikke allerværst koldt. –» 
Munchmuseet, MM K 4404.   Brev. Datert 06.04.1891. 
«Tante ser udmærket godt ud nu, har nesten aldrig seet saa godt ud. Naar hun kommer op bliver det vel lidt anderledes, da ser man jo altid daarligere ud. Hun kommer sig dag for dag, spiser torsk nesten hver dag, to æg til morgnen, har udmerket appetit. Lindbo var rent straalende idag, han havde ikke været her paa 3 dage. Han spørger efter dig og ser paa maleriene. Han er en græsselig snil mand. Jeg har faaet en elev i Bækkelaget; jeg har vist skrevet om det før.» 
Munchmuseet, MM K 4405.   Brev. Datert [??].[??].1892. 
«Andreas kom ikke til Rendalen han søgte en Post i Sørum, som han trodede var bedre; det var hos en Dr Asker, han faaer 200 k og skal holde sig selv. – Han troede tænkte at kunne lægge op mere, for Du ved han kan spare,– men nu viser det sig, at hans Udgifter alligevel bliver noksaa store han maa betale 70 k og enda holder sig Ved og Lys. Det er noksaa skammelig Pris paa Landet. Bonden Det er fordi han er Doctor.» 
Munchmuseet, MM K 4406.   Brev. Datert 30.03.1890. 
«Det greier sig nok! – Al min Sygdom har jo lagt sig til Hinder, – skjønt det havde vel ogaaa kansle været vanskeligt at faa Logerende alligevel i Vinter. – Veien her- ud er jo lang og sølede har den været i Vinter. – Gudskelov, at Du fik Stipendium i Høst og faaer vel og næste Aar saa I.. fik den Glæde først – og Du har været frisk det er vel noget! – Skriv nærmere om vi ikke skal sende Dig Penge til Reisen hjem? –» 
Munchmuseet, MM K 4407.   Brev. Datert [??].[??].1891. 
«Christensen har i Commission at byde Dig 150 for Baaden, Du faaer da skrive strax og sige din Bestemmelse, om det kan nu ordnes – jeg synes nok Michelet må finde sig i det. –» 
Munchmuseet, MM K 4408.   Brev. Datert [??].[??].1891. 
«Tak for Brevet dit baade til Inger og mig, – vi fik det idagmorges Søndag 11te Alt er vel, ingen Feber jeg holder sengen for at være forsigtig. Dr. Lindboe er her hver 4de Dag, Jeg bruger Chinin og Nafta, forresten ingen anden Medi- cin; – styrkende Mad og Vin og Melk. –» 
Munchmuseet, MM K 4409.   Brev. Datert 09.01.1891. 
« Maler Edvard Munch Maison de sante. La nouvelle hospice\Hotel Central/ \Avenue de la gare 42./Havre\Nice/» 
Munchmuseet, MM K 4410.   Brev. Datert 11.01.1892. 
«Tak for Brevet og Nytaarshilsen, som vi sender tilbage med alle gode Ønsker. Det er skræklig gnistrende koldt idag, Fjorden ligger i Røg udenfor, imorgen har vi vel en Isflade. Veiret har været svert ustadigt – i Vinter – nu har det holdt ved i Kulde en Stund. –» 
Munchmuseet, MM K 4411.   Brev. Datert 12.11.1892. 
«Idagmorges fik jeg Dit Brev, og heldigvis har jeg Penge, der uden nogetsomhelst Savn kan undværes; ogde somstod i Akers Sparebank i den Hensigt at tages ud, naar det behøvedes. – altsaa behøver vi dem ikke! – Jeg skal nok alligevel senere purre Hjelm, og saa faae jeg vel snart af Carl» 
Munchmuseet, MM K 4413.   Brev. Datert 13.04.1903. 
«– Det er nu noksaa længe siden vi hørte noget fra Dig, saa jeg iaften maatte skrive lidt til Dig. – Inger siger nok, at Du kanske snart er paa Hjemveien; og det kan jo saa være, Du har været noksaa længe i Paris. –» 
Munchmuseet, MM K 4414.   Brev. Datert 19.10.1892. 
«Der er intet Brev kommet, undtagen dette Brevkort, som jeg sender for Sikkerheds Skyld, – Du har vel kanske alt været hos Manden. –» 
Munchmuseet, MM K 4415.   Brev. Datert 28.10.1892. 
« Hr. Maler Edvard Munch Kafe Bauer 26  Unter den Linden Berlin.» 
Munchmuseet, MM K 4416.   Brev. Datert 04.12.1892. 
«Tak skal Du have for Brevet og Kritikkerne; – Du maa ikke tro vi bryr os om Aftenposten, den er jo til alle Tider sig selv. – Det er morsomt at høre, at Du har det godt, det var jo en ypperlig Kritik Andreas oversatte den og Ludvig har expederet den videre til Indtagelse i Dag- bladet. – A. Aubert har allerede forud sendt ind fra tydske Aviser, – nu skulde Rosen Ludvig faa Rosenkrantz Johnsen til at faa denne ind. –» 
Munchmuseet, MM K 4417.   Brev. Datert 11.12.1892. 
«– Sæterdalens Landhandleri brænder, Du kan tænke Dig, det er et storartet Syn, – Nordstrand er jo paa denne Tid som vakkrest, med deilig hvid Snee paa Træerne – saa Terasserne taer sig saa nydelig ud i dens prægtige Belysning, – Bygninger ne ere totalt nedbrændte, – intet Menneskeliv – men det gjaldt ogsaa i en Fart at faa ræddet sig; – jeg har været derborte og seet paa, – Brændsprøite er kommet fra Byen, men for- sent, de sprøiter nu paa Gaarden ligeoverfor. – Kom Wies i Brand var der Fare for os; – Inger er borte og seer» 
Munchmuseet, MM K 4418.   Brev. Datert 28.11.1892. 
«Mandag 28de – Igaar havde vi Besøg af Fru Grønvold, Ludvig og Sofie – Ludvig bad saameget at hilse, han har begyndt hos Krogh. – hvor han blier stor og nu begyn- der han først at blive voxen at Væsen. –      Laura, der reiste Lørdag Eftermiddag bad at hilse Dig saameget, hun fik med Noder, da hun tænkte at begynde saa smaat at spille deroppe, lære af en Fru Kjerulf, der tager sig meget af hende. –» 
Munchmuseet, MM K 4419.   Brev. Datert [??].[??].1892. 
«Da jeg i Lørdags havde sendt Bancobrevet, var jeg bange for at have skrevet ufuld stændig Adresse. Men nu forstaaer jeg, at det ei var saa farligt, – naar Du i Berlin er bleven saadan kjendt Personlighed. –» 
Munchmuseet, MM K 4420.   Brev. Datert 25.01.1891. 
«Dit Brev fik jeg igaarmorges, det satte mig i megen Frygt for at Du skulle have været i stor Forlegen hed, – da Brevet dit var dateret d 18de og det kom altsaa d. 24. – hele 6 Dage underveis. – Og jeg kan ikke nægte for, at jeg har tænkt og tænkt paa at sende Dig Penger– men saa har de andre sagt, at man ikke kunde være vis paa om Du havde flyttet fra Logiet, – hvorfra Du først skrev; – men at være i Forlegenhed i et fremmed Land, uden Bekjendte, det har jo noget at sige – og skulde jeg have fulgt min Indskydelse. – Jeg er saa lei, over det – tænk, om Du har været i Nød!– – Strax, da jeg fik Brevet dit, reiste jeg til Byen, –» 
Munchmuseet, MM K 4421.   Brev. Datert [??].[??].1892. 
«Der er nu kommen Brev fra Andreas, – det var d d. 4de saa han allere de tidlig havde begynt at skrive. Han liker sig fortræffe lig, føler sig som hjemme, – – kom snart udover til os, – saa Du kan faa læse Brevet, – jeg er saa beroliget – i den Henseende, – han blier vel der en Tid, og kanske opgier sine Reiseplaner. – Der er kommet et Lærred herud fra W. Krogh Akersgaden, forresten intet.» 
Munchmuseet, MM K 4422.   Brev. Datert 23.01.1893. 
«Ludvig Grønvold gnaaler saa forskrækkelig paa os, – han vil have Adressen til Max Klinger, som altsaa Du skulle skaffe os – kan Du det? – han ville vist sende tegninger. – Bare nu dette Brev naar Dig; thi vi seer, at der gjøres Forberedelser i Kjøbenhavn til din Udstilling – og da rei ser Du vel derhen. – Selv Aftenposten taer ind Beretnin- gen derom. – Bladet vender sig, som man sier. –» 
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev. Datert 30.04.1893. 
«Det har været saa uroligt for os med Flytningen, saa jeg har drøjet med at skrive. Nu ere vi da indstalllerde i vort nye Logi, men ikke ganske i Orden. – Tak skal Du have for Brevet \og/ for din Omsorg for os i Pengeaffærer, vi har altsaa gjort hvad Du sagde, vi skulde gjøre, – Thiis sendte idag 26 Kr 70 – Høst og Hjelm har vi endnu intet hørt fra, det er jo og i Slut- ningen af Maaneden, – da» 
Munchmuseet, MM K 4424.   Brev. Datert 11.12.1893. 
«Imorgen er det din Geburts dag, kanske Du selv ikke erindrer den, – da Du er midt oppe i din Udstilling. – Vi vil erindre den paa bedste Maade, idet vi ønsker Dig alt det bed- ste for Dig for Legeme og Sjæl. – – Foreløbig et godt Resultat af \din/ Udstilling. Vi ved jo der kommer Skraal – de fleste forstaaer vel ikke dine Billeder. – Der skal vel have staaet en længer Kritik i Morgenbladet, men vi har ikke havt Anledning til at» 
Munchmuseet, MM K 4425.   Brev. Datert 22.12.1893. 
«Det var en særlig glædelig Overraskelse igaaraftes at faa Brev, jeg har nemlig ven- tet svert. – Og saa maa jeg ogsaa takke Dig for den meget behagelige Over raskelse med Pengesendelsen, men det er bare formeget, tak skal Du have, jeg skal anvende den til at gjøre det hyggeligt og julagtigt, det ved jeg er Bestemmelsen, – nu kommer Du til at traktere ogsaa paa Andreas, han tilbringer» 
Munchmuseet, MM K 4427.   Brev. Datert [??].[??].1894. 
«Inger og jeg var paa Holmenkollen forleden, overordenligt vakkert, – det var svert Sneveir, derfor mindre koldt, – det var sørgligt at see smaa ihjelfrosne Dum papper, – det har været ual- mindelig koldt. – Vi fik denne Tur gratis af Norby, – men saa havde vi en liden Hest der ikke havde Hastværk, men vi vare godt klædte. –» 
Munchmuseet, MM K 4428.   Brev. Datert 05.02.1894. 
«Om Du skulde være i øieblikke- lig Forlegenhed kunde kanske disse 10 Kr være til Nytte foreløbig. – Dr Finne har igjen talt med Andreas om Billedet, – saa det nu vel blier Alvor med Kjøbet. –» 
Munchmuseet, MM K 4429.   Brev. Datert 18.04.1894. 
«Dr Arentzs Adresse er Keysers Gade. Tak for begge dine Breve, og Tak for det som kommer i Posten, jeg synes det er for meget for Dig, – jeg vet Du kjæmper noksaa svert; – vi greier os nu til dette Qvartals Husleie noksaa bra. – Imorgen skal vi betale Wiehes,–» 
Munchmuseet, MM K 4430.   Brev. Datert 27.04.1894. 
«Jeg takker Dig for Pengene, gid Du bare ikke sætter Dig selv i Forlegenheder, jeg er ofte saa bange derfor. – I Søndags var Ludvig Grøn vold herude med sin Moder og Tante Jette; – han havde været sammen med Dig, – fortalte han. Andreas var her ogsaa, Mathilde Myhre kom om Formiddagen og blev til Middag, derefter Oline, – saa det var folk somt den Dag. –» 
Munchmuseet, MM K 4431.   Brev. Datert 01.09.1894. 
«Jeg tænkte ogsaa Du var lei ved at udle- vere det lille Billede, – han har jo endnu ikke hentet det, – og han har altsaa ikke afgjort det med Dig som Afta- len var, – men natur ligvis kan han ikke trække sig tilbage, – uagtet han er meget bange for Penge. – Du skal na- turligvis have Pengene – det er meget værre for Dig» 
Munchmuseet, MM K 4432.   Brev. Datert 29.11.1894. 
«Skjønt jeg sidst skrev, fik jeg alligevel Lyst til at skrive nogle Ord iaften. – Inger ligger allerede i Søv- nens Arme, – Andreas ligger og læser Engelsk, – han har Tanke paa Amerika, averterer i Skan dinavisk amerikansk Blad – (Apothekere \der nedsætter sig,/ søger ofte Læger,) – det er vanskeligt at faa noget nu, som er er antageligt her i Landet. – Altsaa har vi isålfald Andreas en Stund hjemme hos os, og det er jo hyggeligt for os, – der» 
Munchmuseet, MM K 4433.   Brev. Datert 09.12.1894. 
«Det lakker mod din Geburts- dag, det er bra længe siden Du feirede den hjemme, jeg ønsker Dig alt Godt i den Anledning, men Brevet naar Dig vel ikke til den Dag. – Smaapigerne hilser Dig ogsaa. – Hvor gjer ne skulde vi ikke kige ind i dit Logi og see til Dig, kjære Edvard;» 
Munchmuseet, MM K 4434.   Brev. Datert [??].[??].1894. 
«her i Landet, Dr. Bidenkap skal reise til Afrika, Kongo, – muligens skulde han derfra skrive efter An- dreas; – men nu maa vel Andreas see at faa noget strax. – Ærgeligt var det jo, at han slap Dr Askers Post fra sig, uden at betinge sig den aaben for sig; – – det var denne Reisen da som stod ham i Hovedet, og som stakkels lille Johanne skulde forpurre, – og nu skal hun erstatte ham alt! det blier vel en noksaa vanskelig Opgave for hende. – – Andreas maa nu see at faa sig noget; og det blier vel foreløbig ikke saa rart. – – Johanne skriver flittig til ham, – og han finder sig resigneret i Skjæbnen synes det; – og vil nok opfylde sine Pligter; –;» 
Munchmuseet, MM K 4435.   Brev. Datert [??].[??].1894. 
«Du drøjer længe med at skrive, jeg venter hver Dag paa nogle Linier – og blier slukøret naar Inger kommer med bare Avisen. Andreas var her i Søndags, – han venter nu paa at faa et Distrikts lægeembede, vi haaber det ikke blier det i Finmarken, – han søger altsaa flere. – Andreas fortalte i Søndags at han havde hørt af en Bekjendt, – der var i Nansenselskabet i Høst at Kongen havde ved Bordet ud- talt sig sig meget rosende» 
Munchmuseet, MM K 4436.   Brev. Datert 26.03.1894. 
«Dit Brev fik jeg idagmorges, og sætter jeg mig alle- rede til at besvare det, – Inger sidder ved Pianoet i Stuen, – der er ingen Forstyrrelse, og fik jeg Lyst til at skrive. –      Igaar fik var Andreas hos os, det var Søndag; – han er nu saa hyggelig; – han kommer gaaende fra Byen om Formiddagen reiser med 10 Toget om Aftenen tilbage Desværre bliver det vel ikke saamange Gange; da han søger Plads, kommer muligens allerede i Mai til at reise til Lillehammer, for at overtage en Vikarpost hos Dr. Grønstad. – Saa reiser han derfra til Høsten til Amerika. – Det er jo noksaa trist, men alle siger, at han gjør ret, – hans Kammerater der ere kommet derover, har gjort det udmærket» 
Munchmuseet, MM K 4437.   Brev. Datert 07.01.1906. 
«Tak for Brevet! hvor det er godt at høre, at Du har det godt, at Du er heldig med dit Opholdsted. Det seer jo saa nydelig og sundt ud der efter Prospektkortene. Og saa, at Du lever, som Du vil roligt og \kan/ faa tage Hensyn til din Helbred. – Det er saa deiligt at vide, at Du er midt i blandt Folk som forstaaer at sætte Pris paa Dig, at Du feires i Weimar – Selskabslivet, det er nok ikke for din Helbred.» 
Munchmuseet, MM K 4438.   Brev. Datert 26.01.1906. 
«Det er vist gaaet en Tid her nu siden jeg skrev, hver Dag har jeg nok tænkt, men saa kommer der saa ofte Ting iveien \forstyrrende/, – og jeg maa have Ro. –      Nu er jeg idag alene. Inger er reist til Byen, hun holder paa med et Organ kursus, – det skal hjælpe til Undervis- ningen mod Stemmetræthed. – Naar hun kommer hjem igjen, er der saa- danne comiske Øvelser. – Det er nok almindelig, at man taler galt, – og at man aander gjennem Mund, skal ogsaa være galt. – Jo i Bakken om Vinteren føler jeg \nok/ at Næsen er vigtig. –» 
Munchmuseet, MM K 4439.   Brev. Datert 27.03.1906. 
«Hvor det glæder os at vide at Du har det godt og hyg- geligt, – hvor Du kan trænge dette, det er saa beroligende for os at vide Du er blandt dannede Mennesker der forstaaer Dig, – det er svert morsomt, at Du har saamegen Omgang. – Og tænk at Du ogsaa har Udstillinger! Det var saa godt for os dit sidste Brev, saa usigelig godt, – om end det gjorde ondt at høre om din svere Nervøsitet i Sommer. – Det er godt at denne svere Sommer 1905 er over og saa vel over. –» 
Munchmuseet, MM K 4440.   Brev. Datert 01.04.1906. 
« Tak for Brevene, begge to kom idagmorges. – Det er saa godt for os at høre, at Du vinde til Sundhed og Arbeids- kraft; det er saa usigeligt godt at høre, og at Du har det roligt og godt. –» 
Munchmuseet, MM K 4440.   Brev. Datert 01.04.1906. 
« Tak for Brevene, begge to kom idagmorges. – Det er saa godt for os at høre, at Du vinde til Sundhed og Arbeids- kraft; det er saa usigeligt godt at høre, og at Du har det roligt og godt. –» 
Munchmuseet, MM K 4441.   Brev. Datert 06.05.1906. 
« Tirsdag 8 sendes Dig 150 Kr. Vi ville saa gjerne have faaet det afsted imorgen, men det blier umu- ligt at faa ordnet det, da Inger er \da/ optaget med Eleverne. – Nu er Du altsaa kommen tilbage til de gamle Tragter; – det begynder vel at vaares der, her har det været kjøligt, men idag er det Solskinsveir, og nu sidder» 
Munchmuseet, MM K 4441.   Brev. Datert 06.05.1906. 
« Tirsdag 8 sendes Dig 150 Kr. Vi ville saa gjerne have faaet det afsted imorgen, men det blier umu- ligt at faa ordnet det, da Inger er \da/ optaget med Eleverne. – Nu er Du altsaa kommen tilbage til de gamle Tragter; – det begynder vel at vaares der, her har det været kjøligt, men idag er det Solskinsveir, og nu sidder» 
Munchmuseet, MM K 4442.   Brev. Datert 28.06.1906. 
«Mange Tak for Brevet, som vi fik igaar og for Pengene som medfulgte 150 Kroner. – Nu har vi da saadan Overflod af Penge. – Vi har det deiligt her i Haven, og maa vi komme os rigtig godt her. – Inger var jo en- del medtaget af de 3 Maaneders Talekursus. – Lærerinden hendes drev for stærkt paa, da hun vilde forene Sang med Tale\kursus/, for derved at gjøre Affairer, –» 
Munchmuseet, MM K 4442.   Brev. Datert 28.06.1906. 
«Mange Tak for Brevet, som vi fik igaar og for Pengene som medfulgte 150 Kroner. – Nu har vi da saadan Overflod af Penge. – Vi har det deiligt her i Haven, og maa vi komme os rigtig godt her. – Inger var jo en- del medtaget af de 3 Maaneders Talekursus. – Lærerinden hendes drev for stærkt paa, da hun vilde forene Sang med Tale\kursus/, for derved at gjøre Affairer, –» 
Munchmuseet, MM K 4443.   Brev. Datert 09.07.1906. 
«Tak for Kortet, det var jo hyggeligt at høre at Penge brevet er kommet tilrette. – Det var vel kanske et uhel- digt Forsøg paa at knibe en Sum; mærkeligt heldigt at Du havde Kvitteringen. –» 
Munchmuseet, MM K 4443.   Brev. Datert 09.07.1906. 
«Tak for Kortet, det var jo hyggeligt at høre at Penge brevet er kommet tilrette. – Det var vel kanske et uhel- digt Forsøg paa at knibe en Sum; mærkeligt heldigt at Du havde Kvitteringen. –» 
Munchmuseet, MM K 4444.   Brev. Datert 21.07.1907. 
«Hvor det var hyggeligt at høre fra Dig, vi længtede saa efter at faa vide hvorledes Du havde faaet det med Logi for Sommeren; om Du havde været heldigt dermed og faaet en liden Erstatning for hvad Du havde her. – Jeg har ofte været lei over, at Du skulde føle formeget Savn af dette din lille hygge lige Eiendom i Sommer. – Det» 
Munchmuseet, MM K 4444.   Brev. Datert 21.07.1907. 
«Hvor det var hyggeligt at høre fra Dig, vi længtede saa efter at faa vide hvorledes Du havde faaet det med Logi for Sommeren; om Du havde været heldigt dermed og faaet en liden Erstatning for hvad Du havde her. – Jeg har ofte været lei over, at Du skulde føle formeget Savn af dette din lille hygge lige Eiendom i Sommer. – Det» 
Munchmuseet, MM K 4445.   Brev. Datert 27.07.1906. 
«Tak for Pengebrevet, som kom igaar hele 500 Kroner. Er det virkelig Meningen, vi skal have hele 200k af dem, – vi har jo saa nylig faaet 150, som Du sagde vi skulde betragte som Rentepenge.... Inger paastaar, at saa er din Mening, – det er altsaa hele 350 Kr. – Du faaer da have saa saa hjertelig Tak fra os Alle; vi fordeler dem mellem Os. –» 
Munchmuseet, MM K 4445.   Brev. Datert 27.07.1906. 
«Tak for Pengebrevet, som kom igaar hele 500 Kroner. Er det virkelig Meningen, vi skal have hele 200k af dem, – vi har jo saa nylig faaet 150, som Du sagde vi skulde betragte som Rentepenge.... Inger paastaar, at saa er din Mening, – det er altsaa hele 350 Kr. – Du faaer da have saa saa hjertelig Tak fra os Alle; vi fordeler dem mellem Os. –» 
Munchmuseet, MM K 4446.   Brev. Datert 10.08.1906. 
«Nu har jeg faaet Brevene dine, som har lagt i maanedsvis paa Postkontoret her, – 2 Stykker. Det var p noksaa ærgerligt, for jeg kan jo ikke andet end sige end jeg at det ængstede mig, aldrig at faa høre noget. – – Men han Postmesteren er gammel og sløv; – nu har han endelig faaet det fastslaaet, at jeg boer her hos Flod. – –Men dette gjorde \ogsaa sit til/, at vi kom saa hovedkulds paa Dig, efterat Du telefonerte. – Hvilket underligt Veir vi har, Solskin og Regn, men» 
Munchmuseet, MM K 4446.   Brev. Datert 10.08.1906. 
«Nu har jeg faaet Brevene dine, som har lagt i maanedsvis paa Postkontoret her, – 2 Stykker. Det var p noksaa ærgerligt, for jeg kan jo ikke andet end sige end jeg at det ængstede mig, aldrig at faa høre noget. – – Men han Postmesteren er gammel og sløv; – nu har han endelig faaet det fastslaaet, at jeg boer her hos Flod. – –Men dette gjorde \ogsaa sit til/, at vi kom saa hovedkulds paa Dig, efterat Du telefonerte. – Hvilket underligt Veir vi har, Solskin og Regn, men» 
Munchmuseet, MM K 4447.   Brev. Datert 20.08.1906. 
«Vi nyder megen Agtelse her blandt Befolkningen for din Skyld – fuld Kre- dit hos Fiskerne, – naar vi ikke har Penger paa oss og hører dit Navn er det nok.» 
Munchmuseet, MM K 4447.   Brev. Datert 20.08.1906. 
«Vi nyder megen Agtelse her blandt Befolkningen for din Skyld – fuld Kre- dit hos Fiskerne, – naar vi ikke har Penger paa oss og hører dit Navn er det nok.» 
Munchmuseet, MM K 4448.   Brev. Datert 28.11.1906. 
«Mange, mange Tak for alle de Penge, Mark 150, som blev sendt os fra Privatbank zu GothaWeimar, –» 
Munchmuseet, MM K 4448.   Brev. Datert 28.11.1906. 
«Mange, mange Tak for alle de Penge, Mark 150, som blev sendt os fra Privatbank zu GothaWeimar, –» 
Munchmuseet, MM K 4449.   Brev. Datert 29.11.1906. 
«Mange Tak for Brevkortet med Kopernick-Kapteinen, det var en mærkelig Historie, en saa elendig Mand, kan komme til at skabe store Reformer. – Han skulle da ikke puttes ind i Hullet igjen, stakkels Mand. – det skulle være rart at læse hans Memoarer, elegant Stil, siges der. –» 
Munchmuseet, MM K 4449.   Brev. Datert 29.11.1906. 
«Mange Tak for Brevkortet med Kopernick-Kapteinen, det var en mærkelig Historie, en saa elendig Mand, kan komme til at skabe store Reformer. – Han skulle da ikke puttes ind i Hullet igjen, stakkels Mand. – det skulle være rart at læse hans Memoarer, elegant Stil, siges der. –» 
Munchmuseet, MM K 4450.   Brev. Datert 21.12.1906. 
«Mange Tak for Brevet og mange Tak for Bancobrevet med 90 Kr. som kom overraskende idag, Du havde jo saa nyligt sendt os 150.– – Du sender os saamange Penge! Det var saa hyggeligt at høre fra Dig, aa ja det er jo ikke at undres over, at det svere Knæk maa have Tid til ganske at overvindes.. – – Jeg tør ikke drage det frem i Erindringen alle disse svere Ting, Du har gjennemgaaet, for jeg kommer da ind Lidelsen» 
Munchmuseet, MM K 4451.   Brev. Datert 26.12.1906. 
« Hrr Maler Ed. Munch. Adr: Bad Kosen. Thuringen» 
Munchmuseet, MM K 4452.   Brev. Datert 1906. 
«Mange Tak for Kortet, det var saa kjærkomment for os begge, for vi havde ventet saa paa at høre, om Du havde det bra i Sommer, og det fik vi vide i sammentrængt Form, men dog fuldt tilfredsstillen de. –» 
Munchmuseet, MM K 4453.   Brev. Datert [??].[??].1906. 
«Der kommer en \Koge/ Maskine fra Byen, – naar Kaffekjedlen skal sættes paa, lægges Risten de nedi, derpaa en Ring, Petra maa være forsigtig med Ringene, – saa det er bedst hun lægger et Pap- stykke i Gruen. – Vand paa den øverste Skaal. Krogen som her medfølger er til Ringene. –» 
Munchmuseet, MM K 4454.   Brev. Datert [??].[??].1906. 
«Vi har læst dit Indlæg, det var da en udmærket skrevet grei og klar Fremstilling, – Alt er saa indlysende, – saa de mest ildesindede maa tie. – Det var mærkeligt at Du kunde faa skre{t}\v/et en saa roligt, for saadan Affaire maa da virke. – {Nu}\Du/ maa see at styrke Dig med meget god Lax og god Mad, –» 
Munchmuseet, MM K 4455.   Brev. Datert 18.01.1907. 
«Rigtig Greie paa Adressen din, har vi jo ikke nu, men jeg sender dette til Kosen, saa kommer det vel frem. – Det var vel leit, at «paa Hybelen» skulde brænde med Lindholmen, jeg har fundet et Fotografi af {det}\Billedet/, – der- som Du vilde have det tilsendt, saa sig fra; jeg vilde ikke sende det, førend jeg har din sikkre Adresse.» 
Munchmuseet, MM K 4456.   Brev. Datert 04.02.1907. 
«Mange Tak for Brevkortet, \jeg/ kan nok forstaa, det ikke er saa godt at faa Tid til at skrive, naar Du er oppe i Arbeidet, – men et Brevkort kommer da saa godt til. – Der har jo været saa svert Snefald i Berlin og dermed ogsaa Lyn og Torden. – Denne Vinter har da været forunder- lig vexlende. Nu har vi en Stund havt det koldt,» 
Munchmuseet, MM K 4457.   Brev. Datert 08.02.1907. 
«Igaar overraskede Du os igjen med en gul Seddel, hvorfor vi sender Dig vor inderlige Tak, det er jo saa altfor meget; Du sendte os \jo/ før Jul først 150, og saa \strax/ efter, lige indpaa Julen, 90 Krone og saa nu igjen 90 Kroner. – –» 
Munchmuseet, MM K 4458.   Brev. Datert 29.02.1907. 
«Tusind Tak for Brevet, det var saa hyggeligt at høre fra Dig. – De ere vist deilige og styrkende disse Bad med Svømning for Dig, – det er jo mærkeligt at dette kan gjøres om Vinteren, – Det er vel noksaa morsomt at gaa paa Skjøiter igjen. – Her holder man paa med» 
Munchmuseet, MM K 4459.   Brev. Datert 26.05.1907. 
«Mange, mange Tak for Brevet, og nu igaaraftes kom der en gul Seddel paa 100 Kr, som jeg ogsa maa sende Dig { … }\en/ hjertelig Tak for. Men jeg blev meget lei idetsamme den kom, fordi jeg ikke havde faaet sendt dette Brev strax, jeg havde jo tænkt at bede Dig vente med at sende Penge, til Du igjen kom ovenpaa. Jeg forstaaer saa godt Vanskelighederne» 
Munchmuseet, MM K 4460.   Brev. Datert 28.08.1907. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4461.   Brev. Datert 17.09.1907. 
«Tak skal Du have for Kortet og saa nu for Pengene, som vi fik idag. Din gule Seddel var blit borte fra Kassen med Avisene, først idag { … }\b/lev Ingervar  …  tilsagt at Penge laa og ventet. – Herefter tør vi ikke have noget Rum til Post, men henter den paa» 
Munchmuseet, MM K 4462.   Brev. Datert 24.12.1907. 
«Nu har vi da igjen denne Aften, som samler os i Tankerne. – Du er vel i Warnemünde, det antage vi. Glædelig Jul ønskes Dig fra os Alle. – Vi har idag havt ‹den› skjønneste Dag, Himlen har været saa stærk blaa og Snemassene saa hvide, usædvanlig meget Snee er kom- met, Solen har skinnet, saa det har været rigtig et Ønske veir for Julen. – Jeg har {v}\b/are været lei over at jeg ei har nydt det tilfulde, da jeg har været formeget optaget» 
Munchmuseet, MM K 4463.   Brev. Datert 31.12.1907. 
«100 Kr ankommet idag» 
Munchmuseet, MM K 4465.   Brev. Datert 18.02.1908. 
«Tak for Brevet, jeg forstaar saa godt, at Brevskrivning maa falde Dig vanskelig, og endda, har Du jo været snil til at skrive os Brever. Du faae bruge Brevkort iblandt Det var godt at høre, at Du er frisk.      Du kommer nok til at slite Nervøsi teten af. – Der skal jo Tid til.» 
Munchmuseet, MM K 4466.   Brev. Datert 04.04.1908. 
«Det var svert hvormange Penge, Du igjen har sendt os; jeg maa igjen takke Dig saameget derfor. Iaften sidder jeg alene, Inger er i byen, Maanen skinner saa vakkert ind; snart faaer vi da Vaar, – Folk har været saa utaalmodig over Kulden om Natten, og Sneflekkene som derved» 
Munchmuseet, MM K 4467.   Brev. Datert 18.05.1908. 
«Du har vel allerede af Aviserne erfaret dette sørgelige som har rammet Nørregaards. –      Det var en otte Dages Lungebetændel se. –      Inger stod nettop i Begreb med at telefonere til hende, da hun fik see hendes Nekrolog i Verdens Gang, og strax efter ‹fik›» 
Munchmuseet, MM K 4468.   Brev. Datert 08.07.1908. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4469.   Brev. Datert 10.12.1908. 
«Tak for Brevet, mange Tak! det var saa hyggeligt at høre, hvorledes Du havde det med din Kure;      godt at Du tog denne Bestemmelse; Det maa da være hels- bringende, alle disse forskjælli Bad for Nærvene, Elektriske Lysbad synes Du virker saa godt; – det er vist mange som har fundet det, det er saa anbefalt – – Kunde det ikke være bra, at holde» 
Munchmuseet, MM K 4470.   Brev. Datert 31.12.1909. 
« Mange gode Ønsker til Dig for det nye Aar, Tak for det gamlet! –» 
Munchmuseet, MM K 4471.   Brev. Datert 03.01.1909. 
«Vi har havt saadanne deilige Solskinsdage, saa milde, og det er godt efter den strænge bareke Tid vi havde før Jul. Solnedgangene var saa deilige, aldrig ved jeg jeg har seet saadanne Farver. Inger mente at dette stod i Forbindelse med Jordskjælvene. De bratte Over gange fra Varme til Kulde og Varme igjen, har vel kanske havd noget dermed. Er det ikke rystende » 
Munchmuseet, MM K 4472.   Brev. Datert 28.01.1909. 
«Mange, mange Tak for de tilsendte 100 Kr gjennem Nørregaard, der kom for et Par Dage siden, jeg skulde da strax have skrevet til Dig, men saa kom der noget og hindret. – Vi havde mindst ventet Penge, Du har jo saa nylig sendt. – Inger gik til Laura og blev hun saa synlig fornøiet og skulde sætte i Banken, hun havde liggende 10 Kr, som skulde ind, det er saa hyggeligt dette at» 
Munchmuseet, MM K 4473.   Brev. Datert 01.03.1909. 
«Nørregaard har sendt os 150 Kr fra Dig, og vi sender Dig var inderlige Tak, det er bare saa mærkelig, at Du kan sende os saamange Penge. –» 
Munchmuseet, MM K 4474.   Brev. Datert 18.03.1909. 
« Til Maleren Edvard Munch  Adr. Kochs-Vei 21 Kjøbenhavn.» 
Munchmuseet, MM K 4475.   Brev. Datert 01.04.1909. 
«Du kan tro, det seer underlig ud med Sneen høi til Gjerdespidsen, og saa Barna med Kjælker og Ski tumle sig. – Men Aprilsolen er stærk, saa jeg sidder rent i Solbad paa Verandaen og skriver, men Inger spiller med Elev er. – Igaar kom jeg til» 
Munchmuseet, MM K 4476.   Brev. Datert 26.04.1909. 
«Jeg fik saadan Lyst til at skrive lidt, da jeg sidder alene, og det er saa stille omkring mig. – Jeg haaber Du er frisk, og jeg haaber Du faaer en god Sommer i det sydlige Norge. Det er en rask Reise» 
Munchmuseet, MM K 4477.   Brev. Datert 02.06.1909. 
«Nettop læste jeg om Kunstmuseet i Morgen- bladet, og fik jeg saa dan Lyst til at skrive til Dig. – Nu er der Liv og Rørelse i Museet, det aabnet jo nettopp nu – det skulle have været morsomt at see dette blandede Publicum., – (sat ubemærket i en Krog) –» 
Munchmuseet, MM K 4478.   Brev. Datert 18.03.1909. 
«Endelig kom det til en fuld Anerkjendelse av din Kunst ogsaa her, det virket nesten overvældende: at læse Kritikken selv i de for mest forfølgende Blade. Vi må gjennem gaa dem mange Gange, og saa har jo Publikum fått et velvilligt Skjøn,» 
Munchmuseet, MM K 4479.   Brev. Datert 11.07.1909. 
«Tak skal Du have for din Indbydelse, det var jo saa hyggeligt at faa see og tale med Dig, men Tiden for det, har ligesom faldt noget vanske- ligt. – Inger bestemte sig iaar til at holde no- get længer ud med Eleverne end hun ellers pleier. – Det kom sig deraf at Koncuran sen i den senere Tid har» 
Munchmuseet, MM K 4480.   Brev. Datert 30.11.1909. 
«Det er da hyggeligt at Du kan tage disse Smaature til Aagaardstrand og see til Huset dit. – – Udkastet No 2 synes jeg maatte være svert bra, det ville da for andre mindst Husets gamle Ud seende, og Du fik beholde din aaben Veranda.. – – –» 
Munchmuseet, MM K 4481.   Brev. Datert [??].[??].1909. 
«Mange mange Tak for Kortet, vi fik ifra Dig igaarmorges.. Det er ordentlig oplivende at se din kjendte Haandskrift. – Og saa har Du jo nylig været i Telefonen desværre er min Trommehinde borte, saa det blir bare «sur» men jeg maa jo være for- nøiet med, at jeg ellers hører godt. – –      Tænk at Du har været i Kristiania, og saa har Du været paa Museet og» 
Munchmuseet, MM K 4482.   Brev. Datert 27.03.1910. 
«Nu har vi da Paasken igjen, Aarene ruller afsted. – Det er et rigtig nydeligt Veir med rigt Solskin, saa vi endog har sat paa Veranden, om Aftenen det mest bedaarende Maaneskin. – – Jeg maa da altid tenke paa Dig. – Jeg synes det er saa» 
Munchmuseet, MM K 4483.   Brev. Datert 12.04.1910. 
«Hvor Du er storartet med os, jeg veed ikke, hvor ledes, vi nok kan faa takke Dig for din Omsorg for os.      Igaar kom det Meldelse fra Advokat Nørregaard, at han havde 2000 Kr, som Du havde bestemt overført paa vore Kontrabøker. – Inger skulle hente dem og ordne i Banken idag. – Men nu» 
Munchmuseet, MM K 4484.   Brev. Datert 02.05.1910. 
«Nei, at Du nu igjen sender os saamange Penger, det blier jo 3000 dette, det er da svere Summer Tak, hjertelig Tak. – Inger var hos Laura for et Par Dage siden, hun sender Dig hjertelig Tak og hilser Dig saameget. – Inger kom saa sent afsted, da hun har havt Influenca og» 
Munchmuseet, MM K 4485.   Brev. Datert 15.05.1910. 
«Har vi ikke nu faaet deiligt Veir med Solskin og Varme? Og saa vakkert som det er blevet i en Fart. Jeg tænker, Du har det nydeligt i Haven nu under Blomstringen af Frugttræerne. –» 
Munchmuseet, MM K 4486.   Brev. Datert 03.08.1909. 
«Jeg sidder og skriver dette paa den gamle Bænk, som endnu er holdbar, den ved Attieliervæggen. Længe har jeg beundret den frodige vakkre Trærækken, der i Aar mere end noget andet Aar har taget til i Været. – Morel træerne ere nu saa store Grenerne hænger næsten ned til Jorden.      Og nu kan man ikke fra Veien kige ind, Asketræerne breder sig og de smaa Kirsbærtræer, som er plantet, gjør sit.» 
Munchmuseet, MM K 4487.   Brev. Datert 06.08.1910. 
«Mange mange Tak for alle de gode Ting af Bær Agurker Poteter ‹noget› Salat. – Nu har vi en Mængde Flasker med den deiligste Saft og Syltetø, tak for alt dette. – fra ifjor er meget gode Inger tar stadig Grotaggen fra. og da holder de sig saa godt.» 
Munchmuseet, MM K 4488.   Brev. Datert 27.08.1910. 
«Aa nei, dette Veir er ikke saa heldigt for mig at reise i, og naar det saa ikke blier saa beleilig for Dig, saa er det bedst vi indstiller. Jeg forstaar godt, at Du kan ha det vanskeligt med alt dit Arbeide, som trænger Ro, og saa dermed Reiser. Det faaer da bli’ med et» 
Munchmuseet, MM K 4489.   Brev. Datert 03.11.1910. 
«Du har altsaa fundet og kjøbt Dig et Sted, det har vist været baade vanskeligt og anstrængende. Jeg ønsker Dig da hjærtelig tillykke med Kjøbet.» 
Munchmuseet, MM K 4490.   Brev. Datert 10.12.1911. Filologisk kommentar: Det ser ut til at Karen har skrevet feil dato i dette brevet. 9. desember 1911 var en lørdag, så mest sannsynlig er dette skrevet dagen etter.
«Om et Par Dage er det din Fødselsdag, jeg ville derfor gjerne disse Linier skulde træffe Dig den Dag; jeg gra- tulerer Dig hjertelig! Og Inger ligesaa. – Hun var igaar hos Laura, saa vi kan hilse ogsaa fra hende. – Inger» 
Munchmuseet, MM K 4491.   Brev. Datert 21.12.1910. 
«Hjertelig mange Tak for Brevet, og for hvad Du forud har sendt os gjennem Kragerø Kreditbank K 200 Det var en stor Sum igjen, at Du kan af see saameget nu, Du har saamange Udgifter. –» 
Munchmuseet, MM K 4492.   Brev. Datert 12.02.1900. 
«Jeg havde nettop skrevet til Dig, da dit Brev an kom med saamange Penge igjen. – Vi skal strax sætte Ls ind i Banken Tak skal Du have for det Du sendte mig, men det var saa altfor meget. – {D}\J/eg skal sige Dig, at vi klarer os saa godt nu, Inger har mellem 600 a 700 og jeg har omtrent 400, det vil sige, jeg har 100 af David Graahs Legat, 100 faaer jeg af Moes til Geburtsdag og Jul sam men, 50 af Alfred og jeg» 
Munchmuseet, MM K 4493.   Brev. Datert 25.11.1901. 
«Da vi hørte om den frygtelige Storm, der havde afstedkommet saamange Ulykker, vare vi saa bange for Dig, – men saa fik vi gjennem Nørregaard høre, at Du havde sendt Telegram fra Berlin. – Saa Du undslap ogsaa den Fare. – Tak for Brevkortene. Du er nu igjen kommen paa gamle Tomter; din Adresse er vel» 
Munchmuseet, MM K 4494.   Brev. Datert 10.06.1902. 
«Vi fandt det noksaa ri- meligt, at Du \skyndet Dig/drag afsted til Aasgaardstrand, Du havde vel med Dig mange Ting, som skulle indstal- leres, og Du længedes vel ogsaa efter at komme i Ro. – Nu er det vel vak- kert med Blomstring af Frugttræerne; – Gjermundsen (din Nabo) har plantet Frugttrær,» 
Munchmuseet, MM K 4495.   Brev. Datert 06.11.1903. 
«Alt er ved det gamle, Inger holder i dette Øieblik paa med sine Elever og jeg har meget travelt med mit, fra L skal jeg bringe Dig Tak for din Foræring i – Imorgen skal vi ind til Bedstemors Geburtsdag til Middag.» 
Munchmuseet, MM K 4496.   Brev. Datert 27.12.1902. 
«Mange Tak for Kortet og Lykønskningene, som vi fik igaar, og mange gode Øn- sker sendes Dig tilbage for det kommende Aar. –» 
Munchmuseet, MM K 4497.   Brev. Datert 15.02.1903. 
«Tak for Kortet, det var hyggeligt at see nogle Ord fra Dig igjen – Og hvor godt at høre, at Du har faaet solgt et Par Bille- der. – Du seer vel, at H. Dedekam er kommen i Morgen bladet med Kunstanmeldelser– idag om «Hennig» og for et Par Dage siden Erik Wærenskjold. – Skulde Du ikke have seet disse Nummere, vilde» 
Munchmuseet, MM K 4498.   Brev. Datert 10.05.1903. 
«Mange tak for Brevet og de gode Efterretninger. – vi kan ikke udsige hvilken Glæde det er for os, naar det gaar Dig vel; at Du nu boer hos elskværdige Mennesker og har det saa storartet. – – Det er saa forunderligt, hvorledes det kan vende sig, hvorledes man kan fries ud fra det usigelig Lidelsesfulde.» 
Munchmuseet, MM K 4499.   Brev. Datert 30.06.1903. 
«Vi holder nu paa med Indpakningen til vor Reise, Onsdag Morgen drager vi afsted, kjører med Vogn herfra lige til Revierbryggen og det er jo letvindt. –» 
Munchmuseet, MM K 4500.   Brev. Datert 17.07.1903. 
«Der er da svert, at Du igjen kan sende saamange Penge, som 400 Kroner, dem vi mod tog igaar til stor Overraskelse. – Inger reiser imorgen til Byen og faaer dem idsat i Ban ken, dersom der ikke blier altfor stygt Veir. – Det var morsomt at høre, at Du har stilt op Huset dit og er fuldt optaget af Arbeide for da er Du frisk.» 
Munchmuseet, MM K 4501.   Brev. Datert 20.09.1903. 
«Antagelig er Du i Aas gaardsstrand nu, Men Du Kan tro; vi har ventet på Dig, for Du sagde jo, at Du foreløbig vilde være her nogle Dage, saa reise til Aasgaardsstrand for derefter at komme hid igjen og – være noget længere. – Vi har sat den gule Sengen ind i det store Værelse, saa Du skulle have lagt godt. – Du skul le have skrevet et Brev» 
Munchmuseet, MM K 4503.   Brev. Datert 20.11.1903. 
«Tak, mange Tak for Kortet, – hvor det glæder os at høre at Du kom mer Dig under Behandligen og den fuldstændige Ro. –» 
Munchmuseet, MM K 4504.   Brev. Datert 07.01.1904. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4505.   Brev. Datert 28.02.1904. 
«Saasom vi har ventet paa at høre lidt fra Dig, og saa vanskeligt det har været derfor at faa sendt Dig Brev, paa Grund af, at vi ikke har havt din Adresse. – Nu har vi da faaet høre af Fru Nørregaard, at Du er i Paris og har det bra, og at vi kan sende vort Brev til 82 \Berlin/ som hun ogsaa gjør med sit Brev, da hun sagde og, at Du maaske kommer om 8 Dage tilbage til Berlin. – Gud ske» 
Munchmuseet, MM K 4506.   Brev. Datert 16.06.1904. 
«Høst var her igaar Søndag, og fremførte i megen Elskværdig- hed dit Erinde – til os. – Vi baade Inger og jeg takker Dig inderlig for dit stor- artede Tilbud, som» 
Munchmuseet, MM K 4507.   Brev. Datert 18.07.1904. 
«Tak for Brevet, det var hyggelig at høre hvorledes Du har det, det er leit dette med Tørken, det er slemt for Landet. Den svere Varme generer, saa Du har vel ikke den Hygge af Haven, Du ellers kunde have havt i Sommer, det er meget, at Du virkelig kan faa Grønretter af den, det er svert morsomt, – og at Du liker Stikkelsbærgrød, den er sund. – Og saa er det vel» 
Munchmuseet, MM K 4508.   Brev. Datert 24.09.1904. 
«Det var saa hyggeligt at faa Brev fra Dig, hvori vi seer, at Du har det godt og vel di Aasgaards- strand, morsomt at Du har havt Nørregårds i dette deilige Veir, ja det er jo eit forunderlig deilig Sep- temberveir, – og nu kan Du have det roligt, det var da et svert Rabalder,» 
Munchmuseet, MM K 4509.   Brev. Datert 27.10.1904. 
«Vi har glædet os over Omslaget i Morgenbladet og forresten alle gode \Anmeldelser/Kritikker; – hvorledes har Du havt det under Jordskjælvet; – tænk, vi vare uberørte, mærkede intet. –» 
Munchmuseet, MM K 4510.   Brev. Datert 16.11.1904. 
«Nu er Du da færdig med Udstillingen, den blev jo motaget godt i Pressen og afsluttet godt ved Thiis Foredrag, havde dette kommet før havde det været heldigt for Besøgende og Salg. – – Aftenposten blier jo sig selv ligt –      Jeg blev æng- stelig igaar, da Inger hørte af Ludvig, at Du frygtet for Influenca. Det er jo saadant mørkt vaadt Veir,» 
Munchmuseet, MM K 4511.   Brev. Datert 19.12.1904. 
« Mange, mange Tak for dit Brev, Du kan ikke tro, hvor det glædede os. – Tænk at Du nu kan have Arbeidsro, og har det godt i Lübeck, saa Du endog har faaet malt et Selvportrat for dertil skal der vel særskilt Ro. – Vi har seet af Morgenbladet at Du skal have Portraitud- stilling i Berlin og der stod og om Udstillingen i Prag, om den ærefulde Udmærkelse. – – Hvor det er godt og styrkende. Det er utroligt, hvorledes» 
Munchmuseet, MM K 4512.   Brev. Datert 13.03.1905. 
«Det er Holmenkoldag, men just ikke glimrende Veir, fra Vinduerne seer det stygt ud paa den Kant ganske sortgraat, saa det ville være underligt om der kunne desuagtet blive Rend. Inger er i Byen, jeg sidder derfor saa alene, og nu vil jeg da gjøre Alvor af at skrive. Inger var hos Grønvolds igaar, og da sagde Ludvig, at han sendte sine Breve til Mittelstasse 82\53/. – Det var dette jeg ikke rig- tig turde gjøre, og har derfor» 
Munchmuseet, MM K 4513.   Brev. Datert 09.08.1905. 
«Mange Tak for Brevet og Tilbudet af Bærene. – Vi reiser ikke bort til Aasgaards- trand, men faaer En til at hjælpe os. dermedInger har allerede skrevet til En, derborte som kunde faa arangeret det paa det Bedste, – Mad Andersen, – hun har været os behjælpelig før og har været saa svert paalidelig og Grei. –» 
Munchmuseet, MM K 4514.   Brev. Datert 27.08.1905. 
«Tak for Brevet, jeg modtog igaar, det er saa godt at høre, at Du har kommet Dig, og at Du har havt det roligt og godt til dit Arbeide. – Det er sikkert der maa Tid til, og Forsigtig hed, saa kommer Du over det altsammen med Guds Hjælp. det er jo aarelange Lidelser, som Du bag Dig: – Det er vel deiligt at vide at Du har klaret det. –» 
Munchmuseet, MM K 4515.   Brev. Datert 02.[??].1905. 
«Vi har sendt Aviser flere Gange, haaber Du har faat dem. – Idag sendes Dig igjen. Tak for Brevet; – ja nu faaer det da bli Ro, – vi trænger det så svert; – og allerværst \er/var Striden inden Riget. – Vilkaarene føler jo alle som ydmydende, men uundgaaeligt maatte jo Resultatet blive, at ind rømme, – skjønt vore Dele- gerede kjæmpede paa Livet, – det var jo dem endnu mere end alle Andre i Landet om» 
Munchmuseet, MM K 4516.   Brev. Datert [??].[??].1905. 
«Der er vel en stor Del \Misundelse/Jalousie som er med i Uvillien mod Statsraad Mikkelsen, den viste sig jo under Underhandlingerne. – – G Heiberg siger at han angrer paa, at han ikke med sine Meningsfæller fik styrtet Regjering en før – Det er uforstaaeig at en saa behærsket Mand som Nørregaard, kan være med i sligt, – han nævner jo i sit Foredrag i Studentersamfundet vor Regjering som en tilfældig, som med Storthinget ingen Ret har til at bestemme for Kongedøm- me, det vilde være en Forbrydelse.» 
Munchmuseet, MM K 4517.   Brev. Datert 04.09.1905. 
«Tak for Brevet, det var morsomt og godt at høre at Du har det saa deiligt, og dertil fredeligt. – Det er jo alt anderledes her, men vi faaer haabe, det snart lægger sig, for man maa jo have Arbeids ro. – Karlstadsvilkaarene bruges til Agitation, for at styrte Regjeringen. –      I «vort Land» staaer der noget, som hen- tyder til, at Nedrasningen blier ikke helt, – Storsvenskene er misfornøiet. Du finder det i Morgen- bladet, en liden Opsats. fra Sver» 
Munchmuseet, MM K 4518.   Brev. Datert [??].[??].1905. 
«Imorgen skal vi sende Dig 90, nu lægger jeg indeni dette 10k om Du skulde være i nogen øieblikkelig Forlegenhed. – – Det var godt, Du skrev, vi har undres paa, hvorledes Du har det. – Hvor godt det er at det gaaer frem- ad, og at Du kan ar- beide. Det haster ikke med Pengene, – vi har det bra saaledes, saa» 
Munchmuseet, MM K 4519.   Brev. Datert 17.03.1907. 
«saa daarlig ud havde lagt i 5 Uger, men nu skulde han forsøge at kare sig paa Kontoret trods svere neu- rogaliske Smerter. – Karoline havde lagt i 3 Uger. –      Edvard Næs Munch har det svert daarlig, Forretningen gaar ikke, og nu har han en liden Pige som i over et Aar har lagt af Turbekler i Maven, og stadig har Operation, Aføringen kommer gjennem en Aabning i Maven. Ragnvald er en lidende Mand for den sørgelige Kones Skyld, nu vil hun have Datteren, – men hel- digvis har hun fornærmet hende ved at bede Statsministeren om Pengebidrag for sig og hende. – Hun er naturligvis rusk. – Nu skal hun ligesom være gift med Mathisen, – men nu har hun reist fra ham. – Nei nu kommer jeg ind paa Sladder- historier. – Naar Inger har været ude, faaer hun høre saameget.» 
Munchmuseet, MM K 4520.   Brev. Datert 1909. 
«‹morsomt.›» 
Munchmuseet, MM K 4521.   Brev. Datert 13.03.1895. 
«Tak skal Du have for Bre- vet; vi har nok tænkt meget paa Dig og Influencan, – Du skulde altsaa faa den! og kanske den ogsaa kom i en meget ubeleielig Tid. – – Inger har havt en stærk Forkjølelse, som hun tænker sig har været Influenca, – nu er hun kommen over den, men bruger Jern bagefter, og det bør Du ogsaa gjøre. –» 
Munchmuseet, MM K 4522.   Brev. Datert 11.04.1895. 
«I dette Øieblik Kom det fra Glørsen 3 Flasker Vin, – – jeg skjønner det er Dig som er ude – Tak, tak, Du kan tro, det skal styrke mig, jeg har alt drukket et Glas af den fineste Portvin, – det var snilt af Dig, tak, tak – – Jeg var nettop læns» 
Munchmuseet, MM K 4523.   Brev. Datert 18.06.1895. 
«Tak skal Du have for Brevet, men vi har ventet svert, saa jeg har været ganske ængstelig. – Det var da godt at Du dog kommer hjemover, og vi tænkte nok ogsaa det, uagtet vi har seet Notiser i Bladerne om at Du skulde besøge Paris og ikke komme til Norge isommer. –» 
Munchmuseet, MM K 4524.   Brev. Datert 01.03.1896. 
«Tak skal Du have for Brevkortet, som vi modtog med megen Glæde. – Vi haa- ber Du fremdeles kommer Dig; – det var felt usundt i Christiania ivin- ter. Saa hyggeligt, det kunde være, at vide Dig saa i Nærheden, – led jeg alligevel saa, ved Tanken paa det usunde taagede Veir, Du daglig skulde indaande, og saa forresten være saa meget alene. – Gid Du engang kunde faa et godt lykke ligt Hjem – hvor jeg da skulde være beroliget og fornøiet. – –» 
Munchmuseet, MM K 4525.   Brev. Datert 19.03.1896. 
«Et Brev har jeg adresseret til Kafe de la Regence, jeg antaer Du har faaet det. – Tak skal Du have for dit sidste Brev, det er da godt, Du har faaet et rummeligt godt Værelse, – jeg haaber, Du er frisk. – Nu har vi her et friskt godt Vinterveir med Sol, det er meget sundere, end hvad vi er vant til i Vinter. – Nu ere vi alle friske her, Inger har havt Influenca, men klaret den godt alligevel,» 
Munchmuseet, MM K 4526.   Brev. Datert 27.04.1896. 
«Nu er der igjen gaaet lang Tid hen, siden jeg skrev, – og længere siden vi havde Brev fra Dig. Men til vori Beroligelse, hørte vi om Dig gjennem Wilhelm Krag, – ved Fru Grønvold, som havde truffet ham paa Gaden. Han fortalte, at Du havde indrettet Dig hyggeligt, og at Du havde det bra. – Dette var saa godt at faa høre, – for saa er Du vel frisk og. Nu ere vi komne op i vort nye vakkre Logi. – De gamle Møbler ere igjen pladserede, og de tager sig godt ud her paa de grønmalede Vægge. – Det er godt at faa Forandring, – det er noget nyt igjen» 
Munchmuseet, MM K 4527.   Brev. Datert 28.05.1896. 
«Vi har leiet bort hele vor Beqvæmmelihed for Somme ren, 3 Maaneder og skal drage afsted Fredag den 4. Juni. – Vi tænker paa et Sted i Borre, – men reiser til Aasgaardstrand, saa faar vi der høre. – Vi leier et Værelse og kan vel faa det noksaa billigt for den Tid, \et Stykke fra Byen/. Vi vil helst bo saa landligt som muligt. – 275 Kr. faaer vi» 
Munchmuseet, MM K 4528.   Brev. Datert 04.06.1896. 
«Vi fik igaar Penger 80 Kroner fra Dig gjennem Anvisning, vi takker Dig meget derfor; – ondt er det, at Du skal have dette paa Dig – jeg synes det er gruelig ondt. – Vi har det nu da saa rigeligt med Penge; – det var saa svert meget ogsaa, Du sendte. –» 
Munchmuseet, MM K 4529.   Brev. Datert 23.06.1896. 
«Det var saa godt at høre af Ingers Brev, at Du lever bra og er frisk. – Jeg har tænkt meget paa Dig i den stærke Hede. – Du har vel læst i Aviserne, hvor svert det har været i Christiania med den forfærdelige Varme, uden Regn. – Nu er det meget bedre, der er kom met en Afkjøling i Luften efter» 
Munchmuseet, MM K 4530.   Brev. Datert 06.08.1896. 
« Hvor jeg tænker meget paa Dig, mon Du er i Paris nu – og hvorledes har Du det forresten, jeg har læst om den svere Hede. – Og saa har jeg tænkt paa, om Du skulde være i nogen Forlegenhed ellers, – skriv da, – – kjære gjør det. – Vi har det bra – jeg er ganske alene, undtagen de Logere\n/de. – Laura hos Kincks Inger paa en Sæter efterat hun en Stund har været hos Johanne. – Barnet er saa nydeligt, lille Andrea, Photografier af hende har jeg faaet – og Du faaer ogsaa naar vi sikkert faaer vide, hvor Du er henne. – Jeg synes, Du umuligt kan holde ud i Paris naar det er saa varmt. –» 
Munchmuseet, MM K 4531.   Brev. Datert 13.08.1896. 
«Tak for det sidste Brevkort, – det er snilt at Du skriver til os oftere, – det er saa ondt, naar vi intet hører, – men nu hvor kort Tid du har til at opfriske Dig. – Skulde det være knapt for Dig med Penge, saa send mig mig nogle Ord, jeg faaer nu mange Penge om nogle Dage, saa Du godt kan faa laant, – desuden har Du sendt saameget i Vaar, – saa det kunde bare være lidt Tilbage- betaling, – Jeg har havt det svert godt i Sommer og kommet mig i Kræfter. – Karl og Laura, der er kommen ned fra Nord- land var her i Lørdags, – jeg spurgte da ud om As Helbredstilstand. – Der var intet Brysttilfælde: han var nervøs, var skuffet med sit Ægteskab,– J. passede ikke for ham, han følte Lænken svert, derfor al denne Klage over andre Ting; – han blev derfor medtaget, saa Øbeboerne mærkede Forandringen,» 
Munchmuseet, MM K 4532.   Brev. Datert 14.09.1896. 
«Det er nok sent paa Aften, men jeg vil dog alligevel skrive lidt: vi Inger Laura og jeg sad iaften og læste Aviser, og skræmte hverandre op. – Det var da den Hvirvelvind, der blev telegraferet om, men – iblandt Millioner af Mennesker skulde det jo være underligt om der nettop skulde være tilstødt Dig noget i den Anledning. – Vi faaer da ikke tænke sligt.      Tak tak for Brevet dit; det var da beroligende at høre, at Strindberg er reist fra Paris, stakkels syge Mand. – det var ondt at tænke paa at han var din Omgangsven; – der maatte da følge megen Uro med ham. – og var han altsaa ikke ufarlighet ter» 
Munchmuseet, MM K 4533.   Brev. Datert 15.09.1896. 
« Hr Maler E Munch. Rue de la Sante 32 Paris» 
Munchmuseet, MM K 4534.   Brev. Datert 12.[??].1896. 
«Mange Tak for Brevet og fordi Du tænker paa os, med Reisen. – Det skulde jo være saa forfærdelig hyg gelig at træffe Dig igjen. Og Tak for at Du vil sende os Penger til et saadant Ophold, Du har jo sendt os saameget før, saa dette skulde Du da ikke gjøre igjen. –» 
Munchmuseet, MM K 4535.   Brev. Datert 16.11.1896. 
«Vi har ventet saa frygtelig paa Brev fra Dig, at det næsten var en Skuffelse da Seddelen kom med Penge fra Dig uden videre Besked. – Men jeg maa takke Dig meget, meget, fordi Du er saa snil – noget \er/ jeg bestandig er frygtsom for at Du har taget Dig for nær. – Nu har vi da faaet høre fra Dig gjennem Bladene, – igaaraftes kom Fru H op med Dagbladet, og læste vi E Lie’s Korrespondanceartikel. – Det glædede os meget – det var saa frygtelig morsomt. Aftenposten blier bestandig den samme. –» 
Munchmuseet, MM K 4536.   Brev. Datert 25.12.1896. 
« Inger var nettop paa Stationen og fik dit Brev, der kom som sædvanlig saa kjærkomment. Vi tænkte meget paa Dig igaaraftes, Gudskelov Du er frisk – og det er hyg- geligt at høre, Du skal bort til gode Venner. Ifjor havde vi det trist! – Nu synes vi det er saa meget anderledes Lyst – om det end er vemodige Minder. – Vi havde stelt et lidet Juletræ istand bedækket med forestillende Snee, da det var tændt, saa det vakkert ud, og det lille Huset, som Du erindrer var oplyst. Vi bleve budne op til Hersets, der havde et glimrende Juletræ, der lignede vore gamle. – Det var saa hyg- geligt med Børnenes Jubel og det var saa høitideligt og,» 
Munchmuseet, MM K 4537.   Brev. Datert [??].07.1896. 
«Nettop i dette Øieblik fik jeg dit Brevkort; – \naar/naar Du tale om at reise om et Par Dage, – saa faaer jeg svare med det samme, skal Brevet naa Dig. Dit Tøi er kommet, det vil sige Sækken – Kufferten har Du antagelig med Dig. Sækken kom fra Vestbanen til ikke liden Forundring – iforgaars; jeg tænkte Du havde fulgt Hansten til Modum, og har ventet Dig hver Dag. – Fra Andreas havde jeg Brev idag, han har havt det koldt, han kommer paa Tirsdag. – Her i Byen have vi havt et behageligt Veir, Omvexling af Sol og Regn, vi have ikke været generet af Varme, snarere kjølig. – Vi forespørge os i Filtvedt efter Logi, der skal det vere biliigt og der skal det ikke være vanskeligt at faa noget. Først i næste Uge skal vi faa» 
Munchmuseet, MM K 4538.   Brev. Datert [??].[??].1896. 
«I Søndags kom der en rød Seddel med 35 Kroner med din kjendte Haandskrift, hvorfor Du hjertelig takkes; – jeg er dog noget bange for at Du taer Dig for nær – Du har selv saameget Brug for dine Penge. – Jeg skal sige Dig, at nu har vi det bra i Penge- veien, – Andreas har sendt, og vi har faaet ind ved Leien af Værelserne, Inger tjener som sædvanlig, og desforuden har jeg ogsaa jevnlig lidt Fortjeneste. – – Inger er meget flink – som Bedstefar altid sagde, jeg mener frisk og ud-» 
Munchmuseet, MM K 4539.   Brev. Datert 15.05.1895. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4540.   Brev. Datert 21.11.1899. 
«Vi har modtaget 100 Kr fra Dig, men har Du nu ikke taget Dig for nær? i alfald gjør vi det saa, at vi lægger bort 50 Kr, som Du bare kan reqvirere, naar Du behøver dem. – Vi har ikke Brug for mere nu. –» 
Munchmuseet, MM K 4541.   Brev. Datert [??].[??].1897. 
«Tak skal Du have for Brevet; jeg tænkte strax at svare, men saa havde jeg ingenting at fortælle Dig, saa jeg bestemte mig at vente lidt med at skrive. Heller ikke nu har jeg saa stort. Laura skal tage sig en Tur til Nitedal og være nogle Maaneder hos en Familie, hvis Datter hun kjender fra Frölichs Væveskole. – Tirsdag skal hun afsted, jeg tænker hun skal have godt af det 35 Kr pr Maaned, – hun har Penge selv nu, det er vel trygt og godt. – Senere blir det vel en Tur til Lillehammer.» 
Munchmuseet, MM K 4542.   Brev. Datert 25.04.1898. 
«Inger sendte et længer Brev til Dig adres. Berlin, jeg haaber Du \har/ faaet det. – Men jeg vil alligevel skrive og takke Dig hjertelig for Brevet og for de Penge Du sendte os forleden. Men, det var jo altfor meget, Du ved, at Du leverede saa meget til os før Afreisen. – Vi har det jo saa bra med Penge.» 
Munchmuseet, MM K 4543.   Brev. Datert 12.06.1898. 
«Kjære, skriv snart lidt igjen!» 
Munchmuseet, MM K 4544.   Brev. Datert 18.06.1898. 
«Inger er rent begeistret, istedetfor et mørkt trist Sted, boer vi paa det lyseste venligste \Høide-/punkt i Finskogen, – Græsvolder bevoxet med kring med Løvkrat, smaa pene Bondekaarder med tildels røde Uthuser. Udsigten er Høider af Skov, der naturligvis gjør Luften \her/ saa stærk og sund – vi boer altsaa paa et Høidepunkt i en Dal. – Vi fik et lidet hvidmalet Hus for os selv, 2 værelser og Kjøkken en liden Veranda, alt pent lyst og hyggeligt for 20 Kroner. –» 
Munchmuseet, MM K 4545.   Brev. Datert 15, 1898-08-31.07.1898.  
Munchmuseet, MM K 4546.   Brev. Datert 02.09.1899. 
«Imorgen reiser vi herfra og kommer til Nordstrand imorgen Aften, hvis alt gaar godt. – Det regner idag saa det kommer an paa hvorledes vi faaer det paa vor lange Kjøretur. – Vi har ellers i dethele havt et godt sundt Ophold her og triveligt.» 
Munchmuseet, MM K 4547.   Brev. Datert 17.05.1896. 
«Tak for Brevkortet, vi længtede nu efter at høre fra Dig, og derfor kom det saa vel- komment. – Vi har læst Willy Pastors Kunstartikler og det om Dig, forresten har der vel ogsaa været mere, som er gaaet os forbi. Vi har ikke seet Morgenbladet. – Vi faaer forresten mange Aviser nu, da Herseth er saa opmærksom at sende ned til os, og de holder mange. – Inger har været hos Doctor Grøn» 
Munchmuseet, MM K 4548.   Brev. Datert 21.04.1899. 
« Vi bleve over raskede ved at see Dig i Italien men det, maa da være inte ressant for Dig, – og Klimatet maa da være anderledes bedre end i Paris. Her har været fordetmeste koldt, vi har hele Tiden fyret i Ovnen baade Dag og Nat iforgaars vare Træerne bedækkede med Snee. Hvor det maa være anderle- des hos Dig, – der maa være nydeligt, gid Du maatte have rigtig godt af denne Tur. – Denne Vinter har da været ‹bister› og langvarig. – Vi har ventet med Lauras Kjøreture til Mai, hun ved om, at Du har» 
Munchmuseet, MM K 4549.   Brev. Datert 29.07.1899. 
«Du kan tro! Kirsebærtræerne ere vakkre nu med sine mørkerøde Bær (modne ere de altsaa ikke) der blier en rig Høst af dem iaar og store ere de ogsaa. – Vi kan naturligvis iaar faa solgt en god Del. – Det er et triveligt Sted dette, det er ikke underligt, at Du drages til det, nu forstaar jeg det bedst, efterat jeg har været selv her en» 
Munchmuseet, MM K 4550.   Brev. Datert 05.12.1899. 
«Tak for Brevet, hvor det gjør godt at høre, at Du kommer Dig, og at Du har været heldigt med Stedet; det er ogsaa kjendt for at være saa godt. – Men Du maa see at holde ud saa Du kan have rigtig Nytte af Opholdet. –» 
Munchmuseet, MM K 4551.   Brev. Datert 12.12.1899. 
«Jeg har ofte tænkt paa Dig i denne kolde, stride Tid, men det kan jo være, at Luften deroppe er anderledes god. – Idag er det din Geburtsdag, og vi ønsker Dig alt, alt godt i den Anledning, fremfor alt, at Du maa bli frisk. –» 
Munchmuseet, MM K 4552.   Brev. Datert 12.02.1911. 
«Tak for Brevet, Du sendte os; da jeg hørte Du skulde reise til Kragerø, ventede jeg med at svare, for at sende Brevet derned. Ja mange mange Tak, det var saa hyggeligt, at høre at Du liker saa godt Stedet; og saa dette Liv ‹med›\af/ de mange morsomme Dyr, og den vakkre Udsigt, og de landlige Omgivelser.» 
Munchmuseet, MM K 4553.   Brev. Datert 19.06.1911. 
« Maleren E. Munch Kragerø» 
Munchmuseet, MM K 4554.   Brev. Datert 04.08.1911. 
« til Maleren E. Munch Ramme Hvidsteen» 
Munchmuseet, MM K 4555.   Brev. Datert 15.11.1911. 
«Jeg maa skrive nogle Ord igjen for at takke Dig for dit sidste kjære Brev, og Gratulation.      Det var saa hyggeligt at høre, at Du har faaet et Hus, som Du liker, at det har saa- dan deilig Beliggenhed, og at der følger saamange Herligheder med. Hvor» 
Munchmuseet, MM K 4556.   Brev. Datert 18.11.1911. 
«Mange Tak for Brevet og for Gratulationen til min Fødselsdag, tænk at Du huskede den!.» 
Munchmuseet, MM K 4557.   Brev. Datert [??].[??].1911. 
«Inger holder nettop nu paa med at skrive og fik jeg ogsaa Lyst til at sende Dig nogle Ord. – Kanske Du nu allerede er» 
Munchmuseet, MM K 4558.   Brev. Datert 23.12.1911. 
« Til Maleren E Munch Hvidsteen» 
Munchmuseet, MM K 4559.   Brev. Datert 30.01.1912. 
«Er det ikke deiligt at Kulden og Isen er brudt., Januar har riktig været en strid Maaned. – Jeg har saa ofte tænkt paa Dig i denne Tid, haaber, at Du har været frisk.      Her i Byen har der været megen Sygdom. Inger og Laura har været friske, men jeg maatte lægge mig» 
Munchmuseet, MM K 4560.   Brev. Datert 12.02.1912. 
«Hjertelig Tak for Brevet, det var saa hyggeligt at høre fra Dig, hvor det glædede mig at Du er frisk og befinder Dig vel. Vinteren har sande- lig været haard. –» 
Munchmuseet, MM K 4561.   Brev. Datert 13.04.1912. 
«Tak for dit kjære siste Brev og for al din Om sorg for os – – Laura skriver vel selv, men jeg \vil/ alligevel si Dig, at hun er svert taknemmelig og stolt over, at Du be- taler saa mange Penge for hende; \hun/ holder stærk Kon- trol med, hvad hun faaer for dem. – Hun tror selv at alle Forbedringer i Asylet, skriver sig fra hende, og man lader hende være» 
Munchmuseet, MM K 4562.   Brev. Datert 31.05.1912. 
«Nu er Du kanske kommen tilbake fra Köln, og er maaske i Hvidsten. Jeg maa igjen sende Dig Inger og min hjertelige Tak for hvad Du atter har» 
Munchmuseet, MM K 4563.   Brev. Datert 01.06.1912. 
« Til Maleren EMunch Cöln. poste restante» 
Munchmuseet, MM K 4564.   Brev. Datert 20.08.1912. 
«Jeg takker Dig hjertelig for Brevet, jeg glæder mig saa over, at Du er saa fornøiet med huset dit i Hvidsteen, at Du kan have saadan Nytte og Hygge af det om Sommeren; det er jo ogsaa saadant nydeligt Sted ved Søen, og det er vel ogsaa et roligt Sted. Bare ikke Arbeidet blier for anstrængende.» 
Munchmuseet, MM K 4565.   Brev. Datert 26.10.1912. 
« Til Maleren Edvard Munch Gøteborg» 
Munchmuseet, MM K 4566.   Brev. Datert 11.02.1913. 
«Tak, tak for Alt! Jeg tænk te de 1000 Kroner, Du sendte hertil var til Inger og mig, det var jo saa storartet, og saa ofte som Du sender. – Det var hyggeligt dette med Andrea, – som Du tænkte at gjøre. –» 
Munchmuseet, MM K 4567.   Brev. Datert 31.03.1915. 
«Mangfoldig Tak for Kroner 200 vi modtog fra Dig igaar, og saa for den nydelig Azalia. Du sendte mig gjennem Laura, som traf» 
Munchmuseet, MM K 4568.   Brev. Datert 05.04.1913. 
«Nu har vi da faaet deiligt Vaarveir, og er det nok en Fryd paa Mange at Vinteren er over. Alfred, stakker, er blandt dem, han har jo været noksaa daarlig, og er det endnu ikke saa bra, men med Solevarmen kan der jo komme Foran- dring, han opholde sig i Lille- hammer, og det gjør Karl og. –» 
Munchmuseet, MM K 4569.   Brev. Datert 27.04.1913. 
«Mange, mange Tak for Kortet fra Jeløen og det jeg fik igaar fra Ber- lin. Hvor det var hyggeligt, at Du fik Dig en Udenlandsreise, det er en god Tid siden Du var i Berlin, – hvor det altsaa nu er grønt, mere fremme end her. – Det staar jo i Stampe her af Mangel paa Regn, og Kulde er der jo endnu» 
Munchmuseet, MM K 4570.   Brev. Datert 01.06.1913. 
«Mange Tak for Brevet, hvor hyggeligt at høre fra Dig, jeg fik saadan Lyst til strax at sætte mig ned at svare, men det var sent Fredag Aften, og saa tænkte jeg, Du kunde være paa Reise til Jeløen, Jeg kan tro! det var leit at flytte fra Kragerø, hvor Du likte Dig saa godt og» 
Munchmuseet, MM K 4571.   Brev. Datert 21.06.1917. 
«For hvad Du igjen sendte os igaar 200 Kroner takker vi Dig inderlig. – Vi har\er/ saa vel forsørget med Penge og Næringsmid- ler. – Fedevarer, Kolo nialvarer. – Vi har faaet en Plade til 400 Vat, og den virker forbau- sende, – og saa let vindt for os med» 
Munchmuseet, MM K 4572.   Brev. Datert 28.08.1918. 
« Til Maleren Edvard Munch «Ekely»      Skøien St pr Kristiania.» 
Munchmuseet, MM K 4573.   Brev. Datert 02.10.1913. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4574.   Brev. Datert 07.10.1913. 
« Maleren Ed Munch Grimsrød Jeløen pr. Moss.» 
Munchmuseet, MM K 4575.   Brev. Datert 03.02.1913. 
« Til Maleren Ed Munch \PostrestantHvidsteen \Kristiania/» 
Munchmuseet, MM K 4576.   Brev. Datert 15.11.1913. 
«For alle dine mange og storartede Gaver sendes Dig en inderlig Tak.» 
Munchmuseet, MM K 4577.   Brev. Datert 12.01.1914. 
« Maleren E Munch Grimsrød Jeløen Moss» 
Munchmuseet, MM K 4578.   Brev. Datert 21.01.1914. 
« Tak for Kortet fra Kjøbenhavn. – Vi har det koldt i Norge nu; vi ere Alle friske. For nogen Dage siden, havde jeg kort fra Laura, hun fortæller, at hun skulde ud og kjøbe sig en varm Bluse, Det er svært vakkert nu med Rimfrost paa Naale- træerne. Barna fryder sig med sine Kjælker og Ski – men – for et Par Dage siden sat en liten Gut med sin Kjælke ligenedenfor i en» 
Munchmuseet, MM K 4579.   Brev. Datert 10.02.1914. 
« Til Maleren E Munch \Hotel du SenatRue de Seine 66 \6a qu/ Paris» 
Munchmuseet, MM K 4580.   Brev. Datert 19.02.1914. 
« Hr. Maler E. Munch Hauptpost, poste restante Berlin» 
Munchmuseet, MM K 4581.   Brev. Datert 22.03.1914. 
«Nu synes jeg det er saa længesiden jeg skrev. – Nu ved jeg sikkert, at for Tiden er Du i Kragerø da jeg seer af Aviserne Du har Udstilling der, – saa mit Brev naar Dig der.» 
Munchmuseet, MM K 4582.   Brev. Datert [??].07.1914. 
« Maleren E. Munch GrimsrødJeløen Moss –» 
Munchmuseet, MM K 4583.   Brev. Datert 05.08.1914. 
«Tak for dit siste Brev og dit Tilbud om at sende os 200 Kroner, – men dette behøver Du ikke, kan Du sende os 100, saa er vi hjulpen for lang Tid. Inger har forgjæves staaet i Kø 2 Ganger, naar» 
Munchmuseet, MM K 4584.   Brev. Datert 12.08.1914. 
« Tak for Brevet, og tak for, at Du var saa snil at sende os Bær.      Desværre er det gaaet galt med Bærene, for borte er de, Inger har un- dersøgt overalt. –» 
Munchmuseet, MM K 4585.   Brev. Datert 17.08.1914. 
« Til Maleren E Munch GrimsrødJeløen Moss» 
Munchmuseet, MM K 4586.   Brev. Datert 26.08.1911. 
« Maleren E Munch \Nedre RammeHotel Scandinavia Kristiania \Hvidsten/» 
Munchmuseet, MM K 4587.   Brev. Datert 03.10.1914. 
« Karen Bjølstad Nordstrand» 
Munchmuseet, MM K 4588.   Brev. Datert 14.11.1914. 
« Til Maleren E Munch Grimsrød, Jeløen Moss» 
Munchmuseet, MM K 4589.   Brev. Datert 06.12.1914. 
«Jeg takker Dig inderlig for begge dine Breve. Af det siste, seer jeg, Du har taget din Bestemmelse, og som Du selv sier, maatte jo dette være til hendes Beste. Jeg har nylig havt Brev fra hende, – hun talte intet om Flytningen, men det var et godlynt Brev. – Nu sendte jeg hende nylig et Kort og» 
Munchmuseet, MM K 4590.   Brev. Datert 11.12.1914. 
« Maleren Ed Munch Kragerø.» 
Munchmuseet, MM K 4591.   Brev. Datert 16.12.1914. 
«Inderlig Tak for dine begge Breve, og nu idag for den store Pengesum, Du igjen har sendt. Jeg blev vemodig, – fordi jeg ved, Du burde lægge den tilside for Dig selv, i dis- se vanskelige Tider. – Hvor» 
Munchmuseet, MM K 4592.   Brev. Datert 30.12.1914. 
«Alt godt ønskes Dig til det nye Aar 1915! Tak for det gamle! Og saa tak for al din Omsorg for os i de forgangne Aar, – aa, de har gaaet saa fort, saa fort. Tak for dit kjære Brev og for dine Julepræsenter, de kostbare Bøker; – det var saa snilt af Dig, – Jeg byttet Schott, fordi Du gav mig Tilladelse dertil og tog Nansen» 
Munchmuseet, MM K 4593.   Brev. Datert 09.01.1915. 
«Mange Tak for Kortbrevet som Du sendte mig. – Høst var her igaaraftes, det var en hyggelig Visit, det var en svert tiltalende Personlighed. – Han fortalte, at han kommer til Kathedralskolen, det blier jo svert hyggeligt for Dig. –» 
Munchmuseet, MM K 4594.   Brev. Datert 14.02.1915. 
«Inger var igaar hos Laura med 85 Kr, som Du sendte gjennem Moss Privatbank. Alt vel, Laura er optaget med Haandarbeide,» 
Munchmuseet, MM K 4595.   Brev. Datert 18.02.1915. 
«Mange Tak for Brevet, som jeg fik idag, og saa Tak igjen for de mange Penge, Du atter igjen har sendt os. De ere ganske rigtig kommen os ihænde. Det var jo hyggeligt Du kom sammen med Andrea. og Du sy- nes, hun lignede Sofie og , mange synes hun ligner Inger og. – Hendes Legeme er godt og kraftigt udviklet» 
Munchmuseet, MM K 4596.   Brev. Datert 06.03.1915. 
«Mange Tak for dit kjære Brev, som jeg fik igaar, Brevkortet er ikke kommet. For et Par Dage siden, havde jeg Brev fra Laura. Alt var vel der. Hun fortæller om en Middag, som var saa storartet. – Det var en af de der boende Damer, som er rig, der havde arangeret den. – Der» 
Munchmuseet, MM K 4597.   Brev. Datert 23.03.1915. 
«Mange Tak for Brevkortet Du sendte for nogen Dage siden, Og nu idag har jeg saameget at takke for; nettop nu iaften fik jeg dit kjære, kjære Brev. Iformiddag kom Indbydelskortene til din Udstilling og derefter Bancobrev fra Moss 200 Kroner.» 
Munchmuseet, MM K 4598.   Brev. Datert 09.04.1915. 
« Maleren Ed Munch Grimsrød Jeløen Moss.» 
Munchmuseet, MM K 4599.   Brev. Datert [??].[??].1915. 
«Tak for Brevet, som kom igaar, jeg har nok oftere tænkt at skrive, men var ikke sikker paa, hvor Du var. – Jeg havde hørt ymte om en Kjøben havns Tur og saa \har/ Du ogsaa varet i Kragerø. – Det er nok godt, at være letvindt af sig. – Dersom Du igjen skal tage fat paa Universi- tetsbillederne, blier Du igjen svært op- taget af Arbeide, maatte det ikke være for anstrængende; – men det er jo en stor Opgave, som \Du/ ikke saa let kan opgi – –» 
Munchmuseet, MM K 4600.   Brev. Datert 21.04.1915. 
«Mange Tak for Brevet, jeg modtog igaaraftes; jeg havde just tænkt paa at skrive lidt, sa Du var saa i mine Tanker. – Jeg un- drer over at Brevet var stemplet Bergensbanen og tydsk Frimærke, men saa var jo Indholdet ægte Jeløsk med Dueungerne, Fips og Hus holdersken. – Kanske Høgen har tat» 
Munchmuseet, MM K 4601.   Brev. Datert 10.06.1915. 
« Maler E Munch Grimsrød, Jeløen Moss.» 
Munchmuseet, MM K 4602.   Brev. Datert 27.05.1915. 
«Der kom 200 Kroner fra Dig gjen- nem Moss Privatbank idag. – Kjære Dig; kan du nu igjen sende, vi fik baade 200 Kroner i Februar og i Marts det samme. – Og vi har saa mange Penger. Jeg maa jo takke Dig inderlig for, at Du har saadan Tanker paa os, men er dog alike- vel lidt beklemt. – Jeg veed jo,, det er nettop nu vanskelige Tider. – Og Du har saa svære Udtællinger. –      Pinsedag var» 
Munchmuseet, MM K 4603.   Brev. Datert 20.07.1915. 
«Jo, det har jeg nok tænkt, at Du er saa stærkt optaget, at Brevskrivning er Dig næsten en Umulighed. –» 
Munchmuseet, MM K 4604.   Brev. Datert 02.08.1915. 
«Fra Moss Privatbank kom der fra Dig 200 Kroner. – – Atter igjen! – Tak, hjertelig Tak,» 
Munchmuseet, MM K 4605.   Brev. Datert 07.08.1915. 
«Mange, mange Tak for Bærene, der efter Ordre fra Dig kom fra Hvidsten. Deilige Moreller, som vi delte med Laura.» 
Munchmuseet, MM K 4606.   Brev. Datert 30.08.1915. 
«Du er vel nu kom- met tilbake fra din Tur. Jeg takker Dig meget for begge Kort, det var saa morsomt at høre, at Du far- tet opover paa gamle Tomter, Elverum, – det er vel meget længe siden Du var der. – Stor Forandring med Be-» 
Munchmuseet, MM K 4607.   Brev. Datert 24.09.1915. 
« Maleren Edvard Munch Grimsrød Jeløen Moss.» 
Munchmuseet, MM K 4608.   Brev. Datert 26.09.1915. 
«Tak for Brevet, det var hyggeligt, at høre at Du havde saa godt af Trond- hjemsturen, det var jo nye Tragter opover der, interesant og opfriskende, godt Veir havde Du vist ogsaa. – Og saa Domkirken.» 
Munchmuseet, MM K 4609.   Brev. Datert 09.[??].1915. 
«Mange Tak for Kor- tet, og saa mange Tak for Kurven med Frugt, som vi fik igaar, det er saa snilt af Dig, at Du tænker saa paa os midt i din» 
Munchmuseet, MM K 4610.   Brev. Datert 04.10.1915. 
«Atter idag takker jeg Dig – for de mange Penge Du sender os, kjære Edvard 300 Kroner fra Kristiania Sparebank, – det er saa» 
Munchmuseet, MM K 4611.   Brev. Datert 26.10.1915. 
« Nettop modtog jeg dit Kort, takker inder- lig for din Lykønskning til min Fødselsdag, og saa takker jeg Dig for alle dine Gaver, de vakkre hvite Blomster, og saa de extra prægtige Ting, Strygejernet og Kaffekanden, som kom saa overraskende, tak, tak! –» 
Munchmuseet, MM K 4612.   Brev. Datert 30.10.1915. 
«Mange Tak for det Kort til min Fødselsdag, det var saa kjært. –» 
Munchmuseet, MM K 4613.   Brev. Datert 23.12.1915. 
« Til Maleren Edvard Munch GrimsrødJeløen Moss.» 
Munchmuseet, MM K 4614.   Brev. Datert 02.02.1916. 
«Der er nu igjen kom men gjennem Moss Pri vatbank 200 Kroner. Vi takker Dig hjertelig derfor. Det er os fortalt af Laura, at Du i Lørdags reiste til Bergen. Derfor kommer vor Tak saa sent som idag. – Du er kanske nu kommen tilbage. – Du har jo kjøbt Dig en» 
Munchmuseet, MM K 4615.   Brev. Datert 08.06.1916. 
«Takker Dig saa inderlig for Kortet, for Brevet, og nu for alt det, Du sendte os igaar, alle de storartede Gaver, Skinken, den store Oxesteg, Viin Frugt Konfectyrer –» 
Munchmuseet, MM K 4616.   Brev. Datert 09.06.1916. 
« Til Maleren Edvard Munch «Ekely» Hoffsveien Skøien St.  pr. Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 4617.   Brev. Datert 2[?].06.1916. 
« Til Maleren Edvard Munch «Ekely» Hoffsveien Skøien St pr. Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 4618.   Brev. Datert 31.07.1916. 
«Tak, hjertelig Tak for de mange Penge 200 Kroner, som idag blev sendt fra Dig gjennem Moss Privatbank Vi har nu saamange Penge. Og saa Skinken, den deilige Skinke som Du igjen sendte fra Jensen, den er saa nyttig for os» 
Munchmuseet, MM K 4619.   Brev. Datert 02.10.1916. 
«Igjen sender Du Os saamange Penge 200 Kroner. – \igjennom/fra Moss Privatbank. – Tusende Tak for Alt. –» 
Munchmuseet, MM K 4620.   Brev. Datert 16.11.1916. 
«Der kom igaar 250 Kroner, vi takker Dig inderlig derfor at Du igjen forsyner os med saamange Penge, ja det kan nok blive Indkjøb» 
Munchmuseet, MM K 4621.   Brev. Datert 24.11.1916. 
«Mange Tak for Brevet. Jeg har i saadant taaket Veir noget vanskelig for at see, og derfor blir det senere end jeg havde ønsket. Tænk! at Du har været i Stockholm, og skal til Kjøbenhavn. Du kan vel trænge dette efter saameget stridt Arbeide. – Og saa» 
Munchmuseet, MM K 4622.   Brev. Datert 23.12.1916. 
« Til Maleren Ed Munch «Ekely» Skøien st. Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 4623.   Brev. Datert 28.12.1916. 
«Et rigtigt godt nyt Aar ønskes Dig af os Begge..» 
Munchmuseet, MM K 4624.   Brev. Datert 01.02.1917. 
«Mange mange Tak for alle de Penge Du sender Os; for nu igjen kom der 200 Kroner fra Dig gjennem Moss Privatbank igaar. – Selvfølgelig kan vi putte ogsaa disse ind i \Akers/ Bankens afdeling her i Nordstrand, som er tilstede her hver Tirsdag. –» 
Munchmuseet, MM K 4625.   Brev. Datert 20.01.1917. 
«Jeg fik saadan Lyst til at sende Dig en kjærlig Hilsen, men det bliver jo bare dette lille Kort, da jeg har lidet at skrive om. – Alt Det er saa godt» 
Munchmuseet, MM K 4626.   Brev. Datert 07.04.1917. 
«En venlig Hilsen sendes Dig fra os begge til Paaskefesten, – en glæ delig Fest! –» 
Munchmuseet, MM K 4627.   Brev. Datert 02.05.1917. 
« Maleren E Munch «Ekely» Skøien St. Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 4628.   Brev. Datert 03.06.1917. 
« Til Maleren Ed Munch «Ekely» Skøien St Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 4629.   Brev. Datert 18.07.1917. 
«Tak for Brevet igaaraftes, og for Blomsterne og Jordbær- ne, Du sender os. –» 
Munchmuseet, MM K 4630.   Brev. Datert 11.08.1917. 
«Igjen maa jeg takke Dig inderlig for alle de gode Ting Du sendte os med Husmand igaar; de deilige Bær, som vi har syltet og forsynt, prægtigt at have for Tiderne ud over. De extra gode Poteter som Du har er vi saa glad i og saa Tak for de øvrige Saker alle» 
Munchmuseet, MM K 4631.   Brev. Datert 12.12.1917. 
« Til Maleren Ed Munch «Ekely» Skøien St Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 4632.   Brev. Datert [??].[??].1917. 
«Du er vel nu kom- men tilbake til Ekely fra din Kjøbenhavnstur, jeg sender Dig derfor mangfoldig Tak for din Lykønskning og dine Gaver. Blomster ne ere saa vakkre, og nu da alt udenfor er feldet og» 
Munchmuseet, MM K 4633.   Brev. Datert 10.01.1918. 
«Nettop modtog vi 200 Kroner gjennem Wasteson Kunsthandel. Vi takker Dig hjertelig derfor og sender Dig mange Hilsener. – –» 
Munchmuseet, MM K 4634.   Brev. Datert 31.01.1918. 
«Jeg havde tænkt Hus- mand skulde komme med Trikken og hente Bille- derne; derfor blev jeg saa overrasket ved igjen at faa et Las fra Dig af saamange gode Saker, – vi havde jo nylig ved Juletider saa rigeligt bleven forsynet med saameget, meget. – Mange mange \Tak/ fra os begge for Frugten og det deilige Faarekjød, og \gode/ Smørre , Grønsakerne og Poteterne, – Hvor Du er snil i denne» 
Munchmuseet, MM K 4635.   Brev. Datert 07.12.1918. 
«Hjertelig Tak for Kroner 200. som kom til os igaaraftes. – Alt som sædvanlig hos os.» 
Munchmuseet, MM K 4636.   Brev. Datert 08.03.1918. 
«Hjertelig Tak! Kroner 400 modtaget» 
Munchmuseet, MM K 4637.   Brev. Datert 09.04.1918. 
«Tak, tak for alt, baade de 200 Kroner der kom idag og alt det øvrige af Penge og Mad, det er jo saa alt formeget i disse vanskelige Tider for Dig med de store Udstillinger.» 
Munchmuseet, MM K 4638.   Brev. Datert 09.11.1918. 
«Idag har vi da en deilig Solskinsdag, hvor det opliver. Og saa har de da oprundet lyse Udsigter til en endelig Fred, det er næsten ikke til at tro, efter de rædselfulde Aar vi har oplevet i  … Europa. –» 
Munchmuseet, MM K 4639.   Brev. Datert 28.[??].1918. 
«Tak for Maten! Den deilige Faaresteg smagte os saa fortreffeligt til Middagen idag saa godt tilberedet med sin gode Sauce. –» 
Munchmuseet, MM K 4640.   Brev. Datert 29.12.1918. 
«Et rigtig godt Aar ønskes Dig fra os begge og saa Tak for alt i det gamle. –» 
Munchmuseet, MM K 4641.   Brev. Datert 11.12.1918. 
«En hjertelig Lykønsk- ning til din Fødselsdag. Jeg har sendt den gamle kjendte Eventyr- bog af Moe og Asbjørnsen med et lidet Billede af Sofie foran, det er jo ligesom et Eventyr det ogsaa.» 
Munchmuseet, MM K 4642.   Brev. Datert 07.09.1918. 
«Mange mange Tak for Kr 200 som vi har modta- get idag. –» 
Munchmuseet, MM K 4643.   Brev. Datert 14.02.1919. 
«Det var da hyggeligt at Mama kom i Kvindebladet Urd, det var jo et vakkert Billede, synes Du ikke? – og det lignede jo saa godt, Laura» 
Munchmuseet, MM K 4644.   Brev. Datert 16.02.1919. 
«Nettop nu modtog jeg din Pengeanvisning 400 Kroner, hjertelig Tak for den store Sum, jo vi kan nok sagtens forsyne» 
Munchmuseet, MM K 4645.   Brev. Datert 01.03.1919. 
«Mange mange Tak for Sen- dingen af Vin, som jeg modtog igaar, – det var saa snilt af Dig, at Du altid husker paa mig. –» 
Munchmuseet, MM K 4646.   Brev. Datert 06.03.1919. 
«I dette Øieblik modtog vi den store Pengesum 500 Kr fra Dig, hvorfor Inger og jeg sender Dig vor» 
Munchmuseet, MM K 4647.   Brev. Datert 13.03.1919. 
«Mange mange Tak for alt det nydelige Smør Laura kom med igaar. hun havde Møte med Dig paa Torvet, fortalte hun, og Du havde selv Pakken med Dig og Hilsen fra Dig, hjerte lig Tak! – Vi har nu Smør for lange Tider, og saa vel» 
Munchmuseet, MM K 4648.   Brev. Datert 25.03.1919. 
«Der kom igaar 4 Flasker Rødvin, det var alsaa atter en Sending fra Dig, inderlig Tak!» 
Munchmuseet, MM K 4649.   Brev. Datert 05.03.1910. 
«Nettop nu modtog vi Kroner 200 fra Dig, hjertelig Tak fra os begge, Alt som sed vanligt hos oss. I» 
Munchmuseet, MM K 4650.   Brev. Datert 11.09.1919. 
« Mange mange Tak for Kassen med alle de gode saker fra din Eien- dom og for Blomsterne og Frugten som ogsa Laura i Søndags havde med sig. Bare Du ikke har sendt» 
Munchmuseet, MM K 4651.   Brev. Datert 19.12.1919. 
«Grisen kom saa rent overraskende paa Os, Du havde jo sendt os saa mange, mange Penge til Indkjøb, vi takker Dig inderlig for denne store Jule gave.      Vi sender» 
Munchmuseet, MM K 4652.   Brev. Datert 08.[??].1919. 
«Jeg fik sadan Lyst til at sende Deg en egenhen- dig Hilsen – en hjerte lig Hilsen – og saa faa takke Dig for, hvad Du igjen har sendt os,» 
Munchmuseet, MM K 4653.   Brev. Datert 24.12.1919. 
«Glædelig Jul! kjære Edvard!» 
Munchmuseet, MM K 4654.   Brev. Datert 27.12.1919. 
«Vi modtog Dickens i dette Øieblik det var kjærkomment ‹disse› gode Bøker og saa nydelige Udstyr. Mange mange Tak fra os Begge!» 
Munchmuseet, MM K 4655.   Brev. Datert 31.[??].1919. 
« Mange hjertelige Hilsener fra os beg ge til den kommende Paaskefest med Ønsket at den maa være god og glæde- lig. – Deiligt lyst Solskins veir, efter saa megen Taake og trist Veir – og nu er jo Vinteren ogsaa» 
Munchmuseet, MM K 4656.   Brev. Datert 09.[??].1919. 
«Igjen saamange Penge 400 Kroner, inderlig Tak for dem og det venlige Kort. –» 
Munchmuseet, MM K 4657.   Brev. Datert [??].[??].1919. 
«Hjertelig Tak Tak for den deilige Vin Du sendte igaar Tak! tak! – Du kan tro Lærkekvistene med Kong len og den røde Bøg ‹sto› længe og var til Pryd i rommene ogsaa, det var saa hyggeligt. – –» 
Munchmuseet, MM K 4658.   Brev. Datert 07.01.1920. 
«Hjertelig Tak for Julekortet, som laa inde hos Dickens og for dine Ønsker til det nye Aar;» 
Munchmuseet, MM K 4659.   Brev. Datert 04.02.1920. 
«Tak, for din kjære Skrivelse, og for alt ellers af Om- sorg, Inger sender Dig hjertelig Tak for Gratulation og for Alt. – Du sen- der os saa over flødig rigelig, saa Du skal da ikke behøve at sende os mere.» 
Munchmuseet, MM K 4660.   Brev. Datert [??].[??].1921. 
«for 14 Dage siden. – Mange mange Tak fra os begge derfor – Alt som sædvanligt hos os Laura besøker os hver 14de Dag, – hvor jeg synes L. har det trygt og godt. –» 
Munchmuseet, MM K 4661.   Brev. Datert 06.10.1921. 
«Inderlig Tak for alt i Sommer de vakkre blomster og Bær og Frugt og nu, hvad Du gjennem Banken har sendt os 1000 Kroner, der kom igaar –» 
Munchmuseet, MM K 4662.   Brev. Datert 24.12.1921. 
«Tak tak for Alt kjære Edvard! en god Jul og et godt nyt Aar ønskes Dig saa inderligt» 
Munchmuseet, MM K 4663.   Brev. Datert 01.01.1922. 
« Vi takker Dig inderlig, for at Du igjen gjennem Banken har sendt os så mange Penge 1000 Kroner – men er det ikke formeget i disse vanskelige Tider, vi greier» 
Munchmuseet, MM K 4664.   Brev. Datert 08.01.1922. 
«Inderlig Tak for, hvad Du igjen har sendt os gjennem Kreditbanken 1000 tusende Kroner, mange hjertelige Hilsener fra os begge og Tak» 
Munchmuseet, MM K 4665.   Brev. Datert [??].04.1922. 
«Glædelig Paaskefest» 
Munchmuseet, MM K 4666.   Brev. Datert 07.09.1922. 
«Vi sender Dig en hjertelig Hilsen idag, Sofies 60 aarige Fødselsdag» 
Munchmuseet, MM K 4667.   Brev. Datert 04.10.1922. 
« Vi har igjen modtaget Chek fra Banken 1000 kroner, hjertelig Tak fra os begge. –» 
Munchmuseet, MM K 4668.   Brev. Datert 07.10.1922. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4669.   Brev. Datert [??].[??].1923. 
«i ‹Zürich›, Tak for Alt! Det er saa glædeligt al den Forstaaelse af dit svere Arbeide gjennem Tidens Tegn, – Kamp!» 
Munchmuseet, MM K 4670.   Brev. Datert 26.10.1923. 
« Jeg er Dig usigelig taknemmelig for al din Godhed for mig, – det Kort med Ønske Geburtsdags- ønsker, – og al den deilige Rødvin Du igjen sender mig – ikke længe efter» 
Munchmuseet, MM K 4671.   Brev. Datert [??].[??].1923. 
«Det viser sig at Logiet her er sjeldent lunt, og det er saa trivelig, Værten er svert forekommen og lover at vi skal  … » 
Munchmuseet, MM K 4672.   Brev. Datert 05.01.1925. 
«denne vanskelige Tid, haaber  …  Du ikke selv, og nys har vi jo ogsaa faaet den store Julegave. –» 
Munchmuseet, MM K 4673.   Brev. Datert 04.03.1925. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4674.   Brev. Datert 14.09.1925. 
«Hvor det var godt Du fik Dig denne lille Reise i Høst, haaber Du endnu har godt af den. – af den. – –» 
Munchmuseet, MM K 4675.   Brev. Datert 23.12.1926. 
« …  for julegaven. Glædelig jul! Dette kommer nok lit sent, da jeg netop skulle faa den sædvanlige heftige forkjølelse saa jeg blev hindret fra at hente post. Nu er jeg meget bedre. Naar du kommer til os mellem jul og nytaar ligger fotografierne færdig til dig.» 
Munchmuseet, MM K 4676.   Brev. Datert 30.12.1925. 
« Hr. Edv. Munch Skøien pr. Oslo» 
Munchmuseet, MM K 4677.   Brev. Datert [??].[??].1926. 
«Mange mange Tak for Jule og Nytaarskortet, Du sendte os igaar, og for din store Julegave som jo er saa altformeget! Jo Tak for Vinen Du vilde jeg skal have igjen, Inger skal gjøre det kjøbe om nogle Dage. Tak tak for det. –» 
Munchmuseet, MM K 4678.   Brev. Datert [??].[??].1926. 
«Takker Dig inderlig for Brevet og saa for alle de nydelige Blomster Du sendte os igaar og saa de deilige Jordbær, Tusind Tak. – Hvor dog Blom- sterne iaar er pragtfulde i Farve og Duft, det» 
Munchmuseet, MM K 4679.   Brev. Datert 07.12.1928. 
«Hvor det skulde bli en Glæde at træffe Dig igjen, naar det kan bli belei- ligt for Dig. –» 
Munchmuseet, MM K 4680.   Brev. Datert 01.04.[????]. 
«En gul Seddel 1000 Kroner ankom idag fra Kristiania Kreditkasse. – Vi takker Dig hjertelig for den.» 
Munchmuseet, MM K 4681.   Brev. Datert 15.03.1928. 
«i Paasken ud til os, vi skal da som i gamle Dager have om Eftermiddagen en Æggedosis stund. Kan Du huske Andreas, hvilken flink Slaaer han var, altid fik han mere af sine Æg end Os andre. –» 
Munchmuseet, MM K 4682.   Brev. Datert 05.01.1927. 
«Hjertelig Tak for det sidste vakkre Brevkort med ønskerne, som jeg sender tilbake til Dig ja alt godt ønskes Dig Og saa Tak for alt i det forløbne aar, for Alt» 
Munchmuseet, MM K 4683.   Brev. Datert [??].12.1909. 
«Alt ved det Gamle her, jeg sidder stille med Foden min, forresten optaget af Arbeide, jeg syr 8 Dukker til, saa nu blir det 38 Dukker, morsom Beskjæftigelse og dertil Indkomster; – men mørkt er det, og det er jo kjedeligt i Arbeidet. – For Dig og dit Arbeide har vel det skiftende Veir ikke været saa heldigt.» 
Munchmuseet, MM K 4684.   Brev. Datert 10.04.1914. 
«mørkt graat Veir de sidste Dage, det er saa oplivende og dermed kommer ogsaa Fuglesangen med Solskinnet.» 
Munchmuseet, MM K 4685.   Brev. Datert 01.03.1914. 
«Jeg har læst for nogen Dage siden Dr. Brandes Brev i Tidens Tegn om Gustav Vigeland og E Munch. –» 
Munchmuseet, MM K 4686.   Brev. Datert 24.10.1916. 
«vi lever i; jeg haaber Du har det godt og er frisk. –      Det er vel deiligt at Laura er pladseret saa godt, hun fortæller at hun fremdeles væver, det er saa godt. –» 
Munchmuseet, MM K 4687.   Brev. Datert 23.12.1912. 
«blier rørt, ved at Du al- tid husker hende. –» 
Munchmuseet, MM K 4688.   Brev. Datert 26.09.1916. 
«Sponviken sammen i Pensjo natet der med Rector Morgenstjernes Søster, det var da midt i det værste og Inger kom op i Ordstrid med hende om Universitetets Hold- ning. –» 
Munchmuseet, MM K 4689.   Brev. Datert 28.10.[????]. 
«jo lunt og har det jo saa usorgenes for Alt. Tak skal Du have derfor, kjære Edvard!» 
Munchmuseet, MM K 4690.   Brev. Ikke datert. 
«Uge, kom her en Kurv med Æbler fra Dig, og derfor megen Tak. – Og saasom vi har spist og syltet, – Tak for alle dine forsyninger. –» 
Munchmuseet, MM K 4691.   Brev. Datert [??].11.1911. 
«Nu har Inger faaet 6 nye Elever, og jeg har i Høst faaet mange Penge ind for mit Arbeide, saa det gaar bra. –» 
Munchmuseet, MM K 4692.   Brev. Datert 09.12.1916. 
«flere Lande i Europa og aller værst i Grækenland, det stakkels Athen hvor Revolution hær- sker. –      men det blir som en «Mare» over alle, det er umuligt andet end at gribes af alt dette, som saa van- skelig kan stanses. – – Lidelser uden Grændser at alle Slag. – Nei nu har jeg vist skrevet formeget om dette, men jeg var saa optaget idag. –» 
Munchmuseet, MM K 4693.   Brev. Datert 07.09.[????]. 
«Tak for Blomsterne og Tomatene Laura har med sig og saa for alle disse overflødige Gaver – vi har saa meget tilbage af alt dette, saa Du skulde ikke behøve at sende os saa me- get. – – Hvilket herligt Veir idag – og tænk at jeg virke- ligt fik rablet ned nogle Linjer til Dig.» 
Munchmuseet, MM K 4694.   Brev. Datert [??].07.1916. 
«i Vand og Land. Det var saa snilt af Dig, den blier mig til saa megen Hygge. – Jeg ved den maa være meget kostbar, saa det var jo saa formeget. – Jeg holder mig i Ro, da den stærke Varme har været noget matten- de, det havde været saa hyggeligt at komme gjøre Tur til Skøien, men foreløbig ‹lar› jeg indstille. Kanske det kunne bli senere. Tak tak for Invitationen, kjære» 
Munchmuseet, MM K 4695.   Brev. Datert 29.08.1916. 
«Æblene smagte saa godt. I Formiddag skal jeg begynde at snitte Bønnerne! –» 
Munchmuseet, MM K 4696.   Brev. Datert (1916-1917). 
«en saa sjelden Vare, og saa tilslut de fine Saker Meloner Tomater og de deilige Æbler. – – Det var saa kjedeligt at Inger var inde paa Røntkeninstute tet, da alt dette kom, – men hun har været nede og synet det og sender Dig megen Tak for altsammen. – Æblerne smagte hende saa godt, og Tomater er hun saa glad i. – Tak, tak for alt. –» 
Munchmuseet, MM K 4697.   Brev. Datert 07.12.1915. 
«har Aker Sparebank en Filial nu.» 
Munchmuseet, MM K 4698.   Brev. Datert 13.07.[????]. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4699.   Brev. Datert 19.09.1917. 
«det. –      Det ser jo ud til, at der ingen Krigsvinter blier, og det blier hvile for alt det blodige rædsomme, mellem Nationerne. –» 
Munchmuseet, MM K 4700.   Brev. Ikke datert. 
«Melonen og Vinen og de forskjællige Bær, alt smaker saa godt og er saa sundt. Og saa Potetene. Hos os er der nok ingen Mangel, Du sørger nok derfor. –» 
Munchmuseet, MM K 4701.   Brev. Datert 13.11.1918. 
«Smør med Laura igaar, og saadanne lækre Saker Du sender os. – Æblene fryder os hver Dag med sit vakkre Syn og gode Smag og Mørhed» 
Munchmuseet, MM K 4702.   Brev. Datert 30.04.1917. 
«Mange mange Tak fra Inger og mig. – Vi skal see at ordne det paa beste Maa de, som Du har raadet til, – det er jo ingen Sak, naar vi har Penge. – Hvilken Elendighed der er kommen over vor Jord! –» 
Munchmuseet, MM K 4703.   Brev. Datert 13.02.1917. 
«store Udgifter for Dig! Og vi kan greie os med meget mindre. –» 
Munchmuseet, MM K 4704.   Brev. Datert [22].12.[????]. 
«var rigtig frisk, med ønsker om dette og ellers en god ‹glædelig› Jul er jeg din taknemlige hengivne gamle Tante.» 
Munchmuseet, MM K 4705.   Brev. Datert 12.12.[????]. 
«med dette!» 
Munchmuseet, MM K 4706.   Brev. Datert 08.03.[????]. 
«Du har vel været meget optaget, og saa blir mine Breve mangelfulde – Vi ere ‹friet› fra Sygdom, – og vi har det jo saa bra ellers. – Nu vaares det, mildt Veir og Fuglesang. – Inger hilser og takker hjertelig for alt!» 
Munchmuseet, MM K 4707.   Brev. Datert 22.11.1908. 
«Undskyld skriften, det er saa mørkt idag, Inger hilser» 
Munchmuseet, MM K 4708.   Brev. Ikke datert. 
«Jeg sender Dig mange hjertelige Hilsener, med ønsket, om en god, velsignet Paaskefest» 
Munchmuseet, MM K 4709.   Brev. Ikke datert. 
«denne store Sum, ‹ja› denne store Sum – vi greier os med meget mindre! mindre.» 
Munchmuseet, MM K 4710.   Brev. Datert 28.01.1916. 
«der, gier en Beretning om Brandnatten, de foer som pisket at Snestorm, Lyn og Torden og Ildsrædslen opover mod Fjeldet uden at have bjerget noget og fik sig dyvaade Plads i en Hytte. –» 
Munchmuseet, MM K 4711.   Brev. Datert 28.12.1912. 
«Vi bleve saa overraskede igaaraftes ved at modtage en Bogpakke, som var kom- met til Julaften paa Stationen Vi havde jo faaet en saa værdifuld Præsent i Kassen med de store deilige Dyr, saa det faldt os ikke ind, at der skulde være noget mere, og vi blev ikke varslet fra Betjeningen. –» 
Munchmuseet, MM K 4712.   Brev. Datert 23.03.1919. 
«Udstilling maatte Vold Thor- ne vandre bort; – men det har kanske været et slitsomt Kunstnerliv. – –» 
Munchmuseet, MM K 4713.   Brev. Ikke datert. 
« Hjertelig Tak for alt nydelig Du har sendt os fra Træerne og vakkre frodige Blomster, alt alt er saa storaret vakkert i Farven og Udvikling Tak, tak      det var saa» 
Munchmuseet, MM K 4714.   Brev. Datert 18.04.1919. 
«Hvor vi nu har Følel- se af Vaar, Solen varmer saa, og tager bort Sneflekkene og saa skal det spire igjen – – –» 
Munchmuseet, MM K 4715.   Brev. Datert 13.09.1919. 
«       Igaar mod- tog vi igjen en stor Overrask else, 1000 Kroner fra Dig. – Inderlig Tak fra os begge og nu idag kom der» 
Munchmuseet, MM K 4716.   Brev. Datert 22.02.1919. 
«tænke paa med disse Eiendomer Folk og Kreaturer, og dertil den slitsome Rationeringen med alle Ting. – Tak derfor hjærtelig Tak for Kortet, alt ved de gamle, tænk! nu Stunder det mod Vaar og Sommer.» 
Munchmuseet, MM K 4717.   Brev. Ikke datert. 
«skeligheder. – Husk nu paa at for os kan Du være ubekym ret, Du har sørget saa for dette og nu veed Du, der er og blir Varer at faa. –» 
Munchmuseet, MM K 4718.   Brev. Ikke datert. 
«alt formeget, Du har jo saamange store Udgifter!» 
Munchmuseet, MM K 4719.   Brev. Datert 17.01.[????]. 
«god Del Brænde i Kjelderen hvor vi dog har Overflod af alt, som Du har sendt os, alt fra Dig.» 
Munchmuseet, MM K 4720.   Brev. Datert 28.09.1925. 
«sidste Tid. Vi har det som sædvanlig nyder godt af det gode Veir, og nu er det saa vakkert om Aft nen med Maaneskin Tenk endnu staar Solsikke frisk, som Du sendte. Imorgen venter vi Laura. –» 
Munchmuseet, MM K 4721.   Brev. Datert 31.10.1919. 
«Bare nogle Ord, for at si, at her er som sed- vanlig, ingen spansk Sygdom i Huset. – Jeg skriver snart igjen.» 
Munchmuseet, MM K 4722.   Brev. Datert 29.05.1904. Filologisk kommentar: Brevet omtaler brannen på "Villa Nova", som skal ha hendt omtrent 8 dager tidligere. Villaen brant ned 21. mai 1904.
«tilbage til det lille Hus, maatte Du nu faa rigtig god Hvile i Sommer. – Her har vi det nogenlunde som sædvanlig, Inger har sine Elever og er frisk, og jeg har travelt med Arbei det til Turisttrafikken. –  …  For vel 8 Dage siden Pinseaften Morgen 4 ½ blev vi vækket af Værtinden, og da vi saa ud stod Villa Nova i fuld Brand. Det var da i fuld Fart at blive paaklædt. – Veiret var stille, blikstille og derved reddedes de omliggende Villaer, vor var jo den nærmeste,  …  Gløder regnede omkring os. – Brandstige blev sat op til os – Kloakvand maatte» 
Munchmuseet, MM K 4723.   Brev. Ikke datert. 
«Stund ude, her omkring Gaarden har vi jo saameget Birkealle. og meget vakkert af Træer og grønt. – Og saa vi den deilige \blaa/ Himmel, som jeg synes er vakkrere end nogensinde, om Aftenen ‹stjerne … › saa vi har det jo saa godt» 
Munchmuseet, MM K 4724.   Brev. Datert 1916. 
«at staa i, tænk at Du har kunnet have Udstilling efter en saadant stridt Arbei de, saa snart efter – Deilig mild Høst og saa vakker, vi plukker endnu Blomster op fra Ha- ven. –      Vi lever saa godt med Grønsaker fra Dig daglig, og saa alt det syltede. Og saa har vi forsynet «Fædeburet» med diverse Kolonialvarer for Vinteren alt af dine Penge; – og Ved og Kox i Kjelderen. –» 
Munchmuseet, MM K 4725.   Brev. Datert 06.12.[????]. 
«alt det øvrige, vi behøver ikke at være ængstelige; jeg kan ikke finde Udtryk for Taknemmelighed der for. –      Nu kommer Koks, og en Masse Ved har vi. – Vi faar 4 Liter Mælk ugent lig og Brød paa Kort. Alt, alt er jo fra Dig. –» 
Munchmuseet, MM K 4726.   Brev. Datert 03.08.1917. 
«været indtraadt, net top for os. – Derfor være Du atter og atter takket paa det hjerteligste. –» 
Munchmuseet, MM K 4727.   Brev. Datert 30.06.1918. 
«saa usedvanlig søde og velmodne. Det var jo en saa stor Forsyning, at vi har fraadset rent. Tak, tak for alt. –» 
Munchmuseet, MM K 4728.   Brev. Datert 18.08.1917. 
«med Sol kom jo beleilig. – Mange Tak for alt hva Du har sendt os af din Have afi Sommer. – det er vægtige Ting! af Kirsebærene igaar fik vi en stor Kruk Syltetøi og 5 Flasker Saft; i denne Tid store Værdier. –» 
Munchmuseet, MM K 4729.   Brev. Datert 25.08.[????]. 
«Dine Blomster fra Ekely har været i Sommer har været en Glæde. –» 
Munchmuseet, MM K 4730.   Brev. Datert 03.12.1913. 
«resten de mange Penge. Vi sætter ind i Banken og kan jo tage deraf, naar det kommer til at trænges. Tak for alt dette! – Hvilken mild Høst vi har havt, – og Logiet her er saa mærkelig lunt – Jeg skulde bare ønske at Du havde det saa i dine Værelser. – Det kom mer vel af hos os at vi boer over en stærk ophedet Leilighed, (Værtens)» 
Munchmuseet, MM K 4731.   Brev. Datert 09.12.1918. 
«sine Arbeider, som altid blier saa nydelige, – hun var her igaar, belæsset med sin store Pakke Smør, som Du havde bragt med til Byen. – Tak for al den Om- sorg!, –      Alt ved gamle» 
Munchmuseet, MM K 4732.   Brev. Datert 30.[??].[????]. 
«paa 400 Kroner. – Tusende Tak, men lad nu dette være for lange Tider! Du har saamange Udgifter!» 
Munchmuseet, MM K 4733.   Brev. Datert 08.04.1919. 
«men, jeg forstaar, det nytter ikke at si mere derom. – Vi har saa meget af gode Saker et rent Forraad, og vi har jo har jo saamange Penge at kjø be for. Tak for det! –      og nu blir der jo ikke Vanskeligheder med at faa kjøbt. –      Det har været svære Tider og endnu blir det udover svære Følger for de Krigførende, især Tydskland. – – Alt som sædvanlig hos os.» 
Munchmuseet, MM K 4734.   Brev. Datert 1916. 
«Tak, tak! for den deilige styrken de Rødvin, Du igjen sendte os. Morsomt at see en af de Folk, der er om Dig og hjælper Dig i Arbeidet, og han har Du jo kjendt i mange» 
Munchmuseet, MM K 4735.   Brev. Datert 23.04.[????]. 
«Isen brut og Bunde- fjorden ligger klar, { … }\ligger/ fri. – –» 
Munchmuseet, MM K 4736.   Brev. Datert 23.05.1918. 
«og Liljerne Pindselil jerne, Vaarens skjønneste yndigste Blomster. – Vi kikker ofte bort til Dig fra Verandaen – det er jo ikke saa tydeligt for mig, som for Inger, men jeg seer da den grønne Sletten og Granhækken. – –» 
Munchmuseet, MM K 4738.   Brev. Ikke datert. 
«at jeg kan see alt det vakkre i Naturen, bare nu alle Smaafuglene, som flyr fra Trærne i Hobevis ned paa Balkonen og henter Mad. – Men min Skrift er daarlig, Du faar undskylde den. –» 
Munchmuseet, MM K 4739.   Brev. Datert 08.06.1918. 
«ud nettop iaar. – \For/Sommeren da vi vare paa Veierland var ogsaa saa skrigende, Du kan huske, hvor alt var afbrændt; – men saa hang det ikke saadan Fare over Landene. – – Grufulde Tider! Vest frontens Rædsler! – vi ere jo sparet for disse.» 
Munchmuseet, MM K 4740.   Brev. Datert [??].10.1928. 
«deles har Plage med Halsen, – men vi faar haabe det blir bedre, naar Veiret blier mindre ‹raat› – og Taagen forsvinder. –» 
Munchmuseet, MM K 4741.   Brev. Ikke datert. 
«meget stort dette, og kan jeg ikke udsige nok min Taknemmelighed mod Dig for dette. Det er alene din svigtende Omhu og jeg ‹ … , saa se den K … , men› altid med Glæde. –» 
Munchmuseet, MM K 4742.   Brev. Datert [??].05.1909. 
«men nu er da Omslaget kommet; vi kan i Eftermiddag see Forandring paa Birketræerne fra Time til Time, vi sidder paa Verandaen og seer dette.» 
Munchmuseet, MM K 4743.   Brev. Datert 21.06.1918. 
«et Telegram fraa Sigefjord fra Ellingsen og Andrea, at de havde faaet sin anden Søn iforgaarsaften. – Alt vel! – Du har kanske ogsaa faaet Besked, – men hun har vel ikke Greie paa Adres sen din. – – Andrea havde bestemt sig til at komme sydpaa isommer, men saa kom da dette iveien. –» 
Munchmuseet, MM K 4744.   Brev. Datert 19.01.1919. 
«nede med Smør for længere Tid, saa Du behøver ikke at tænke paa at sende os os noget, da vi er ogsaa vel forsynet med Madvarer ellers, for længere Tid. Tak for alt dette, for det er jo Dig, som har sørget for dette. – – Vi behøver nu ikke at bruge saa- mange Penge, som Du har sendt os. Vi har saa lidet at kjøbe. Derfor blir det bestandig at sætte ind i Banken. – Jeg er ofte saa ængstelig for, at det blier formeget Du sender os. – Du har saa store Udtællinger.      » 
Munchmuseet, MM K 4745.   Brev. Datert 29.06.1916. 
«at hun skulde holde sig saavidt i Ro og fik Arsenik. – Du sier, hun skal tage lidet Elever, og det gjør hun og, nu er Ferien begyndt, saa nu er hun helt fri. – Ja nu skal vi styrke os riktig, – Tak for alt, hvad Du har sendt os. – Jeg tænker saa ofte paa det store Arbeide Du har. – Du er saameget i mine Tanker.» 
Munchmuseet, MM K 4746.   Brev. Datert 20.08.1915. 
«sendte af Varer ifjor som staaer i Hylder. – Vi lever meget paa Bær og Grønsaker, som ogsaa blier en gratis Vare, da vi har nogle Urtebed. –» 
Munchmuseet, MM K 4747.   Brev. Datert 14.01.1906. Filologisk kommentar: Den franske torpedokrysseren "Cassisni" var på statsbesøk i Norge 8. - 13. januar 1906. Morgenen 12. januar var det jordskjelv på Sørlandet og i Lier. Dersom dette også kunne merkes på Nordstrand, kan det være dét Karen referer til.
«det var jo morsomt, at nettop et franskt Orlogsfartøi, der ‹skjulde› gjæste Norge og Kongen laa her, – og Franskmændene vare saa begeistrede, – de var paa Holmenkollen, – Morgenbladet fortæller at Officererne laa i Sneen og tumlet sig, – «de kyssede Sneen,» fortæller Morgenbladet, – der nu ved at berette alle mulige Ting, – alt naturligvis hvad «de Kongelige» gjør, «hilser venlig paa de agende». o s v – Nu er det bleven en Modesag at age, – efter Kongen, – saa endog Præsident Berner saaes paa Kjælke styret af en Dame. – –      Nei nu maa jeg nok slutte.      » 
Munchmuseet, MM K 4748.   Brev. Datert 18.02.[????]. 
«Sparebankbogen kom igaar fra Kreditbanken.» 
Munchmuseet, MM K 4749.   Brev. Ikke datert. 
«Takker Dig for dit venlige sidste Brev, det var jo hyggeligt at høre om dine Billeder i Tydskland. – Jeg har været noget medtaget og træt i Hodet, men jeg haaber det snart blier Ro for os alle. – Hilsen fra Inger.» 
Munchmuseet, MM K 4750.   Brev. Datert 02.06.1925. 
«Fuglene synger som af al Magt, vi har dem farende udenfor vore Vinduer og det er saa mor somt – Vi har en vakker Veranda, med svær Udsigt og en større Balkon, saa vi har det jo ‹levligt› og stort Areal at bevæge mig i, som jeg og benytter mig af i den deilige Luft. – og Inger ‹har meget hørt› af gode Ting» 
Munchmuseet, MM K 4751.   Brev. Ikke datert. 
«jeg ved ikke om Du har faaet det. Vi har da \faat/ 500 Kr. \med/overflødig, Vi vare bange for, det var an- strængende for Dig at faa ud. – Vi har faaet Brænde for lang Tid, og var heldig at faa for samme Pris som før, Birk og Gran. – –» 
Munchmuseet, MM K 4752.   Brev. Datert 25.08.[????]. 
«da vi sad paa Verandaen, saa det frygtelig ud bort- over hos Deg, vi ventede det skulle brage løs, men saa blev det stille som godt var, og vi kunne lægge oss i Ro! – Vi har da sluppet fra meget meget rædselsfuldt! –» 
Munchmuseet, MM K 4753.   Brev. Datert 23.12.1920. 
«Jeg skriver saa daar lig nu, men mine Tanker er hos Dig – Tak Tak igjen – for alt» 
Munchmuseet, MM K 4754.   Brev. Datert 01.09.[????]. 
«Andrea var med sin Mand her i Søndags, en Times Tid hun traf Laura her. – – Andrea saa godt ud og er fornøiet.» 
Munchmuseet, MM K 4755.   Brev. Datert 24.12.1917. 
« Til Maleren Ed Munch «Ekely» Skøien st. Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 4756.   Brev. Ikke datert. 
« Til Edvard Munch» 
Munchmuseet, MM K 4757.   Brev. Datert [??].06.1918. 
«har synes de ogsaa vare gode. – Tak for de alle. – Nu tørster alt efter Regn, maatte det komme!! Det er en Skuffelse, da det ofte er overskyet. –» 
Munchmuseet, MM K 4758.   Brev. Datert 03.12.1919. 
«Tid; – nu er hun paa Farten igjen med sine Erender og \sine/ Mærker. – . –» 
Munchmuseet, MM K 4759.   Brev. Datert 07.07.1918. 
«Dig, – her hos Værten staar det saa ynkelig til med disse. –» 
Munchmuseet, MM K 4760.   Brev. Datert 03.08.1922. 
«synes saa, – men nu \kan/\jeg/ sige, at vi har leiet \et stort/ godt Værelse paa «Udsigten» et Slags Hvilehjem for Missionærer. – Vi faar og fuld Pension, 2 Etage ligger i en Birkelund lige ved Middelskolen nær Kirken og Trikken maaske vi kan faa leiet bort her, – hvis ikke» 
Munchmuseet, MM K 4761.   Brev. Datert 23.02.1902. 
«Det var da rigtig ondt dette B med Forsendelsen af Billederne dine, det er da skam- meligt, at saadan Skjødesløshed ska finde Sted. –» 
Munchmuseet, MM K 4762.   Brev. Datert 1911. 
«Mange Tak for Kortet for indbydelsen til Hvidsteen, og for Tilbudet af Dyrene, det var altsammen saa snilt af Dig, – vi faar have det tilgode til senere. – Jeg har været noe slidt i Hodet af Varmen og af Breve fra Laura; – jeg skulde have skrevet før,» 
Munchmuseet, MM K 4763.   Brev. Datert [??].02.1904. 
«Kommer Du til at holde Thiis Kunsthistorie eller er det saa, at Du faar Værket gratis. – I første Tilfælde, saa kunde Du addressere det til os, saa kunde vi sende flere Numere til Lübeck, for der er vel den sikkreste Addresse der er udkommet 2 Hefter vi kunne subskribere og have Udlægging for Dig» 
Munchmuseet, MM K 4764.   Brev. Datert [??].12.1894. 
«Vi har været adskilligt ude paa ‹Forben›, hos Prof Myhre Munch og hos Bjølstads, Laura var med og var mærkelig ugeneret. Inger siger at jeg har fortalt før adskillige Ting, som jeg nu har skrevet om, – men Du er nu vant til sligt før. –» 
Munchmuseet, MM K 4765.   Brev. Datert 13.11.1899. 
«Inger er bedre fra Forkjølelsen.» 
Munchmuseet, MM K 4766.   Brev. Datert 09.04.1900. 
« … af og nogettil› Sol, og da er det saa vakkert mellem Træerne og oplivende; –» 
Munchmuseet, MM K 4767.   Brev. Datert [??].04.1907. Filologisk kommentar: "Fyrstebesøket" som Karen omtaler her, dreier seg om besøket gjort av den danske kongefamilien i april 1907. De ankom Kristiania 29.04.
«Skjøn stelle med Klæderne, et Par lyse Dresse lægger jeg tilside, – muligens Du kunde bruge dem og som Du siger en Arbeidsdress. – Jeg saa ingen Ulster men et Par store Kraver, som vist har tilhørt en saadan.» 
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev. Datert 09.03.1902. 
«Inger hørte igaar af Fru Grønvold, at en Dame, som havde været hos Eriksen i 3 Aar havde udtalt sig saa rosende om Fru Eriksen; saa vi kan være sikker i den Henseende. –» 
Munchmuseet, MM K 4769.   Brev. Datert 28.[??].1893. 
«Jeg havde ikke forseglet Brevet, da Inger kom med Brevkortet dit, derfor maa jeg skrive nogle Ord igjen. Jeg vil bede Dig ikke i paa nogen Maade være foruroliget, da vi har det bra med Penger, – vi har klaret Husleien, og betalt paa Forskud Husleien her, kjøbt adskilligt og betalt hos Land- handleren, enda har vi ligen- de Penger og Inger har tilgode for forrige Maaned 30 Kr og nu er det altsaa slut med denne Maaned og faaer altsaa ind nær 60. – Saa, om vi senere skulde blive i Forlegenhed, har vi jo Sølvet. – Du maa derfor ikke tænke paa os. – Vi har desuden kjøbt meget nyt, – som vi maatte havt ladet være, dersom vi var nær indpaa. – Vær derfor rolig. – Gid Du bare havde det» 
Munchmuseet, MM K 4770.   Brev. Datert 20.09.1913. 
«optar hende, sammen med en sver Forfængelighed. – Det gjelder at hun kommer ind i et ordent- ligt Arbeide, kommer hun nu op i Nordland, blir nok dette \arbeidet paa/gjennomført. Det er saa godt, at Onclerne har Rede paa hende; og har sendt os forberedende Breve, «for at vi ikke skulle blive altfor skuffet». Hun er jo svært pen, ja kan være imellem ordentlig bedaarende men bevidst i høieste Grad. – hun er blitt vist frem paa Præstegaarden og det ligger i hende, hun maa sees og beundres. – Bedstemoren har sat i hende meget uheldigt, Fordringsfuldhed paa ‹Andreas J … ›» 
Munchmuseet, MM K 4771.   Brev. Ikke datert. 
«Tak for Skinken!» 
Munchmuseet, MM K 4772.   Brev. Datert 19.12.[????]. 
«Tak, tak kjære Edvard for alt, den deilige Gris!» 
, .   Brev. . 
«Forstaaelse. –      Byen er vist ogsaa interessant.» 
Munchmuseet, MM K 4774.   Brev. Datert [??].06.1913. 
«Det er vist, Andrea har stor Lighed med Sophie og Andreas, – men opdraget i sin Bestemor «Nannas» Principper og ligner meget paa Moren. – Hun er noksaa ja meget lynsnar i Tanke saa der mangler ikke Evne til Udvikling. – Nu kommer den gamle ind til Kristiania fra den 24 til den 28de og da skal disse to farte omkring. Andrea gleder sig saa Beste- morens Komme. – Vi er fornøiet fordi A skal til Nord- land og haaber paa Fru \Dr./ Kincks Indvirkning. –» 
Munchmuseet, MM K 4775.   Brev. Datert 28.12.1910. 
«maa jeg holde Diæt for Blærekathar ikke spise Salt, saa Inger var noksaa i Forle- genhed, da hun havde kjøbt Fiskefarce der var for stærkt saltet, – derfor blev hun saa glædelig overrasket, at det skulde lage sig saa, at jegvi skulde faa en saa mild og styrkende Mad …  i flere Dage. –      Nu er jeg Gudskelov! bedre, – meget bedre.» 
Munchmuseet, MM K 4776.   Brev. Datert 26.12.1913. 
«Tak for Brevkortet og Juleønsket. – Inger fik det paa Stationen ieftermiddag og da fik hun see, at Du hav- de sendt Bøker. Hun fik da fat i Pakken. Tusinde Tak! kjære Edvard! for den nydelige Præsent til baade Inger og mig.      Inger er i Sel- skab iaften hos Botten-Hansens og jeg tok derfor strax fat i Bøkerne til Underholdning. – Julaften kom en deilig Kalkun fra Dig, Du skal have mange, mange Tak for den, hvor den kommer til at blive\skaffe/ deilig Retter. –» 
Munchmuseet, MM K 4777.   Brev. Ikke datert. 
«Efter saameget Slit og me megmeget ellers at staa i maa Du nok see at samle Kræfter. – – Vi har det jo bra nu, – efter megen Uro Solen skinner saa deiligt ind saa oplivende efter saa meget Regn og Mørke og efter saamegen Uro i San» 
Munchmuseet, MM K 4778.   Brev. Datert 14.07.1918. 
«er noksaa utydlig, Øinerne svigter noget imellem, men jeg maa jo ikke klage, jeg har faaet bruge dem saalænge. –» 
Munchmuseet, MM K 4779.   Brev. Datert 27.03.1908. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4780.   Brev. Datert 21.09.[????]. 
«Du maa jo …  at litt Ro! –» 
Munchmuseet, MM K 4781.   Brev. Datert 10.07.1917. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4782.   Brev. Ikke datert. 
«og det Kort fra Berllin, det var saadan Glæde!» 
Munchmuseet, MM K 4783.   Brev. Datert 1913. 
«Forresten skal hun have stærkt Bryst sagde hun, – Haaber at Opholdet hos deroppe i Sortland, kan blive gavnlig for hende. – – Snart faar vi vel høre fra hende derfra. –» 
Munchmuseet, MM K 4784.   Brev. Datert 30.03.1917. 
«jo saadan Begeistring for dine Arbeider. –» 
Munchmuseet, MM K 4785.   Brev. Datert 25.04.1914. 
«os sin Forlovelse. Kanske Du allerede har faaet Underretning, men jeg beretter det alligevel. – Det er en ung Mand 21 Aar, Arne Ellingsen, som hun er forlovet med, Søn af Jens Ellingsen, Rengtefjord Sortland, meget rig Mand Disponent og Directør for Hindø Dampskibsselskab, 2 Sønner en Datter. – Svert bra jevne Folk, altsaa et glimrende Parti, – nydeligt Sted, meget forstandige Folk! – :» 
Munchmuseet, MM K 4786.   Brev. Datert [??].07.1909. 
«Byen iformiddag for at sætte i Banken for hver især. – Saa beholder vi endel tilbage til Reiser og vi behøver da ikke at see saa nøie paa Udgifterne. – Til nogle gamle, som Ingeborg, Mor Sletta og Kaisa tar vi noget af. Saa betaler vi ogsaa Skatter. – Tak, tak: Det er ligesom saa utrolig, at Du er kommen san oven paa. – Da Jeg ryddet op i Skuffene, traf jeg paa den gamle» 
Munchmuseet, MM K 4787.   Brev. Datert 12.08.1918. 
«ifjor og, hvor denne Frugtspise er sund og god. – Hvor vi har dog ‹nå› hat det godt i Sommer med saameget at dette. –» 
Munchmuseet, MM K 4788.   Brev. Datert 23.12.1925. 
«Hjertelig Tak kjære, kjære Edvard for din Julegave, som vi modtog igaar i ‹Thec› fra Kristiania Spa rebank;» 
Munchmuseet, MM K 4789.   Brev. Datert 20.08.1913. 
«, men det kan ikke lade sig gjøre. –» 
Munchmuseet, MM K 4790.   Brev. Datert 30.07.[????]. 
«Veir, saa alt lover godt igjen. Det er da en Spæn ding Menneskene holdes i, – saa ogsaa med Veiret» 
Munchmuseet, MM K 4791.   Brev. Datert 12.12.[????]. 
«De allerbeste Ønsker sendes Dig til din Fødselsdag med mange, mange Hilsener –» 
Munchmuseet, MM K 4792.   Brev. Datert 11.05.1917. 
«Edvard! for din utræt- telige Omsorg. –» 
Munchmuseet, MM K 4793.   Brev. Datert 20.08.1919. 
«gode Saker. – . – Hvilke deilige Roser Du har! – – Haaber Du er frisk, efter den spanske Sygdom, føles jo saa længe Træthed» 
Munchmuseet, MM K 4794.   Brev. Datert 11.12.1925. 
«din leie Broncitte, hvor dette er svært ondt for Vinteren er jo været strid. – Vi faar haabe at Solskindsdagene  …   … » 
Munchmuseet, MM K 4795.   Brev. Datert 17.05.1925. 
«Inger er ude og seer paa Togene» 
Munchmuseet, MM K 4796.   Brev. Datert 30.10.1918. 
« Hodet, aa den deilige Sol, som splitter Taaken saa vidunderlig ad.» 
Munchmuseet, MM K 4797.   Brev. Datert 12.02.1917. 
«Koks; – og Poteter har vi og \noe/ igjen af dine deilige. – Det er saa snilt af Dig, kjære Edvard. at Du har saadan Omsorg. –» 
Munchmuseet, MM K 4798.   Brev. Datert 01.06.1925. 
«Laura var her igaar, hun fry- der sig i sin Leilighed. – Inger sender Dig mange hilsener. –» 
Munchmuseet, MM K 4799.   Brev. Datert 02.09.[????]. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4800.   Brev. Datert 07.03.1918. 
«maatte jo selvfølgelig komme ved Rampen, som altid maa kom indfinde sig, – ved given Anledning; – og dette blir vel stanset nok- saa snart. –» 
Munchmuseet, MM K 4801.   Brev. Datert 11.07.[????]. 
«over, den var nok saa svækkende; nu er jeg bedre og sidder ude i den deilige Luft. – Jeg fikk en lei Bron cit, som nu er over igjen  …  –» 
Munchmuseet, MM K 4802.   Brev. Datert 17.05.1915. 
«staar vakkert, det lile Regn har frisket op, og det seer jo ud til vi faaer mere. –» 
Munchmuseet, MM K 4803.   Brev. Datert 02.12.1916. 
«Nu er Du da kom- men tilbake fra dine Reiser, Du har jo været i Stockholm og- saa. – Igaar kom der fra Moss Privatbank igjen Penge fra Dig 200 Kroner, saamange Penger igjen. – Mange mange Tak fra» 
Munchmuseet, MM K 4804.   Brev. Datert 22.10.1913. 
«i aften kommer gul Seddel. – Tak skal have kjære Edvard, for al din Venlighed. Ingers Forkjølelse er meget i Bedring, – hun holder paa i dette Øieblik med Eleverne, – og er hun svært fornøiet i dette Ar- beide. – Solen skinner saa straalende oplivende gjennem Værelserne \nettopp nu/, det er saa vakkert, – nu har vi \jo/ havt en Stund Taake og Mørke med noget Regn mildt, saa vi har Blomster fra Haven endnu, – men nu er det vel snart forbi. – – Gid Du vilde faa godt af Berlinerturen, og ikke altfor meget Strid. –» 
Munchmuseet, MM K 4805.   Brev. Datert 25.01.1915. 
«Det er noksaa felt med alle disse Jernbaneulykker – Men nu – alle disse Jordskjælv i Italien, og Krigens Uhyrlighed, – hvor jeg synes, det er trygt og godt dette med Laura, en saadan Hvile… Hun kan jo ikke have det bedre. – –» 
Munchmuseet, MM K 4806.   Brev. Datert 20.05.1914. 
«reise op til \Lillehammer/ for Luftens Skyld. –» 
Munchmuseet, MM K 4807.   Brev. Ikke datert. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4808.   Brev. Datert 15.04.1918. 
«Natten.. De gode styr kende Saker takker jeg saa hjertelig for. – – Det er nok ikke mange som kan have det saa. –» 
Munchmuseet, MM K 4809.   Brev. Datert 18.12.[????]. 
«de seer jo velvillige ud.» 
Munchmuseet, MM K 4810.   Brev. Datert 15.10.1915. 
« Maleren E. Munch Grimsrød Jeløen Moss.» 
Munchmuseet, MM K 4811.   Brev. Datert 14.11.1916. 
«og godt, Tak for det, kjære Edvard! og Tak for hvad Du lover os til Jul, men er det ikke Synd paa den lille Grisungen som fryder sig i Stalden med de vakkre Heste. –» 
Munchmuseet, MM K 4812.   Brev. Datert [??].12.1917. 
«var hun ængstelig. – Nu kommer hun en Dag i Julen, og faaer see hvor godt jeg faaer hvile i den» 
Munchmuseet, MM K 4813.   Brev. Datert 1913. 
«søte St Bernhards-Hvalper, og saa en Skovkat, som er Lauras Yndling, rigtig en Skjøn- hed af en Kat. Dette Dyre liv med den lille kvikke Smaapike er der noget saa morsomt ved. – Og synes jeg saa godt om Fru Smeds rud Maate.» 
Munchmuseet, MM K 4814.   Brev. Datert 1901. 
«ud og taler om \være/ Arbeidet som noget saa godt for sig. Vi ere meget ovenpaa med Penge. – Jeg er aldrig ude, – og ved intet at –fortælle af Interesse; – men saa tygger vi Bladerne, og det er fælt morsomt, – Inger læser jo gjerne høit. Saa holder Laura os med Bøger, og Inger læser om Aftenen, medens jeg arbeider. – Vi følger derved lidt med Tiden. – Nu faaer jeg nok slutte med mange hilsener fra Inger.» 
Munchmuseet, MM K 4815.   Brev. Ikke datert. 
«foruroligende Ting, – – men det kan jo vende sig i en Braavending, om det seer noksaa umulig ud; –» 
Munchmuseet, MM K 4816.   Brev. Ikke datert. 
«En hjertelig Hilsen til den deilige Pindsefest fra os begge» 
Munchmuseet, MM K 4817.   Brev. Datert 18.02.1925. 
«forstaa denne min daar- lige Skrift. – –» 
Munchmuseet, MM K 4818.   Brev. Datert 25.12.[????]. 
«jeg dit Kort Tak tak» 
Munchmuseet, MM K 4819.   Brev. Datert 29.[??].[????]. 
«klager jo saa svert over den. – Vi har det jo bra her, en solid varm Leilighed og god Levemaade. Hvor Du har sørget vel for os, kjære Edvard! gid jeg kunde gjøre noget igjen for Dig – –» 
Munchmuseet, MM K 4820.   Brev. Ikke datert. 
«al din svære Slit i det store anstrengende Arbeide. – komme Dig rigtig godt. –» 
Munchmuseet, MM K 4821.   Brev. Datert 05.01.[????]. 
«nu igaar kom der igjen fra Kreditbanken den store Sum 1000 Kroner – Tak tak! for dette fra Inger og din hengivne for al din Omsorg.» 
Munchmuseet, MM K 4822.   Brev. Ikke datert. 
«Takker Dig inderlig for dit hyggelige Brev, det var saa morsomt at høre, om de for skjellige Ting der kunne optage Dig Gulvpudsing  …  og Kogning over  … » 
Munchmuseet, MM K 4823.   Brev. Ikke datert. 
«Og saa skulle Du ogsaa have , hva det var god …  at Du havde Een, som boede hos Dig ovenpaa, det blev da en ‹mer kelig› hjælp for for Dig. under det vanskelige at Du ogsaa laa syg. Alt her sedvanlig» 
Munchmuseet, MM K 4824.   Brev. Ikke datert. 
«at Du er plaget af den Broncit. – Læg et Vat stykke firkantet bestrøket indeni med ‹stødt› Kam- fer, mellom Uldtrøien og Skjorten, – det har en Gang hjulpet mig. – Det er saa godt nu at være ‹passet slig på›» 
Munchmuseet, MM K 4825.   Brev. Ikke datert. 
«ter. – og herefter lad det være med Kr 100 om Maaneden, det er storartet nok dette.» 
Munchmuseet, MM K 4826.   Brev. Datert 09.12.[????]. 
«Bare Du forstaar min Haandskrift nu!» 
Munchmuseet, MM K 4847.   Brev. Datert [??].12.1924. 
« Hr. maler Edv. Munch Skøien pr.  Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 4859.   Brev. Datert 09.04.1927. 
«Netop mottog vi dit brev. Tante blev saa gla, og hun takker dig saa for det hyggelige brev. – Vi har begge vært forkjølet igjen, men er nu over det. Her er det skarpt, men saa er der vel jevnere temperatur her.» 
Munchmuseet, MM K 4867.   Brev. Datert 01.04.1929. 
«Vi blev saa overrasket, der kom en deilig buket ind til os. Tusind tak fra os begge. En gammel bekjendt, frk. Veseth, en organistinde traf jeg i kirken, og bad hende med til middag. Hun hygget sig meget. Jeg spilte en hel del, og hun var aldeles forbauset over min fremgang i musik. Hun sa at mine stykker var som meislet, og at det var forbausende hvordan jeg mestret teknikken. Jeg har faat saan styrke i fingrene, at jeg kan spille det fineste pianissimo. Dette har jeg faat ved i 3 år, hver ledig stund» 
Munchmuseet, MM K 5082.   Brev. Datert 14.10.1908. 
«Da jeg fik dit Brev havde jeg intet hørt om at Du var paa et Nerve- sanatorium; – men jeg synes med det samme, at det var godt og rigtig af Dig, at Du have taget den, Bestemmelse. – Spar nu ikke paa Tid eller Penger.» 
Munchmuseet, MM K 5083.   Brev. Datert 27.09.1914. 
«Takker Dig hjertelig for kortet jeg fik igaar Jeg forstaar saa godt Du maa have meget at staa i og de mange vanskeligheder med dine Saker i Tydskland, – som denne ulykkelige» 
Munchmuseet, MM K 5084.   Brev. Datert 13.12.1913. 
«Igaar var vi stærkt optat med alt det, som blev skrevet om Dig i Aviser og Tidsskrift. Det var saa underligt, kaldte tilbake saameget af det oplevede og følte» 
Munchmuseet, MM K 5085.   Brev. Datert 16.02.1916. 
«» 
Munchmuseet, MM K 5086.   Brev. Datert [??].[??].1916. 
«Hvor jeg takker Dig for al din Venlighed for al din Omsorg for os, Du kan tro! vi forstaar det vel i denne oprevne Tid. Og saa, naar der kommer Sygdom til og man staar der med smaa Kræfter og daarligt Syn, hvad er det ikke da at have Een som har Hjerte til at Tage sig af Een. – Hvor jeg takker Dig atter og atter for dette. –» 
Munchmuseet, MM K 5087.   Brev. Datert 09.09.1916. 
«Jeg saa af Gaarsavisen at Du nu er færdig med dine universitetsbilleder og har overleveret dem. – Hvor jeg synes dette er godt, og jeg ønsker Dig inder» 
Munchmuseet, MM K 5088.   Brev. Datert 21.12.1916. 
«Mange Tak for dit kjære Brev som jeg fik igaaraftes, og for det storartede Tilbud, jo, det kunde nok være noget det, at reise paa en saa komfortabel Maate. Men vi faaer have det tilgode; imidlertid Tak for din Omsorg dine venlige tanker for os. –» 
Munchmuseet, MM K 5089.   Brev. Datert 07.09.1917. 
«Tak for igaar, det var saa festligt og godt i alle Henseende. Og saa den deilige, storartede Kjøre tur i den magelige Vogn var saa opfriskende; vi vare saa heldigt med Veiret,– saa vi kunne derfor være og sidder ute i det frie om Eftermiddagen efter at have spist en deilig Kyllingmid- dag. – Nu har jeg der ty-» 
Munchmuseet, MM K 5090.   Brev. Datert 03.10.1917. 
«Igaar kom der 200 Kroner igjen fra Dig kjære Edvard og maa jeg igjen sende Dig vor hjerteligste Tak. – Du kan være for- sikkret om, at vi» 
Munchmuseet, MM K 5091.   Brev. Datert 29.12.1917. 
«Mange Tak for dete Brev- kort, og Tak fra Inger og mig for den deilige Rosensæbe og Sukkertøiet, Billedet af Fru Bohr og Hoffmans Pastel er indpakket. –» 
Munchmuseet, MM K 5092.   Brev. Datert 09.05.1920. 
«Bare en hjertelig Hilsen, imorgen 10de Mai er det jo din Mors 83de Fødsels- dag,– som ihukommes ad os alle!» 
Munchmuseet, MM K 5093.   Brev. Datert [??].[??].1924. 
« Tak inderlig Tak, for Brevet og alt hvad Du gjør for os,– Alt formeget i disse vanskelige Tider vi har jo nu for lange lange Tider, – vi har jo ogsaa af dine for store Sendinger kunnet sætte ind i Banken, saa vi har jo ogsaa der –» 
Munchmuseet, MM K 5094.   Brev. Datert 12.06.1910. 
«Idag har vi en glødende Sommerdag, alt er saa udviklet, endda en 12 Dages Tid til St. Hans.» 
Munchmuseet, MM K 5095.   Brev. Datert 13.04.1911. 
«Mange Tak for Brevet og Tak for de søte smaa Blaa veis fra din egen Skov, det \er de/ første jeg har seet iaar.» 
Munchmuseet, MM K 5096.   Brev. Datert 17.12.1911. 
« Tak for Kortet, saa Du har været paa de Kanter igjen. Prospæktet kjendte vi godt; vi sad nettop der i Sommer i Parken og hav- de den gamle Fæstning ligeover- for.» 
Munchmuseet, MM K 5097.   Brev. Datert 08.07.1912. 
«Nu er vi da kommen hjem igjen, vi fik ved vor Ankomst en gul Seddel til vor store Overras- kelse paa 2000 Krone, nu ven ter vi at høre din Bestemmelse, kanske Du har skrevet til Strausburg – Tak tusind Tak, det er saa enestaaende at Du kan gjøre alt dette for os.–» 
Munchmuseet, MM K 5098.   Brev. Datert 17.09.1913. 
«Takker Dig hjertelig for Brevet, og jeg takker Dig for alt, hvad Du har gjort og gjør for mig, tænk nu igjen sat saamange Penger ind i Kristiania Sparebank hele 1500 Kr. Det var jo en svimlende Sum i gamle Dager. Men, hvor ondt, at Du have saamegen Kav og Mas, og nu igjen disse Udstillinger, hvor trængte Du ikke, at hvile for dem.» 
Munchmuseet, MM K 5099.   Brev. Datert 13.07.1896. 
«Jeg skriver nu om alt dette, fordi jeg tænker, at Du har det hos Dig alligevel, og fordi at jeg synes, at et ulykkeligt Ægteskap vilde være saameget være end Døden; dette holder jeg for mig, naar jeg tænker paa ham. – og da blier det lettere for mig hans Død.– og dette ville jeg Du ogsaa skulde komme til. – Nu skal jeg herefter ikke mere berøre dette.» 
Munchmuseet, MM K 5100.   Brev. Datert 15.10.1896. 
«Det er noksaa længe siden vi hørte noget fra Dig, imellem kom- mer den Frygt paa, om der skulde feilde Dig noget.– jeg kan jo ikke nægte for, at mine Tanker dreijer sig meget om Dig. – Vi har det bra, en Deilig Høst mild, saa vi har endnu Blomster i Haven. – Det lader til at Beqvæmmeligheden er lun.» 
Munchmuseet, MM K 5101.   Brev. Datert 29.01.1897. 
«ymte om, at der var Haab om at faa det, men saa gik det saa lang Tid hen, før vi fik Meddelse derom, saa vi troede en anden havde faaet det. – Inger tog en af dine Mapper og forærede gamle Grønvold i den Anledning for- di han har været virksom her. – Han havde nok lidt Betænkelighed ved at tage imod den\Mappen/, da hun gjorde det paa egen Haand, – men vi vidste, Du ikke havde imod det. – Nu er jeg ogsaa saa glad for din Skyld. – det har været saa ondt, at Du som har saameget at kjæmpe med, ogsaa skulde have dette paa Dig med Penger at sende til os –      Jeg seer Du udstiller her af Bladene, Rosenkrands-Johnsen udtaler sig forstaaende, vi har endnu ikke været paa Udstillingen.» 
Munchmuseet, MM K 5102.   Brev. Datert 02.09.1898. 
«Nu ere vi da komne hjem til Nordstrand med alle vore Sager det regnet godt igaar, Luften var saa fugtig at Gardinerne her vare ganske vaade. Jeg kom til at tænke paa Jakkeærmene dine. – det var altsaa den fugtige Regntaage, der var trængt ind i Værelset. –» 
Munchmuseet, MM K 5103.   Brev. Datert 11.01.1900. 
«Jeg takker Dig for Brevet, som vi fik paa Stationen iaften; det var ondt at høre, at Du igjen har været daarlig, og at Du er søvn- løs, det var svert ondt; – men Du faar drive med Bromcalium og skulde det ikke være sa godt med Chinin?      Naar Du ligger søvnløs,saa tænk ikke stærkt paa noget, men lad Tankene fare til fra den ene ubetydelige Gjenstand til den anden og saa fort væk – ikke stands ved noget, – dette har jeg prøvet hjælper. – Jeg har ofte i længer Tid af Gangen været» 
Munchmuseet, MM K 5104.   Brev. Datert 07.02.1901. 
«Du forundrer Dig vel over at faa Brev fra mig – og har jeg heller intet at skrive om, – men jeg følte saadan Trang iaften til at gjøre det. Jeg har ikke seet Dig siden Julaften paa Lian Station, da vi skulde reise til Frederikstad. Jeg kan ikke sige, hvilken Ulyst jeg havde paa denne Tur,– hvor» 
Munchmuseet, MM K 5105.   Brev. Datert [??].10.1902. 
«Tak skal Du have for Brevet, det kom om Morgenen på min Geburtsdag, og det var saa hyggeligt. – Jeg kan ikke tænke mig noget saa underligt, at Du tilslut kom løs fra dette umoralske, simple Kvindemenneske, – der kunde blevet dig \hele/ Livs Ulykke. – «Hun kan ikke være normal det er det eneste som undskylder hende.» Dette har hendes \Søster/ sagt og saa er det vel ogsaa–» 
Munchmuseet, MM K 5106.   Brev. Datert 22.03.1904. 
«  Tak skal have for Brevet, vi modtog igaar, det var rigtig en glædelig Begivenhed for os,– Det er saa usigelig godt at høre, at Du nu har faaet kjæmpet Dig igjennem til fuld Forstaaelse og Anerkjendelse.» 
Munchmuseet, MM K 5107.   Brev. Datert 01.09.1904. 
«Tak for Kortet, vi har fuldt forstaaet, at Du her har været udsat for en drukken Mand, vi kjender Dig for godt til at tro paa, hvad der kommer frem i Aviser, – Vi veed saa godt, at Du ikke har fornærmed Manden men, ar han har været drukken og kanske troer Du har gjort det. –» 
Munchmuseet, MM K 5108.   Brev. Datert 05.09.1904. 
«Det er saa godt at vide, at Du er kommen «velbeholden» som Du siger, tilbage til dit lille \Hus/ og kan være i Ro.– Jeg ved ikke, om mit Brev er kommen til Dig, jeg adresserede det til frie Udstillinger i Kjøbenhavn, men som jeg forstaar, var Du da alt paa Tilbageveien. – Hauk- lands Artikel var da saadan, at man ret kunne forstaa, hvor ukorrekt\usand/ den var fra først» 
Munchmuseet, MM K 5109.   Brev. Datert 05.05.1894. 
«Du er da rent for flot, som igjen sender os Penge, mange Tak fra os Allesammen; – Og saa tak for Brevet og Photografiet;– jeg behøver ikke fortælle Dig, hvormeget det glædede os. – Laura har været rent oplivet, og dertil kom Korrespondansen i Morgenbladet med store Typer «Fra Munchs Atelié i Berlin» Du har naturligvis læst den.» 
Munchmuseet, MM K 5110.   Brev. Datert 11.03.1894. 
«– Brevkortet har jeg faaet, og jeg takker Dig for det,– det er så godt at faa høre fra Dig.. Du har altså ikke hørt fra Finne,– det er noksaa gement – hvis han trækker sig tilbage,– –det var forresten noksaa slemt at dette Billede skulde gaa væk,– rige Folk ere altid Gniere – – jeg er lei over at jeg ei skulde kunde faa sendt Dig en Sum;– og endda talte Manden som om han var Kjender af dine» 
Munchmuseet, MM K 5111.   Brev. Datert 18.05.1909. 
«Tak for dine Brevkort fra Arendal og Kragerø, det var saa kjært og hyggelig at høre fra Dig. . Og nu maa jeg ønske Dig en rigtig god varm Sommer og at Du maatte komme Dig rigtig godt og trives godt.– Til en Begyndelse fik Du jo et svert koldt Veir, rigtig et» 
Munchmuseet, MM K 5112.   Brev. Datert [??].[??].1909. 
«Tak for Brevet, det var da hyggeligt at høre, at Du skulle tage Dig en Tur til Kristian- sand; I dette vakkre Høst- Veir maatte jo denne Afvex- ling være noget for Dig.– Der skal der jo være saamange nydelige Steder. Klimatet er jo ogsaa saa mildt og godt. – Med Hensyn til os, er der intet i Veien. Det gjaldt jo egentlig bare at træffe Dig og hilse paa Dig.–– Reisen ville blive kostbar– Inger maatte jo indstille endel Musiktimer.» 
Munchmuseet, MM K 5113.   Brev. Datert 07.11.1909. 
«Hvor det skal blive kjært engang at træffes, tak tak, for dine venlige Indbydelser. Det skulde nok være hyg- geligt at see dit Opholdsted, om det end skulde blive udover mod Vintertid, det kan jo være vakkert da og. –» 
Munchmuseet, MM K 5114.   Brev. Datert [??].[??].1905. 
«ning, men kanske Landets Fred sik res bedst ved Kongedømme,– i allefald ligeover for Sverige– Den nye Konge har allerede ved sit Væsen og Fremtræden vundet eller skaffet Tillid endog Repu blikanerne respecterer ham.» 
Munchmuseet, MM K 5115.   Brev. Datert 29.04.1906. 
«Mange mange Tak for Brevet, som kom idagmorges, der var saa forfærdelig morsomt at høre fra Dig igjen, tænk at Du nu er i Berlin igjen. – Dette med Prinds Eugen maatte være underlig for Dig, i et Nu maatte Du jo tænke paa alt, hvad der var padderet 7de Juni;– det var svert godt og hyggeligt, at Prindsen taer det paa den Maade. – Og saa hvor godt er det ikke, at Du, trods alt ond, trænger saa» 
Munchmuseet, MM K 5116.   Brev. Datert [??].[??].1906. 
«x et Billede \Motiv/ fra Kjøbenhavn, ærgeligt for de andre Kunstnere, som kunne trænge saa vel at faa solgt. Vi traf Fru Heyerdah forleden, hun talte i et væk om de sørgelige Kunstforhold om Armoden blandt Kunstnerne, og hun var saa oprevet.–» 
Munchmuseet, MM K 5117.   Brev. Datert 25.12.1906. 
«Tak for Brevet, som vi fik saa lige til Julaften, det var saa oplivende.– Vi havde nok tænkt dette med Oline, men nu var det saa deiligt, at vi kunne sige Du i dit Brev havde sagt det.– Inger var hos hende igaar Juleaften og hun blev saa overstrømmende glad. Jeg troer, nok hun skriver selv og» 
Munchmuseet, MM K 5118.   Brev. Datert 29.01.1908. 
«Tak, mange Tak for Brev kortet, det kom saa glæde- ligt, da jeg ikke har været uden Frygt for at muligens kunde være syg.– Der har væ- ret jo saamegen Sygdom i denne Vinter, den har været saa usikker, snart streng Kulde og saa igjen taa- get mildt vaadt usundt Veir. – Ja det er jo ikke saa uvist heller om Du ikke ogsaa har havt Influenca.» 
Munchmuseet, MM K 5119.   Brev. Datert 13.11.1915. 
«Mange hjertelige Hilsener sendes Dig med Tak for de pene Brev- kort, Du sendte os fra Kjøbenhavn.–» 
Munchmuseet, MM K 5120.   Brev. Datert 18.10.1915. 
«Dit kjære Brev takker jeg Dig hjerteligt for alt hvad Du har gjort for mig og for os alle, jeg kan ikke nok faa udsagt det!–» 
Munchmuseet, MM K 5147.   Brev. Datert 1892. 
« Tak for Brevet jeg fik det igaar.– Det var slemt at I endelig skulle faa den leie Influenca,– kjære vær forsigtig efter paa;– at hvor det er leit,– det taer saa paa Kræfterne.– Hvor dog Vinterene er leie nu, med den Vexlen af stræng Kulde og Tøveir,– ogsaa altid denne Influensa.–» 
Munchmuseet, MM K 5354.   Brev. Datert 08.08.1911. 
« Til Maleren E. Munch Ramme, Hvidsten Norge.» 
Munchmuseet, MM K 5356.   Brev. Datert 08.02.1918. 
«Tusind tak for kortet til min fødselsdag og for pengeseddelen. Vi hadde Laura til middag. Til aftens spiste vi røde poteter og sylte.» 
Munchmuseet, MM K 5898.   Brev. Datert 24.12.1921. Filologisk kommentar: Tom, poststemplet konvolutt adressert til Munch.
« Til Maleren Edvard Munch «Ekely» Skøien St.  pr – Kristiania» 

Karen Bjølstad er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1334.   Brev fra Akers Ligningsvæsen. Datert 18.02.1932. Se s. 1
«Ved gjennemgåelse av skattelisten 1931/32 finner man at avdøde rentenist frk. Karen Bjølstad resterer herredskatt til Aker kr. 84.– + omkostninger kr. 3.–, tilsammen kr. 87.–.»
Munchmuseet, MM K 2810.   Brev fra Max Linde. Datert 14.07.1905. Se s. 1
«〃 Frl. Karen »
Munchmuseet, MM K 2817.   Brev fra Max Linde. Datert 06.01.1906. Se s. 1
«Ich sende Ihnen morgen per Postanweisung M. 400. – und benachrichtige Sie, dass ich zugleich an Frl. K. , Nordstrand M. 100.– sandte.»
Munchmuseet, MM K 4493.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.11.1901. Se s. 2
«kjendt fra før. – Inger har hentet Uhret dit og Pengene. – Vil det ikke være slemt for Dig at undvære Uhret? – – – Gid Du nu ville faa det rigtig hyggeligt og godt i Vinter og være frisk. – Vi ere friske og har det bra, Inger har saa passelig Elever og jeg har fuldt op af Arbeide med mange Dukker fra Dopheide og Husfliden og Broderier; – vi har saa rigelig Fortjeneste; – og dette er saa tilfredsstillende, ‹nu til› Jul er det især saa meget. –      Laura er fremdeles saa interesseret med sine Baand. – Hun var saa fornøiet»
Munchmuseet, MM K 4807.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«
hjertelig hilsen din heng. K Bjølstad»
Munchmuseet, MM K 5054.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 19.08.1878. Se s. 1
« Karen Bjølstad (se bag»
Munchmuseet, MM K 5086.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1916. Se s. 1
«x Karen Bjølstad»
Munchmuseet, MM N 197.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«Under alt dette havde jeg en svær Nervesygdom at kjæmpe med og havde store Arbeider ved Siden af mine Pligter ligeover {I}Laura og mi Tante og Inger hvilke Pligter jeg med stor Skuffelse så mig forhindret i at ‹indfrie› …  { … }det så godt som jeg ellers havde kunnet gjøre»
Munchmuseet, MM N 1698.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933. Se bl. 1v
«Med al respekt for min udmærkede tante Karen Bjølstadsom alle elsker vil hun gjerne sætte min far lidt lidt for meget over i meget min far i skyggen At netop alt sjælelig skulde komme fra morsslægten finder jeg ikke rimeligt – Den nervøse oprevethed og kunstnernaturen må vel mest være fra farssiden –»
Munchmuseet, MM N 3751.   Brevutkast fra Edvard Munch til Skattefogden i Oslo. Datert 07.06.1931. Se s. 1
«I ca. 20 år har jeg utbetalt til frøken Karen Bjølstad og min søster frøken Inger Munch som bodde sammen et årlig bidrag av kr. 4.000.– samt dessuten oftere leilighetsvis gitt dem andre bidrag. Av disse beløp ser jeg at frøken Karen Bjølstad har opspart således at hun ved sin død efterlater sig en formue på 15 a 20.000.– kroner. I frøken Bjølstads testamente er min ovennevnte søster frøken Inger Munch og jeg innsatt som hennes arvinger. Det synes mig liten mening i at jeg, når jeg nu får disse penger tilbake, skal betale arveavgift av dem og jeg tillater mig derfor å andra om at sådan arveavgift i dette tilfelle må bortfalle. Jeg vil fremdeles måtte fortsette å tilse at min søster har tilstrekkelig til livets underhold.»
Munchmuseet, MM N 3752.   Brevutkast fra Edvard Munch til Skattefogden i Oslo. Datert 6.1931. Se s. 1
«I arveanmeldelsen har vi ment å kunne opføre som kreditor frøken Inger Munch for et beløp av kr. 5.000.– som et ubetydelig vederlag for det husar{eb}\be/ide hun har utført i de mange år hun har bodd sammen med frøken Bjølstad.»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Sofie fik af Papa en Sølvfingerbøl af Tante en Pesinikniv og en Sæbe af Papa mig en Eske og e{n}t Blyant- Viskelær af Andreas en Forundrinnspakke»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Andreas fik af Papa en Fugl og et Farveskrin af Tante to Ark  …  til at klippe ud af Sofie en Lakstang af mig e{n}t Blyant-Viskelær,af»
Munchmuseet, MM T 2706.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 6
«10 Oktober 11de Tante Elise Munch 25de Tante K{aren}\aren/{Bjøls}\Bjøls/»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«G …  G …  Karen B. IM LM EM EM LM + Moss Spareban Bank og Creditkasse Kristiania Sparebank Kristiania Sparebank»