Rikshospitalet

Sykehus. Oslo, Norge

Brev fra Rikshospitalet til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

, .   Brev. .  
, .   Brev. .  

Rikshospitalet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 350.   Brev fra Sigurd Høst.
«Oslo. Han er jo optimist av reneste vand og klarer nok sin sygdom. Det vilde da også være for frekt å legge en knokkelhånd på selve direktøren for rikshospitalet. Jeg så tegningen du hadde gjort. Såvidt jeg kan se er den først og fremst etn ypperlig studie over fenomenet Wefring – denne handledyktige, prektige direktør som dog har sjel, noget i øinene av ild.»
Munchmuseet, MM K 4422.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Inger var hos Dr. Arentz forleden, han var uhyre interesseret for Dig, drog frem en Skuffe, hvor han havde samlet Notitser om Dig, og hvilke han skulde vise Aubert sagde han. – Andreas var her i Søndags, vi havde sendt invitation saa han kom med Carl og var her hele Dagen, – han fortalte at der paa Rigshospitalet er 20 unge Doctorer, der ere saa begeistret for din Sag. –      Dersom Du havde Anledning, saa burde Du see at faa malt i Pastel samlet flere af de berømte mere fremragende personligheder, sammen, altsaa – saasom Drackmann, Strindberg Sinding, Heiberg om mange flere, Du kjender, – det ville vist gjøre Lykke, – Andreas talte om det i Søndags, han ønskede Du havde gjort det‹!› –»
Munchmuseet, MM K 4424.   Brev fra Karen Bjølstad.
«kommer nedover igjen – Det var en Komunepost, der var averteret men, da det kom til Stykket, blev Distriktslægen ved den for et Aar. – Faaer han intet andet tager han Rigshospitalet Kandidat- post. – Det greier sig vel til- slut. – Det er Strube- og Hals syg- domme han ogsaa gjerne vilde studere. – Ellers har han ogsaa Dr Askers Post isigte. – han har havt mange Jern i Ilden. –»
Munchmuseet, MM K 4425.   Brev fra Karen Bjølstad.
«altsaa ogsaa denne Jul hos os, og Laura kommer ogsaa til Julaften og bliver en 14ten Dages Tid. – Jo, Andreas er kommen nedover igjen fra Ringebu, han skal fra Nytaar tage en Kandidat post paa Rigshospitalet, det er da foreløbig. –»
Munchmuseet, MM K 4436.   Brev fra Karen Bjølstad.
«naa undtages stakkels Søgaard, der har slaaet sig paa Drikken, som man sier. – Andreas er en stø Fyr;– han har havt det trangt med Penger i Vinter, der er ikke mere end 30 Kr pr Maaned Kandidaten paa Rigshospitalet har; men saa har han vel havt nogen Nytte af Opholdet der. –»
Munchmuseet, MM K 4900.   Brev fra Inger Munch.
«Dette dikt skrev frk. Folkedal til mig, et par dage før en stor operation. Hun har ligget et år på Betania, halvt år på Rikshospitalet, lægerne vilde ikke operere henne; hun har henslept flere år med elendighet, vært et halvt år på Godthåb, kastet bort penger til ingen nytte. Hun henvendte sig til en læge som ikke kunne skjønne at der ikke var operert før, og han kunne ikke skjønne at hun kunne ha holdt dette ut. Hun blev øieblikkelig lagt inn på Røde Kors, og operationen gikk godt. Jeg har vært hos henne, hun var kjekk. Nu er jeg begyndt å spille igjen, og man er svært fornøiet over det. Jeg kan spille så svagt, det var noen øvelsesstykker du hørte. Jeg hører bedre musikken nu, og det synes jeg er rart, da hodet jo er»
Munchmuseet, MM K 5057.   Brev fra Peter Andreas Munch.
«Jeg gaar fra Januar ind som Kandi- dat paa Rigshospitalets kirurgiske Afdeling –  …  – jeg foretrækker at være i Byen i Vintertiden – da man lider noksaa meget paa Landsbygden – det er saa livligt paa Gaderne  …  nu, som jeg ikke kan mindes – ved Middagstid er det næsten ufremkommeligt og om Aften er hele Byen på Benene under det elektriske Lys –»
Munchmuseet, MM N 3128.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 5.2.1934 . Se bl. 1r
«Jeg hører at Du er kjæk igjen. D{et}u er sandelig en kjæmpe – Den annen af mine venner der deltog i ordensfesten efter min fødselsdag Høst har osså ligget syg – sy{ … }g. Han blev svimmel i Borre ved juletider og måtte lægge sig. Han har været på riks- hospitalet indtil igår men er nu kommet hjem – Han er vist blot ganske kort oven senge om dagen –»