Laura Munch

Laura Cathrine Munch (1867–1926)
Norsk. Munchs søster. Portrettert av Munch.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Laura Munch

I det digitale arkivet finnes det 26 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1092.    Brev. Datert 7.12.1889.
«Jeg tænker så på hvor forfærdelig denne tid har været for eder allesammen. Så v{ … }ondt det var for mig at få efterretningen og om {P}papas død  …  så forstår jeg dog at det må ha været endnu værre for eder. Jeg fik ikke vide det før onsdag den 4de altså en dag efter begravelsen. Hertzberg»
Munchmuseet, MM N 1591.    Brev. Datert 18.5.1916.
«Jeg reiser til Kjøbenhavn for nogle Dage hvor min Adresse er  Emanuel Goldstein Kristianiagade 31»
Munchmuseet, MM N 1592.    Brev. Datert 17.1.1914.
«Min adresse er foreløpig Poste restante Berlin – Tak for Tæppet    det er så godt at have om Knærne nu i Kulden»
Munchmuseet, MM N 1593.    Brev. Datert 25.8.1914.
« Nu kommer jeg snart en Tur – En Dag maa Du komme ned og plukke Plommer og Æbler her –»
Munchmuseet, MM N 1594.    Brev. Datert 28.2.1914.
«Lad mig faa vide Andreas adresse»
Munchmuseet, MM N 1595.    Brev. Datert 18.10.1915.
«De pærer der er haarde kan Du lade ligge til de bliver modne. De { … }nu modne taaler ikke at ligge længe –»
Munchmuseet, MM N 1596.    Brev. Datert 5.9.1917.
«Du maa altsaa konferere med N{i}ykvists Efterfølger Frognerveien 33 Telefon 200 Det blir { … }således at {v}Vognen ikke venter men kommer igjen og henter Eder –»
Munchmuseet, MM N 1597.    Brev. Datert 6.02.1917.
«Vil Du spise middag hos mig imorgen {mid}Tirsdag kl.3½? Du tar da sporvognen hvis jeg ikke faar tid til at komme op til Dig»
Munchmuseet, MM N 1598.    Brev. Datert 14.6.1918.
«»
Munchmuseet, MM N 1599.    Brev. Datert 20.12.1921.
«Jeg skulde egentlig reise til utlannet i Julehelgen – men jeg kommer mulig til at opsætte reisen noen dage»
Munchmuseet, MM N 1600.    Brev. Datert 10.1921.
« Jeg sender Dig 50 kroner som jeg ber Dig kjøbe Vin til Tante for – Hos LorentzenKarl Johansgade får Du en meget god Vin som jeg altid bruger    Det er Margaux – Chateaux Palmer til 6 Kroner –»
Munchmuseet, MM N 1601.    Brev. Datert 1920–1921.
«Hermed 160 kr til hjemmet og annet hvad Du har lyst til – Jeg reiser på en kortere tur til utlannet om noen dage – Levvel sålænge»
Munchmuseet, MM N 1602.    Brev. Datert 11.06.1914.
«»
Munchmuseet, MM N 1603.    Brev. Datert 27.12.1922.
«»
Munchmuseet, MM N 1604.    Brev. Datert 2.1.1923.
«»
Munchmuseet, MM N 1605.    Brev. Datert 15.5.1923.
«»
Munchmuseet, MM N 1606.    Brev. Datert 20.1.1925.
«»
Munchmuseet, MM N 1607.    Brev. Ikke datert.
«Husk på hvor mange ikke ved hvor de skal bo – og tænk om jeg ikke havde raad til at betale for Dig så meget jeg gjør.»
Munchmuseet, MM N 1608.    Brev. Datert 23.12.1925.
«»
Munchmuseet, MM N 1609.    Brev. Datert 1920–1926.
«»
Munchmuseet, MM N 1610.    Brev. Datert 15.10.1915.
«Har så meget at gjøre at jeg ikke har faaet Tid til at besøge Dig – Vil Du se paa det Billede som jeg tænkte Du skulde væve efter kan Du gaa ned til Blomquists Udstilling og bede Vasteson vise Dig det –»
Munchmuseet, MM N 1611.    Brev. Datert 17.10.1915.
«En Kasse Pærer, der ikke bør opbevares længe, samt Vinterfrugt er sendt»
Munchmuseet, MM N 1613.    Brev. Ikke datert.
«Du må huske at minde mig på at jeg skal betale for den Ve Du har brugt og så gravene –»
Munchmuseet, MM N 1614.    Brev. Datert 4.5.1915.
«Du maa endelig huske paa at minde mig om det udlagte for Skatollet»
Munchmuseet, MM N 1615.    Brev. Ikke datert.
«Mange Gratulationer til Fødselsdagen»
Munchmuseet, MM N 1616.    Brev. Ikke datert.
«Frøken Vaage har ikke længer dette Pe{ … }nsionat – Jeg har funnet et annet Sted som jeg haaber vil kunne passe –»

Brev fra Laura Munch til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 72 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4986.   Brev. Datert 24.12.1899. 
«Du er jo bedre nu, har jeg hørt. Du ved vel, at tante og Ingerefter at sandsynlighed idagmorges reiste til onkel Alfreds. Jeg har faat saa meget, saameget \pent og godt/ hjemmefra. Jeg har det godt nu. Over nytaar faar jeg baandvæv; jeg skal væve nationale baand til tante og husflidsforeningen.» 
Munchmuseet, MM K 4987.   Brev. Datert 28.06.1901. 
« veir, kommer tante og Inger og tager mig med til Holmenkol- len en tur.» 
Munchmuseet, MM K 4988.   Brev. Datert 31.05.1913. 
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch. Jeløen pr. Moss.» 
Munchmuseet, MM K 4989.   Brev. Datert 21.07.1913. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4990.   Brev. Datert 06.10.1913. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4991.   Brev. Datert 10.12.1913. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4992.   Brev. Datert 29.12.1913. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4993.   Brev. Datert 31.12.1913. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4994.   Brev. Datert 27.02.1914. 
«sjeldent. Om søndagen er jeg ialfald at træffe mellem kl. 2 – 3½. –» 
Munchmuseet, MM K 4995.   Brev. Datert 05.03.1914. 
« S. jo ikke tør gaa saa langt i ustel med de mere normale som med de sløve. Fru S. hjælper sig frem i verden med usandhed, kneb o.s.v. Hun har selv sagt, at man ikke kom- mer frem i verden uden at skrøne. Derfor tror hun ogsaa, at andre lyver o.s.v. – Smedsruds forstaar nok at stelle det fint og lækkert for sig selv og sine i alle dele, ved jeg nok. – – – – –» 
Munchmuseet, MM K 4996.   Brev. Datert 29.05.1914. 
«» 
Munchmuseet, MM K 4997.   Brev. Datert 13.07.1914. 
«værelse sammen med mit, men er blit delt men en ganske tynd væg. Jeg er ude med den 3–4 gange om dagen men maa bære den op og ned og ude ogsaa ofte bære den, naar der er nogen fare. Derfor maa jeg altid gaa med det styg- geste, jeg har, for at den ikke skal skidne mig til. – – – – – –» 
Munchmuseet, MM K 4998.   Brev. Datert 14.08.1914. 
« hr. kunstmaler Edvard Munch, adr. 1) Nedre Ramme pr. Hvidsten, Vestby st. eller 2) Grimsrød, Jeløen pr. Moss.» 
Munchmuseet, MM K 4999.   Brev. Datert 07.09.1914. 
« hr. kunstsamler Edvard Munch, Grimsrød, Jeløen pr. Moss.» 
Munchmuseet, MM K 5000.   Brev. Datert 19.09.1914. 
«lelse gik snart over. Iforgaars mødtes jeg med Inger. Jeg skal hilse dig mange gan- ge fra tante og hen- de. Hils din hushol- derske fra mig. – – –» 
Munchmuseet, MM K 5001.   Brev. Datert 21.10.1914. 
«Jeg kom til at gi dig feilagtig besked igaar i telefonen. Tan- tes geburtsdag er nu paa søn- dag 25 denne maaned. – – –» 
Munchmuseet, MM K 5002.   Brev. Datert 05.06.1915. 
«samme dag jeg mødte dig og fortal- te om silketøiet. Igaar kom Inger med nogle blade o.s.v. til mig. Jeg skal hilse dig saameget fra hende og tante; de havde faat 200 kroner fra dig for ca. 14 dage siden, hvorfor de var meget tak- nemmelige. – – – – – –» 
Munchmuseet, MM K 5003.   Brev. Datert 10.08.1915. 
«» 
Munchmuseet, MM K 5004.   Brev. Datert 13.09.1915. 
« hr. kunstmaler Edvard Munch, Grimsrød, Jeløen pr. Moss.» 
Munchmuseet, MM K 5005.   Brev. Datert 15.09.1915. 
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch «Grimsrød», Jeløen pr. Moss.» 
Munchmuseet, MM K 5006.   Brev. Datert 19.10.1915. 
«kort til aabningen til frk. Kavli her. Du behøver ikke sende kort til hende; hun er af de mest afgjorte mod- standere af moderne kunst, og især din, og bruger ogsaa at udtale sig om sin afsky for saadan kunst. – –» 
Munchmuseet, MM K 5007.   Brev. Datert 23.12.1915. 
« Hr. kunstmaler Edvard Munch, «Grimsrød», Jeløen pr. Moss.» 
Munchmuseet, MM K 5008.   Brev. Datert 04.01.1916. 
«meget, alt, hvad jeg faar af dig. Jeg ved ikke, hvorledes du har faaet greie paa, naar min geburtsdag er. – – – – – – – –» 
Munchmuseet, MM K 5009.   Brev. Datert 13.06.1917. 
« Hr. kunstmaler Edvard Munch, «Ekely», Hoffsveien, Skøien st. pr. Xania.» 
Munchmuseet, MM K 5010.   Brev. Datert 31.08.1916. 
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch, «Ekely», Hoffsveien pr. Skøien st. pr. Xania» 
Munchmuseet, MM K 5011.   Brev. Datert 11.12.1916. 
«» 
Munchmuseet, MM K 5012.   Brev. Datert 05.01.1917. 
« hr. kunstmaler Edvard Munch, «Ekely», Hoffsveien, Skøien st. pr. Xania.» 
Munchmuseet, MM K 5013.   Brev. Datert 02.02.1917. 
«geburtsdag, saa minder jeg dig om, at den er mandag 5 februar.» 
Munchmuseet, MM K 5014.   Brev. Datert 10.06.1916. 
«» 
Munchmuseet, MM K 5015.   Brev. Datert 11.07.1917. 
«paa gravene. Idag fik jeg brev fra tante;» 
Munchmuseet, MM K 5016.   Brev. Datert 21.07.1917. 
«og moreller og blomster. Jeg var med blomster paa gravene. – Mange hilsener fra tante og Inger.» 
Munchmuseet, MM K 5017.   Brev. Datert 27.08.1917. 
«paa gravene med blomster. jeg har ogsaa leveret blomster her i huset. Jeg var hos Væring, han vilde telefonere til dig for nærmere besked.» 
Munchmuseet, MM K 5018.   Brev. Datert 01.11.1917. 
« Hr. kunstmaler Edvard Munch, «Ekely» Hoffsveien Skøien st. pr. Xania.» 
Munchmuseet, MM K 5019.   Brev. Datert 10.02.1917. 
«veden og poteterne til tante. Nu er det saa deiligt veir.» 
Munchmuseet, MM K 5020.   Brev. Datert 07.11.1917. 
«du skulde uleiliges saa med alt dette og regningen. Jeg skal hilse saameget fra tante og Inger. Nu skal jeg væve et arbeide, som skal sælges.» 
Munchmuseet, MM K 5021.   Brev. Datert 05.04.1918. 
«se og takke dig saameget fra tan- te og Inger. 1000 tak for kortet du sendte mig og alt.» 
Munchmuseet, MM K 5022.   Brev. Datert 18.05.1918. 
« Hr. kunstmaler Edvard Munch, «Ekely», Hoffsveien, Skøien st. pr. Xania.» 
Munchmuseet, MM K 5023.   Brev. Datert 12.09.1918. 
«1000 tak for al den dei- lige frugt, jeg modtog idag, ligeledes den sidste frugt. Jeg haaber, du nu er alde- les frisk igjen. Gid dette deilige veir, vilde vare ved en stund!» 
Munchmuseet, MM K 5024.   Brev. Datert 30.12.1918. 
« Hr. kunstmaler  Edvard Munch. «Ekely», Hoffsveien, Skøien st. pr. Xania.» 
Munchmuseet, MM K 5025.   Brev. Datert 01.02.1919. 
«kort til hendes geburtsdag, som er nu paa onsdag 5 februar.» 
Munchmuseet, MM K 5026.   Brev. Datert 07.06.1919. 
«» 
Munchmuseet, MM K 5027.   Brev. Datert 11.12.1919. 
«» 
Munchmuseet, MM K 5028.   Brev. Datert 24.11.1920. 
« hr. kunstmaler  Edvard Munch, «Ekely», Hoffsveien, Skøien st. pr. Xania» 
Munchmuseet, MM K 5029.   Brev. Datert 21.12.1920. 
«» 
Munchmuseet, MM K 5030.   Brev. Datert 25.01.1921. 
« hr. kunstmaler  Edvard Munch, Ekely, Hoffsveien, Skøyen st. pr. Xania.» 
Munchmuseet, MM K 5031.   Brev. Datert 10.10.1921. 
«Altsaa den 25 oktober er tantes geburtsdag.» 
Munchmuseet, MM K 5032.   Brev. Datert 14.10.1921. 
«og kjøpe den vin du nævnte. og» 
Munchmuseet, MM K 5033.   Brev. Datert 10.12.1921. 
« hr. kunstmaler Edvard Munch, «Ekely», Hoffsveien, Skøien st. pr. Xania.» 
Munchmuseet, MM K 5034.   Brev. Datert 22.12.1921. 
« Hr. kunstmaler Edvard Munch, «Ekely», Hoffsveien. Skøien st. pr. Xania.» 
Munchmuseet, MM K 5035.   Brev. Datert 08.10.1922. 
«naar du betaler i Gjetemyrsveien 31 at gi hver av pikerne \der/ 5 kroner i drikkepenge.» 
Munchmuseet, MM K 5036.   Brev. Datert 20.09.1923. 
«og pengene, jeg efterhaanden har mottat av dig. Jeg skal faa sydd mig en nydelig dragt osv. av det deilige stof.» 
Munchmuseet, MM K 5037.   Brev. Datert 02.02.1924. 
«mottat 2 bluseliv og tøi til et kjole- skjørt samt 10 kroner til søm av skjørtet, hvorfor du takkes meget. \Alt til en værdi av 58 kroner tilsammen./ Men meningen var jo enten tøi ellerje penge til jernbanebilletter; men nu har jeg jo faat begge dele.» 
Munchmuseet, MM K 5038.   Brev. Datert 12.08.1924. 
«Jeg er endnu ikke helt færdig med at faa huset mit iorden. Der er mange forskjellige ting at gjøre endnu. Jeg liker mig saa svært godt her. Senere skal jeg faa greiet med væven og vævningen.» 
Munchmuseet, MM K 5039.   Brev. Datert 16.10.1924. 
«Den er lørdag i næste uke den 25 oktober. Da blir hun 85 aar. Jeg liker mig saa godt, hvor jeg er. Senere naar alt er kom- met i fuld orden, skal jeg se at faa væven igang.» 
Munchmuseet, MM K 5040.   Brev. Datert 09.02.1925. 
«at takke for. Naar alt er ior- den og det blir vaar, skal jeg komme til vævningen paa min opstad-væv. Jeg maa nemlig staa paa loftet og renne. Du maa endelig komme en dag og drikke kaffe hos mig. Men send forinden et kort, saa jeg har noget godt at traktere dig med \og er hjemme/.» 
Munchmuseet, MM K 5041.   Brev. Datert 03.03.1925. 
«Jeg skulde ha været hos tante paa morsdagen 8 februar, men det ble ikke noget av, og det er jeg saa lei for, da det er vel den sidste morsdag tante oplever. Hun er fremdeles i aktivitet og gjør hvad hun kan, skjønt hun har saa daarlige øine, at hun ikke kan se at læse. Det er saa leit at hun ikke kan se at læse, nu hun har tid til det; før hadde hun aldrig tid til at læse for al søm- men og alt det andet arbeide hun hadde. Hun kan \se at/ strikke litt og det er hun glad for – Kanske du har seet i avisen, at Helga Bjølstad, den 3dje av vore halvtanter, er død. Hun døde av kræft. Jeg var i hendes begravelse nylig. Hun var henimot 69 aar.» 
Munchmuseet, MM K 5042.   Brev. Datert 06.04.1925. 
« Hr. kunstmaler Edvard Munch, villa «Ekely», Hoffsveien, Skøyen st. pr. Oslo» 
Munchmuseet, MM K 5043.   Brev. Datert 08.04.1925. 
«merket opfindelse. Nu kan gamle og syke \o.s.v./ høre baade gudstjeneste og musik, foredrag osv. hjemme, saa de ikke har saameget savn av ikke at komme ut og høre. 1000 tak for alt!» 
Munchmuseet, MM K 5044.   Brev. Datert 22.04.1925. 
«sendte igaar en mand ut for at ordne med tante og Ingers radio. – – De vil begge saa gjerne høre radio, men da de bare har én hodetelefon, maa de vente paa hinanden. Og gudstjenesten hver søndag formiddag fra Garnisonskirken er jo høidepunktet; men det passer sig jo ikke at dele en gudstjeneste i to dele. – Det er godt for gamle og syke at ha faat radio. – Det er heldig, at naar man har 2 hodetele- foner, kan de benyttes \samtidig/ paa ett apparat.» 
Munchmuseet, MM K 5045.   Brev. Datert 23.04.1925. 
«jeg skulde ha et saadant høreapparat til \til/ bruk for hvem som helst. Jeg har alt hat et betydelig indryk for at høre paa det jeg allerede har. Der er etpar \velstaaende/ damer \her/, som vil bestille radio for sig selv. Men et ekstra høreapparat er jo godt at ha \for mig/for alle tilfældes skyld, naar der f.eks. skulde komme besøk til mig, f.eks. av tante og Inger og slekt og venner, som jeg ønsket at la høre. Her paa stedet er det om at gjøre ikke at bli genert for meget av stedets folk, ellers blir det for meget av det. Tante og Inger trænger, 2 høreapparater, hver, i høieste grad.» 
Munchmuseet, MM K 5046.   Brev. Datert 18.05.192[??]. 
« hr. kunstmaler Edvard Munch, villa «Ekely», Hoffsveien, Skøyen st. pr. Oslo.» 
Munchmuseet, MM K 5047.   Brev. Datert 08.07.1925. 
« hr. kunstmaler Edvard Munch, villa «Ekely», Hoffsveien, Skøyen st. pr. Oslo.» 
Munchmuseet, MM K 5048.   Brev. Datert 28.08.1925. 
«1000 tak for blomster og frugt!» 
Munchmuseet, MM K 5049.   Brev. Datert 09.10.1925. 
« hr. kunstmaler Edvard Munch, villa «Ekely», Hoffsveien, Skøyen st. pr. Oslo.» 
Munchmuseet, MM K 5050.   Brev. Datert 15.10.1925. 
«dag. Den er søndag 25 oktober.» 
Munchmuseet, MM K 5051.   Brev. Datert 23.12.1925. 
« Hr. kunstmaler Edvard Munch, villa «Ekely». Hoffsveien Skøyen st. pr. Oslo.» 
Munchmuseet, MM K 5052.   Brev. Datert 31.12.1925. 
« Hr. kunstmaler Edvard Munch, villa «Ekely», Hoffsveien, Skøyen st. pr. Oslo.» 
Munchmuseet, MM K 5143.   Brev. Datert 15.10.1919. 
«Tak for al frugten \og blomster/ isommer og ihøst. Jeg faar haabe jeg engang ial- fald faar anledning til at gjøre dig litt godt igjen for alt, hvad du har gjort for mig og git mig i alle disse aar og fremdeles gjør. Vi faar haabe, at alt snarest muligt kommer til et lykke- ligt resultat, at vi 4 som er igjen av os igjen maa forenes.» 
Munchmuseet, MM K 5144.   Brev. Datert 16.04.1919. 
« Hr. kunstmaler Edvard Munch, «Ekely», Hoffsveien pr. Skøyen st. pr. Xania.» 
Munchmuseet, MM K 5145.   Brev. Datert 22.08.1918. 
«saker, som er saa svært dyre nu. Tilfældigvis fik jeg greie paa dette; de har ikke fortalt mig dette og vil paa ingen maate, at jeg skal sige noget derom. Poteter har de heller ikke \nu/, saa de har maattet\maa/ kjøpe lidt poteter ogsaa. – Man- den din har vel glemt at sende dem disse ting; jeg vet, du vil ikke, at de skal kjøpe, derfor vovede jeg paa egen haand at melde dig dette. – Jeg haaber du nu er bra igjen.» 
Munchmuseet, MM K 5146.   Brev. Datert 29.12.1915. 
«1000 tak for sidst og alt! – – – –» 
Munchmuseet, MM K 5360.   Brev. Ikke datert. 
«frisk og ha det godt!» 

Laura Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 232.   Brev fra Oline Hansen. Datert 29.[??].1912. Se s. 1
«Hjertelig tak for Julegaven i aar som jeg i jennem Deres Søster Laura har motaget. Ja de var saa kjert at føle Di husker paa mig jeg kan ikke vente de, jeg er nu i Bergen hos min Datter, og bliver en Stund over Jul. Ja Di har vel hørt at jeg har Misted Min yngste Datter. Ja de var trist og sørgelig jeg kan ligesom ikke komme»
Munchmuseet, MM K 237.   Brev fra Eugéne Hanssen. Datert 11.02.1926. Se s. 1
«Ja, jeg maa bruke den overskrift, ikke bare for Deres brevs indholds skyld. Men ogsaa paa grund av saa mange vidnesbyrd ellers om Deres hjertelag. Jeg maa i denne forbindelse paany faa bringe Dem min tak for den glæde det har brakt mig at se hvor stor Deres omtanke og omsorg for Deres søster Laura har været. Slikt hører til de uvisnelige ting i livet, ting som knytter stærke baand men- neske og menneske mellem – tilsisst det værdifuldeste av alt. Man styrkes i sin tro paa menneskene og stoffet i dem. Se det er ogsaa en blivende frukt av vort samarbeide med og for Laura, og den første grund til at jeg maa sige: «Kjære Edvard Munch».»
Munchmuseet, MM K 930.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 14.12.1943. Se s. 2
«Du og jeg er vel nu \af slægten/ de eneste igjen levende samt Din søster, som forhaabentlig endnu lever, som har kjendt hinanden og omgaaes med hinanden helt fra den første tid, onkel Christian, Grünerløkken. Du som demonstrerte et lidet leketøis tog paa  … gulvet, Andreas, den gode og ædle Andreas, som skulde gaa saa altfor tidligt bort, og pindespillet jeg lekte med Inger og Laura, ja, alle disse minder stormer ind over mig, det var en lykkelig og ureflekteret tid, man forstod bare ikke hvor godt man havde det, og disse minder er altid forbundet med julen og den hvite vinter, da var det ogsaa dobbelt lunt indendørs.»
Munchmuseet, MM K 4365.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.01.1889. Se s. 3
«Inger glæder sig saa til at begynde paa Skole, hun spiller dog endnu med Frøkn Tannæs, – men driver ikke som før, hvorfor hun også seer bedre ud. – Laura læser med Dons og er noksaa stolt over at høre til Latinerne; – Hun læser altsaa paa Parti sammen med endel Damer, der skal tage Artium. –»
Munchmuseet, MM K 4366.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1886. Se s. 2
«Papa ofte rent fortvivlet, – da hun reiste fra Innsbruck nedover mod Italien. – Folk fremmede har været saa snille mod Inger, Præsten i Innsbruck og ellers paa Hoteller og Værshuse og paa Jernbanene – de har forstaaet, hvorledes det hang sammen – – det var en dristig Fart, – og nu staaer det saa klart, hvor uforstandigt dette Vove- spil var. – Inger skriver, hun ikke for alt ville have denne Reise igjen. – Fru Thekla \vil endelig have hende I Aar – men nu vil hun hjem./ Laura læser til Examen, er overmaade exalteret, idag har hun Tydsk – i dette Fag staaer hun sig vel brilliant i, – forresten hænger det hele i Mathematikken – stryger hun, saa bliver det vel at læse til Guvernanteexamen til Vinteren igjen. –»
Munchmuseet, MM K 4368.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.10.1889. Se s. 3
«– I Verdens Gang har der ingen Kritik staaet endnu, Andreas og Laura har hørt efter, saasnart der kommer skal den blive Dig sendt. –»
Munchmuseet, MM K 4378.   Brev fra Karen Bjølstad, Andreas Munch. Datert 27.01.1890. Se s. 3
«
Andreas, Inger Laura hilser!»
Munchmuseet, MM K 4379.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1890. Se s. 4
«21de Feb. Jeg faaer fuldføre Brevet, – Andreas Inger Laura og jeg sidder nu omkring Lampen – Andreas frygter for at jeg har skrevet meget, som ikke er noget interessant, – og det er nok desværre saa. – Du faaer være taalmodig med Læs\ni/ngen. – Det var en sand ‹Overraskkels› at faa det sidste Brev iforgaars, – dine Breve faaer vi altid om Morgenen. – Det var da snilt og hyggeligt at Lies besøgte Dig – – det er morsomt at faa Besøg – det var en Stund i Vinter vi levede saa udenfor Menneske, – og det var ret trist at være saa overladt til os selv –      Influenca er en fel Sygdom, jeg havde aldrig tænkt mig den saa plagsom – jeg fik Mavekarthar fel svere Lidelser – Nat og Dag. – Det var noksaa rart at jeg overstod den. –»
Munchmuseet, MM K 4382.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.02.1891. Se s. 2
«Nu har vi Laura hos os igjen, – hun synes Hedvig havde saa mange Kvinder om sig, at hun var overflødig, og det generede hende.      Hun kom uven- tet hjem; – for en Maaned siden. – Og det kunde jo ikke gaa an i Længden, – Hedvig har selv liden raaad. – Laura har nu faet Resten af Schous Legat 100 Kr, – hun vil læse med eller tale Tydsk med Pastor Røhmer, x»
Munchmuseet, MM K 4384.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.08.1890. Se s. 1
« At Du ikke lader høre fra Dig noget, saa vi kunne vide, om Du er frisk og for- resten om Du har det bra. – – Skulde der være noget Du vil have, saa skriv! – Jeg skal da gjøre Udvei. –      Laura er reist – Torsdag, hun fik følge med Hedvig, som har været i Byen, – Du faaer vel ikke see hende paa Lenge – Andreas reiser til Byen imorgen, har leiet hos Myhrebø – jeg ved ikke om Du husker Navnet. – Vi have nu leiet – hos Norby – 250 for Vinteren, senere bliver det vist 600 Kr Aaret, der er Flere som har seet paa Leiligheden. – Det var ondt at tage Bestemmelsen, Strøget er godt, – baade for Forretning og til at leie bort,»
Munchmuseet, MM K 4385.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.11.1890. Se s. 3
«– Fra Laura har vi endeligt havt Brev, fra Sverige, fra Bolzius. – Kanske faller interesse med Hedvig kan forbu- de den, – som meget ønskeligt er – jeg troer neppe, hun hav- de skrevet, hvis ikke det var Pengekrav. – Jeg maatte sende hende 30 Kr. – Gid hun kunde blive grei, – saa skulde disse Penge være vel anvendte. – Det kunde hende, at Bolzius nettop er for saadanne som»
Munchmuseet, MM K 4387.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1890. Se s. 3
«saa gruelig meget for os, for Eder som smaa. – Laura bliver hos hende Julen \over/, hun hjælper hende i Huset, og Hedvig vil saa gjerne have hende saalænge. – Hun er altsaa i gode Hænder, – jeg kan altid senere sy Gutte- klæder til Hedvig igjen. –»
Munchmuseet, MM K 4388.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.12.1890. Se s. 3
«I Boutikken er der solgt en hel Del Forklæder, – det er jo ikke store Fortjenester, men saa noget. –      Du har nu ogsaa faaet Brev om Laura, og at hun kommer hjem, jeg angrede næsten paa at jeg havde fortalt Dig det, – men saa havde Du faaet Brevet om, Bolziusturen iforveien dette var jo rent felt galt. – at hun maatte blive klein efter saadan Fart er veme- lig. – Mulig er hun nu ved sit Ophold hos Hedvig blevet mere grei, og det kan gaa bedre – – saa faar hun finde sig i noget Handarbeid; jeg troer ikke det gaaer an at læse til Artium for hende, – som ikke er skikket som Lærerinde. – Forresten faaer vi see. – Hun kommer til at Læse med en liden Pige foreløbig.»
Munchmuseet, MM K 4389.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1890. Se s. 1
«det er godt, at Du er kommen ud. – Jeg har været hos Guldberg, for at faa Rede paa Kinamissionien. Han var snil og hyggelig. – Nu skal jeg sy en Kjole til Laura og sende op; – en Vinterdragt. Inger og Andreas hilser Dig. – jeg faaer vel slutte. – Det var felt at see Resterne af dine Malerier. – Altsaa Carl Johans Billedet, Pastellet og det fra Lian ere ubeskadigede og staaer fremdeles i Butikken.»
Munchmuseet, MM K 4390.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1890. Se s. 1
«Igaar fik vi Brevet dit, som vi havde ventet svert paa, ogsaa af lidt Nysjerrighed, – for at see, hvad Du sagde om Nyhederne. – Det vare næsten utroligt, – men Du kan nok være temmelig sikker paa Assurancen – derimod Lauras Kinareise er vel mere i det Blaa. – Jeg havde Brev fra Hedvig fornylig, og hun siger der, at Laura kan blive hos hende, til hun faaer en anden Post – hun gaaer altsaa i Huset nu. –»
Munchmuseet, MM K 4393.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.01.1891. Se s. 2
«ikke saa greit – Jeg er nu bare lei for at jeg ikke med det samme sendte Dig mere. – Nu kommer vel Assurancen med det første forhaabentlig. – Du skriver vel snart – og siger os hvorledes Du ellers har det, – – det var altsaa for felt i Paris, siden Du ikke oppebiede Pengene. –      Inger har faaet 3 Elever til, – nu har hun altsaa fire og er rent lykkelig derfor, – Præsten Hallugs \lille/ Datter og to i Lian (Sommerfelts) – Det er jo snart godt det. – Fra Laura hører vi intet, – 212de Decemb sendte vi en Pakke, har ikke sagt hun har faaet den – hun er da saa rar – nu skulle vi høre efter Resten af Cecilie Schoees Legat for hende, men det kommer ikke nogen Bemynd digelse. – Vi ere friske Alle. – Idag fik jeg et langt Brev fra Follestads, de har det saa godt 3 Kjør 60 Høns. – Anton er en svert betroet Mand i Staten – Gamlen skriver og x»
Munchmuseet, MM K 4394.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.01.1891. Se s. 3
«– Vi hører intet fra Laura, hun er vist optaget af Bolzius der for nærværende er hos Bies. Markus vil intet have med ham at bestille, – uagtet Kvinderne nok vil have ham under hans Behandling. – Laura bliver altsaa indtilvidere paa Thoten, hun har vist godt af det, der kommer mange Fremmede. – Luzi sætter sig ganske over – Brevet, Inger og Andreas sidder»
Munchmuseet, MM K 4402.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.12.1891. Se s. 2
«I den Anledning tager jeg din «Scherry» frem, som jeg har gjemt til en høitidelig Anledning, Laura er nede og kjøber Kager, og saa drikker vi din Skaal. –»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 4
«Jeg ved intet nyt. Jeg har nylig været hos Laura, hun bad meg hilse Dig saa meget, hun saa godt ud og interesseret for os alle. –»
Munchmuseet, MM K 4425.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.12.1893. Se s. 2
«altsaa ogsaa denne Jul hos os, og Laura kommer ogsaa til Julaften og bliver en 14ten Dages Tid. – Jo, Andreas er kommen nedover igjen fra Ringebu, han skal fra Nytaar tage en Kandidat post paa Rigshospitalet, det er da foreløbig. –»
Munchmuseet, MM K 4428.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.02.1894. Se s. 2
«Alt vel, nu skal Inger Laura og jeg ud at spadsere, Inger har faaet en \ny/ Elev paa Lian. –»
Munchmuseet, MM K 4429.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.04.1894. Se s. 4
« Inger og Laura hilser.»
Munchmuseet, MM K 4430.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1894. Se s. 1
«og ud maa han vel tilslut alligevel. – Det er en ren Magt. – Du kan tro, vi har havt det noksaa leit med hans Sager, – og vanskeligt er dette med Johanne og. – Det var jo rent forsæt, at han skulde løbe saa i det. – Nei nu faaer jeg vel slutte. Inger og Laura hilser»
Munchmuseet, MM K 4433.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.12.1894. Se s. 3
«Inger liker godt sine Elever Thaulows, isærdeleshed den ældste, hun er saa flittig i Musikken og saa Snil, – hver lørdag er Inger der. – – Inger tjener nu igjen som før og er frisk. – – Hun ha faaet pen Kaabe og Kjole. – Vi har nylig været hos MProfessor Myhre Munch, Laura var og med; – de vare meget snille, – men Proffesoren seer jo skrøbelig ud. – Gamle Onkel Edvard er nok daarlig nu, han skal have havt en Operation, – det er Kræft; stakkels gamle Mand. – Nei, nu faaer jeg nok slutte»
Munchmuseet, MM K 4434.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 2
«Laura har været hos os i næsten tre Uger, og var meget bedre, – hun havde mindre af det urolige nervøse, og skal igjen til os i Julen, – i Februar kommer hun altsaa for Alvor. – Hun er nu i A Afdelingen og har det igjen godt, strikker ivrig paa et Haandklæde til Dig. – Gid hun nu kunde holde sig saa godt, naar hun for Alvor kommer hjem; – hun saa saa godt ud ogsaa, var isam- men med Johanne Kinck nogle Dage. –»
Munchmuseet, MM K 4435.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 2
«Søndag Aften. Ja nu har jeg da faaet Brevet dit, – da Inger kom med det saa jeg strax paa hendes Ansigt, hvad det var hun bragte med; det gjør utroligt godt efter en lang Venten. – Vi, Inger, Laura og jeg sidder nu ved Lampen i vor hyggelige gamle Stue. – Det gaar noksaa bra med Laura, – og nu har hun jo og været en noksaa lang Tid hos os, og hun holder sig godt; – hun hjælper med at stelle, og»
Munchmuseet, MM K 4437.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.01.1906. Se s. 4
«snilt, Inger har fortalt det til Laura, da hun var der paa hendes Fødselsdag, og det blev hun oplivet ved, – hun sendte mig Kortet hun havde faaet fra Dig, det ser jo nydelig ud Bad Elgersburg med sine Kirker og hyggelig Huse i Haver. –»
Munchmuseet, MM K 4439.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1906. Se s. 4
«Marts Maaned har været vakker megen Nedbør, saa der har været Sne nok til Holmenkolrendet. Solen har varmet saa svert om Dagen, men Natten har været kold. Vi ere friske alle, L er noksaa taalig tilmode arbeider med Vævning en og det er saa godt. – Hvor Arbeide er velgjørende, det holder saa oppe, – jeg har saameget nu, som skal være færdig til Sommeren, der kommer vel mange Fremmede til Kroningen. – – Uf, det norske Folk er bra snobbede, der er saameget at ærgre sig over, – Det er vist i Grunden en kjedelig Nation. godt, at der er Røster som udtaler sig. – Nørregard ærgrer sig vist over meget, – han havde saa ret. –      Nu drog da Frit Nansen til London, – det maa være hyggeligt for ham der. – Statraad Arctan der lovede Kunsten et Kongerige, – det seer smaat ud dermed. – Godt for Dig, at Du ikke er afhængig deraf, og at Du kan være i Udlandet. – Det er saa Synd paa de mange Kunstnere»
Munchmuseet, MM K 4440.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.04.1906. Se s. 2
«
Vi ere alle friske,mange mange hjertelige Hilsener fra Inger og L»
Munchmuseet, MM K 4444.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.07.1907. Se s. 6
«
Nei nu maa jeg nok slutte, mange hjertelige Hilsener fra Inger og Laura»
Munchmuseet, MM K 4446.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.08.1906. Se s. 2
«idetheletaget har det \været/ upaaklageligt, – jeg troer det har været noksaa nærvestyrkende og sundt. – Det var morsomt at see, hvor hygge- ligt, Du havde det, og saae sundt. Det var heldigt, at Du har ladet Brønden i Kjælderen tilstoppe. – Vi haaber Du har faaet Kogeapparatet og Pakken, – den siste blev sendt gjennem Postmesteren her, – der jo ikke er saa at stole paa. – Igaar fik jeg et godt, roligt Brev fra Laura, hun er i sin gamle Virksomhed igjen. – – Vi ere fremdeles friske, har god Appetit og Søvn, iaar har vi havt \et/ godt Udbytte af vort Landophold, (NB. hvis vi gaaer fri fra Bacillerne her). – D … »
Munchmuseet, MM K 4448.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1906. Se s. 1
« hjertelig Hilsen fra L og {L}\I/nger{og}\med/ Tak –»
Munchmuseet, MM K 4450.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1906. Se s. 3
« Mange hjertelige Hilsener fra I. L. og»
Munchmuseet, MM K 4455.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.01.1907. Se s. 3
«
– hun hilser Dig saameget ligesaa L, haaber Du er frisk!»
Munchmuseet, MM K 4456.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.02.1907. Se s. 4
«I har nettopp været hos L, som beder at hilse»
Munchmuseet, MM K 4459.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.05.1907. Se s. 4
«vort Arbeide om Dagen. – Inger har nylig været hos Laura, {vi}\hun/ skal hilse Dig og takke for Kortet, – hun faaer en Sending hver Uge af Æbler, Appelsiner Bananer fra Jensen mellem Torvene, og dette er hun saa fornøiet med, Inger har ordnet det saa, og dette for- sætter hele Tiden. – Vi skal nu lade hende faa Penge fra Dig om hun vil kjøbe noget. –»
Munchmuseet, MM K 4461.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.09.1907. Se s. 4
«Vi har nylig været hos Laura, hun har havt mange Kjøreture i Sommer, og hun havde hygget sig derved, 2 Gange om Ugen faaer hun sig tilsendt Frugt, som hun liker godt, forresten er alt ved det samme, Bestyrerinden er snil og er saa fornøiet ved, at det har været saa roligt i Sommer, – og at hun {optagen af}\holder paa med/ sin Væv –»
Munchmuseet, MM K 4465.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1908. Se s. 4
«Inger hilser Dig saameget og Laura, alt ved det gamle. –»
Munchmuseet, MM K 4469.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.12.1908. Se s. 4
« Inger hilser, saa hjertelig og L»
Munchmuseet, MM K 4471.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.01.1909. Se s. 3
«Nei nu maa jeg nok slutte, det blir sent paa aftenen, – Inger ber at hilse Dig meget og Laura, vi var hos hende idag, – hun takker Dig meget for Pengene.»
Munchmuseet, MM K 4472.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.01.1909. Se s. 1
«Mange, mange Tak for de tilsendte 100 Kr gjennem Nørregaard, der kom for et Par Dage siden, jeg skulde da strax have skrevet til Dig, men saa kom der noget og hindret. – Vi havde mindst ventet Penge, Du har jo saa nylig sendt. – Inger gik til Laura og blev hun saa synlig fornøiet og skulde sætte i Banken, hun havde liggende 10 Kr, som skulde ind, det er saa hyggeligt dette at»
Munchmuseet, MM K 4473.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1909. Se s. 1
«Tak for Brevet, det var saa hyggeligt at modtage, Laura skal igjen faa et stort Tillæg til sine Sparepenge – – Inger har»
Munchmuseet, MM K 4477.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.06.1909. Se s. 3
«Jeg haaber Du har havt en hyggelig, rolig Pindse, – vi var hos Laura 2de Pindsedag, hun beer at hilse Dig, og takker Dig saa hjertelig. – Bestyrerinden, Frøken Gaarder kom ind til os, og saa traktered Laura med Appelsiner. – Det er en ren Lykke, for at denne Damen er kommen der, hun ‹passer› saa godt, har Kunstinteresser og de har da saameget fælles. – Hun taer hende med ud imellem, – og det er saa godt for Inger; – der ofte kan bli saa medtaget efter saadanne Ture. – Nu skal vi tage»
Munchmuseet, MM K 4480.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.11.1909. Se s. 4
«
Nu faaer jeg slutte med mange Hilsener fra os alle Inger L.»
Munchmuseet, MM K 4482.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.03.1910. Se s. 3
«Inger skrev om nogle en Kasse Raderinger, der er staaende i længere Tid hos Aas, Du har vel faaet dette Brev? I er idag hos Laura. –»
Munchmuseet, MM K 4483.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.04.1910. Se s. 2
«maa hun vente nogle Dage, da hun for Øieblikket er nedsyltet i Forkjølelse. Saa skal hun gaa til Laura og hilse hende fra Dig og glæde hende med dette. – Hun synes allerede, det er saa storartet, at hun har saa meget som 1245 i sin Bog.. – – Du skrev, at det, vilde – blive 500 paa hver, men da det nu er 2000, synes vi det er bedst hun faaer 1000 Kr; til sin Sparebog.. –»
Munchmuseet, MM K 4484.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.05.1910. Se s. 1
«Nei, at Du nu igjen sender os saamange Penger, det blier jo 3000 dette, det er da svere Summer Tak, hjertelig Tak. – Inger var hos Laura for et Par Dage siden, hun sender Dig hjertelig Tak og hilser Dig saameget. – Inger kom saa sent afsted, da hun har havt Influenca og»
Munchmuseet, MM K 4485.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.05.1910. Se s. 3
«Ieftermiddag er Inger hos Laura, vi har talt med hende om en Tur til Fornebolandet, Kjøretur, og da tar vi Frøken Gaarder med. (Bestyrerinden) – hun er saa snil og bra. – –»
Munchmuseet, MM K 4486.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.08.1909. Se s. 2
«Du skal ha mange, mange Tak for Tilbud \af Bærene/. Vil Du sende dem senere til Nordstrand, vilde det være bedst, saa fik Laura ogsaa af dem, –Stikkelsbærene vilde da modnes til den Tid. – Vi har jo mange deilige Bær her og, Morellerne er modtne og saa har vi Ribs og Solbær ogsaa, som modnes for hver Dag. Vi kommer til at reise den 14de Inger har tilsagt Elever til den 15de iaar. – Dette faaer da ogsaa blive for iaar; da det er bra at tage en ‹gan›\længer/ Ferie; næste Aar kan de blive Bortleie og.»
Munchmuseet, MM K 4487.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.08.1910. Se s. 2
«Hvidsten, dit Sted der er jo et saa vakkert og friskt, – tænk at Du kjøbte det for 17,000 – og nu Laura sier det er voxet saa svert til. – Hun var her i Søndags Hvilket deiligt Veir vi har. – Inger hilser og takker saa meget for alt Du har sendt!»
Munchmuseet, MM K 4489.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.11.1910. Se s. 2
«Vi har det som ellers, jeg har taget meget Mynt ind for mit Arbeide i Sommer og Høst, og det er ikke værst med Elever heller, saa vi klarer os godt. –      Idag skal Inger til Laura, – det er jo»
Munchmuseet, MM K 4490.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.12.1911. Se s. 1
«Om et Par Dage er det din Fødselsdag, jeg ville derfor gjerne disse Linier skulde træffe Dig den Dag; jeg gra- tulerer Dig hjertelig! Og Inger ligesaa. – Hun var igaar hos Laura, saa vi kan hilse ogsaa fra hende. – Inger»
Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910. Se s. 2
«Inger har nylig været hos Laura, hun bad at hilse Dig meget, nu skal hun Lillejulaften igjen derhen»
Munchmuseet, MM K 4492.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1900. Se s. 1
«Jeg havde nettop skrevet til Dig, da dit Brev an kom med saamange Penge igjen. – Vi skal strax sætte Ls ind i Banken Tak skal Du have for det Du sendte mig, men det var saa altfor meget. – {D}\J/eg skal sige Dig, at vi klarer os saa godt nu, Inger har mellem 600 a 700 og jeg har omtrent 400, det vil sige, jeg har 100 af David Graahs Legat, 100 faaer jeg af Moes til Geburtsdag og Jul sam men, 50 af Alfred og jeg»
Munchmuseet, MM K 4494.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.06.1902. Se s. 3
«Paa Søndag skal Inger og jeg ud paa en liden Tur med Laura, hun er noksaa taalelig. –»
Munchmuseet, MM K 4495.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.11.1903. Se s. 1
«Alt er ved det gamle, Inger holder i dette Øieblik paa med sine Elever og jeg har meget travelt med mit, fra L skal jeg bringe Dig Tak for din Foræring i – Imorgen skal vi ind til Bedstemors Geburtsdag til Middag.»
Munchmuseet, MM K 4496.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1902. Se s. 3
«Du tænker at komme tidligere hjem end sædvanlig, det var hyggelig, det. Du faaer see til at stelle lidt paa Huset og faa Tættet under Kjelderen. Det maatte være godt at faa en ny Kakkelovn (en hiden Magazinovn) i Stuen. – Det er saa godt at Du har dette lille Hus. – V. Ditten averterer «monteret Hus tilsalgs i Aasgaardstrand» – – Jeg skal fryde mig, naar han er kommen afsted. – – Inger fulgte Laura omkring lille Julaften i Butikker, hun havde samlet sig endel Penge, som hun kjøbte op i Bøger, hun var da saa oplivet, fik nogen Underholdning i Julen, og saa fik vi med hende»
Munchmuseet, MM K 4500.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.07.1903. Se s. 3
«
– Lev vel mange Hilsener fra os begge; Inger besøger L. naar hun reiser ind. –»
Munchmuseet, MM K 4503.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.11.1903. Se s. 2
«– Jeg har svert travelt om Dagen, – jeg holder paa med en ny Skihue for Damer, og den kommer til at gaa, og Fortjenesten er meget god, mindst \i Netto/ 3 Kr pr Dag. – Derved kommer Laura ogsaa til at være stærkt optaget \med Baandvæv/, hendes Fortjeneste»
Munchmuseet, MM K 4504.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.01.1904. Se s. 4
«Fortjeneste. Laura holder paa med sin Vævning. – Bestemor ligger i Pleurits, vi vare der Juledag. –»
Munchmuseet, MM K 4507.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.07.1904. Se s. 4
«Inger har været ude med Laura flere Gange og nu skal vi igjen ud paa en Tur, med Hilsen fra dem»
Munchmuseet, MM K 4509.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.10.1904. Se s. 2
«Mandag var Inger hos Laura, – i Oslo havde Rystelsen været stærk, men det gik jo bra over. –»
Munchmuseet, MM K 4510.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1904. Se s. 4
«Inger var igaar hos L, hun ber at hilse, er svert optaget af Vævningen.»
Munchmuseet, MM K 4511.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.12.1904. Se s. 2
«– Vi ere friske og har saa passeligt Arbeide, det er saa godt og morsomt at være beskjæftiget, og det er jo ogsaa saa morsomt, forskjælligartet Arbeide, der vanskeligt trætter, – og saa kommer dertil, at Laura ogsaa blier optaget med Baandvæv. – – Jeg har nu leveret 100 Huer i Høst, med hendes Baand, – det er»
Munchmuseet, MM K 4513.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.08.1905. Se s. 3
«Vi har benyttet de deilige Dage til {forg}\Udflugter/, – iforgaars var vi med L paa Ladegaardsøen, streifet hele Øen igjen fra Oscars Hal til Kongens Villa Victoria og derfra til Bygdø Bad, – rigtignok var vi som mørbankede efterpaa. – Nu skal vi til Hovedøen med L \næste Tur –/efter Afstemningen.»
Munchmuseet, MM K 4516.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 2
«
Mange Hilsener fra Inger og L.»
Munchmuseet, MM K 4518.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 2
«L Inger var igaar hos Laura, hun sagde til hende, at hun vilde helst vente til Sept, – hun er saa»
Munchmuseet, MM K 4521.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1895. Se s. 2
«Du har jo megen Nytte af din Udstilling; om det ikke i pecuniær Henseende, –      Saa Du tænker paa en Tur til Kjøbenhavn;– Du maa skrive, naar Du reiser fra Berlin. – Kanske Du kan komme hjem til Andreas Bryllyp. – Jeg ved ikke, om jeg kan reise fra Laura, det er vel uvist, om hun bliver med. – Inger holder paa at»
Munchmuseet, MM K 4524.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1896. Se s. 1
«U Iaften sidder Inger og spiller, Laura er reist til Byen paa en Slax Aftenunderholdning, Præsten Lunde Foredrag og Fru Eva Nansen synger. – – Tænk Laura er saa meget bedre»
Munchmuseet, MM K 4525.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.03.1896. Se s. 2
«jeg var noksaa red for hende, da den tog noksaa meget paa hende. Nu er hun altsaa bra igjen. – Laura gaaer sin daglige Gang til Lian Væveri-Skole, og gaaer det bra, men vi maa altid være paa Post, da hun naturligvis er meget vanskelig at omgaaes. – Hun seer meget be- dre ud, jeg mener, er kjækkere i Holdning og Gang og mindre generet af sig. – Det var jo meget snilt af Fru Melby, som gav hende 100 Kr til Vævning. Husk paa Prof. P A Munchs Dagbog, Du maa lade Familien faa denne»
Munchmuseet, MM K 4526.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1896. Se s. 2
«dernede var det trist, efter alt det som var i Vinter – usigeligt trist i alle Rum; – nu har vi det saa lyst og livligt og vakkert, og er noksaa morsomt med Togene. Gaarden er ikke til at kjende igjen, hvidmalet og oppudset. Vi haaber at faa godt bortleiet. – Jeg er sikker paa, Du vil like Dig her, – det skulde nu være hyggeligt, om Du nu kunde holde et lidet Lag for dine Bekjendte; for her er nu noget at byde paa. – – Jeg sover nu godt om Natten, og det er noet nyt, for dernede, var jeg plaget svert af Søvn- løshed. – Laura har holdt op med Skolen nu, men skal igjen begynde i Juni; saa skal hun en liden Tur til Lillehammer, hun er buden til Johanne. –»
Munchmuseet, MM K 4527.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.05.1896. Se s. 2
«Laura kommer nedover Lørdag og blir Søndagen over. – Saa skal vi til med Rengjøringen. – Det har været en strid Tid med Bygningsværket, – og længes efter Ro. –»
Munchmuseet, MM K 4528.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.06.1896. Se s. 2
«Alle Træerne staar fuldt udviklede, men det er sørgeligt, at Regnen ikke kommer, det seer bedrøvelig ud for Landmanden.      Det er saa deiligt her paa Fjeldet med Søluft. – Laura sidder med sit Arbeide der fordetmeste, – hun har været svert bra i Sommer. – Nu skal hun reise i Juli til Lillehammer, og dertil glæder hun sig. – Inger skal ogsaa reise op en Stund.»
Munchmuseet, MM K 4529.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.06.1896. Se s. 2
«– Idag er Inger i Byen og Laura nede og bader, det stunder snart til den Tid, de skal reise til Lillehammer, gid de maatte faa det hyggeligt; det vil jo blive en Glæde for dem at see den lille Andrea Sofie. – Jeg indbilder mig hun ligner Sophie; hun er altsaa opkaldt efter hende ogsaa. – Fru Kinck skrev et hyggeligt Brev forleden, – Inger har vel fortalt Dig derom. –»
Munchmuseet, MM K 4530.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.08.1896. Se s. 1
« Hvor jeg tænker meget paa Dig, mon Du er i Paris nu – og hvorledes har Du det forresten, jeg har læst om den svere Hede. – Og saa har jeg tænkt paa, om Du skulde være i nogen Forlegenhed ellers, – skriv da, – – kjære gjør det. – Vi har det bra – jeg er ganske alene, undtagen de Logere\n/de. – Laura hos Kincks Inger paa en Sæter efterat hun en Stund har været hos Johanne. – Barnet er saa nydeligt, lille Andrea, Photografier af hende har jeg faaet – og Du faaer ogsaa naar vi sikkert faaer vide, hvor Du er henne. – Jeg synes, Du umuligt kan holde ud i Paris naar det er saa varmt. –»
Munchmuseet, MM K 4532.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.09.1896. Se s. 1
«Det er nok sent paa Aften, men jeg vil dog alligevel skrive lidt: vi Inger Laura og jeg sad iaften og læste Aviser, og skræmte hverandre op. – Det var da den Hvirvelvind, der blev telegraferet om, men – iblandt Millioner af Mennesker skulde det jo være underligt om der nettop skulde være tilstødt Dig noget i den Anledning. – Vi faaer da ikke tænke sligt.      Tak tak for Brevet dit; det var da beroligende at høre, at Strindberg er reist fra Paris, stakkels syge Mand. – det var ondt at tænke paa at han var din Omgangsven; – der maatte da følge megen Uro med ham. – og var han altsaa ikke ufarlighet ter»
Munchmuseet, MM K 4533.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.09.1896. Se s. 2
«
Vi lykønsker Dig da i den Anledning Inger, Laura og»
Munchmuseet, MM K 4535.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1896. Se s. 2
«– Vi ere friske. Laura skal gaa endnu et Kursus til paa Lians Væveskole og synes vi det er bra. – Vanskeligt har det været med Bortleien af Værelse paa Grund af Ingers Musik, – vi har averteret, men naar der blier nevnet Musikunder visning blier man bortskræmt; vi havde faa Prof. Murley Vold, der- som ikke den havde været iveien – men der kan maaske blive noget at faa alligevel; – imidlertid faaer vi leiet bort for 3 Maaneder til Sommeren sikkert, – saa»
Munchmuseet, MM K 4535.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.11.1896. Se s. 3
«Fru Frölich tager sig særlig af Lauras Undervisning, hun har ikke lett for Vævning, men naar hun faaer et Kursus til glider det nok ind hos hende tilslut. –»
Munchmuseet, MM K 4536.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1896. Se s. 2
«Som sædvanligt er disse Folk saa opmærksomme og fine. Vi fik hver vor Værdifulde Presænt, Laura «Borckman» i Guldsnit, Inger Agathe Backers nye Kompositioner, og jeg en nydelig Opsats med Violer Tulipaner og Konvaler. –»
Munchmuseet, MM K 4538.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1896. Se s. 2
«holdende, hun har nu passe Arbeide. – Laura er ogsaa noksaa kjæk. – Det var en Tid hun igjen ligned sig som før, men det er nu over, – vi troer, hun ikke rigtig taalte det Arbeide hun havde med vore Logerendes Værelser. – Nu er disse flyttet, og jeg maa sige, at denne Forandring virkede godt paa os alle. – – Vi gik under stadig Ængstel se for Pharmaceuten, – hvis Levesæt blev som før, uagtet Doctorens Trudsler; – han er Morfinist desforuden, – kommer altid hjem i Rus. – Stakkels, han er saa snil, – saa vi synts nok det var leit ogsaa at vi ikke kunde holde ud. – –Fortjenesten blev ikke stor heller da Müller begjærede Afslag i Leien og vi maatte holde»
Munchmuseet, MM K 4539.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.05.1895. Se s. 2
«Laura er for Tiden hos en Familie i Nærheden af Strømmen en Propritær Østby, hun har det meget godt et pent»
Munchmuseet, MM K 4541.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1897. Se s. 1
«Tak skal Du have for Brevet; jeg tænkte strax at svare, men saa havde jeg ingenting at fortælle Dig, saa jeg bestemte mig at vente lidt med at skrive. Heller ikke nu har jeg saa stort. Laura skal tage sig en Tur til Nitedal og være nogle Maaneder hos en Familie, hvis Datter hun kjender fra Frölichs Væveskole. – Tirsdag skal hun afsted, jeg tænker hun skal have godt af det 35 Kr pr Maaned, – hun har Penge selv nu, det er vel trygt og godt. – Senere blir det vel en Tur til Lillehammer.»
Munchmuseet, MM K 4542.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.04.1898. Se s. 2
«Vi har hørt fra Laura, hun har det godt, vi faaer haabe at Opholdet der i Sørum vil virke godt paa hende, og at hun vil holde sig en Stund der. – Der er god Anledning til at være, Fruen er en meget snil Kone. –»
Munchmuseet, MM K 4546.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.09.1899. Se s. 4
«Iaften skriver vi til Aas, til Frøken Møller og beder hende høre efter, om der kunde været noget Logi der for Laura, ialfald for et Par Maaneder. – Inger var idag hos hende og havde hun Lyst paa dette. – Hun vil nu saa gjerne komme ud, saa ‹vi› vil see om hun fra Midten af Sept kunde faa et Sted. –»
Munchmuseet, MM K 4547.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.05.1896. Se s. 3
«– Nu kan Du tro, det er vaarligt vakkert, Æbletræerne blomstrer og de nydelige Birke udenfor taer sig saa vakkert ud ved Siden af Granerne og Furuerne; vi har nu mere Udsigt til Vandet, da et Gjærde er borttaget. – Inger og Laura ere friske, de ere meget»
Munchmuseet, MM K 4548.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.04.1899. Se s. 1
« Vi bleve over raskede ved at see Dig i Italien men det, maa da være inte ressant for Dig, – og Klimatet maa da være anderledes bedre end i Paris. Her har været fordetmeste koldt, vi har hele Tiden fyret i Ovnen baade Dag og Nat iforgaars vare Træerne bedækkede med Snee. Hvor det maa være anderle- des hos Dig, – der maa være nydeligt, gid Du maatte have rigtig godt af denne Tur. – Denne Vinter har da været ‹bister› og langvarig. – Vi har ventet med Lauras Kjøreture til Mai, hun ved om, at Du har»
Munchmuseet, MM K 4552.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1911. Se s. 4
«Inger har nylig været hos L, hun er svert interesseret i Byggearbeidet, hun hilser Dig. –»
Munchmuseet, MM K 4555.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.11.1911. Se s. 3
«Inger var fornylig hos Laura der er allerede begyndt at hugge ned Trær i Haven til den nye Bygning. Der er bevilget 100,000. –»
Munchmuseet, MM K 4556.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1911. Se s. 1
«Sparebankbogen er ganske rigtig kommen frem og skal vi passe vel paa den, det er jo mange Penge. De tusende Kr, Du vil Inger og jeg skal have i den, kan ikke de gaa over til Laura, – saa hun»
Munchmuseet, MM K 4559.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.01.1912. Se s. 1
«Er det ikke deiligt at Kulden og Isen er brudt., Januar har riktig været en strid Maaned. – Jeg har saa ofte tænkt paa Dig i denne Tid, haaber, at Du har været frisk.      Her i Byen har der været megen Sygdom. Inger og Laura har været friske, men jeg maatte lægge mig»
Munchmuseet, MM K 4560.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1912. Se s. 4
«
Inger takket for Gratu lationen og hilser Dig hjertelig ligesaa Laura,»
Munchmuseet, MM K 4561.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.04.1912. Se s. 1
«Tak for dit kjære siste Brev og for al din Om sorg for os – – Laura skriver vel selv, men jeg \vil/ alligevel si Dig, at hun er svert taknemmelig og stolt over, at Du be- taler saa mange Penge for hende; \hun/ holder stærk Kon- trol med, hvad hun faaer for dem. – Hun tror selv at alle Forbedringer i Asylet, skriver sig fra hende, og man lader hende være»
Munchmuseet, MM K 4562.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.05.1912. Se s. 2
«gjort for os. Laura har kanske selv skrevet. Det er en underlig Ting denne, at Du saadan kan overøse os.»
Munchmuseet, MM K 4562.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.05.1912. Se s. 3
«Pindsedags Formiddag tog vi en Kjøretur til Bygdø Laura var i godt Humør, det var saa nydeligt udover der nu; da vi kom tilbake maatte vi spise med hende: og havde hun saameget at vise os, – det er en stor Optagelse alt det med din Frem- gang, og alt hvad Du gjør for hende; – – hun maa læse alt»
Munchmuseet, MM K 4564.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1912. Se s. 2
«Vi kom hjem Fredag, Inger var hos Laura Lørdag, hun var da svert interessert i en Tur vi skal have sammen til Maridalen med at arangere.»
Munchmuseet, MM K 4567.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.03.1915. Se s. 1
«Mangfoldig Tak for Kroner 200 vi modtog fra Dig igaar, og saa for den nydelig Azalia. Du sendte mig gjennem Laura, som traf»
Munchmuseet, MM K 4568.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.04.1913. Se s. 1
«Snart kommer jeg til at at tage mig en Tur til Laura, for Sikkerheds- skyld har jeg ventet, – og»
Munchmuseet, MM K 4569.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1913. Se s. 2
«Jeg havde idag tænkt paa en Tur til Laura, men blev fraraadet paa Grund af det Skarpe i Luften. – Men forhaabentlig blier det \snart/ bedre. – Hun har sendt os pene Blomster, Inger var forleden i Kinematho grafen med hende. –»
Munchmuseet, MM K 4570.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.06.1913. Se s. 3
«Det er et triveligt vakkert Sted Solhaug, og synes jeg svert godt om Fru Smedsrud, hun gjør nok alt for at Laura skal trives. – Hendes lille Pige \Datter/Margit er saa søt, og troer jeg, at hun er til Selskab for Laura, da det er et sjeldent intelligent Barn.»
Munchmuseet, MM K 4578.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.01.1914. Se s. 1
« Tak for Kortet fra Kjøbenhavn. – Vi har det koldt i Norge nu; vi ere Alle friske. For nogen Dage siden, havde jeg kort fra Laura, hun fortæller, at hun skulde ud og kjøbe sig en varm Bluse, Det er svært vakkert nu med Rimfrost paa Naale- træerne. Barna fryder sig med sine Kjælker og Ski – men – for et Par Dage siden sat en liten Gut med sin Kjælke ligenedenfor i en»
Munchmuseet, MM K 4583.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.08.1914. Se s. 3
«Vi har forsynet og noget til en Begynnelse med Mel Gryn Sukker \Chocolade/ o s v – Imorgen har vi tænkt at møte Laura, hvis der ikke blier noget som hindrer. –»
Munchmuseet, MM K 4591.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 16.12.1914. Se s. 2
«Du har kjempet og slidt for disse Penge. Og alt det, Du har sat ind for os hver især i Tanken paa kom mende Tider. Laura sikkret, det kunde vi jo aldrig have drømt om. –»
Munchmuseet, MM K 4594.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.02.1915. Se s. 1
«Inger var igaar hos Laura med 85 Kr, som Du sendte gjennem Moss Privatbank. Alt vel, Laura er optaget med Haandarbeide,»
Munchmuseet, MM K 4595.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1915. Se s. 4
«Nei nu faaer jeg vel slutte, – men et maa jeg si endnu, Laura\har/ det makeløst godt.»
Munchmuseet, MM K 4596.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 06.03.1915. Se s. 1
«Mange Tak for dit kjære Brev, som jeg fik igaar, Brevkortet er ikke kommet. For et Par Dage siden, havde jeg Brev fra Laura. Alt var vel der. Hun fortæller om en Middag, som var saa storartet. – Det var en af de der boende Damer, som er rig, der havde arangeret den. – Der»
Munchmuseet, MM K 4597.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.03.1915. Se s. 2
«Inger var hos Laura ilørdags, og alt var bra; hun har Fornøielse af Ræven paa St Hanshaugen, – Det er heldigt, at hun er saa nær det te Sted. Jeg skal tænke nøiere»
Munchmuseet, MM K 4599.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1915. Se s. 2
«været ude om Dagen noget, og tænker snart at besøge Laura. – I disse urolige Tider, med sine truende Farer af Streik og Opløp, har det været en saadan Tryghed at vite hende under Beskyttelse deroppe paa Pleiehjemmet af Søster Cecilie. – – Heldigvis blier der ingen Generalstreik. – Vor Vært, Bygmester Hansen har maattet stanse Arbeidet, da Bygge-streiken hol- der sig udover. –»
Munchmuseet, MM K 4600.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.04.1915. Se s. 3
«Alle Knopperne paa Roserne, jeg fik af Dig ere fuldt udsprungne – – Fra Laura har jeg havt Brev alt vel der. Nu har hun det hyggeligt og let med St. Hanshaugen, der er jo saa vakkert»
Munchmuseet, MM K 4601.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.06.1915. Se s. 1
« Takker Dig meget for det vakkre sorte Silketøi, Du sendte gjennem L. Det kan bli en let Sommerkaabe. Alt som sedvanligt, venter svert paa Regn, sørgeligt for Landet, – hvis denne Tørke varer længe. –»
Munchmuseet, MM K 4602.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.05.1915. Se s. 2
«Inger og jeg hos Laura. – Det er jo saa triveligt hos hende, – et pent Værelse og pene Omgivelser, hun fulgte os gjennem St Hanshaugen, der nu er saa vakker i sit Vaarskrud. – Vi har jo havt en Mai, som er vidunder lig. – Jeg blev saa lei, da jeg hørte, Du havde mistet Fips. – Inger var igaar med Laura i Butikken, hun skulde kjøbe Sommer hat til sig. –»
Munchmuseet, MM K 4603.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.07.1915. Se s. 3
«Inger driver meget med at stelle med Haven, baade med Grønsaker og Blomster, – vi bruker Grønsaker hver Dag. – Alt er jo saa frodigt efter Regnet. – Vi kommer vel snart til at gjøre en Tur til Laura, Veiret har været saa ustadigt og –»
Munchmuseet, MM K 4605.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.08.1915. Se s. 1
«Mange, mange Tak for Bærene, der efter Ordre fra Dig kom fra Hvidsten. Deilige Moreller, som vi delte med Laura.»
Munchmuseet, MM K 4606.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.08.1915. Se s. 2
«Inger var for nogle Dage siden paa Frogner- sætren med Laura! –»
Munchmuseet, MM K 4614.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.02.1916. Se s. 1
«Der er nu igjen kom men gjennem Moss Pri vatbank 200 Kroner. Vi takker Dig hjertelig derfor. Det er os fortalt af Laura, at Du i Lørdags reiste til Bergen. Derfor kommer vor Tak saa sent som idag. – Du er kanske nu kommen tilbage. – Du har jo kjøbt Dig en»
Munchmuseet, MM K 4618.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.07.1916. Se s. 2
«i denne Tid, der kunne ikke være noget bedre. Igaar eftermiddag bleve vi overraskede ved Visit af Andrea og Arne Elling- sen, – der er her i Byen paa Gjennemreise, allerede Onsdag Morgen skal de tage med Tog til Trondhjem. De fortalte at de havde faaet en nydelig Præsent af Dig, og saa af Laura ogsaa, de vare svært fornøiet i dette. –»
Munchmuseet, MM K 4621.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.11.1916. Se s. 3
«til Tæring. – Og dette havde vel selvfølgelig været Ingers Bane. – – Men nu maa hun alsaa være forsigtig, og undgaa stærke Indtryk; – holde sig saameget som mulig i Ro. – Derfor maa\kan/ hun foreløbig ikke besøge Laura – Kjære Edvard, Du forstaaer nok dette ikke er saa greit Tilfælde og at man er nødt til at være forsigtig. – Laura har det saa godt, og for hende kan hun jo være»
Munchmuseet, MM K 4624.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.02.1917. Se s. 2
«Hvor deilig at den strænge Kulde er dæm pet. –      Laura holder paa med Vævningen, det er godt dette Arbeidet for hende, som ligger saa for hende. –»
Munchmuseet, MM K 4630.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.08.1917. Se s. 3
«– Jeg tænker saa ofte paa de store Skatter, som Du nok har i denne Krigens Tid, og saamange Udgifter! – bare nu til os!! Laura sendte mig Tegning af «Ekely», jeg den var anskuelig, saa jeg har et godt Begreb om hvor- dan Husene er med Attelié osv – –»
Munchmuseet, MM K 4643.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.02.1919. Se s. 1
«Det var da hyggeligt at Mama kom i Kvindebladet Urd, det var jo et vakkert Billede, synes Du ikke? – og det lignede jo saa godt, Laura»
Munchmuseet, MM K 4645.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.03.1919. Se s. 1
«Laura var her en Tur»
Munchmuseet, MM K 4647.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1919. Se s. 1
«Mange mange Tak for alt det nydelige Smør Laura kom med igaar. hun havde Møte med Dig paa Torvet, fortalte hun, og Du havde selv Pakken med Dig og Hilsen fra Dig, hjerte lig Tak! – Vi har nu Smør for lange Tider, og saa vel»
Munchmuseet, MM K 4650.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.09.1919. Se s. 1
« Mange mange Tak for Kassen med alle de gode saker fra din Eien- dom og for Blomsterne og Frugten som ogsa Laura i Søndags havde med sig. Bare Du ikke har sendt»
Munchmuseet, MM K 4652.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 08.[??].1919. Se s. 2
«Hvor godt det er dette med Laura,»
Munchmuseet, MM K 4658.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.01.1920. Se s. 2
«Du kunde godt slippe med meget mindre – og her ‹er› saameget af det dei lige Flesk ‹som›\/ og saa alle de extra gode Poteter. – Laura var her i Lørdags det var hendes Fødsels dag, vi havde Svine koteletter og Rødvin alt fra Dig. – Hvor dog Laura har det trygt godt og frit, der paa Hjemmet’. –»
Munchmuseet, MM K 4660.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1921. Se s. 1
«for 14 Dage siden. – Mange mange Tak fra os begge derfor – Alt som sædvanligt hos os Laura besøker os hver 14de Dag, – hvor jeg synes L. har det trygt og godt. –»
Munchmuseet, MM K 4681.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.03.1928. Se s. 2
«Hvor jeg synes det har været godt i den ne Tid, at Laura»
Munchmuseet, MM K 4684.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.04.1914. Se s. 2
«Alt ved \det/ gamle her Paaskedag skal Inger op til Laura. –»
Munchmuseet, MM K 4686.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.10.1916. Se s. 1
«vi lever i; jeg haaber Du har det godt og er frisk. –      Det er vel deiligt at Laura er pladseret saa godt, hun fortæller at hun fremdeles væver, det er saa godt. –»
Munchmuseet, MM K 4688.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.09.1916. Se s. 2
«Inger holder paa fremdeles med Behandling – Rønctken, – og hun er meget bedre, seer ander- ledes ud, føler sig stærkere, det har været en haard Tørn, fremdeles forsigtig maa hun være. Laura fortæller, at hun hol- der paa med Vævning, det er forfærdelig godt. –»
Munchmuseet, MM K 4691.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].11.1911. Se s. 1
«Tak for Brevet og for de mange Penger, Du har sat ind for os i Akers Sparebank. Hvor Du har slit for disse Pengene! Nu har Laura altsaa 4770 Kroner med de siste 2000. –      Vi har jo ogsaa saamange Penge i vore Sparebankbøker og Du skal have Tak derfor.»
Munchmuseet, MM K 4693.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.09.[????]. Se s. 2
«Tak for Blomsterne og Tomatene Laura har med sig og saa for alle disse overflødige Gaver – vi har saa meget tilbage af alt dette, saa Du skulde ikke behøve at sende os saa me- get. – – Hvilket herligt Veir idag – og tænk at jeg virke- ligt fik rablet ned nogle Linjer til Dig.»
Munchmuseet, MM K 4699.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 19.09.1917. Se s. 2
«Tak, tak fordi Du vil gi mig Kjøreture, Laura taler om dette i sit Brev, – men nu har jeg havt denne deilige Tur og har faaet seet, hvorle des Du har det, og jeg kan see Du gaar ud og ind i disse Rum, det er saa morsomt! – Og nu synes jeg det er best, at kunne hvile. – Jeg har den solrige Veranda, fra denne ser jeg saameget vakkert, og endog i Kikkert ser over til Ekely. –»
Munchmuseet, MM K 4701.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.11.1918. Se s. 2
«Smør med Laura igaar, og saadanne lækre Saker Du sender os. – Æblene fryder os hver Dag med sit vakkre Syn og gode Smag og Mørhed»
Munchmuseet, MM K 4712.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.03.1919. Se s. 2
«Gyldenlakken, som Laura havde med staar saa vakker med mangfoldige Blomster –»
Munchmuseet, MM K 4720.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.09.1925. Se s. 2
«sidste Tid. Vi har det som sædvanlig nyder godt af det gode Veir, og nu er det saa vakkert om Aft nen med Maaneskin Tenk endnu staar Solsikke frisk, som Du sendte. Imorgen venter vi Laura. –»
Munchmuseet, MM K 4731.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.12.1918. Se s. 1
«Laura er saa optaget med»
Munchmuseet, MM K 4736.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.05.1918. Se s. 1
«Inderlig Tak for Skinken og Smørret og saa for alle de deilige Blomster, Laura bragte med sig fra «Ekely» , det var saa hyggeligt at ordne dem ja Laura var saa inte- resseret for at alt skulle faa sin rette Plads. – Lillieconvalerne»
Munchmuseet, MM K 4737.   Brev fra Inger Munch. Datert 1918. Se s. 1
«Jeg var i Husfliden med garnet til Laura. De kjendte ingen trængende dame; saa de vilde \heller/ kjøpe garnet. Men hadde vi prøve av Lauras baand var det av stor værdi for dem, da ingen vævet denslags. Vi har en masse prøver, og nu kommer Lauras arbeide en hel del folk utover landet tilgode. Det var leit at L. ikke vilde væve baand mere, men kanske det lettet paa øinene. Men saa er det godt at vite, at paa asylet sat hun i en»
Munchmuseet, MM K 4738.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Laura var her i Søndags og havde sin nye graa Dragt som Du havde git hende, den var saa nydelig, og hun var saa fornøiet i den.»
Munchmuseet, MM K 4742.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].05.1909. Se s. 2
«Inger hilser og takker Dig saa hjertelig Pindseaften skal hun til Laura. Fra Næs-Muncher skal Du takkes saa meget for Tegningerne, de vare saa»
Munchmuseet, MM K 4750.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.06.1925. Se s. 1
«Vi fik jo dei lige Solskinsdage i Pindsen, alligevel, Det saae jo ud til bare  … . Laura var her 1ste Pindsedag. – Alt staar jo saa grønt og vak kert alligevel og»
Munchmuseet, MM K 4750.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.06.1925. Se s. 2
«Fuglene synger som af al Magt, vi har dem farende udenfor vore Vinduer og det er saa mor somt – Vi har en vakker Veranda, med svær Udsigt og en større Balkon, saa vi har det jo ‹levligt› og stort Areal at bevæge mig i, som jeg og benytter mig af i den deilige Luft. – og Inger ‹har meget hørt› af gode Ting»
Munchmuseet, MM K 4753.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.12.1920. Se s. 2
«Laura var her idag kom mer til at være her Julaften.»
Munchmuseet, MM K 4754.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.09.[????]. Se s. 2
«Andrea var med sin Mand her i Søndags, en Times Tid hun traf Laura her. – – Andrea saa godt ud og er fornøiet.»
Munchmuseet, MM K 4758.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.12.1919. Se s. 2
«Laura er vist opta- get stærkt af sine Arbeider, – haaber hun er frisk. –»
Munchmuseet, MM K 4759.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.07.1918. Se s. 1
«Mange Tak for de dei lige Jordbær og de pragtfulde Blomster som Laura kom med igaar. – Det er da svært, hvor Du kan faa Bærene til hos»
Munchmuseet, MM K 4762.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1911. Se s. 1
«Mange Tak for Kortet for indbydelsen til Hvidsteen, og for Tilbudet af Dyrene, det var altsammen saa snilt af Dig, – vi faar have det tilgode til senere. – Jeg har været noe slidt i Hodet af Varmen og af Breve fra Laura; – jeg skulde have skrevet før,»
Munchmuseet, MM K 4764.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].12.1894. Se s. 2
«Vi har været adskilligt ude paa ‹Forben›, hos Prof Myhre Munch og hos Bjølstads, Laura var med og var mærkelig ugeneret. Inger siger at jeg har fortalt før adskillige Ting, som jeg nu har skrevet om, – men Du er nu vant til sligt før. –»
Munchmuseet, MM K 4766.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.04.1900. Se s. 3
«L holder paa med sine \presse/Arbeider, hun beder at hilse Dig»
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.03.1902. Se s. 1
«Tænk! nu har vi leiet for Laura, nu for vi igjen»
Munchmuseet, MM K 4770.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.09.1913. Se s. 2
«Vi kunde ikke sende dit Brev til hende, da vi tænkte muligens det var den Indbydelse, Laura talte om deroppe, og som \nu/ maatte forpurres ved min Sygdom. –»
, .    av Edvard Munch. . Se s. 1
«Vi har havt en deilig Tur med Laura, og saa har vi levet ret hende Penge til flere Ture i Sommer. Frøken Gaarder er da med hende og saa har hun faaet til Indkjøb af Bær fra Haven derborte Jordbær og æbler.      Oline er i Bergen hos sin Svigersøn, der er Præst paa Herø ligeved. –      Din Tur i Bergen maatte være hyg gelig for Dig, der var jo saadan»
Munchmuseet, MM K 4774.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].06.1913. Se s. 1
«Nu har vi da været hos Laura i hendes Selskab, hun var stærkt optaget, og det var jo vellykket, for Fru Smedsrud havde gjort sig al Umage og var meget elskværdig, lod dog Laura fungere som Værtinde. – Nydeligt var det nu der i Sommerens Pragt. Vi, Andrea, Inger og jeg reiste herfra i Vogn. –»
Munchmuseet, MM K 4778.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.07.1918. Se s. 1
«Først maa jeg ønske Dig al Held og Lykke med din nylig kjøbte Landeiendom i Vestby. – Og saa maa jeg sen de Dig mangfoldig Tak for alt det Du sendte os med Laura. – Det var jo saa altfor meget»
Munchmuseet, MM K 4784.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.03.1917. Se s. 1
«Jeg har nok mange Gan ge tænkt paa at skrive men saa har det staaet for mig at Du har havt saameget at gjøre med Udstillingsarbeidet til Stockholm, saa har jeg ikke villet forstyrre Dig. – Nu havde jeg Brev fra Laura og hun fortæl ler at Du ogsaa har været i Stockholm.»
Munchmuseet, MM K 4785.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.04.1914. Se s. 1
«Mange, mange Tak for Brevet aa hvor jeg meget tænker paa Dig, kjære Edvard, paa alt hvad Du har gjort for os Allesammen, dine Tanker din kjærlige Omsorg. – Hvor underlig at Gud har sat Dig istand til at gjøre saameget, det er saa ene- staaende og alt dette for Laura, hvor det er storartet. – Jeg tænker saameget over disse mærkelige Ting.»
Munchmuseet, MM K 4786.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].07.1909. Se s. 3
«Vi har havt en deilig Tur med Laura, og saa har vi levet ret hende Penge til flere Ture i Sommer. Frøken Gaarder er da med hende og saa har hun faaet til Indkjøb af Bær fra Haven derborte Jordbær og æbler.      Oline er i Bergen hos sin Svigersøn, der er Præst paa Herø ligeved. –      Din Tur i Bergen maatte være hyg gelig for Dig, der var jo saadan»
Munchmuseet, MM K 4787.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.08.1918. Se s. 1
«Nu igjen saameget at takke for, 200 Kroner, en Kasse med deilige Bær og saa kom Laura med Blomster og det nydeligste Smør. Tusende Tak for alt sammen. – Kirsebærene er allerede syltet, vi fik saameget Syltetøi og Saft deraf, og saa har vi meget fra»
Munchmuseet, MM K 4789.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 20.08.1913. Se s. 1
«Jeg skal snart tage mig en Tur til Laura, jeg blier da 1 Times Tid, mens Hesten venter, Hodet mit er ikke stærkt nok til mere, for da blier det ustanselig stærk Tale. – Du skal have Tak for Indbydelsen til»
Munchmuseet, MM K 4797.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.02.1917. Se s. 1
«Laura sier i sit Brev, at Du vil sende os Ved, og \Poteter/ Du skal have mange Tak. – Du kan vente endnu til mildere Veir, over 14 Dager, vi har endnu noe Ved i Kjelderen fra før. Idag fik vi 8 Ml.»
Munchmuseet, MM K 4798.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 01.06.1925. Se s. 2
«Laura var her igaar, hun fry- der sig i sin Leilighed. – Inger sender Dig mange hilsener. –»
Munchmuseet, MM K 4801.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.07.[????]. Se s. 2
«Tak skal Du have for de deilige Blomster Laura har havet med sig –»
Munchmuseet, MM K 4802.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.05.1915. Se s. 1
«Inderlig Tak for din Omsorg for os, for Pengene Du sendte til Indkjøb af Tøi Inger og Laura var ogsaa omkring i Bu- tikker og gjorde dette. Inger sender Dig en hjertelig Tak derfor.»
Munchmuseet, MM K 4804.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 22.10.1913. Se s. 1
«Mange Tak for Brevet, jeg fik igaar; og saa maa jeg ogsaa takke Dig for den store Sum 1000 Kr Du igjen har sat ind for mig i Banken, det Du fortalte i Brev til Inger. Ja tusind Tak igjen for al din Omsorg. – Og saa for Præsenten til min Fødselsdag. Laura fortalte det allerede igaaraftes i Brev. – Idagmorges kom Blomsten en vakker Be- gonia i fuld Blomstring fra Tøiens Gartneri – og»
Munchmuseet, MM K 4805.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.01.1915. Se s. 1
«Og nu dette med Laura, hvor kan Du ikke være fornøiet i, at Du har valgt dette heldige Logi, det er virkelig en Løsning for alt dette vanskelige og vonne. – Dette Mas og Slit for Dig. – aa hvor jeg synes det var ende løst med hende og Værelserne. – Nu er hun selv saa fornøiet.»
Munchmuseet, MM K 4814.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 1901. Se s. 1
«– Alt hos os, er ved det gamle, Inger har faaet et Par nye Elever, og jeg har saa meget Arbeide, som jeg kan overkomme fra Husfliden – Inger skal imorgen til Laura med 16 Kr fra Husfliden for Baand, og dette gaaer noksaa jevnligt paa. Dette er saa svært godt. Hun seer noksaa god»
Munchmuseet, MM K 4828.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 1
«Igaar havde vi fremmede. Onkel Alfred, Karen, kona, tante Andrea og Kaja. De kom til kaffe om formiddagen, vi havde afsilte erter med kjødboller, fiskepudding og bondepiger. Alfred, Kaja og Andrea var her for nogle dage siden og havde med sig: et snes nye æg til tante, en julekage, en stor gjedost, honningkage og markedssukkertøi. De bad at hilse dig. Kaja og jeg tog os en aketur i den bratte bakken ligeoverfor os; og langt bort i skoven ovenfor huset vort, kan vi ake helt ned til os. Nu har jeg averteret efter elever, frk. Goplen tilbød mig anbefaling, uden at jeg bad om det. Paa tirsdag skal L og jeg til Vækkerø, der skal være smaapige- selskab; vi skal ligge hos bedstemor. Tante bliver bedre og bedre for hver dag. Katta ligger nu og sover i Andreases arm. Lindbo vilde intet have, han er saa grulig snil og vi maatte endelig henvende os til ham, naar»
Munchmuseet, MM K 4830.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 3
«at kjende noget andet sted. Da vi kom til Liabro mølle, ser jeg en liden skikkelse, som sidder i gaarden paa trappen og soler sig. Jeg sagde bare «pus,pus, og saa kommer graapus farende over stok og sten ned til os skrigende og kjælende for os. Han vilde absolut være med til Hauketo, saa jeg maatte tage den med op til huset og stænge den inde. Lucy trives godt, den begynder at blive altfor næsevis. Naar jeg vaagner om natten, ligger den side om side paa puden med mig. Andreas har havt en Tandbyld, der ikke har gjort nogen ondt, men som han holdt sig inde for, paa grund af sit misserable ydre. Han spiste ikke middag paa 3 dage, saa han saa lidt tynd ud, da han var her i søndags. Tante skrev til Hedvig at Laura skulde faa en elev her og sendte 5 kr. til reisen, men idag skriver Hedvig, at de vil beholde Laura til Jul. De har baade»
Munchmuseet, MM K 4832.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].12.1901. Se s. 2
«har hun tjent. Hun har syet 112 barnehuer med Lauras baand. Laura har rigeligt med penger paa grund af sit arbeide, og Holm siger det er det eneste rette for hende – stadigt arbeide. Nu er det nydeligt her, alle træer bedækket med sne.»
Munchmuseet, MM K 4834.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].06.1911. Se s. 2
«Tak for blomsterne. Jeg skal hilse dig for L og si tak for den første blomsten og den siste buketten. Det er fælt koldt nu, det begynder saa smaat at sne.»
Munchmuseet, MM K 4835.   Brev fra Inger Munch. Datert 23.08.1913. Se s. 2
«Tak for bærene; jeg var netop paa stationen, da kassen blev lempet ud af Mossetoget. Vi har sendt til Laura. Forleden gjorde jeg en tur alene langs Asker- landet med dampskib. Den tok 4 timer og kostet kun 1 kr. Indseilingen til byen i maaneskin og med alle de elektriske lys som skinte i vandet, var vidunderligt.»
Munchmuseet, MM K 4844.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1919. Se s. 2
«og Strøm. Mens jeg var ute har hun hver dag syd lit paa den. Til vaaren skal hun optræde med sin fine sorte dragt. Jeg skal sy paa maskin efter hendes traakling. Jeg tror nok tante kan komme sig, naar hun faar tilstrækkelig ro. – Søndag 9 februar skal Laura komme til os til middag.»
Munchmuseet, MM K 4846.   Brev fra Inger Munch. Datert 08.02.1922. Se s. 1
«Mange tak for kortet med gratulationer. Vi skal feire min geburtsdag paa morsdagen nu paa søndag. Da kommer Laura, og vi skal da feire tante. Tante er mærkværdig seig, øinene er noksaa daarlige, hun kan ikke se at læse, skrive eller arbeide, men vi maa være gla for at hun kan se»
Munchmuseet, MM K 4848.   Brev fra Inger Munch. Datert 16.09.1925. Se s. 2
«Idag er det papas geburtsdag – hvilket straalende veir. Jeg kommer mig i høi grad. Laura var her igjen. Hun har glemt sine vanter, saa kanske hun kommer idag ossaa. Vi feirer dagen med alle dine gode saker –»
Munchmuseet, MM K 4850.   Brev fra Inger Munch. Datert 07.04.1926. Se s. 1
«Tak for brevet. Du har saa mange gange bedt os passe paa at Laura ikke manglet noet, og jeg husker got at du talte om det ihøst. Vi paala da Laura at hun maatte si ifra naar hun trængte. Der dukker op for mig at hun har faat flere gange smaasummer i det siste aar ossaa. Ifjor fik hun et stort deiligt uldtæppe. Vi sa at vi tok av hendes bok, men det gjorde vi ikke, da Laura for nogle aar siden forærte tante et stort uldtæppe. Siden fik hun nogen gange 20 kr. Paa de 1 ½ aar»
Munchmuseet, MM K 4855.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1925. Se s. 1
«Tusind tak fra tante og mig for pengene som er kommet fra Kreditbanken. Tak for brevet – det er leit at du har faat ondt i ørene; det har jo vært svært stormfuldt veir. Vi har ikke Radio. Værten har, men vi er ikke tilbudt at høre; og det vil bli svært hyggeligt for tante at høre gudstjeneste. Svært morsomt om aftenen at høre musik og forskjelligt. Jeg er jo aldrig ute om aftenen. Tusind tak fordi du vil skaffe os et. Laura kommer til at bli henrykt. – Det var sørgeligt med Einar Meidell, han kom ind til byen forat søke plads og fik høre at han har tuberkulose. Han skal være en saan»
Munchmuseet, MM K 4857.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1924. Se s. 1
«Vi har set i et blad at Andrea’s mand, Arne, er blit disponent i Hindø’s damp- skibsselskab efter sin far, som druknet ved Haakon Jarls forlis. Dette er svært glædeligt, nu er hun jo rent ovenpaa. – Imorgen venter vi Laura. – Tante er noksaa kjæk.»
Munchmuseet, MM K 4863.   Brev fra Inger Munch. Datert 21.09.1928. Se s. 4
«greie mig uten fa meget at ha fremmede om os. Tante og hendes søstre hadde mange fremstaaende bekjendtskaper. En av Ipsens venner, Ole Hansen, var deres lærer og ven. Tante hadde med Markus Thrane at gjøre, da han efter det 11 aarige fængsels- ophold kom til Fredrikstad som fotograf. Tante hadde med til han sine smaa søstre til fotografering. Vi faar haape at tante kan leve noen aar til, hvis hun kunde være nogenlunde frisk da, det er vel ikke saa got at bli saa gammel. Laura sa altid, at hvis tante dør, mister vi vor beste ven. – Her er det saa roligt og stille, og det er det som tante trænger. Vi trives bedre og bedre her, og bryr os ikke om vor værtinde som er berømt i hele nabolaget. Hun vil gjerne beholde os, saa hun holder sig nogenlunde i skinnet. Dette blev nok et langt brev, men naar det er saa sjeldent vi tales ved saa syntes jeg det var best at skrive, men herefter skal du for- skaanes for saa lange brev.»
Munchmuseet, MM K 4879.   Brev fra Inger Munch. Datert 13.09.1932. Se s. 1
«Tross all den nervøsitet vi kunne lide av hadde vi utrolig meget hyggeligt sammen. Tross feilagtig opdragelse gikk det alligevel bra for os. Det er sannt som Laura sa på sin siste fødselsdag: vi har hat alle en utrolig energi. Laura tok examen i tillegs- prøver i latin og matematik og flere fag og fikk 1. Så hjalp hennes flinkhet i håndarbeide henne, utrolig med nydelige arbeider fikk hun utført. Tante var en stor balanse for os alle, og papa kunne i lange tider være bra, og vi koset os da svært godt sammen. På Hauketo hadde papa og jeg det med å vinne over hverandre hvem som kom først ind om morgenen til kaffebordet, og vi hygget os da med å riste brød og med kaffen.»
Munchmuseet, MM K 4884.   Brev fra Inger Munch. Datert 19.12.1933. Se s. 2
«Ryes plass 4 omkring 82. I Lauras dagbok står årstallene for vore flytninger. Mit billede fra 17 års alderen blev malt i Fossveien 9, ikke som Thiis sier på Olaf Ryes plass. Jeg har skrevet til ham det. Du vet dette. Jeg forteller dette forat du ikke skal tro Jeg har givet feil årstal. Det har vært en fryktelig gjennemgang for Thiis denne hoftehistorien. – Nu vil jeg ønske dig en god jul, med ro å hvile.»
Munchmuseet, MM K 4918.   Brev fra Inger Munch. Datert 23.12.1940. Se s. 2
« Jeg har vært på Krist med kransene. Neste år vil jeg kjøpe for dig, jeg kan få vel så pene kranse for halv pris. Nu kjøper jeg to kranse til tante og Laura for 5 pr. stykke. Jeg har fått brev fra Amerika fra Edv. Nes’es døttre, de ber å hilse dig. Ligeledes fra den tro Follestad. Tenk at posten fra Amerika kommer så godt frem.»
Munchmuseet, MM K 4920.   Brev fra Inger Munch. Datert 03.08.1941. Se s. 2
«jeg vet. Alle potetarealer heromkring står glimrende. Jeg har osså et lite kriselager av hermetikk. Det var svært morsomt at Anna Henrichsen, født Dahl, overtar det hyggelige kjøleskap. Vi var så gla i det, tante og jeg, og det var en stor skuffelse da fru Seeberg ikke tålte det. Det blir til stor hjelp for fru H., hun holder hus for sønner og sviger- datter, og har det tungvindt med kjelleren. Det er så hyggeligt å få gjøre henne dette gode igjen; hennes elskværdighet mot Laura i en vanskelig tid er ikke til å glemme. – Den eneste undskyldning for Andrea er, at hun ikke har vist om noe annet like fra barndommen \av/ enn at vi kun var»
Munchmuseet, MM K 4930.   Brev fra Inger Munch. Datert 12.07.1942. Se s. 1
«Omkring 500 kr. vil det koste å få stelt gravene på Nordstrand i 20 år efter min død. Jeg undersøker nu hvordan det blir på Krist. – Jeg er så lei over at du har hatt så megen bryd og u\t/tellinger for min skyld. Det var storartet av dig at du vilde betale så mange penge med engang. Håber at pengene kommer tilrette. Det er så pussigt med de gamle erindringer. Det lille hus på Ullern hovedgård hvor Annas foreldre bodde, og hvor Laura og jeg i 8–9 årsalderen var med Anna på besøk, har stått som et bilde for mig, og nu er jeg kommet innpå det, da»
Munchmuseet, MM K 4932.   Brev fra Inger Munch. Datert 02.09.1942. Se s. 1
«En veninne av min logerende, fru lektor Böhn var her igår. Hun er fra Sortland, bor her i Oslo. Hun var en vinter hos Andrea, da Peter Andreas blev født. Hun sa at tragedien med Andreas var kjent viden om, og Andrea var berømt viden om. Hun vilde spille den store dame og slog om sig med den rike Munchefamilie hun kunne øse penge av. Hun strødde ut, med flotte drakter, selskaper og reiser. Så lenge gamle Ellingsen stod for styret, var det stor vel- stand, men da han døde, begynte de unge å skalte og valte så der snart blev kaos. Så kunne der gjøres kostbare reiser til folks forundring, det var når de hadde tynt penge av dig. Så da det blev dårlige omstendigheter der, likte hun sig ikke, og fikk da denne idè, at hun skulde gå på jormorskole, kun for å komme ut og more sig. – Alt dette er kommen av den egoistiske gjerning av Andreas, å forlate den syke dr. Asker som så innstendig bad ham om å være. Andreas hadde et glimrende vikariat hos dr. Asker i Kløften. Asker vilde at Andreas skulde overta helt hans praxis. Som vikar hadde han 6000. Det var svært fortvilet for tante og mig da Andreas skrev: «Det er sørgeligt å forlate en så god stilling, men jeg kan ikke annet, jeg må til syden.» Vi var dengang i en vanskelig stilling med Laura. Men så blev det ikke anledning til noen reise, og så tok han vikarposten i Lillehamar. Dette blev for Andreas en lidelse til døden, og for oss en seigpining. Det var pinefuldt for tante og mig å høre Andreas si: «Jeg»
Munchmuseet, MM K 4947.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].01.1894. Se s. 3
«folk. Til jul fik vi en kasse fra tante Jette med forskjelligt godt, nedi laa en deilig fleskeskinke fra fru Mellbye. Fra bedstemor fik Laura og jeg et par nydelige brune handsker hver og broderte lommetørklæder. Den sorte silkekjolen min er bleven berømt paa Nes. Jeg havde den desværre ikke med derop, da jeg havde bestemt ikke at bruge den. Frøken Lystad som jeg traf i selskabet hos Gundersenvar bleven saa begeistret for silkekjolen. Hun fortalte onkel Edvards, at hun havde truffet mig og at jeg havde havt en saa nydelig silkekjole paa. Jeg tror næsten jeg blev buden derop af den grund. Paa mandag skal jeg til Grønbecks, paa tirsdag skal tante, Laura og jeg til»
Munchmuseet, MM K 4949.   Brev fra Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«I Lauras bankbog er der nu 1100, hvoraf de 500 skulde være hendes private eiendom, de er gratialer, legater, vævefortjeneste og gaver fra dig i tidligere tid. Alfred sitter lidt oppe, sover ikke om natten, og har aandedrætsbesværligheder.»
Munchmuseet, MM K 4955.   Brev fra Inger Munch. Datert 27.12.1925. Se s. 1
«Det var en stor overraskelse julaften. En storartet gaas! Tusind tak fra tante og mig. Laura var her julaften og \var/ over den næste dag. 3 januar skal vi traktere hende med gaasestek. Ossaa skal hun faa en krukke med smult. Jeg hadde faat istand radioen til hende, saa hun hørte gudstjeneste»
Munchmuseet, MM K 4957.   Brev fra Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«De hjerteligste lykønskninger sender jeg dig til din fødselsdag. – Jeg var oppe hos Laura forleden forat ta hende med på en liten byrangling til adspredelse; og da hadde hun en bundt nydelige baand færdig til husfliden. Hun er ikke lite stolt av at kunne levere husfliden noget ikke andre kan. Husfliden hadde sendt op paa landet hendes baand»
Munchmuseet, MM K 4961.   Brev fra Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Tusind tak for pengene Laura hadde med sig. Jeg kjøper Hamsuns bok: markens grøde. Hvor morsom hund du har, Laura fortæller os om den.»
Munchmuseet, MM K 4963.   Brev fra Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
« Tak for brevet. Med de 400 har det sig saaledes. For en tid siden fik Laura av tante en bankbok paa 200. Dertil 200 nu. Men saa mærket vi at hun ikke vilde ta ut av boken, saa gav vi hende flere penge, da hun skulde betale flytningen av sakene fra Hansen. Men da det var saa vanskelig at faa hende til at ta imot penge fra tante, maatte jeg si at vi skrev det op. Idet øieblik vi har det saa rigeligt, synes vi det er saa got»
Munchmuseet, MM K 4968.   Brev fra Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 1
«Laura er fremdeles lige fornøiet / for sikkrer at hun aldrig føler sig ensom, ‹de› der er ‹ser› … »
Munchmuseet, MM K 4969.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.04.1898. Se s. 1
«Tak for pengene. Vi er nu umaadelig godt forsørget med penger, da Alfred og Karen var her og leverte os 50 kr. Du maa nu ikke sende paa lange, lange tider. Vi har Laura paa et rigtig godt sted i Sørum hos en enkefru Olafsen, der har pensionat. Vi betaler 45 pr. maaned, da er vi sikker paa, hun faar det godt. Der er døtre i huset, som er meget flinke i vævning, saa hun faar god hjelp. Vi har de 400 til Laura ubeskaaret. Vi fik dr. Winge til at raade hende til reisen, han var saa snil at komme ud her og det gik over for- ventning. Laura faar et lyst 2 fags»
Munchmuseet, MM K 4970.   Brev fra Inger Munch. Datert 19.03.1913. Se s. 2
«Saa nydeligt veir det er nu. 1 paaskedag kommer Laura.»
Munchmuseet, MM K 4972.   Brev fra Inger Munch. Datert 09.09.1922. Se s. 1
«Nu er vi kommen hjem igjen og i orden. Vi slaar os nu til ro, for vi orker ikke mere noe flyttesjau. Vi synes det er deiligt at være hjemme igjen, tante sover saa got her. Tusind tak for du vilde kjøpe hus for os, men det blir best for os at bo tilleie. – Det er da ikke noe synd paa Laura at hun skal være i Nittedal»
Munchmuseet, MM K 4973.   Brev fra Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Laura var her nylig. Hun var i godt humør, ikke en eneste klage.»
Munchmuseet, MM K 4979.   Brev fra Christian Munch. Datert 12.06.1879. Se s. 3
«sender 10 Kroner til Ud- gifter – Reise, Saatan etc. Tag ikke for mange Bøger med, men Farver og Tegneap- parater maa Du have med Her er nu overordentligt fagert og Alt staar saa godt paa Marken. Hils I og L saa meget og tak Dem for Brevene. Frak maa Du medtage – i det mindste Regnfrak. Bed Tante at skrive om hun er i Pengemangel, thi da faar jeg sende Anvisning paa Gagen.»
Munchmuseet, MM K 4980.   Brev fra Christian Munch. Datert 16.06.1879. Se s. 2
«Husholdning og slippe Messen, der falder me- get dyrere. Du faar da derfor i det Seneste reise paa Fredag – og da venter jeg at træffe Dig paa Station. Tag ikke for meget Tøi med da her er god Anledning til Vask. Jeg sender en Seddel at forevise Præsten. Tak I og L»
Munchmuseet, MM K 4981.   Brev fra Christian Munch. Datert 21.06.1879. Se s. 3
«skulde være meget varmt og gunstigt – da er den aabne Vogn bedst. Vil Du bede Tante at sende ned til Koren de Pakker, der maatte være komne og ved Laura bede ham at sende dem til mig ureviderede, da jeg har god Tid for mig.»
Munchmuseet, MM K 5007.   Brev fra Laura Munch. Datert 23.12.1915. Se s. 1
«Glædelig jul ønskes dig af din heng. Laura Munch. 1000 tak for alt – – presenterne, trakteringen og alt! Jeg skal hilse dig mange gange fra tante og Inger. Inger var hos mig igaar.»
Munchmuseet, MM K 5034.   Brev fra Laura Munch. Datert 22.12.1921. Se s. 1
«Glædelig jul ønskes dig av din Laura Munch. 1000 tak for alle pengene og brevet! Senere faar du julepre- sent fra os 3. Skal besørges.»
Munchmuseet, MM K 5058.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 09.01.1894. Se s. 1
«Hermed følger Vexelobligationen – Jeg var i December en Tur oppe i Gudbrandsdalen – i Ringebu – for at forsøge at praktisere der – da imidler- tid Stedet ikke saa mig lovende ud – reiste jeg strax igjen – og opholdt mig saa omtrent 1 Uge paa Lillehammer – Jeg haaber du svarer paa Johannes Nytaarskort med at sende hende et lignede – ialfald et kort med nogle Ord – du ved, at unge Piger setter me- get Pris \paa/, at deres Venlighed besvares – og jeg er sikker paa, hun blir meget skuffet ved intet at faa – Jeg kan da ikke takke hende paa dine Vegne. Julen er gaaet stille hen – Laura har»
Munchmuseet, MM K 5082.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 14.10.1908. Se s. 4
«
Mange hjertelige Hilsener fra Inger og L, som vi nylig har besøgt.»
Munchmuseet, MM K 5083.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.09.1914. Se s. 4
«Inger kom hjem idag med en Buket af Foraarsblomster, Nyperos hun har nylig været sam- men med Laura. –»
Munchmuseet, MM K 5084.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.12.1913. Se s. 2
«« Kunst og Kultur» sendte jeg idagmorges til Laura. Hun har været optaget med et Lureteppe, som skulde være Geburtsdags gave til Dig, skriver hun, – det var godt og hyggeligt. –»
Munchmuseet, MM K 5086.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1916. Se s. 2
«Og tænk Laura; som har det saa usørgenes og godt. hvor er vel dette stort; –»
Munchmuseet, MM K 5088.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1916. Se s. 2
«Dersom vi ikke havde havt Dig, kjære Edvard, aa det tænker jeg ofte paa, – baade for Laura, Inger og meg selv, – det havde seet ilde ud for os.–»
Munchmuseet, MM K 5089.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 07.09.1917. Se s. 2
«Laura var optaget med at at vise os omkring, og tilslut maatte vi have med os Frugt og Grønsaker, for det»
Munchmuseet, MM K 5090.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.10.1917. Se s. 2
«Inger hilser og takker Dig hjertelig, Laura var her i Søndags fra hende kan jeg og hilse.»
Munchmuseet, MM K 5094.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 12.06.1910. Se s. 4
«I forgaar var Inger hos Laura og vi aftalte en Kjøretur til Fornebo, – Frøken Gaarder (Oldfruen) blier ogsaa med. – hun er saa bra og snil med L. –»
Munchmuseet, MM K 5098.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.09.1913. Se s. 2
«Det er utrolig, at Du har kunnet sat saamange Penge ind for os. – Og saa ubeskrivelig godt, at Du saaledes kan sikkre Laura.»
Munchmuseet, MM K 5099.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.07.1896. Se s. 4
«
Mange, mange Hilsener fra Inger, Laura»
Munchmuseet, MM K 5100.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.10.1896. Se s. 1
«Laura gaaer regelmesig til Lians Husflidskole, og hun er svert bra, det er mærkeligt men hun har kommet sig paa et Aars Tid. Vi har godt Haab om, at Vævningen vil ogsaa»
Munchmuseet, MM K 5103.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.01.1900. Se s. 2
«– Du maa ikke tænke paa at sende os Penge, nu skal Du høre, hvorledes vi hr det, 400 Kr kom idag til Laura igjen som vi sætter ind, – 360 Kr har vi foruden samlet dels af det Du har sendt, saa af Gratialerne I og L faaer til Jul og fra Alfred Moe 50 hver til Jul. – Vi har»
Munchmuseet, MM K 5109.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.05.1894. Se s. 1
«Du er da rent for flot, som igjen sender os Penge, mange Tak fra os Allesammen; – Og saa tak for Brevet og Photografiet;– jeg behøver ikke fortælle Dig, hvormeget det glædede os. – Laura har været rent oplivet, og dertil kom Korrespondansen i Morgenbladet med store Typer «Fra Munchs Atelié i Berlin» Du har naturligvis læst den.»
Munchmuseet, MM K 5109.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.05.1894. Se s. 4
«Laura gaar og rusler, og er jo noksaa bra,– men vi maa jo undgaa være varsom med at omgaaes hende, hun taaler ingen Modsigelse, og vi tør heller ikke tale videre om noget Arbeide, – for dette sætter hende i daarlig Humør. –»
Munchmuseet, MM K 5110.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.03.1894. Se s. 3
«–Søndag. Det regnet i hele Dag,– Laura har været i Kirke men Inger og jeg har holdt os hjemme,– iaften har vi havt Besøg af Fru Botten Hansen,– hun holder enda paa med sin Poletik. –»
Munchmuseet, MM K 5111.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.05.1909. Se s. 4
«
Inger sender saamange Hilsener Laura ogsaa,»
Munchmuseet, MM K 5112.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1909. Se s. 3
«– Inger var hos Laura igaar med en Kurv med Stikkelsbær og Blommer fra Torvet. – Moreller og Ribs fik hun fra din Have da vi kom hjem derfra – Morellerne havde vi meget godt af. – –»
Munchmuseet, MM K 5114.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 4
« mange Hilsener fra I og L»
Munchmuseet, MM K 5115.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.04.1906. Se s. 4
«–Vi skal gjøre det Du bad om, kjøbe for 30 Kroner til Laura, –Vi skal snart besøge hende. –»
Munchmuseet, MM K 5116.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1906. Se s. 2
«Inger hilser saa meget, Laura har bedt at takke Dig saa meget for Pengene Du sendte hende. Vi var hos \hende/ nylig;– hun holder paa med sine Baand; og har Lyst paa dette Arbeide.»
Munchmuseet, MM K 5117.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1906. Se s. 2
«Hilser fra Log hun takker Dig saa meget, In var hos hende forgaars.– Ja nu maa jeg ønske Dig godt nyt Aar fra os allesammen tak for det gamle!–»
Munchmuseet, MM K 5118.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1908. Se s. 2
«Forresten er nu alt her ved det gamle, Laura ber at hilse Dig og takker for Jule- gaven.– Oline ligesaa, hun var saa rent taknemmelig,– for at Du husker paa hende.»
Munchmuseet, MM K 5120.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.10.1915. Se s. 3
«Laura har det saa godt og pent,– det er saa storartet, at Du kan skaffe hende et saadant Sted, det er saa trygt og godt i alle Henseende –»
Munchmuseet, MM K 5121.   Brev fra Inger Munch. Datert 22.12.1923. Se s. 1
«Tak for brevet. Det var da skrækkeligt mange penger vi faar; det er meget mere end det gaar til for os paa et aar. Laura kommer julaften formiddag og ligger over. Vi skal rigtig kose os.»
Munchmuseet, MM K 5122.   Brev fra Inger Munch. Datert 15.02.1926. Se s. 1
«Vi blev saa forbauset over 1000 igjen. Vi trodde de penge var medberegnet i siste sending. Tante sender dig de hjerteligste hilsner og tak! Vi synes det er deiligt at det er over med Laura, Hun var ikke skikket for livet. – Men nu har du hat saa enorme utgifter. Kunde ikke begravelsen betales av de 2000 som staar på Lauras bok. Hadde jeg ikke faat denne influencaen, hadde jeg betalt buraaet med dine penge.»
Munchmuseet, MM K 5127.   Brev fra Inger Munch. Datert 26.08.1941. Se s. 1
«Tusen takk for den kolosale sending. To poser med epler, 8 fl. Melk, blomkål, purre, persille og det store kålrabihode. Hvor nydelig kålrabin er, så søt og mør. Så var det gulerøtter. Det var en storartet mat. Ja, så var det deilig rabarbera. Gutten var en pen gutt; han morret sig over å se alle bildene. Søsteren har gått tre år på tegne- skole og maler, er 22 år og nylig gift. Jeg forærte ham en akerselv, og det ble han svært bli for. Jeg har idag vært på Nordstrand kirkegård. Det står nydeligt der på Lauras hjørne står der et enstammet tre, høsthortensiar fuldt med blomster, på tantes roser og betunia. I det annet hjørne står den syrin som Laura forærte tante en julaften, som vi har hatt på verandan i kasse. Nu er den et tre, med store hvite blomster. På Krist er graven fuld av røde pelargonier. Jeg har malt to melkeglass som er blitt meget vellykket, men det er vanskelig med formen da jeg aldrig har tegnet. Epler er morsomst å male. Så har jeg malt et parr måneskinsbilder som er nydelige syns jeg og andre. Ellers vil jeg nok hvile; det er arbeide i huset og Med maten som er nyttig og morsomt.»
Munchmuseet, MM K 5133.   Brev fra Inger Munch. Datert 24.01.1933. Se s. 2
«Husker Du da du bestemte dig for å bli maler, at papa blev betenkelig. Han tok med sig en akvarel og gik til fyrdirektør Diriks for å høre hans mening. Diriks sa At han kunde ikke gjøre slikt om han sat i 100 år. Papa kom meget fornøiet hjem, husker jeg. Jeg har et brev fra dig til Laura og mig efter papas død. Der skriver du at du er så gla for at du nylig hadde skrevet til papa, og at du hadde fått brev igjen, hvori han lot til å være frisk og meget tilfreds.»
Munchmuseet, MM K 5134.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1932. Se s. 1
«Tross nervøsitet hjemme kom vi da godt frem. Tross gal opdragelse. Det var jo ikke riktig av papa å servere os sånne stærke spøkelses- historier fra vi var små, Men, som Laura oftere sa: «Vi hadde alle sånn energi.» Og når det var over med de nervøse attakker til papa, koset vi oss så, han var da alltid interresert, i gnavspill om aftenen, halv 12, og i høit- lesning, Tante var en balanse for os alle. Nu må du ikke ha noe mere uro for mig, jeg greier det godt med mitt husstell, og jeg elsker å leve økonomisk.»
Munchmuseet, MM K 5139.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].02.1892. Se s. 1
«Tak for kortet, det kom akkurat paa dagen. Tante, Laura og jeg har netop været ude paa søen og spadsert; det var saa hyggeligt, masser av folk var ude. Vi kommer vist til at leie huset nede ved stranden, men vi maa leie for et aar. Det er en nydelig leilighed. En stor stue med veranda, magen til vor nuværende. Deilig stor entré og flere gode kot. 300 for aaret. Vi kan sikkert tjene 200 om sommeren.»
Munchmuseet, MM K 5142.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.12.1889. Se s. 1
«Tak for brevet til Laura og mig. Du har nu vel faaet tantes brev med beskrivelser over alt, saa det bliver vel gjentagelser. Papa var bleven bedre med alle sine religionsskrupler de par sidste maaneder; men andre slags anker havde han nok. Han var dog i stadigt godt humør. Vi havde det grulig hyggeligt søndagen før han blev syg. Vi var allesammen i Munkerud kapel, som ligger en liden vei borte. Da gik han saa raskt, at vi ikke kunde holde trop med ham. Vi havde det varmt i den store stuen, og papa kosede sig saa. Han var aldeles indtaget i stuen; han syntes den lignede, stuen i «en gammeldags juleaften.» Han sagde den dagen, at vi næste søndag endelig maadte have familien hos os for at beundre vor leilighed.»
Munchmuseet, MM K 5345.   Brev fra Inger Munch. Datert 09.08.1924. Se s. 1
«Netop fik jeg brev fra Laura som er straalende fornøiet. Hun kom altsaa til Frk. Horn den 8 august. Den 6 var jeg hos hende, men damerne var ikke hjemme. Jeg skrev den 7 opsigelse fra dig.»
Munchmuseet, MM K 5352.   Brev fra Inger Munch. Datert 13.12.1917. Se s. 1
«Har du ikke faat mit takkebrev for æblene? Jeg sendte øieblikkelig. I brevet laa ogsaa 3 breve fra dig til Andreas. Jeg takker dig altsaa for de nydelige æbler. De hjælper tante mange gange til søvn. Vi kan tænke at be Laura til 1 juledag. Julaften maa tante ha det stille og roligt. Laura er saa godlynt og bli naar hun kommer, men er meget nervøs.»
Munchmuseet, MM K 5353.   Brev fra Inger Munch. Datert 1924. Se s. 1
«Laura var meget fornøiet med vore planer fra høsten av. Hun syntes det var ingen sak at være sommeren over i Nittedal, naar hun hadde dette at glæde sig til. Hendes endelige ønskers maal er engang at komme til Eugén Hanssen, og det blir sikkert engang.»
Munchmuseet, MM K 5356.   Brev fra Inger Munch, Karen Bjølstad. Datert 08.02.1918. Se s. 1
«Tusind tak for kortet til min fødselsdag og for pengeseddelen. Vi hadde Laura til middag. Til aftens spiste vi røde poteter og sylte.»
Munchmuseet, MM K 5358.   Brev fra Inger Munch. Datert 29.12.1926. Se s. 1
«Tante og jeg ønsker dig et riktig godt nytaar. Tusind tak for alt i det gamle! Jeg sender dig dette yndige svarbrev til Laura fra Horneman. Hans mor er født Hof- gaard, kusine av papa. Laura har engang hørt ham; han lignet Jette Munch, sa hun. Han er nu i Neapel, er syk ret som det er. Han elskes av sjømændene. Han er en formuende mand. Vi fik et henrykt brev fra frk. Gaarder, som fortæller at hun har»
Munchmuseet, MM K 5673.   Brev fra Norges Post. Datert 27.07.1920. Se s. 1
«Postanvisning. Pengeoverføring.»
Munchmuseet, MM N 196.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Desværre viste fru Moe sig at være utrolig naiv og umulig tiltrods for hendes alvorsfulde Stilling – – Hun {s}taler om at Inger havde Ret til at give mig advarsler da { … }Ludvig havde Feil – Inger må være så snil at oplyse hende om Sandheden – at jeg i Årevis taalmodig hørte på hendes Advarsler – { … }og fortalte at jeg kjendte»
Munchmuseet, MM N 197.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«Under alt dette havde jeg en svær Nervesygdom at kjæmpe med og havde store Arbeider ved Siden af mine Pligter ligeover {I}Laura og mi Tante og Inger hvilke Pligter jeg med stor Skuffelse så mig forhindret i at ‹indfrie› …  { … }det så godt som jeg ellers havde kunnet gjøre»
Munchmuseet, MM N 198.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1909–1926. Se bl. 1r
«Er der { … }kommet en ulæmpe ved på grund af Laura burde Du betænke hvor uendelig meget bedre vi har havt det end de aller fleste – Overhodet meget kunde været annerledes om Du havde mer hæftet Dig ved det omslag til det bedre der så  …  kom efter min tilbag{ … }e»
Munchmuseet, MM N 200.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«vilde kunne {af}undgaaes? Vilde det være menneskeligt? I disse ‹ti› År har bitre Ord faldt fra min Mund en Gang ligeoverfor Inger og et Par Gange ligeover– for Laura»
Munchmuseet, MM N 200.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«– Jeg har osså måttet nævne det til Laura da Laura vil kaste al Skyld paa Inger (Hun er omtaler min Tante med en rørende Forgudelse)»
Munchmuseet, MM N 200.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 2
«– Jeg har osså måttet nævne det til Laura da Laura vil kaste al Skyld paa Inger (Hun er omtaler min Tante med en rørende Forgudelse)»
Munchmuseet, MM N 200.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«{D}Jeg vil osså sige at min Familie har Tilbøielighed til at male altfor sort Lauras Feil –»
Munchmuseet, MM N 200.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 4
«Og her må jeg bede Fruen ved Leilighed give dem et Vink – Jeg har studeret Laura i disse Aar – Hun er klog – ikke Tale om sindsyg – Men hendes Egenheder er for stærkt udprægede»
Munchmuseet, MM N 208.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
«Da jeg fra Dem og fra annet Hold hører at det nu er mine refererede Udtalelser til Laura der er så galt – {s}må jeg i Korthed idag sige et Par Ord – (Jeg må osså i den Anledning nok {k}give sige noget mer senere –) – Det gjør mig { … }ondt at jeg derved min Tante har følt sig pint herved»
Munchmuseet, MM N 208.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 3
«at bringe min Søster Laura ud i Lyset efter de mange ulykkelige År –»
Munchmuseet, MM N 246.   Notat av Edvard Munch. Datert 1915–1925. Se s. 2
«har nogen Sikkerhed for at slige Indblandinger kan ikke kan indtræde igjen { … }det kunde forvolde skade for alle og især for Laura»
Munchmuseet, MM N 246.   Notat av Edvard Munch. Datert 1915–1925. Se s. 3
«Det har været vanskeligt for min Familie i sen { … }da de var fattige og alene at ordne med Laura»
Munchmuseet, MM N 672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920. Se bl. 1r
«Fruens Udtalelser { … }om Laura har gjort mig imidlertid meget betænkelig og jeg blir nø{ … }dt til { … }enten at tale til D{ … }em personlig herom eller skrive et længere Brev –»
Munchmuseet, MM N 672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920. Se bl. 2r
«hvad der har angaaet min Søster Laura. { … }Udtalelsene {jeg}det har vist sig senere ikke engang at være rigtigt – DetHunLaura må osså beskyttes»
Munchmuseet, MM N 672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920. Se bl. 2r
« In I hvertfald burde Inger fundet sig i at få høre bitre Ord og Reprimander baade af Laura og mig når hun bærer sig så uvettig a{f}d. Det havde været bedre om hun havde havt en Smule Selverkjendelse end at bringe nye Stridsspørsmaal op der vil gjøre Striden uendelig og end mere bitter»
Munchmuseet, MM N 672.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Datert 1910–1920. Se bl. 2r
«idet jeg forsvarer min haardt prøvede Søster Laura»
Munchmuseet, MM N 678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 1
« Jeg kan godt forstaa at hun er en annen mod Inger end mod mig – Tror Fruen at det bare er Lauras Skyld når der falder bitre Ord?»
Munchmuseet, MM N 678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 3
«Laura er en meget klog Kvinde Hun har har sin slemme Side – men hun har gjennem- gaaet overordentlig meget – Inger faar tænke på hva hun har –»
Munchmuseet, MM N 678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 3
«Min Tante er en sund men ‹megti› strid Karakter, Inger er yders – Opfarende nervøs og tankeløs, Laura er meget klog – meget {s}fin og ‹sensible› men vanskelig, nervøs»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 3
«i mi{ … }n Samtale med Laura er ikke væ{ … }ret at undgaa – – Og nu kommer jeg { … }til noget som jeg blir nødt til at tage alvorligt – og som viser til fulde at jeg har maattet tage d{et}isse Ting alvorligt –»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 3
«Det er Fruens Udtalelser i Anledning Laura{der}som jo er Referat af Ingers Udtalelser – – Det viser at Inger fremdeles er tilbøielig til i høi Grad at overdrive alt med Hensyn»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 4
«til HensynLaura»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 4
«{ … }Hvad Inger paastaar om Lauras Skyld i dette er absolut urigtigt.»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg har Beviser { … }nok for Ingers tidligere Overdrivelser i Anledning Laura»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 4
«Jeg har osså Pligter ligeoverfor min haardt prøvede Søster Laura»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 7
«Inger beklager sig over hva jeg har sagt til Laura.»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 7
«{ … }Vilde hun blot tænke lidt selv over hva hun selv kan sige om Lauraog»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 8
«Jeg ved at { … }Inger har Tilbøielighed til at overdrive alt med hensyn til Laura – Det har jeg Bevis for –»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 9
«En langvarig og farlig Sygdom – – {En}Den vanskelige Opgave at skaffe Laura Lys og Luft ‹ifra› de mange triste Aar – – {at}Den store Opgave { … }at endelig skaffe min gamle Tante og Inger fuld Sorgfrihed Resten af sine Da{ … }ge pecuniært. Dette tror jeg er lykkedes mig – Så m har jeg havt kunstnerisk Gjennembrud med store monumentale Opgaver»
Munchmuseet, MM N 681.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert kvinne. Ikke datert. Se s. 15
«Det forklarer sig selv hvad det fører til – – Derfor erdet så farligt atInger‹tr›  …  denne Udtalelse til Laura gribes da strax og  … »
Munchmuseet, MM N 727.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 1894. Se s. 2
«Så må jeg vi aftale lidt sammen om hvordan vi skal hjælpe Inger og Tante med LauraLaura må selvfølgelig vi tage på os – fra det øie hun kom tilbage – Vi får regne sammen at give 30 a 40 Kroner om Måneden – Vi skylder altså nu hver omkring en 100 Kroner. Tante må vi jo osså ta …  ta os på – Det blir vel en 20 Kroner på hver vi skyder til om Måneden –»
Munchmuseet, MM N 727.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 1894. Se s. 2
«Så må jeg vi aftale lidt sammen om hvordan vi skal hjælpe Inger og Tante med LauraLaura må selvfølgelig vi tage på os – fra det øie hun kom tilbage – Vi får regne sammen at give 30 a 40 Kroner om Måneden – Vi skylder altså nu hver omkring en 100 Kroner. Tante må vi jo osså ta …  ta os på – Det blir vel en 20 Kroner på hver vi skyder til om Måneden –»
Munchmuseet, MM N 738.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1889. Se s. 2
«og Konen på gården kan bli på går og stelle maden for os når v den måneden vi er alene. Når du og Laura kommer kan den før nævnte pige stelle.»
Munchmuseet, MM N 750.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.11.1890. Se bl. 1r
«Er da Laura aldeles gal siden hun reiser til Boltzeus – dette er sandeli ikke hyggeli –»
Munchmuseet, MM N 752.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.12.1890. Se bl. 1r
«Jeg har nu begyndt { … }at gå lidt ud – Blir her forresten sålænge til jeg blir aldeles bra – Dette med Laura var jo en skuffelse – Kanske hun { … }aligevel har havt godt af at { … }opholdet hos fremmede folk – Jeg Det lader ikke til forretningen går noe videre endnu men kanske det kommer lidt efter lidt. – En forretning skal jo arbeides ind – Nu hører jeg «Jean» i trappene Han kommer med {D}dejeuneren Kl er snart 12. Jeg har det som en prins her – Lie har skrevet to gange til g generalkonsulen hersteds forat høre efter mig – Denne kommer stadig op med blomster og aviser og passer så på at jeg får mad og sånt så godt som muligt – { … }Med hilsen til Inger og Andreas *Lucy samt husets folk»
Munchmuseet, MM N 756.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1.1891. Se s. 4
«Det l med { … }Laura var jo osså forunderligt men jeg tænkte nok det ikke blev til noget – Hun er jo mindst skikket dertil –»
Munchmuseet, MM N 761.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 20.1.1891. Se s. 2
«Skriver dere til Laura får dere hilse. Det er sandeli en rar samling deroppe hos Bie. Bie gjør vel kur til Laur‹a›»
Munchmuseet, MM N 761.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 20.1.1891. Se s. 2
«Skriver dere til Laura får dere hilse. Det er sandeli en rar samling deroppe hos Bie. Bie gjør vel kur til Laur‹a›»
Munchmuseet, MM N 779.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892. Se s. 2
«– Da jeg læste at { … }dere hadde spadseret på søen trodde jeg dere var blit spænna gælne – Det er rart at høre Jeg tænkte ikke på isen jeg som går {v}her i varmen – Det er nu hver dag 12 og 14 grader i skyggen – Hvordan har Laura det? –  … »
Munchmuseet, MM N 783.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.10.1892. Se bl. 1v
«
– Hilsen til Inger og Andreas {–}og Laura når du ser hende –»
Munchmuseet, MM N 790.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.1.1893. Se s. 3
«Hvordan går det Laura – hils hende fra mig –»
Munchmuseet, MM N 791.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 25.2.1893. Se s. 3
«
Hils Laura og allesammen.»
Munchmuseet, MM N 795.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.6.1893. Se bl. 1r
«Som Du ser af Lauras brev er jeg i München ved Starnberg{ … }sä som jeg har udenfor mit vindu – Jeg {ser}har ret frem for mig det sted hvor {L}Kong Ludvig druknet sig for noen år siden – Her er dei nydeli – Jeg kommer altså hjem om en kort tid –»
Munchmuseet, MM N 798.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1893. Se bl. 1v
«Jeg sender hermed 20 Mk eller 19 kroner som Du kan ha til lidt juleindkjøb – Det er ikke stort at dele men jeg vilde gjerne at Du skulde kjøbe en liden ting til Laura osså –»
Munchmuseet, MM N 801.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1892–1893. Se s. 3
«
Glædelig nytår til allesammen og hils Laura»
Munchmuseet, MM N 803.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.3.1894. Se s. 3
«Hvordan står det til med Laura? – jeg ja jeg ser dere vel snart igjen – jeg drager vel hjemover i Mai –»
Munchmuseet, MM N 804.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.4.1894. Se bl. 1v
«
Med mange hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 806.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.10.1894. Se s. 3
«Skriv snart – og hils Inger og Laura samt Kaspersens.»
Munchmuseet, MM N 811.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1895. Se bl. 1v
« Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 815.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1897. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 816.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1896. Se s. 2
«
Skriv snart og hils Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 817.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.3.1896. Se s. 1
«Det er da bra at Laura kan arbeide – igjen – Dette er jo noget som ville kunne intresere hende – især når hun får Tag i mor- somme Mønstre –»
Munchmuseet, MM N 817.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.3.1896. Se s. 2
«
Skriv snart igjen og hils Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 819.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1.7.1896. Se s. 3
«– Når Inger og Laura reiser op til Lillehammar må de hilse Andreas’s familie – og fortælle mig hvordan pigen ser ud – det er jo hans fødselsdag idag –»
Munchmuseet, MM N 820.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1896. Se s. 3
«
Hils Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 821.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 4.8.1896. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 822.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1889–1891. Se s. 3
«
Med hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 823.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 16.10.1896. Se bl. 1v
«
{ … }Med hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 826.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1897. Se s. 1
« Jeg er midt imellem Inger og Lauras fødselsdage så jeg nu slår to fluer med et smæk og gratulerer dem begge –»
Munchmuseet, MM N 827.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1897. Se s. 1
« {Jeg}Det er { … }nu midt imellem Ingers og Lauras fødselsdage så jeg slår to fluer med et smæk og gratulerer { … }dem begge –»
Munchmuseet, MM N 831.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1899. Se s. 3
«
– Hils Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 835.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.3.1900. Se bl. 1r
«
Hilsen til I og L»
Munchmuseet, MM N 840.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 28.11.1901. Se s. 3
« Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 844.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1902. Se s. 3
«
Med hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 845.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1902. Se bl. 1v
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 847.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.4.1902. Se s. 3
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 848.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.5.1902. Se s. 2
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 852.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 14.11.1902. Se bl. 1r
«Hvad er Lauras Adresse  Min Adresse er: Poste restante Lübeck»
Munchmuseet, MM N 856.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 29.12.1902. Se bl. 1r
«
Godt Nytår og Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 859.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.2.1903. Se s. 4
«passende Steder – Jeg skal se at få sendt Lauraen Bogen af Linde – Hvis det nu er heldigt for hende – der er så nervøs –»
Munchmuseet, MM N 859.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.2.1903. Se s. 4
« Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 860.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.3.1903. Se s. 1
«
Hils Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 861.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.4.1903. Se s. 3
«Jeg er umådelig kje af Reiser og Udstillinger – og har stor Længsel efter mit Hus og til mit Arbeide. Det glæder mig at I har det godt – Hils Laura så meget Her var en Tid fuld Sommer – og nu er pludselig Vinter    altså som hjemme –»
Munchmuseet, MM N 863.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 4
« { … }Hilsen til { … }Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 864.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.5.1903. Se s. 3
«
Med Hilsen { … }til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 866.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 22.12.1903. Se bl. 1r
« Mange Hilsener til Dig, Inger og Laura – og gjædelig Jul – Jeg reiser i Romhelgen til Lübeck – Jeg havde helst reist til mit Hus og tændt på Arnen der – Jeg vil næste Aar forsøge at blive rolig Vinteren over i Aasgaardstrand –»
Munchmuseet, MM N 867.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 2.1.1904. Se s. 3
«
Hilsen { … }til {Dig}Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 869.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se bl. 1v
«
Med hilsen til LauraInger og Andreas»
Munchmuseet, MM N 870.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.3.1904. Se bl. 1v
«
{h}Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 871.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.7.1904. Se s. 3
«
Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 873.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.8.1904. Se s. 3
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 878.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.9.1904. Se s. 3
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 881.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 21.11.1904. Se s. 3
«I Kristiania har jeg havt for mange Ærgrelser – – Jeg vilde gjerne set ud \til Eder/ før jeg reiser og { … }seet det nye Logi – men det går ikke – Jeg havde osså gjerne besøgt Laura – men det får bli til Vaaren – eller om jeg muligvis kommer ‹over› Jul – I Kristianiakomm og ellers hvor jeg træffer de Medskyldige kommer mit Raseri over «Kvindemennesket» op – så jeg får ligesågodt»
Munchmuseet, MM N 881.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 21.11.1904. Se s. 4
« Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 884.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1904. Se s. 2
« Hilsen til Laura og Inger»
Munchmuseet, MM N 888.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 3
«
Hilsen til { … }Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 894.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 6.11.1905. Se s. 4
«{ … }Jeg antar ikke at jeg på længere Tid kommer til Norge – blot på kortere Besøg i Åsgaardstrand – Hvis jeg ikke kommer må I da ta Huset til Sommerborg der er en deilig Frugt der – Hils Inger og Laura    jeg får vel snart høre fra Eder»
Munchmuseet, MM N 895.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.11.1905. Se s. 3
«
Hilsen Til Inger og Laura fra»
Munchmuseet, MM N 896.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.12.1905. Se bl. 1v
«Jeg lar Dr Linde sende Eder 100 Kroner som en Foræring til Eder – Kjøb osså til Laura en passende Ting – og en liden Erindring til Oline –»
Munchmuseet, MM N 898.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 4
« Mange Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 899.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1905. Se s. 2
«
– { … }Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 901.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.1.1905. Se bl. 1v
« Med hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 904.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.3.1906. Se bl. 1v
«
Mange Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 907.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.4.1906. Se s. 2
«Vil Du kjøbe noget for Laura for mig og for en 30 Kroner –»
Munchmuseet, MM N 909.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1906. Se s. 2
«Kösen hvor jeg tar Bad og lever efter Forskrifter så jeg forhåpentlig kureres for den ondartede Nerve- sy{d}gdom – Det var nok på høie Tid at mine Venner i Weimar fik mig ud ellers var det vel gå{et}t mig som med Laura. –»
Munchmuseet, MM N 912.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.12.1906. Se bl. 1v
«
Med hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 921.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1907. Se s. 4
«
Mange Hilsener til Dig – IngerLaura og Oline – »
Munchmuseet, MM N 922.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.7.1907. Se s. 3
«
Mange Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 923.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.4.1907. Se bl. 1v
«
Mange Hilsener til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 926.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1907. Se s. 4
«
– Du får hilse Larsen og andre kjendte – {Jeg}Mange Hilsener til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 931.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 24.12.1907. Se bl. 1v
« Glædelig Jul og godt Nytaar til alle – Kjøb noget til de vanlige – Laura, Andrea, – Oline{ … }jeg sender strax –»
Munchmuseet, MM N 932.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.12.1907. Se bl. 1v
«
Mange Ønsker om et godt År til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 935.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.2.1908. Se bl. 1v
« Hilsen til Inger og Laura og andre Venner –»
Munchmuseet, MM N 937.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 18.5.1908. Se s. 4
«
Mange Hilsener til Dig og Tante og Laura»
Munchmuseet, MM N 938.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 23.6.1908. Se bl. 1r
« Mange Hilsner til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 939.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1908. Se s. 3
«
Mange Hilsener til Dig, Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 941.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.10.1908. Se bl. 1r
«
Mange Hilsener til Dig Inger og Laura‹!›»
Munchmuseet, MM N 942.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.11.1908. Se bl. 1r
«
{ … }Mange Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 943.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 22.11.1908. Se bl. 1r
«
Mange Hilsener til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 947.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.1.1908. Se bl. 1r
« Jeg sender Eder gjennem Nørregaard 100 Kroner – {jeg}50 {vilde}Kroner er til Laura til en liden Opmuntring – {Det}Jeg {er}har tænkt det kunde være til Sparepengene hennes –»
Munchmuseet, MM N 948.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.2.1909. Se bl. 1r
« Jeg har bedt Nørregaard sende Dig 150 Kr – hvoraf jeg vilde Du skulde give Laura 50 Kr til hendes Sparepenger. Jeg har jo nu været nokså heldi til at sælge {så}og jeg ved jo ikke om det vil fortsætte dermed – Det er vel ikke meget tvilsomt – Jeg har det fremdeles godt – og håber snart at kunne ta hen»
Munchmuseet, MM N 948.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.2.1909. Se bl. 1v
« mange Hilsener til Dig – Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 950.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.4.1909. Se bl. 1r
« Jeg sendte idag 400 Kroner – hvoraf Laura får 100 Kroner – Er det ikke muligt at Laura strax kan få et bedre Værelse – altså alene – Det kunde vel ikke blive så meget dyrere – Jeg reiser vel snart til det sydlige Norge – Jeg håber { … }i frisk Luft at komme mig godt – Vil Du si Inger at hun kan give Munchene Tegningen og hils fra mig Skriver snart igjen»
Munchmuseet, MM N 950.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 15.4.1909. Se bl. 1r
« Jeg sendte idag 400 Kroner – hvoraf Laura får 100 Kroner – Er det ikke muligt at Laura strax kan få et bedre Værelse – altså alene – Det kunde vel ikke blive så meget dyrere – Jeg reiser vel snart til det sydlige Norge – Jeg håber { … }i frisk Luft at komme mig godt – Vil Du si Inger at hun kan give Munchene Tegningen og hils fra mig Skriver snart igjen»
Munchmuseet, MM N 954.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909. Se bl. 1r
« Jeg sendte 600 Kroner – 300 Kroner til dig og { … 5}300 Kr til Fordeling mellem Inger og Laura – Jeg har leiet et vakkert Hus her med Have – og trives godt»
Munchmuseet, MM N 956.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 14.7.1909. Se s. 2
«
Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 963.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1910. Se s. 2
«Jeg sender Werenskiolds Bog { … }adresseret til Dig, {og}forat { … }Inger kan give den til Laura»
Munchmuseet, MM N 964.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1911. Se s. 4
«
Mange Hilsener til Dig – Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 965.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 8.4.1911. Se s. 2
«»
Munchmuseet, MM N 973.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1912. Se bl. 1r
«Jeg vilde gjerne talt med Jer om Pengene til Laura»
Munchmuseet, MM N 973.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1912. Se bl. 1v
«
Med mange Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 977.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.11.1913. Se bl. 1v
«Jeg haaber I alle har det bra – jeg ser snart til Laura»
Munchmuseet, MM N 989.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 31.1.1920. Se s. 1
«Jeg har som jeg har før skrevet bedet banken sende jer 1000 kroner pr kvartal – Dette strækker jo ikke til i denne tid hvor pengene står så lid{ … }et i værdi – Heller ikke ser det ud til at blive bedre – Jeg sender jer derfor 2000 kr til i løbet af { … }året – Laura»
Munchmuseet, MM N 992.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert [??].11.1909. Se s. 4
«
Med Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 996.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 30.12.1911. Se s. 2
«holde mig aldeles i Ro – Derfor har jeg enu ikke desværre kommet til Laura heller – som I faar forklare Grunden. – Nørregaard og andre syns nok det er underli at jeg ikke besøger dem – men det er jo intet at gjøre ved når det nu engang er så – Nervesygdomme er jo så mangeartede –»
Munchmuseet, MM N 996.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 30.12.1911. Se s. 3
«Jeg har to Haner som slaas svært – men heldigvis er den lille Hunden svært flink til at skille dem ad – den drar Hanerne i Halen væk fra hinanden – Ellers havde de vel dræbt hinanden – Naar jeg nu om en Maaneds Tid kommer hjem til Kristiania – havde jeg tænkt at Du og Inger og Laura skulde besøge mig på Hotellet {–}og spise Middag»
Munchmuseet, MM N 998.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922. Se s. 3
«La{ … }ura har ikke ladet mig få et ord til tak – men jeg har som tidligere gange blot fået grin {–}og klage – Nuja Laura har jo det ikke så godt men»
Munchmuseet, MM N 998.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922. Se s. 3
«La{ … }ura har ikke ladet mig få et ord til tak – men jeg har som tidligere gange blot fået grin {–}og klage – Nuja Laura har jo det ikke så godt men»
Munchmuseet, MM N 1007.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1926. Se bl. 1r
«Laura sender Dig disse penge – De skulde kommet på morsdagen men imorgen er der jo ingen post»
Munchmuseet, MM N 1015.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1926. Se bl. 1v
«Sig endelig fra når I trænger noget – Laura er jeg meget fornøiet med –»
Munchmuseet, MM N 1022.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«
Hilsen til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 1026.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se bl. 1r
«Jeg var hos Laura – Hun mente at Du havde Nytte af en god Lænestol {eller}og det vilde glæde mig om Du og Laura kunne finde ud en passende til Dig –»
Munchmuseet, MM N 1026.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se bl. 1r
«Jeg var hos Laura – Hun mente at Du havde Nytte af en god Lænestol {eller}og det vilde glæde mig om Du og Laura kunne finde ud en passende til Dig –»
Munchmuseet, MM N 1033.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910-1912. Se bl. 1v
«Jeg har byttet Hotel og bor nu på Victoria som er hyggeliere – I faar komme ind en Dag og spise Middag her med Laura»
Munchmuseet, MM N 1039.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915. Se s. 1
«Jeg har overladt til Nørregaard 1200 Kr. til Laura og 800 Kr til Dig og Inger – Jeg vilde gjerne vide hvormeget I nu har stående – da det nu kanske på lang Tid»
Munchmuseet, MM N 1039.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915. Se s. 2
«– { … }Bed Inger at at gå til { … }Laura og fortæl hende det    det vil kanske glæde hende. hende»
Munchmuseet, MM N 1039.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1915. Se s. 2
«
Med Hilsen til Laura og Inger»
Munchmuseet, MM N 1043.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vilde gjerne Inger skulde fortælle Laura det vil vel more hende lidt»
Munchmuseet, MM N 1045.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1920–1931. Se bl. 1r
«Glædelig Jul til Dig Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 1050.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1931. Se bl. 1r
« Jeg har nu sat 3000 Kr. og 2000 til Laura og 1000 til Dig og Inger på en Bog i Akers Sparebank    Jeg skal sende Jer Bogen –»
Munchmuseet, MM N 1051.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1910–1916. Se s. 3
«
Med mange Hilsener til Dig, Inger‹og›Laura»
Munchmuseet, MM N 1052.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
« Med Hilsener til Inger og Laura»
Munchmuseet, MM N 1054.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1916. Se bl. 1v
«Jeg kommer til at flytte til Vestkanten ikke langt fra Skøien Station hvor jeg har kjøbt Hus hv{ … }ad vel Laura har skrevet om»
Munchmuseet, MM N 1061.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1v
«senere tid – Jeg syns jeg blev bedre allerede efter den br br{ … }onchit med feber jeg havde i våres – Så er det vel osså at jeg kan modarbeide det på forskjellig måte – Jeg syns osså det er godt for mig en tarveli kost og ikke så meget stekt kjød – Lutefisk sild og poteter – skinke og lignende – Jeg syns osså det var svært bra at stelle lidt selv – Jeg tror Laura vil ha meget godt af at lave maden selv – Så er hun jo osså mer hjemme og kommer ikke i strid med folk – – Ja nu håber jeg dog snart at kunne komme ut – Vi tre søskend har fåt en ubehageli arv i vor nervøsitet – De gjør os mangt et pek –»
Munchmuseet, MM N 1062.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922–1926. Se s. 4
«ordnet med Laura – Jeg overkommer ikke en brøkdel af hvad hviler på mig – og vigtigt er det jo nu at det primære ikke forsømmes – – { … }Derfor var det heldi om Inger hjalp til at få Laura klargjort at det{va}hun bør foreløbig skaffe væven ud og at jeg bestiller for 3 3 hundrede kroner af hed hende vævarbeide – og jeg betaler naturligvis over det dobbelte af hvad hun ellers har fået – Det er meget  …  arbeid hun gjør –  …  Så får vi se at finde et annetsteds for hende ved leilighed»
Munchmuseet, MM N 1062.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922–1926. Se s. 4
«ordnet med Laura – Jeg overkommer ikke en brøkdel af hvad hviler på mig – og vigtigt er det jo nu at det primære ikke forsømmes – – { … }Derfor var det heldi om Inger hjalp til at få Laura klargjort at det{va}hun bør foreløbig skaffe væven ud og at jeg bestiller for 3 3 hundrede kroner af hed hende vævarbeide – og jeg betaler naturligvis over det dobbelte af hvad hun ellers har fået – Det er meget  …  arbeid hun gjør –  …  Så får vi se at finde et annetsteds for hende ved leilighed»
Munchmuseet, MM N 1065.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se bl. 1r
«Er det ikke noget Du kunde have lyst paa som jeg kunde sende eller noget jeg kunde hjælpe eder med    Jeg har nu mer Tid tilovers nu det er ordnet sig med Laura – Sig mig endelig til hvis det var noget –»
Munchmuseet, MM N 1065.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se bl. 1r
«– Hvis  …  det var noget Laura havde Brug for var det godt om»
Munchmuseet, MM N 1067.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
« … Lauras er på 3,800 Kr Ingers{ … }på 1000 Kr –»
Munchmuseet, MM N 1073.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922. Se bl. 1v
«vilkår – Jeg skal komme ind når jeg blir bedre – Det er et rigti ubehageli tilfælde jeg har fået de senere år på mig – Jeg var ikke værst før jeg reiste efter at have været på Holmenkollen – men Schweiseropholdet gjorde mig værre – Jeg vil prøve Holmen- kollen igjen – Nerver og søvn er nu dårli – og ikke noen arbeidskraft – Håber det går iorden med pensionatet til LauraJeg Det er ikke sikkert jeg nu orker at finde nyt logi – Laura skriver utilfreds som altid – { … }Aldri tilfreds med»
Munchmuseet, MM N 1073.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922. Se bl. 1v
«vilkår – Jeg skal komme ind når jeg blir bedre – Det er et rigti ubehageli tilfælde jeg har fået de senere år på mig – Jeg var ikke værst før jeg reiste efter at have været på Holmenkollen – men Schweiseropholdet gjorde mig værre – Jeg vil prøve Holmen- kollen igjen – Nerver og søvn er nu dårli – og ikke noen arbeidskraft – Håber det går iorden med pensionatet til LauraJeg Det er ikke sikkert jeg nu orker at finde nyt logi – Laura skriver utilfreds som altid – { … }Aldri tilfreds med»
Munchmuseet, MM N 1074.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«{T}Mange Tak for det nydelige Tæppe – fra Dig og Inger og L.»
Munchmuseet, MM N 1075.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 2
«Deraf disse overdrivelser i alt Enten det nu gjælder Dit befindend befindende eller Lauras – eller det gjelder en stakkels slægnings moralske egenskaber – hvis frygtelige forbryderbane stiger til det kolosale – *»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 4v
«Og for at Laura{ … }har faaet det bedre er hun da vist osså glad –»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 5v
«– Ligeledes har jeg aldrig benægtet at L{ … }aura har store Feil og er vanskelig Men derfor kan jeg da forbe …  gjøre hende {det vel}\godt/ – Saameget mer som da kanske hendes Feil blir mindre – \når hun møder Godhed/»
Munchmuseet, MM N 1076.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 8v
«Jeg er nu osså sikker på at Inger i Virkeligheden er {k}glad over at jeg fik h …  så nyttige den så gavnlige Hjælp af Ludvig samt at jeg har faaet skaffet Laura bedre Kaar –»
Munchmuseet, MM N 1077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se s. 3
«Inger må kunne forstå at jeg blir fortvilet over at en nødvendig Hjælp til mit svære Arbeide – og en udmærket Hjælp { … }til min svære Sygdom og at jeg skaffet Laura       bedre Kår skulde»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det vilde osså være godt for Ingers Sygdom – Netop for hendes Sygdom gjælder det at opmuntres – {Og  … }Laura er nu saa flink at det er en Fornøielse at se det – Jeg er overbevist om at { … }ingen af os behøver mer at frygte for at blive generet af hende – Jeg har gjort den Erfaring at Laura lar sig  …  meget let sige – og at hun er meget føieligt»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det vilde osså være godt for Ingers Sygdom – Netop for hendes Sygdom gjælder det at opmuntres – {Og  … }Laura er nu saa flink at det er en Fornøielse at se det – Jeg er overbevist om at { … }ingen af os behøver mer at frygte for at blive generet af hende – Jeg har gjort den Erfaring at Laura lar sig  …  meget let sige – og at hun er meget føieligt»
Munchmuseet, MM N 1084.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg er osså sikker på at Laura og Inger»
Munchmuseet, MM N 1087.   Brevutkast fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«og vi talte om hvor dette Forhold var skadeligt – specielt for Ingers Sygdom – der vistnok skylder dette Forhold meget sin Forværrelse – Dette Forhold vil altid gnave paa hende og skaffe hende Sindslidelser mens jeg hvis det var anderledes kunde opmuntre hende som jeg har gjort med Laura – Det trænger hendes Sygdom –»
Munchmuseet, MM N 1091.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1915. Se bl. 1r
«Jeg har ikke været oppe hos Laura men da jeg intet hører er vel alt vel –»
Munchmuseet, MM N 1095.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 31.1.1891. Se s. 4
«
Hilsen til {t}Tante og Andreas og osså Laura når dere skriver»
Munchmuseet, MM N 1100.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1896. Se s. 3
«
Lev vel og hils tante og Laura»
Munchmuseet, MM N 1106.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 18.3.1913. Se bl. 1r
«Laura vil desværre altid sætte vor Taalmodighed på Prøve – dermed er intet at gjøre –»
Munchmuseet, MM N 1114.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1925. Se s. 4
«ny ch{e}aiselong eller Lauras»
Munchmuseet, MM N 1115.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1926. Se s. 1
«Jeg talte med Dr. Koren der sagde at det ikke var så let med engang at konstatere sygdommen – så dette kan forklare at vi intet har hørt – Det er glædeli at tænke på at Laura har ligt sig i sin lille bolig og at hun så ofte    har»
Munchmuseet, MM N 1115.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1926. Se s. 3
«Det Når Du går til Laura vilde jeg gjerne Du skulde møde mig – og at Du ringer først.»
Munchmuseet, MM N 1116.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 2.3.1926. Se bl. 1v
« Det er nok sent at gratulere med fødselsdagen – Laura skrev altid og mindet mig om dagene – Dennegang er det gået rent surr – Jeg vilde nu sendt Dig til den 5te – enda jeg jo godt ved at det er i Februar –»
Munchmuseet, MM N 1121.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1923. Se s. 1
«Jeg havde tænkt at reise ud idag eller imorgen – men det blir kanske først et par dage senere. Jeg har som vanlig meget at gjøre og har fremdeles ubehagelige land{–}greier – – De{g}t vil vel dra ud inden jeg får greiet med frk. Dr Munch {J}Hun har vist osså hat med Laura{ … }s{ … }arm engang at gjøre, så det vilde være rikti om hun fik lidt erkjendtlighed – Kanske Du kunde greie med det og»
Munchmuseet, MM N 1122.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 14.1.1927. Se bl. 1v
« Jeg har netop besøg af noen tyskere – Skal snart komme ud med Lauras ovn – Håber I som jeg er bra for Influenza      »
Munchmuseet, MM N 1169.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«Ja nu må jeg en dag få Dig ned hid så Du hilse på hundene og prøve lidt vegetariansk – Det kunde kanske la sig gjøre at ta en liten tur kanske med Laura eller en annen dame til Kragerø eller Fredrikstad eller annetsteds Det liver op – Jeg vilde ofte ha Laura til det men hun vilde ikke»
Munchmuseet, MM N 1281.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1943. Se
«Jeg fandt et brev fra Laura hvor hun ivrer for min idé med gravsten – Det blir for vor far, mor og sofie, sier hun. – Vor far var en uhyre beskeden mand og har vel ikke tenkt på dette. – Men jeg synes det vilde være svært hyggeligt. –»
Munchmuseet, MM N 1345.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«og Laura. Der kan Du se hvor farli disse avisfolk er –»
Munchmuseet, MM N 1348.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«overveies forat man kan ha lidt sikkerhed for fremtiden – Dette bør Laura osså betænke – Hun burde betænke hvordan det blev om jeg ikke kunde betale for hende –»
Munchmuseet, MM N 1348.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«– Jeg har vanskeli forat tale med Laura den senere tid –»
Munchmuseet, MM N 1367.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hjerteli lykønskning til Din fødselsdag – Hvis jeg kommer tilbage fra Aasgaardstrand til rett tid skal jeg se op om – Hils Laura og Andrea så meget. Det er vel uvist jeg kommer da jeg nødi vil træffe { … }noen Lørdag er jeg vel i Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 1369.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Laura var i telefonen men hun blev væk da jeg skulde standse radioen –»
Munchmuseet, MM N 1384.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Vil Du hjælpe Laura med at kjøbe en kjole – og si mig hva det alt omtrentli koster.»
Munchmuseet, MM N 1387.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Laura hører jeg trives – og jeg syntes hun  …  ikke burde længte så til byen –»
Munchmuseet, MM N 1393.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Tak for brevet og for det udmærkede fotografi. { … }Ligeledes tak for de gode fotografier af Lauras bolig og kirkegaarden.»
Munchmuseet, MM N 1406.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1910–1926. Se bl. 1r
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  … { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
Munchmuseet, MM N 1406.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1910–1926. Se bl. 1r
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  … { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
Munchmuseet, MM N 1406.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1910–1926. Se s. 1
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  … { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
Munchmuseet, MM N 1406.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1910–1926. Se s. 1
« Vil Du være saa snil at sende Lauras Bankbog til mig – Den skal paaføres flere Penger og skal foreløbig blive beroende i Akers Sparebank – –  … { … }Jeg har været meget optat med at se at skaffe Laura Si økonomisk Sikkerhed for sin Levetid – { … }Jeg har snarli Haab om at det blir ordnet – Jeg har { … }osså haabet så meget som muligt at skaffe det samme for Eder – Det er jo lettere da Du jo selv tjener – Til dette Maal {m}kræves»
Munchmuseet, MM N 1406.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1910–1926. Se s. 4
« Jeg må osså bede Dig være så snil at sende sige mig hvormeget der staar igjen { … }af LaurasB Penger som er hos Eder»
Munchmuseet, MM N 1626.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Vi kunde a havt glæde af hende og osså af gutterne – Det er nu umuligt hvis jeg overhodet skal kunne få greiet mig og mine affærer – Nu får hun henvende jeg til Kaarbø hendes ridder – Han har gjort mig ubodelig skade denne rike knarken – Det er let at skjære strimer af annens hud – { … }Og Laura! – Hun kjendte til forholdene deroppe – og vidste at der var middelskole på Sortland lige ved og gymnasium i Narvik – Det er ikke længere bort end herfra til Hvitsten – Nu er der vel mer virksomhet der oppe»
Munchmuseet, MM N 1698.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933. Se bl. 1r
«D Damen ved stranden hvid kjoleRasmus Meyers samling er min nulevende søster Inger Munch ikke Laura»
Munchmuseet, MM N 2125.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 2r
«Min tante og søster Inger har vistnok havt så meget at stå med og disse to nervøse søstre og da naturlig- vis mest Laura gjorde tiden vist fortvilet for alle – Da så min bror døde og ingen større hjælp kunde komm Kommentare fra mig så var det onde dage for –»
Munchmuseet, MM N 2125.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 2r
«Det var nok svære sager de måtte gjennemgå med Laura.»
Munchmuseet, MM N 2895.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 24.11.1914. Se bl. 3r
«Faar vi nu bare høre lidt bra om Brochs fra ann{ … }et Hold så vilde det vel være det bedste Sted for Laura – Så har vi slaaet Sværdet gjennem Bøigen»
Munchmuseet, MM N 2916.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.2.1926. Se bl. 2r
« Tak for Din deltagelse i anledning Lauras død»
Munchmuseet, MM N 2916.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.2.1926. Se bl. 3r
«Hjerteli tak for Din deltagelse { … }i anledning Lauras død»
Munchmuseet, MM N 2978.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«på Malerier – Jeg har denne Gang intet solgt – da jeg ikke dennegang h{ … }ar kunnet skaffe mi{ … }g Hjælp – Selv ha{ … }aber jeg fremdeles jeg ikke at greie med Salg og slige Foretninger – og har meget vanskeligt for { … }at skrive Breve – Jeg har mange Udgifter til Universitets- dekorationerne så jeg trænger meget at faa ind { … }flere Penger – Jeg vilde jo { … }osså gjerne skaffe Jer og Laura mer – Det er jo ikke så urimeli at jeg kunde vilde få Uni- versitetsdekorationerne hvis man vilde give mig lidt Ro og Fred –»
Munchmuseet, MM N 2982.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 1
«Vi diskuterer jo ikke { … }længer Ludvigs mer eller mindre ædle Egenskaber eller Lauras Sindstilstand – Det det gjælder om»
Munchmuseet, MM N 2982.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se s. 3
«Laura som hun jo har kustet godt i sin Tid – faar { … }hvis hun ‹verre› at { … }‹give› hende Kritik – er det en Forbrytelse – Det er dette Fortræd»
Munchmuseet, MM N 2984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«selv at jeg blev skuffet – Jeg haaber og ‹haaber› Ludvig ‹brevene› ‹skal› holde – de fortsætter og fortsatter – Så glædet jeg mig til at {hjæl}få Laura ud – Så ‹blir›‹det› …  …  Laura – Kan Du ikke { … }tænke Dig det var ikke»
Munchmuseet, MM N 2984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«selv at jeg blev skuffet – Jeg haaber og ‹haaber› Ludvig ‹brevene› ‹skal› holde – de fortsætter og fortsatter – Så glædet jeg mig til at {hjæl}få Laura ud – Så ‹blir›‹det› …  …  Laura – Kan Du ikke { … }tænke Dig det var ikke»
Munchmuseet, MM N 3493.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 22.12.1890. Se bl. 1r
«Det var jo noen underlige nyheder du bragte sidste. – Det me Laura ved jeg ikke hva jeg skal si om – om hun er skikket til at reise ‹ute› men alt er jo bedre end for hende end at bli hjemme. Er det sikkert at { … }jeg får erstatning for mine billeder?»
Munchmuseet, MM N 3679.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 16.3.1893. Se s. 2
«Nu går billederne til Breslau og Dresden og videre til München nogen får jeg vel – Dere har vel nu flyttet – det skal morsomt at komme hjem en tur – Jeg arbeider forresten hernede udmærket og vil kunne have en n{ … }y udstilling færdig til {H}høsten – Hvordan går det Laura – Hils hende og allesammen meget –»
Munchmuseet, MM T 19.   Notat av Edvard Munch. Datert 1876. Se s. 1
«Papa fik af mig Andreas Laura og Inger og Sofie 14 Cigarer til 3 Skilling Stykket af Tante et Par broderede Tøfler.»
Munchmuseet, MM T 167.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 28r
«Kristiania – Hagens stene Trykker Nilsen V{ … }\e/xelpenge Kl. 1 Møde med J. K. Laura – To Kufferter fra Berlin Lofberg Malmskildnadsgatan 9 »
Munchmuseet, MM T 178.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 12v
«Så min megen Uro med Laura – Jeg måtte jo reise langveis stadig væk»
Munchmuseet, MM T 207.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 48v
«Så {var}\er/ det Laura»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Andreas og Laura og Inger en Flaske ‹Aadikabaanic›, ett Papir en skodsk Pen af Papa et Skjørt.»
Munchmuseet, MM T 2570.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Laura fik af Papa et Dukkehoved af Tante et Par Vanter Sofie e{n}t S … »
Munchmuseet, MM T 2706.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1877. Se s. 6
«1 Januar 3deLaura Munch 18 Tante Jette Diriks»
Munchmuseet, MM T 2744.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 25
«{ … }\S/økaptain {V … }\Ra/smussen – vågepræsten – Bjølstadslægten – og forgreninger nedover slægten af arvelige sygdomme sjæle{g}\l/ige fortielser – der lig forskjellige artede strømme – deterministisk  …  slægten – og jeg meg selv som skjæbne – som Laura sa – en forbandelse hviler over os. »
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«G …  G …  Karen B. IM LM EM EM LM + Moss Spareban Bank og Creditkasse Kristiania Sparebank Kristiania Sparebank»
Munchmuseet, MM T 2892.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1939. Se bl. 3r
«Til andre tider var han som en legebror og fuld af fortællinger og lystige påfund – Alt dette sat vore små barnesind i stærke svingninger – – Det var måneder hvor han ustanselig gik op og ned i sjælelig vånde – Anker sjælelige og ‹Anker› over for …  feil som doktor og menneske – Ofte var det ‹ingen› Galskab – En søster Laura fik»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 12
«

Lørdag den 3die    Lauras fødselsdag – hun fik af mig nødder for 40 øre. Forskjel Nogle småpiger var indbudne i an- ledning af dagen.

»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 54
«

Tirsdag den 29de. Lå igår af forkjølelsesfeber. – Laura har nu i længere tid havt bronchit og måttet

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 10r
«

Torsdag den 18de. I Aftes var jeg, Laura og Inger paa Bryggen at se paa { … }Studenersangernes Afreise. Kl. var 11 da Skibet sagte fjernede sig fra Land under Studenternes Sang og den paa Bryggen uoverskuelige B Meneskemass Kommentares Hurraraab; ‹tilligemed› oplystes Himlen og Fjorden af Ra- keter og P alleslags Fyrvær{ … }kerer. {s}Studenterne under Behrnses Ledelse kommer vel til Pariserudstilligen Kommentar om 4 Dage.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 20r
«

Søndag den 17de. Idag er Onkel Anton og Kaja her. Laura er noget upass Kommentarelig. Fik en Krone af On- kel Anton sammen.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 21v
«dreas, Laura og Inger et Pund { … }Paranødder. Til Mid{a}dag fik vi Steg og Røgrød. I Aften spiller vi Gnav om Paranødder og Nesaa. Jeg er nu 1,54 {‹M›}m. eller 5,57 Fod høi.»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879. Se bl. 6r
«Fredag den 13de var jeg hos tante Roll og lånte to  …  engelske bøger. I Eftermiddag lød to brandskud. Jeg Andreas og Laura skyndte os til Balke- løkken, hvor ilden var brudt løs. Da næsten alle husene vare af træ greb il- den om sig med utrolig hurtighed. Ilden brød ud kl. 4 og i mindre end tre timer vare 51 gårde nedbrændte. Da Balkeløkken var et af de fattigste strøg i Kristianiagreb er nøden stor blandt de brandlidte. Flere fik nogle brandsår og en mand er savnet. Man tror at have fundet h{ … }\a/ns forkullede ben.»
Riksarkivet , RA/PA - 1299 (PN 1248).   Brev fra Edvard Munch til Andrea Munch-Ellingsen. Datert 20.5.1914. Se s. 3
«Nu havde jeg osså så mee\g/et m\M/as med at ordne med min\Din/Søster\Tante/Laura – Men jeg er jo svært glad ov … \e/r at hun paa en Maade \har/ faaet Friheden – Hun er nærmest overnervøs – men ikke sindsyk – – Det har været mig en stor Glæde at hun har det saa meget bedre –»