Godthaab

Rekonvalesenthjem. Bærum, Norge

Les mer

Godthaab er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 4893.   Brev fra Inger Munch.
«det må gjøres mens man er frisk. Godt at jeg er kommen fra Munkengveien, tross at det blev vanskeligt for mig, og for dig har det ikke vært greit. Det var den gale fruen på Godthåb som jaget mig til fru S. Jeg synes nu det er best å få en selvstendig leilighet, ikke innpå værtskapet, det er almindelig kjent at det er det værste en kan gjøre. Får jeg tre værelser vil jeg leie bort ett, da jeg har Johanne og kan da bedre utnytte henne, og så blir det trykt. En kjent bra dame får jeg nok. Jeg passer ikke på pensionater, så det blir hyggeligt å ha noen fler i huset. Jeg kjenner mange utmærkete damer og de vil jeg henvende mig til. Vi må passe på alle bildene så ikke A. får dem å jobbe med. Det blir bra jeg er så i nærheten at du kan konferere med mig om alt hvad der angår mig og mitt. Jeg har et lite hyggeligt værelse, 4,50 for full pensjon, deilig mat og godt stell. Misjonærer er fortrinsberettiget, og de kommer til våren. Jeg håber du er frisk.»
Munchmuseet, MM K 4895.   Brev fra Inger Munch.
«Jeg har det utmærket. Du kan være i den yderste ro for mig, jeg skal greie det på det beste. Får jeg ikke leilighet så reiser J. og jeg til Roa, det koster det samme som for mig på Godthåb. Jeg tror at med tiden vil katarren bedre sig, det er å smøre sig med tålmodighet. Dette nydelige vær er utmærket. Jeg håber du er frisk og kan få ro til arbeide. Det har vist sig at jeg har kjempekrefter som kunne greie alt i sommer, doktoren og flytning og reiser og pensionater. Det skal bli hyggeligt å bli fastboende når lei- lighet finnes.»
Munchmuseet, MM K 4900.   Brev fra Inger Munch.
«Dette dikt skrev frk. Folkedal til mig, et par dage før en stor operation. Hun har ligget et år på Betania, halvt år på Rikshospitalet, lægerne vilde ikke operere henne; hun har henslept flere år med elendighet, vært et halvt år på Godthåb, kastet bort penger til ingen nytte. Hun henvendte sig til en læge som ikke kunne skjønne at der ikke var operert før, og han kunne ikke skjønne at hun kunne ha holdt dette ut. Hun blev øieblikkelig lagt inn på Røde Kors, og operationen gikk godt. Jeg har vært hos henne, hun var kjekk. Nu er jeg begyndt å spille igjen, og man er svært fornøiet over det. Jeg kan spille så svagt, det var noen øvelsesstykker du hørte. Jeg hører bedre musikken nu, og det synes jeg er rart, da hodet jo er»
Munchmuseet, MM K 4905.   Brev fra Inger Munch.
«Det er jo en stor begivenhet for mig dette. Søster Ada fra Godthåb som går på malerskole var her, og hun ropte tre gange: dette er så storartet.» Under alt dette»
Munchmuseet, MM N 1146.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1910–1926 . Se bl. 1r
«Tak for brevet – Jeg syns Du burde bli så længe som muligt på Godthaab»
Munchmuseet, MM N 1150.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1933 . Se bl. 1r
«Du har aldrig kommet Dig så godt noensteds som på Godthåb Om maten er lidt dårlig er det en mindre ting – Hovedsagen er at Du hos de snille mennesker føler Dig tryg – Det er bare godt at Du kjeder Dig. – Det er nødvendigt forat for Dine nerver –»
Munchmuseet, MM N 1150.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1933 . Se bl. 1r
«Du skulde reise tilbage til Godthaab og bli der til Du har»
Munchmuseet, MM N 1150.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1933 . Se bl. 1v
«Søsterne på Godthåb vil så gjerne ha Dig igjen»
Munchmuseet, MM N 1151.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 12.12.1932 . Se bl. 2r
«Jeg synes Du ikke kan ha det bedre end GoGodthaab. Herlig luft og hyggeli værelse og snille mennesker – Personalet er kjendt for sin elskværdighet – Det er ikke mange steder Du kan spise så for Dig selv –»
Munchmuseet, MM N 1158.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1933–1934 . Se s. 2
«Det er bra Du holder på din bra hushjælp. Hvis Du intet logi har fundet så kan Du foreløbig bo på Godthaab og betale hushjælpen eller Du og hushjæ{ … }lpen kan bo på et pensionat til Du finner et sted –»
Munchmuseet, MM N 1159.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
«Når Du må ha en kvinne i huset så bør Du absolut heller ta Godthaab eller et annet Sanatorium Godthaab er vist det allerbeste Du kan få og det er blot et kvarters tid med bil fra mig – Så må Du ha en første- klasses telefon – med Din svage hørsel må Du ha den til hjælp.»
Munchmuseet, MM N 1159.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
«Når Du må ha en kvinne i huset så bør Du absolut heller ta Godthaab eller et annet Sanatorium Godthaab er vist det allerbeste Du kan få og det er blot et kvarters tid med bil fra mig – Så må Du ha en første- klasses telefon – med Din svage hørsel må Du ha den til hjælp.»
Munchmuseet, MM N 1159.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
«Da Når Du har en ældre dame så kan Du risikere at måtte sørge for hende resten af hennes liv især hvis Du lar hende få en stilling. Det ordner sig nok. Men reis nu snart på kort besøk på Godthaab, – hvis Du ikke heller vil vente til August og leie et par værelse og kjøkken i Aasgaardstrand      Helst hos søstrene»
Munchmuseet, MM N 1159.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1933–1934. Se bl. 1r
«Hvis veiret {er}blir pent – Så var det vel best at benytte tiden og ta Godthaab strax»
Munchmuseet, MM N 1180.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Det er godt Du har Lovisenberg og Godthaab i baghånden –»
Munchmuseet, MM N 1182.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935–1936 . Se s. 3
«Når Du ikke trives ho i Munkeengsveien så må Du bo enten på Lovisenberg eller Godthåb eller et godt pensionat – Du må ha et menneske hos Dig skjønner jeg Det kan Du jo ha hos Seeberg osså men nu liker Du Dig ikke der –»
Munchmuseet, MM N 1183.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Skulde Du ikke finde leilighed i October for Dig og Din hushjælp kunde Du enten da bo sammen med hende på et pe …  pensionat eller Du er { … }blev på Godthaab ennu en måned og betalte kost { … }penge og løn til Din hushjælp – Du bør se at holde på hende –»
Munchmuseet, MM N 1186.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935 . Se bl. 1r
«Hold Dig så længe som Du kan på det deilige Godthaab tusenders drøm.»
Munchmuseet, MM N 1193.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1933 . Se bl. 1r
«Det var godt Du reiste til Godthaab – Det var nødvendigt at { … }ta mer hensyn til Dine forkjølelser. Jeg vet med mig selv hvordan det angriber nervesystemet – Bli så længe Du orker på det deilige og så sunde Godthaab»
Munchmuseet, MM N 1193.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1933 . Se bl. 1r
«Det var godt Du reiste til Godthaab – Det var nødvendigt at { … }ta mer hensyn til Dine forkjølelser. Jeg vet med mig selv hvordan det angriber nervesystemet – Bli så længe Du orker på det deilige og så sunde Godthaab»
Munchmuseet, MM N 1194.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940 . Se bl. 1r
«Nu må opholde Dig i vinter på sanatoriet Godthaab eller Nordstrand»
Munchmuseet, MM N 1196.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940 . Se bl. 2r
«Du kommer Dig nok derute og det må være morsomt at reise lidt om ef i Norge efter opholdet på Godthaab – Det er jo ingen mening i at tænke På Akers sygehus nu»
Munchmuseet, MM N 1201.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.9.1936 . Se bl. 1r
«Jeg talte med overlæge Barth på tuberkulosesanatoriet i Bærum – Han sa det var best foreløbig at sende Einar til Trondhjem hvor broren var – Så fik man se hva doctoren sa – Det kunde jo tænkes at begge senere kunde k få 6 måneders hvilested på Godthåb – Der kan jo osså taes penger af de 4000 kr jeg sender osså næste år – Herom senere og intet må sies.»
Munchmuseet, MM N 1201.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.9.1936 . Se bl. 1v
«Du kan gjærne fortælle at jeg har ladet Einar få 1200 kr til sanatorium men tal ellers ikke om planerne – Ikke om Godthåb – Overhovedet lidet om anliggendet – Doktoren må ha klusset med guttene synes jeg»
Munchmuseet, MM N 1207.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Tak for brevet Det er bra at Du får hvile en stunn på Godthaab – Jeg har blit bedre efter det slemme ma{ … }vesjau»
Munchmuseet, MM N 1398.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Bliv så længe som muligt på Godthåb»
Munchmuseet, MM N 1447.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg tror nu Godthåb er godt for Dig Det er et uta{ … }l af leiligheder der averteres – Jeg skal se lidt efter –»
Munchmuseet, MM N 1960.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«forsøge at la  …  mig beskatte i Hvidsten eller Aasgaardstrand – min søster er flyttet fra Munkeengsveien og har foreløbig ophold på Godthaab hvor hun trives best»
Munchmuseet, MM N 3101.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.12.1932 . Se bl. 1r
«Hun må være i absolut ro hvor hun er på Godthåb»