Einar Munch-Ellingsen

(1918–2004)
Norsk. Munchs grandnevø. Sønn av Munchs niese Andrea Munch-Ellingsen og Arne Ellingsen.

Relaterte personer

Einar Munch-Ellingsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4888.   Brev fra Inger Munch. Datert 25.11.1934. Se s. 2
«er kommen frem. Mig har hun ikke kvittert for dem. Efter samråd med dig skrev jeg den gang hun vilde ha gutterne nedover, at det var urimeligt, hun burde ta huslærer eller la dem komme på skole deroppe. Jeg har den hele tid sagt at du ikke kan påtage dig noe. Ifjor skrev hun at gutterne var anbrakt i Sortland. Det var hun så glad for da de lett kunne komme hjem. Tanten hadde gitt fritt hus, «det er bare kost og skole- penge vi (Ellingsens) skal betale.» Ikke et ord om noe løfte om penge fra os. I sommer sendte jeg Einar 50 kr. til konfirmation. Jeg fikk øieblikkelig brev fra A. hvori hun skriver at gutterne er ankommen til Eidsvoll. Hun»
Munchmuseet, MM K 4907.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1937. Se s. 1
«Den dame som telefonerte var en barndomsvenn av Arne Ellingsen. Hun sa at Arne er en fin, \snild/ mann, men ikke særlig flink. Dertil kommer at han har en kone som intet kan og intet vil gjøre. Arnes bror, Dag, har sildoliefabrikken, han er kjekk, og han har en kone som støtter ham, hun har lest med sine barn. Hun er søster av advokat Corneliussen. Den gutten som hadde tuberkelose er bra, han er i Tromsø og leser til handelseksamen. Damen sa det var vanvid med guttenes opdragelse, mannen har intet å si, Andrea har skjemt bort, især den eldste, han er vek. Einar er begavet, især tek- nisk, men for å komme frem må han ha middelskole og en yderst fin artium. Kirsten er kjekk og snild. Damen sa jordmorpengene var aldeles bortkastet. –»
Munchmuseet, MM K 5348.   Brev fra Inger Munch. Datert 05.04.1937. Se s. 2
«mig op igjen. Den dame som telefonerte var en barndomsven av Arne E. Hun sa at Arne er en fin, snild mann, men ikke særlig flink. Dertil kommer at han har en kone som intet kan og intet vil gjøre. Dag har sildoljefabrikken, han er kjekk, og han har en kone som støtter ham, hun har lest med sine barn. Den gutten som hadde tuberkulose er bra, han er i Tromsø og leser. Damen sa det var vanvid med guttenes opdragelse, mannen har intet å si, Andrea har skjemt bort, især den eldste, han er vek. Einar er begavet, især teknisk, men for å komme frem må han ha middelskole og en yderst fin artium. Kirsten er kjekk og snild. Arne har leiet ut båten til Haugesund og er selv med som fisker. Kanske nu allemann kan for- stå at en selv må arbeide sig frem. Damen sa jormorpengene var aldeles bortkastet. Men tenk om hun nu fandt på å praktisere. Noe må hun da gjøre.»
Munchmuseet, MM N 380.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu har Andrea skræmt min søster med Einars sygdom –»
Munchmuseet, MM N 1200.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.9.1936. Se bl. 1r
«Det ordner sig nok. Med de 4000 kr. som jeg forhåbentlig kan fortsætte med at sende vil famAndrea ha nok til at la guttene få opholde sig i sydlige Norge. Det blir vel nu rigtigt – Jeg har sendt 1200 kr til Kaarbø til sanatorium for Einar»
Munchmuseet, MM N 1200.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.9.1936. Se bl. 1v
«Nu har jeg talt med Lystad Han sier at Einar eller gutterne er{ … }blev undersøkt af en doctor dernede der intet fandt – Så kunde det være spørsmål om Andrea frygtet eller havde mistanke til sygdom før gutterne kom til Eidsvold og at det var derfor hun sendte dem nedover – Det kan jo forklare at hun sendte dem sydover –»
Munchmuseet, MM N 1200.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.9.1936. Se bl. 1v
«Hvis Andrea frygtet tuberkulose og derfor sendte dem nedover havde hun vel sagt det – Sig intet til nogen om mine pengeforsendelser jeg agter at gjøre – Naturligvis det jeg har sendt som 1200 kr. til Einar»
Munchmuseet, MM N 1201.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.9.1936. Se bl. 1r
«Det var jo elskværdighet når Andrea og Johanne besøgte Dig – Men nok osså en tanke på at få Einar placeret og på vestlandshusets realisering Det er vel menneskeligt.»
Munchmuseet, MM N 1201.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.9.1936. Se bl. 1r
«Hvis Einar blev placeret hos mig så fik hun fodfæste – Jeg fik så ikke arbeidet og tjene  …  Når jeg skaffer penge må jeg ha ro til at tjene dem –»
Munchmuseet, MM N 1201.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.9.1936. Se bl. 1r
«Jeg talte med overlæge Barth på tuberkulosesanatoriet i Bærum – Han sa det var best foreløbig at sende Einar til Trondhjem hvor broren var – Så fik man se hva doctoren sa – Det kunde jo tænkes at begge senere kunde k få 6 måneders hvilested på Godthåb – Der kan jo osså taes penger af de 4000 kr jeg sender osså næste år – Herom senere og intet må sies.»
Munchmuseet, MM N 1201.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.9.1936. Se bl. 1v
«Du kan gjærne fortælle at jeg har ladet Einar få 1200 kr til sanatorium men tal ellers ikke om planerne – Ikke om Godthåb – Overhovedet lidet om anliggendet – Doktoren må ha klusset med guttene synes jeg»
Munchmuseet, MM N 1261.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 11.1942. Se bl. 1v
«Det kunde vel altid bli en student af Einar sa lektor på Lillehammer»
Munchmuseet, MM N 1292.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1r
«Jeg har fåt nyt brev fra { … }Andrea – Det er atter Einar. Han har hat et litet forbigående feberanfald»
Munchmuseet, MM N 1292.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1r
«Hun har røbet sig – dette brev brev det er klart at jeg skal tvinges til at være optat med dem – Det er vel Einar jeg nu skal ha og det er vel Ekely der står i hodet på hende – Jeg skal forklare Kaarbø at mine eiendommer er arbeidssteder hvor jeg ikke må forstyrres – Ellers kan jeg ikke betale dem»
Munchmuseet, MM N 1294.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1924–1933. Se bl. 1v
«Den ældste går på skole – Einar er oppe og bedre    Det er jo vel –»
Munchmuseet, MM N 1301.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1939. Se bl. 1r
«Jeg fik et brev fra Holmboe – Det var atter syEinar der var syg. Han burde på Kursted – og jeg skulde da atter til – Det var ny uro – Jeg sa at hun fik nok af mig så { … }hun kunde betale ialfald for en måned på Mesnalien. Jeg garanterte da summen foreløbig 300 kr for en måned –»
Munchmuseet, MM N 1301.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1939. Se bl. 1r
«Hvorfor bryr Andrea mig og hvorfor { … }får hun ikke Dr. Kinck til at hjælpe – Mesnalien er det dyreste Kursted i Norge. Det kan bli kostbart hvis det drar ut. Stakkars Einar. Det blir vel blot sygdom med ham – Det er vist ikke smits‹o›mt men en lidEinar var den bedste af guttene Den ældste er kjæk og går i Gymnasierne vel 1ste og der blir han vel gående i år –»
Munchmuseet, MM N 1301.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1939. Se bl. 1r
«Hvorfor bryr Andrea mig og hvorfor { … }får hun ikke Dr. Kinck til at hjælpe – Mesnalien er det dyreste Kursted i Norge. Det kan bli kostbart hvis det drar ut. Stakkars Einar. Det blir vel blot sygdom med ham – Det er vist ikke smits‹o›mt men en lidEinar var den bedste af guttene Den ældste er kjæk og går i Gymnasierne vel 1ste og der blir han vel gående i år –»
Munchmuseet, MM N 1302.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
Munchmuseet, MM N 1302.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Pr. Schreiner sa mig at det var forbausende at Einar skulde studere til doctor – Han mente at det vilde ta 12 år ved universitetet. Så er det meget tvilsomt om Einar vilde kunne ta artium før 2 år – Det vil bli 14 år –»
Munchmuseet, MM N 1420.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1940–1944. Se bl. 1v
«Kirsten skriver omtrent som moren – Hun og Einar fortæller hun har været ude f{ … }orat se på Ekely – Hun havde vel tænkt sig ind, men porten så så lukket ut hun har opgivet det»
Munchmuseet, MM N 1420.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1940–1944. Se bl. 1v
« Det var nok så at hun vilde besøk{t}e mig men fandt ikke frem sier hun – Einar er vistnok i Sigerfjord – Det var vel han der ringte op og sa Kirsten var i byen – Det var da de vilde in på Ekely – Men jeg svarte heftig at jeg kunde ikke ha besøg»
Munchmuseet, MM N 1434.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«EinarEinar derimot mente Rektor kunde greiet artium»
Munchmuseet, MM N 1434.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Einar skulde så læst til artium i Tromsø eller Narvik. Så kunde»
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Så reiste jeg hele sommeren omkring og jeg var i Gøteborg da kuppet skulde komme – AndreaEinar og søsteren stod ved porten – Jeg var væk i Gøteborg»
Munchmuseet, MM N 1452.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1r
«Jeg har nu lagt mærke til den «listige» måte han og Andrea holder mig «vaagen» med bulletiner om en almindelig liten s sygelighed hos Einar – Det er vel blot lidt klimat syge og forlæst{ … }hed»
Munchmuseet, MM N 1490.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg trækker mig mer og mer væk fra egnen her hvor jeg hverken liker menneskene eller naturen. – Det er godt for Dig at ha Damehjemmet i baghånden – Det er noget vanskeligere med familien nordpå – Kaarbø har som jeg tænkte skrevet om Einars sygdom Det fjerde brev som er kommet herom – Dr Doctoren har sagt at han har været «udsat» for smitte. Det kan jo blot være de{ … }t at han har boet sammen med en syg – Andrea er nu en martyr – { … }men ellers er det bra»
Munchmuseet, MM N 1491.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Tak for brevet. Skolebestyreren skrev at Einar skulde bli doctor og at Petter osså gjerne vilde bli det men var ikke sikker herpå af økonomiske grunde – Et er sikkert: Guttene er har ikke vist ævner der skulde opfordre til at la dem studere. Petter blir nok osså lavet til doctor!»
Munchmuseet, MM N 1491.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Einar har tuberkulose og Andrea sa han havde broktilfælde. At la ham gå i bygaten og studere medizin er da galt. Det måtte kunne findes et mer { … }passende virke»
Munchmuseet, MM N 1492.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Einarvar er helt frisk og skal til Eidsvold –»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«mig at gutterne var bra men Einar var intet lys og Petter mere tungnem – enda Einar kunde nok blive brugelig student – Einar tænker på at studere medizin sa han og det har Petter osså lyst på\. Dårligere attest kunde de næppe få/»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«mig at gutterne var bra men Einar var intet lys og Petter mere tungnem – enda Einar kunde nok blive brugelig student – Einar tænker på at studere medizin sa han og det har Petter osså lyst på\. Dårligere attest kunde de næppe få/»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«mig at gutterne var bra men Einar var intet lys og Petter mere tungnem – enda Einar kunde nok blive brugelig student – Einar tænker på at studere medizin sa han og det har Petter osså lyst på\. Dårligere attest kunde de næppe få/»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg skal forhindres i at få arbeidsfred og arbeids forat disse dromedaer skal tvinges frem til en slig stilling som de ikke har ævner til. { … }Einar er jo sygeli stakkar og det passer enn mindre for ham at slite brostenene i Oslo. Da vilde jo Lofoten være et mindre sundere sted. ‹S›»
Munchmuseet, MM N 1500.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har talt i telefon med dr. Lystad i Bergen i Eidsvold – Han var meget elskværdig Han sa at han skjønte at Einar havde ‹smittet kertel› men han trodde ikke at han ikke behøvet noget sanatorium men blot hvile – Det er klart at han ikke har taalt det skarpe klimat på Eidsvold – Ved kysten er det jo mildere – Han syns osså at det havde vært bedst at de ha gutterne havde blit hjemme nær forældrene { … }Han sa at den ældste ikke passet til studier Einar var bedre men det er tydeligt at det bedste for { … }begge havde været som farens slægt at gå den praktiske vei og v Havde Einar været hjemme så havde han nok ikke blit syg –»
Munchmuseet, MM N 1500.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har talt i telefon med dr. Lystad i Bergen i Eidsvold – Han var meget elskværdig Han sa at han skjønte at Einar havde ‹smittet kertel› men han trodde ikke at han ikke behøvet noget sanatorium men blot hvile – Det er klart at han ikke har taalt det skarpe klimat på Eidsvold – Ved kysten er det jo mildere – Han syns osså at det havde vært bedst at de ha gutterne havde blit hjemme nær forældrene { … }Han sa at den ældste ikke passet til studier Einar var bedre men det er tydeligt at det bedste for { … }begge havde været som farens slægt at gå den praktiske vei og v Havde Einar været hjemme så havde han nok ikke blit syg –»
Munchmuseet, MM N 1500.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har talt i telefon med dr. Lystad i Bergen i Eidsvold – Han var meget elskværdig Han sa at han skjønte at Einar havde ‹smittet kertel› men han trodde ikke at han ikke behøvet noget sanatorium men blot hvile – Det er klart at han ikke har taalt det skarpe klimat på Eidsvold – Ved kysten er det jo mildere – Han syns osså at det havde vært bedst at de ha gutterne havde blit hjemme nær forældrene { … }Han sa at den ældste ikke passet til studier Einar var bedre men det er tydeligt at det bedste for { … }begge havde været som farens slægt at gå den praktiske vei og v Havde Einar været hjemme så havde han nok ikke blit syg –»
Munchmuseet, MM N 1505.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Det vil hjælpe at jeg sender hende mindre hjælp. Hvis hun beklager sig sier jeg at hun kan ikke mangle noget når hun indretter sig så flot Direktøren for gymnasiet i { … }Eidsvold sa at den ældste var dårlig til at lære. Einar var bedre sa han – – I LofSigerfjord skulde det være noe at gjøre for den ældste snart –»
Munchmuseet, MM N 1507.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra dr. Granfelt i Kabelvåg. Han siger at Einar var endel syg som vi vet og fik lidt pleurit – Hans sygdom har idet heletaget været let – Begge er i bedring sier han og han mener de blir friske»
Munchmuseet, MM N 1508.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ialfald viser det sig at jeg havde fuld ret – Hvis Einar er syg så er det leit og synd på Andrea – Men det er kommet af den vanvittige  …  skolegang hernede  … . Nu»
Munchmuseet, MM N 1509.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«at Andreas’s gutter var kjække og havde gået på skole – Det var dog noget tuberkuløst ved Einar»
Munchmuseet, MM N 1510.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg fik igår brev fra 2 af Lilleham{ … }mars hjælpe komp{g}a hjælpepoliti. D{E}et var Einar og Peter Andreas. De havde fåt artium og fåt denne jobb så de tjente 125 kroner om måneden. De havde i 1½ måned ikke hørt fra forældrene –»
Munchmuseet, MM N 1515.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Hun gjorde sit sidste kup ifjor da hun prøvet sig frem hos Høst    Det mis- lykkedes i hovedsagen da jeg allerede havde informeret mine venner om hende – Men hun opnået de 2000 kr {–}af Stenersen – Planen var nok  …  større – Nu prøver hun sig på Dig og da ved hjælp af b guttene – Har Andrea fåt Dig til at reise til Lillehammer? Vent med det til senere engang Når hun vil ha Einar til at besøge Dig så sig at»
Munchmuseet, MM N 1515.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Det er efter reiser at guttene har blit syge – Hvorfor da skal nu guttene ikke bruge den gode luften der koster så meget? Sig at dette får hun holde op med    Du må ha ro og Einar har bedre af at være i luften deroppe end at kaste penger bort på byture. Ja nu skal hun og de to barn reise til sine { … }godser i Sigerfjord – Fra mai af og til senhøstes er Lofoten det herligste»
Munchmuseet, MM N 1517.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Frk Frk Westergaard sier at Einar er teknisk anlagt men må ha god artium –»
Munchmuseet, MM N 1517.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Einar kunde ha tat artium alt i Tromsøog eller Narvik og den ældste kunde gået faren tilhånde –»
Munchmuseet, MM N 1517.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«De havde nok da ikke blit syge og deAndrea havde ikke behøvet at forstyrre mig og mit arbeide slig { … }– Hvorfor skal vi bryes med Einars artium – når de gl{ … }adeli kunde ha drevet dem frem i disse år – Det er da ingen der sender barna sydover når de har skolen i nærheten»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vet ikke om jeg har sagt at Andrea har skrevet fei at Einar feiler intet efter doctorens sigende – Lyden i lungen var influenca – \For øvrigt elskværdig/ Kaarbø skriver idag om Einar det samme. Han skal senere  …  til Svolvær og rønntgen undersøges – \Hans mor og tante har influenza/»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vet ikke om jeg har sagt at Andrea har skrevet fei at Einar feiler intet efter doctorens sigende – Lyden i lungen var influenca – \For øvrigt elskværdig/ Kaarbø skriver idag om Einar det samme. Han skal senere  …  til Svolvær og rønntgen undersøges – \Hans mor og tante har influenza/»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Det har ikke så litet forstyrret mig alle disse bulletiner om Einar»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«At jeg skulde ha noen bebreidelser her har aldrig faldt mig ind – Havde hun fulgt mit raad var Einar ikke blivet syg – Den ældste havde i ro fortsat med sin middelskole- examen og 3000 kr var ikke atter kastet bort –»
Munchmuseet, MM N 1534.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ja Andrea gir sig nok ikke og det blir nok \slig/{her}at alle fire kommer ned – Det var kjedelig med Einar – Han har vel fåt sig en forkjølelse på Eidsvold der har et slemt skarpt klimat – Så er det forandringen fra { … }det milde sjøklima»
Munchmuseet, MM N 1541.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Havde gutterne tat undervisning i Bodø og Tromsø så havde Einar ikke blit syg. Tænk om gutterne ikke havde gået været hjemme i julen så havde Einar gåt der i Eidsvold uten opsigt – sier Kaarbø – Det er godt jeg utrykkelig skrev at jeg intet ansvar kunde ta på mig med gutterne – Jeg kunde intet gjøre annet end de penger jeg kan sende. Jeg skulde tro det måtte være nok»
Munchmuseet, MM N 1541.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Havde gutterne tat undervisning i Bodø og Tromsø så havde Einar ikke blit syg. Tænk om gutterne ikke havde gået været hjemme i julen så havde Einar gåt der i Eidsvold uten opsigt – sier Kaarbø – Det er godt jeg utrykkelig skrev at jeg intet ansvar kunde ta på mig med gutterne – Jeg kunde intet gjøre annet end de penger jeg kan sende. Jeg skulde tro det måtte være nok»
Munchmuseet, MM N 1541.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea taler om en lyd i lungen på Einar – Jeg ringte til doktoren i Svolvær som sa at da han var der for 14 dage siden var der ingen anledning til for e sanatorium –»
Munchmuseet, MM N 1552.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu må Du absolut passe på hva Du skriver op. { … }Skriv kort op til Andrea og kopier brevet – Ligedan til fru Kaarbø – Alt ben{ … }yttes. Skriv bare at det gjør Dig ondt at Einar har vær{ … }et dårlig og er svækket men at det glæder Dig at det ikke er farligt –»
Munchmuseet, MM N 1552.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu får jeg vel et brev { … }af Kaarbø om Einar så er det 4 bulletiner – S{ … }lig blev det ikke tat hensyn til vore svære forkjølelser hele opvæksten –»
Munchmuseet, MM N 1555.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Begge fortæller at doctoren nu fandt intet galt i Einars bryst»
Munchmuseet, MM N 1557.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«De kjøbte hytte og fik reist aktieselskab      2000 kr bortsmid Så { … }betalte jeg 5000 kr til den tøvede jordmorskolen uten at hun havde undersøgt nytten heraf      5000 kr bortsmid Så nu for et år siden sender hun uten videre 2 gutter på mig. Ders Den ældste viser sig at ikke at due greie læsning og liker aldeles ikke læsning 2000 kr bortsmidEinar. Han var så ung at han godt kunde ha ventet ventet et år eller to.»
Munchmuseet, MM N 1557.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det er leit med Einar som har ikke taalt klimatforandringen – Men det ser ikke ut til at være farli ellers var nok sanatorium forordnet –»
Munchmuseet, MM N 1561.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Hun har fåt sat igjennem sin vilie at Einar skulde studere medizin – Hun selv sidder på sit foreløbige»
Munchmuseet, MM N 1569.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det er slemt om Einar er dårlig. Men man ved ikke hva man skal tro mer»
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Han blir stadig underrettet om Einars sygdom Ja hva skal vi si – Det er tydeli folk der litet ved om sygdom»
Munchmuseet, MM N 1572.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Han sa at Einar nu skulde op og han mente at han kunde blive bra omend der nok længe vilde være men efter på»
Munchmuseet, MM N 1572.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Den ældste var helt bra Dette er jo alt bedre end ventet – Kaarbø meldte i et brev idag sin ankomst Han fortalte at Einar skulde»
Munchmuseet, MM N 1574.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Jeg må tro nu at det havde været heldigere for hende om jeg intet havde sendt hende. Hun havde da valgt det rette at la barna få undervisning deroppe hvor de bedste skoler er – Einar kunde læst til artium og den ældste kunde gåt i farens virke – Slig osså med de andre»
Munchmuseet, MM N 1582.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Hun kom med Einar og søsteren Jeg skulde overta guttene og hun skulde ha 10,000 k og søsteren 5000 kr»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er ikke mer end 1½ år siden efter at Andrea havde boet 1 år på Lillehammer at jeg fik et brev fra ham hvor han meldte sit besøg og sa «at den ene ulykke på hverandre og guttene havde feber og Einar både tuber- kulose og ørebetændelse! Nu havde jeg talt med Dr. Holmboe som sa a det ikke havde stort på sig – Da reiste jeg til {g}Gudbrands- dalen og sendte ham et grovt brev så j han»
Munchmuseet, MM N 1770.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg hører at Andrea har sendt den ene ned og mener at { … }Einar skal komme når han er frisk – Han er jo dårli i ryggen – Det skal ikke være bra klimat på Eidsvold og det er vel ikke heldig forandring fra det milde havklima – Ja for mig synes det ha b være meningsløst at sende disse gutter væk»
Munchmuseet, MM N 3017.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg sender 1200 kr til Einar der dog må være dårli    I hvertfald vil han ha godt af et hvilested i frisk høifjeld – Det er god anvendelse for penger»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 23v
«Einar Ellingsen. Sortland»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 221).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert [??].09.1926. Se s. 2
«Han mente at Einar vilde kunnet greiet artium – For den ældstes vedkommende er sagen altså klar – Han burde jo forlængst vært drevet til middelskole deroppe og allerede slåt ind på det praktiske For Einars vedkommende blir det at betænke i tilfælde han { … }skal ta artium hvor han skal ta den –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 221).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert [??].09.1926. Se s. 2
«Han mente at Einar vilde kunnet greiet artium – For den ældstes vedkommende er sagen altså klar – Han burde jo forlængst vært drevet til middelskole deroppe og allerede slåt ind på det praktiske For Einars vedkommende blir det at betænke i tilfælde han { … }skal ta artium hvor han skal ta den –»