Harald Kaarbø

(1886–1963)
Norsk forretningsmann, konsul. Sønn av dampskipsekspeditør Ole Johan Kaarbø som drev med eksport av tørrfisk, og som antakelig hadde kontakt med familien Munch fra langt tilbake. Bror til Otto Kaarbø. Harald Kaarbø begynte i 1906 i sin fars forretning. Han fungerte senere som kontaktmann mellom Munch og Andrea Munch-Ellingsen.

Relaterte personer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø

I det digitale arkivet finnes det 50 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 194.    Brevutkast. Datert 1920–1944.
«Jeg vet ingen der bedre skulde forstå hvor umuligt det er baade for mig som for min søster at tage mer byrde og ansvar på os – {s}og at vi høili behøver ro De vet hvor jeg der selv er nervesvag må gjøre alt forat støtte min søster der ofte nok har vanskeligt forat finde sig tilrette – Og med hensyn til penger må De osså forstå hvor jeg { … }må være forsikti i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –»
Munchmuseet, MM N 1627.    Brevutkast. Ikke datert.
«af «fisket» her som i Lofoten og det afhænger af min helse – Jeg lever blot af mine hænders arbeide Udstillingerne er æressager – Jeg tjener nt intet – Jeg blir ældre og ældre og mindre arbeidsfør»
Munchmuseet, MM N 1628.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg syns at jeg må fortælle Dem at da min niece kom til Oslo med sine forskjellige uoverkommelige anmodninger til mig så skrev jeg til min søster: «Jeg kan ikke gå med på disse men jeg vil sende hende 1000 kr over til nyår – Ved at sende disse nu vil jeg kunne binde mig».»
Munchmuseet, MM N 1629.    Brevutkast. Ikke datert.
« …  – sydpå til skolegang og ik ta dem fra sin basis hvor de i ro kunde få udviklet sine ævner»
Munchmuseet, MM N 1630.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg er overbevist om at De af godt hjerte vil gjøre ret og skjæl til begge sider – Men nu er det så at De ikke helt kan sætte Dem ind i sagen og min indstilling til den og så har jeg jo været klar over at De nok får et høist ensidigt billede af det hele deroppe og at nok ikke alt forklares på en rigtig måte –»
Munchmuseet, MM N 1770.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg sender nu 100 kr pr. måned til Andrea for dette år – Skulde der være meget behov for penger så kunde De jo være så snil at sende hva De synes –»
Munchmuseet, MM N 1771.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har sendt 300 kr telegrafisk og ber Dem være så snil at ordne det på det bedste. Det vil nok bli muli trods at jeg nu ikke har mer rørbar{ … }e penger i banken og det er omtrent umuligt at sælge vil jeg nok videre kunde sælge lidt»
Munchmuseet, MM N 1772.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg sendte telegrafisk 300 kroner som jeg ber Dem være så elskværdig at benytte som De synes er heldigst for familien – Det gjør mig hjertelig ondt for min slægt der har det så vanskeligt»
Munchmuseet, MM N 1773.    Brevutkast. Ikke datert.
«Takk for brevet – Jeg har netop sendt 100 kr som en begynnelse – Efter at have læst Deres brev beder jeg Dem la pengene sammen med de 200 kr fra før stå i  … Svolvær Sparebank – De får da se om der er brug for Dem»
Munchmuseet, MM N 1774.    Brevutkast. Datert 1.3.1935.
«Jeg takker Dem for brev – Imidlertid har De vel mottat meddelsen fra mig om at jeg vil hjælpe min niece og hendes familie med 200 kr pr måned i dette år istedetfor 100 kr som oprinnelig bestemt –»
Munchmuseet, MM N 1776.    Brev. Ikke datert.
«Jeg vil nok gjerne hjælpe nu efter ævne – men det må forhindres at { … }jeg { … }og min søster plages livet af og gjøres arbeidsudygtige»
Munchmuseet, MM N 1777.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg forstår Andrea vil fortsætte med at sende gutterne hid – Det gjør mig ondt at den ene foreløbig er syg»
Munchmuseet, MM N 1778.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg har nævnt at jeg trodde iår at kunne hjælpe min søster niece med 16 sexten hundrede kroner extra foruten de to hundrede kroner hun får månedlig – Det blir fire tusind kroner i alt –»
Munchmuseet, MM N 1779.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det behøves ikke at gjenta mer hva jeg har udtalt med hensyn til mit forhold til min Niece og familie – Jeg blander mig ikke op i hennes gjøremål og har heller ingen ævne til at påta mig flere forpligtelser end de jeg {er}har – Jeg vil atter fremholde at Andrea må selv ta det fulde ansvar for det hun foretar – Jeg skal si at hvis hun som alle andre havde gjort havde ladet sine børn få sin uddannelse i de ypperlige skoler lige i nærheden og ikke tat dem væk fra sin basis  … var alt været annerledes – Heller ikke var gutterne blit syge – Da havde den hjælp som jeg kunde ydet gjort stor nytte»
Munchmuseet, MM N 1780.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg takker Dem for brev – Imidlertid h{ … }ar De vel modtat meddelsen fra mig om at jeg agter at betale min Niece og familie 200 kr pr. måned dette år –»
Munchmuseet, MM N 1781.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg takker for modtagelsen af Deres brev – Imidlertid har De vel fået et brev fra mig hvori jeg meddeler at jeg agter i dette år at hjælpe min niece med 200 kr måneden –»
Munchmuseet, MM N 1782.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg beklager at jeg ikke dennegangen har kunnet træffe Dem – Vinteren har været meget t strabadsiøs og jeg må fuldt ut hvile så jeg endelig kan komme til at arbeide noget –»
Munchmuseet, MM N 1783.    Brevutkast. Datert 1939–1940.
«Indlagt sender jeg besvarelse af Andreas’s anmodninger i høst og Deres brev – hvilket jeg efter at være kommet til ro har gjort færdig»
Munchmuseet, MM N 2432.    Brevutkast. Ikke datert.
«Hva vil jeg kunne risikere av behandling Andrea fortalte mig det var aftale at skolepenger kunde betales efter 3 månder. Trods mine advarsler og min høitidelige nægten at betale for gutte‹rne›. Tillader man sig at gi mig bebreidelser og lægger ansvar for gutte‹rne› på mig»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 213).    Brev. Datert 1933–1939.
«Jeg takker Dem mange gange for al udvist elskværdighed, idet {d}De så indgående havde tat sat Dem ind i denne vanskelige sag der kan spille om menneskeskjæbner.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 214).    Brev. Datert 1933–1939.
«Når jeg fortæller i mit sidste brev at jeg har 3 eiendommer så må jeg forklare at den ene blot er en en liten hytte der omtrent er faldefærdi og vel blot har en værdi af 600 kr –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 215).    Brev. Datert 1933–1939.
«Jeg takker Dem hjertelig for Deres brev og Deres deltagelse for mig og min slægt deroppe»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 216).    Brev. Datert 1933–1939.
«Jeg sender Dem imorgen to hundrede kroner extra til min Niece – De får greie det velvilligst som De finner passende –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 217).    Brev. Datert 10.12.1934.
«Det gjør mig ondt at De er kommet op i så meget bryderi for mig og min slægts skyld – Takk skal De ih{ … }vertfald ha»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 218).    Brev. Datert 1933–1939.
«Jeg skrev vist noget om at De skulde komme ut    Det var igrunnen ubetænksomt Ligeså var det ubetænksomt af mig at nævne at min søster gjerne så Dem – De har naturligvis i de korte dage her så meget at tænke på –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 219).    Brev. Datert 1933–1939.
«Jeg angrede på at jeg ikke viste Dem alle mine Atelierer og ovenpå i annen etage lige i mit hus ligeledes i kjælderen Heraf vil De få et indblik i hvilket enormt arbeide jeg har havt –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 220).    Brev. Datert 1933–1939.
«Jeg sendte pr. post {}trods Deres raad 150 kr pr post til min niece til juletiden»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 221).    Brev. Datert [??].09.1926.
«Jeg har talt med rektor i Eidsvold og han har forklaret mig forholdet der –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 222).    Brev. Datert 1933–1939.
«Jeg takker Dem for Deres brev. Det gjør mig meget ondt at den ældste gut har været så syg men det glæder mig at han kommer sig – Den andre ser det ud til nu er bra –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 223).    Brev. Datert 28.12.1933.
«Min hjertelige tak for gratula- tionen og de bedste ønsker om godt nytaar for Dem og Fru Kaarbø»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 224).    Brev. Datert 20.5.1934.
«Jeg takker Dem hjertelig for at De kom ut og gav mig foruten gode nyht nyheter osså nyttige vink – Det kan sandelig osså trænges for mig { … }der lever isoleret og helt optat med mit arbeide. Det vilde nok være af stor vigtighed om De kunde afse tid til at komme ud når {d}De atter er i Oslo – I virkeligheten er sagen oplagt klar –  …  Man må finde sig i at jeg må rette mig efter tiderne – Det vilde være en nokså grei beskjed jeg»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 228).    Brev. Datert 10.12.1934.
«BREV AFSENDT IDAG VAR TIL OVERVEIELSE AF MIDDEL TIL ANDREAS HJÆLP IKKE DIREKTE FORSLAG»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 229).    Brev. Datert 10.12.1934.
«I tilknytning til mit brev af idag skal jeg udtale»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 230).    Brev. Datert 12.1934.
«Jeg sendte telegrafisk 300 kr og skal nok udover vinteren af og til sende noget som jeg ber Dem være så god at sende videre i passende rationer»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 231).    Brev. Datert 24.12.1934.
«Jeg sendte idag 200 kr telegrafisk til husholdningen i Sigerfjord –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 232).    Brev. Datert 4.1.1935.
«Som tidligere antydet har jeg tenkt på en ordning, der kunde bli til stötte til fru Andrea Ellingsen og familie. Jeg vil helst ha forholdet til fru Andrea Ellingsen ordnet på den måte at jeg innbetaler til Dem kr. 100.– pr. måned i 1935, og at De anvender belöpet efter beste skjönn til familiens under- hold. Som De sikkert har forstått er det mig meget om å gjöre å få den ro og hvilde jeg i höi grad trenger av hensyn til mitt arbeide og min helse.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 233).    Brev. Datert 10.1.1935.
«Jeg sendte Dem for et par dage siden 100 kr og fortsætter at sende 100 kr i et år til Deres forvaltning for Sigerfjord, hvad De var så elskværdig at love. Altså for 19{ … }35.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 235).    Brev. Datert 15.1.1935.
«Takk for modtaget brev – Skriver snarest»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 236).    Brev. Datert 1935.
«Jeg håber De når det skulde knibe i Sigerfjord at De hjælper med de 300 kr efter  …  behovet – Jeg skal skrive når jeg får lidt tid»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 237).    Brev. Datert 2.1935.
«Det er vel bedst at De nu fortæller min Niece hvorfor pengene er kommet og at jeg fremdeles sender penger pr måned»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 238).    Brev. Datert 18.2.1935.
«Jeg takker for modtagelsen av { … }flere eller to breve. De må undskylde min vanskelighet for { … }brev og forretninger Jeg sendte pr. postanvisning nylig 100 kr til besørgelse. Jeg håber det er ankommet Da fisket ikke er rart sender jeg for Marts 200 kr istedetfor 100 kr»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 239).    Brev. Datert 17.3.1935.
«Jeg takker meget for brevene både fra Dem og fra min niece    Af disse ser jeg at det går bedre deroppe og det er jeg gla for –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 242).    Brev. Datert 15.5.1936.
«»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 243).    Brev. Datert 2.8.1936.
«Jeg tænker iår som ifjor at sende min niece 4000 kr. Jeg har de sidste år tjent nokså godt og håber osså næste år at kunne sende lignende beløb»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 244).    Brev. Datert 19.9.1936.
«Jeg står midt oppe i to store utstillinger til London og Amsterdam – London skal åbne om 8 dage. Det var ikke så let for mig at komme in på de mange vanskeligheter nordpå men det har været nyttigt alligevel»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 245).    Brev. Datert 7.10.1936.
«Jeg ber Dem indstændig om ikke at vise Andrea brevet De fik idag. Hun er sangvinsk og kan lægge mer i det end der står – Jeg håber osså næste år at kunne sende hende noen hundre som iår, men jeg vet jo ikke h …  hvad jeg senere kan sælge for –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 246).    Brev. Datert 1.5.1939.
«Jeg kondolerer Dem med Deres smertefulde tab i vinter. Det er tungt at miste en af sine kjære –»
Ukjent, PN 797.    Brev. Datert 3.9.1937. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 911).    Brev. Datert 12.1934.
«Jeg sender idag 150 kroner til min { … }niece til jul så De vet hvordan De skal forholde Dem med pengene»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 913).    Brev. Datert 1933–1939.
«Jeg må tilføie til vor samtale ute hos mig at når jeg nævnte en sum der mulig kunne tænkes vilde blive til disposition så er det ikke som et løfte –»

Brev fra Harald Kaarbø til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 423.   Brev. Datert 13.03.1936.  
Munchmuseet, MM K 424.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 426.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 5674.   Brev. Datert 15.02.1937.  
Munchmuseet, MM K 5676.   Brev. Datert 22.07.1937.  

Harald Kaarbø er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4940.   Brev fra Inger Munch. Datert 07.02.1943. Se s. 1
««Får i kål». Fra en fikk jeg to kålhoder, fra en annen 7 egg, så to, og så 5 som jeg la til en kake. Fra vaktmesteren fik jeg noen skiver salt flesk, og fra min forrige logerende deilig sprengt torsk fra Sunmøre. Hele bordet fuldt av de deiligste blomster. Det var rent rørende hvad der var gjort av anstrengelser for å få fatt i blomster. De var bestilt lange tider i forveien. Ragnhild Emanuelsen kommer for å fotografere dem. Idag er jeg så hes at jeg ikke kan snakke. Jeg hadde besøk av fetteren til Kaarbø, han som er deres for- tvivlelse. Han vilde ha penger. Han går om- kring og sier han skal reise til en post, men mangler reisepenge. Noen lar sig narre.»
Munchmuseet, MM K 5348.   Brev fra Inger Munch. Datert 05.04.1937. Se s. 2
«Frøken Westgård og Harald hilser og takker på det varmeste for deltagelse.»
Munchmuseet, MM N 356.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg har hele Andre{ … }a’s rænkespil med trolig hjælp af nordlændingen K. klart for mig – Ligefra hun dumpet ned på Eidsvoll til for flere år siden til hun dumpet ned på Lillehamm{e}ari en villa med hele familien – { … }Så standset krigen hennes videre fremmarsch – Men som sagt hun drømmer nok fremdeles om villaen i Oslo»
Munchmuseet, MM N 377.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea fortæller mig da at de ikke led nød havde bil og hva de trængte – Imidlertid havde Kaarbø været hos mig – Han fraraadet mig at hjælpe Andrea    sa at ingen led nød i Lofoten og at det var noe tøv at gutterne skulde ta artium –»
Munchmuseet, MM N 692.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø skal værsgo hjælpe sin protege og bruge sine glimrende ævner til at agitere på slægten deroppe og på sig selv –»
Munchmuseet, MM N 692.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ka{ … }arbø og hans  …  venner tjener nu alle glimrende»
Munchmuseet, MM N 696.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil på det rene ifra dengang hun en høst for flere år siden dumpet ned med gutterne som hun sa var sat in på Eidsvold skole og at jeg måtte betale for dem. Ellers måtte hun ta dem ut igjen Havde jeg dengang vidst hva mamsel Laura vidste men ikke sa mig at der var fuldt op af de bedste skoler og gymnasier lige i nærheten af dem i Lofoten så havde jeg nok sendt dem hjem – Hun vilde dengang samtidig ha 20 000 kr til dampskibet – Jeg sa nei til dette og nægtet at betale skolen foreløbig – Så klog var jeg    Hun reiste hjem og skrev at hun havde brev fra Dig liggende foran sig – hvor Du sier at jeg havde sagt at jeg vilde hjælpe gutterne – Så begynner K. Han meldt meldte at familien på Sigerfjord holdt på at sulte igje ihjel – Jeg skulde holdes i uvishet \til skræmsel/ så får Andrea 200 kr hver måned – Så fortsætter rænkespillet mens gutterne desværre blir syge af det usunde klimat på Eidsvold – Så blev det { … }sanatorier bulletiner fra K. – Familien dumper ned i en villa på EidsvoldLillehammer – Årlig hjælp steget til 5000 kr – Så kom krigen der afbrød rænkerne – Ellers var det blit villa i Oslo»
Munchmuseet, MM N 696.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil på det rene ifra dengang hun en høst for flere år siden dumpet ned med gutterne som hun sa var sat in på Eidsvold skole og at jeg måtte betale for dem. Ellers måtte hun ta dem ut igjen Havde jeg dengang vidst hva mamsel Laura vidste men ikke sa mig at der var fuldt op af de bedste skoler og gymnasier lige i nærheten af dem i Lofoten så havde jeg nok sendt dem hjem – Hun vilde dengang samtidig ha 20 000 kr til dampskibet – Jeg sa nei til dette og nægtet at betale skolen foreløbig – Så klog var jeg    Hun reiste hjem og skrev at hun havde brev fra Dig liggende foran sig – hvor Du sier at jeg havde sagt at jeg vilde hjælpe gutterne – Så begynner K. Han meldt meldte at familien på Sigerfjord holdt på at sulte igje ihjel – Jeg skulde holdes i uvishet \til skræmsel/ så får Andrea 200 kr hver måned – Så fortsætter rænkespillet mens gutterne desværre blir syge af det usunde klimat på Eidsvold – Så blev det { … }sanatorier bulletiner fra K. – Familien dumper ned i en villa på EidsvoldLillehammer – Årlig hjælp steget til 5000 kr – Så kom krigen der afbrød rænkerne – Ellers var det blit villa i Oslo»
Munchmuseet, MM N 697.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø sendte telegram at det var kritisk Han havde 2 timers biltur dit men sendte istedet præsten ‹hid› forat undersøge forholdene»
Munchmuseet, MM N 698.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Så fortsatte rænkespillet mens gutterne blev syge, så sanatorier.. bulletiner fra K. der hjalp hende trolig – Det blev Lillehamar Villa for hele familien i Liliehammar – Den årlige hjælp var stegen til 5000 kr – Tilslut gutterne p alene på pensionat – Det er jo ikke vanlig at hele familien skal følge en syg mand på kuranstalt. Så kom krigen – Gutterne hav{ … }de da endelig fåt artium og så skulde studierne vært fortsatte havde ikke den kommet. Den satte en stopper for de videre planer der nok havde endt med villa og hele familien i Oslo»
Munchmuseet, MM N 698.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var det første året da gutterne var sat in på Eidsvold at hun meldte at gjennem K. at familien holdt på at sulte ihjæl til skræmsel»
Munchmuseet, MM N 1178.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se s. 1
«Hun har nok været hos Kaarbø og fåt raad og så har nok han fåt noen raad – Kaarbø er nok»
Munchmuseet, MM N 1178.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se s. 1
«Hun har nok været hos Kaarbø og fåt raad og så har nok han fåt noen raad – Kaarbø er nok»
Munchmuseet, MM N 1180.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Tak for kortet. Kaarbø sat hos mig netop som kortet Dit kom – Det b ser nokså bra ut deroppe – Der undgik vi en svær fare da vi aflædet ang angrebet fra nordhæren –»
Munchmuseet, MM N 1196.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 2r
«Jeg tar vel snart turen til Lofoten men besøger hverken Kaarbø eller slægt – Skriv intet op overhodet»
Munchmuseet, MM N 1199.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Skriv intet om at jeg skal betale 1000 kr heller ikke til fru Kaarbø – Jeg har mærket at Kaarbø er lidt usikker Du må veie hvert ord –»
Munchmuseet, MM N 1200.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.9.1936. Se bl. 1r
«Det ordner sig nok. Med de 4000 kr. som jeg forhåbentlig kan fortsætte med at sende vil famAndrea ha nok til at la guttene få opholde sig i sydlige Norge. Det blir vel nu rigtigt – Jeg har sendt 1200 kr til Kaarbø til sanatorium for Einar»
Munchmuseet, MM N 1205.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Ja jeg h{ … }ar fåt føle hva det vilde si at om jeg havde overtaget familien – Hvilke  …  av Kaarbø Hvilken ulykke at guttene skal tabe et år Hva skulde jeg si og vi si – Nu får da guttene»
Munchmuseet, MM N 1219.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 10.3.1938. Se bl. 1r
«Ved Du noget om guttene – Andrea har jo mange nære slægtninge der kjenner dem og alt godt – De får  …  osså støtte – Nei den Kaarbø!»
Munchmuseet, MM N 1235.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 21.12.1940. Se bl. 1v
«Men venskapet med mig er ute. Osså med Kaarbø»
Munchmuseet, MM N 1264.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.2.1943. Se bl. 2v
«huset – Det er nok kostbart det – Hun må vel vide hva hun gjør og får ta ansvaret sammen med Kaarbø»
Munchmuseet, MM N 1265.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.2.1943. Se bl. 1r
«Så fandt jeg noen kladder skrevet til dig og til K. hin skjebnesvangre høst da hun som en Aasgaardsrei for ned med gutterne forat få dem lagt på mig og få mig til at betale skolepengene på Eidsvold for dem –»
Munchmuseet, MM N 1265.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.2.1943. Se bl. 1v
«Det var da hun sammen med K. lavet den utrolige hun hungersnød- komedie.»
Munchmuseet, MM N 1265.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 24.2.1943. Se bl. 2r
«Jeg skal sende Dig et brev om Kaarbø og Andrea’s manøvrer gjennem mange år – Det er forsinket da jeg gj ved at gjennemsøge mine brevskaber har funnet så mange mærkelige ting om denne trafik der kostet mig hilsen Kommentar og arbeidskraft til  …  En tortur som varte i mange år –»
Munchmuseet, MM N 1289.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Det ærgrer mig at det listige og  …  anslag lykkedes så godt til ved hjælp af den listige «K» og trods mine ihærdige motforholdsregler på grunn af min{ … }e forudanelser.»
Munchmuseet, MM N 1292.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1r
«Hun har røbet sig – dette brev brev det er klart at jeg skal tvinges til at være optat med dem – Det er vel Einar jeg nu skal ha og det er vel Ekely der står i hodet på hende – Jeg skal forklare Kaarbø at mine eiendommer er arbeidssteder hvor jeg ikke må forstyrres – Ellers kan jeg ikke betale dem»
Munchmuseet, MM N 1292.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø er skræmt af A og en vis O{ … }sloherre»
Munchmuseet, MM N 1294.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1924–1933. Se bl. 1r
«Jeg fik mig en forkjølelse { … }på fjeldet der varede længe og som jeg nu er meget bedre for – Jeg har slåt op helt med KaarbøAndreas gjorde sine kup efterat Kaarbø skulde stelle med sagerne.»
Munchmuseet, MM N 1294.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1924–1933. Se bl. 1r
«Jeg fik mig en forkjølelse { … }på fjeldet der varede længe og som jeg nu er meget bedre for – Jeg har slåt op helt med KaarbøAndreas gjorde sine kup efterat Kaarbø skulde stelle med sagerne.»
Munchmuseet, MM N 1294.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1924–1933. Se bl. 1v
«Skriv endelig intet om  …  alt hva angår mellemværendet med Andrea – Det er { … }bra at Kaarbø er i uvished om forholdet –»
Munchmuseet, MM N 1295.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1r
«Jeg tror det havde været bedre om Andrea ikke havde fåt hjælp – De havde blit deroppe. Kaarbø er en meget mærkeli mand»
Munchmuseet, MM N 1299.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«høre fra Andrea – Da skriver jeg øieblikkelig til dr. Kinck, hva jeg selvfølgeli skulde ha gjort for lang tid siden. Men den slu Kaarbø fik altid gjort det til at det bare var jeg { … }der skulde perses –»
Munchmuseet, MM N 1300.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se s. 1
«Kaarbø sa til mig først at han ikk ingen nytte vil»
Munchmuseet, MM N 1302.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1932–1940. Se bl. 1v
«Kaarbø holdt timelagt foredrag hos mig i sin tid om hvor urime{ … }ligt det var at gutterne skulde s …  ta artium – og Så pludseli ble alt forandret og han blir Andreas’s ivrige våbendrager – Jeg tror ikke Andrea bryr sig om at gutt gutterne får post Det passer bedre at jeg betaler –»
Munchmuseet, MM N 1323.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var nok heldigt at monsieur Kaarbø fik sig en skrabe der bed og det var heldigt jeg fik en mindelse om sine pligter – En slig doctor tjener enormt i slige tider»
Munchmuseet, MM N 1336.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det var nok heldigt jeg gav Kaarbø en god skrabe og ligeledes at jeg gav Elias en mid minde{ … }lse –»
Munchmuseet, MM N 1388.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg sender til Kaarbø 600 kr til Andrea – Det er resten af de 1200 kr jeg har lovet guttene – Jeg læser at det ser godt ud med fisket i Lofoten –»
Munchmuseet, MM N 1420.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1940–1944. Se bl. 1r
«Jeg har omtrent færdig et brev hvori jeg søger { … }sammenhængt { … }at { … }gi Dig et godt intryk af hendes arvågenhed og sam pågåenhet og sammen med Kaarbø sluhet som hun har vist i de mange år og som ødelagde min helse og arbeidskraft og som blot krigen forhindrede hende i at dengang at føre sin kamp til seier»
Munchmuseet, MM N 1434.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Kaarbø har nok villet virke for hende på mig og malt det for sort deroppe –»
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Så laver hun med Kaarbø hunger- komedier og ved hjælp af Kaarbøs»
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Så laver hun med Kaarbø hunger- komedier og ved hjælp af Kaarbøs»
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Før hun sendte gutterne ned havde jeg fåt beskjed om at det stod bra til – Havde Kaarbø bedt om at jeg skulde sende hende til hjælp. {h}Havde jeg nok sendt både 1000 kr og 2000 kr.»
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1v
«Imidlertid blev gutterne syge – Kaarbø der helt er gåt  …  over til Andrea og Mogens fortsætter med sine hjerteskjærende beskrivelser af elendigheten og får drevet op mine bidrag til 5000 kr om året nok til at Andrea kunde bryte op og bosætte sig i Lillehammar –»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1r
«Nu efter 50 års forløb vil n syns nok maKaarbø og søster og Andrea at jeg skulde helt ofre min tid mine penger og min kunst for Andrea og børn –»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø og de to søstre skal «lirke» med mig så jeg tilslut får børnene på mig –»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø vil det på en måte bra og det er jo bra han tar sig af Andrea – Han har inflydelse og han kan jo skaffe Andrea hjælp deroppefra blandt Ellingsens store slægt og venner deroppe – Nu sier Kaarbø: det er bare jegmig hun kan stole gjøre regning på. \Kaarbø … { … }og søstre har ingen forståelse af mig – Tvertimod –/»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø vil det på en måte bra og det er jo bra han tar sig af Andrea – Han har inflydelse og han kan jo skaffe Andrea hjælp deroppefra blandt Ellingsens store slægt og venner deroppe – Nu sier Kaarbø: det er bare jegmig hun kan stole gjøre regning på. \Kaarbø … { … }og søstre har ingen forståelse af mig – Tvertimod –/»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø snakker altid nu om Andreas triste skjæbne. At ‹Du›blir kom til Sigerfjord – Nok  … »
Munchmuseet, MM N 1452.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1r
«Kaarbø vil det nok vel men han forstår intet af mig eller min kunst – Det er bare en foretningsmand –»
Munchmuseet, MM N 1452.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1r
«Jeg tror ikke fru Kaarbø og søster er mig særlig huld og jeg tænker DKaarbø og de 2 søstre holder stadige raad om hvordan jeg skal tages»
Munchmuseet, MM N 1454.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg kommer nærmere til at fortælle lidt om gangen i det hele og hvordan hun trods mine forudanelser og trods de stærkeste advarseler af advokat Onsager og mærkeli nok til at begynne med af Kaarbø der har den meste skyld – »
Munchmuseet, MM N 1455.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg anet uraad og syntes det hele var mærkeligt så jeg ventet med at sende pengerne til Andrea – Jeg forstod jo at det betød at jeg skulde helt overta gutterne – Så blev lavde hun det utrolige theaterstykke med hungersdøden og fik god hjælp af Kaarbø – Det blev på en udspekuleret måte sat sene i scene  …  Præsten belv osså tat til hjælp –»
Munchmuseet, MM N 1455.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø kunne reist i bil didhen. Det vilde tat en time. Kunde ikke De hjulpet med 100 kr sa jeg til ham –»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 1r
«Takk for brevet – Det er godt at høre at gutterne har havt det bra derute – Det tænkte jeg nok omend Kaarbø kom med ytringer om at de ikke trivedes og buxerne var dårlige Ja hva skal ikke jeg bebyrdes med –»
Munchmuseet, MM N 1459.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1927–1944. Se bl. 3r
«Desuten { … }vilde det hjælpe dem ellers – (Jeg mistænker hr Kaarbø for at vilde bringe mig til at hentyde til guttenes skolegang) Jeg har følelsen af at herom dreier sig det hele – Det Med dette er jo snart bundet som formynder til { … }børnene –»
Munchmuseet, MM N 1460.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Kaarbø har været aldeles utrolig troløs – han har frem foralt skyld i denne ulykke vi fik med Andrea»
Munchmuseet, MM N 1463.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø mener det er nokså bra deroppe – Det har vel været en skuffelse for Andrea men hun skulde skrevet og spurt mig om gutterne – Når det var så dårli deroppe så skulde hun jo ikke sendt gutterne så langt væk – Nu skulde jeg punget ut på 2 steder – Jeg vet ikke hva jeg kan komme til at tjene fremover.»
Munchmuseet, MM N 1464.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø mener det er nokså bra deroppe. Ellingsen er ute og fisker med dampbåden sin og der er sild –»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er vistnok ikke rart med fis{ … }ket i år efter hva jeg ser i blad{ … }erne Forsåvidt stemmer det med Andreas’s brev hvor hun fortæller at hun har afskediget sin pike og steller alt selv selv ku og gris – Jeg tror nu ikke på at hun steller alt. {h}Hun har jo manden og barna og hun { … }får vel lidt hjælp til kua – Det stemmer osså med et brev fra Kaarbø hvor han fortæller om at han netop har sendt 200 kr af de penge han havde fåt af mig – Han sier da at han tror det kommer godt til –»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
«Det vil nok stadi fremover bli gjort nye forsøg så det er nødvendigt at være på sin post – Det er bedst at skrive så litet som muligt til fru Kaarbø. Kaarbø fortalte mig at hun havde havt slag så hun vist osså gjerne vil være i ro og slippe at svare.»
Munchmuseet, MM N 1476.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø kom allerede i høst med og over jul med noen bemærkninger om at de  …  ikke havde klær og at de ikke havde det bra og sagde at det ikke er bra for gutter at de mærker at der ikke blir betalt for dem – Å jo jeg havde nok ikke fåt et øieblik fred {–}resten af mit liv – Det blir intet annent end pengebeløb efter ævne jeg kan sende op – Efter det passerte må jeg helt holde mig på afstand fra familien –»
Munchmuseet, MM N 1476.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø synes jeg ikke har været som han burde – Han var med samtidig med Andrea i Oslo og jeg havde så grundi forklaret ham at at det undrer mig han ikke forhindret det passerte – Men hans stilling er vel vanskeli –»
Munchmuseet, MM N 1487.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Kaarbø. Nu er Andrea den rene martyr. Videre end at sende de penger jeg hun får må vi ikke strække os»
Munchmuseet, MM N 1487.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Vi må holde os pasive indtil vi klart forstår at hun helt forstår de hensyn hun må ta til m os og viser hun har fora forståelseforandret sig – Det er umuligt med engang at fæste lit til alle de motstridende meddelser vi { … }får fra Kaarbø og andre nordpå – Det er flinke og smarte folk der står om Andrea»
Munchmuseet, MM N 1487.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hun har det bra forholdsvis nu sier Kaarbø og de har nu fåt huset sit igjen – De 3000 kronerne de har fåt af mig har altså været nok. Hvorfor skulde det da behøves dette opskakende press ifjor og forlangende om svære summer kontant og samtidig som at alle barna skulde prøves lagt på mig –»
Munchmuseet, MM N 1488.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg bryder nu af forbindelsen med Kaarbø»
Munchmuseet, MM N 1488.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det har nok ikke været så kummerligt deroppe som Kaarbø vil ha det til – Det har nok været leveligt med huset og eiendommen skjønt med ‹slig› søbad – Dertil Bas dampbad –»
Munchmuseet, MM N 1489.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«I år er der udmærket høstfiske Det er som sidste høst står der i avisen – Det At det var udmærket fiske fik jeg ikke vide af Kaarbø.»
Munchmuseet, MM N 1490.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Jeg trækker mig mer og mer væk fra egnen her hvor jeg hverken liker menneskene eller naturen. – Det er godt for Dig at ha Damehjemmet i baghånden – Det er noget vanskeligere med familien nordpå – Kaarbø har som jeg tænkte skrevet om Einars sygdom Det fjerde brev som er kommet herom – Dr Doctoren har sagt at han har været «udsat» for smitte. Det kan jo blot være de{ … }t at han har boet sammen med en syg – Andrea er nu en martyr – { … }men ellers er det bra»
Munchmuseet, MM N 1492.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Han så ikke så mørkt på forholdene som Kaarbø der har malt skrækkbilleder med hungersnød og elendighed for mig»
Munchmuseet, MM N 1497.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det er Kaarbø som har hjulpet hende til alt dette og til denne ulykke – både for mig og hende. Det var en troløs herre»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu får Kaarbø hjælpe hende – Jeg hører at han er en meget rig mand og hans far var gamle Ellingsens ven – Han var en mester til at drive i høiden mine pengebidrag til Andrea. Det var ulykke han var en forræder.»
Munchmuseet, MM N 1499.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg tror ikke man Du skal høre så meget på fru Kaarbø – Hun er gammel og får press fra Sigefjord – Kaarbø er osså påvirket»
Munchmuseet, MM N 1500.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø og Mogens prater nok sammen og Kaarbø har ikke været som han burde – Han og præsten kunde forhindret denne reisen for et år siden»
Munchmuseet, MM N 1500.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø og Mogens prater nok sammen og Kaarbø har ikke været som han burde – Han og præsten kunde forhindret denne reisen for et år siden»
Munchmuseet, MM N 1504.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg føler mig meget lettet da jeg er så { … }helt klar over det hele – Kaarbø har ikke været helt korekt om muligt velmenende –»
Munchmuseet, MM N 1504.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Fru Kaarbø har prøvet at bevæge Dig og Kaarbø mig til at ta ansvaret for børnene. Børnene er { … }agnenagnen på { … }krogen – men { … }vi bider ikke på { … }krogen»
Munchmuseet, MM N 1506.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Vi har ofte snakket om at det bedste var for gutterne at ta den praktiske vei – Det syntes osså Kaarbø. Vi var osså alle enige om at det var dumt at sende guttene hid når de som alle andre nordpå kunde ‹ta› gå på skole i Tromsø – Hvis de endeli skulde det – Det er da ganske umuligt at dette kan forklares»
Munchmuseet, MM N 1507.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er godt jeg fortalte Kaarbø at jeg havde sat mig i forbindelse med andre og med doktoren deroppe for at få beskjed.»
Munchmuseet, MM N 1507.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø har tendensi{ … }øst villet fremstille det så dårligt som muligt – Jeg skulle holdes i ånde med bulletiner om sygdommen –»
Munchmuseet, MM N 1513.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Oprindelig gav jeg hende 200 kr pr måned men Kaarbø fik summen ve med listige trik og ved at beskrive hendes elendighet deroppe med den fæle dr{i}ukkenbolt af mand»
Munchmuseet, MM N 1514.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø har mest skyld så ruller Laura Bjølstad med sine himlende øine»
Munchmuseet, MM N 1515.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Tak for brevet – Jeg skal skrive nærmere om hvor ihærdig og listig Andrea har gået frem forat opnå sin hensigt og hun { … }fik en udmærket hjælper i Kaarbø. Hun er af den rette sorten og slig hun har optraadt mot mig (som var i begyndelsen gla over at kunne hjælpe hende) { … }er {slig}vi  … \ … / nødt til at holde hende og hendes familie på afstand»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vet ikke om jeg har sagt at Andrea har skrevet fei at Einar feiler intet efter doctorens sigende – Lyden i lungen var influenca – \For øvrigt elskværdig/ Kaarbø skriver idag om Einar det samme. Han skal senere  …  til Svolvær og rønntgen undersøges – \Hans mor og tante har influenza/»
Munchmuseet, MM N 1520.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø fremhæver stadi at det er ved hjælp af mig de greier sig – Det skulde da være rart om manden ikke skulde kunne tjene sit Han er både fisker, har baad og er {f}oretningmand – I denne tid vil de der nok kunne gjøres penger – \Tiderne er gode/»
Munchmuseet, MM N 1522.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Det er forresten Kaarbø der har foreslået at pengene skal sendes til præsten til portionsvis uddeling Kaarbø har selv meldt sig til mig i høst. Da jeg forstod han hældet til Nordlandspartiet vilde jeg ikke ha ham ud til mig hva han vilde»
Munchmuseet, MM N 1522.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Det er forresten Kaarbø der har foreslået at pengene skal sendes til præsten til portionsvis uddeling Kaarbø har selv meldt sig til mig i høst. Da jeg forstod han hældet til Nordlandspartiet vilde jeg ikke ha ham ud til mig hva han vilde»
Munchmuseet, MM N 1522.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg har altid sagt at Du skulde være forsigtig med hva Du skriver didop – Kaarbø og andre er rædde for utgifter – Derfor skal jeg presses – Distriktslæge Kinck tjener mer end jeg ha og han skal betale ligt med mig»
Munchmuseet, MM N 1523.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Dette var aftalt spil mellem Andrea og Kaarbø og vel osså fru Kaarbø»
Munchmuseet, MM N 1524.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1934. Se bl. 1r
«Kaarbø er i byen men jeg har ikke bedt ham komme ut – Jeg orker ikke høre mer»
Munchmuseet, MM N 1525.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1r
«Jeg tror det er heldigst ikke at tale om leiligheten for meget Kaarbø vil vel trænge ‹in{ … }n›»
Munchmuseet, MM N 1525.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1v
«Kaarbø var her. Jeg talte med ham blot i Telefon – Han driver på med at Andrea har ingen annen pengehjælp end min –»
Munchmuseet, MM N 1525.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1v
«Jeg blir kje af Kaarbø – Jeg skal nu gjøre noget forat Ellingsens slægt skal bidrage sit – Det er Ellingsens slægt der er nærmest til at hjælpe barna – Kaarbø kan osså hjælpe lidt. Faren var Ellingsens ven»
Munchmuseet, MM N 1526.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1r
«Jeg har sagt at hun får  …  ta det fulde ansvar – Dette gir hun vel en god dag og mener hun nu kan gjøre hva hun vil – Det er nu kommet i en gal gjænge takket være K.»
Munchmuseet, MM N 1526.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1r
«Havde hun fåt 1500 kr om året vilde hun blit deroppe og greiet sig – Men K. og Andrea vilde jo ikke ha noe før kuppet –»
Munchmuseet, MM N 1528.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Det er slemt at Andrea tog så uklogt på vei ifjor med så veldige for{ … }dringer og at ikke alle de advarsler frugtet som hun må ha fåt igjennem { … }Kaarbø og præsten – Kaarbø har vel osså lidt skyld –»
Munchmuseet, MM N 1528.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Det er slemt at Andrea tog så uklogt på vei ifjor med så veldige for{ … }dringer og at ikke alle de advarsler frugtet som hun må ha fåt igjennem { … }Kaarbø og præsten – Kaarbø har vel osså lidt skyld –»
Munchmuseet, MM N 1530.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg håber jeg får ‹fred› en stund for Andrea. Kaarbø som har hjulpet hende så godt skulde skamme sig.»
Munchmuseet, MM N 1533.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938–1939. Se bl. 1r
«Ja nu skal jeg da endelig skrive til Dr Kinck – Det skulde været gjort for lang tid siden – men altid når jeg har talt om ham så har man blit taus. Kaarbø sa bare: nei han betaler intet – Hvorfor skulde alt ansvar og pengekræveri lægges på mig – I sligt tilf{ … }ælde blir der altid skudt sammen – Så gjør advokat Corneliussen og familie – Rigtignok { … }gir 3 stykker sammen blot en  …  fjerdedel af mit ene bidrag –»
Munchmuseet, MM N 1535.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har indtrængende og udførlig forklaret mine forhold til konsul KaarbøNørregaard andre af nærstående og til Dig – Det kan ikke komme noget  …  uforvarende. Heller ikke at jeg helt må holde mig isoleret –»
Munchmuseet, MM N 1535.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg har klart, bestemt og indtrængende og udførligt forklaret dette til konsul Kaarbø og andre der står Dig nær ligesom osså til Dig selv – mine forhold»
Munchmuseet, MM N 1536.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg forklarer Kaarbø at hvis hv mit arbeide forstyrres ska så kan jeg jo ikke hjælpe hende da jeg jo blot ved  …  årlige intægter at jeg bestrider mine årlige utgifter – Annet har jeg ikke nu –»
Munchmuseet, MM N 1536.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø er besnakket og skræmt af A. og en vis Osloherre – Det er jo bra at han hj tar sig af Andrea men vi må være på post –»
Munchmuseet, MM N 1537.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg er nu færdig med Kaarbø Det var ingen heldig mellem- mand. Siden han blandet sig op i det har Andrea foretat alle sine knep – Jeg lar en advokat være mellemmand»
Munchmuseet, MM N 1537.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Skriv intet herom til Lofoten – Overhovedet skriv intet om forholdet – Det bringer bare ugreie – Det er b bedst at Kaarbø intet får vite {–}så vet han ikke hvordan han skal stille sig –»
Munchmuseet, MM N 1538.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu må det bli slutt på {a}Andrea’s plagerier – og tøv – Hvor har dr. Kinck været henne – og Kaarbø og frue der har drevet det meste? Det er tak for god modtagelse!  …  … »
Munchmuseet, MM N 1539.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Men så havde hun og ved hjælp af Kaarbø udklækket planen om at lægge gutterne på mig – {D}Så skulde jeg vel få dem alle – Det viser hvor listig hun var at hun lod Kaarbø si mig ant …  at alt stod bra til deroppe og  …  700 kroner som jeg sendte igjennem Dig blev jo ikke kviteret for –»
Munchmuseet, MM N 1539.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Men så havde hun og ved hjælp af Kaarbø udklækket planen om at lægge gutterne på mig – {D}Så skulde jeg vel få dem alle – Det viser hvor listig hun var at hun lod Kaarbø si mig ant …  at alt stod bra til deroppe og  …  700 kroner som jeg sendte igjennem Dig blev jo ikke kviteret for –»
Munchmuseet, MM N 1539.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg nølede med at sende penger da jeg anede uraad – Så kom theater- stykket i Sigerfjord med bistand af Kaarbø»
Munchmuseet, MM N 1539.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Men så skulde hun sætte igjennem at gutterne og vel hele familien skulde lægges på mig – og da viser hun hvor listig hun kunde gå frem og god hjælp fik hun af Kaarbø.»
Munchmuseet, MM N 1539.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg havde jo været villig til at hjælpe Andrea deroppe men Kaarbø sa stadig året før at alt står bra til deroppe – De 700 kr der blev sendt hende gjennem Dig blev ikke kviteret for –»
Munchmuseet, MM N 1540.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø har et stort ansvar på sig. Han har ved en raffineret måde ved skrækmeldinger fåt mine årlige bidrag drevet op. Det gav Andrea midler til at reise sydover – Hun skulde blot havt af mig 1500 kr pr. år så havde hun blit der og gutterne var ikke blit syge De kunde tat få lært hva de behøvet på Sortland og på Tromsø – De havde kunnet greie sig lisså godt som Dags familie med 6 børn – Han får ved sammenskud af sin formuende familie 12 00 kr om året»
Munchmuseet, MM N 1541.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Havde gutterne tat undervisning i Bodø og Tromsø så havde Einar ikke blit syg. Tænk om gutterne ikke havde gået været hjemme i julen så havde Einar gåt der i Eidsvold uten opsigt – sier Kaarbø – Det er godt jeg utrykkelig skrev at jeg intet ansvar kunde ta på mig med gutterne – Jeg kunde intet gjøre annet end de penger jeg kan sende. Jeg skulde tro det måtte være nok»
Munchmuseet, MM N 1542.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø kom med en antydning om ifjor at jeg burde sælge Nedre Ramme forat hjælpe Andrea. Det var vel opdrag fra Andrea – Det vilde være morsomt om jeg måtte sælge et af mine to arbeidssteder forat enda det er derigjennem jeg hjælper hende – Det skulde være fora vel forat hun kunde beholde et af sine arbei eiendommer der intet skaffer hende»
Munchmuseet, MM N 1547.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø sa først det var tøv med at ta artium: {s}Siden var han den ivrigste til at tvinge det frem – Guttene er vist bra og slægter vel på bedstefaren og vil i det bra praktiske kunne drive det til at bli kakser til faren –»
Munchmuseet, MM N 1548.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Jeg har git hende altfor meget og jeg vil lidt efter lidt la hende få hva hun oprindeli fik 200 kr måneden – Det er en arbeidsmands gage – Det er Kaarbø som fik drevet summen op – Jeg tænker Arne tjener ganske bra – Han har jo alt til en slig fiskerforetning –»
Munchmuseet, MM N 1550.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Advokaten fortalte at han gav dem 25 kr pr. måned og moren der er en Løvenskiold ga 25 kr og 2 andre hver 25 kr – ialt 1200 kr måneden – M Men med Andrea skal der ikke være noen hjælp fordelt – Jeg skal ut med 5000 kr om året. Det svarer til 6000 k da jeg har betalt skat herfor – Det er en Embedsmands gage – En datter er i Oslo som hushjælp og den som ældste søn der har havt tuberkulose er i stilling der oppe – Ja det erKaarbø har en stor skyld – Det var skammeligt med alle hans skrækkens budskaber forat virke på mig – Advokaten fortalte at det var ikke større med drukken- skab med brødrene – Ja jeg har tapt meget på Andrea – Nu får hun fra nytår blot 200 kr om måneden – Hun vet nok at greie sig og hun får nok penger af ‹Dr.›Kinck og andre – Jeg håber Du har det bra og»
Munchmuseet, MM N 1550.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu skal jeg få en indsamling istand deroppe. Kaarbø kaldte kravene på mig «hans arbeide til hjælp for Andrea» – Nu skal han tilpers og and{ … }re»
Munchmuseet, MM N 1551.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg håber det blir ro for Andrea en tid – Ja  … Kaarbø kunde jo set hvordan Dag og fru Ellingsen tog det med sine 6 børn og en beskjeden hjælp –»
Munchmuseet, MM N 1552.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Nu får jeg vel et brev { … }af Kaarbø om Einar så er det 4 bulletiner – S{ … }lig blev det ikke tat hensyn til vore svære forkjølelser hele opvæksten –»
Munchmuseet, MM N 1555.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fåt et brev fra Andrea og et idag fra Kaarbø»
Munchmuseet, MM N 1555.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
««Faren» er over sier Kaarbø – Der har ikke været større fare end nærsagt de fleste unge mennesker har havt – Og hva skal vi si – \Det er folk der aldri har været syge/ Vi skal vænnes til at tænke stadig på dem og der lægges nok planer»
Munchmuseet, MM N 1555.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø skriver at hans mor og tante har eller har havt influenca»
Munchmuseet, MM N 1556.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«og gymnasier i Tromsø og Bod{ … }ø – De kunde der tat middelskole examen – Da havde Andrea greiet sig godt – At Jeg trodde at der ingen skole fandtes der siden hun kom med sligt – Hvorfor kunde ikke Laura \B./ oplyst om dette istedetfor at holde på med sit «Du gjør det nok» – Heller ikke Kaarbø sa mig det –»
Munchmuseet, MM N 1556.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Kaarbø har den meste skyld i at hun drog nedover fordi han lidt efter lidt fik drevet op den årlige pengesum – Ja han forstod det!»
Munchmuseet, MM N 1557.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«arangementet og gjorde det eneste rigtige: At sende penger til dem deroppe gjennem Kaarbø – Ellers havde jeg havt hele familien på mig –»
Munchmuseet, MM N 1562.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jo mer jeg tænker på Kaarbø oprøres jeg – Jeg tænker fru Kaarbøha har osså sin skyld –»
Munchmuseet, MM N 1562.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jeg of spurte Kaarbø ofte om der var ro nød deroppe – Han sa at det var aldri nød deroppe – Alt står bra til i Sigerfjord sa han»
Munchmuseet, MM N 1562.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jeg havde sendt Andrea mindst 2000 kr om året til Sigerfjord hvis Kaarbø havde sagt mig at de trængte det – Nei det var storpenger det gjaldt og så skulde gutterne tvinges på mig –»
Munchmuseet, MM N 1563.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Takk for brev – Nordstrandstragten er naturligvis det bedste. Holtet er prægtig luft og vakkert – Leiligheter nok af – Hva heder dn doktoren i Svolvær? Kaarbø har nu osså skrevet om gutten Det fjerde brev – Det er intet nyt – Forhåbentlig går det bra»
Munchmuseet, MM N 1567.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg har fået gode nyheter fra Sig‹e›fjord. Kaarbø{f}skriver at Arne Ellingsen er ute på gode fiskefangster som matros på eget skib –»
Munchmuseet, MM N 1569.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Skriv deltagende og venlig til Andrea men la Dig ikke mærke med at Du er nervøs for dem – Vi må være meget forsigtige med dem da det ser ut som alt ordnes Den Der var bullentiner om nødstilstand fra Kaarbø så det skræmte – men det var da gutternes skole skulde betales»
Munchmuseet, MM N 1569.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Kaarbø er blit forandret – { … }Det er ikke godt at vide hva Andrea har sagt. Hun sier vel at Du og hele familien har været»
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Andrea og Kaarbø – Der er intet galt i brystet sier doctoren.»
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
««Faren» er over sier Kaarbø – Så skal han atter røntgenfotograferes – uti april Der har ikke været noen fare. Det er ikke annen fare end de fleste unge mennesker er udsat for –»
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø sier at han jævnlig er i forbindelse med AndreaEn Der er ‹en› liten interesse og det er jo bra – Andrea … »
Munchmuseet, MM N 1572.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Den ældste var helt bra Dette er jo alt bedre end ventet – Kaarbø meldte i et brev idag sin ankomst Han fortalte at Einar skulde»
Munchmuseet, MM N 1572.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Jeg snakker ikke med Kaarbø der helt er i Andrea»
Munchmuseet, MM N 1572.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Elendighet på elendighet sier Kaarbø – { … }Vi der har havt sygdom i hele opvæxten kan ikke se det slig. Andrea kan være gla det gik såvidt»
Munchmuseet, MM N 1574.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Kaarbø har været en noksagt – men så får han osså ta ansvar for sine handlinger.»
Munchmuseet, MM N 1576.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hun må vel vide hva hun gjør Så får hun og Kaarbø ta ansvar{ … }et. Nu er vel forholdene deroppe bedre –»
Munchmuseet, MM N 1577.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Der kan ikke været stor nød når Kaarbøs martyrinde i årækker foretager lange reiser –»
Munchmuseet, MM N 1582.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Hvor listig hun og Kaarbø var fremlyser af at før det store kup med guttene til Eidsvold vilde hun ikke ha hjælp.Kaarbø skrev året før og ligetil reisen med guttene til Eidsvold: «I Sigerfjord er alt vel» 700 kr jeg sendte blev ikke takket for»
Munchmuseet, MM N 1582.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Så reiste hun hjem i sinne – Da jeg nølet med at sende hende penge så lavet hun og Kaarbø det utrolige mester- stykke med hungersnød –»
Munchmuseet, MM N 1582.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 3
«Jeg havde nok ladet dem \dengang/ få 2000 kr om året en stund hvis de havde blit deroppe og Kaarbø havde sagt at de trængte dem – Så var alt gået bra {–}\og ingen sygdom/»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« Ja nu har bladet vendt sig – Når nu Kaarbø ser at jeg ikke er så enfoldig som han og Andrea har troet men at jeg har gjennem- skuet dem så kaster han al skyld på Andrea – Det er han som har drevet det til slig det blev –»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Første gang jeg talte med Kaarbø fortalte han så meget nedsættende om Andrea og Arne at jeg blev fælen – Han fraraadet hjælp – Han sa at han aldrig havde havt nytte af sin studenterexamen og fandt det meningsløst at de skulde studere –»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Pludselig vender bladet sig og Kaarbø tar helt Andrea’s parti efter at han har fåt mig til at stole på sig –»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Ja Du skal få høre hvor listig Kaarbø har været –»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«det kan være uheldigt at udlevere sig i breve til Kaarbøs. Kaarbø vet jeg læser Dine breve og jeg har indtryk at ikke fru Kaarbø har været    mig be … »
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Men det er ikke pengene der er det slemmeste Det er den forstyrrelse og uro hun og Kaarbø har bragt mig.»
Munchmuseet, MM N 1586.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Gutter Barna skulde absolut på mig – men de er jo Ellingsens børn og har mange andre til { … }at hjælpe – Dette kunde Kaarbø indset – Men nei! blot jeg – Det er let at skjære remmer af andres hud»
Munchmuseet, MM N 1586.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Kaarbø var søn af g en gammel ven af Ellingsen – Han kunde selv hjælpe den rike knarken»
Munchmuseet, MM N 1590.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«I begynnelsen fremholdt Kaarbø at det var dumt af guttene at ta artium. Han selv havde ingen nytte ha{ … }vt af sin artium.»
Munchmuseet, MM N 1624.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Så laves der et nødsskræmsel Hun var kanske i knibe med virkeli nød er utænkeli – Kaarbø vidste at han bare behøvet at si at de trængte penger for at få dem»
Munchmuseet, MM N 1626.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Vi kunde a havt glæde af hende og osså af gutterne – Det er nu umuligt hvis jeg overhodet skal kunne få greiet mig og mine affærer – Nu får hun henvende jeg til Kaarbø hendes ridder – Han har gjort mig ubodelig skade denne rike knarken – Det er let at skjære strimer af annens hud – { … }Og Laura! – Hun kjendte til forholdene deroppe – og vidste at der var middelskole på Sortland lige ved og gymnasium i Narvik – Det er ikke længere bort end herfra til Hvitsten – Nu er der vel mer virksomhet der oppe»
Munchmuseet, MM N 1633.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu i Januar skriver Kaarbø at gutterne har ondt af at du ikke betaler for»
Munchmuseet, MM N 1633.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg skriver til hende at ha …  Andrea og Kaarbø er blit i den grad advaret  …  af mig mot at sende gutterne fra sig og jeg klart har sagt dem jeg ikke»
Munchmuseet, MM N 1768.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Deres onkel ber mig at indprente Dem at han aldrig har ment eller sagt at han vil sørge for Deres familie Han har prøvet at hjælpe Dem så godt han kunde – Han har ikke villet blande sig op i bestemmel{ … }ser med hensyn til familien    Men han må si at han han har forundret sig over de skrit hun har tat – men han har jo på det bestemteste udtalt og ‹bedt›Kaarbø lægge Dem på hjerte at han hun selv ‹må› ta det fulde ansvar for sine skri{ … }t»
Munchmuseet, MM N 1935.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 2v
«Jeg kan mærke på Kaarbø at hun nok har lagt ud»
Munchmuseet, MM T 241.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 5r
«Kaarbø Harald»