Laura Bjølstad

(1869–1957)
Norsk. Halvsøster til Edvard Munchs mor. Røde Kors-søster. Pleiet Henrik Ibsen under hans siste sykdomsperiode.

Laura Bjølstad er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4390.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1890. Se s. 4
«– Inger skal imorgen til Botten-Hansen. – Igaar var Johanne her, – Lillejulaften Carl og Laura B. – Hvor vi nu længes efter at høre, hvorledes Du havde det Julaften, – vi havde ikke Julegrød – da jeg kom fra Byen, drak vi Kaffe og Julekage, – derpaa Kager og Mjød – ogsaa Thee og Julekager, – vi havde det hyggeligt. – –»
Munchmuseet, MM K 4490.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 10.12.1911. Se s. 2
«Mange Tak for Brevet og endnu engang Tak for de mange Penge. – Det til Andrea skal blive sendt, 100 kr, da blier hun vel rigtig straalende. – Imorgen skal Inger gaa til Laura Bjølstad for at faa en sikker adresse, da hun har været hos dem i høst, – og da var der Tale om Flytning. – Vi»
Munchmuseet, MM K 4860.   Brev fra Inger Munch. Datert 11.06.1928. Se s. 1
«Tak for kortet. Vi har kun 2000 i boxen, jeg satte for længe siden ind igjen i Bank- og Kreditkassen. Kanske jeg burde sætte de ossaa ind i den bank. Er den bank av de sikreste? Eller kanske jeg kunde sætte ind i Oslo Sparebank disse penge? Nu skal Einar Bjølstad være med en slæktning paa hvalfangst. Han har vært sjømand i 2 aar og er svært stærk. Laura Bj. sa han kunde da tjene mange penge og kan komme til at kjøpe et lite hus. Han var tilbudt denne post ifjor, men Sofie syntes det var letvintere at tyne dig for pengene. Vi har nu faat en del oplysninger om mamas mors familie. Det var en fin, begavet slækt. Mamas mor, Inger Marie var født Holm. Hendes far, vor oldefar, var en rik skibsreder, men mistet sine penge. En datter blev gift med skibskaptein»
Munchmuseet, MM K 4881.   Brev fra Inger Munch. Datert 22.09.1933. Se s. 1
«Eplene dine gjør svær nytte. Foruten mig som det er ren medicin for, blir der mange andre som får godt av dem. Forleden var jeg på fest for 40 slitte mødre som hadde tilbrakt 14 dage hver på Røiken hvilehjem. Deriblandt 10 for tantes dukker. Jeg tok med mig en stor pose med de nydelige røde å gule epler. Disse prydet bordene, å det var morsomt å se hvorledes de smakte mødrene. Der kom lysbilleder, og hvilken overraskelse! I to billeder så jeg mig selv ved prestens side. I sommer besøkte foreningen hjemmet, å jeg blev fisket op ved Lysaker. Foreningen blev da fotografert, men jeg hverken så eller hørte mere til billederne. Jeg tenker du er trett efter alle strabadser i sommer, jeg mener åndelige. Det tar svært på nervene sånn uro. På mandag kommer frk. Blom, å da kan du være så trygg for mig. Hun bor nedenfor Majorstuen; hvis jeg skulde bli forkjølet kan hun bli om natten. I eftermiddag kommer Laura. Jeg håper du har det godt.»
Munchmuseet, MM K 4885.   Brev fra Inger Munch. Datert 06.03.1934. Se s. 1
«Tusen takk for brevet å for det glimrende billede, det er som jeg skulde se dem lyslevende. Karikaturen av dig er osså glimrende. Fipps uttrykk kjenner jeg godt; jeg måtte le da jeg åpnet brevet. Jeg vil sikkert komme mig her; nu er været ikke det beste for katarh, jeg har katarh i nese å øregange, å det hindrer en fuldstendig helbredelse i øiet, men alt blir bra når været blir godt. Jeg kommer mig så godt ellers. Her er en 74 årig frue som er nesten lamm. Hun er henrykt over musikken, hun er meget musikalsk. Nesten alle jeg treffer har de forbindelse med forhenværende elever. En slektning av fruen var en svært flink elev, nu en bankmand. Når Laura kommer tar hun veien tilfods indover byen, hun er begeistret for luften. Hver gang jeg hadde ondt i øinene måtte jeg tenke på hvor du har hatt det slemt med dine øine, å så har du vært så tålmodig. Det billede du»
Munchmuseet, MM K 4899.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.02.1937. Se s. 1
«Du har vel fått det kortet til Andreas Bjølstad i retur som jeg har fått mitt. Aldrig har det hendt mig at det er blitt feil med den adresse jeg før har brukt til Andreas. Laura B. skrev denne adresse, og det er gått på samme måte med Marie Engebretsen Støttum. L. må ha vært litt omtåget. Hvis du vil sende mig det kort som er kommet tilbake, skal jeg sende det i mitt nye brev. Eller om du sendte det»
Munchmuseet, MM K 4905.   Brev fra Inger Munch. Datert 24.11.1937. Se s. 3
«arbeidet er jeg kommet mig, har en svær appetitt. Jeg har gjort en nydeligt plate til Laura Bjølstad, til et bord. Men jeg er kommet i den ærgrelse, at folk tigger om bilder. Jeg sier da som du sa: når en skomaker stiller ut, kunne det ikke falle dannede mennesker inn å tigge. Hvis en dame viste mig en del håndarbeider, kunne det da ikke falle mig inn å tigge. Alle mennene var strålende blide. Nu tar jeg ture, jeg er forbausende stærk.»
Munchmuseet, MM K 4921.   Brev fra Inger Munch. Datert 08.08.1941. Se s. 1
«Tak for brevet. Ja, det er utrolig hvad tante og jeg, og senere du har døiet av Andreas’es giftermål. Det umulige ekteskap kunne han ikke tåle. Men det var osså umuligt at han ikke gjorde det forbi. Han sa til oss: “jeg burde jo slå opp, og Johanne vilde fort glemme mig; Det er stillingen som er eftertraktet.” Men så var det sørgelige at Bjølstads sammen med gamle fru Kinck stadig pusset ham opp til å holde ved. Sofie og Laura Bjølstad har hovedskylden. Laura bodde i nærheten av Rosendal, og hadde stærk føling med Johanne og Andrea. «Husk på, sa hun til tante og mig, da vi skulde ha Andrea hos oss, «at hun er eneste arving.» Hvad det brakte oss av ubehageligheter var grensesløs. Så roser Laura sig av at hun og Karl var alt mulig for Andreas i hans syg- dom. Vi har brev fra fru Dreier som pleiet Andreas, hvor hun skriver at Laura kom på slutten, så fru Dreier fikk litt hjelp, men fru Dreier var den egentlige pleierske. Men Bjølstads har fått gå igjennem. Først blev de to Antonner, onkel og nevø, som var sammen om vor arv, liggende i flere år, imbesille. Så blev Sofie nesten sindsyk. Laura, som er eneindehaver av vore penge, har det bra, men er ikke avholdt av familien. Sånn tortur du har gjennemgået for dette ækteskaps skyld er hårreisende.»
Munchmuseet, MM K 5114.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905. Se s. 4
«Ibsen skal være daarligere nu, men kommer han sig igjen at saa skal jeg be Laura om det;– hun fortæller, at han er rørende snil, han sier ofte «\Tak/ Gud velsigne Dem Frøken.» naar hun hjælper ham.–»
Munchmuseet, MM K 5135.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].05.1931. Se s. 2
«være mere rolig, der jeg var. Det vilde nok bli for uroligt for mig, naar jeg ossaa faar flytning til høsten. Jeg er svært medtat av nattevaaking og av alle gjøremaal. Nu blir der en stor hvile for mig å komme op til Lillehammer. Naar jeg nu blir stærk igjen, kan jeg saa got greie mig. Jeg er forbauset over mig selv, at jeg i denne svakhetstilstand har kunnet greie alt saa got. Den utrolige Laura Bjølstad vilde benytte min svakhetstilstand til å prakke Einars datter paa mig. Det var bare min mening å faa hjelp til tante, og i den første tid efterpaa, men L. optraatte paa den utroligste maate, og forsøkte å tvinge mig til å fø paa Else. Else selv er meget rimeligere. Men tanken var å komme ut å stifte bekjentskaper ved hjelp av mig. Da jeg sa at vi maatte spare, var L. rent grætten. De faar mere end nok av mig for hjelpen. Jeg skal nok greie mig med den største forsiktighet. Jeg har nok faat føle iglen, og skjønner mere end nogensinde hvad du har gjennemgaat.»
Munchmuseet, MM K 5274.   Brev fra Inger Munch. Datert 15.[??].1943. Se s. 1
«Tusen takk for den deilige sending, kål, epler og torsk. Torsken ser så inbydende ut, og eplene er aldeles utmærkete. At du har enda så gode epler er rart. – Jeg har lånt det havnebillede som Laura har, og latt Væring foto grafere det. Jeg skal sende det til dig så snart jeg får det. Det er ikke noe rart; at fyrdirektør Diriks var begeistret over det, «om han hadde sat i 100 år, kunne han ikke ha gjort maken.» Til min over- raskelse fant jeg forleden i mine gjemmer en nydelig akvarell av fyrdirektøren. Jeg har skrevet med en nylært, stygg hånd, at jeg har fått den av tante Jette, julaften 1875. Tante Jette har skrevet at fyrdirektøren har malt den. Det er et sjøbillede med båt.»
Munchmuseet, MM N 385.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Laura har kjendt forholdene    Hvorfor kommer hun først nu med dette Hun kunde sparet mig for 6 års svære vanskeligheder – Hun har kjendt til skolen deroppe og kjendte til hvor at { … }Ellingsens havde en stor landeiendom og dampskib – At de kunde skaffe sig den maten de behøved på land og sjø –»
Munchmuseet, MM N 692.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Mamsel Laura har noe at tænke på – hun som kjendte til forholdene. Havde jeg vist at der var fuldt op af førsteklasses skoler deroppe havde jeg sendt gutterne hjem –»
Munchmuseet, MM N 696.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil på det rene ifra dengang hun en høst for flere år siden dumpet ned med gutterne som hun sa var sat in på Eidsvold skole og at jeg måtte betale for dem. Ellers måtte hun ta dem ut igjen Havde jeg dengang vidst hva mamsel Laura vidste men ikke sa mig at der var fuldt op af de bedste skoler og gymnasier lige i nærheten af dem i Lofoten så havde jeg nok sendt dem hjem – Hun vilde dengang samtidig ha 20 000 kr til dampskibet – Jeg sa nei til dette og nægtet at betale skolen foreløbig – Så klog var jeg    Hun reiste hjem og skrev at hun havde brev fra Dig liggende foran sig – hvor Du sier at jeg havde sagt at jeg vilde hjælpe gutterne – Så begynner K. Han meldt meldte at familien på Sigerfjord holdt på at sulte igje ihjel – Jeg skulde holdes i uvishet \til skræmsel/ så får Andrea 200 kr hver måned – Så fortsætter rænkespillet mens gutterne desværre blir syge af det usunde klimat på Eidsvold – Så blev det { … }sanatorier bulletiner fra K. – Familien dumper ned i en villa på EidsvoldLillehammer – Årlig hjælp steget til 5000 kr – Så kom krigen der afbrød rænkerne – Ellers var det blit villa i Oslo»
Munchmuseet, MM N 697.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil klart for mig osså i brev og notater helt fra hun pludselig dumper ned med gutterne på Eidsvold og sa nu Onkel Edvard må Du overta gutterne eller jeg må ta dem ut igjen – Jeg trodde dengang at der ikke fandtes skoler deroppe – Jeg diskuterte sagen husker jeg med Laura og foreslog h student til lærer i huset – Laura smilte ‹huldselig› og oplyste mig ikke om det hun vidste – Du gjør det nok sa hun blot.»
Munchmuseet, MM N 697.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil klart for mig osså i brev og notater helt fra hun pludselig dumper ned med gutterne på Eidsvold og sa nu Onkel Edvard må Du overta gutterne eller jeg må ta dem ut igjen – Jeg trodde dengang at der ikke fandtes skoler deroppe – Jeg diskuterte sagen husker jeg med Laura og foreslog h student til lærer i huset – Laura smilte ‹huldselig› og oplyste mig ikke om det hun vidste – Du gjør det nok sa hun blot.»
Munchmuseet, MM N 895.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 17.11.1905. Se s. 4
«{Jeg}Det {havde}skulde være morsomt om Laura Bjølstad kunde hilse Ibsen fra mig på en eller anden Måde – han var jo så yderst ælskværdig mod mig – men uheldigvis netop da jeg fik den længe varende Influenza blev der lidt { … }Ugreie – Lige efter fik han osså sin Sygdom –»
Munchmuseet, MM N 1139.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1929. Se s. 3
«{ … }Det har meget osså været af hensyn til jer at jeg har været forsikti – LauraBj fortæller at jeg har tjent 100,000 kr på Freia – Som altid overdrivelse – Det var 80,000 kr Heraf gik 30,000 kr i Skat og 10,000 kr i utgifter – det blir 40,000 kr – {–}For mit 5 års arbeide med Aulabillederne Kommentar fik jeg intet – Alt gik til u{Skat}tgifter    man må huske på den tid kostet alt for meget –»
Munchmuseet, MM N 1146.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1910–1926. Se bl. 1r
«Vi skal se at få ordnet med en slig kort reise for Dig og kanske med Laura til Kragerø – eller Bergen – Det kvikker op»
Munchmuseet, MM N 1164.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 22.1.1934. Se bl. 1r
«Takk for billedet. Det lille usignerte billede kan Laura \B./ nok ikke få stort for – Jeg skal se om jeg kan skaffe hende et lidet billede i stedet Det måtte være en liten akvarel –»
Munchmuseet, MM N 1169.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«Ja nu må jeg en dag få Dig ned hid så Du hilse på hundene og prøve lidt vegetariansk – Det kunde kanske la sig gjøre at ta en liten tur kanske med Laura eller en annen dame til Kragerø eller Fredrikstad eller annetsteds Det liver op – Jeg vilde ofte ha Laura til det men hun vilde ikke»
Munchmuseet, MM N 1170.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
«Jeg kan ikke befatte mig med billedet til Laura»
Munchmuseet, MM N 1170.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«Jeg har jo sagt fra herom før til {A}Laura»
Munchmuseet, MM N 1177.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1934–1935. Se s. 4
«Noget fast blir der aldrig til om tiltrods for den den vigtige Laura der nok gjerne vilde bestemme»
Munchmuseet, MM N 1185.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se bl. 1v
«Det h var heldi jeg tog ordentlig fat på det økonomiske – Denne Ekely der er så opskryt er e{t}n meget lidet anvendeligt tomteeiendom – Det vil kanske om 20 år bli noget – Nu er det et ganske ubetydeligt lån jeg kan vinde ud af det. Det er det elendige kloakvæsen – Det er godt at den vigtige Laura får det at vide og andre.»
Munchmuseet, MM N 1188.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Jeg har frygtet for at hun vil nu presse Dig og mulig henholde sig et par ytringer af Laura – Dette har ingen betydning hva er sagt for 2 år siden da min stilling var bedre –»
Munchmuseet, MM N 1193.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1933. Se bl. 1v
«Jeg hørte i Aasgaardstrand om et storartet bra pensionat Aasgaarden – Der kan Du og Laura komme ned noen dage på besøg hos mig – Det Jeg fik sove så deili dernede i søluften – Så er det altså Nordstrand og Hvidsten – og andre steder –»
Munchmuseet, MM N 1218.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 5.1.1938. Se bl. 1r
«Laurafortalte Du havde det godt men Radioen stod på og j vi forstod hinanden dårligt»
Munchmuseet, MM N 1304.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1935. Se bl. 1r
«Laura der holdt på med sit: «Du gjør det nok» skulde ha havt greie på det og først og fremst forståt det urimelige i ikke at brug benytte den skole der ligger lige ved –»
Munchmuseet, MM N 1386.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se bl. 1r
«Jeg skulde tro at Du vil ha godt af hvile der hvor Du er i sommer – Mange mennesker tror jeg ikke Du har godt af – Derimot et par små reise med Laura eller Muncherne og så kanske en tur med mig og Laura i følge – kanske Kragerø eller Bergen –»
Munchmuseet, MM N 1386.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1935. Se bl. 1r
«Jeg skulde tro at Du vil ha godt af hvile der hvor Du er i sommer – Mange mennesker tror jeg ikke Du har godt af – Derimot et par små reise med Laura eller Muncherne og så kanske en tur med mig og Laura i følge – kanske Kragerø eller Bergen –»
Munchmuseet, MM N 1411.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1929. Se s. 4
«Håber Du spadser pene små turer i den deilige luft – derute – Laura fortæller { … }at {J}jeg fik ikke 100,000 kr i Freia – altid overdrivelser – Det var 8{,}0,000 kr – Pengerne { … }var dengang blot værd det halve – af disse gik 30,000 kr til skat – 10,000 kr til utgifter – På aulabillederne Kommentar tjente jeg intet alt gik til utgifter»
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940. Se bl. 1r
«Jeg havde anet lunten på forskjelligt jeg hørte Ikke mindst af den himmeløiede Laura – «Du gjør det nok» sa hun – Hun mente at overtage gutternes sko opdragelse»
Munchmuseet, MM N 1455.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ja havde jeg vidst hvad mamsel Laurahavde vidste at der lige ved i Bodø var førsteklasses gymnasium og middelskole på Sortland så havde jeg sagt: værs go ta dem hjem. Der er gymnasium noen timers reise til Bodø og der er 10 minutters biltur til middelskole i Sortland – Bil havde de.»
Munchmuseet, MM N 1506.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«Jeg skal tænke nærmere over det Det var kanske bedre om et par år og da ordentlig – Vær forsigti med hva Du sier osså til L.»
Munchmuseet, MM N 1514.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Kaarbø har mest skyld så ruller Laura Bjølstad med sine himlende øine»
Munchmuseet, MM N 1539.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Så sat hun uten varsel gutterne på skole i Eidsvold – Jeg fik et brev hvor hun bad om 10,000 kr og så skulde jeg overta gutterne – Ellers måtte de taes ud af skolen. Ja havde jeg vidst hvordan det var med skole deroppe så havde jeg sendt dem hjem – Laura vidste beskjed.»
Munchmuseet, MM N 1540.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Moren Fru Dags mor er født Løvenskiold hun gir 25 kr måneden og advokaten broren gir det samme – Laura \B./ har osså megen skyld i tilstanden – Hun har kjent forholdene og kunnet sagt at der var skole deroppe – Nei «Du gjor det nok» –»
Munchmuseet, MM N 1547.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har nu tilstrækkeli vist hvilke midler hun kan bruge til at tvinge frem sin hensigt til den største skade for mig Alt var hvad jeg ofret i tid og penger var helt bortkastet – Jeg fik jo ikke vide hvordan forholdene var deroppe – Laura Bjølstad var taus «Du gjør det nok sa hun» med himmelvendt blik»
Munchmuseet, MM N 1547.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hvordan kunde L{ … }aura Bjølstad forholde sig slig. Det er så bra at gutter får lære noget –»
Munchmuseet, MM N 1550.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«LauraBjølstad. med sine himlene  …  øine har stor skyld»
Munchmuseet, MM N 1556.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«og gymnasier i Tromsø og Bod{ … }ø – De kunde der tat middelskole examen – Da havde Andrea greiet sig godt – At Jeg trodde at der ingen skole fandtes der siden hun kom med sligt – Hvorfor kunde ikke Laura \B./ oplyst om dette istedetfor at holde på med sit «Du gjør det nok» – Heller ikke Kaarbø sa mig det –»
Munchmuseet, MM N 1562.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har jo ikke vidst noe om forholdene deroppe – Det har Kaarbø og det har mamsel LauraLaura. D{ … }et er 3 gymnasier i nærheten af»
Munchmuseet, MM N 1579.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg håber ikke at Laura atter gjør ugavn»
Munchmuseet, MM N 1586.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Andrea og Laura kan intet gjøre – Jeg har fåt en slem erfaring Jo mer jeg gav jo værre ble det – Hun får nu en passende sum om året sålæn foreløbig et år – Dette må hun være fornøiet med Det er nok få der yder sin Niece»
Munchmuseet, MM N 1586.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 2r
«Ja Laura og Bjølstadene har jo aldrig vist at de har noen forpliktelse ligeoverfor os. Tværtimod! – Det har været vi som skulde yde –»
Munchmuseet, MM N 1935.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 2r
«Her må Laura passe på at hun ikke kommer med noget: «Han gjør det nok»    Hun skulde tænke på hva jeg fik hele mit liv af en rik bedstefar og to velstående onkler: Det var en pram til høiest 20 kr – Jeg { … }tror heller ikke I selv i nødstilstanden efter vor fars død fik noget.»
Munchmuseet, MM T 240.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Laura og Andrea 100 kr Eva og Alfild»