Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen)

Bank. Oslo, Norge

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2096.    Brevutkast. Ikke datert. «Tak for sidst! Det var vel i anledning fo af biografisk lexikon at Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Det er sandelig ikke så godt at si – Jeg boede i B Tyskland fra våren 1902 hvor jeg havde leiet mig et stort atelier i Berlin. Jeg havde alle mine malerier og sager der til og boede der til jeg i 1907 eller 1908? reiste til Kjøbenhavn og kom på klinikken der – Jeg kom jo hver sommer til Aasgaardstrand men kom hvergang noget medtat tilbage til Tyskland»
Munchmuseet, MM N 3669.    Brevutkast. Datert 26.2.1934 . «Min søster frk. Inger Munch har { … }hidentil fået udbetalt 1000 kr hvert kvartal – Jeg ønsker nu at udbetalingen blir 1000 kr for førstkommende 2det kvartal og 500 kr for hvert påfølgende kvartal \dette år/ altså i alt får hun iår 3000 kr»

Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen) til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 26 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1346.   Brev. Datert 11.08.1941 . «Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 1348.   Brev. Datert 27.09.1918 . «Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 1349.   Brev. Datert 22.12.1936 . «Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 1357.   Brev. Ikke datert. «Bankdokument. Kontoutskrift.» 
Munchmuseet, MM K 1358.   Brev. Datert 13.01.1937 . «Bankdokument. Årsoppgave.» 
Munchmuseet, MM K 5294.   Brev. Datert 17.03.1920 . «Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 5306.   Brev. Datert 17.03.1920 . «Bankdokument. Kvittering.» 
Munchmuseet, MM K 5371.   Brev. Datert 13.09.1940 . «I henhold til Deres anmodning sendte vi den 10.ds. bl.a. Kr.20,– i postremisse til Åsgårdstrand Kommune. Vi har idag fått postremissen i retur fra kommunen, med påtegning om at beløpet antagelig gjeller grunnleie for eiendommen. Denne leie skal antageligvis betales til agronom Arne F.Stuve.» 
Munchmuseet, MM K 5425.   Brev. Datert 17.12.1918 . «Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 5426.   Brev. Datert 17.04.1917 . «Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 5471.   Brev. Datert 24.05.1941 . «Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 5679.   Brev. Datert 16.03.1937 . «Bankdokument.» 
Munchmuseet, MM K 5680.   Brev. Datert 25.04.1938 . «Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 5681.   Brev. Datert 01.11.1937 . «Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 5682.   Brev. Datert 24.01.1931 . «Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 5683.   Brev. Datert 01.12.1937 . «Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto. Kontantuttak.» 
Munchmuseet, MM K 5684.   Brev. Datert 13.12.1937 . «Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto. Kontantuttak.» 
Munchmuseet, MM K 5685.   Brev. Datert 23.11.1912 . «Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 5686.   Brev. Datert 23.07.1937 . «Bankdokument. Bankremisse. Debitering av konto.» 
Munchmuseet, MM K 5687.   Brev. Datert 16.01.1918 . «Bankdokument. Kvittering.» 
Munchmuseet, MM K 5688.   Brev. Datert 20.12.1917 . «Bankdokument. Kvittering.» 
Munchmuseet, MM K 5689.   Brev. Datert 07.06.1917 . «Bankdokument. Kvittering.» 
Munchmuseet, MM K 5690.   Brev. Datert 02.05.1917 . «Bankdokument. Kvittering.» 
Munchmuseet, MM K 5691.   Brev. Datert 02.01.1918 . «Bankdokument. Kvittering.» 
Munchmuseet, MM K 5692.   Brev. Datert 14.04.1917 . «Bankdokument. Kvittering.» 
Munchmuseet, MM K 5693.   Brev. Datert 16.12.1936 . «Bankdokument. Bankremisse. Kreditering av konto.» 

Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen) er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 20.   Brev fra Fredrik Arentz.
«Idag sendte jeg per Telegraf til Deres Addresse en Anvisning fra Kreditkassen paa 400 Kroner (÷omkost- ningerne ved Forsendelsen). De resterende 200 Kroner anvender jeg da selvfølgelig til at indløse Restbeløbet af Deres Obligation i Folkebanken. Men denne Gang maa De ikke narre mig. Jeg haaber, at De sender mig Billedet snarest muligt. I Slutningen av Juli kommer jeg over Hardangervidden til Vøring- fossen og senere til indre Sogn. Hvor skal De hen?»
Munchmuseet, MM K 46.   Brev fra Albert Balchen.
«Jeg glemte, før vi skiltes, aa bringe paa bane spørsmaalet om De skulde ha noget grafik, som De kunde være tilbøielig til aa sælge. Hvis De skulde være villig til dette, tror jeg nok ganske bestemt aa kunne sælge endel i løpet av den første maaned. Jeg vet ikke, hvorledes De i tilfælde vilde ordne saken. Men skulde den ikke kunne arrangeres slik, at De sendte mig endel arbeider og at De anførte tittel og pris paa en løs lap liggende over trykket? Paa den vis kunde den eventuelle kjøper komme aa se litografiet eller træsnittet hos mig. I tilfælde salg kunde jeg, hvis De ønsker det, sætte beløpet ind i Deres bank, som, saavidt jeg erindrer, er Kreditkassen.»
Munchmuseet, MM K 1355.   Brev fra Bestumkilens Kuloplag, B. Andersen.
«Til utligning av nota av 31/10.d.a. mottok vi igaar gjennem Christiania Bank og Kreditkasse kr. 101,00 i check.»
Munchmuseet, MM K 4380.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Du skrev, at Du havde opgivet din Adresse til Banken og saa har Du ikke været der, – og vi vare saa trygge – da Stipendiet var kommet afsted. – Søndag. Imorges fik vi dit Telegram, som var skrevet igaar – og bleve vi forfærdede, at Du ikke havde Penge. – Inger reiste sporens til Byen, men det var Søndag, saa Kredit- kassen var lukket, – men saa opsøgte hun den Mand, som havde sendt Pengene, – og det var Lyder Brun. – Han »
Munchmuseet, MM K 4381.   Brev fra Karen Bjølstad.
«I Kreditkassen spurgte Lyder Brun efter din Adresse – men da Du dengang ikke havde opgivet nogen sagde jeg, at Du altsaa havde givet din Adresse til Banqieren i Nissa, – og dette var nok, mente de dernede. – Jeg skrev ikke til Dig med Pengene, fordi jeg 2 Dage iforveien havde skrevet Brev hvori jeg siger «Idag (Løverdag er Andreas i Departementet hever Sti- pendiet, der blir sendt Dig første Dage i Ugen. – Mandag 23 blev det sendt.      – Saa synes jeg ikke, vi kunde tenke os andet end alt skulle gaa glat.      – Du har vist ikke faaet dette Brev. – – Naturligvis – havde vi tænkt os nogen Vanskelighed – saa havde jeg skrevet samme Dag; – – Det var ikke hygeligt kan Du tro, at faa høre, –»
Munchmuseet, MM K 4382.   Brev fra Karen Bjølstad.
« Nogle ord iaften for at sige Dig, at Stipendiet er hævet, – og at vi sender det i de første Dage i Ugen, – jeg tænker gjennem Kreditkassen, – hvis den vil sende saamange Penge poste restante. – Du ved, vi har nu ingen Adresse. – Altsaa faaer du høre efter paa Post- huset. – Idagmorges fik vi dit Brevkort, – ja det er vist kjedeligt dette, at du har faaet Penger i Smaapluk. – Stipendiet havde hu faaet før – dersom Ansøgningen din havde været fuldstendigere – sagde Andreas. –»
Munchmuseet, MM K 4392.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Pengebrevene. – Kreditkassen sendte Telegrammet til Hotellet, ved Du. – Du vil altsaa vi skal sende Dig Penge gjennem Kredit- kassen. Det var tjenstagtige snille Folk. – men skal vi»
Munchmuseet, MM K 4396.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Nu har Du vel faaet Kreditkassens Telegram Ordre paa Penge 126 Franch, forhaabentlig, – derpaa har Inger og jeg skrevet, – adresseret rigtig- nok begge Dele til Hotellet, – men det kommer vel frem. – Stipendiet og Assurancen skal vi derpaa faa Greie pa – Tænk hvor nødvendigt disse Assuransepenge blev Dig. – Det er saa underligt at»
Munchmuseet, MM K 4420.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Dybvad havde ingen Forbindelser Nizza, viste mig, til den franske Konsul. Det var en tækkelig Mand, men kunde ikke greie med Pengeaffærer, havde ikke engang Lov til det, men gav mig Raad; jeg skulde gaa til Kriditbanken; – der fik jeg den Besked, at det var temme- lig uvist, om der her i Byen fandtes nogen Forbindelse med Nizza, han troede det ikke, – men jeg kunde jo forsøge i Kriditkassen; – der fik jeg da endelig Hjælp og da var Kl allerede 1. – Du fik altsaa Telegrammet samme Dag \(igaar)/, men kanske seent. – O, hvor jeg var glad og lettet. –»
Munchmuseet, MM K 4669.   Brev fra Karen Bjølstad.
« Hjertelig hilset fra os, og saa megen Tak for hvad Du sendte os gjennem Chr. Kreditkasse 1000 tusende Kroner – mens Du var»
Munchmuseet, MM K 4680.   Brev fra Karen Bjølstad.
«En gul Seddel 1000 Kroner ankom idag fra Kristiania Kreditkasse. – Vi takker Dig hjertelig for den.»
Munchmuseet, MM K 4801.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Der er kommen igaar Kroner 1000 gjennem Kristiania Bank og Kreditkasse Vi sende Dig inder lig Tak for alle disse Penge. – Godt at den stærke Varme er»
Munchmuseet, MM K 4858.   Brev fra Inger Munch.
«Tak for brevet. Vi vil saa gjerne træffe dig – kanske du kunde faa bedre tid utover. Vi har atter mottatt 1000 kr. fra Kristiania bank og Kreditkasse, – tusind tak, vi er saa utmerket forsørget, saa storartet som du har vært imot os. Det er aldeles enestaaende. Med hensyn til actieleiligheden, er det nok en farlig affære. Vi læste i «Intelligencen»»
Munchmuseet, MM K 4860.   Brev fra Inger Munch.
«Tak for kortet. Vi har kun 2000 i boxen, jeg satte for længe siden ind igjen i Bank- og Kreditkassen. Kanske jeg burde sætte de ossaa ind i den bank. Er den bank av de sikreste? Eller kanske jeg kunde sætte ind i Oslo Sparebank disse penge? Nu skal Einar Bjølstad være med en slæktning paa hvalfangst. Han har vært sjømand i 2 aar og er svært stærk. Laura Bj. sa han kunde da tjene mange penge og kan komme til at kjøpe et lite hus. Han var tilbudt denne post ifjor, men Sofie syntes det var letvintere at tyne dig for pengene. Vi har nu faat en del oplysninger om mamas mors familie. Det var en fin, begavet slækt. Mamas mor, Inger Marie var født Holm. Hendes far, vor oldefar, var en rik skibsreder, men mistet sine penge. En datter blev gift med skibskaptein»
Munchmuseet, MM K 4861.   Brev fra Inger Munch.
«Vi har faat 1000 kr. gjennem Bank og Creditkassen, hvorfor tante og jeg takker dig hjerteligst. – Dette bilde av tante blev uklart i ansiktet for en løs skrues skyld; men jeg synes det er alligevel saa godt. Det er saa no saa fint og tænksomt over hele skikkelsen.»
Munchmuseet, MM K 4951.   Brev fra Inger Munch.
«Tante takker saa meget for brevet. 18/12 23 satte du ind for tante i Bank og Kreditkassen – 6300. 3/1 24 satte du ind 6000. – For mig satte du ind 5/3 20 – 2000»
Munchmuseet, MM K 5123.   Brev fra Inger Munch.
«Vi mottog idag 1000 fra kreditkassen, som tante og jeg takker dig saa meget for. Herefter maa du indskrænke sendingen nu som alt er saa meget billigere. Vi klarer os for meget mindre. Tak for igaar. Tante takker for de deilige plommer. –»
Munchmuseet, MM K 5131.   Brev fra Inger Munch.
«Takk for brevet. Det var svært leit at du har tannbehandling. Det tar på Behøver du å gjøre noen forandring med pengeforsendelsene? Det er den letteste sak i verden å gå ned til Realbanken hver måned å betale husleien. Men si til Bank og Kreditkasse at min adres. er for- andret fra Smestad. Jeg har flere gange sagt fra, men det går gjennem fru See- berg fremdeles. Det har jo vært et uheldigt vær hele tiden for tørking av nybygg. Min leilighet har mindre sol»
Munchmuseet, MM N 760.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 21.1.1891 . Se bl. 1r
« ja jeg glemte si at dere får sende pengene mine når strax når dere får dem, det er altså 690 kr    {v}hvis det er 750 jeg skulde få (efter et sigende fra efter et brev fra rammemageren) Hvis det ikke var for stor umage lønnet det sig vel bedst at få sendt pengene giennem kreditbank kreditkassen eller en anden bank man skal få mere for pengene da – spør i banken. Sidst svarte de vidst at en 200 kr var for lidet men at det lod sig gjøre med en større sum. – Adresse,  poste restante»
Munchmuseet, MM N 763.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 13.2.1891 . Se bl. 1r
«Dere sender naturligvis pengene gjennem Kreditkassen»
Munchmuseet, MM N 997.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1922 . Se bl. 1r
«{ … }Jeg har mod forventning osså det sidste år tjent ganske godt så det glæder mig at kunne osså i år sende 2000 kr – Da Inger skal hente pengene så har jeg i Kristiania Bank og Kreditkasse ladet udfærdige en { … }bankbog på Ingers navn – så de kan afhentes der – Håber I lever godt og med hilsen»
Munchmuseet, MM N 1005.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1925 . Se s. 1
«Jeg har gjort færdi en bog på 2000 kr som det er bedst Inger { … }henter i Kristiania Bank og Kreditkasse»
Munchmuseet, MM N 1035.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«Da jeg vel kommer til at flakke om lidt i vinter lar jeg Kristiania Bank og Kreditkasse sende jer penger fra første 1ste { … }januar 1000 kr hvert kvartal – { … }Banken»
Munchmuseet, MM N 1067.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Ikke datert. Se bl. 1r
«– Der er nu i Kristiania Bank- og Kreditkasse to Bøger –»
Munchmuseet, MM N 1095.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 31.1.1891 . Se s. 4
«Her er det ubeskriveligt vakkert – Det er som tusind og en nat – Næsten ikke en dag har det været overskyet …  Jeg er nu { … }meget flink. – Får dere ikke udbetalt assurancen sender dere vel stipendiet Kommentar – helst gjennem Kreditkassen.»
Munchmuseet, MM N 1111.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1923 . Se bl. 1r
«Indlagte kupon må Du ta med så får Du i Chr. Bank og Kreditkasse en sparebankbok på 600 6300 Kr – Det er 300 Kr til Jul og så er det 6000 til næste år istedetfor det jeg ellers sender pr. Kvartal – – Sparebankboken kan jo bero hvor den er – »
Munchmuseet, MM N 1241.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 10.7.1942 . Se bl. 1r
«Du må ikke berede Dig skuffelser Det er jo ikke noe nyt med de summer der har været tale om – En sum 10,000 har Du jo havt flere år i Din egen bankbok og den andre conto på circa 11,000 K i Bank og Kredit- kass Kommentare mindet banken Dig om for 3 a 4 år siden»
Munchmuseet, MM N 1242.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 20.7.1942 . Se bl. 1r
«Husker Du noget om hvordan det gik til med den gamle bankbok der så længe har ligget  …  i Bank og kreditkass Kommentare?»
Munchmuseet, MM N 1356.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Først er det en vis opdagelse jeg gjorde for et par dage siden i Bank og Kreditkass Kommentare og som vel må være en glæde for os begge Det kan vel ikke være en eller annen misforståelse»
Munchmuseet, MM N 1568.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg vilde gjerne vide hva Du husker med hensyn til den gamle bankbok der har ligget og forrentet sig i { … }Chr. Bank og Kreditkass Kommentare. – Jeg skjønner jo så nogenlunde hvordan det hænger sammen. – Jeg husker jo godt at jeg af og til allerede ti tidlig i Kragerø da jeg begyndte at tjene penger sendte en tusendkroner la til en Eder på en bankbok – men jeg skjønner ikke at den blev lagt tilside da jeg fortsatte at sende større summer – Den blev vel glemt bort da da jeg sendte d store summer. Der var blit 4000 kr de første to år og så lå den stille og forrentet sig til nu over 11,000 kr»
Munchmuseet, MM N 3532.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Bank og Kreditkasse»
Munchmuseet, MM N 3551.   Varia av Edvard Munch. Datert 1939 . Se s. 7
«Chria. Bank & Kreditkasse»
Munchmuseet, MM N 3552.   Varia av Edvard Munch. Datert 1941 . Se s. 7
«Chr. Bank og Kreditkasse»
Munchmuseet, MM N 3562.   Varia av Edvard Munch. Datert 1937 . Se s. 7
«Chr. Bank og Kreditkass Kommentar
Munchmuseet, MM N 3563.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 7
«Chr Bank og Kreditkass Kommentar
Munchmuseet, MM N 3564.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 7
«Oslo Bank og Kreditkass Kommentar
Munchmuseet, MM N 3565.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 7
«Bank og Kreditkass Kommentar
Munchmuseet, MM N 3569.   Varia av Edvard Munch. Datert 1938 . Se s. 7
«Chra. Bank & Kreditkasse»
Munchmuseet, MM N 3574.   Varia av Edvard Munch. Datert 17.1.1934 . Se s. 2
«Kreditkassen»
Munchmuseet, MM N 3579.   Varia av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
« »
Munchmuseet, MM N 3622.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Bank og Kreditkass Kommentare Inskud      Kr. 44,245 (R.»
Munchmuseet, MM N 3623.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Re Renter Bank og Kreditkass Kommentare      962,880»
Munchmuseet, MM N 3627.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Oslo Bank og Kreditkass Kommentare I alt kr 8{4}5,{ … }557,80»
Munchmuseet, MM N 3628.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Bank og Kreditkasse Indskud      Kr 44,245 (45,487)»
Munchmuseet, MM N 3628.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Bank og Kreditkass Kommentare      962,880»
Munchmuseet, MM N 3638.   Varia av Edvard Munch. Datert 14.1.1941 . Se s. 1
«Chris. Bank & Kreditkasse Oslo Sparebank»
Munchmuseet, MM N 3639.   Varia av Edvard Munch. Datert 1941 . Se s. 1
«Chr. Bank & Kredit- kasse»
Munchmuseet, MM N 3641.   Varia av Edvard Munch. Datert 1943 . Se s. 7
«Bank og Kreditkass Kommentar
Munchmuseet, MM N 3642.   Varia av Edvard Munch. Datert 24.1.1940 . Se s. 7
«Chr Bank og Kreditkass Kommentar
Munchmuseet, MM T 173.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«‹Creditkasse›»
Munchmuseet, MM T 184.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«Kri Kristiania Bank og Kreditkasse indsætte»
Munchmuseet, MM T 188.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 7r
«Oslo Bank og Kreditkasse 13-6-1927      13-7-27 2000 kr.      1000 kr. Søstrene Christensen siddende A.Kragerø Sne 〃 røde tag { … }Træet hugges Hesten ledes  …  Stjernenat Ekely { … } {M … } 66 Frk. Møystad ‹hvid› { … }Alle fra { … }Skrubben { … } ‹beror› på Ekely S …  Dame med Hunde»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
«G …  G …  Karen B. IM LM EM EM LM + Moss Spareban Bank og Creditkasse Kristiania Sparebank Kristiania Sparebank»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 114v
«Renter Chr Bank og KreditkasseOslo Sparebank»
Munchmuseet, MM T 2849.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1940. Se bl. 7r
«Bank og Kreditkasss Kommentare Indskud»
Munchmuseet, MM T 2849.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1940. Se bl. 8r
«Chr. Bank og Kreditkass Kommentare \Bankbog No 23219
Munchmuseet, MM T 2850.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942 . Se bl. 5r
«Oslo Sparebank Renter til fradrag? Chr. B. K.»
Munchmuseet, MM T 2850.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942 . Se bl. 185r
«Kjælderen Oppe Chr. Bank og Kreditkasse + Gjenreisningslånet Oslo Sparebank – Skatten til Christiansen Skatten til Christiansen»