Jacobsons klinik

Nerveklinikk, kuranstalt. København, Danmark (Kochsvej 21).

Personer tilknyttet institusjonen

Jacobsons klinik er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 810.   Brev fra Harald Nørregaard.
«– Det er nu en stund siden jeg har hørt fra dig. Er du fremdeles paa kliniken, og hvorledes gaar det med dit ben?»
Munchmuseet, MM K 815.   Brev fra Harald Nørregaard.
«– Naar du nu kommer ut fra kliniken, synes jeg ikke du skal bli i Kjøbenhavn, men meget heller komme hjem og besøke mig. Noget eget værelse har jeg ikke til dig, men selv har jeg et meget stort, deilig soveværelse som vi jo kan dele, forutsat at du ikke vil ha det varmt i værelset om natten; for da faar jeg ikke sove. – Hos mig kan du være ganske ugeneret av Kristiania, hvor du intet har at gjøre, og du faar nok at male – baade landskaper og mine vakre barn.»
Munchmuseet, MM K 829.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Ditt ophold på Jacobsens Klinikk var vel ikke før 1909. Det var i 1908, efter Aases død, jeg møtte dig i Gøteborg, og i 1908 eller 1909 jeg besøkte dig på klinikken i Kjøbenhavn.»
Munchmuseet, MM K 1516.   Brev fra Emanuel Goldstein.
«       Tak for din Julehilsen, som vi blev meget glade for. – Frøken Jørgensen fra Klinikken ringede op og fortalte at du havde det saa godt og du bad hende hilse mig. Du fik vel dit Fotografi fra Berlin? Struck hilser mange Ganger. Din Alfa og Omega-Serie forklarede jeg for Berlinerne og Berlinerinderne. Struck ser beundrende op til den store Mester. Jeg har skrevet et Par nye Digte. Hav det rigtig godt.»
Munchmuseet, MM K 1552.   Brev fra Daniel Jacobson.
«Nå, til Lykke da til veloverståt Indkog og til Bofæstet. Tak for Hilsenerne og på Konens Vegne for Bil- ledet af de to musikal ske Damer! De savnes stadig meget af alle Klinikens Veninder – og af Deres Ven Prof.»
Munchmuseet, MM K 1553.   Brev fra Daniel Jacobson.
«Tak for Brevet! dejligt langt og næsten læseligt. Det var mig en stor Glæde at høre om Deres Kræfter, Arbejds- lyst og Resultater. Jeg er jo stolt af Dem, og stolt på Deres Vegne! Det morede mig, at «mit» Billede havde gjort Lykke. Når nu bare også nogen vilde købe det. Det «røde» Billede og Helge Rode- billedet ere ophængte, så at jeg daglig har dem for øje! Alt vel på Kliniken, hvor der stadig er fuldt Hus. Vi lukker kun den sidste Halv- del af August. Min Kone har det godt og hilser Dem og Ravensberg hjærtelig takk igen. Klinikens Damer hilser også «den stedse savnede». Fru Tha- ning og Frk. Jørgensen rejser snart til Thüringen m.m. Skriv så snart igen til Deres Ven Profess.»
Munchmuseet, MM K 1554.   Brev fra Daniel Jacobson.
«Kliniken står alt vel til, med fuldt Hus og Fru Thaning og Frk. Jørgen- sen i god Behold. Men Schacke er der ikke mere, hun drog tilbage til Kirurgien.»
Munchmuseet, MM K 1558.   Brev fra Linke Jørgensen.
«Om 14 Dage lukker vi Kliniken, saa tager Professoren Ferie, og saa skal Fru Thaning og jeg holde paa med Haandværkere; saa forlader Frk. Schacke os, og Frk. Neüendam til September, hun tak- ker meget for den specielle Hilsen, og beder hilse igen; hun har desværre en død Periode for Tiden, men jeg haaber, det er et »Kunstnerlune« Nu maa De endelig finde Christiania-Bogen, der var saa mange dejlige Ting deri; ellers vil jeg blot sige, at \af/ de Udklip, der var Dubletter af, har jeg en hel Del, men det var jo ikke alle, saa har De sat den \til/, faar De naturligvis, hvad jeg ejer; saa har min Samler Mani dog virkelig en Gang gjort Gavn. Men jeg ved bestemt, den er rejst med Dem, og jeg tror ogsaa sikkert, at De finder den; helst saa jeg, at De sendte mig den og Deres Berømmelse fra Bergen nu, saa kunde den blive ganske fyldt af nationale Meninger! Det vilde interessere mig at se!»
Munchmuseet, MM K 2177.   Brev fra Hanni Esche.
«Wie geht es Ihnen nun eigentlich? Hat Jakobsens Klinik Sie ganz und gar geheilt? Trinken Sie auch sicher keinen Alcohol mehr?»
Munchmuseet, MM N 133.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1943 . Se bl. 1r
«Tyskland Vinteren 92–93      93–{ … }94 Paris –      2 år itræk 95–97 Vinter på reiser i Europa { … }99–1901––1904–1905 Tyskland Vintrene 1902–1903–1904 med reiser og korte ophold i Paris Hele sommerhalvåret 1905 Tyskland 1905–1909 Kliniken Reiser { … }og korte ophold i Paris Kliniken i Kjøbenhavn 1908»
Munchmuseet, MM N 134.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933 . Se bl. 1v
«Tilslut efter et stærkt sammenbrud måtte han lægge sig in på Jacobsons klinik i Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 423.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 1
«Opstillingen intreserte mig da jeg netop har holdt på p med at kartlægge de vilde år 1902 {–}til Klinikken i 1908 – Jeg k kan lægge alle mine kort frem –»
Munchmuseet, MM N 425.   Notat av Edvard Munch. Datert 1934 . Se s. 3
«at kartlægge for min dagbog årene 1902–1905 til KlinikkenFra den tid er der skumlere i virksomhet { … }Efter mine de store hæders- bevisninger på min fødselsdag sa jeg til { … }en ven: Ja det er storartet men nu kommer skumlerne.»
Munchmuseet, MM N 429.   Notat av Edvard Munch. Datert 1927–1933 . Se bl. 1r
«Følgen af dette slag var disse haluci- nationer og anfald af mindre lammelser der fortsatte til jeg 2 år efter måtte ind- lægges på klinikken i Kjøbenhavn {–}med lammelse på hele høire side og stærke hørehalucinationer – Jeg fik osså dis samme år første gang disse øiekongestioner på høire øie – i mind{ … }re grad naturligvis end dette sidste – Det hele var kommet af disse skrækkelige sl slag 3 gange efter hinanden med jernring lige i øiet og selv forsvarsløs idet jeg var indeklemt mellem et bor og en stol –»
Munchmuseet, MM N 431.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«{f}Først da han helt følte nødvendighten det blev helt ilde heraf la han sig ind på Jacobsens klinik i Kjøbenhavn 1907(?)»
Munchmuseet, MM N 433.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935 . Se bl. 3r
«Så kom indlæggelsen – Klinik i Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 546.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Tilslut måtte jeg efter et stærkt sammenbrud lægge mig ind på Jacobsens klinik i Kjøbenhavn 1907-08?»
Munchmuseet, MM N 941.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.10.1908 . Se bl. 1r
« Her går nu Kuren i fuld Gang – jeg elektriseres, masseres og bades hver Dag – Doctoren sier jeg har manglet Elektrisitet og overhodet er meget svækket { … }hvilket vel ikke er så urimeligt Det mærkelige er at jeg i legemlig Henseende er blevet det sundeste Menneske på Jorden og tåler Kulde og Væden – Det skulde jo være deiligt { … }engang at få væk den pinagtige Nervelidelse – Jeg håber I har det alle bra Olavsordenen gjorde megen Opsigt her på Cliniken – Sygepleierskene syntes det var en så pen Broche»
Munchmuseet, MM N 944.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 28.11.1908 . Se bl. 1r
«Jeg kommer mig stadi – og har havt udmærket af Kuren – Jeg blir vel her ikke så længe – kommer vel til senere at ta et roligt Opholdssted på Landet her – Skriver snart igjen og fortæller om mit Liv her på Kliniken»
Munchmuseet, MM N 946.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 1909 . Se s. 1
« Du ser jeg holder ud på Kliniken og det trænges nok forat komme til Ro efter de mange Aars opsamlede Nervøsitet – Jeg befinder mig vel ved ikke mer at nyde Spirituosa der jo var rent skadelig i min ophidsede Sindstilstand –»
Munchmuseet, MM N 947.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.1.1908 . Se bl. 1v
«Jeg har det godt og får vel snart tænke på at komme ud af Kliniken – Muligens leier jeg mig ind etsteds i Kjøbenhavn eller på Landet i Nærheden – Jeg har malt adskilligt –»
Munchmuseet, MM N 1689.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harry Fett. Datert 1934 . Se s. 1
«Det er intresant for jeg holdt netop på at at kartlægge årene 1902 – { … }til 1908 Klinikken i Kjøbenhavn Det var da jeg fik mange venner i Tyskland og havde»
Munchmuseet, MM N 1695.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1933–1935 . Se bl. 1r
«Nu er det jeg der skriver «Munch- boken» Jeg tar først afg afsnittetene 1889–1902–1905 – klinikken i Kjøbenhavn Det var begivenhedsrige f år og der fulgte myther med –»
Munchmuseet, MM N 1704.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933 . Se bl. 1r
«Det var rækkefølgen Amor og Psyche, Trøst og Mord – Så var det selvportræt fra Jacobsons Klinik og de 2 rødhårede piker i Rasmus Meyers samling»
Munchmuseet, MM N 1706.   Brev fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933 . Se bl. 1r
«Munchs længe ulmende sygdom søgte han forgjævesat bod for ved ophold i badestedene badestedenebadestedene Kösen, Elgersburg og Warne- münde – En vis bitterhed følte han osså over den stadi øgende forfølgelse som hans og kunst og hans person havde væretvar udsat for i Norge – Efter forgjæves at have kjæmpet mot sygdommen { … }lod han sig endeli efter et stærkt sammenbrud lægge in på Jacobsens Klinik i Kjøbenhavn – 1907 eller 08»
Munchmuseet, MM N 1707.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Datert 1932–1933 . Se bl. 1r
«Det var rækkefølgen Amor og Psyche, Trøst og Mord – Så var det selvportræt fra Jacobsens Klinik og de 2 rødhårede piker i Rasmus Meyers samling»
Munchmuseet, MM N 1714.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935 . Se bl. 3r
«De udslag af mine ødelagte nerver i Ha der hændte i Hamburg og som bragte mig til at reise til Norge var bare begyndelsen af til den sygdom der i Tyskland efter reisen did tvang mig til sanatorieophold i Kösen og Elgersburg og efter to år bragte mig til Klinikken i Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 1730.   Brevutkast fra Edvard Munch til Thorolf Holmboe. Datert 1908 . Se s. 1
« Tak for Brevet – Jeg skal gjerne være med på Udstillingen i Buda-Pest – Kan Du si mig om jeg kan sende en hel Collection Gravurer – Jeg har ikke tidligere utdstilt i Ungarn så man kanske vilde modtage den – hele Kan Du ikke spørge herom – – { … }Jeg venter altså Papirerne – – Jeg har havt meget godt af Opholdet på Kliniken. – hvor jeg skulde for lang Tid siden gåt in på en sådan –»
Munchmuseet, MM N 1742.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1933 . Se bl. 2r
«Jeg har begyndt på tidsrummet 1889–1902– 1905 til klinikken – Den er begivenhedsrig og ‹engstefuld›»
Munchmuseet, MM N 1743.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1933 . Se bl. 1r
«Dagboken behandler foreløbig tidsrum- mene 1889–1902–1903–1904–1905 til Klinikken i Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 1746.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934 . Se bl. 1r
« Jeg har bestemt mig for at skrive en dagbok foreløbig tidsrummet 1889–1902 –1905 til Klinikken i Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 1751.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934 . Se bl. 3r
«Jeg { … }har besluttet mig { … }til foreløbig at skrive dagboken 1889–1902–1904–1905–Klinikken»
Munchmuseet, MM N 1752.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934 . Se bl. 1v
«Jeg vil skrive en dagbok fra årene 1889–1902–1905–klinikken – Det skal klare meget – Det er nok ikke noget tøv når jeg sier jeg har mange fiender i lannet –»
Munchmuseet, MM N 1753.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934 . Se bl. 1v
«Jeg tænker at skrive foreløbig ned mine «optegnelser» f i tidsrummene 1889– 1902–1905–Klinikken i Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 1757.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg er klar over jeg nu må trække mig tilbg tilbage – Og jeg forstår jeg må skrive mine optegnelser – Først og fremst tidsrummet 19 1889–1902–1902–1905–1908–Klinikken»
Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934 . Se bl. 1r
«De tænker ikke på at jeg efter min sygdom på Klinikken i Kjøbenhavn overhovedet ikke har tålt samvær med flere personer og overhovedet ikke tålt selskab –»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 2r
«udstilte og ved hvilken anledning jeg ikke tog mot en inbydelse til at deltage i festen – Sligt kan {s}ha stødt dem og de har lite tænkt på at jeg efter min sygdom på klinikken i Kjøbenhavn overhovedet ikke tålte selskab –»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 2r
«Nu har jeg vel ikke været så svært tækkelig mangengang på min gjennem- reise gjennem Kjøbenhavn de i denne perioden om klinikken – og jeg har vel ærgret mangen bra danne- mand som Johannes v. Jensen og flere»
Munchmuseet, MM N 1939.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1934–1936 . Se bl. 3r
«Jeg skal fremlægge alt jeg har gjennem- at gåt fra omkring 1900 – Klinikken 1907–8»
Munchmuseet, MM N 1939.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Datert 1934–1936 . Se bl. 3r
«Når jeg nu gjennemgår { … }årene fra 1902–1905 Det var de år d{ … }er knækket mig og tænker på de øvrige år er det ufattelig at jeg greiet det så vidt – Men jeg følte hele tiden at jeg havde min kunst hellig og over bølgerne og på klinikken sa jeg Kunstens gudinde har jeg været tro den er nu tro mot mig –»
Munchmuseet, MM N 2024.   Brevutkast fra Edvard Munch til Pola Gauguin. Ikke datert. Se bl. 1v
«Tilslut efter et stærkt sammenbrud måtte han lægge sig in på Jacobsens klinik i Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 2028.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Skredsvig . Datert 1909 . Se bl. 1v
«JacobsenKliniken i Kjøbenhavn har spurt efter Dig»
Munchmuseet, MM N 2063.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1932–1933 . Se bl. 1r
«Paris måtte jeg opgive – Således gik årene syg med mellemrum frisk til jeg kom på klinikken»
Munchmuseet, MM N 2066.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933 . Se bl. 1r
«Tilslut måtte {han}jeg efter et {m}stærkt sammenbrud lægge {s}mig in på Jacobsens klinik i Kjøbenhavn 1907–(1908)?»
Munchmuseet, MM N 2069.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1932–1933 . Se bl. 1r
«Det var rækkefølgen\:/ Amor og Psyche, Trøst og Mord – Så var det selvportræt fr{ … }\a/ Jacobsons Klinik og de 2 rødhårede piker i Rasmus Meyers samling»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933 . Se bl. 9r
«Jeg prøvet tilslut i Warnemünde men måtte derfra dødsyk reise til Klinik Kjøbenhavn –»
Munchmuseet, MM N 2082.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«En mer og mer frem fremby frembrydende nervelidelse gjorde slut på Tysklandsopholdet – Jeg drog til Kjøbenhavn og la mig dødssyk in på Jacobsens Klinik. Doctoren trodde ikke at jeg skulde komme mig Det var i 1907 eller 8»
Munchmuseet, MM N 2083.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg syns det er vigtigt at Du, der har befattet Dig såmeget med mig og min kunst får lidt mer greie på  …  de forskjellige begivenheter i begynnelsen af århundredet og især i 1905. Jeg synes ikke det er heldigt at skrive om dette og det blir osså for vanskeligt – Jeg vil nødigt at den hævnkampagne og løgnkampagne der blev ført mot mig da jeg kom til Aasgaardstrand fra Tyskland, syg efter af den stadig sig forværrende nervelidelse, der tilslut efter flere sanatorieophold i Tyskland senere år i 1909 nødte mig til det lange ophold på nerveklinikken i Kjøbenhavn – skal gå over til «Norsk historie af idag»»
Munchmuseet, MM N 2085.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Som Du vel vet bodde jeg i Tyskland fra våren 1902 til 1907 eller 8 da jeg reiste til Kjøbenhavn og la mig in på Jacobsens nerveklinik – Som ellers reiste jeg hver sommer til Aasgaarstrand osså i 1905 –»
Munchmuseet, MM N 2091.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg flyttet jo til Berlin hvor jeg leiet atelier våren 1902. Jeg blev i Tyskland og havde alle mine malerier der til jeg, da mine nervelidelser tog overhånd, reiste jeg til Kjøbenhavn og la min ind på Jacobsons klinik. Det var vel 1907 eller 1908. I årene 1902 til 1905 kom jeg om sommeren til Aasgårdstrand – hvor jeg osså»
Munchmuseet, MM N 2096.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen). Ikke datert. Se bl. 1r
«Tak for sidst! Det var vel i anledning fo af biografisk lexikon at Du spurte mig om hvor jeg var i 1905 – Det er sandelig ikke så godt at si – Jeg boede i B Tyskland fra våren 1902 hvor jeg havde leiet mig et stort atelier i Berlin. Jeg havde alle mine malerier og sager der til og boede der til jeg i 1907 eller 1908? reiste til Kjøbenhavn og kom på klinikken der – Jeg kom jo hver sommer til Aasgaardstrand men kom hvergang noget medtat tilbage til Tyskland»
Munchmuseet, MM N 2098.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg var 19 først forøvrigt Dr Lindes gjæst i Lübeck så på en måte Grev Keszlers gjæst i Weimar 1903 og 1904 og osså 1905 – Så boet jeg på forskjellige sanatorier forat få bugt med mine nerve slidte nerver der efter Hauklands overfallet Kommentar var blit ondartet – Så var jeg jo i Hanb Hamburg 1904–1905 i Hamburg – Jeg reiste til Christiandsand våren 1905 i {m}Marts måned forat prøve at reparere mine nerver ved et sanatorium – Det var efter hændelser i Hamburg og det var igjære hva { … }bragte mig til klinikken 2 år senere –»
Munchmuseet, MM N 2105.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg bodde jo i Tyskland og havde atelier i Berlin fra våren 1902 til jeg i 1907 eller 8 reiste til Kjøbenhavn og la mig in på Jacobsens klinik – Ellers var jeg først Dr Lindes gjæst i Lübeck så Graf Kezs Kommentarlers gjæst i Lübeck i årene 1903–1905 – og så»
Munchmuseet, MM N 2106.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var et meget vigtigt afsnit af mit liv dengang jeg boet i Tydskland fra våren 1902 til jeg dødssyk i 1907 eller 8 la mig in på Jacobsens klinik i Kjøbenhavn – D{ … }en var fuld af dramatiske begivenheter – Det var jo dengang mit»
Munchmuseet, MM N 2108.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Senere på året var jeg atter i Tyskland og det blev mest på kursteder til jeg kom til klinikk i Kjøbenhavn    Fik imidlertid som Du vet malt flere billeder –»
Munchmuseet, MM N 2112.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«I 190{8}9 på Klinikken i Kjøbenhavn skriver Nørregaard til mig at han ikke mener at alle disse «pøbler» der havde overfaldt mig i de senere år – Han nævner blandt andre Karsten og Ludvig Müller – ikke tilhørte en Kamarilla som jeg skrev. Jeg sa at jeg ikke trodde det var heldi at jeg kom hjem.»
Munchmuseet, MM N 2114.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg fandt netop et brev fra Nørregaard til mig da jeg var på klinikken i Kjøbenhavn – Der kjenner han alle hændelser til 1905»
Munchmuseet, MM N 2114.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg var senere i Tydskland og arbeidet og opholdt mig på diverse sanatorier samtidig Jeg havde osså min store utstilling i Prag som jeg malte billeder til jeg fra Warnemünde  …  måtte lægge mig in på Klinik i Kjøbenhavn 1908 dødssyk – Jeg havde da boet i Tyskland – i { … }6 år»
Munchmuseet, MM N 2117.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1v
«Det er jo vanskeli at holde tråden i disse motgangens bitre år hvor sygdommen raste i mi{t}n krop til jeg efter mange sanatorie{ … }ophold i Tyskland måtte lægge mig dødssyk in på Jacobsons klinik»
Munchmuseet, MM N 2119.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1r
«Jeg bodde i Tyskland fra våren 1902 til jeg da mine nervelidelser tog overhånd reiste til Kjøbenhavn og la mig in på Ja{c}kobsens klinik 1907 eller 8 – I den tiden var jeg først Jeg havde da leiet et Atelier i Lützowstrasse Berlin m{i}en var længere tid Dr Lindes gjæst i Lübeck og var derefter Graf Kezs Kommentarlers gjæs i Weimar i årene 1903–4 og 5.»
Munchmuseet, MM N 2127.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1r
«Det var jo et vigtigt og bevæget afsnit af mit liv disse år – Dengang som jeg boede i B Tyskland fra våren 1902 til jeg bukket under for den mer og mer frembrydende Nervelidelse og jeg la mig in på Jacobsens nerveklinik i Kjøbenhavn \dødssyk/ høsten 1907 (eller 1908). Den tid var fuld af dramatiske begivenheter. Det var det mit store gjennembruds tid for min kunst i Tydskland samtidig som fol forfølgelserne mot mig og min kunst raste værst i mit hjemland – Dette tog på og jeg måtte bukke under»
Munchmuseet, MM N 2128.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1r
«Jeg kom syg til Norge efter fra Hamburg – Jeg frygtet for efter at de først Jeg havde fåt alvorlige anfald af den nervelidelse der senere efter flere ophold senere på sanatorier i Tydskland bragte mig dødssyk på klinikken i Kjøbenhavn 1908 – Jeg tænkte på et kurophold i Norge da jeg frygtet for tydske nerveanstalter – \hvor jeg kunde forsvinde/»
Munchmuseet, MM N 2128.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1v
«Senere va m om høsten reiste jeg til Tyskland. Men nervelidelsen tiltog Kuropholdet i Norge var ingen helsebod og efter at have forgjæves søgt helsebod i bad Kösen og Elgersburg og Warnemünde måtte jeg i 1908 lægge mig dødssyk ind på klinik i Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 2130.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1r
«Som Du vel vet bodde jeg i Tyskland fra våren 1902 til 1907–1908 (?) da jeg reiste til Kjøbenhavn og la mig in på Jacobsens Klinik – syg af en i flere år lurende nervesygdom»
Munchmuseet, MM N 2130.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1v
«Som Du vet bodde jeg fra våren 1902 i Tyskland og til jeg i 1907 (eller 8) reiste til Kjøbenhavn og la mig in på klinikken til Jacobsen»
Munchmuseet, MM N 2132.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1r
«Jeg flyttet ned til Tydskland og leiet Atelier i Berlin våren 1902 – Jeg hadde mit virke der og blev i Tydskland til jeg i 1907 eller 1908? reiste til Kjøbenhavn og blev ind la mig ind på Klinik i Kjøbenhavn.»
Munchmuseet, MM N 2133.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 1r
«I disse tider var jo osså det store gjennembrud i Tydskland fra dengang da jeg våren 1902 slog mig ned der til jeg 1908 dødssyk måtte la mig lægge in på Jacobsens klinik i Kjøbenhavn Samtidig var striden om min kunst på det værste i Norge som Du vel ved og dertil kom ondsindede forfølgelser der gjaldt min person –»
Munchmuseet, MM N 2149.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var jo et meget vigtigt og bevæget afsnit af mit liv i den tid jeg boede i Tyskland fra våren 1902 til jeg bukket under und under for den mer og mer fremb{ … }rydende nervelidelse og måtte lægge mig in på Jacobsens Klinik i Kjøbenhavn dødssyk – Det var i 1907 eller 8 – Det var jo en tid fuld af dramatiske begivenheter – Det var da mit store gjennembrud i Tys for min kunst i Tydskland samtidig som jeg havde hårde kampe i mit hjemland måtte gjennemg{ … }åes både om min kunst og min person – og i Norge måtte jeg døie hårde forfølgelser både for min kunst og for mig af personlig art»
Munchmuseet, MM N 2150.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Du spurte hvor jeg var i 1905. Det var vel i anledning biografisk Lexikon Du vet jeg var i Tyskland fra våren 1902 da jeg leiet atelier der og blev der til jeg reiste til Kjøbenhavn og la mig in på klinikken»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2r
«jeg da jeg et par dage før inlæggelsen på klinik klinikken lå i mit hotel og hørte norske stemmer utenfor vinduet rope og snakke hele natten.»
Munchmuseet, MM N 2154.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var jo et meget bevæget og vigtigt avsnit af mit liv disse år da jeg fra våren 1902 til 1908 i Tyskland da jeg buk{ … }kende under for en mer og mer frembrydende nervelidelse  …  og la mig dødssyk in på pr. Jacobsens klinik i Kjøbenhavn 1908»
Munchmuseet, MM N 2156.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det var jo et bevæge{ … }t og meget vigtigt afsnit af mit liv di{ … }sse år da jeg fra våren 1902 til 1908 bodde i Tyskland til jeg tilslut bukkede under for en mer og mer ‹f› overhåndtagende nervelidelse og dødssyk i 1908 ( … ) la mig in på pr. Jacobsens nerveklinik i Kjøbenhavn –»
Munchmuseet, MM N 2159.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Reiste så tilbage til Oslo    Senere ut på høsten reiste jeg til T Wei Chemnitz forat male Esches to barn – Var derefter i Weimar og derfra søgte jeg helse bod – både Elgersburg hvor jeg malte Nietzsche – så var jeg i Weimar og malte selvportræt restaurant og Kezs Kommentarler – Var så i bad Kösen Jeg måtte rei snart reise fra disse steder på grunn af ondartede anfald og var så i Warnemünde til 1908 da jeg måtte { … }lægge mig på Klinik i Kjøbenhavn»
Munchmuseet, MM N 2277.   Brevutkast fra Edvard Munch til Daniel Jacobson. Datert [??].12.1909 . Se s. 2
«men så har osså { … }særli gunstige Omstændigheder givet mig god Støtt‹e› – – Mens jeg lå på Klinikken gjorde jeg jo fuldstændi gjennembrud med min Kunst – og blev pecuinært ubekymret – – Så var jeg yderst heldi med det Sted jeg nu har fundet – Intet kunde være bedre – frisk Luft en morsom liden By – og fjærnt fra onde Erindringer og ubehagelige Mennesker – Jeg kan si Fremgangen har været stigende – en  …  – Nu lever jeg ‹ja› da osså efter»
Munchmuseet, MM N 2277.   Brevutkast fra Edvard Munch til Daniel Jacobson. Datert [??].12.1909 . Se s. 4
«– Som Tiden går forsvinder meget af de onde Erindringer og jeg tænker ofte med Glæde på mangen hyggeli Passiar vi havde i det koselige Værelse på Kliniken – {med}og de hvidklædte elskværdige Damer – – Det var jo en voldsom Maade at komme ud af 8 Års vilde Lidelser {–}på men jeg trøster mig med – at på annen Maade var det vel ikke blit Slut – Jeg træffer snart»
Munchmuseet, MM N 2299.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 20.10.1910 . Se s. 3
«dulden konnte Merkwurdich aber intresante Zeiten – Geht es so mit mir vorwartz werde ich wohl bald mehr mit Menschen verkehren können – und vielleicht sogar ein Reise machen – Ich denke denn erst nach Kopenhagen fahren und ein Paar Monaten in der Klinik mich aufhalten – Ich arbeite {v}fortdauernd an»
Munchmuseet, MM N 2327.   Brevutkast fra Edvard Munch til Max Linde. Datert 1907–1908 . Se bl. 1r
«Wir haben lange nicht von einander gehort – Mit mir ist verschiedenes passiert – ich bin endlich in einer Nervensantaorium gegangen – in Prof. Jacobsens Klinik Kopenhagen – Ich bin hier bald 2 Monaten – Es ist wohl notwendich gewesen dasz endlich die Sache kuriert wird – – Allerdings { … }fühlte ich sehr mich sehr viel besser in Warnemünde – whelche Zeit eigentlich die erste Ruhezeit in 10 Jahren gewesen ist»
Munchmuseet, MM N 2466.   Brevutkast fra Edvard Munch til Gustav Schiefler. Ikke datert. Se s. 2
«der Bronchiale Leiden dies nervöse Zustand nur verschlimmert hat Es ist ja eigentlich nicht merkwurdich wenn man an meine bewegtes Leben denkt und vor allem an die katastrofale Geschichte bei Jacobsohn in Kopenhagen denkt – Nur muzs ich mich wunder dasz ich so viel geleistet ha{ … }be ge …  – Zu diese Sache kommt jo auch dasz ich jetzt ziehmlich schwierige Familieangelegenheiten habe (Ich bin ja jetzt die letzte Jahre ein { … }Art Haupt der Familie geworden und dann ubernervose alter ‹Damen›) – Gleichzeitig mit der Schwache hat ja auch das Geschaftliche sich furchtbar sich»
Munchmuseet, MM N 2486.   Brevutkast fra Edvard Munch til Gustav Schiefler. Datert 1922 . Se s. 2
«Die Fragen { … }sind \so/ nicht viele wie der dicke Bogen sollte glauben aber es wird doch Zeit nehmen – – Die meisten Karikaturen sind klar – die sind jo wie fast alle Thierbilder bei Jacobsohn in Kopenhagen gemacht –»
Munchmuseet, MM N 2516.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albrecht Schmidt. Ikke datert. Se s. 3
«disse bad jeg ham kræve igjen ved at sætte tre prikker på et brevkort – Han vilde så nødig kræve sa han – Over jul kom de tre prikker – det må ha været ikke langt før hans død – Jeg trodde jo da han var blit frisk igjen – Så var det en Doctor – nu har jeg glemt hans navn – som hadde seet til mig før jeg kom på Klinikken i Kjøbenhavn – Ham»
Munchmuseet, MM N 2678.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«die Warnemundezeit – Es war ja nicht lange vor die Kopenhagenerklinik»
Munchmuseet, MM N 2696.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Es war ja ein sehr bewegtes Leben wenn ich an die Jahren denken 1900 – Klinik in Kopenhagen –»
Munchmuseet, MM N 2961.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1.5.1939 . Se bl. 2r
«Tak for sidst. Det var hyggeligt at se Dig – Du spurte mig hvor jeg var i 1905 – Du får jo lidt greie på det i Din bok om mig. Jeg var som de tidligere somre i Aasgaardstrand. Ellers flakket jeg som vanlig om i mange land og mange byer Jeg bodde jo i Tyskland fra våren 1902 til jeg dødssyk måtte lægge mig in på pr. Jakobsens nerveklinik i Kjøbenhavn ‹19› høsten 1908 –»
Munchmuseet, MM N 2962.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 3.5.1939 . Se bl. 1r
«Jeg vil suplere brevet med at jeg, efter at ha været bosiddende i Tyskland fra våren 1902 til jeg 1908, la mig in på klinikken i Kjøbenhavn og ikke havde set mit hjemland i 4 år i 1909 kom til Kragerø – Jeg må si jeg da fik nokså gode år både i Kragerø og senere i Hvitsten og Moss til jeg i 1915 slog mig ned på Ekely – Jeg havde ingen uvenner på disse steder – I Kragerø»
Munchmuseet, MM N 3011.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1r
«Som jeg sa Dig i telefon så har det forundret mig at jeg ikke efter min hjemkomst fra klinikken i Kjøbenhavn ikke talte med Dig nærmere om det for mig så skjæbnesvangre ophold i Aasgaardstrand i 1905»
Munchmuseet, MM N 3011.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det (Jeg fortalte da osså nok om hvordan jeg måtte forlate Hamburg i begynnelsen af Marts og reiste til Norge – Jeg Den længe ulmende nervesygdom som var bragt til udbrud efter det blodige overfald af Haukland sg sm i 1904 og som endte 3 år efter i klinikken i Kjøbenhavn –»
Munchmuseet, MM N 3104.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933 . Se bl. 1r
«Som jeg osså fortalte var tiden fra våren 1899 da jeg efter noen selskabsstrabadser p i Lysaker og andre steder blev syg og lå på vor Frues hospital og ligetil jeg blev lod mig indlægge på Jacobsens klinik en stadig sygegang med stadige ophold på sanatorier og ‹i› Indimellem med friskere perioder – Jeg havde vinteren 1898–99 ligget på madras på mit atelier i universitetsgaden så jeg var svækket – På disse vanskelige reiser hav da jeg havde med en at gjøre som jeg antog på sin måte var syg og som jeg følte det som pligt at ta vare på blev der ingen ro for mig til at bli kvit den sygelige tilstand Influencaen havde bragt mig i Der blev stadig ‹recidens›»
Munchmuseet, MM N 3112.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933 . Se bl. 1v
«Har Du rede på Albert Kollmann den bekjendte kunstkjenner og mystikker  …  i Tyskland der dukket op i 1902 i Berlin og var den der først og fremst skyldes min fremgang der {–}? Ligeledes er årene 1902–1903–1904 – { … }til klinikken i Kjøbenhavn de mest skjæbnesvangre og ulykkeligste { … }vanskeligste og dog fremgangsrigeste år i mit { … }liv!»
Munchmuseet, MM N 3115.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 29.9.1933 . Se bl. 2r
«Tilslut måtte {han}jeg efter et { … }stærkt sammenbrud lægge {s}mig in på Jacobsens klinik i Kjøbenhavn 1907 {(}–1908)?»
Munchmuseet, MM N 3141.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 18.12.1908 . Se s. 4
«wenn ich von der Klinik ausgehe noch lange sehr vorsichtig leben – Ich werde wohl { … }irgendwo in der Nahe von Kopenhagen wohnen – Wie gehts es Ihnen sonst es wurde mich sehr freuen von Ihnen zu horen – Hoffentlich geht es Ihnen gut – Wie geht die Kunst in Deutschland»
Munchmuseet, MM N 3308.   Brevutkast fra Edvard Munch til Daniel Jacobson. Datert 1909–1910 . Se s. 1
«Faar jeg for gammelt Venskabs Skyld be Dem gjøre mig en Tjeneste – – Det er i Anledning af de Lithografiske Stene hvormed jeg trykket Serien Alfha og Omega da jeg var på Kliniken – – {Nu vil}Disse { … }Stene tilhører Dansk Reproduktionsanstalt og de vil nu afslipe dem»
Munchmuseet, MM T 2734.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1909–1911 . Se s. 2
«Optegnelser jeg gjort eller fået af en kjær ven – der lidt efter lidt blev helt gal – og som jeg traf på Klinikken i Kjøbenhavn 1908»
Munchmuseet, MM T 2748.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1927–1934 . Se s. 41
«Vist er det bryder jeg ‹disse lover› så sker det mig galt – – Jeg kan nu forklare det på den må{ … }te – på psykoanalyttisk vis – Der er hændt noget i mit liv – der har grebet stærkt in i min skjæbne – og Bevidstheden herom har lagret sig i under- bevidstheden – men virker som advarsel – ub ubevidst – stiger som spøgelser op fra sindets mørke kjælder –    Jeg husker da jeg lå på Nerveklinikken i Kjøbenhavn så sa jeg til min venn Goldstein Jeg føler det onde sid{ … }der helt hit op – og jeg gjorde et mærke på min mit bryst    Hertil sa jeg»
Munchmuseet, MM T 2748.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1927–1934 . Se s. 61
«Jeg kan huske fra de dage jeg før jeg blev indlagt på Klinikken i Kjøbenhavn og da jeg sandsesløst tyldte i mig vin og brænd cognac og røkte de stærkeste cigarer –  …  røgte og fyldte mig fra morgen til aften i en sandsesløs rus –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909 . Se s. 5
«reise til N Kristiania og at han eventuelt vil reise med – Jeg ved ikke om jeg bør udsætte mig for dette chok så snart – Men heller end at blive fast i Klinikken vil jeg jo ta et Besøg til Kristi Nørregaard»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 714).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 22.1.1909 . Se s. 5
«Doctoren har jo andre Interesser end mine osså – Det er Klinikens R …  Ære det gjælder –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 720).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.2.1909 . Se s. 2
«på at jeg laver Typeansikter – og at jeg længe før jeg har kjendt forskjellige Personer eller gjennemgået forskjellige Begivenheder – har malt tegnet {g}disse Typer og Begiven heder – hvilket Du vil se hvis Du undersøger Års- tallet for de forskjellige Arbeider Dog bør jeg på {g}Grund af min Sygdom ikke lave en Krigsudstilling dennegang – Sig mig hva Du synes om Alfa og Omega – Jeg har tegnet den her på Kliniken – {f}Foruden en 12 andre Gravurer»