Hauklandaffæren

Munchs konflikt med Andreas Haukland omtales gjentatte ganger som Hauklandaffæren.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2097, bl. 1v
MM N 2098, bl. 1r
MM N 61, bl. 1r
MM N 666, bl. 36r
MM N 1905, s. 8
MM N 1959, bl. 1v
MM N 2108, bl. 1r
MM N 2147, bl. 1r
MM N 2159, bl. 1r
MM N 2964, bl. 1r
MM N 3113, bl. 1r
MM N 3115, bl. 1r
MM N 3115, bl. 3r