Helge Rode

(1870–1937)
Dansk forfatter. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Helge Rode

I det digitale arkivet finnes det 13 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2418.    Brevutkast. Ikke datert.
«Har Du fået et tryk (litho) { … }af Dit portræt og Din datters? {J}Det var en journalist ‹Alm-vits› oppe hos mig og sa han skulde reproducere Dit portræt til en artikel så lod jeg ham få det og Dit datters med { … }hans løfte om at det skulde bringes Dig – { … }Jeg skylder Dig for en billet fra Paris til Berlin vistnok men da det vil si det samme som at ødelægge 8 dage hvis man skal prøve at få Dig i tale så bruger jeg dette gammeldagse og helt frygtelige middel at skrive –»
Munchmuseet, MM N 2419.    Brevutkast. Ikke datert.
«»
Munchmuseet, MM N 2420.    Brevutkast. Datert 1896.
« Mange tak for bogen –»
Det kongelige bibliotek, København, PN 1040.    Brev. Datert 13.6.1898. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Det kongelige bibliotek, København, PN 1041.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Det kongelige bibliotek, København, PN 1042.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Det kongelige bibliotek, København, PN 1043.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Det kongelige bibliotek, København, PN 1044.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Det kongelige bibliotek, København, PN 1045.    Brev. Datert 3.1.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Det kongelige bibliotek, København, PN 1046.    Brev. Datert 1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Det kongelige bibliotek, København, PN 1047.    Brev. Datert [??].7.1911. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Det kongelige bibliotek, København, PN 1048.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Det kongelige bibliotek, København, PN 1049.    Brev. Datert 1.1.1924. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Helge Rode til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1592.   Brev. Datert 26.10.1895. 
« Maleren Hr. Edvard Munch. Grand Hotels Kafé. Kristiania» 
Munchmuseet, MM K 1593.   Brev. Datert 03.07.1911. 
«Gennem min Mor har jeg faaet sendt 300 Kr. fra dig. Det var i Sandhed en Overraskelse og lidt af en For- skrækkelse. Men jeg vilde lyve, hvis jeg ikke sagde, at det blivende Ind- tryk var Glæde. Ikke blot fordi» 

Helge Rode er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 134.   Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger, Maria Fredriksen. Datert 11.08.1889. Se s. 2
«for Alvor imorgen, og muligens ud Tirsdag; men kan da natur- ligvis ikke foretage saa lange Udflugter –, det var vel bedst De kom hertil Byen. Jeg har foreslaaet et Møde hos os, men det tør hun ikke for Rode Karls Ven – saa det kan altsaa ikke gaa – Kunde di ikke forsøge Tirsdag Eftermiddag paa Tønsberg Kirkegaard saa var det ikke saa langt at gaa for hende – – De faar vel dette Brev i Aften heller imorgen tidlig: Skriv da til mig hvordan dette kan arangeres – Jeg venter altsaa Brev imorgen-Aften heller Tirsdag Formiddag Lad endelig ingen mærke noget. –»
Munchmuseet, MM K 490.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 1
«Er Helge Rode i F. nu? Er frk. Jebe der, hendes bror spurgte mig om det igaar?»
Munchmuseet, MM K 494.   Brev fra Tulla Larsen. Ikke datert. Se s. 4
«Du har vel megen hygge af Rode. Jebe er jeg sammen med – han er gift sier de – hemmelig med frk. Bernhoft.»
Munchmuseet, MM K 495.   Brev fra Tulla Larsen. Datert 24.[??].18[??]. Se s. 2
«Jeg liker ham paa en maade, men han er saa trættende med sin kurtise, han fik din adresse, for han skulde skrive til Rode. – Kjender du en fransk maler Point, som nylig har havt en udstilling her – ven af frk.»
Munchmuseet, MM K 773.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 09.03.1910. Se s. 4
«Jeg har indtryk af, at du kunde sælge en masse her, hvis priserne er efter norske forhold. Interessen er absolut vel så stor iår som ifjor. Men dine priser er afgjort meget høiere. Billederne til Rhode ifjor er f. ex. større end både Fremover Fjorden, Vraget og Alléen og dog solgte du dem for det halve af hvad du forlanger nu.»
, .    av Edvard Munch. . Se s. 1
«Vil De være så snild at spørge Munch, om han har noget imod, at sende mig Pengene \herop/ så jeg kan sende dem sammen med noget jeg selv \nu/ har  … til Helge? Det er måske en lidt løierlig Begjæring, men lidt Alvor er der i min Spøg: at Helge vilde slå mig ihjel, hvis der pludselig kom dum- pende en Sum fra Munch. Helge har mig nemlig altid mistænkt for at gjøre Dumheder og jeg vil gjerne samtidig med at han får Peng\ene/ forklare ham lidt om hvordan det er gået til at Munch tilbød»
Munchmuseet, MM K 1149.   Brev fra Jens Thiis. Datert 22.01.1912. Se s. 3
«Ja også selvfølgelig Roedes «Stjernenat» gjør jo megen lykke.»
Munchmuseet, MM K 1170.   Brev fra Jens Thiis. Ikke datert. Se s. 1
«Er det ikke en slags skjebne og symbolik i det hele? Jeg hadde hatt et vældig arbeide, dag og natt, med Munch-boken og var så utslitt som jeg sjelden har vært i mitt liv. Men så hadde jeg også fått megen anerkjennelse for boken. Du var jo fornøidd og jeg hadde hatt en meget «god presse» herhjemme og i Sverige, kun ikke i Danmark (Helge Rodes sursøte artikkel i «Berlingske» og noet lunkent noet av dekorasjonsmaler Pontoppidan i «Politiken»)»
Munchmuseet, MM K 1504.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 15.07.1893. Se s. 2
«Ich bin der af auf ewig ewig Abhandengekommene, som Nietzche siger. Man jeg synes alligevel vi er som to Ure der er bleven regulerede i St. Cloud og som siden da omtrent er gaaet i samme Tempo … Jeg har endnu ikke faaet opspurgt om Maleren Rohde er arriveret. Jeg tror han ordner det bedre end jeg. Han har jo Navn og er vistnok svært inde med Kleist. Reklame skal jeg nok faa gjort. Jeg kender alle Journalist-Slaverne og skal sagtens faa dem til at støde i Trompet. Har Du læst Helge Rodes Digtsamling?»
Munchmuseet, MM K 1553.   Brev fra Daniel Jacobson. Datert 22.06.1909. Se s. 2
«Tak for Brevet! dejligt langt og næsten læseligt. Det var mig en stor Glæde at høre om Deres Kræfter, Arbejds- lyst og Resultater. Jeg er jo stolt af Dem, og stolt på Deres Vegne! Det morede mig, at «mit» Billede havde gjort Lykke. Når nu bare også nogen vilde købe det. Det «røde» Billede og Helge Rode- billedet ere ophængte, så at jeg daglig har dem for øje! Alt vel på Kliniken, hvor der stadig er fuldt Hus. Vi lukker kun den sidste Halv- del af August. Min Kone har det godt og hilser Dem og Ravensberg hjærtelig takk igen. Klinikens Damer hilser også «den stedse savnede». Fru Tha- ning og Frk. Jørgensen rejser snart til Thüringen m.m. Skriv så snart igen til Deres Ven Profess.»
Munchmuseet, MM K 1556.   Brev fra Daniel Jacobson. Datert 12.12.1909. Se s. 2
«mærkeligt! Almin deligvis syntes de kunstforstandige bedre om mit end om Rodes. Også Alfa & Omega gjorde her megen og god Opsigt. Klem bare på og vælg væk, men – husk godt på at gemme på Pen gene til Alderdom- mens Dage!»
Munchmuseet, MM K 1559.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 10.11.1909. Se s. 3
«At staa Ansigt til Ansigt med Helge Rode igen, var at\so/m at mødes med Vinteren i Fjor, mine begejstrede Ord om deres andre Billeder, navnlig den »grædende Kvinde« for hun græder virkeligt, maa jeg helst tie med, for der skurrer endnu i mine Øren en Udtalelse af Dem og\m/ en »hysterisk« tysk Dame – og hun var i Virke- ligheden kun begejstret, og den Kategori sætter jeg for min Part ingen Pris paa at høre til! Ved De, hvad Begejstring er, det»
Munchmuseet, MM K 4051.   Brev fra Berlingske Tidende. Datert 15.09.1930. Se s. 1
«Den 16. Oktober fylder Helge Rode 60 Aar. BERLINGSKE TIDENDE ønsker at bidrage til hans Hyldest ved at give fremragende nordiske Personligheder Lejlighed til at sende ham en Hilsen gennem det Blad, i hvis Spalter han i Aarenes Løb har offentliggjort saa mange smukke Digte og fine Betragtninger og Kritikker.»
Munchmuseet, MM K 4138.   Brev fra Richard Bergh, Nationalmuseum Stockholm. Datert 07.06.1914. Se s. 1
«Jag blef så glad, då jag en dag kom upp i Nationalmuseum och fick se ditt porträtt af Helge Rode däruppe. Det skall bli en pelare när jag, som jag hoppas, i en snar framtid får ordna den norska konsten i en stor öfver- ljussal. Men jag behöfver en pelare till för att kunna bygga upp den norska konst- afdelningen som jag vill och»
Munchmuseet, MM K 4529.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.06.1896. Se s. 4
«vi har dog været heldige, sikkre Betalere. Inger har frembragt din Hilsen til Rohde, som hun mødte i Byen forleden, de boer nu ikke længer paa Nordstrand, – han fortæller at det gaaer Dig saa godt, og glæder sig derover. – Rohde seer selv saa fornøiet ud. –»
Munchmuseet, MM N 218.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1944. Se bl. 1r
«Jeg traf ham senere et par ganger i Norge vi var i Aasgaardstrand sammen og der var { … }også den danske digter Helge Roede – Vi talte var optat af de nye kræfter i æteren – Vi talte om bølgebevægelse og påvirkning gjennem dem – Det var følelsen af hva vilde komme.»
Munchmuseet, MM N 828.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.3.1898. Se s. 2
«videre til Paris. Jeg var i Kjøbenhavn to dage og hilste på bekjendte – blandt andre Helge Rohde der { … }har ‹gjot› megen lykke med sit stykke – Maleren Rohde talte jeg også med. Han havde været sammen med Ludvig Grønvold i Italien. Han likte ham meget godt men fry{ … }gtede for at hanLudvig skulde ende med at blive sindsvag – da han havde flere { … }fixe ideer – Ludvig har nu i 2½ år arbeidet på et billede»
Munchmuseet, MM N 1100.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1896. Se s. 2
«Ser Du Rohde så hils ham fra mig – han har sendt mig sin bog – den er meget god –»
Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934. Se bl. 1v
«Jeg har ikke været meget i Danmark men jeg har truffet mange fine menneske som jeg har havt varigt venskab til – Johan RohdeHelge Rode, Willumsen – og mange flere –»
Munchmuseet, MM N 1794.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 1934. Se bl. 1r
«Helt uten grin er Berlingske der de sidste år har væ altid har været påvirket af venligsindede andre Helge Rode og vel andre – Berlingske er helt anerkjennende – Politikken har osså været { … }venlig i en liten artikel –»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 2r
«Nu h kjenner jeg mange elskværdige danske som Helge Rode og Johan Rohde og jeg har havt og har flere gode venner som»
Munchmuseet, MM N 2004.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert [??].10.1920. Se bl. 1r
« Jeg ved ikke om jeg skrev adressen rigtig derfor skriver jeg nu igjen – Jeg kom hid med Roede og frue {og}der blir her en 14 dages tid – Fruen er nervøs syns jeg men Roede har de urokkeligste nerver – Jeg har forskjellige planer – men kommer vel snart at reise hjem – Muligens drar jeg til Nizza – Skriv derfor om Du reiser did – og hvor Du tar ind – Muligvis kunde vi træffes i Avignon –»
Munchmuseet, MM N 2004.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert [??].10.1920. Se bl. 1r
« Jeg ved ikke om jeg skrev adressen rigtig derfor skriver jeg nu igjen – Jeg kom hid med Roede og frue {og}der blir her en 14 dages tid – Fruen er nervøs syns jeg men Roede har de urokkeligste nerver – Jeg har forskjellige planer – men kommer vel snart at reise hjem – Muligens drar jeg til Nizza – Skriv derfor om Du reiser did – og hvor Du tar ind – Muligvis kunde vi træffes i Avignon –»
Munchmuseet, MM N 2191.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frederick Delius. Datert 10.1.1934. Se bl. 1r
«Jappe vor gamle ven er død – Helge Rode har det vist bra Han skrev nyli i Politikken{ … }om en bok om mig af Gaugin»
Munchmuseet, MM N 2192.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frederick Delius. Datert 1929. Se s. 3
«Erinnerst Du wie wir – Du Helge Rode und ich in Aasgaard- strand vor über 30 Jahren über kommend Dinge sprachen Wir sprachen um Durchsichtigkeit des Körpers und Fernwirkung – Es war was wir jetzt haben Rönntgenstrahlen und Radio und die wundervolle Wellen whelche die ganze Welt und das ganze Sternsystem mit uns verbinden –»
Munchmuseet, MM N 2192.   Brevutkast fra Edvard Munch til Frederick Delius. Datert 1929. Se s. 3
«(Weisz Du das Helge Rode ganz religiös geworden ist und schreibt»
Munchmuseet, MM N 2410.   Brevutkast fra Edvard Munch til Walter Rathenau. Datert 28.10.1918. Se s. 1
«Mein herzlichsten Dank für Ihre Zusendung Ihre intressante Buch – Es hat mich auch sehr lieb gethan alz ein Zeichen unsere lange Freundschaft – Seit 1{9}892! Ich habe mit grozsen Interesse und Freude Ih{ … }r { … }dichterische wirksamkeit gefolgten – Sie haben ja viele Verehreren gefunden hieroben – Mein Freund der danische Dichter Helge Rode»
Munchmuseet, MM N 2411.   Brevutkast fra Edvard Munch til Walter Rathenau. Datert 1918. Se s. 1
«– Ich hatte ja lange schreiben sollen aber ich bin ein sehr schlech‹es› Briefschreiber und es wurde nichts – Ihre Werke sind ja was Sie wohl wissen sehr geschattst hieroben – Mein Freund der danische Dichter Helge Rode ist besonders intressiert – und wir sprechen ofter von Ihnen –»
Munchmuseet, MM N 3025.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 2r
«Her stod en del af dem. Flere havde forstukket sig til de øvrige hylder Det var en bok af Dig jeg savner Din bedste – Den om Tryve Andersen Der var ellers bøker af mange: Helge RodeObstfelderGoldsteinRathenau Graf KesslerWildenveyKnut Hamsun»
Munchmuseet, MM N 3031.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1942. Se bl. 1v
«Der var ellers bøker af Obstfelder Helge RodeKinckGoldsteinRathenau Graf Kezs Kommentarler»
Munchmuseet, MM N 3077.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 10.6.1920. Se bl. 1v
«La mig få høre fra Dig Hvordan var Roedes stykke‹?›»
Munchmuseet, MM N 3127.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se s. 2
«Helge Rode sendte mig en artikel om Din bok – Jeg synes ikke han har ret til at disse gamle nedrakninger i avisene ikke skulde taes op»
Munchmuseet, MM N 3128.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 5.2.1934. Se bl. 1v
«Imidlertid ha kjenner jeg fine folk { … }dernede som Johan Rohde og Helge RodeWillumsen er min gode ven og Goldstein var min ven»
Munchmuseet, MM T 188.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 7r
«Oslo Bank og Kreditkasse 13-6-1927      13-7-27 2000 kr.      1000 kr. Søstrene Christensen siddende A.Kragerø Sne 〃 røde tag { … }Træet hugges Hesten ledes  …  Stjernenat Ekely { … }{M … } 66 Frk. Møystad‹hvid› { … }Alle fra { … }Skrubben { … }‹beror› på Ekely S …  Dame med Hunde»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 34r
«Dedichen reiste sig og holdt en tale for deres Kammerat det var en sjelden hyggelig fyr og man skulde savne ham – Det var en { … }fæl tale sa JægerHelgehvar alltid kom så ti{l}dlig med  … bemærkninger der var så begavede { … }Sa Fru Wullum til Jæger»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 34v
«Man erindrede nu dagen den unge Helges fødselsdag»
Munchmuseet, MM T 2893.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1889–1891. Se bl. 34v
«Ja sa fru Wullum på sit blide dansk – Helge har fra sin tidligste ungdom { … }overrasket mig med sine bemærkninger – (hun hadde misforståt Jæger) Ja – men klam. Ser De så forunderlig begavet Ja men – hører du»