Jens Willumsen

Jens Ferdinand Willumsen (1863–1958)
Dansk maler, grafiker, billedhugger, keramiker, fotograf og arkitekt.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Jens Willumsen

I det digitale arkivet finnes det 3 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 508.    Brevutkast. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Munchmuseet, MM N 2533.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg havde jo tænkt at jeg skulde skrive et længere Brev til Dem – dette viser sig drar ud og jeg har jo så umaadelig vanskelig for at skrive Brev – – Saa faar jeg blot sende disse faa Linier og hjertelig takke Dem for Deres elskværdige Brev – Jeg var rigtig gla over at De blev fornøiet med»
Willumsens museum, PN 1107.    Brev. Datert 12.1.1910. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Jens Willumsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 670.   Brev fra Henrik Lund. Datert 10.11.1917. Se s. 1
«Jeg kommer til at tænke paa at mit Gaarsbrev muligvis kan mistydes. Det falder mig naturlig- vis ikke ind at an- stille en Sammen- ligning mellem Deres og Willumsens Billeder. Meningen var kun»
Munchmuseet, MM K 921.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 23.12.1913. Se s. 1
«Saa er jeg da endelig naaet hertil og her er skjønt, over det gamle græske theater hæver sig Ætna op i himlen og paa Ætnas spids foregaar altid noget mystisk. Willumsen bor her i nærheden, hans adresse er:  Hotel Belvedere. Jeg traf ogsaa Fahlstrøm idag paa byens hovedgade «Il grosso Americano» som han kaldes.»
Munchmuseet, MM K 1134.   Brev fra Jens Thiis. Datert 23.08.1905. Se s. 3
«Han har nylig kjøbt Hammershøjs store gruppebillede med Willumsen og de andre Kunstnere og de to lys på bordet – de store fodsålerne – du kjender nok! Nu iår også Rodin (Sirener) og Zuloaga. Hans sidste indkjøb er Van Gogh (et landskab – brillant) og Edv. Munch (Sandbergs Sommer- aften med det unge samtalende par) Selvfølgelig er det mig som har fåt salget istand. Fru S. som var i stor nød vistnok for kontanter bad mig afsætte det for 500 kr. Jeg satte mig i forb. med Thiel og solgte det straks useet – for den pris jeg opgav 1000 kr. – Han vilde først kjøbe «en gammel Munch» og den kunde han kjøbe uset. Siden skulde han tænke»
Munchmuseet, MM K 1160.   Brev fra Jens Thiis. Datert 18.05.1933. Se s. 1
«kunstverker av Paul Gauguin, av Willumsen, Chr. Krohg, Harriet Backer, Erichsen og Torne og tilmed en \tidlig/ tegning av Matisse, som jeg til å begynne med trodde var av dig. Men først og sisst er det Edv. Munchs kunst som præger huset. Jeg merket mig fire malerier og en vrimmel av grafiske arbeider i begge etager.1) Jeg kan godt si at der drives en Munch-kultus i det huset, ikke minst av de charmante fire døttre og særlig «tvillingene», som jeg kommer tilbake til siden.»
Munchmuseet, MM K 1504.   Brev fra Emanuel Goldstein. Datert 15.07.1893. Se s. 1
«Du har ganske Ret med hen- syn til Willumsen; jeg synes der er noget opkonstrueret ved hans Billeder og i Grunden saa Satans lidt Menneskeligt. De minder mig en hel del om didaktiske Digte. Maeterlinck har paa en ganske fin Maade skelnet imellem det lavede og det ubevidste Symbol; det som dukker op i ens Sjael og som man gengiver uden maaske selv at kunne forklare det og saa dat »villede« hvor man vil forklare alting som Willumsen. Hvis man kan gengive hvad man kan forklare med Forstanden, saa bliver det en temmelig krank Kunst, det man leverer. Man han er alligevel morsom fordi han søger.»
Munchmuseet, MM K 1567.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 01.10.1910. Se s. 1
«Jeg vil egentlig slet ikke andet, end spørge Dem, om De ogsaa i Aar vil glæde Danskerne med at lade Dem representere paa Efteraarsudstillingen! Jeg kom til at tænke derpaa, og til at længes efter at se nogle af Deres kraftige Penselstrøg ude paa en Udstilling, som Willumsen holder i sin egen Villa! Motivet til Willumsens Udstil- ling er desværre at skaffe Penge»
Munchmuseet, MM K 5110.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.03.1894. Se s. 3
«Jeg skal hilse Dig fra Jørgen Sørensen– som jeg traf paa Station,– han ønskede at han kunde faa see din «Stjernehimmel, – saa talte han om Willumsens Udstilling og han synes saameget bedre om din – dine Maaneskinsbilleder tiltalte»
Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934. Se bl. 1v
«Romdahl og Thiis havde arangeret det slig at jeg og Willumsen fik hver to store sale –»
Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934. Se bl. 1v
«Nu har jeg nævnt det jeg tror kan være grunnen til en hel del, so som je{ … }g forstår det, ubehagelig- heder, fra dansk side – Det må nærmest være de middels unge kunstnere omgivende Grønningen tænker jeg mig – Ellers er vel osså der mange mot mig venligsindede malere – De Mine gamle venner som Johan Rohde og Willumsen har været hyggelige Jeg h er blit medlem af akademiet og mange billeder er kjøbt til akaMusæet af mig –»
Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934. Se bl. 1v
«Jeg har ikke været meget i Danmark men jeg har truffet mange fine menneske som jeg har havt varigt venskab til – Johan RohdeHelge Rode, Willumsen – og mange flere –»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 2r
«På den store udstilling i Kjøbenhavn af skandinavisk kunst i Göteborg for en del år siden dannede der sig et stormcentrum på grunn af at Thiis og Romdahl havde overladt mig og Willumsen to store sale – Det blev megen mumlen og haloi og jeg fik høre adskillige ukvæmsord osså fra norsk side»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 3r
«Willumsen og afdøde Emanuel Goldstein»
Munchmuseet, MM N 2256.   Brev fra Edvard Munch til Ernst Harms. Datert 1929. Se bl. 1v
«Was Sie ubrigens, verehrter Hrr Doctor – uber meine Reden sprechen – in dieser Artikel und in Berliner Tageblatt – ist leider – musz ich sagen ganz falsch verstanden – Ich habe nur ganz d{ … }as Gegentheil gesagt – Ich kann mir nur freuen daruber das die Junge Maleren Auftragen bekommen – Ich habe immer bedauert dasz wir nicht in reichen { … }Ren‹ca›sance Zeit lebt in whelchem man immer neue Auftragen bekommt – Ich hatte ja gern m nutzen gekonnt was ich mit Aulagemalden Kommentar gelernt habe – Aber ich habe immer betont das man froh musz sein in ein kleines armes Land ein so grozse Aufgabe zu bekomm{ … }en    Es war ja die schönste Aufgabe ein Maler in ganze Europa bekommen hat – Auch habe ich nie daran gedacht ein Strozse voll zu dekorieren – – Ich habe naturlich Willumsen sehr geruhmt – Ich fahre bald nach Wiesbaden – und werde Ihnen wohl diesmal»
Munchmuseet, MM N 2257.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ernst Harms. Ikke datert. Se bl. 1v
«Die meisten denken ein Atelier ist ein Waarenlager – Mein Atelier ist k{ … }ein Boutik – Die Artikel Willumsen war ganz unrichtich was meine Meinungen angeht – Sie haben mir ganz falsch verstanden – Was ich gesagt habe war ganz  …  das Gegensatz was Sie geschrieben habe – Willumsen finde ich ein grozse Kunstler ist das ist richtich –»
Munchmuseet, MM N 2257.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ernst Harms. Ikke datert. Se bl. 1v
«Die meisten denken ein Atelier ist ein Waarenlager – Mein Atelier ist k{ … }ein Boutik – Die Artikel Willumsen war ganz unrichtich was meine Meinungen angeht – Sie haben mir ganz falsch verstanden – Was ich gesagt habe war ganz  …  das Gegensatz was Sie geschrieben habe – Willumsen finde ich ein grozse Kunstler ist das ist richtich –»
Munchmuseet, MM N 2660.   Brevutkast fra Edvard Munch til Max Linde. Ikke datert. Se s. 2
«Es ist ganz interesant – was ich in ein Interview des Malers Willumsen in Paris gelesen habe –»
Munchmuseet, MM N 2660.   Brevutkast fra Edvard Munch til Max Linde. Ikke datert. Se s. 2
«Ihre Brochure wurde vor gewisze Kreisen sehr geschimpfet wegen der  …  Stellung{S}was Sie uber Weltanschauung in meiner Kunst gesprochen habe. Willumsen geht so weit dasz er offen sagt»
Munchmuseet, MM N 2892.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.3.1914. Se bl. 2r
«Hjertelige Hilsener til Willumsen – Jeg skriver hvad er hans Adresse?»
Munchmuseet, MM N 3041.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 1892. Se s. 2
«Jeg har været sammen med Willumsen – kjender du ham? – hva syns du om hans bilder – efter min mening er { … }\han ‹en›/ smule for op- konstrueret i sine bilder – men han har vistnok meget talent og { … }han vil puste godt op { … }i Danmark –»
Munchmuseet, MM N 3128.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 5.2.1934. Se bl. 1v
«Imidlertid ha kjenner jeg fine folk { … }dernede som Johan Rohde og Helge RodeWillumsen er min gode ven og Goldstein var min ven»
Munchmuseet, MM N 3128.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 5.2.1934. Se bl. 1v
«Det som gav mig lidt påkjending var at det livet op gamle saar fra Hauklands tid kliniktiden og det ubehagelige stormcentrum som dannedes i Göteborg mellem danske og norske malere i anledning at jeg og Willumsen havde de store sale –»