Statens Museum for Kunst

Museum. København, Danmark

Les mer

  • Den Store Danske (http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Kunstmuseer/Museer%2c_Danmark/Statens_Museum_for_Kunst)

Statens Museum for Kunst er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1131.   Brev fra Jens Thiis.
«– Sig mig, har du tilbudt Kunstin- dustrimuseerne i Hamburg og i Kjøbenhavn af dine raderinger \og lithografier/? Og Nationalmuseet i Stockholm – Kobberstiksamlingen? Og Bøgh i Bergen da?»
Munchmuseet, MM K 1549.   Brev fra L. Y. Frölund.
«I Juni Md. købte jeg i en Antikvitetsforr. i København en Tegning i Sortkridt og Blyant, og genkendte Billedet som Selvportræt af Hr. Munch. For at være sikker i min Sag, at Tegningen at var udført af Dem, henvendte jeg mig paa Kunstmusæet og hos Direktør Carl Madsen Privat; og begge Steder sagde De, at jeg burde sende det til National- galleriet i Oslo, ligesom jeg ogsaa henvendte mig til Redaktøren af »Samleren« Hr Alexander Fugl, som ønskede, – at Hr. Munch skulde signere Billedet. Da Tegningen er afsendt d 29 Juni, og jeg endnu intet har hørt, er jeg, som af Naturen er meget nervøs, blevet urolig; og tilleg i 18 Aar har samlet 70 gode Billeder – ved Flid- og Sparsommelighed – paa Grundlag»
Munchmuseet, MM K 2664.   Brev fra Albert Kollmann.
«das neue Jahr 1909 in jeder Beziehung ein glückliches für Sie sein! – Die Auszeichnungen welche Ihnen von Ihrer Heimat Norwegen durch den Olaf I Cl. und von Dänemark durch Ankauf eines Ihrer Gemälde für die Nationalgalerie zuteil wurden, sind längst sehr wohl verdient. Mir macht es wirklich grosse Freude, dies von Ihnen zu erfahren und ich wünsche, dass gutes jetzt immer mehr erfolgen möge. In Deutschland sind die letzten Jahre nicht so vorteilhaft gewesen. Ich glaube es liegt das an der allgemeinen De- pression; vielleicht arbeiten gewisse Berliner Kreise entgegen!»
Munchmuseet, MM N 138.   Notat av Edvard Munch. Datert 1909 . Se s. 1
«Dagen derpå har jeg stadi holdt i 5000 Kr. – Det holdt på at kjøbes til Kjøbenhavns Musæumhv og havde slået Prisen ned til 3,500 – Til ‹det› Norske Galleriet blev Prisen sat ned  …  til 3{8}000 som sidste Bud –»
Munchmuseet, MM N 139.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert [??].3.1909 . Se s. 2
«{ … }altid holdt i 5000 Kr – – men vilde lade det gå til Kjøbenhavns Mussæum { … }for 3500 Kr – ({ … }Der var ingen Procentafdrag) – Jeg havde vel osså ladet gå til Dem for ennu billigere 3000 K ({ … }Det vilde for mig være {3}2{7}800 med Procentafdrag) men da {d}De bød så lidet som 1500 Kr og 2000 Kr opgav jeg Haabet om at sælge det til Dem – Jeg»
Munchmuseet, MM N 1761.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert 1909 . Se s. 1
«Billedet { … }Dagen derpå har jeg havt mange Bud på – { … }Jeg har holdt det i 5000 K – men selvfølgeli har jeg været med på Afslag når jeg vidste det kom i gode Hænder – til Galleriet i Kjøbenhavn blev sidste Pris sat 3500 Kr»
Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934 . Se bl. 1v
«Nu har jeg nævnt det jeg tror kan være grunnen til en hel del, so som je{ … }g forstår det, ubehagelig- heder, fra dansk side – Det må nærmest være de middels unge kunstnere omgivende Grønningen tænker jeg mig – Ellers er vel osså der mange mot mig venligsindede malere – De Mine gamle venner som Johan Rohde og Willumsen har været hyggelige Jeg h er blit medlem af akademiet og mange billeder er kjøbt til aka Musæet af mig –»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jeg er blit medlem af akademiet og man har kjøbt billeder til galleriet»
Munchmuseet, MM N 1893.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rasmus Meyer. Ikke datert. Se s. 2
«Pris til Kjøbenhavn Musæet – der nær havde kjøbt – det»
Munchmuseet, MM N 1893.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rasmus Meyer. Ikke datert. Se s. 2
«– Jeg opgav en Prins af Reusz (det kom altså i gode Hænder i Tydskland) gjennem Hr August Mohr 5000 Kr som sidste Pris – Jeg havde vel givet Dem det billigere end sogar { … }Kjøbenhavnermussæet for 3000 Kr (det {bli} blir 800 Kr billigere da de ikke afdrager Procenter i Kjøbenhavn) – Men da de nå da for et Billede af nominel Værdi 5000 Kr blot bydes 1500 Kr og 2000 Kr (‹{ … }egentli› for mig 1800 K) kunde jeg»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 14v
«desværre lat mig overtale til at sælge billeder til galleriet i Oslo Meyers samling i Bergen – Kjøbenhavn galleri og Berlin galleri – Jeg holder med stort Ligeledes har besvær på at arbeide den op igjen ved kopier –»