Paul Ingebretsen

(1862–1930)
Norsk. Arbeidet for Rasmus Meyer med innkjøp til samlingen.

Tilknyttet

  Relaterte personer

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen

  I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 139.    Brevutkast. Datert [??].3.1909.
  «Jeg har modtaget Deres ærede brev – Det forholder sig ikke således at jeg har ladet Dagen derpå sælge for den halve Sum jeg forlange{r}t af Dem – Der gives naturligvis Grunde som gjør at jeg lar et Billede gå billigere til et Galleri end et annet – Selvfølgeli Dagen derpå har jeg»
  Munchmuseet, MM N 1761.    Brevutkast. Datert 1909.
  «Jeg skal i Hast bemærke – Når en Kjøber { … }byr en samlet Sum større Sum går jeg selvfølgeli altid ned i Summen –»

  Brev fra Paul Ingebretsen til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 734.   Brev. Datert 23.03.1909. Filologisk kommentar: På vegne av Rasmus Meyer.
  «Som De formodentlig kjender til underhandlede jeg paa Herr Rasmus Meyers vegne gjennem Blomquist om Kjøb af Deres Billede «Dagen derpaa» som jeg først bød Kr. 2000.– for og senere forhøiede Budet til Kr. 2500.– uden at dette blev antaget af Dem.» 
  Munchmuseet, MM K 735.   Brev. Datert 12.02.1914. Filologisk kommentar: På vegne av Rasmus Meyer.
  «Av Aviserne ser jeg, at De tænker paa at dekorere Repræsentationssalen paa Udstillingen.» 

  Paul Ingebretsen er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 733.   Brev fra Rasmus Meyer. Datert 17.06.19[12]. Se s. 2
  «Paul Ingebretsen – Telef 5085 – naar det passer for Dem at ha en Conferance samt at bese Billederne. Jeg bor derinde på Hotel Westminster men kan også komme til Conferance, hvor det passer for Dem.»
  Munchmuseet, MM K 813.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 26.10.1908. Se s. 1
  «Jeg har ikke hørt mere fra Paul Ingebretsen. Kanske har han fundet dine priser saa høie at han har opgit enhver tanke paa at kjøpe bilderne. Vi faar jo da se at ordne laanet paa 400 kr. i Folkebanken, hvilket er bevil- get i form av en vexelobligation.      I den anledning maa du sende mig en fuldmagt saalydende:»
  Munchmuseet, MM K 814.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 19.11.1908. Se s. 1
  «Ingebretsen spør om du har at sende et fotografi eller anden gjengivelse av «Dagen derpaa», da det er ham\Meyer/ om at gjøre at faa se, om motivet er «støtende»! Meyer faar nemlig ikke anledning til at se din utstilling i Kjøbenhavn.»