Rasmus Meyer

Rasmus Wold Meyer (1858–1916)
Norsk kunstsamler, brukseier og kjøpmann. Hans kunstsamling hadde hovedvekt på Munch.

Tilknyttet

  Relaterte personer

   Les mer

   Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Rasmus Meyer

   I det digitale arkivet finnes det 6 brev/brevutkast til denne mottakeren.

   Munchmuseet, MM N 1890.    Brevutkast. Datert 1916.
   «Tak for Deres Brev – Det har desværre draget ud med Kopiering af Deres Billede – Men nu håber jeg inden 14 Dage at kunne sende Billedet    Jeg»
   Munchmuseet, MM N 1891.    Brevutkast. Ikke datert.
   «Jeg modtog Deres Brev igaar ved min Hjemkomst fra en liden Gøteborgertur»
   Munchmuseet, MM N 1892.    Brevutkast. Ikke datert.
   «Jeg har modtaget Deres Brev efter min Tilbagekomst fra en Reise – Det kan nok ikke lade sig gjøre at se på Billedet før Jul – så nær indpå som { … }vi nu har den – Billedet blev ikke sendt til Paris da jeg endeli besluttede mig til ikke at udstille det blev stående i NaKunst- mussæet da jeg tænkte at sende det annensteds – Det blev ikke af – så jeg forstår ikke hvordan det  …  er kommet tilskad til noget – Jeg kommer kanske til Bergen til Vaaren –»
   Munchmuseet, MM N 1893.    Brevutkast. Ikke datert.
   «– De betaler blo 1500 Kr for 5 Billeder af mig – hvoraf det et alene er værd 1500 Kr – Og af Og de betaler 1500 og 2000 for Billeder som af andre som tidligere har betalt kjøbt sine Billeder af mig af andre – der har givet i mine { … }tidligere Dage har givet mig 15 – og 50 Kr for samme – – Dagen derpå har vilde jeg aldri have solgt enk til Enkeltmand under 3,500 Kr – hv det var sidste»
   Munchmuseet, MM N 1894.    Brevutkast. Ikke datert.
   «Jeg har talt med Hr {I}Sagfører Ingebretsen om Malerierne som tilhører Friesen – Livets Dans og Dødsværelset o.s.v –»
   Munchmuseet, MM N 3514.    Brev. Datert 18.7.1909.
   «Mange Tak for sidst og tak for Deres venlige Brev – { … }Det glæde{r}d mig meget at se Deres ‹righoldige› Samling og Deres vakre Landsted – Hele Turen til Bergen og over Fjeldene tilbage var en virkelig Oplevelse for mig – Jeg vil»

   Brev fra Rasmus Meyer til Edvard Munch

   I det digitale arkivet finnes det 6 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

   Munchmuseet, MM K 733.   Brev. Datert 17.06.19[12]. 
   «Jeg kommer til Christiania førstk’ Torsdag Aften.» 
   Munchmuseet, MM K 734.   Brev. Datert 23.03.1909. Filologisk kommentar: På vegne av Rasmus Meyer.
   «Som De formodentlig kjender til underhandlede jeg paa Herr Rasmus Meyers vegne gjennem Blomquist om Kjøb af Deres Billede «Dagen derpaa» som jeg først bød Kr. 2000.– for og senere forhøiede Budet til Kr. 2500.– uden at dette blev antaget af Dem.» 
   Munchmuseet, MM K 735.   Brev. Datert 12.02.1914. Filologisk kommentar: På vegne av Rasmus Meyer.
   «Av Aviserne ser jeg, at De tænker paa at dekorere Repræsentationssalen paa Udstillingen.» 
   Munchmuseet, MM K 736.   Brev. Datert 12.07.1909. 
   «Jeg tillader mig at meddele Dem, at jeg den 7 Juli har indbetalt den første Termin – Kr 3000 – paa det omforenede Beløb til Kreditbanken i Kragerø.» 
   Munchmuseet, MM K 737.   Brev. Datert 20.08.1909. 
   «Deres Brev har jeg modtaget og takker Dem for Deres Elskværdighed ved at gi mig Anbefalingskort med paa Reisen til Sverig og Finland.» 
   Munchmuseet, MM K 796.   Brev. Datert 26.06.1909. 
   «Kjøbt af Maleren Herr Edvard Munch følgende Malerier:» 

   Rasmus Meyer er omtalt i følgende tekster

   Munchmuseet, MM K 323.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 20.04.1909. Se s. 3
   «Jeg er aldeles enig med dig i at Bergen er en ravnekrok som kunstby, og du maa ikke tro at ikke jeg forstaar og billiger din optræden i og for sig. Men ogsaa her findes noen retfærdige, og vi hadde jo glæd os svært til utstillingen. Naar jeg hører at ogsaa Rasmus Meyer har været saa smaatskaaren likeover- for dig, synes jeg det ser trist ut; ham hadde jeg da ialfald gjort regning paa.»
   Munchmuseet, MM K 325.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 24.05.1909. Se s. 4
   «Meyer har idag været paa den grafiske, efterat jeg igaar telefonerte til ham om at det hastet. Resultatet av hans besøk skal du faa høre imorgen.»
   Munchmuseet, MM K 326.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 12.06.1909. Se s. 1
   «Jeg forhandler med Meyer om dagen, og fremholdt sidst for ham med megen styrke at du i din sidste utstillings- fase er naad høiest. Hvad jeg ogsaa virkelig mener. D.v.s. jeg vet ikke rigtig naar de forskjellige ting er malt; damen i blaat og det store Aasgaardstrand er vel noget ældre.      Forresten saa var det Meyers mening at ha av dig fra ældre tid for at vise din utvikling, og det er jo i og for sig ikke noe at si paa. Imidlertid – det skal allikevel gaa, haaber jeg, da du er villig til at»
   Munchmuseet, MM K 327.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 21.07.1909. Se s. 1
   «Tak for brev. Godt at høre at du likte turen og ikke hadde ondt av den. Nu har det du det vel koselig i dit Kragerø-hjem. Ja med Meyer hænger det vist slik sammen at hans hu stod til «Melankoli», som han først bød 1000 for, men som han vistnok vil ha à tout prix. Kanske han nu har skrevet til dig om det.      Naar nu Skagen har sendt ham 14, tror jeg det maa hænge slik sammen at han har villet ha ett til og saa har latt Skagen foreløbig sende sig det. Men det vet du vel nu besked om. Det var sandelig paa tide at billederne kom fra Bergen, ellers hadde den umættelige slukt det hele –»
   Munchmuseet, MM K 328.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 15.10.1909. Se s. 2
   «det at jeg i sommer fortalte ham at du hadde likt de billeder du saa av ham her i Bergen (hos Rasmus Meyer\og et hos mig/). Dette har været som balsam for hans saare sind.      I sit sidste brev fortæller han om sin sygdom og sine hallucinationer, men nævner tilslut igjen hvor meget det har været for ham i de tunge timer av forfærdelig mismod og selvforagt – at du hadde syntes om hans billeder. «Munch er jo bekjendt for at si sin mening hensynsløst, og derfor tør jeg tro paa hans ord.»»
   Munchmuseet, MM K 329.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 31.10.1909. Se s. 1
   «Jeg vet ikke om du har faat et brev hvori jeg skrev om Astrup; ja jeg tar det ikke op igjen, naar du ikke selv nævner det. –      Din nyeste Mæcenat, Rasmus Meyer, har været i Tyskland i høst, jeg vet ikke engang om han endnu er kommen hjem. Kanske har han været hos Dr. Linde og blit endnu mere styrket i troen; da gjælder det sandelig at passe paa billederne, ellers blir du en ribbet maler før du vet ordet av det.      Hvis du er i Kragerø i julen, skal jeg kanske komme og besøke dig; en liten østlands-kystby i december maaned med slapse og halvmørke og næsten ikke dagslys har en egen uhyggelig tiltrækning. Det har forresten ogsaa været min drøm at sitte paa et gammelt – forhenværende – handels-»
   Munchmuseet, MM K 330.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 23.11.1909. Se s. 1
   «Schetelig er meget glad i sin pike; han vælger imorgen. En av de første dage træffer jeg Asor Hansen, og da skal du faa høre nærmere om naar din utstilling bør komme. Meyer har jeg nu ikke set paa en tid, men jeg træffer ham rimeligvis den 3die december, og skal da snakke med ham. Men husk en ting: Du maa aldrig late likeoverfor ham som det er dig om at \gjøre at/ sælge; gjør dig – til en vis grad – kostbar. Ellers blir det bare prutning og høkerkjøp – ikke forretninger. Du taler om at dine penger gaar fort, men du bør da regulere farten selv til en vis grad. Lat dig ikke snyte, husk paa Ibsen; man kan godt være en stor maler og en liten smule gjerrig ved siden av. Her laver byen sig i stand til stor stas paa lørdag,»
   Munchmuseet, MM K 330.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 23.11.1909. Se s. 2
   «Ja lev nu vel saalænge. Jeg skriver naar jeg har talt med Meyer og Asor.»
   Munchmuseet, MM K 331.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 11.12.1909. Se s. 1
   «Indlagte stod altsaa i «Morgenavisen» idag 11/12. «Morgenavisen» har forøvrig idag ogsaa den nyhet at du imorgen fylder 56 aar; jeg vet ikke om det var for at give din kunst større autoritet at man har lagt 10 aar paa. – Jeg kan tænke mig at Rasmus Meyer spidser ører naar han faar høre om den opsigt «Alfa og Omega» har gjort i Tyskland. Skriver han direkte til dig, saa vær endelig ikke noe særlig billig; jeg tror at han stimuleres bedst ved høie priser, omend han godt liker ved underhandling at faa dem reducert. Da feirer hans forretnings-dygtighet ogsaa en liten triumf. Han var heroppe forleden sammen med Rolf Tommesen, som skulde se Munch-billeder fra den periode. Han var meget charmert over billederne, og begge – ikke mindst Meyer – var henrykt over idéen med frise av litografier. Jeg undres paa om du har faat en bestilling paa «Adskillelsen» fra en dame som saa den her og var saa begeistret; der er flere som er blit adskillig imponert av vore tryk som de nu hænger.»
   Munchmuseet, MM K 333.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 06.04.1910. Se s. 1
   «Jeg har telefonert med Meyer idag, men han er syk, og det vil vist vare nogen dage før han kan opta nogen forhandlinger med mig. Han bad tyndt for sig idag, og jeg lot ham foreløbig slippe. Men inden en»
   Munchmuseet, MM K 335.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 24.11.1910. Se s. 3
   «Meyer har været bortreist og er vist endnu ikke kommet hjem. Han klager svært over sit galleris mangelfuldhet, men han har uhyre vanskelig for at ta bestemmelser i det hele tat; jeg synes nu forresten – og siger stadig til ham – at det er for uvørent at»
   Munchmuseet, MM K 338.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 08.01.1912. Se s. 1
   «Rasmus Meyer var saa fortvilet forleden for en pupil som var gaat i vasken paa dit selvportræt. Ellers ser jeg ham ikke, tror han er i daarlig selskap.»
   Munchmuseet, MM K 339.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 18.12.1912. Se s. 2
   «Meyer ser jeg intet til. Jeg trodde det var avgjort at du skulde dekorere for ham. Kanske de sidste dages begivenheter vil røre hans indvolde.»
   Munchmuseet, MM K 352.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 14.06.1911. Se s. 3
   «Rasmus Meyer har jeg ikke set siden han kom hjem. Han er som en stor bryggerotte, som gjemmer sig bort under bord og planker, men saa en vakker dag dukker den op i lyset, graadig forsluken –. Undres paa hvad bytte han nu ligger og tygger paa bak tønder og kasser.»
   Munchmuseet, MM K 353.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 16.01.1910. Se s. 1
   «Jeg har talt med Meyer, og jeg antar sikkert at jeg inden 14 dage skal kunne sende dig officiel anmodning om gravyrer for kr. 2000. Han spurgte ogsaa interesseret om din utstilling til vaaren; husk endelig paa da at ta med de noget ældre billeder som hadde været i Kristiansand.»
   Munchmuseet, MM K 353.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 16.01.1910. Se s. 2
   «Jappe var det mig en særlig glæde at tale med; jeg synes han saa pen og ungdommelig ut, næsten saa pen som det sidste portræt. Jeg var et par gange oppe i galleriet, og jeg jo maa jo sige det er en fin Munch- væg de har. Allikevel kunde jeg trøste vor ven Meyer med at han har en side av Munchs produktion som Nationalgalleriet ikke har, og at saaledes fremtidens kunsthistorikere maa indom Bergen for at studere Munch. Det er jo hans store ambition.»
   Munchmuseet, MM K 355.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 20.05.[????]. Se s. 1
   «Ja – portrættet dekorerer brillant i stuen, bringer en høiere, friskere tone ind. Du burde nu komme og se det hele, det er sandelig et besøk værd. Her var en kunstmaler som heter Schnitler heroppe, og jeg hørte han hadde talt om min Munch-samling til Harriet Backer som det fineste private Munchgalleri næst efter Nørregaards. Og da var enda ikke portrættet kommet. Mandag kommer Rasmus Meyer og»
   Munchmuseet, MM K 361.   Brev fra Sigurd Høst. Ikke datert. Se s. 1
   «Jeg maa fortælle dig at jeg igaar var hos Rasmus Meyer og saa dine billeder der. Han har i bakgrunden av det lille galleri indrettet det slik at væggen den bakerste kortvæg kan slaaes op, halvdelen til høire, halvdelen til venstre. Dermed aabenbares et litet Munch-galleri: I bakgrunden, som altsaa sees fra indgangen lyser da frem længst til venstre det store Aasgaardstrandbillede med den blaa damen (tar sig glimrende ut), ved siden av det Kvinden i 3 stadier og derunder Stormen og gatebilledet fra Aasgaardstrand med piken.»
   Munchmuseet, MM K 734.   Brev fra Paul Ingebretsen. Datert 23.03.1909. Se s. 1
   «Som De formodentlig kjender til underhandlede jeg paa Herr Rasmus Meyers vegne gjennem Blomquist om Kjøb af Deres Billede «Dagen derpaa» som jeg først bød Kr. 2000.– for og senere forhøiede Budet til Kr. 2500.– uden at dette blev antaget af Dem.»
   Munchmuseet, MM K 735.   Brev fra Paul Ingebretsen. Datert 12.02.1914. Se s. 1
   «Jeg er derved kommet til at tænke paa om ikke disse Billeder senere vilde passe for Herr Rasmus Meyer til den Sal, som han har tænkt sig dekoreret af Dem. – Da det jo kun er 3 Feldter som skal dekoreres i Repræsentationssalen og der selvfølgelig hos Meyer blir flere, maatte vel disse Feldter males med det for Øie, at de kunde supleres med flere. – Hvad enten det nu kan bli noget av dette eller ikke, saa vil jeg være Dem meget forbunden for at kunne faa en Conference med Dem saasnart De kommer hjem.»
   Munchmuseet, MM K 739.   Brev fra Odd Nyquist. Datert 12.12.1933. Se s. 1
   « I erindring om de mange minder fra min svigerfar Rasmus Meyers tid, og de mange koselige smaa passiarer paa gaten i løpet af aarene, tillader jeg mig ogsaa at være blandt de mange, der idag hylder Dem paa Deres 70 aars dag. Det er jo ingen alder for Dem at snakke om. Jeg ønsker Dem for alt nu fremover en rigtig god helbred, det er dog det vigtigste i livet.»
   Munchmuseet, MM K 746.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert 09.03.1909. Se s. 2
   «Såvidt vi husker, har galleriet kjøbt for kr. 800, og Rasmus Meyer for kr. 850, foruden de enkelte salg.»
   Munchmuseet, MM K 796.   Brev fra Rasmus Meyer, Sigurd Høst. Datert 26.06.1909. Se s. 2
   «Selvportrætet og Portrætet af Rathenow skal kunne udstilles 1 Gang af Maleren i Berlin. Herr Rasmus Meyer har Ret til, medens Billederne er paa Udlaan, at assurere dem for Edv. Munchs Regning for enhver Skade eller ethvert Tab, som med Forsendelsen eller under deres Fravær maatte kunne opstaa.»
   Munchmuseet, MM K 814.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 19.11.1908. Se s. 1
   «Meyer i Bergen byr for de omhandlede 5 bilder 1500 kr., og sant at si synes jeg du skulde sælge dem for denne pris. Det var mørkt og daarlig plass i Folke- banken, hvor jeg saa dem, saa noget fuldt paalidelig indtryk kunde jeg ikke faa av deres verdi. Men jeg saa jo strax, at det ikke var av dine betydeligste ting, men løsere, skissemæssige bilder, som du vanskelig kan vente at faa solgt til høiere pris – i alle fald samlet.»
   Munchmuseet, MM K 1248.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 18.01.1917. Se s. 2
   «husker om jeg har sagt Dig, nem- lig at jeg skylder Dig en sum fordi jeg i sin tid solgte ): var nødt til at sælge Dit billede til Rasmus Meyer. Om vi ikke får krig håber jeg at kunne betale Dig denne sum til våren. Jeg tror jeg har skrevet til Dig om det før, forresten.»
   Munchmuseet, MM K 1250.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 18.06.1917. Se s. 1
   «Som jeg skrev til Dig, skylder jeg Dig 1000 kr fordi jeg solgte billedet Dit til Rasmus Meyer. Jeg fik 4500. Selvfølgelig solgte jeg det bare nødtvungent, fordi jeg fik vont i den høire armen og trodde det var slutt. Krohg har fåt sin del av \kjøpesummen for/ det billede, jeg hadde av ham.»
   Munchmuseet, MM K 1298.   Brev fra Haakon Shetelig, Bergens Billedgalleri. Datert 31.05.1923. Se s. 1
   «Jeg takker meget for Deres brev fra Zurich Det er for os nu lidt vanskelig at paavise hvilke billeder av Dem som blev fraskildt Rasmus Meyers Samling da denne blev skjænket til Bergens Kommune, og jeg har derfor tænkt mig at spørsmaalet bedst løses ved at De selv efterser i katalogen vedlagt, hvor De vil se den hvite dame paa stranden er till\s/tede, derimot ikke gruppe av damer paa broen. Ligesaa mangler vi tømmerkjørere. – Paa den anden side har vi enkelte billeder av Dem som Rasmus Meyer kjøpte leilighedsvis paa andet hold, bl. a. fra Sigurd Høst.»
   Munchmuseet, MM K 2305.   Brev fra Curt Glaser. Datert 16.01.1916. Se s. 1
   «Zu meinem Schrecken las ich heut in der Zeitung, daß ein grosser Teil der Stadt Bergen abgebrannt ist. Sie können sich denken, daß einer mei- ner ersten Gedanken Ihre schönen Ge- mälde bei Rasmus Meyer waren. Übrigens hatte ich gerade vor 3 Tagen an ihn geschrieben wegen einer Auf- nahme des großen Bildes Schwester am Meer. Ich möchte Sie heut auch noch um eine Fotografie bitten, die ich sehr gern hätte, nämlich von dem Gemälde „Straße in Kragerö”. Sie wissen, es ist das Bild, das ich selbst gern käuflich erworben hätte. Der alte Wunsch ist übri- gens auch heut unvergessen. Wol- len Sie sich aber noch nicht tren- nen, so bin ich vorläufig, wie ge-»
   Munchmuseet, MM K 2306.   Brev fra Curt Glaser. Datert 02.03.1916. Se s. 1
   «Herzlichen Dank für Ihren Brief und die Fotografie. Es ist nun ziem- lich alles beisammen außer der Weißen Dame am Meer aus der Samm- lung Rasmus Meyer, von der ich sehr gern eine Abbildung bringen würde, und der Platte, die Ihnen hoffentlich nicht zu viel Mühe macht. Wenn es Ihnen lieber ist, dann schicken Sie doch den kleinen Kopf, den Sie mir einmal vorgeschlagen haben. Es ist vielleicht besser, wenn Sie diese Sen- dung an das Museum adressieren und nur hinzufügen „zu Händen des Herrn Dr Glaser”. Es ist sicherer so. Zur Abbildung hätte ich auch noch gern die beiden lithographierten Pla- kate für die Ausstellung der Univer- sitätsdekorationen gehabt. Die Zeit-»
   Munchmuseet, MM K 5312.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 25.05.1909. Se s. 1
   «Saa et par ord forretninger. Rasmus Meyer har sigtet ut 9 raderinger og tryk nemlig
     
   •  1. De to ved stranden (radering? \(brunt)/
   • 2. Piken ved vinduet3. Strindberg4.«Urmennesket». Hans Dalen.5. Selvportræt (kr. 70)6. Kvinde i maaneskin (kr. 100)7. Italiensk kvindehode (kr. 80)8 Adskillelse (kr. 80)9. Snelandskab; privat eiendom.
   1, 2, 3, 4 har vi ikke pris paa og 9 vet vi jo ikke om kan faaes. Men dette er altsaa forslaget.
   »
   Munchmuseet, MM N 36.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918. Se s. 2
   «tog sig af arbeidet eller faldt ind {og}at tilbyde den plads – og endelig lod jeg mig mistrøstig tvinge at sælge enkelte billeder væk ‹til› Rasmus Meyer og vort Gallerie i Kristiania (aske, og livets dans) skrik og Madonna og {s}Sygeværelset»
   Munchmuseet, MM N 139.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert [??].3.1909. Se s. 3
   «ser gjerne mine Billeder hos Hr Meyer der så fortjenestfuldt samler på Norsk Kunst –»
   Munchmuseet, MM N 139.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert [??].3.1909. Se s. 3
   «Ellers har jeg den hele Tid til private i Tydskland holdt Prisen 5000 Kr – {D}Hr Meyer har jo for kort Tid siden fået Billeder af mig for en enorm billig Sum – Jeg kan til på den annen Side spørge Hr Meyer hvorfor»
   Munchmuseet, MM N 139.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert [??].3.1909. Se s. 3
   «Ellers har jeg den hele Tid til private i Tydskland holdt Prisen 5000 Kr – {D}Hr Meyer har jo for kort Tid siden fået Billeder af mig for en enorm billig Sum – Jeg kan til på den annen Side spørge Hr Meyer hvorfor»
   Munchmuseet, MM N 139.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert [??].3.1909. Se s. 4
   «{ … }Det skulde glæde mig meget om jeg senere kunde komme overens med Hr Meyer – Mine senere Billeder står fuldt på Høide med de ældre – Jeg skal muligvis have en udstilling i Bergen – Byr han {et}en større Sum for flere blir det ham billigere»
   Munchmuseet, MM N 146.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1r
   «3) Den hvide dame ved stranden i Rasmus Meiers samling var {min}Munchs søster Inger»
   Munchmuseet, MM N 1761.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert 1909. Se s. 2
   «men fra 5000 Kr at slå { … }ned til 1500 K eller 2000 Kr (Hos Blomquist er desuden 10 %) hvilket Kunstforeningen i Kjøbenhavn ikke tar) – er jo umuli – Under 3000 Kr vilde jeg ikke have solgt Billedet – { … }enkel i Enkeltsalg – De må huske på hvad Hr Meyer har betalt for af andre for ganske små Billeder af mig – som jeg ikke har fået noget godt af – Havde De strax»
   Munchmuseet, MM N 1761.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert 1909. Se s. 3
   «givet Bud på 3000 Kr vilde jeg vel gået med herpå – omend vanskeli – Havde Hr Meyer kommet til mig og byd { … }den samme Sum 10,000 Kr havde ha for et samlet Kjøb – havde jeg strukket mig langt osså til ham – De Billeder { … }han kjøbte af mig hos Nørregaard{ … }blev dog meget billigt solgte – – hvad jeg får for et»
   Munchmuseet, MM N 1761.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert 1909. Se s. 4
   «Jeg beklager meget at Sagen ikke har ordnet sig til Hr Meyers ønske – det er jo et glædeligt Tidernes Tegn – og af Hr Meyer en yderst fortjenstfuldt at ordne et { … }saadant Privatgalleri i Bergen – – Kunde nu Hr ikke Hr Meyer foreslå de samme 6000 Kr til nogle andre Billeder –»
   Munchmuseet, MM N 1761.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert 1909. Se s. 4
   «Jeg beklager meget at Sagen ikke har ordnet sig til Hr Meyers ønske – det er jo et glædeligt Tidernes Tegn – og af Hr Meyer en yderst fortjenstfuldt at ordne et { … }saadant Privatgalleri i Bergen – – Kunde nu Hr ikke Hr Meyer foreslå de samme 6000 Kr til nogle andre Billeder –»
   Munchmuseet, MM N 1761.   Brevutkast fra Edvard Munch til Paul Ingebretsen. Datert 1909. Se s. 4
   «Jeg beklager meget at Sagen ikke har ordnet sig til Hr Meyers ønske – det er jo et glædeligt Tidernes Tegn – og af Hr Meyer en yderst fortjenstfuldt at ordne et { … }saadant Privatgalleri i Bergen – – Kunde nu Hr ikke Hr Meyer foreslå de samme 6000 Kr til nogle andre Billeder –»
   Munchmuseet, MM N 1889.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
   «Meyer siger at jeg vidste { … }at han vidsmening ikke havde { … }tillid til min færdighed – Meyer siger { … }i brev til { … }Nørregård at han ventet betydelige fremskridt efter mit ophold i udlandet – Jeg ved blot at han altid har næret interesse for min kunst – mulig en interesse vistnok der nærmest har været en for ham meget heldig og for mig meget uheldig spekuleren i mine arbeider –»
   Munchmuseet, MM N 1889.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
   «Meyer siger at jeg vidste { … }at han vidsmening ikke havde { … }tillid til min færdighed – Meyer siger { … }i brev til { … }Nørregård at han ventet betydelige fremskridt efter mit ophold i udlandet – Jeg ved blot at han altid har næret interesse for min kunst – mulig en interesse vistnok der nærmest har været en for ham meget heldig og for mig meget uheldig spekuleren i mine arbeider –»
   Munchmuseet, MM N 1889.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
   «{ … } … { … }bestemt tid reiser ud til hans bolig i Larvik og maler på billedet i 8 Dage – Meyer var medends på reise – Da billedet kommerMeyer kommer igjen {er}havde { … }billedet efter min mening blot nogle Da et par Timer { … }arbeide igen (Meyer stod i den formening billede da var færdigt)»
   Munchmuseet, MM N 1889.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
   «{ … } … { … }bestemt tid reiser ud til hans bolig i Larvik og maler på billedet i 8 Dage – Meyer var medends på reise – Da billedet kommerMeyer kommer igjen {er}havde { … }billedet efter min mening blot nogle Da et par Timer { … }arbeide igen (Meyer stod i den formening billede da var færdigt)»
   Munchmuseet, MM N 1889.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
   «{ … } … { … }bestemt tid reiser ud til hans bolig i Larvik og maler på billedet i 8 Dage – Meyer var medends på reise – Da billedet kommerMeyer kommer igjen {er}havde { … }billedet efter min mening blot nogle Da et par Timer { … }arbeide igen (Meyer stod i den formening billede da var færdigt)»
   Munchmuseet, MM N 1889.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 1
   «Meyer siger da han syntes billedet var forfeilet og foreslår mig»
   Munchmuseet, MM N 1889.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se s. 2
   «Meyer siger jeg var kjed af billedet og forlod det ufærdigt – Kjed er feilagtigt udtryk {f}sjelden har et billede givet mig større vanskeligheder og mere arbeid – Når Træt af arbeidet var jeg ofte og ofte kjed af»
   Munchmuseet, MM N 1904.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1908. Se s. 2
   «Intet var vel rimeligere at f. E. R Nielsen i Bergen havde kjøbt af mig direkte end af Privatfolk –»
   Munchmuseet, MM N 1927.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
   «{D}Jeg tror Du faar skrive til Rasmus Meyer at 1500 Kroner selvfølgelig er for lidet for det store Billede – Det har hele Tiden været frembudt for 5000 Kroner – Her var det nær bleven solgt for 5000 Kroner til Galleriet – { … }Man valgte {forresten}tilslut Aftenpassiar for { … }5,500 Kroner. Det er blit en Vane eller nærmest Uvane at i Norge at»
   Munchmuseet, MM N 1927.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 2
   «Jeg har nu foruden i Kjøbenhavn havt Udstillinger i München, BreslauKöln og Bremen og fuldstænog Mannheim og Berlin og overalt slået fuldstændig igjennem – Alt mens jeg har lagt syg – Det var i alfald en Fornøielse – Hvis ikke NielsMeyer kjøber Billedet Dagen derpå kan det h{e}ænde det bliver i Helsingfors hvortil nu Billederne går»
   Munchmuseet, MM N 1927.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 3
   «Du kan naturligvis fortælle Meyer at et omtrent ligestort Billede her er solgt for 5,500 Kr. og at det Dagen derpå nær var solgt til Galleriet for { … }4000 Kr eller muligt 5000 Kr»
   Munchmuseet, MM N 1965.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
   « Sten Drewsen sier han har temmelig sikker en Kjøber til Billede Dagen derpå – Vær så snil telegrafisk at { … }la mig få vide hvor høit Nielsen vil gå –»
   Munchmuseet, MM N 2855.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 7.5.1908. Se s. 4
   «Rasmusz Nielsen syns ikke han har Forpligtelse til at kjøbe af mig der { … }dog har vovet mest af alle Norske Malere – – Man overlader Æren til Svenske og til Tydske –»
   Munchmuseet, MM N 3087.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 7.2.1908. Se bl. 1r
   « Det er noget jeg undrer mig over – at man ikke forsøger at få mine Billeder i de Gallerier der er i Fædrelandet – Jeg har nu Billeder i Privatgallerier i Lubeck, Hamburg, {S}Chemnitz – Hagen – og Moskau – foruden B Wien og Prag – og New-Jork – Rasmus Nielsen kjøber ‹mine›»
   Munchmuseet, MM N 3233.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 9.10.1911. Se s. 2
   «– Pengene har jeg nu faaet af Rasmus Meyer Tak for Hjælpen –»
   Munchmuseet, MM N 3236.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 1
   «– {Du}Hvis Du ikke tror det er upraktisk eller at det ge vil kjede Meyer kan Du gjerne give ham et Vink om at { … }hvis han vil have mine samtlige Gravurer, som Dr Linde og Direktør Thiel, {S … }er i B …  skal han få Dem forholdsvis for en»
   Munchmuseet, MM N 3237.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 15.1.1910. Se s. 2
   «Jeg er snart færdi med at ta Gravurene ud for Thiel – Det vilde være dumt af Meyer om han nøle ikke»
   Munchmuseet, MM N 3258.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1.3.1909. Se s. 2
   «{stilles\som/}{ … }\onde/ Mikrober har sat sig fast sin i Fjeldvæggene rundt Bergen – Hva har ikke Göteborg at opvise af Samlinger af Kunst – {R}\L/ad Bergenserne se Fürstenbergs Galleri – og andre Mussæer – Og i 25 År har jeg ikke solgt et Billede til Bergen (Jo Meyer har gjort et Røverkjøb af mig \/ 1500 Kr for {3}\5/{M}Billeder)»
   Munchmuseet, MM N 3259.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 14.4.1909. Se s. 2
   «at udstille – Skulde det med Sikkerhed påregnes at jeg vilde sælge for mindst 5000 Kroner (F.Ex Meyer) vilde jeg kanske alligevel udstille – men jeg er træt efter Sygdommen og vil helst { … }ha Ro – Den ærede Kunstforening og ikke «Kunstforstandige» Stub Viberg må indse at jeg ikke lever af Pi{p}bekoncerter og Nedrakning { … }alene men osså trænger lidt Støtte»
   Munchmuseet, MM N 3261.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 29.5.1909. Se s. 1
   «Jeg skal sælge de 9 Gravurer til Meyer for»
   Munchmuseet, MM N 3261.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 29.5.1909. Se s. 2
   «500 Kroner – Du kan si til Meyer at hvis han som Galleriet vil kjøpe for en større Sum vil jeg strække mig meget langt ned – Hvis han vil kjøbe for en 10,000 Kr vil jeg som til Galleriet i Kristianiagå langt ned i Priserne –»
   Munchmuseet, MM N 3262.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 2
   «på Billederne – men det går jo ikke når f Ex Meyer byr 1500 eller 2000 Kr for Dagen derpå der overalt ellers har kostet 5000 Kr. Selvfølgeli hvis han byr en større samlet Sum f Ex som Galleriet i Kristiania strækker jeg mig langt –»
   Munchmuseet, MM N 3262.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 4
   «Træffer Du Meyer kan Du si at hvis han kjøber for en større Sum viljeg slå (altså flere Billeder vil jeg slå betydelig af –»
   Munchmuseet, MM N 3263.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 8.6.1909. Se bl. 3r
   «Du kan { … }minde Meier om at deBilder mine tidligere Billeder blir vel så meget nedrakket dengang som nu – Han må forstå at jeg går foran og {de}Publikum kommer efter –»
   Munchmuseet, MM N 3263.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 8.6.1909. Se s. 1
   «Du kan si til Meyer at de Bilder jeg har udstilt er fra 10 Aar tilbage til nu – og de bliver  …  om 10 Aar baade 20 og 10 År ældre gamle hvis det er det han ønsker – Forøvrigt har han jo bare gamle Bilder af mig idet han for meget gode Priser har kjøbt Bilder af mig af andre – som»
   Munchmuseet, MM N 3265.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 14.7.1909. Se s. 3
   «– Hils så meget den umættelige Meyer – Hans Apetit gjorde et stærkt Indtryk på Ravensberg»
   Munchmuseet, MM N 3265.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 14.7.1909. Se s. 4
   «Jeg skriver strax til { … }ham nu Tak ham pr Telefon f{ … }ra mig for al Elskværdighet – Skagen sier han har sendt 14 Malerier til Meyer? – Jeg har jo solgt 12. – Dødskamp har jeg ved en Feil- tagelse ikke udbedt mig copieret – Vi kan jo tale herom – – Hils og Tak Din Frue for al Elskværdighed – og skriv et Par Ord igjen –»
   Munchmuseet, MM N 3266.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 3
   «{H}Jeg tænkte da at ordne ophængt en Friese – den som var på Berliner-secessionen og hvoraf Meyer har flere Billeder – Det vilde kunne blive intressant – – Bergens Mussæum må nu engang se at få et Billede af mig før det blir det eneste ikke besiddende Galleri i Verden»
   Munchmuseet, MM N 3268.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 3
   «– Har Du fået mit Brevkort? – Jeg vet ikke hvordan Du ønsker min Udtalelse om AstrupJeg likte meget godt Dit Billede – og Billederne hos Meyer der forresten hang meget daarli – – Imidlertid {h}fik jeg Indtryk af hans Personlighed – Jeg { … }fik osså gjennem nogle Billeder af en bleg underli Fyr hvis Navn jeg har glemt – i Berge\n/»
   Munchmuseet, MM N 3268.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 5
   «Har Du seet noget til Meyer? Det vilde jo være bra alligevel om»
   Munchmuseet, MM N 3268.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 7
   «
   – Mange Hilsener til Dig Din Hustru og Børn – og til Hr Meyer»
   Munchmuseet, MM N 3269.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 3.4.1910. Se bl. 3r
   «Vis ingen annen end Meyer Udkastet – ellers stjæler man Ideen –»
   Munchmuseet, MM N 3269.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 3.4.1910. Se bl. 3r
   «Du ser det blir en Art gotik – Send mig Tegningen tilbage når Du har vist den til Meyer.»
   Munchmuseet, MM N 3269.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 3.4.1910. Se s. 1
   «Det er altså ordnet med Meyer – han har tat Gravurerne og 4 Billeder – Han vilde osså have et af h …  den store Livs{s}friesen hvoraf han har fler (De tre kvinder Jalousi {)}o.s.v.) Men det er vanskeligt at gi fra mig flere foreløbig enkeltvis»
   Munchmuseet, MM N 3270.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1910. Se s. 3
   «Jeg skal imidlertid sende MyMeyer et Udkast til Frisen –»
   Munchmuseet, MM N 3271.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se s. 2
   «– Du forstaar –  … aar Når jeg faar lånt 5 Billeder af Meier foruden Skovbilledet –»
   Munchmuseet, MM N 3273.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1910–1912. Se s. 4
   «– Vil Du sige hende at hun bør gå til Rasmus Meier og hilse fra mig – så hun faar se sin Fa{ … }der ivrig studerende sin Medicin – – I vilde jo gaa med hende ifald Tid – Er spændt på det nye Musæum I bygger – Vistnok klogt nærmere Bergen»
   Munchmuseet, MM N 3274.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 2
   «Jeg Det er jo ingen Nødvendighed for at sælge til Meyer men – men i Tilfælde vilde det { … }glæde mig at kunne hjælpe noen Slægtninge og fattige Venner – Thiel i Stockholm har skrevet at han har»
   Munchmuseet, MM N 3275.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 29.8.1911. Se bl. 2r
   «Jeg kan ikke rigtig få Klarhed i Billederne og deres Betaling hos Rasmus Meyer – Jeg må be Dig hjælpe mig lidt    det må ske forsigtigt da Meyer skal brugsøges anvendt til { … }en Sammenskrabning af Penger til Dekorationerne.»
   Munchmuseet, MM N 3275.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 29.8.1911. Se bl. 2r
   «Jeg kan ikke rigtig få Klarhed i Billederne og deres Betaling hos Rasmus Meyer – Jeg må be Dig hjælpe mig lidt    det må ske forsigtigt da Meyer skal brugsøges anvendt til { … }en Sammenskrabning af Penger til Dekorationerne.»
   Munchmuseet, MM N 3275.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 29.8.1911. Se bl. 2r
   «Må ikke vises Meyer»
   Munchmuseet, MM N 3275.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 29.8.1911. Se bl. 2v
   «2) fundet sier Meyer at have kjøbt 12 Billeder for 16000 Kr. – Jeg har konfereret med Bankbogen hvortil han sender Pengene – Det sidste Indskud af disse 16000 Kr er 17 Octb. 1910 1910Kr 2000»
   Munchmuseet, MM T 184.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
   «Gravurer til Meyer»
   Nasjonalbiblioteket, Brevs. 171 (PN 206).   Brev fra Edvard Munch til Johan Anker. Datert 23.9.1911. Se s. 2
   «Rasmus Meyer har rigtignok spurt på Billedet Historien – men at udskille et ifra den hele Cyklus var jo ikke»