Stub Wiberg

Lauritz Stub Wiberg (1875–1929)
Norsk skuespiller.

Les mer

Stub Wiberg er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 3259.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 14.4.1909. Se s. 2
«at udstille – Skulde det med Sikkerhed påregnes at jeg vilde sælge for mindst 5000 Kroner (F.Ex Meyer) vilde jeg kanske alligevel udstille – men jeg er træt efter Sygdommen og vil helst { … }ha Ro – Den ærede Kunstforening og ikke «Kunstforstandige» Stub Viberg må indse at jeg ikke lever af Pi{p}bekoncerter og Nedrakning { … }alene men osså trænger lidt Støtte»