Harald Ingebretsen

Født 1862. Dødsår ukjent
Norsk advokat, "Overretssagfører". Virksom Christiania 1896.

Les mer

Brev fra Harald Ingebretsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 362.   Brev. Datert 23.01.1896. 
«Jeg har modtaget e …  billede af Dem. Dette agter jeg imidlertid ikke at beholde, da jeg finder det omtrent værdiløst.» 

Harald Ingebretsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 1894.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rasmus Meyer. Ikke datert. Se s. 1
«Jeg har talt med Hr {I}Sagfører Ingebretsen om Malerierne som tilhører Friesen – Livets Dans og Dødsværelset o.s.v –»
Munchmuseet, MM N 3381.   Brev fra Edvard Munch til Adolf Schinnerer, Münchener Neue Secession. Datert 8.4.1926. Se s. 2
«Hrrn H. Hudtwalcker Schwabenstr. 2–4Hamburg»