Nikolai Astrup

(1880–1928)
Norsk maler og grafiker.

Les mer

Nikolai Astrup er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 326.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 12.06.1909. Se s. 3
«Idag hører jeg Astrup (maleren) er kommen hit; jeg tænker paa at la en journalist interiewe ham om din utstilling. Han er meget fin og forstaaelsesfuld.»
Munchmuseet, MM K 328.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 15.10.1909. Se s. 1
«Tak for hilsenen fra Aasgaardstrand; det var en stor overraskelse at høre at du var der, da har vel Tigerstaden lokket dig til sig allikevel. Forhaabentlig er du dog sluppet løs og er igjen paa dit gods ved Kragerø. Idag skriver jeg væsentlig av hensyn til en syk og for tiden ialfald ulykkelig mand som heter Astrup. Siden jeg traf ham i sommer som snarest i hans hjembygd, har jeg hat et par breve fra ham, og særlig det sidste er i den grad et skrik fra en forpint sjæl at jeg synes jeg maa gjøre noget som kan hjælpe ham. Han er ikke nogen ublufærdig mand, langtfra, men jeg tror det eneste menneske næsten han nu i sin sjælenød betror sig til er mig, fordi han altsaa har faat tillid til mig.      Nu er det eneste lyspunkt i den sidste tid for ham»
Munchmuseet, MM K 328.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 15.10.1909. Se s. 2
«Nu vilde jeg be dig sende mig en liten uttalelse om Astrups billeder og det indtryk de har gjort paa dig. Gjør dette, hvis det er dig mulig. Jeg tror helst at Astrup ikke kommer til at leve, men i ethvert fald hvis det er mulig at lindre denne»
Munchmuseet, MM K 329.   Brev fra Sigurd Høst. Datert 31.10.1909. Se s. 1
«Jeg vet ikke om du har faat et brev hvori jeg skrev om Astrup; ja jeg tar det ikke op igjen, naar du ikke selv nævner det. –      Din nyeste Mæcenat, Rasmus Meyer, har været i Tyskland i høst, jeg vet ikke engang om han endnu er kommen hjem. Kanske har han været hos Dr. Linde og blit endnu mere styrket i troen; da gjælder det sandelig at passe paa billederne, ellers blir du en ribbet maler før du vet ordet av det.      Hvis du er i Kragerø i julen, skal jeg kanske komme og besøke dig; en liten østlands-kystby i december maaned med slapse og halvmørke og næsten ikke dagslys har en egen uhyggelig tiltrækning. Det har forresten ogsaa været min drøm at sitte paa et gammelt – forhenværende – handels-»
Munchmuseet, MM N 1749.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1v
«Det er en morsom ide med udstilling af privatsamlinger – N Nu tror jeg Din er intresantere end Stenersen – Du har jo enestående Astrupper Astrup bør osså vises mer – Han er jo foragtet af kunstnerforbundets folk – Men der bør ‹ymtes›»
Munchmuseet, MM N 3268.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 3
«– Har Du fået mit Brevkort? – Jeg vet ikke hvordan Du ønsker min Udtalelse om AstrupJeg likte meget godt Dit Billede – og Billederne hos Meyer der forresten hang meget daarli – – Imidlertid {h}fik jeg Indtryk af hans Personlighed – Jeg { … }fik osså gjennem nogle Billeder af en bleg underli Fyr hvis Navn jeg har glemt – i Berge\n/»
Munchmuseet, MM N 3268.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 4
«men Indtryk af Astrups Kunst – da jeg formoder denne unge Mand er inspireret af Astrup – { … }I Udlandet tænkte jeg ofte på lignende dype { … }Stemninger og Landskaper i { … }Norge – og havde tænkt at ville netop male noget lignende – og ser altså at Astrup allerede har været inde herpå – Det{Jeg}Desværre at min Helbred er slig at jeg lidet kan være andre til Nytte – de vigtigste Arbeider selv Breve ligger blir liggende – Jeg tror ikke\jeg/ mindst må have 2 År på min Rep{ … }aration –»
Munchmuseet, MM N 3268.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 4
«men Indtryk af Astrups Kunst – da jeg formoder denne unge Mand er inspireret af Astrup – { … }I Udlandet tænkte jeg ofte på lignende dype { … }Stemninger og Landskaper i { … }Norge – og havde tænkt at ville netop male noget lignende – og ser altså at Astrup allerede har været inde herpå – Det{Jeg}Desværre at min Helbred er slig at jeg lidet kan være andre til Nytte – de vigtigste Arbeider selv Breve ligger blir liggende – Jeg tror ikke\jeg/ mindst må have 2 År på min Rep{ … }aration –»
Munchmuseet, MM N 3268.   Brev fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1909. Se s. 4
«men Indtryk af Astrups Kunst – da jeg formoder denne unge Mand er inspireret af Astrup – { … }I Udlandet tænkte jeg ofte på lignende dype { … }Stemninger og Landskaper i { … }Norge – og havde tænkt at ville netop male noget lignende – og ser altså at Astrup allerede har været inde herpå – Det{Jeg}Desværre at min Helbred er slig at jeg lidet kan være andre til Nytte – de vigtigste Arbeider selv Breve ligger blir liggende – Jeg tror ikke\jeg/ mindst må have 2 År på min Rep{ … }aration –»