Rolf Stenersen

Rolf Kristian Eckersberg Stenersen (1899–1978)
Norsk forretningsmann, forfatter og kunstsamler. Opparbeidet en stor og representativ samling av verk av Edvard Munch, som han i 1936 skjenket til Aker kommune. Utga i 1945 biografien “Edvard Munch. Nærbilde av et geni”. Portrettert av Munch.

Relaterte personer

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Rolf Stenersen

I det digitale arkivet finnes det 23 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2047.    Brevutkast. Ikke datert.
«Jeg blev forskrækket over at min niece har klaget sin nød ligeoverfor mine venner –»
Munchmuseet, MM N 2048.    Brevutkast. Ikke datert.
«Tak for brevet – Jeg var jo så dårlig sidste år og især i våres at jeg ikke vidste hva jeg skulde gjøre med Nedre Ramme – Men ved en energi, jeg nok eier, har jeg hævet mig ved at spasere nedover de herlige skov‹lie› rundt Oslo{ … }så jeg har kommet mig mærkeli (O skræk for mine fiender) Jeg trodde ikke jeg vovet at ta bil til Hvitsten men jeg gjorde det og den herlige søluft gjorde mig meget godt Nedre Ramme har tiltrods for det meget hæs{ … }lige hus en besynderlig charm og selv noen dages ophold der er mig en oplevelse og hvile»
Munchmuseet, MM N 2049.    Brevutkast. Datert 1936–1938.
«Thiis’s fremgangsmåte med Munch mussæum på Tullinløkken er { … }høist mærkelig efter at han har fåt beskjed i Avisen og skriftlig af mig at jeg ikke er med på det»
I privat eie, PN 176.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 177.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 178.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 179.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 180.    Brev. Datert 24.11.1938. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 196.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 197.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 198.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 199.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 201.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 952.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 953.    Brev. Datert 17.6.1936. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 954.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Ukjent, PN 955.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 956.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 957.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 1130.    Brev. Datert 20.12.1936. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 1131.    Brev. Datert 3.1.1941. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 1132.    Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 1133.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Rolf Stenersen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 9 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1085.   Brev. Datert 07.08.1924.  
Munchmuseet, MM K 1086.   Brev. Datert 29.10.1931.  
Munchmuseet, MM K 1087.   Brev. Datert 07.05.1934.  
Munchmuseet, MM K 1088.   Brev. Datert 11.05.1934.  
Munchmuseet, MM K 1089.   Brev. Datert 17.08.1938.  
Munchmuseet, MM K 1090.   Brev. Datert 25.08.1938.  
Munchmuseet, MM K 1091.   Brev. Datert 16.08.1939.  
Munchmuseet, MM K 1092.   Brev. Datert 12.04.1934.  
Munchmuseet, MM K 5277.   Brev. Datert 16.02.1935.  

Rolf Stenersen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 665.   Brev fra Erik Lie. Datert 23.12.1896. Se s. 2
« Jeg skulde høre, om Du vil gjøre os den glæde at tilbringe juleaften hos os – hvis Du intet andet har fore. Her kom- mer bare nogle faa folk – Tschernings, en ung Dansker, som heder Zaale og kapt. Stenersen. Vi spiser kl. 7, – kom derfor 5 à 10 minutter før, er Du snil. Presenter er forbudt, derimod maa godt humør med- bringes (dette er mors Diktat).»
Munchmuseet, MM K 1309.   Brev fra Christianssands Kunstforening, Johs Norem. Datert 28.09.1936. Se s. 1
«Jeg maa faa lov til at sende Dem vor ærbødige tak baade for tilladelsen til at udstille Stenersens gave her og for Deres imødekommende brev av 22de ds som jeg fik idag.»
Munchmuseet, MM K 4130.   Brev fra Carl David Moselius, Kongl. Akademien för de Fria Konsterna. Datert 22.03.1937. Se s. 1
«Underhandlingen rörande inköp av Munchmålningar torde bäst gå genom Herr Rolf E. Stenersen, Prinsensgate 21, Oslo, den stora Munchsamlare, som är själen i den nuvarande utställningen i akademien. Det finns så mycket större skäl att vända sig direkt till Stenersen, som intendent Bergström i Sv. Alm. Konstförening är bortrest på ett tiotal dagar.»
Munchmuseet, MM K 4221.   Brev fra R. H. Morton, The Society of Scottish Artists. Datert 30.10.1931. Se s. 1
«No doubt Mr. Stenersen has informed you of the various communications he has received from our secretary Mr. Walker, and I trust that you are thoroughly satisfied by the arrangements being made by us for the works you are good enough to loan us for our forthcoming exhibition: opening day Saturday 28th November closing day Saturday 9th January 1932.»
Munchmuseet, MM N 87.   Notat av Edvard Munch. Datert 1939. Se bl. 1r
«Det er ikke noget at si på at bygningen til Rolf Stenersens gave af norsk kunst kommer til Nordre Skøien – men jeg kan ikke ta standpunkt til hvilket på hvilket sted den skalblir bygget – Skkyn{ … }dige må behandle arkitekt Hollands anke»
Munchmuseet, MM N 88.   Notat av Edvard Munch. Datert 1939. Se bl. 1r
«Det er mig om at gjøre at at Stenersens gave ikke blandes  …  misforståes ‹som›detser{ … }ofte mange tror det er det samme som det tidligere omtalte større mussæum af mine billeder ‹der je› og som jeg ikke har ennu tat noget standpunkt til.»
Munchmuseet, MM N 259.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1r
«Det er godt at Rolf Stenersens vakre gave af en samling norsk Kunst kommer til østkantenNordre Skøien – Men jeg kan ellers ikke ta standpunkt til hvor på hvilket sted det der skal bygges. Sagkyndige må behandle Hollands anke –»
Munchmuseet, MM N 259.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1r
«Dagbladet bedes oplyse at Direktør Rolf Stenersens … vakre gave intet har med de{n}t mussæum af mig der har været påtænkt men hvortil jeg ennu  …  s intet standpunkt har tat –»
Munchmuseet, MM N 259.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 1v
«Rolf Stenersensvakre storartede gave ‹i›sin samling  …  af norsk kunst til Aker bør ikke forvexles med den plan som har vært oppe om at der skulde bygges et mussæum for mine billeder – en plan som jeg ennu ikke har tat standpunkt til»
Munchmuseet, MM N 341.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Datert 21.12.1937. Se bl. 1r
«Jeg var Søndag den 19de December sammen med Rolf Stenersen ute på Vinderen gård forat se om det der egnede sig for plads til et påtænkt mussæum for Rolf Stenersens malerisamling – Det blev osså løselig ut talt om hvorvidt et mussæum af mine egne billeder vilde kunne plaseres der –»
Munchmuseet, MM N 341.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Datert 21.12.1937. Se bl. 1r
«Jeg var Søndag den 19de December sammen med Rolf Stenersen ute på Vinderen gård forat se om det der egnede sig for plads til et påtænkt mussæum for Rolf Stenersens malerisamling – Det blev osså løselig ut talt om hvorvidt et mussæum af mine egne billeder vilde kunne plaseres der –»
Munchmuseet, MM N 341.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Datert 21.12.1937. Se bl. 1r
«Jeg udtalte min beundring for stedet i sin almindelighed den gamle bygning terrænget der og haven – Jeg udtalte intetsom­ helst om at det egne{n}de sig for en plads for mit mussæum – Det blev heller intet bestemt udtalt om noget af mig der  …  om plaseringen { … }af Stenersens samling der –»
Munchmuseet, MM N 343.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg var Søndag den 19de Decembersa sammen med Rolf Stenersen forat se på Vinderen gamle gård – Det var tale om at Rolf Stenersens maleri­ samling skulde skaffes bol lokale på eiendommen Der var osså tale om muligheden af at et  …  mussæum for mine billeder skulde få et lokale der – Jeg traf der arkitekt Slåtto og eieren på Vinderen. Jeg udtalte min beundring for de gamle huse og haven med udsigten – men udtalte intet om at her kun kunde være stedet for disse mussæer –»
Munchmuseet, MM N 343.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg var Søndag den 19de Decembersa sammen med Rolf Stenersen forat se på Vinderen gamle gård – Det var tale om at Rolf Stenersens maleri­ samling skulde skaffes bol lokale på eiendommen Der var osså tale om muligheden af at et  …  mussæum for mine billeder skulde få et lokale der – Jeg traf der arkitekt Slåtto og eieren på Vinderen. Jeg udtalte min beundring for de gamle huse og haven med udsigten – men udtalte intet om at her kun kunde være stedet for disse mussæer –»
Munchmuseet, MM N 407.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Når formannskabet er kommet til at Nordre Schøien egner sig til at opføre Direktør Rolf Stenersens  …  bygningen for direktør Rolf Stenersens samling skal jeg ikke sette mig imod det – Hvis planen koliderer med andre foretagender må det bli en sag mellem sagkyndige»
Munchmuseet, MM N 419.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg er enig i at { … }direktør Rolf Stenersens samling af norsk kunst får en { … }bygning på Nordre Schøyens tomt – Pladsen på tomten kan jeg ikke bestemme …  Men jeg kan ellers ikke si på hvilket sted på tomten der skal bygges – Arkitekt Hollands anke må sagkyndige udtale sig om.»
Munchmuseet, MM N 693.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2r
« …  Mind mig om de{m}tte Det var uheldigt med Stenersens mærkelige»
Munchmuseet, MM N 693.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 2r
« …  …  med Stenersens»
Munchmuseet, MM N 1221.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
« Det existerer ikke noget «Munch mussæum». Rolf Stenersen kjøbte i flæng billeder af mig og 50 andre malere og ga det til Aker som musæum – Han kaldte det «Munch mussæum» da det hørtes flottere ut – Jeg protesterte i avisen – Dette foretagende vil kunne forhindre, at det kunde realiseres hva jeg muligvis kunde få istand: Et virkeligt mussæum af mine billeder – Stenersens plan er foreløbig henlagt»
Munchmuseet, MM N 1221.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
« Det existerer ikke noget «Munch mussæum». Rolf Stenersen kjøbte i flæng billeder af mig og 50 andre malere og ga det til Aker som musæum – Han kaldte det «Munch mussæum» da det hørtes flottere ut – Jeg protesterte i avisen – Dette foretagende vil kunne forhindre, at det kunde realiseres hva jeg muligvis kunde få istand: Et virkeligt mussæum af mine billeder – Stenersens plan er foreløbig henlagt»
Munchmuseet, MM N 1225.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1939. Se bl. 1r
«Tak for brevet og fotografierne maleren T. kan nok være bli I sin tid malte jeg hans portræt to gange. Det ene solgte han til Stenersen for 8000 kr ifjor Han var søn af en formuende slagter men var meget gjerrig og han nægtet mig dengang et lån på en krone – Vi pleiet alle at hjælpe hinanden med slige småtterier»
Munchmuseet, MM N 1225.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1939. Se bl. 1v
«Jeg solgte for et par { … }år siden for 63,000 kr til Stenersen – Heraf gik 21,000 kr til skat – Det blev 42,000 kr tilbage. Der følger med utgifter til 10,000 k { … }Det blir 32,000 kr – Når så herfra går hva jeg bruger selv og til Dig og Andrea blir det ikke meget at lægge tilside til de smale år som gir liten fortjeneste –»
Munchmuseet, MM N 1290.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Jeg må fortælle Dig om et lidet kup af Andrea – I våres var hun oppe hos Høst med to billeder som hun vilde sælge og bar sig ilde for sin nød – Høst gik op til Stenersen hvor hun gråt og bar sig Stenersen lod hende få 2000 kr –»
Munchmuseet, MM N 1290.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Jeg må fortælle Dig om et lidet kup af Andrea – I våres var hun oppe hos Høst med to billeder som hun vilde sælge og bar sig ilde for sin nød – Høst gik op til Stenersen hvor hun gråt og bar sig Stenersen lod hende få 2000 kr –»
Munchmuseet, MM N 1399.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1937. Se bl. 1v
«er stængt – Jeg har de sidste år solgt bra – Det er Stenersen hovedsageligt. Men det blir nok osså fremdeles i de gode tider –»
Munchmuseet, MM N 1429.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1v
«Nu må man være forsiktig med hva man sier da meget kan forvrænges – Rygterne om at hun laver foretninger kan jo være at Stenersen har lånt hende penger. Hu»
Munchmuseet, MM N 1494.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hun har med de 200 kr hun siden Mai har fåt af Stenersen havt 600 kr pr måned – Det vil si over 700 kr hvis hun havde selv tjent dem – Ja nu har»
Munchmuseet, MM N 1495.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg vil derfor gjerne at Du skriver en erklæring om at Du havde sendt mig to stole – Stenersen har jo osså set begge stole»
Munchmuseet, MM N 1498.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Andrea har skrevet – Hun skriver rørende at hun har plukket blåbær og solgt. Arne, den stakkels fiskerman, ligger i 16 timerpå skjøen og fisker med fortjeneste af 3 kroner dagen. Hun  …  nævner intet om at de år det foregående år tog ind 7000 kr (det vil si 8500 kr med skat) blot af mig og {s}Stenersen – Så kom alt annet hun vel har tat in – Det var nok stadsraadgage – Og enda var hun annen gang på Høst – Jeg undrer j mig på hva hun har fåt skrapet sammen –»
Munchmuseet, MM N 1513.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hun har foregående år havt 5000 kr af mig og 1{ … }200 kr af Stenersen – Det er 6200 kr svarende til en embesmands gage med 7000 kr»
Munchmuseet, MM N 1513.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea vil ennu et halvt år få 200 kr pr måned af Stenersen så hun har opnåt at få forløbig foreløbig 500 kr pr måned – Hun Jeg har trukket mig tilbage fra Stenersen da det generer mig Andrea’s pågåenhed –»
Munchmuseet, MM N 1513.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Andrea vil ennu et halvt år få 200 kr pr måned af Stenersen så hun har opnåt at få forløbig foreløbig 500 kr pr måned – Hun Jeg har trukket mig tilbage fra Stenersen da det generer mig Andrea’s pågåenhed –»
Munchmuseet, MM N 1514.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hun var da oppe hos DrSigurd Høst og hadde med sig to billeder – Hun klaget bitterlig sin nød med grædende taarer – Høst gik til Stenersen og der gråt hun osså – Stenersen gav hende 200 kr om måneden i et år. Det var 2000 kr – {D}Hun har altså havt iår 600 kr pr måned og så temmelig sikkert fra Kinck og andre –»
Munchmuseet, MM N 1514.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hun var da oppe hos DrSigurd Høst og hadde med sig to billeder – Hun klaget bitterlig sin nød med grædende taarer – Høst gik til Stenersen og der gråt hun osså – Stenersen gav hende 200 kr om måneden i et år. Det var 2000 kr – {D}Hun har altså havt iår 600 kr pr måned og så temmelig sikkert fra Kinck og andre –»
Munchmuseet, MM N 1515.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se s. 2
«Hun gjorde sit sidste kup ifjor da hun prøvet sig frem hos Høst    Det mis- lykkedes i hovedsagen da jeg allerede havde informeret mine venner om hende – Men hun opnået de 2000 kr {–}af Stenersen – Planen var nok  …  større – Nu prøver hun sig på Dig og da ved hjælp af b guttene – Har Andrea fåt Dig til at reise til Lillehammer? Vent med det til senere engang Når hun vil ha Einar til at besøge Dig så sig at»
Munchmuseet, MM N 1540.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Hun har ifjor med 1200 kr fra Stenersen havdeha og min hjælp havt 6000 kr det vil si en embedsmands gage på 7000 kr»
Munchmuseet, MM N 1540.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hun er osså tilbøielig til at ikke at holde sig helt til sannheten Hun sa til Stenersen at jeg den sidste tid ikke havde sendt hende penge»
Munchmuseet, MM N 1548.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Ja det er mærkeli at jeg sendte stolen for jeg syns det er kort tid siden jeg så dem begge Det sa osså Stenersen»
Munchmuseet, MM N 1629.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er osså absolut nødvendigt at Andrea blir klar over mine pengeforhold – De sidste par år har jeg tjent ganske godt fordi en enkelt mandStenersen vilde ha en samling Hva det blir til de følgende år er umueligt at si – Det afhænger»
Munchmuseet, MM N 1749.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1v
«Det er en morsom ide med udstilling af privatsamlinger – N Nu tror jeg Din er intresantere end Stenersen – Du har jo enestående Astrupper Astrup bør osså vises mer – Han er jo foragtet af kunstnerforbundets folk – Men der bør ‹ymtes›»
Munchmuseet, MM N 2020.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johannes Roede. Ikke datert. Se bl. 2r
«Jeg har i år blot sendt 300 kr for Januar men hun har jo ennu 200 kr af Stenersen pr. måned – Hvis jeg litet tjener i år får hun 250 kr – Det var 200 kr hun først fik så dreves det op»
Munchmuseet, MM N 2049.   Brevutkast fra Edvard Munch til Rolf Stenersen. Datert 1936–1938. Se bl. 1r
«Han skal snakke med mig og Stenersen sier han – Er han ennu uvis kan han jo ringe på»
Munchmuseet, MM N 2075.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Det er Stenersen der har talt om brandbomber – Jeg er enig med ham i at det ikke er heldigt for mig at ha al min kunst på et sted – Jeg er især ved 10 tiden om formiddagen at træffe i telefon – Jeg er aldrig i byen {eller}og besøger ingen mennesker – Jeg trænger at fordybe mig i min kunst og få ro til arbeide»
Munchmuseet, MM N 2081.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Først og fremst må jeg gjen- tage hva jeg ofte nok har sagt: Jeg må nu ha ro Det er mig umuligt at gå nu nærmere in på denne sag og på de forskjellige grunne Du har for Dine planer – Du må altså ikke undre Dig over at Du ikke får tilstrækkelig indgående svar af mig nu for tiden. Jeg har ment at mine ud i udtalelser i Pressen og til Stenersen var nok. og det korte brev Du fik på Dit lange»
Munchmuseet, MM N 2090.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hvis Rolf Stenersens samling blev lagt til grunnlag for et mussæum af mig på Tullinløkka vilde det osså hindre at et mussæum svarende til de planer jeg har havt til et sådant kom istand – Rolf Stenersen (har osså erklæret at  …  samling er bestemt til Vestre Aker og at) han intet bestemmer der er mot mine ønsker»
Munchmuseet, MM N 2090.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Hvis Rolf Stenersens samling blev lagt til grunnlag for et mussæum af mig på Tullinløkka vilde det osså hindre at et mussæum svarende til de planer jeg har havt til et sådant kom istand – Rolf Stenersen (har osså erklæret at  …  samling er bestemt til Vestre Aker og at) han intet bestemmer der er mot mine ønsker»
Munchmuseet, MM N 2952.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1936–1937. Se bl. 1r
«Stenersen bringer ofte lidt forvirring i mine planer ved at ville hjælpe mig.»
Munchmuseet, MM N 2956.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 25.8.1937. Se bl. 2r
«Det er Stenersen som har talt om brannbomber – jeg er enig med ham i at det ikke er heldig for mig å ha all min kunst på et sted. Jeg er å treffe i telefonene ved 10-tiden om formiddagen, men jeg er aldri i byen og besöker ingen mennesker. Jeg trenger å fordype mig i min kunst og få ro til arbeide.»
Munchmuseet, MM N 2958.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1938. Se bl. 3r
«Det var nu et snurigt infald af Stenersen at lave et mussæum og så har han intet gjort forat forhindre at det blev til Munch mussæum – Det { … }hele er en privat- samling – og han kunde gjort som Seiersted Bødtker»
Munchmuseet, MM N 2958.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1938. Se bl. 3r
«Aker er nu aligevel Oslo og det vil kolidere med e{n}t eventuel  …  virkeligt mu{ … }sæum af mine bilder – Det er jo en liten samling billeder { … }af mig i Stenersens samling – Der er en stor samling af Karsten og 150 billeder af 50 andre malere –»
Munchmuseet, MM N 3358.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Romdahl, Göteborgs Konstmuseum. Ikke datert. Se bl. 1r
«Med hensyn til billedet skal jeg forklare hva jeg har forklaret skatteligningen og mange der vil kjøbe af mig – Det såkaldte «lager» af billeder betyr at jeg gjennem 40–50 år naturligvis har malt mange ufærdige billeder og studier til billeder – De benyttes alle af mig som studier og til malerier og grafik – Jeg har jo solgt meget til Stenersen og litet har jeg malt siden øiensygdommen – Det billede Du så d hos mig har jeg efter megen møie»
Munchmuseet, MM N 3533.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Skat 1936 Intægt 1–10/3 36 2{2}\5/,000 R. Stenersen»
Munchmuseet, MM N 3624.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Rolf Stenersen 22,500–»
Munchmuseet, MM N 3625.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Rolf Stenersen 22,500»
Munchmuseet, MM T 232.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1937. Se
«R. Steners 2718{8}\0/»
Munchmuseet, MM T 242.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1933–1934. Se bl. 78v
«Stenersen      22,000 kr»
Munchmuseet, MM T 2735.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1936. Se
«Stenersen»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 5
«I kjælderen fins osså en række forstudier til Freia dekorationen og til et billede «Li{ … }vets dans» { … }der er kjøbt af Stenersen»
Munchmuseet, MM T 2797.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 18
«Det er forstudie til et billede kjøbt af Stenersen. Ligeledes studie til Freia dekorationerne»
Munchmuseet, MM T 2848.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 114v
«Askvik Stenersen – Livrente –»